Ek is ‘n Afrikaner! Waar is my hartland?

In 1707 het Hendrik Bibault die kreet laat hoor “Ek is ‘n Afrikaner!” Dit was sowat ‘n eeu voordat daar, in die algemeen, na sub-Sahara Afrika as die ware Afrika verwys is.Aanvanklik was die naam, Afrika, net van toepassing op Noord-Afrika.

Ons verbintenis tot hierdie kontinent loop dus ‘n hele paar van die suidwaarts trekkende swartstamme vooruit.Ons bydrae tot die ontwikkeling van hierdie suiderland is onuitwisbaar en duidelik te sien.Ons het beslis reeds ons merk hier gemaak!

Die trekkers se spore le tot ver buite die grense van die huidige Republiek van Suid Afrika en ons, hul nasate, het met tye politieke beheer oor groot dele van, asook oor die hele RSA uitgeoefen. Ongelukkig het ons nooit enige deel eksklusief bewoon nie en was gevolglik nerens die enigste aanspraakmakers nie. Sommige van ons weier, ongelukkig, om hierdie feit te aanvaar!

‘n Aanspraak op ‘n regmatige deel van hierdie land, asook die grondwetlike en universele reg om beheer oor eie sake in ‘n eie gebied te mag maak, die het ons beslis. ‘n Aanspraak is nog nie ‘n gebied nie, ‘n Afrikanerhartland moet dus nog verwerf word. Gebiedsverkryging en besetting is vandag, ‘n bietjie anders as toeka, dit bly nogtans ‘n opwindende uitdaging asook, nou, moreel regverdigbaarder.

Die bekom van lewensruimte is deesdae ‘n kapitalistiese proses waar grond aangekoop, beset en ontwikkel moet word.Die aandeelblokskema, soos dit deur die Orania Beweging (OB) en die Hausenberg Ontwikkelings Kooperasie (HOK)toegepas word, is ‘n doeltreffende metode waarmee ‘n groep hervestig kan word. Dit is ‘n reusetaak maar die besit, bewoon en bewerk van ‘n gebied is die vernaamste voorvereiste vir onderhandeling tot afskeiding van ‘n bestaande staat.Selfs dan sal die motivering goed en die druk sterk moet wees.

Moet ons dan maar hande in die lug gooi, soos wat so baie reeds doen, en ‘aanvaar’ dat dit nie haalbaar is nie? Hierdie fatalistiese siening word nou al vir jare as feit aan ons voorgehou. Subtiele propaganda teen die Afrikaner se vryheidstrewe, vind al sedert die Tweede Vryheidsoorlog plaas. Deesdae word sulke propaganda ook deur verlooptes uit eie geledere gemaak.

Ek, as Afrikaner, wil graag sien dat ons steeds daar sal wees,selfstandig en florerend, lank na die Anglo/Amerikaanse ryk se swanesang.Hierdie ryk, wat die natuurlike voortvloeisel van die ou Britse Ryk is, en by ons al soveel ontwrigting veroorsaak en ons al soveel leed aangedoen het se sondes begin hom nou inhaal. Hierdie Ryk wat die hele Europa op sleeptou geneem het en ontwrigting wereldwyd gesaai het se basis begin krake toon.

Sy liberale demokratiese benadering, met ‘n oordrewe en skynheilige klem op menseregte en uitspattige materieele welvaart,ten koste van die sogenaamde derdewereld, het die weste verpap gemaak.Sy invloed word nou geleidelik deur ‘n nuwe Oosterse invloed vervang, in Afrika kom dit reeds sterk na vore.Daar is nuwe winde van verandering aan’t waai. As ons as groep die beheer oor ons eie sake wil he en behou en nie weer op sleeptou geneem word nie, sal ons ons tentpenne stewig moet vaskap.

Tog is bogenoemde nie die werklike probleme op ons pad nie. Die probleem is eerder ‘n afwesigheid van hartstog en ‘n idealistiese toekomsvisie! ‘n Ommeswaai tot een van ywerige energie en entoesiasme moet in plek van hierdie apatie kom. Hoe gaan ons dit regkry?

