Demokrasie in die arena van die Suid Afrikaanse partypolitiek!

Die graad van demokrasie, oftewel regering deur die mense, is waaraan regerings en lande, deesdae gemeet word. Anders as in vroeëre tye toe mag in die hande van konings, keisers of pouse ens. was, is mag nou in die hande van Jan Alleman.

Die media en politici herinner ons gereeld daaraan ‘om óns kleinood, die demokrasie te koester’. Maar regeer ons werklik? Het ons die laaste sê?

Die partypolitiek bestaan in wese uit magsblokke (partye) in stryd met mekaar oor die oppergesag. ‘n Stryd wat meestal ver verwyderd van die daaglikse handel en wandel van Jan Alleman is. Nietemin is hy, die kieser, in die naam van die ‘demokrasie’, nodig om sy kruisie gedurende verkiesings te kom trek. Allerhande truuks en foefies word dan gebruik om hom by die stembus te kry! Iewers het direkte betrokkenheid en deelname agterweë gebly.

Ongeag die grootte van so ‘n magsblok of party word dit deur ‘n klein binnekring beheer. Selfs parlementslede word met tugstappe, deur so ‘n binnekringkliek, gedreig as hulle nie volgens koukus besluite wil stem nie. Die stemming oor die wet op inligtingsbeheer het sulke magsmisbruik duidelik geillustreer. Debatte oor die wet was pure skyn. Die opposisie is bloot met sulke debatte, in die naam van demokrasie, gepaai.

Die opposisie, piepklein in sy geheel, maak nie hond haaraf teen die ANC nie en verwyl dus maar hulle tyd deur mekaar se ondersteuners af te rokkel, oor straat- en plekname te kibbel en met onbenullighede besig te bly.

Die DA se foefie is konfrontasie. “Ons is gatvol, ons gaan hulle looi!” Ook word kiesers met “Goeie dienslewering.” verlei. Feit is dat al die DA se lawaai die ANC nie meer pla as wat ‘n vlieg, al om ‘n koei se kop, die koei pla nie. Dienslewering? Om beter diens as die ANC te lewer is beswaarlik ‘n prestasie!

Die VF+ se foefie is resultate deur goeie samewerking. Dr Pieter Mulder, as adjunk minister van landbou, is wel in ‘n posisie om ‘n positiewe bydrae (hoe gering ookal) te maak maar hieroor moet die plaasmense liefs self oordeel. Baie Afrikaners beskou sy deelname aan die regering, ongelukkig, as verraad.

Met genoeg kapitaal agter hulle en met behulp van die grootste media groep in die land asook van stemwerwing vanuit die breë bevolking,(mits die ANC hulle in alle gebiede sal toelaat) hoop die DA om die regering op een of ander stadium te onttroon. Hoe groot is so ‘n moontlikheid?

Behalwe die foefie van die ‘bevrydingsbeweging aan wie die massas iets verskuldig is’ het die ANC beheer oor die staatskas.Hiermee kan die kieser gekoop word. Gratis huise, toelaes van alle soorte, bevoorregting in die werksplek en selfs so ‘n titseltjie bygeloof, word ingespan om die kieser in lyn te hou. Hoër op in die mieliepik orde, is dit kaderontplooiing en tender voorkeure waarmee lojaliteit gekoop word. ‘n Tipiese sosialistiese opset.

As die DA, of enige ander party, die leisels wil oorneem sal hulle die ANC in elke opsig moet emuleer. ‘n Gek situasie om die minste daarvan te sê.

Daar bestaan vandag min twyfel by denkende Afrikaners dat die Suid Afrikaanse staat aan’t mislukke is en dat daar van ware demokrasie nouliks sprake is. Ook dat die partypolitiek nie die probleem (huidiglik) sal kan oplos nie.

Ek is ‘n Afrikaner en dit is waar my belange lê. Vir my, en vir vele ander Afrikaners,lê die oplossing in ‘n Vrye en Onafhanlike Afrikanerstaat! Ons vorm deel van ‘n groeiende getal Volkstaters!

Volkstaatbou vorder fluks! Meer is reeds bereik as wat met die eerste oogopslag blyk en die toekoms lyk rooskleurig. Met Orania as vertrekpunt het groei die grootste kritici se verwagtings oortref. Tenspyte van al die vyandelike aanslae teen die Volkstaatgedagte, groei die ondesteuningsbasis nou teen ‘n stewige tempo.

