‘n Ope skrywe aan die VF PLUS

Met ‘n bonte verskeidenheid van politieke partye in Suid-Afrika is die kompetisie tussen hulle groot. Daar is eintlik net drie hoofstroom denkrigtings. Hulle word hoofsaaklik deur die ANC, die DA, die IVP en die Vryheidsfront verteenwoordig. Wat is hul onderskeie houdings jeens ‘n onafhanklike Afrikaner Volkstaat?

In beginsel behoort die ANC nie beswaar teen ‘n onafhanklikheid soeke van ‘n minderheid te hê nie.  Hul eie stryd was dan een om vryheid. Ongelukkig het hulle bedenkinge.  Hoekom? Het die skielike mag in hul hande hulle oorweldig? Blykbaar! Dit, en die droom van Afrika as ‘n eenheid, vir en van Afrikane, is nou ‘n struikelblok t.o.v. ons Volkstaat denke.

Die DA, op sy beurt, is bloot ‘n oorblyfsel uit die ou Brits-koloniale tydperk en jaag steeds dieselfde koloniale doelwitte na. Die DA is waarskynlik die grootste hindernis op die pad van Afrikaner onafhanklikheid.

Die IVP, soos die Vryheidsfront word beskou as nis partye. Die een het ‘n Zoeloe en die ander ‘n Afrikaner basis. Waar staan die VF t.o.v. ‘n volkstaat? Dit is hier waar ons duidelikheid wil hê! Te veel vae uitsprake word gemaak.

Gemeet aan die kommentare van deelnemers op internet debatte is daar groot ongelukkigheid. “Is die VF dan nie spesifiek gestig om ‘n Afrikaner staat te beding nie?”, “Het hulle van dié koers afgewyk?”, “Was ‘n volkstaat ooit hulle doelwit?”, is van die vrae.

Voor en gedurende die mag oorhandiging aan die ANC, het die algemene persepsie bestaan dat gebiedskeiding d.m.v. ‘n politieke besluit gemaak sou word. Na 1994 is die illusie gou die nek ingeslaan en was daar gevolglik ‘n eksodus landuit.

Diegene wat die vlammetjie van hoop vir die verkryging van ‘n Afrikaner republiek brandend gehou het, is as belaglik en negatief afgemaak. Die kwaaiste kritiek het vanuit die Afrikaner-‘establishment’ gekom. Alles moes ingestel wees om van die nuwe bestel ‘n ‘sukses’ te maak. Vandag erken mense soos prof. Hermann Giliomee dat die ‘regses’ toe tog reg was.

‘n Sukses is die Nuwe Suid-Afrika nie!

Die Vryheidsfront, onder leiding van genl. Constand Viljoen, het die deur tot die verkryging van ‘n onafhanklike volkstaat  ‘n skrefie oopgekry met die inskrywing van artikel 235 in die grondwet. Ten spyte van ‘n paar volkstaat konsepte, onder sy leiding, het daar nie veel tasbaars gerealiseer nie.

Betrokkenheid in Orania, deur sy opvolger, dr. Pieter Mulder was daar wel. Dit het ongelukkig nie deurslag in die algemene Vryheidsfront party aktiwiteite gevind nie.

Onduidelikheid oor die VF se koers het kiesers begin vervreem en ondersteuning het gedaal. ‘n Daling tot voordeel van die DA. Afrikanernasionalisme was die grootste slagoffer. Regse splintergroepe het nie hierby baat gevind nie!

Was dit Naspers se negatiewe voorstelling van Orania en van ‘n volkstaat wat die VF so vaag en onbetrokke gelaat het? As dit so is dan sê dit nie veel van hulle as bestendige rigting gewers nie! Indien nie so nie, wat het hulle dan van ‘n daadkragtige veldtog ter bevordering van ‘n eie Afrikanerland weerhou? Het hulle nie aan die haalbaarheid van ‘n volkstaat geglo nie, dan het hulle die kiesers opportunisties aan die neus rond gelei. Die kiesers het die pad na onafhanklikheid immers van die VF verwag. Die naam verwys tog na die Front na Vryheid.

As ‘n volkstaat wel die doelwit is, moet dit dan nie konsekwent bevorder word nie? Louheid is net nie goed genoeg nie! Vergelyk die VF se beeld met die van die vurige Helen Suzman van destyds. Ongeag hoe ons polities verskil, verdien sy krediet vir die beginselvaste wyse waarop sy haar standpunte gestel het. Vandag pluk Helen Botox die vrugte.

Die VF daarenteen het getaan. Hoekom?