Oningeligtheid en onkunde maak van te veel van ons ‘n speelbal in die hande van ons teestanders. Onoordeelkundige uitsprake deur outokratiese, selfaangestelde ‘leiers’ voorsien te maklik die nodige skietgoed vir sensasiesoekende koerantskrywers. Sterk standpunte ten gunste van openbare teregstellings,Godsdiensvoorskriftelikheid en bepalings van seksuele voorkeure deur sommige groepe, bring die Afrikaner se onafhanlikheidstrewe in diskrediet.

‘n Genetiese gemeenskaplikheid is een van die basiese kenmerke van ‘n etniese groep en waar so ‘n groep dan, getalsgewys, ‘n minderheid is, oorbeklemtoon hulle sulke verskille alte maklik. Politieke opportuniste misbruik dan so ‘n situasie om punte aan te teken deur enige skakeling tussen rasse verdag te maak.Wie onthou nog die herrie rondom Zuma se besoek aan Orania? Selfs ‘n linkse joernalis se ‘kleurling’-vriendin was onlangs gebruik om hom mee swart te smeer.Kan ons werklik sulke kleinlikheid bekostig?

Daar is ‘n groot groep intelligente, goed gekwalifiseerde en hardwerkende jong Afrikaners wat afsydig begin staan teenoor hul Afrikanerskap. Hul bevind hulself in werksomgewings waar hul base nie eens van hul etniese herkoms bewus is nie en waarskynlik min omgee. Op die oog af klink die groep onverskillig en sal vir jou se dat hulle nie ‘n flenter omgee of Mulder, Zuma en Mandela elke aand saam sit en kaart speel nie. Maar por hulle net ‘n bietjie en ‘n groot en diep bewuswees van ons politieke dilemma by hulle kom na vore. Dieper is as wat dit oppervlakkig blyk.

‘n Jong vriendjie van ons gesin en verlangse familielid, Bruce Mc Laren, het hierdie gevoel onder die jonger geslag soos volg verwoord.

Ag oom Ben, ons generasie kan ons self nie eers help nie. Watter positiewe bydrae dien ons, die ‘fokofpolisiekar’ beweging behalwe algemene apatie of opstand vir enige vorm van gesag of ou waardes? Ons het nie meer helde of vaderfigure nie. Doelwitte is slegs aantekeninge in ou graad 8 geskiedenisboeke en lankal vergete. Afrikaner kultuur is nie prioriteit nie. Soveel soos ons teen dit veg, net so veel maak dit ons bang. Mens kan mos nie vir altyd kwaad, bang en opstandig wees nie?”

Sonder duidelike rigting en fokus tov ‘n sinvolle toekoms, verwoord hy die verwardheid van die jeug duidelik en ten volle.Hoekom is hulle kwaad, opstandig en bang om deel te wees van die etniese groep waarin hulle gebore is en in groot geword het? Hoe beantwoord mens hom?

Kom ek probeer ‘n antwoord aan die hand van ‘n vergelyking. Gaan dwaal so ‘n bietjie op Ateis-webwerwe rond.Die eerste ding wat opval is dat dit nie oor die bestaan van God, aldan nie, gaan nie, maar ‘n gekla oor die wyse waarop Godsdiens in hulle kele afgedwing was, die rigiedheid daarvan, die weerstand teen die vra van ondersoekende vrae en die blatante verwerping van enigiets wat nie in die ‘aanvaarde’ patroon pas nie.

Word die begrip van Afrikaner wees nie ook, deur te veel, in so ‘n eng vorm in gedwing nie? Het ons nie in die tyd van die ou NP gesien hoe die politici ons denke wou oorheers nie en hoe skrywers, veral die groep wat as die ‘Sestigers’ bekend gestaan het daarteen gerebelleer het nie? ‘n Rebellie wat die linkse Naspers as resultaat gebaar het! Moet ons nie juis verder waak teen die stig van owerhede en rade wat, uit een mond, namens ons wil praat nie?