Die vraag is nie meer of ‘n Volkstaat haalbaar is nie maar hoe om die foute van die ou en nuwe Suid Afrika in die Volkstaat te vermy! Met die oorhandiging van gesag in 1994 was die gemiddelde kieser totaal ongeletterd tov die werking en oogmerke van die nuwe bedeling. Nou, agtien jaar later is begrippe soos ‘n veelpartystelsel, proporsionele stemreg en die sogenaamde wigte en teenwigte van die ‘onfeilbare grondwet’, vir die meeste kiesers nog net so vreemd soos voor of tydens die ja-of-nee debakel.Nie net was kiesers swak voorberei op dit waarvoor hulle gevra was om hulself voor in te laat nie maar die naiewe en onkundige leiers was self nie onderhandelaars van formaat nie!

Afrikanisering het die afgelope agtien jaar sy merk van verval reeds duidelik begin laat maar tog is daar nog Afrikaners wat sal sê dat hulle bewondering het vir die werk wat die Orania Beweging doen, Solidariteit se Helpende Hand ondersteun maar vir die DA stem omdat hulle eintlik maar net gelukkig wil wees, daar waar hulle nou bly.Dit werk ongelukkig nie so nie! Hulle is soos ‘n padda, knus in lekker louwarm water, salig onbewus daarvan dat die water geleidelik warmer word en dat hulle oplaas gekook gaan word.

Wat is dan die oplossing? Na my mening is afwenteling van gesag die mees demokratiese benadering en die sekerste manier om almal betrokke te kry en sê daarin te hê. So ‘n stelsel het goed in die ou Boererepublieke gewerk en met ‘n geringe aanpassing of twee kan dit die basis vir politieke deelname in die Volkstaat vorm.

Stel jouself ‘n stelsel voor sonder die verdelende neigings wat met politieke partye gepaard gaan. ‘n Stelsel waar ‘n gemeenskap ‘n verteenwoordiger uit eie geledere kies om slegs namens hulle in die Volksraad op te tree maar ook slegs deur hulle vervang kan word.

Neem ‘n landelike dorpie met ‘n dorpsmeent en met leivore en leibeurte en ‘n gemeenskap wat graag hul landelikheid wil behou. So ‘n besluit lê by hulle alleenlik. Sou grootskaalse groei die begeerte wees dan kan daar om hulp van buite af aangeklop word. Die finale besluit lê by die gemeenskap self. So werk ‘n demokrasie mos!

In die NSA, het ons intussen wel politieke betrokkenheid nodig.Iets in die gedaante van ‘n bevrydingsbeweging wat ondubbelsinnig ‘n front vorm wat hom vir ons vryheid beywer! Iets sonder bravade of mooi praatjies maar met ‘n duidelike fokus. ‘n Fokus op Afrikaner onafkanklikheid!

12 gedagtes oor “Demokrasie in die arena van die Suid Afrikaanse partypolitiek!

 1. Wat ons nodig het in hierdie land die ”Republiek Suid-Afrika”, is ‘n Federale Sisteem, waar soos in Amerika, Australie en Duitsland, waar daar per staat, wat hier sal ‘n provinsie wees, vir ons eie party mense kan stem, wie later vir wetsgesag verantwoordelik sal wees, en die Provinsiale Staat sal regeer.Die President moet deur die burgers van hierdie land gekies word , en die regerende party nie. Dan kan niemand daarna kla, dat die verkeerde persoon vir hoof van die land se President gekies is nie. So werk dit in.Elke Provinsiale Staat, kan sy eie mense regeer, en die nodige wete vir die gebied instel, en van pas is by die betrokke gebied.So werk dit in die lande wat alreeds genoem, en die publiek het geen probleem daarmee nie.

 2. Ek kan nou geen bydrae lewer op die inhoud van hierdie artikel maar wel dat ek vir gelyktydige ondersteuning is van elke inisiatief tot Afrikaner onafhanklikheid, selfbestuur, outonomie, soewereiniteit. reg van assosiasie, selfbeskikking ens

  Language is both instrument to as well as semantic archive of culture and moral relativism.
  The Afrikaner community – 99 % old Dutch dialect – comprises of Old (Cape) Dutch, French Hugenots, 3 million colored many of whom have Dutch names and anchestry, Germans, Danes etc totalling 6.5 million.
  The Dutch and French Hugenots came to Southern Africa with the Vereenigde Oost Indische Compagnie, a renowned trade enterprise that brought Dutch enlightenment all over the world and the Old Dutch Republick to the number one world power.
  Indians where brought to South Africa under learning contract.
  So Southern Africa’s community is – for Dutch standards – complex.
  11 official and 11 unofficial languages, 10 convictions, 10-20 tribes.
  It is cristal clear that ANC communist doctrinal utopian concept of equality is diametrically opposed to the nature of Southern Africa … and will end in scorched earth.