Na nog ‘n verpletterende verkiesing vir die VF en noudat die lelike eendjie (Orania) besig is om te ontpop as ‘n swierige swaan, is selfbeskikking die nuwe gonswoord. Maar presies wat bedoel die VF met selfbeskikking? Dit moet duidelik en ondubbelsinnig uitgelê word. Is ‘n Afrikaner republiek op die agenda?

Ek herhaal, beleid moet nou duidelik uitgespel word. Die volgende algemene verkiesing lê om die draai.

Die ironie is dat dit die wegsteek nefie (die Orania Beweging) is wat nou die hoofrolspeler word (eintlik nog deurentyd was) t.o.v. die Afrikaner se toekoms en voortbestaan. Ons het nietemin steeds politieke betrokkenheid in die NSA nodig. Kan ons hiervoor op die VF staatmaak?

Ondubbelsinnig en konsekwent moet die boodskap van ‘n Afrikaner republiek uitgedra word. Dat daar na Afrikanerbelange, waar Afrikaners hul ookal bevind, omgesien moet word, is die een been van die VF se onmiddellike pligte maar die ander been, wat op ons toekoms as ‘n onafhanklike etniese groep betrekking het, moet die hoofdoel bly! Die kieser sal van die opregtheid hiervan oortuig moet word en dit sal harde werk vra om hierdie beskadigde beeld te hervestig.

Kiesers, keelvol vir die NSA, sit en wag op ‘n party met ‘n toekomsvisie waarin ons, as Afrikaners, weer ons eie besluite kan neem en ons eie belange kan bevorder. Hoewel die naam, Vryheidsfront, reg klink bly die vraag of dit ‘n gepaste een is? Ek en baie ander sal graag duidelikheid hieroor wil hê.


20 gedagtes oor “‘n Ope skrywe aan die VF PLUS

 1. Hi Ben

  As daar maar net meer mense was wat die regte vrae begin vra het, dan sou die Afriakner se lot heeltemal anders gewees het. Ek wil net bietjie lig gooi op die VF+ se strewe na ‘n volkstaat en daarop wys dat daar hard gewerk word aan die beplanning daarvan. Die VF+ in Pretoria is besig met beplanning om Pretoria as ‘n enklave te verklaar. Ek is alhoewel nie in Pretoria nie maar weet dat baie mense voel dat as Pretoria dit kan doen, dan kan ons dit ook probeer. Ons grootste struikelblok op die oomblik is tweeledig. Die eerste is om internasionale herkenning van ons vlugteling republiek te verkry voor die verklaring van onafhangklikheid. Dit is ten doel om die internasionale gemeenskap se steun te kry asook internasionale militere hulp sou die ANC besluit dat te veel van hul belastings basis in ‘n ander land bly en dat hulle dit met geweld moet terug vat. Die tweede is om monetere steun te kry om met die oprigting van basiese geriewe, besighede en grootskaalse behuising te begin. Ons mense gaan nie almal in ‘n eksodus uitvaar na ‘n land waar daar nie blyplek of werk vir hulle is nie. Op die oomblik is daar soveel splintergroepe wat elkeen ‘n ander rigting wil inslaan vir ‘n volkstaat, ons praat van Oase wat dele van KZN soek, Orania beweging wat groot dele van die Noord Kaap soek en dan weer kleiner groepe soos die Christiania bewegin wat die Wes Kaap soek. Alhoewel die grootste steun by die Noord Kaap afbakening lê, is daar nog nie genoeg steun onder die algemen Afrikaners om dit te maak werk nie. Mense stel op hierdie oomblik in tyd net nie belang in die nood van hul eie volk nie, maar toon eers belangstelling nadat hulle beroof, gekaap of verkrag word. Daardie belangstelling vlieg dan ook by die venster uit sodra ‘n nuwe episode van hul gunsteling TV program begin wys. Wat ons op hierdie stadium nodig het is ‘n massa bewusmakings veldtog sodat ons soveel moontlik steun kan kry. Die VVK het ‘n verkiessing onlangs gehou en ek het self van my familie daaraan herinner om te gaan stem, en daarna uitgevind dat nie een van hulle ‘n idee gehad het wie die VVK is nie. Die punt bly dus, die Afrikaner slaap in onkunde, en dit kan sy ondergang bewerkstellig. Ongelukkig is die Afrikaner meer geneig om vir die werklose swart krimineel by ‘n robot geld te gee vir gom as wat hy geneig sal wees om geld te gee vir ‘n beter doel, dit is dan hoekom bewusmaking so moeilik is. Wat ons as Afrikaner organisasies (VF+, VVK, Oase, AWB, Vereenigde Afrikaner, ens) nodig het, is die hulp van die een God, dat Hy die oë van ons mense sal oopmaak sodat ons kan begin saamwerk aan die potensiële oplossings soos deur die verskeie organisasies voorgestel. Die VF+ is op die oomblik die enigste politieke verteenwoordiging vir die Afrikaner in die land. Die rol wat hulle speel in die strewe na onafhanklikheid is legio. Jou stelling dat die kiesers sit en wag is alhoewel nie waar nie, en ek is seker jy sal met my saamstem as ek sê dat hulle eerder sit en wag om vertel te word wat is pollities korrek deur sepies en sport te kyk. Ons kan op hierdie stadium eenvoudiglik nie bekostig om nog meer te ver-splinter nie. Die Afrikaner se eenheid het hom deur die Anglo boere oorlog gehelp, al het die Britte toe begin vuil speel, en dit is daardie eenheid wat ons weereens gaan nodig hê om ons mense in die regte rigting te dryf, om vir ‘n volkstaat te veg!