Hieroor kan daar nog baie gese word maar kom ons stel so ‘n bietjie selfondersoek in en probeer uitvind hoekom mense soos Bruce dalk Kiwiland of Oz bo ‘n eie Afrikanervaderland mag verkies.Ons voorouers het nie ‘n Afrikanerstan in Argentiniee gevestig nie, ons sal ook nie een in Oz of Kiwiland vestig nie!

Soos ons naam aandui is ons van hier. Ons velskoen en wawielspore het hul merke in die rotse hier gemaak. In hierdie land moet ons ons kleim afpen. Hier is ons tuiste en hieroor moet ons nie onverskillig staan nie!

18 gedagtes oor “Ek is ‘n Afrikaner! Waar is my hartland?

 1. Baie goed gestel oom Ben.

  “Moet ons nie juis verder waak teen die stig van owerhede en rade wat, uit een mond, namens ons wil praat nie? ”

  Dit is waar dat ons moet waak teen ‘n enkele oorhoofse liggaam wat alleen kitaar wil slaan en die Afrikaner in ‘n rigting in wil dwing, maar tog moet ons ook hoop dat al die legio organisasies wat almal kwansuis vir selfbeskikking werk, elk met sy getroue “onderdane”, ‘n gemeenskaplike weg sal vind wat ons in staat sal stel om wel die nodige gedoen te kry.

 2. Daar gaan ‘n venster van konflik in die ANC ontstaan wat hulle swak en op hulle kniee gaan laat. Dit gaan binne die volgende twee jaar gebeur. In soortgelyke omstandighede in die 90’s USSR het lande soos Uzbekistan, Tajikistan, die Oekraiene, Kazakhstan en Georgie byna sonder moeite afgestig en onafhanklik geword.
  Afrikaners het in die afgelope 20 jaar geweet die regering gaan oorvat en het die afgelope 20 jaar geweet dit gaan patetiese gevolge vir ons inhou. NIE EEN Afrikaner leier of groep het ‘n kaart geteken en begin om ‘n fisiese, ideologiese tuiste vir die Afrikaner te skep nie. Ons het genoeg mense met genoeg kennis om dit te doen, en met Google Maps vat dit minder as ‘n uur om ‘n grens af te baken.
  Die Basque mense weet presies waar hulle land is, die Flaamse mense weet presies en die Kurde weet presies. As hulle regerings swak is sal hulle binne 6 maande hulle eie land he. Net ons Afrikaners is “Rebels without a cause.” Ons fight vir ons eie land, ons weet net nie waar hy is nie, hoe ons hom gaan kry nie en wie daar gaan bly nie.
  Daar is nie een Afrikanerleier om hierdie venster te gebruik nie. Die venster gaan kom en die venster gaan gaan, en as die venster weg is gaan dit nag word. Letterlik. En ons is nie reg daarvoor nie.

 3. Unpeecee, jou voorbeelde is van lande waar die groepe die alleenbewoners van spesifieke gebiede reeds vir eeue was. Hulle het hul vryheid deur anneksasie verloor. Hulle is almal ou en gevestigde kulture. Die afrikaner is ‘n verspreide groep, en ja, as ons nie ons kleim duidelik afpen nie gaan ons of verdwyn of soos die Sigeuners dwalende randfigure word. Jaap Kelder se kantonstelsel kan ‘n tydelike oplossing bied maar slegs die die OB en die HOK , met hul aaandeelblok benadering kan in die huidige situasie iets volhoubaar bied.Die OB het homself reeds bewys, HOK moet dit nog doen. Die res wat nog nie iets tasbaars tot stand gebring het nie of dit nie gou doen nie se vuurtjie sal doodeenvoudig uitbrand. Die sponseffek in Orania raak net groter en hulle het die punt van onomkeerbaaheid reeds verbygesteek.Die groeitempo kan nou net toeneem!

 4. Ek voel dit is ‘n baie makliker en eenvoudiger oplossing om net die Wes-Kaap onafhanklik te verklaar. Ek sien nie ‘n toekoms vir ‘n situasie waar 5 miljoen mense 45 miljoen mense ondersteun nie. Ek dink die opsie om langtermyn te veg vir ‘n stuk grond wat op die meeste 50,000 of 100,000 mense volhoubaar kan ondersteun is ook ondeurdag.