 3. Fantastiese stuk! Demokrasie soos geleen by die antieke Romeine is as te ware iets heeltemal anders as wat vandag in Suid Afrika voorgehou word. In Suid Afrika is dit as te ware Outokrasie wat aan die orde van die dag is, omdat een persoon, die president van die ANC, die septer swaai. Dit is dan duidelik aan die onlangse Berskerming van Staatsinligtings wet wat deur die ANC outokrasie deur gestoom roller is. Die vraag bly staan, waarvoor is hulle bang? Die ANC se bestuur leef in vrees en dit is duidelik deur te kyk na ‘n vlaag van wette wat deur hulle deur gesit is, wette soos die Beskerming van Staats inligting, RICA (regulering van onderskepping van kommunikasie), FICA (finansiële intelligensie sentrum wet), POCA (voorkoming van georganiseerde misdaad wet) en POCDATARA (beskerming van konstitusionele demokrasie teen terrorisme en geassosieerde misdrywe wet). Die wette is almal ingestel om die vir die ANC maklik te maak om op die Afrikaner te spioneer. Hoekom is hulle bekommerd oor wat in jou bank rekening aangaan? Hoekom is hulle bekommerd oor wat jy oor jou eie telefoon bespreek? Hoekom is hulle bekommerd oor staats inligting? Die ANC het immers mense soos Malema wat staats inligting gedurig verklap, so wie het ‘n koerant nodig as jy Malema het. Die ANC is bang dat die Afrikaner sal herorganiseer in ‘n groepering waarteen hulle geen weerstand sal kan bied nie. Dit is besig om te gebeur maar ongelukkig vat dit tyd, en hul wit spione plant gedurig moeilikheid onder die Afrikaners. Demokrasie is dood, daar was slegs vir een dag demokrasie in hierdie land en dit was op die 27ste April 1994. Die dag toe Nelson Mandela die beheer in die land gevat het, is demokrasie stil stil op die rugbyveld gedurende pouse gehang! Die tyd is min vir die Afrikaner om tot die besef te kom dat demokrasie niks anders as ‘n pyp droom is nie. 2012 is die jaar waarin elke liewe Afrikaner in sy siel moet kyk en vir homself moet vra, “gaan ek hier in SA lewe in vrees? Gaan ek toelaat dat vrees die lewens van my gesin oorheers?”. 2012 is die jaar van die Afrikaner, dit is die jaar van selfbeskikking binne die grense van SA en die jaar van onafhangklikheid van die Orania droom. Ons is stadig maar seker besig om steun te wen in Europa waar die opkomende regse partye sien dat dit onmoontlik is om die immigrerings sluise van jou vader land vir afrikane oop te draai en dan in vrede met hulle saam te probeer leef. Daardie selfde regse partye en selfs ‘n paar linkse partye sien nou dat die Afrikaner nie die duiwel in die kinder Bybel was gedurende apartheid nie maar dat hy slegs die land wat hy self opgebou het probeer beskerm het teen wat nou aan die gebeur is. Hulle sien nou dat die Afrikaner nie die plat voet arm kind is wat by die agter deur staan en bedel nie, maar ‘n vooruitstrewende volk wat slegs vrede in hul eie grond gebied soek. Ons steun groei en so ook ons vyande se haat wat hulle vir ons het. Malema se mond is nog lank nie stil nie, en Zuma sal ons nie ons eie plekkie onder die son gin nie. 2012, gaan ons dan begin werk of gaan ons weer wag dat politieke leiers vir ons sê, “nee kom ons wag nog ‘n rukkie”. 2012 is die jaar wat elke Afrikaner self die voortou moet vat en begin met die volgende groot trek. Gaan jy bly of gaan jy volkstaat toe?

 4. Niemand anders kan egter Afrika so bestuur soos die Afrikaner nie. Ons is die sleutel om Afrika aan te skakel. Ons kan dit in ‘n klein hoekie vir onsself doen of ons kan ons talente die kontinent inneem en doen wat Piet Retief begin het.

  Ek dink mens moet realisties wees oor Orania en die kapasiteit vir ontwikkeling. Daar is bloot nie genoeg water om grootskaalse boerdery of nedersettings te ondersteun nie. Orania gaan goed wees vir 2,000 of miskien 5,000 mense, maar water gaan altyd die faktor wees wat groei belemmer. Orania gaan soos Israel wees oor die Golan hoogtes. Sodra daar iets is wat die regering nie aanstaan nie draai hulle die sluise toe en dan vrek alles.

  1. unpeecee, jou stellings is erg meerderwaardig, in my opinie.

   Vir wat sou ek myself die baasskap van die verlede op die hals wil haal en kwansuis beter bestuur wou uitoefen oor ander volkere?!? (Ons talente die kontinent inneem…)

   Jy is meer as welkom om verder te help bou aan Mzanzi en later dan jou vaardighede oor die grense na die ander Afrika bure uit te voer. Hulle staan almal in afwagting en wag op jou om jou sleutel te bring en Afrika vir hulle te kom aanskakel.