  1. Neels, ek stem nie ten volle met jou saam nie.

   Jy skryf: “Die Afrikaner se eenheid het hom deur die Anglo boere oorlog gehelp, al het die Britte toe begin vuil speel,…”

   Daar was tóé, soos nou, beslis nie eenheid gewees nie. Honderde Boere het hulle wens verloor juis as gevolg van die verraad wat deur mede Boere gepleeg is en talle ander is daardeur gevange geneem en na krygsgevangene kampe gesttur waar baie dan ook omgekom het. Om nie eens te praat van die joiners en hensoppers wat oorlog teen hul eie volk gemaak het nie. Christiaan de Wet se eie broer, ‘n kommandant in van die OVS, het oorgeloop na die Engelse. Alhoewel heelparty Afrikaners vanaf die Kaapkolonie die stryd weens verskeie redes goedgesind was en baie ook hul lewens opgeoffer het of verraai was, was die meeste deel van die Engelse weermag, (of net glad nie betrokke nie), en het as gidse en tolke en soldate wat baie van die Boere gedood het opgetree in diens van hul Britse koning.

   Punt is, oor die afgelope byna 110 jaar het het die Boere en Afrikaners, veral met die ontwaking van Afrikanernasionalisme, een “volk” geword, tans algemeen bekend weens verskye redes as die Afrikaner.

   Dis geen geheim dat daar nog altyd en seker vir solank as wat die mens die aarde bewoon, verskeie opinies en verraad sal wees binne volksverband.

   Die kruks van die saak is, in my opinie, dat daar verskeie groeperinge onder die hedendaagse Afrikaner is en nie almal is dit met ons eens dat hul heil in ‘n eie vrye Afrikaner Republiek lê nie.

   Die groep wat gekant is daarteen en hard en lustig voortveg om die van ons wat wel selfbeskikking voorstaan te kortwiek, is meerendeels tans ook die groep wat ekonomies beter daaraan toe is as die gemiddelde Afrikaner.
   Hulle is ook dié wat hand om die blaas met SEB groepe saamwerk en in beheer is van vele inisiatiewe en ondernemings wat aktief betrokke is by die transformasie proses en die implementering van die raswette wat so gruwelik teen die Afrikaner, die Afrikaner jeug in besonder, diskrimineer.

   Dan natuurlik het ons ‘n beduidende groep wat weens verskye redes nie kan of wil trek na ‘n gebied soos voorgestel deur die VF+, (lw: Dis slegs ‘n konsep en geen grens kan tans as gegote beskou word nie…), en hulle eerder sou wou beywer vir ‘n kantonstelsel en moontlik ‘n federale of konfederale sisteem.

   En dan, soos in die Voortrekker hoofstuk van ons volk se geskiedenis, het ons natuurlik die moderne Voortrekkers.
   Manne en vroue van durf en daad wat meestal ten koste van al hul “gemak” in die huidige bestel en te midde van groot ontberinge en opofferinge die doemprofete verkeerd bewys het en nie net gepraat het nie.
   Hulle het daad by die woord gevoeg en gaan doen.
   Daarvan spreek die bestaan en suksesse van Orania as gemeenskap boekdele en dis die tasbare bewys wat in ons as volk steek as ons, soos die spreekwoord lui, die weg vind as daar ‘n wil is.
   Hierby kan gevoeg word heelwat natrekkers wat ook weens verskeie redes nie tans na Orania of enige ander gebied in die voorgestelde gebied kan verhuis nie.
   Vanselfsprekend sal dit met verloop van tyd eksponensieël groei en nog meer natrekkers sal volg. (Hierdie natrekkers sal dalk nie dieselfde lojaliteit hê as die Voortrekkers nie en sal eerder weens die voortgesette varval van mzanzi die besluit maak om te trek en ander sal dit dalk weens verbeterde ekonomiese vooruitsigte dioen)