  Dit sal baie maklikker wees om ‘n blok grond as ‘n “Self governing autonomous region” uit die Wes-Kaap te kry as uit die huidige regering. Ek dink die resultaat sal iets soos Skotland wees waar die Skotte deel is van Engeland maar steeds hulle eie wette maak, parlement en geldeenheid het.

  Op hierdie manier is daar ‘n hartland vir die 3 miljoen “gematigde” Afrikaners (dit is die verkeerde woord, maar hanteer dit maar so) wat bereid is om in ‘n samelewing grond te deel, maar ook vir die 50,000 / 100,000 / 200,000 hard-core Afrikaners wat ‘n aparte unifore populasie land soek.

  1. Gaan toets jou siening asb. bietjie by die miljoene Xhosas wat onlangs in die Wes-Kaap kom vestig het (en steeds instroom). Daarna wil ek graag hoor wat die Kleurlinge se huidige party daarvan te se het. Kyk hoe ver kom jy met jou onafhanklikheidstrewe vir die Wes-Kaap.

   Jy praat van Skotland. Wel daardie land het sy eie parlement binne die Verenigde Koningkryk en pas wel ‘n groot mate van selfbeskikking toe omrede 90+% van hul bevolking Skotte is. Dit sou heelwat anders gewerk het as net 20% van Skotland se bevolking Skotte was terwyl die res bv. Swede en Franse was. Dis dan juis die geval met die Wes-Kaap se demografiese realiteite.

   Buitendien, waarom wil jy soos Skotland wees terwyl die Iere gewys het dat hulle heeltemal weg kan breek van die Engelse en dan boonop heel vooruitstrewend kan wees in hul eie republiek? Ek kies veel eerder Ierland as voorbeeld vir dit wat vir die Afrikaner gaan werk.

 5. Wilma Hanekom

  ‘n Gebalanseerde skrywe, Ben. Dankie. Met interessante punte om opinies te ondersteun.

  Wes-Kaap: Ek kan nie sien hoekom ons nie albei Kape kan kry nie. As ons onsself daarvoor sou beywer verdwyn die “ras”-doring sommer daarmee saam en maak dit die werk BAIE ligter. Ons kan enige beskuldigings en vrae dan maklik wegpiets. Glo my, dis nie omdat ek vd Kaap is nie: dit gaan oor die kompleksiteit van die DEMOGRAFIE.

  1. Wilma, 20 jaar terug sou ek saam met jou stem maar my eie oe het my daarvan oortuig dat die Wes-Kaap oorgeneem word deur Xhosas. Die Blankes in die Wes-Kaap was altyd minder as die Kleurlinge maar hulle was egter heelwat meer as die swartes. Gedurende die afgelope 2 dekades het die swart bevolking soveel toegeneem dat hulle begin om die Kleurlinge in te haal. Dis net ‘n kwessie van tyd voor die Kleurlinge ook in die minderheid gaan wees.

   Waar staan die Kleurlinge? Wel, dis ‘n antwoord wat verander soos die wind waai… vandag is hulle DA, gister was hulle ANC, eergister was hulle NP… more is hulle waarskynlik weer ANC. Een ding is wel seker… hulle het nog nooit en sal nooit saam met die Afrikaner staan vir ‘n volkstaat nie want ons is nie dieselfde volk nie. Dis so goed soos om te se dat die Ausies en Kiwis een volk is omdat hulle albei Engels praat… kllink nogal laf, ne 🙂 Wel dis dieselfde geval met die Kleurlinge en die Afrikaners – vergeet van ras, kyk net na kultuur en jy het klaar jou antwoord.

   Daar is wel dele van die Wes-Kaap wat op ‘n latere stadium moontlik (maar hoogs onwaarskynlik) ingesluit kan word in ‘n onafhanklike Afrikaner Republiek in die Noord-Wes Kaap. Dele van die Weskus en die Karoo wat tans binne die Wes-Kaap val dien as voorbeeld.

   Die ligging vir ons volkstaat is nie onderhandelbaar nie: Noord-Wes Kaap, tussen Orania en die Weskus. Enigiemand wat nie hiermee saamstem nie is welkom om te voel soos hulle voel maar hulle gaan wel een of ander tyd besef dat hulle geen resultate kan lewer nie.

