Die ANC-diktatorskap in wording (deel I)

Die bohaai wat onlangs ontstaan het oor die regering se wet oor die beheer van inligting is net ‘n verdere tree in die rigting van die ANC se einddoel, naamlik ‘n staat na die voorbeeld van die sosialistiese paradys vir die (swart) massas.

Enige iemand wat voel dat ek nou hier spoke opjaag of oordryf, moet eers die werskwyse van ‘n kommunistiese party verstaan om te besef hoe vêr ons al gevorder het en dat die regering nie van plan is om af te sien van die einddoel nie.

As ‘n mens verstaan hoe die kommunistiese strategie werk, dan maak die skynbaar verwarrende seine van die ANC en uiteenlopende uitsprake van versoening en ekonomiese groei by tye, en rassehaat en onteiening by ander tye, sin.

Kom ons kyk na enkele gebeure en plaas dit in die konteks van die einddoel.

Omdat Suid-Afrika ‘n Westers gestylde “model-grondwet” het, bestaan by waarnemers die illusie dat ons maar net met geboortepyne sukkel en dat dinge uiteiendelik in plek sal val en ons ‘n demokratiese, vreedsame en voorspoedige land gaan wees. Slagspreuke soos “n beter lewe vir almal”, waarmee niemand kan fout vind nie, skep juis daardie hersenskim.

Westerlinge leef in die geloof dat ook ander rasse dit begeer wat hulle het en dit op dieselfde wyse wil bereik: ‘n rustige, individualistiese, voorstedelike lewe vol gerief en materiele voorspoed, wat bereik word deur goeie opleiding, dissipline en harde werk, en waar ander mense se voorspoed jou motiveer om hulle na te volg. Daarom word ook heeltyd so gepraat van ‘n Malema asof hy mal is en nie weet wat hy doen nie en net deur meer verstandige ANC-politici tot orde geroep moet word.

Om te verstaan wat aan die gang is en om elke aksie van die regering, wat vir die Westerse waarnemer lomp en onnosel voorkom, in perspektief te sien, moet ons kyk na die einddoel. Die ANC se denke het nog altyd die kommunistiese skool gevolg. Selfs diegene wat nie lede van die SAKP is nie se denke word nog steeds deur ver-linkse uitgangspunte bepaal en daar is net effense klemverskille tussen “gematigdes” en “radikales” binne die ANC-alliansie.

Die doel van die kommuniste is uiteindelik die volmaakte kommunistiese samelewing waar die werkers heers en alle ander klasse daarby inval of vernietig word. Nou is die kommuniste wel slim genoeg om te weet dat ‘n revolusie na die voorbeeld van Lenin in Rusland of Mao-tse-Tung in Sjina, waar binne enkele jare met baie bloedvergieting en onderdrukking ‘n land en samelewing radikaal omvorm is, nie in vandag se tyd moontlik is nie. Dit beteken egter net dat ander middele en ‘n ander tydsraamwerk gebruik word. Die einddoel bly dieselfde.

Die veelbesproke “nasionale demokratiese revolusie” is net ‘n mooier en meer verwarrend klinkende term vir dieselfde ding, die uiteindelike heerskappy van die werkersklas, in Suid-Afrika omskryf as die arm, swart massas, verteenwoordig deur die party wat hulle belange behartig.

Die liberale en die kommunistiese begrip van ‘n politieke party

In die Westers-liberale denke is partye instrumente vir gemeenskaplike belange en is hulle verplig aan hulle land en sy burgery. Partye wissel mekaar gereeld af, soos wat die burgers ontevrede raak met die mislukkings van die regernde party en dan die opposisieparty ‘n kans gee om beter te regeer. Daardie liberale denke, wat in die konteks van Suid-Afrika en Afrika total verkeerd is, is ook die wortel van die futiele hoop wat die DA en sy groot getalle Afrikanerkiesers koester om eendag die ANC by die stembus te wen en dan alles beter te kan maak. Elke keer wanneer woedende skares in lokasies betoog en openbare geboue beskadig, word dit gesien as tekens van afkeer van die heersende party en groeiende kanse vir ‘n alternatiewe regering.