   Die vraag wat oom Ben dus op sinspeel, as ek reg verstaan, is hoekom die VF+ se leierskap, wetende dat daar onder die Afrikaner verskeie groeperinge is, (verseker heelwat meer as my vereenvoudigde weergawe daarvan), versuim om by elke geleentheid wat hom voordoen die boodskap van selfbeskikking, met sy twee bene soos in die VF+ beleid vevat, te propageer en in samewerking met die verskeie sentimente daadwerklike oplossings op die tafel te plaas.

   Dit is baie verstaanbaar dat die eerste groepering, soos hierbo na verwys, dit hul plig ag om die van ons wat selfbeskikking voorstaan, ongeag van watter vorm/s dit sal aanneem, teen te staan, maar ons as kiesers wat graag aan die VF+ die sterkarm wil gee om hul beleid tot uitvoer te bring word heelpartykeer dood geswyg of ons kry dubbelsinnige reaksie wat eintlik niks beteken nie.

   Die VF+ is tog lid van UNPO en verteenwoordig ons so by die VN.

   Die tafel is dus gedek vir verdere aksies…

  2. Neels, jy maak ‘n paar goeie punte – veral dat bewusmaking van die vryheidsideaal nou ‘n prioriteit moet wees. Soveel as moontlik mense moet blootgestel word aan die vryheidsideaal sodat hulle vir hulself kan besluit waar hulle staan. Diegene wat vir vryheid staan moet aangemoedig word om betrokke raak by Orania sodat hierdie Afrikaner volkstaatgroeipunt se ekonomie en grondgebied toenemend kan uitbrei Weskus toe, terwyl ons soortgelyke groeipunte op die Weskus vestig wat uitbrei Orania toe. Die herstel van ons vryheid in ‘n soewerein onafhanklike Afrikaner Republiek is dus eintlik heel eenvoudig en baie werkbaar – glo daarin, wees betrokke en gaan volstoom voort om die oplossing te verkondig.

   Bring jou vriende en familie gereeld Orania toe vir ‘n naweek en kom geniet die VRYHEID om met oop deure te slaap, om jou taal te praat en te hoor net waar jy gaan, om diens te ontvang van Afrikaners wat jou behoeftes en standaarde verstaan, om met geld te werk wat jou taal praat en jou kultuur op sy note uitbeeld, om jou motor oop te los waar jy ook al parkeer, om in skoon strate te loop sonder merske heinings, elektriese drade, staalpenne en sekuriteit waarskuwingsborde, om by ‘n stopstraat te stop en nie op jou hoede hoef te wees nie, om saam met jou vrou in die natuur te wandel sonder vrees dat julle aangeval gaan word, om te gaan kuier en nie jul beursies en selfone konstant dop te hou nie – los die goed op die tafel en gaan dans! Dis die klein, maar uiters belangrike vryhede wat soveel van ons mense in Mzanzi al vergeet het bestaan… kom en ervaar dit eers vir julself dan verkondig julle vir mense wat dit in werklikheid beteken om vanuit Orania ‘n volkstaat te bou!!

   1. Mike

    Quintin ek wil met jou saamstem wat bewusmaking betref maar ek wil dit bietjie verder vat. Die gevolglikke voordele van selfbeskikking en hoe dit ons en ons kinders se toekoms kan verseker MOET duidelik aan die blanke afrikaner oorgedra word. Dit word op die oomblik nie gedoen nie.

    Helen Zille is ‘n charismatiese leier wat haar boodskap doeltreffend oordra en dit sien ons met die verkiesings. Die afrikaner kort so ‘n leier wat glo in selfbeskikking en wat nie skaam is soos die VF om dit onomwnde aan die ANC te stel dat ons selfbeskikking opeis nie. Die afrikaner sal ook spontaan self begin om sy selfbeskikkingsreg uit te oefen sodra hy die voordele daarin sien.

    Die DA het ‘n greep op die afrikaner deur die media waar hulle selfbeskikking afkraak deur te probeer voorgee dat dit nie kan werk nie. Dit gaan ‘n enorme poging verg om die DA se breinspoel taktiek te stuit maar dit kan vrugte afwerp as dit reg aangepak word.