   Terloops, as mens in Stellenbosch inry is daar ‘n plakkerskamp op die berg so groot soos die dorp self. Die blankes gebruik die swartes se goedkoop arbeid en kla dan dat misdaad toeneem en dat daar so ‘n groot ANC teenwoordigheid is in hul gemeenskap. As mens in Orania inry sien mens geen plakkerskampe nie en dit verduidelik hoekom hier nie misdaad is nie en ook geen ANC teenwoordigheid is nie.

   Die wortel van die probleem is volksvreemde arbeid en die Wes-Kaap sal eers daarvan ontslae moet raak om die ANC uit te kry. Dit sal nie gebeur nie. Orania is ‘n volkstaatgroeipunt wat heeltemal van niks af gebou was op die regte beginsels – dis baie meer haalbaar om van voor af te begin en dit reg te doen as om ‘n bestaande plek soos Stellebosch, wat al so ver van die pad af is, te probeer red sonder bloedvergieting.

   Verstaan jy nou hoekom die Noord-Wes Kaap as enigste ligging vir ons volkstaat nie onderhandelbaar is nie? 🙂

   1. Aves Libra

    Ek hoop nie die Karoo Gas Ontwikkeling gaan n onoorkombare wig indwing tussen Orania en die Wes-Kus nie. Terloops, hoekom is Orania so allergies om na die Vrystaat se kant toe uit te brei nie?

  2. Etnisiteit is ‘n eksklusiewe iets. Min etniese groepe is so bevoorreg om in ‘n staat wat deur hul eie leiers regeer word te leef. Ons, wat reeds vir sulke ‘n lang periodes onder die beheer van ander moes val, het nou die geleentheid om ‘n leefruimte tot stand te bring waarin ons self die besluite kan neem. Kom ons doen dit dus deeglik. Die Noord-Kaap bied alles aan wat ons nodig het. Met so ‘n yl bevolking le dit, vir alle praktiese doeleindes braak. ‘n Groot voordeel van die Noord-Kaap, en die wyse waarop ons hier grond bekom en ontwikkel, is dat ons nie met die probleme, wat verskillende rasse, woonagtig in een gebied ondervind, mee hoef saam te leef nie! Maw, soos wat Koreane, Japannese, Mongole ens. beheer het oor hul grense, moet ons ook die laaste se he oor wie binne ons grense toegelaat sal word! Vergelyk dit met ‘n gesin se woonhuis. Dit is die gesin wat besluit wie deur die voordeur mag binnekom, niemand anders nie. Die Wes-Kaap is ‘n plek waar die voordeur wawyd oop gegooi is, plakkers het elke kamer beset en beslag op die huis gele. Die verskil kom daarin dat ons nie plakkers is nie maar dat ons besig is om ons woonreg te verdien.Niks kompleks daaraan nie.

 6. Die beste voorbeeld vir selfbeskikking bly Kosovo. Dit is ‘n Moslem land. 10 jaar terug was dit nie ‘n Moslem land nie. Die Moslems het ‘n besluit gemaak om te trek, die oorlog het dit aangehelp en toe het hulle onafhanklikheid verklaar. Die Serbe was BAIE ongelukkig, maar die regering was swak en dis hoekom Bosnie, Slovenie, Kroatie en Macedonia so maklik kon wegbreek. En selfs na die daad kon Kosovo (redelik) maklik ‘n referendum hou en afstig. Geen land kan tans van Rusland, China of Brazilie afstig nie, desondanks baie diverse bevolkings. Die voorvereiste is ‘n voorbereide populasie en ‘n swak regering.

 7. Baie goeie skrywe oom Ben. Ek stem volkome saam dat ons daarteen moet waak om nie te eng te wees in ons benadering nie.