‘n Kommunisties geinspirieerde party soos die ANC, wat juis deel is van die Driepartyalliansie saam met die Suid-Afrikaanse Kommunnistiese Party (SAKP) en die kwasi-kommunistiese Cosatu, glo egter nie aan wisseling van regering nie. Hulle het ‘n historiese missie om te voltooi en dit mag nie gestop word nie. Verkiesings is goed en wel solank hulle maklik deur die party van die massas gewen word. Die party is in die kommunistiese denke nie maar net ‘n feilbare belangeverteenwoordiger nie, maar die voorhoede van die revolusie. Soos wat ZANU-PF in Zimbabwe ook eenvoudig die verkiesingsneerlaag teen MDC nie erken het nie en dit met brutale onderdrukking ongedaan gemaak het, so kan ons ook vermoed dat die ANC sy missie nie in 2014, of 2019, of enige tyd in die afsienbare toekoms as voltooi sal beskou nie, maar sal aanhou met sy “permanente revolusie”. Die meeste blankes en hulle verteenwoordiger, die DA, beskou 1994 as die eindpunt van ‘n lang stryd teen apartheid, wat ‘n nuwe, demokratiese land vir almal ingelui het. Volgens kommunistiese denke was dit net ‘n mylpaal op pad na die doel wat nog vêr in die toekoms lê, die diktatorskap van die werkersklas. Politieke mag is betekenislos as dit nie ook ekonomiese en kulturele mag beteken.

Omdat die party die missie het van die bevryding van die werkersklas (of die “voorheen benadeeldes, die armes, die meerderheid of watter eufemisme ook in die konteks van Suid-Afrika gebruik word) is enige hoop om deur redelike argumente, samewerking met die doel om te beinvloed of verwysings na die geleenthede wat ‘n liberale samelewing bied van meet af gedoem. Welmenende ekonome en raadgewers van buite moes al die aggressiewe en hatige verwerping deur die ANC en sy politici ervaar, as hulle durf waag om enkele aspekte van beleid te bevraagteken.

Die ANC-regering is, met al hulle foute en outoritêre tendense, tog nie vergelykbaar met die kommunistiese partye van die 20ste eeu, mag u sê. Wel, nog nie, en hulle kan ook nie so wees nie want die omstandighede verskil en daarom ook die optrede en die tempo. Natuurlik sal Suid-Afrika nie in ‘n kwessie van 10, of selfs nie eens 20 jaar in ‘n kommunistiese land omvorm kan word nie, soos wat Lenin of Mao met hulle absolute mag en beheer dit in ‘n oogwink kon doen nie. Maar reeds nou beleef ons hoe Suid-Afrika stelselmatig omvorm word in daardie rigting.

Hoekom word “regstellende aksie”, wat die doel het om ‘n nuwe heersersklas te vorm wat die revolusie kan voltooi, as permanent beskou? Hoekom is daar nooit ‘n einde aan “grondhervorming” nie? Hoekom is armoede net altyd ‘n probleem as dit swart armoede is, en hoekom word net ryk wittes gerooskam en nie die nuwe elite nie, wat na my wete nog nie noemenswaardige bydrae tot armoedeverligting gelewer het nie? Hoekom is die regering so behep met hulle 2/3 meerderheid, as hulle tog kamstig die ideale grondwet het? Hoekom word teenstand en kritiek so hatig en so sonder enige genade beveg, terwyl opposisie en meningsverskil eintlik deel is van ‘n demokrasie? Hoekom word die opposissie ten spyte van sy bekentenis tot die nuwe, nie-rassige Suid-Afrika met skeldname soos “rassisties”, “in belang van die kapitaliste en die wit minderheid” ens uitgekryt? Hoekom word die pers aan bande gelê? Hoekom wil die regering die onafhanklikheid van die regsbank beëindig? Hoekom is transformasie en die “nasionale demokratiese revolusie” sulke gonsworde en word verhewe bo die idee van ‘n regstaat? Hoekom word daar nie opgetree teen kommuniste en verdrukkers soos Robert Mugabe nie? Hoekom word gruwelike rassistiese moorde op blankes aanvaar en verswyg, maar as daar enige teken van diskriminasie teen swartmense is, dit oneindig veroordeel en as skietgoed teen witmense gebruik?

Word vervolg

9 gedagtes oor “Die ANC-diktatorskap in wording (deel I)

 1. Philip van Staden

  Hoor ! Hoor! Sebastiaan Biehl! Ek wonder net wanneer Afrikaners gaan wakker skrik en begin besef wat werklik aan die gang is. Alles wat kamstig met Julius Malema gebeur het is om die aandag af te trek van wat eintlik besig is om agter die gordyn te gebeur. Die smee van bose en onderduimse planne om SA te omskep in n totale kommunistiese verval! Ek hoop die liberaliste is nou na 18jaar baie gelukkig. Daardie einste liberale denke en inisiatiewe wat almal kamstig bevry het het reeds omgeskakel in die vorm van Sosialisme. Die volgende stap is nou n totale kommunistiese onchristelike satansmag wat alles wat goed is vernietig en verteer. Daardie einste vryhede is nooit verkry nie maar eerder finaal van alle volke in SA met groot onreg ontneem. Die magtige opposisie waar agter alle Afrikaners graag aanhardloop om die ANC uit die kussings te lug beteken egter nie veel nie en is maar net nog n manier om die Afrikaner verder uitmekaar te dryf. Al span alle opposisie partye saam gaan die ANC nog steeds aanhou om verkiesings te wen. Dit is die realiteit van die probleem. Ons moet eerder ons kragte begin saam span vir Selfbeskikking vir ons mense om verder in Afrika en Suid Afrika te kan oorleef. Ons moet NOU begin konsentreer op oorlewing en bietjie uit ons gemak zones uitkruip.