 2. Wilma Hanekom

  Dankie vir hierdie skrywe, Ben. Ons het meer hiervan nodig. Hierdie saak moet deurlopend aangespreek word, sodat stoere VF+ ‘ers OOK wakkerskrik en krities na hulle party kyk. Goeie kommentare ook van die deelnemers sover. Ek wag ook al lank vir ‘n amptelike verklaring vanuit die VF+-leierskorps, maar tot dusver is dit net Philip van Staden, Francois Cloete en ‘n handjievol ander wat standpunte uitreik. En dit is wat my betref geensins die van Pieter Mulder nie, is dit?

 3. Melville Lotter

  Die VF+ is dood.
  Hou op om hierdie dooie perd te skop, hy gaan nie opstaan nie en hy gaan nie die July vir julle wen nie.
  Die VF+ het nog altyd die Volkstaat gedagte misbruik om hulle self n paar groen sitplekke in die NSA se parlement te verseker.
  En soos die soustrein bly hardloop het en die katte vet geword het, het die planne van n Volkstaat ook by die trein se venster uit gewaai,
  Om nou saam met die ANC in die regering te sit is deesdae vir hulle meer belangrik.
  Die sisteem het die VF ingesluk en ideaal van Afrikaner selfbeskikking steriel gemaak.
  Maak vrede daarmee dat die VF+ geen bydrae gaan lewer vir n Afrikaner Republiek nie. Die VF wat my betref werk ook teen produktief in op die party se jonger lede op grondvlak, wie se entoesiasme en geesdrif vir Afrikaner selfbeskikking deur die VF+ bietjies vir bietjies gesmoor word.
  Hierdie jong energie kan elders baie meer produktief aan gewend word.
  . Hoe gouer julle van die VF+ en die Mulders onslae raak hoe beter word die kanse dat die Afrikaner se ideaal van selfbeskikking weer koers gaan kry .

  1. Mike

   Melville jy maak ‘n baie goeie punt, die VF (vergeet die plus) het jong leiers nodig. Ons het jong leiers nodig wat die ANC kaalvuis kan aanpak, wat aansien sal verwerf, wat nuwe idees kan meebring, wat sal wys jong afrikaners wil oor hulle eie toekoms kan besluit en so kan ons aangaan. Pieter Mulder se tyd is uitgedien, hy doen die afrikaner nou meer skade as goed.

   1. Ek het vir die VF+ gestem omdat ek glo in die party se missie m.b.t die volkstaat. Nietemin, die vryheidsideaal is en was nog altyd vir my belangriker as die party. Nadat ek die binnekamer van die party gesien het, het ek besef dat die meerderheid mense daar meer behep is met die simptome van die probleem as die probleem self.

    Indien die oorgrote meerderheid van die party se ampsdraers net die helfte van hul tyd en energie bestee aan die vryheidsideaal as wat hulle al vir jare lank op plekname, pensioene, tolhekke, korrupsie, misdaad, die DA ens. ens. spandeer dan sou ek ‘n ander opinie gehad het. Ons het ‘n doeltreffende binne-parlementêre vryheidsbeweging nodig – nie ‘n DA-lite nie.

    Daar is niks fout met die party se missie nie. Die probleem is dat te veel ampsdraers nie in die missie glo nie en derhalwe die skuld op die missie pak terwyl dit inderwaarheid hul eie onvermoë is om die missie doeltreffend te verkondig wat veroorsaak dat die meerderheid Afrikaners nie in toue staan om vir die party te stem nie. Wie gaan iemand volg wat self nie begeesterd, of eerder fanaties is oor die oplossing nie? Beslis nie ek nie.

    Die oorgrote meerderheid ampsdraers binne die party moet nog besef dat wanneer mens nie deel van die oplossing is nie, dan is jy deel van die probleem. Ek spandeer eerder my tyd en energie op dit wat vir my en die nageslag iets gaan beteken as om betrokke te wees by die dodedans van reaksionêre politiek.

    Ek doen ‘n beroep op die VF+ om sy volkstaat missie te verander in iets wat meer in lyn is met die politiek wat hy in praktyk beoefen. Iets soos: “Die VF+ is onherroeplik verbind tot die beskerming en uitbouing van die regte en belange van alle Suid-Afrikaners oor die algemeen, en Afrikaners asook ander minderhede in besonder”.