  Ons staan vir republikeinse volksvryheid in ‘n demokratiese volkstaat. Ons Afrikanerskap bind ons reeds saam en sekere sosiale werklikhede is vanselfsprekend, bv. Christenskap in skole, Afrikaans as enigste amptelike taal, volkseie arbeid ens. Mens gaan ‘n fout maak om dit op jou gemeenskap te forseer – solank as wat jou regering die regte beginsels toepas en die regte beleid volg sal die samelewing geken word aan beskaafde norme en waardes.

  Ierland is ‘n demokratiese volkstaat gebou op Christelike waardes en republikeinse volksvryheid. Daar is linkses, regses, behoudendes, liberaliste ens. Ongeag van die Iere se individuele politieke standpunte, sal die mees behoudende en die mees liberale mense nie vir een oomblik betwis dat hulle land deur Iere regeer word nie en dat die Ierse kultuur op alle vlakke van die samelewing gehandhaaf word nie.

  Ons sien dit ook in Orania – hier is baie eng mense maar ook baie liberale mense. Die meeste van ons is iewers in die middel. Wat ons almal saambind is dat ons almal eens is dat ons onsself moet regeer in ons eie grondgebied wat d.m.v. ons eie arbeid ontwikkel word.

  Die mees eenvoudige manier om dit te sien is dat ons immers vir vryheid en nie onderdrukking staan nie. Dit impliseer dat elkeen die ruimte het om hom- of haarself te wees sonder diskriminasie van enige vorm solank dit binne die grense van beskaafde norme en waardes plaasvind. Daardie norme en waardes word bepaal deur die gemeenskap en hulle stel leiers aan wat bekwaam is om hul beste belange te bevorder.

  Dus sien ek nie hoe bv. gay clubs en moskees gaan opspring in Orania nie – in Pretoria wel… gaan kyk bietjie na die onderskeie eienskappe en samestelling van beide hierdie gemeenskappe asook die tipe leiers wat hulle bo hulself aanstel dan verstaan mens hoekom.

 8. “Ag oom Ben, ons generasie kan ons self nie eers help nie. Watter positiewe bydrae dien ons, die ‘fokofpolisiekar’ beweging behalwe algemene apatie of opstand vir enige vorm van gesag of ou waardes? Ons het nie meer helde of vaderfigure nie. Doelwitte is slegs aantekeninge in ou graad 8 geskiedenisboeke en lankal vergete. Afrikaner kultuur is nie prioriteit nie. Soveel soos ons teen dit veg, net so veel maak dit ons bang. Mens kan mos nie vir altyd kwaad, bang en opstandig wees nie?”
  Sonder duidelike rigting en fokus tov ‘n sinvolle toekoms, verwoord hy die verwardheid van die jeug duidelik en ten volle.Hoekom is hulle kwaad, opstandig en bang om deel te wees van die etniese groep waarin hulle gebore is en in groot geword het? Hoe beantwoord mens hom?

  Ons is kwaad want ons word blameer vir goed wat ons nie gedoen het nie.
  Ons is opstandig want ons is in die situasie agv die ouer geslag
  Ons is bang want nou sit ons met die gebakte patats

  1. “Ons is kwaad want ons word blameer vir goed wat ons nie gedoen het nie.”

   Gaan ons vir altyd kwaad bly of gaan ons die woede kanaliseer in ‘n rigting wat onvermydelike vryheid gaan bewerkstellig…?

   “Ons is opstandig want ons is in die situasie agv die ouer geslag”

   Moet ons vir ewig die vorige geslagte tot verantwoording roep en in opstand kom teen hulle?
   Of gaan ons ook in ‘n geslag verander wat deur ons nasate gesmaad gaan word agv ons onvermoë om wel iets te wil/kan doen?

   “Ons is bang want nou sit ons met die gebakte patats”

   Bang?
   Bang vir gebakte patats?
   Het ons voorouers na die 2de Vryheidsoorlog teen die Engelse nie verpletter anderkant uitgekom en nog steeds daarin geslaag om van Suid-Afrika die magtigste land in Afrika en een van die gedugste in die wêreld te maak nie?

   Jy noem jouself Afrikaner Vryheid…

   Besef jy nie, Afrikaner Vryheid, dat ons knegte van die ALLERHOOGSTE is nie?!?