   Daar is genoeg wat reeds doen wat Piet Retief begin doen het, dis nou voortdurende onderhandelinge, en vir dié wat uit die geskiedenis geleer het weet ons ook wat die uitresultaat van al die eerbare bedoelings en pratery is!
   Jy staan ‘n goeie kans om lewendig velaf getrek te word…

   Orania se groei is nie slegs afhankilik van water op hierdie stadium nie, maar van die betrokkenheid van dié wat dit gaan laat werk…

   Die meeste gautengse stede en dorpe is myle weg van waterbronne af, maar deur waternetwerke is meeste industrië en huishoudings in verbinding met water.

   Die Oranjerivier voed die twee grootste damme in SA en ek kan nie sien hoekom daar nie in die toekoms nie nog damme gebou kan word nie. Dis nie asof die water wat uit die twee damme uitvloei weggelei word na ander damme toe nie….

 5. Ons koop vrugte van verder af in die rivier by Augrabies. Daar is nie meer water nie. Dis ‘n feit. Hulle wil meer produseer maar kry nie meer water nie. FEIT.

  Vind uit hoeveel besproeiingsregte jy nog kan kry. Ek sal verbaas wees as dit 200 of 300 ha is. ‘n Ekonomiese eenheid vir sitrus of druiwe is 50 ha. Die gemiddelde reenval by Augrabies is 120mm per jaar. Die drakrag is omtrent 1 GVE op 50 ha.
  Sitrus en druiwe het tussen 700 en 1,100 mm nodig. ‘n Ekonomiese eenheid op melk is 200 koeie. Jy kan onder besproeiing 3 of maksimum 4 koeie op ‘n hektaar laat loop. Daar is plek vir nog 4 of 5 intesiewe boere as ek die waterregte verstaan.

  Die PK le Roux en Verwoerd dam was altwee op ‘kompromis’ posisies gebou omdat daar nie geskikte plekke in die rivier was om te bou nie. Die Lesotho projek is groot. Kgatse is klaar en Polihali kom in 2018 aanlyn. Al hierdie damme word gebou om Gauteng te voed. Water word van die Oranje stelsel in die As rivier gekanaliseer om uiteindelik in die Vaaldam te eindig.
  Die grootste probleem met Orania gaan nie ideologie wees nie, maar water. Die enigste uitkomste is ‘n industrie gebou op hulpbronne (fracking, sonkrag, wild, mynbou) of om massas en massas stoorplek vir water te bou.

 6. Baie goeie artikel. As mense begin besef dat die gelaaide term “volkstaa” in praktyk meer en direkte demokrasie beteken, ‘n ekologies bewuste leefwyse en gesonde geinswaardes, behoort baie meer mense dit te ondersteun. Die partydemokrasie is iets wat ‘n kompromis was (of ‘n korrupsie van) van die oorspronklike direkte demokrasie in die klein state en stadstate, toe state te groot en heterogeen geraak het vir direkte demookrasie.

 7. Waarlik uitstekende artikel oom Ben! ‘n Nie-party demokrasie sal veral goed kan werk in ‘n Afrikaner Republiek aangesien dit perfek in pas val met Afrikaners se getalle, behoeftes en algemene siening t.o.v. politiek in sy huidige vorm binne Mzanzi.

  Sodra ons terugkeur na die oorspronklike bedoeling en funksionering van demokrasie en by implikasie sover as moontlik wegbeweeg van die Britse Westminster party politieke weergawe van demokrasie, sal ons ontslae raak van baie beroepspolitici wat stoele warm hou vir ‘n lewe.

  Daar is natuurlik ‘n paar Afrikaner beroepspolitici in die huidige stelsel wat heelwat meer sal verrig in ‘n nie-party stelsel as wat hulle tans in die status quo bereik…hulle is wel in die minderheid.

  Die VVK het ‘n tree in die regte rigting gegee m.b.t. die buite-parlementere proses sover dit nie-party politiek aangaan en ons kan baie leer uit daardie proses uit. Daar sal egter nog baie groei moet plaasvind voor die finale produk op die rak verskyn.

  Om by die volkstaat uit te kom moet ons egter nie die rol wat ‘n doeltreffende binne-parlementere Afrikaner vryheidsbeweging kan speel afskryf nie. Daar is nog baie water wat in die see moet loop, maar dat ons al nader aan ons doelwit is as in bv. 1991 is ‘n feit wat deur niemand ontken kan word nie.

 8. Ek dink ons is naief om nie die mag van die wereldgeldmagte in ag te neem nie!Hulle besit die wereldmedia en manipuleer die massas(Die99% waarvan “Occupy Wall Street praat!)Voordat hierdie hierdie belangrike komponent in wereld politiek nie in ag geneem word nie raas almal tevergeefs.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s