 4. Ek steun elke inisiatief vir ‘n Afrikaner staat, Afrikaner outonomie, Afrikaner selfbeskikking, Afrikaner secessie, Afrikaner segregasie.
  Die Afrikaner (mees blankes) verteenwoordig ‘n ekonomiese waarde van 100 tot 200 miljard euro (R1.000-2.000)
  As dit verlore gaan – waar dit na uit sien met die ANC BEE – dan is die RSA en die ANC ook dood.
  Die oorwegend blanke Afrikaner samelewing en ekonomie moet beskerm en afgesonder word van die ANC scorched earth politiek!

 5. Waagmoed

  Die lied van De laRey het my wakker gemaak vir die nood waarin ons verkeer. Voor dit was ek geisoleer met my kommer en vrae en nie geweet of iemand omgee wat besig is om te gebeur. Intussen het ek op die internet begin soek en op sovele Afrikaner webwerwe ens afgekom. Almal is egter nie so gelukkig nie. En die media muilband die Afrikaner.
  Maak die volk bewus deur sang soos delarey van Bok van Blerk en andere, wek patriotisme op gebruik karplakkers, sommer grotes op die kant van die deure en agter op die motor. Daar is vele maniere. Intussen “copy” ek baie van Theo Prinze en Praag se artikels en epos dit aan vriende en familie wat dit weer versprei. Dankie vir mense soos Theo en Dan en andere wat nie op hul louere rus en net praat nie!!

 6. Almal wat alreeds ‘n mening gelig het, het ‘n paar goeie punte genoem. Let wel dat nie een van ons AL die goeie punte genoem het nie, maar dat ons almal bygedra het tot goeie punte. Dit moet so ook werk in die praktyk, almal moet begin saamwerk om tot die groter belang by te dra. Ons moet eenvoudiglik verstaan dat daar nie meer tyd oor is vir baklei nie. Die ANC maak staat op die feit dat die Afrikaner nog eendag met homself tot uitsterwing sal baklei, en dit is juis wat ons nou moet stop. Alhoewel dit maklik is om te vra wat die VF+ gedoen het, vra ek julle almal wat enige iemand anders noemenswaardig gedoen het. “Laat die een wat nog nooit gesondig het, die eerste klip gooi”, was Jesus se woorde. Nou ja, laat die een wat iets beter as die VF+ gedoen het die eerste klip gooi. En dit gaan nie net vir die VF+ nie, maar vir al die ander organisasies wat werk om Afrikaner vryheid. Hulle almal werk hard en met bittermin geld om iets vir die Afrikaner te doen, maar omdat mense nie altyd individuëel bevoordeel word deur iets nie, dan begin hulle juis sulke vrae te vra. My vraag is, hoekom kan niemand hulle aandag draai op die swart slang wat die ANC is nie. Hoekom kan niemand lewe kry en tot die besef kom dat as ons nie saamstaan nie sal ons maar alleen sterf. Die organisasies werk nie vir die individuë nie maar vir die groter meerderheid van die Afrikanerdom. Die VF+, Oase, VVK, AWB, al hierdie organisasies het reg tot bestaan, en hulle almal doen iets vir die Afrikaner, die probleem is dat die ANC verwarring probeer saai deur hul agente om mense te kry om vertroue in hul mede Afrikaner te verloor. Die Afrikaner is op ‘n punt in sy geskiedenis waar hy glad nie wil saamstaan nie omdat elkeen ‘n ander kerk het, ‘n ander politieke organisasie het, ‘n ander skool vir sy kinders het en ‘n ander Sateliet Televisiekanaal het. Sulke onbenullighede saai onenigheid onder ons mense. Afrikaners wat stry kry en mekaar te hand gaan oor verskillende Rugby spanne. Dit is hierdie “eienskap” van die Afrikaner wat dit so maklik maak om verdeling onder ons te saai. Die verdeling word deur ons eie media organisasies en die staats propoganda masjiene uitgesaai. Ons word wys gemaak op TV dat swart mense oulikke besigheids mense is wat almal hoogs intelligent is. Ons word wys gemaak dat dit polities korrek is om ‘n verhouding met iemand van ‘n ander velkleur te hê. Ons word telkens in hierdie propoganda programme van die verskeie media assosiasies uitgemaak as die “Duiwel in die KinderBybel”. Maar dit skeel ons min, wat erger is, is dat die VF+ nog net mooi niks vir my gedoen het nie. Die VVK het nog absoluut niks vir my toekoms gedoen nie en Dan Roodt en sy Praag, rits net oorsee rond en doen niks om te verseker dat ek as wit man ‘n ordentlikke werk sal kry nie. Is dit waarna ons gaan daal?