  2. Afrikaner Vryheid, ek gee vir jou ‘n duimpie af!
   Ons as Afrikaners word blameer vir goed wat ons nie gedoen het nie,dit ongelukkig, is hoe die vuilspel in politiek werk. Ek weet wel dat ons die suksesvolste land in Afrika tot stand gebring het. Daarvoor kry ons nie krediet nie.

   Ek weet ook dat daar slegs twee lande in die wereld was wat heinings moes bou om mense uit te hou,ons en die VSA. Kommunistiese lande het mure gebou om mense in te hou en ons het nou met kommuniste te doen.

   Dat daar lelike dinge hier gebeur het betwis ek nie. Die Amerikaners en Britte het meer onlangs erger dinge in Irak en in Afghanistan aangevang.Hulle hou hulself maar net hoogheilig.

   Alle volke sit soms in ‘n verknorsing.Vir die hensoppers is dit ‘gebakte patats’ vir die res is dit nuwe uitdagings! Besluit maar mooi waar jy inpas.

   1. Ongelukkig is dit nie hoe ek voel daaroor nie, maar die meeste doen. Byvoorbeeld, die oorgrote gros Afrikaners glo dat dit hulle skuld is en aanvaar die blaam wat na hulle gegooi word.

    Wat my kwaad, opstandig en bang maak is die feit dat die oorgrote Afrikaners nog steeds vir die DA stem, en dat hulle die leuen wat geskep is deur die kommunistiese Mandela gemors nog steeds glo! Hulle verwerp die feit dat ons volk tans in ‘n populistiese oorlog verkeer en dat hierdie oorlog besig is om ons stelsel matig uitteroei!

    Selfs ou Andre P Brink het die week op SABC 1 verklaar dat “hy aan ‘n volk behoort wat uitsterwing verdien” en dat hy “oor ‘n vreemde lus om gewelddadig te sterf” beskik.

    Dit maak my kwaad, opstandig en bang, maar mag God dan vir ons die oorlog wen want dit is al wie kan.

 9. Afrikaner Vryheid, ek begryp jou frustrasie.

  Ek glo die meeste wat vryheid aanhang en hulself daarvoor beywer ervaar die frustrasie wat jy uiter.

  Onthou het, nie alle Boere/Afrikaners was voortrekkers nie. Net ‘n handjie vol het die durf en geloof gehad om onder Engelse verdrukking uit te trek.

  Selfs met die 2de Vryheidsoorlog het die oorgrote meerderheid nie deelgeneem om die onafhanklikheid van die Boererepublieke te beskerm nie, (as hulle maar het sou Engeland waarskynlik uiteindelik die aftog teen ons moes blaas….), maar het eerder verkies om niks te doen nie.
  Dan was daar natuurlik die verraaiers onder ons wat vir eie gewin eerder sy buurman se plaas ingepalm het deur hom te verraai. (Ek glo daar was selfs die wat verraad gepleeg het vir ‘n sopie…) Hierdie verraaiers se nageslagte is nog met ons. Gaan kyk gerus wie’s die ouens met die 3,4,5 plase wat rol in die geldjies terwyl ‘n groot deel van die volk daagliks verarm. Jy sal gou uitvind wie was hul voorsate…

  André P. Brink ly waarskynlik aan die volgende:

  http://www.google.co.za/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FStockholm_syndrome&ei=JIxwTsegF5OBhQfQ7rTBCQ&usg=AFQjCNG02fJFecVgzRRDuYuY8mSHDG3hHA

 10. A.V. onthou net een ding! ‘n Mens het keuses,jy kan dit glo wat hulle wil he dat jy moet glo of jy kan vir jouself dink. Ek is bly om te sien dat jy jouself in die laaste kategorie plaas. Ongelukkig was daar te lank met ons koppe gesmokkel en is te veel van ons in rigiede denke in getransformeer en te veel van ons het te kwaai daarteen gerebelleer. Hierdie tye vra van die moderne Afrikaner om balans in ons denke te he en daarvoor moet ons ons probleme eerlik en ondersoekend benader. Balans sal ons nie in die gekkeparadys van die ‘reenboognasie’ kry nie. Die gekspul maak net koppe deurmekaar!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s