Suid Afrika: Die hebsug van ‘n maer koei

hebsug s.nw. Sterk begeerte om dinge te besit; gierigheid, inhaligheid: ‘n Onversadigbare, grenslose hebsug. Sy hebsug het tot sy val gelei. hebsugtig. HAT.

Farao droom van sewe mooi vet koeie wat uit die Nyl uit kom en gaan wei in die soet vleigras. Daarna volg sewe ander koeie uit die rivier uit. Hulle was afskuwelik en uitgeteer.

Veder lees Genesis 41 as volg: “Toe vreet die lelike maer koeie die eerste sewe, die vettes, op. Nadat hulle ingesluk was, kon jy dit nie aan die maeres merk nie: hulle het nog net so sleg gelyk as aan die begin. Toe het ek wakker geskrik.”

Rigters van onkunde

Volgens die beleid van Suid-Afrika se regerende party is dit hul hoofdoelstelling om ‘n verenigde, nie-rassige, nie-seksistiese en demokratiese samelewing te skep.

Dit kom neer op die bevryding van Afrikane in die besonder en swartmense in die algemeen van politieke, ekonomiese en kulturele onderdrukking. Verder behels dit die opheffing van die lewensgehalte van alle Suid-Afrikaners, veral die behoeftiges. In stede van bestendige bestuur is dit die Nasionale Demokratiese Revolusie wat die stryd verteenwoordig om hierdie doelwitte te bereik.

Die ANC het enersyds ten doel om ‘n nie-rassige samelewing te skep en andersyds ‘n agenda om veral swartmense te bevoordeel. Aldus maak hierdie doelstelling vir die meerderheid Suid-Afrikaners baie sin. Die proletariaat is sodoende vry van onderdrukking terwyl hulle die enigste groep is wat ‘n posisie beklee om mense aan te stel wat ander groepe kan onderdruk.

Minderheidsgroepe, soos die Afrikaner, se tale en kulture moet gereeld tweede viool speel wanneer die meerderheid se beste belange bevorder word. Hierdie verskynsel kom veral voor by universiteite en in die werkplek waar minderhede nie daadwerklik aanspraak kan maak op hul taal- en kultuurregte nie. Die resultaat is die verarming en selfs die uitmergeling van minderhede se tale en kulture.

In 1965 het die “Congress of the People” die Vryheidsmanifes aanvaar. Die Vryheidsmanifes is vandag nog die basiese beleidsdokument van die ANC. In hierdie dokument staan daar swart op wit geskrewe dat alle nasionale groepe gelyke regte sal hê, dat almal gelyk voor die reg sal wees, dat daar vir almal huise, sekuriteit en gerief sal wees en dat die deure van onderwys en kultuur altyd oop sal wees. In kort – hemel op aarde.

Dit skyn nuwe lig op die huidige staatspresident van Suid-Afrika se visioen dat die ANC sal regeer “tot Jesus eendag kom”. Meer as elf en ‘n half miljoen mense is dit eens met pres. Zuma. Desnieteenstaande is byna ‘n tweederde-meerderheid, oftewel 65,9%, van al die Suid-Afrikaners wat in 2009 gestem het duidelik nie gereed vir Jesus se wederkoms nie. Hulle gaan waarskynlik ook nooit wees nie en sorg derhalwe vir ‘n skuiwergat in die sisteem wat nog talle nasionaal-demokraties-revolusionêre stryders uit hul “House of Revolution” gaan oplewer.

Stryders van hierdie aard is geneig om as despote uit te draai, soos pres. Zuma se kollega duskant die Limpopo en vele ander soortgelyke tiranne al keer op keer bewys het. Die tale en kulture van minderhede word altyd onderploeg wanneer vyandige stryders seggenskap oor die lot van minderhede bekom, veral as hierdie minderhede as vet koeie geag word. So klim die maer koeie een na die ander uit die rivier uit.

Machiavelliaanse drogbeelde

As jy ‘n glans koei is of in ‘n minderheidsgroep gebore was het jy blykbaar niks om te vrees nie. Die Vryheidsmanifes en die grondwet van die Republiek is daar om jou te beskerm. Jou lewe, taal en kultuur is veilig. So staan dit geskrewe. Papier brand mos nie.