  Gaan ons werklikwaar oor sulke goed begin stry? Hoe lank gaan ons hieroor stry, ek wil weet, want ek wil graag my aandag gee aan die organisasies wat tans besig is met sake van selfbeskikking en onafhangklikheid. Gaan ons ‘n jaar lank hieroor stry, twee jaar? Sal ons alle ander sake opsyskuif totdat ons saamstem? Dit is omdat ons dit al jare lank opsy skuif dat die Afrikaner in hierdie gemors sit. Ons kon al in 1994 ons eie volkstaat gehad het, maar ons was te besig om te baklei oor watter deodorant Constand Viljoen gebruik het. Ons was te besig om ons te bekommer oor die NSA waar ons sedertien uitgemoor is. Ons was te besig om ekstra Rugby spanne saam te stel sodat al die nege provinsies verteenwoordigend was. Ons was te besig om n’Kosi Sikelele Afrika te leer sodat ons nie uit voel as die ander lot dit sing nie. Nou wil ons, onself besig hou met onderlangse geredekwawel oor EEN spesifieke politieke party se toekoms en wat hulle vir ons gedoen het. Vra asseblief vir die mense in die Wes-moot in Pretoria, wat die VF+ vir hulle gedoen het. Vra vir hulle wat enige van die ander organisasies vir hulle gedoen het. My punt is nie om enige persoon aan te vat nie, ook nie om enige persoon se mening aan te vat nie, maar bloot om te sê, daar is nie tyd vir ‘n onderlangse bakleiery nie. Ons kan dit nie meer bekostig nie.

  Die Afrikaner staan op die drumpel van iets groots. Wereldwyd kry ons elke dag meer mense wat ons saak ondersteun. Mense wat in die apartheids jare die ANC saak ondersteun het, sien nou dat dit ‘n groot fout was, en wie is ons om te oordeel? As hulle ons wil ondersteun, sê ek, hoe meer hoe beter! Maar wat werklik angwekkend is, is dat die Afrikaner op die oomblik meer steun van buite geniet as wat hy van sy eie mense kry. Hoe kan een volk so doel loos deur die lewe gaan? Hoe kan ons so min steun van ons eie volk geniet?
  Ek wed julle dat die Bloubulle meer ondersteuners het as die VF+, VVK, Orania, Praag en Oase saam. Meer mense daag op om die Bloubulle te sien oeffen as wat opdaag vir ‘n VVK verkiessing by ‘n enkele lokaal. Die Bloubulle verkoop t-hemde en maak so meer geld daaruit as wat enige fonds-insameling deur enige van die Afrikaner politieke organisasies sal maak. Wanneer 7de Laan ‘n kompetisie hou, kry hulle meer inskrywings as wat die VF+ lede het, maar nie een van die Afrikaners in 7de Laan sal ooit gesien word dat hulle, hul steen aan ‘n wit politieke organisasie toesê nie, nee hulle is te bang hulle word nie as polities korrek beskou nie. Dieselfde gaan vir die meeste Afrikaners, hulle sal ‘n wit kassier byvoorbeel verskree maar sal dit nie waag om op ‘n swart kassier te skree nie, want dan word hulle as rasisties en polieits onkorrek beskou, en dit sal nie deug nie. Ons moet tog immers nog baie jare lank jammer sê vir die euwels van apartheid waar daar minder as 100 swart mense dood is. Die eintlikke punt wat ek wil maak is dat Afrikaners nie steun aan enige van hul partye wil toesê nie omdat dit met hul privaat lewens sal inmeng. Dit is hoekom daar soveel organisasies is, want elkeen dink hy of sy gaan dit regkry om die Afrikaner te vereenig. Elke een van hulle dink hulle is die gekose lot om die lot van die Afrikaner te bewerkstellig en die foute van die ander uit te wys en hulle daaroor oor die vingers te tik, ek self was al skuldig hieraan, en net so is baie van julle ook nou skuldig hieraan.