 2. Briljante stukkie skrywe Sebastiaan, kan nie wag vir die vervolg nie…

  En die wat dink Sebastiaan gorrel, doen gerus die moeite en gaan lees self op die ANC se webtuiste wat die “Nasionale Demokratiese Rewolusie” alles behels.

  Hul stel hul doelwitte duidelik!

  Malema het maar net verwoord in persoon wat daar geskrywe staan en elke ANC lid en aktivis is verseker vertroud met die inhoud. Hy het dit maar net aan die massas, (wat nié weet wat daar staan nie), in eenvoudige populêre taal verduidelik…

 3. Baie goed stuk! Die sensuele liberalisme van die Demokratiese Alliansie kan die aksioom van geweld van die stalinistische ANC inderdaad nie verslaan maar met buitelandse steun wel geremd word. Die liberalisme van die DA kan wel deur die Republikeine verslaan word. Desmond Tutu’s zionisten apartheid dat blank anti-semitisme mobiliseert, het suikerzoete Ubuntu, Mbeki se African Renaissance ens moet publiek as naïef utopiese kommunisme word ontmasker. Ook die (eind 19de eeuse politieke) rassisme onder blanke verregse splinters ondersteun die ANC as blank-naïef collaborerend instrument in die ras-as-kommunistiese klas.

 4. Pieter

  Swart Nasionalisme se einddoel is die verkryging van ALLE kapitaal, produksiemiddele,bates, grond, huise.
  En as alles aan hulle behoort, is hulle verklaarde doel:
  “Op daardie moment as ons alles besit, sal ONS besluit watter paar blankes by ons aan die tafel mag kom sit en saam eet.”

  Lees ook : http://bit.ly/vJNQFz The Liberal’s Multicultural Confession of Faith in South Africa.

  1. “…die verkryging van ALLE kapitaal,…”

   Sal interresant wees om te weet wat hul plan is met dié wat al reeds groot bedrae in pensioenfondse ens. bymekaar gemaak het.

   Dit sal dan ook seker “genasionaliseer” word omrede baie van die mense hul pensioene reeds gedurende die apartheids-era begin opbou het.

 5. Dit was nou lekker om deel 1 van hierdie artikel te lees. Sien uit na deel 2 sodat mens ‘n algehele gevolgtrekking kan maak.

  Wat deel 1 betref, dit is interessant om terug te dink en te onthou dat Afrikaners in die aanloop tot die 1994-verkiesing die ergste verwag het van die ANC.

  Dink nou mooi… onthou wat jy self gedink het en wat jou ma, pa, ouma en oupa gese het gedurende die vroee ’90’s. Mense het in toue gestaan om trollies vol blikkieskos te koop!!

  Hoeveel van die dinge wat mense toe gevrees het is vandag op ‘n subtiele en geduldige wyse reeds in plek gestel? Indien Mandela in sy vyfjaar termein (’94 – ’99) alles geimplementeer het wat gedurende die afgelope 18 jaar deur die ANC geimplementeer is, dan sou almal in die Westerse wereld (Afrikaners inkluis) al lankal vurig teen die onderdrukker opgestaan het eerder as om te dink dat die grondwet en die DA die oplossings is. Die punt is dat ons vrese en verwagting van die ANC 100% akkuraat was, die verskil is net die tempo waarteen dit gebeur.

  Deel 1 van hierdie artikel staaf die bogenoemde argument ten volle. Dit is hoogtyd dat iemand weer die ANC onder die vergrootglas plaas en terselfdertyd bietjie nugterheid by ons mense opwek. Vol punte Basjan!!

  Ek stel voor dat almal wat hierdie blog volg ‘n epos vir al hul vriende stuur met die skakel (https://rozmeyer.wordpress.com) en vir hulle uitnooi om te kom kyk wat hier aangaan en ook hul sê te sê.

 6. Andre Nienaber

  Praat met ons asb ons kan dit nie verder toelaat nie , wanneer wil die mense begin saamstaan om al die gemors in die land te stop . Die donnerse goed maak net soos hulle wil die blankes het dit land gebring tot waar de Klerk gekom het en alles op ge donner het…. Dis tyd dat hy wat de Klerk is na vore kom met sy slim planne. Hy en sy gespuis het ons in die gemors waar on in is want hy is n agterbakse verraaier

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s