Die lyne word getrek

Net toe die Westerse beskawing uit baie oorde afgeskryf word, gebeur die byna ondenkbare in die bestek van ‘n paar maande. Die meerderheid Britte kies algehele selfbeskikking bo lidmaatskap van die Europese Unie en ‘n uitgesproke regse word verkies tot president van die VSA.

Brittanje en die VSA het die Westerse beskawing gevestig as die dominante fors in wêreldpolitiek. Dit was hoofsaaklik ook hierdie twee lande wat daarna ‘n lat vir hulself en die hele Weste gepluk het met ‘n oordrewe liberale wêreldbeskouing – veral met die grootskaalse toelating van immigrante uit die Derdewêreld en die daaropvolgende skepping van ‘n polities korrekte orde wat gekenmerk word deur konflik wat te dikwels opvlam binne hul ongebalanseerde multikulturele samelewings.

Continue reading “Die lyne word getrek”

Die vraag oor plek

Een van die oudste vrae in die geskiedenis is: “Wie se plek is die?” Gewoonlik word dit net ingewikkelder gestel.

Dink aan die Bybelse opdrag om “die vreemdeling in die poorte” goed te behandel. Die ding met ‘n vreemdeling is dat hy vreemd is. Dit is dus nie sy plek nie en daarom bedreig dit niemand om hom goed te behandel nie.

Continue reading “Die vraag oor plek”

Israel se laaste pionier-volkstater sterf

Onlangs is een van die bekendste en langdurigste politici van Israel, Shimon Peres, oorlede. Die media het veel gemaak van sy rol om vrede tussen Israelis en Palestyne te probeer onderhandel, waarvoor hy die Nobelprys vir Vrede in 1994 ontvang het (saam met Jitzak Rabin en Yasser Arafat).

Continue reading “Israel se laaste pionier-volkstater sterf”

Land en staat – noodsaaklike onderskeid

Suid-Afrika is ons land, maar dis ‘n vreemde staat. Die land het bakens soos berge, riviere, vlaktes, plaaswerwe, geboue, dorpe, stede, alles wat mens tuis laat voel. Die staat is politieke skeppings soos die grondwet, munisipaliteite, provinsies, staatsdepartement en die presidensie. Afrikaners is oor die algemeen hartstogtelik lief vir die land. Met die staat is dit ingewikkeld.

Continue reading “Land en staat – noodsaaklike onderskeid”