  Hoekom kan ons nie al hierdie bakleiery los en op net een ding begin fokus nie. Ek stel voor ons almal begin fokus op die Orania droom, want dit is ‘n droom van vryheid en selfbeskikking vir die Afrikaner. Dit is ‘n droom wat wag om waar te word, maar dit wil nie so lekker waar word nie, omdat nie genoeg van ons dit droom nie. Dit is ‘n broos droom, jy kan net die naam fluister en dan waai die wind dit weg. Maar dit is die droom van ‘n volk, die gekose volk van God in Afrika. Dit is die droom om eendag on eie gebied te hê waar ons kinders en hul kinders in vrede kan lewe sonder vrees vir moord, verkragtig, regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging (of nepotisme, wat ook al jy dit wil noem) en diefstel. Dit is ‘n droom dat daar eendag skole en universiteite sal wees wat slegs in Afrikaans onderrig gee aan almal wat belangstel. Dit is ‘n droom dat ons in skoon stede sal woon met skoon lopende water en lug. Dit is ‘n droom van samewerking onder Afrikaners. Wie gaan baklei en wie gaan saamwerk aan die droom?

 7. “Hoekom kan ons nie al hierdie bakleiery los en op net een ding begin fokus nie. Ek stel voor ons almal begin fokus op die Orania droom, want dit is ‘n droom van vryheid en selfbeskikking vir die Afrikaner.” Neels, hierin vat jy alles bondig saam.

  Ongelukkig sal dit nie gebeur nie! Op die stadium is die verskillende gedagtegange nog te sterk in kompetisie met mekaar. Sodra daar ‘n wenner op die voorgrond tree sal daar bedaring kom. In hierdie stryd loop die Orania Beweging loshande voor. Hulle kan al iets wat op sy eie voete staan aan die wereld wys. Die res klou nog vas aan verlore goed.

  Maar om die oortuigende wenner te wees sal Orania nog heelwat in plek moet kry. Die basiese behoeftes waarin daar voorsien moet word en die geleenthede wat geskep moet word moet aanlokliker wees as die van die kompetisie, maw die NSA.

  Dit gaan nie verkry word deur energie te vermors op binnegeveggies nie. Laat die wat wil baklei dit maar doen. Kom ONS, die REALISTE, bepaal ons by die doen en late van die Orania Beweging.

  Stil stil is die O.B. besig om die oorhand te kry!

 8. RUDOLFHERBST

  “Ek doen ‘n beroep op die VF+ om sy volkstaat missie te verander in iets wat meer in lyn is met die politiek wat hy in praktyk beoefen. Iets soos: “Die VF+ is onherroeplik verbind tot die beskerming en uitbouing van die regte en belange van alle Suid-Afrikaners oor die algemeen, en Afrikaners asook ander minderhede in besonder”.”

  Meneer Diederichs, ek sekondeer jou op daardie voorstel.

  En vir die wat dink dis ;n leun, dit is nie, ek en heelwat ander was daar en het dit self aanskou en aangehoor….

 9. Tess Bester

  Quintin thank you for rocking the boat and Neels & Rudolph….. 11/10 for your comments. I can’t add nor take away from your comments.. I am going to put my pennie in, for what it’s worth!

  We need to find common ground. Dan Roodt should stay in HIS Praag and never return… This is South Africa! We, the minority groups of all races as South-Africans, should find common ground and go back to our so-called ‘old’ Christian values! As Christians we should take hands and work on so-called ‘Volkstate’ to accomodate all races in order for us look after our/their own Communities within our respective races! Why is the FF+ not open for discussion on this? I believe the FF+ do have the structures in place to lead the way! Every time I open my mouth in meetings regarding this the Willie Cloete’s, Dan Roodt’s, Philip van Staden’s etc followers react with THE look and rolling of the eyes… of course I return THE look… I also have a mean look! I just do not understand why we can’t discuss the matter in a civil way! If we, the FF+, wants to survive the next elections we have to make certain changes. We also need people that KNOWS how to canvas for votes! Not the blue-eyed Boytjies of the LOOKERS! I left the DA because of their OPEN and FREE for all policy and joined the FF+ because of their Christian Values… Unfortunately most of these Christians take out of the Bible what they need to push an issue and quote certain verses without reading whole Chapters! My God is a God of love! We must trust God to lead us…. not pray to God for solutions whilst their minds are already set to do it their way ….Don’t play around with God! He is not your 1st aid kit. Lastly, I do believe that dr Pieter Mulder gets the bigger picture.. It’s the handpicked followers that is becoming a pain in the butt! FF+ should also not be seen as a Party belonging exclusively to the Mulders… If this is the case we can’t move forward. I’m all for the ‘Volkstaat’ as long as it includes all law-abiding Citizens of South-Africa to have their ‘Staat’!. Get the Chinese, Nigerian’s, Ethiopians, etc out of our Country! They have their own Countries to ‘fix’! I hope I didn’t hurt to many feelings! If I did…. GET OVER IT! I am in the FF+ to STAY!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s