Blaas nou so hard as wat jy kan op jou vuvuzela om jou dankbaarheid uit te basuin. Praat Engels waar ook al jy gaan, of nog beter, sit die kinders sommer in Engelse skole! Waai daai reënboogvlag met trots en gooi jou pêrels voor die swyne terwyl jy koes vir al wat jy werd is vir bloedbelope pangas wat op jou volk neerdaal. Dit is wat van jou verwag word, en regtig, die minste wat jy kan doen is om saam met die res stroomaf te swem. Waarheen hierdie stroom vloei is nie ter sake nie want sulke vrae is onpatrioties.

‘n Benarde koukus van klopdisselboom huigelaars hang leuen na leuen aan die groot klok en bewys daagliks dat die menslike naïewiteit ‘n waardevolle instrument is wat effektief aangewend kan word om ‘n volk op sy knieë te dwing.

Die fanatiese voorstaanders van die nasiebou kultus het dit vermag om ‘n nuwe identiteit te skep waarin ‘n wesenlike deel van hul volgelinge meer as bereid is om hul taal, kultuur en tradisies van oorsprong meedoënloos te smaad. Dít ter wille van ‘n illusie betreffende transformasie en integrasie met ‘n multi-kulturele samelewing wat buitengewoon hoë getalle moordenaars, verkragters, dwelmverslaafdes, beroepskriminele en pedofiele huisves.

Vergeet van jou volk mevrou, laat vaar jou Afrikanerskap meneer – hier staan ons vir een nasie, een toekoms!

Ontwaking: “Toe het ek wakker geskrik”

Op ‘n berg bo die Pêrel staan die woorde “Dit is ons erns” in ‘n rots gegraveer op die padjie wat lei na een van slegs twee monumente ter wêreld wat aan ‘n taal toegewy is. Beide monumente was deur die Afrikanervolk opgerig, een in 1893 te Burgersdorp en die ander in 1975 te Paarl.

Dat die Afrikaner die enigste volk op aarde is wat sy taal eer betoon deur monumente daarvoor op te rig kan net as uniek beskryf word. Waar is daai trots heen? Wie is besig om die maer koeie toe te laat om ons erfenis te vreet? Genoeg is nou genoeg.

Afrikaans is ons moedertaal, die taal waarin ons leer lag het, leer dink het en leer leef het. Dit is die taal waarin ons mense se gevoelens verstaan het en op iemand verlief geraak het. Afrikaans is deel van ons wese as mens.

Ons het reeds ‘n pragtige kultuur en geskiedenis wat talle heldhaftige figure opgelewer het waarna ons jeug kan opkyk. Daar is baie volkseie skole waarheen ouers hul kinders kan stuur waar hierdie kennis nie van ons jonmense ontneem word nie.

Dit vat oneindig baie geskiedenis om net ‘n bietjie tradisie te kan hê. Sonder tradisie is kultuur so oppervlakkig soos ‘n viswyf se grappe. Wees dus trots op die tradisies wat eie is aan die Afrikaner en leef jou kultuur ten volle uit sodat dit behoue kan bly vir die nageslag.

Bevryding

Taal en kultuur in die nasionale konteks is ‘n eklektiese sinergie van die land se diverse bevolkingsgroepe, hul onderskeie identiteite en uiteenlopende etniese verwantskappe. Hierdie sinergie het bewys dat die kool die sous nie werd is nie. Die hebsugtige maer koeie en die huigelaars met hul haglike drogbeelde sal nie toegelaat word om verder verwoesting te saai nie.

Die taal, kultuur, geskiedenis, tradisies en erfenis van die Afrikaner sal veilig wees mits ‘n wesenlike deel van die volk selfbeskikking oor hul eie instellings verkry. Heelwat Afrikaners is bereid om hierdie instellings met ons eie arbeid binne ons eie territoriale entiteit op te rig. Bevryding vir die Afrikaner sal plaasvind binne ‘n federale Suid-Afrika as dit moet, of ‘n soewerein onafhanklike volkstaat as dit kan.

“Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou. Dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.” C.J. Langenhoven

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s