Orania, voortrekkers, saamtrekkers, dwarstrekkers, wegtrekkers en die res.

Die etniese Afrikaner beleef tans (weereens) ‘n situasie waar drastiese magsverskuiwings en sosiale ontwrigtings, kopskuiwe en nuwe benaderings vra. ‘n Etniese groep, soos die van ons, kan na ‘n omwenteling soos die van en na 1994, deels of selfs totaal, vernietig word.

Sedert ons ontstaan het ons al ‘n hele paar soortgelyke omwentelings beleef, deurleef en oorleef. Nadat die Vryburgers die VOC naelstring geknip het, en tot ‘n aparte etniese groep gegroei het, het daar ‘n harde leerskool op hulle gewag. Danksy ‘n sterk vryheids- en oorlewingsdrang is ons, hul nasate,vandag nog hier!

Vryheidspaadjies is selde met rose besaai. Onderlinge verdeeldheid, die hebsug van ongenooides en ‘n verpletterende oorlog, kortliks opgesom, was van ons groter terugslae. Die totale aanslae op ons het ons uitgedun maar ook wyser en sterker gemaak.

Weereens moet ons nou, na 1994 se magsoorgawe, ‘n nuwe toekoms beplan. Met die vraag van “Waarheen nou?” word daar in alle windrigtings in gemik. ‘n Intense debat is aan die woed.

Die etniese Afrikaner-nasionaliste, as getalsminderheid, sal waarskynlik nooit weer die totale RSA beheer nie, selfs nie eens in alliansies met ander westerse, oosterse of etlike swart etniese groepe nie. Boonop vereis alliansies toegewings – bloot terwille van beheer (mag) maar tot nadeel van ons volksaard. Totale beheer oor ‘n uiteenlopend bevolkte land soos hierdie Suiderland is ‘n soeke na ‘n katastrofe. Die ideaal is dit nie!

Verregses, Afrikaanses, DA-nalopers en ander ‘dwarstrekkers’ weier om te aanvaar dat ‘n nuwe era vir ons aangebreek het! Die ou orde moet op een of ander manier herstel word. Die een uiterste wil skiet (gelukkig ‘n kwynende minderheid), die ander uiterste wil die ANC-stemvee daarvan oortuig dat hulle, as bruikbare idiote, meer sal gee as wat die ANC reeds gee. Die Afrikaanses, oftewel die ‘saamtrekkers’ in die middel, begin nou hul kunsmatige maaksel se verspottigheid insien.

Saamtrekkers is tog nodig. Die vraag is net “Saamtrek met wie?”. Dit is hier waar die Afrikaner onderling verdeeld is.

Sommiges glo dat “ons saak” die beste deelnemend in die regering gedien kan word. Andere glo dat die oorblyfsel uit die ou Britse Ryk se dae, die DA, ‘n multikulti-empaaier van geluk en voorspoed vir almal tot stand kan bring.

Feit is, ‘n volk kry sy vryheid nie in ander volke se laers nie. As jy ‘n minderheid is met min seggenskap, dan is jy die mindere, basta!

1994 se revolusie het waarskynlik die mees traumatiese uitwerking op van die wegtrekkers gehad. Bekwaam en gekwalifiseerd maar werkloos want jy is wit, geteister deur misdadigers en moordenaars, ‘n verval van standaarde t.o.v. dienslewering, ens. het baie die land laat verlaat. Die kortsigtige onderhandelaars het nie eens, op enige stadium, vir alternatiewe i.g.v. sulke verval voorsiening gemaak nie!

Iemand vra op Bakkiesboek onlangs die vraag: “Wil jy weet hoe Afrikaners in die vreemde voel?”. Sy antwoord: “Woon net ‘n funksie by waar ‘n Afrikaanse sanger of kunstenaar optree. Halfpad deur die vertoning dan huil die meeste snot en trane!”

‘n Vriend en sy vrou, Johan en Ria Bakkes, gaan besoek hul seun in Chile. Op die lughawe in Buenos Aires, merk hy op iemand loer hulle kant toe. Die persoon kom nader en vra of hulle van Suid Afrika is. Jaco Venter, stel dié homself toe opgewonde voor. Die gesin boer die afgelope nege jaar in Paraguay. Na sy pa se dood, in ‘n plaasmoord is hulle landuit. Die eerste ding wat hy vra is “Hoe vorder die volkstaat?”

Mense kan in drie groepe verdeel word. Sommige is op persoonlike voordeel ingestel. Andere op die bydrae wat hulle kan maak. Die res vloei bloot met die stroom saam. Ons het, in ‘n meer of mindere mate, ‘n trek van elk van bostaande in ons. Die res, in hul onpartydigheid, word deur partypolitici, ongelukkig, bloot as stemvee beskou en met allerlei slenters gemanipuleer. ‘n Volkstaat het getalle nodig en die uitdaging is dus om hierdie groot middelgroep betrokke te kry.

Nuwe dinge kom tot stand deur die doen en late van pioniers. Pioniers staan by ons bekend as Voortrekkers. Soos in die dae van die Groot Trek is daar vandag ook baie trekleiers. Die probleem is dat te veel se praatjies nie veel verder as die braaivleisvure kom nie! Miskien is dit ook goed so, losstaande kolletjies oral op die kaart bring net verdere verwydering.

Ons moet gekonsolideerd dink, of eerder – daar word reeds suksesvol aan ‘n eenheidsgebied gewerk. Die jonger geslag Voortrekkers het hul staal in die groeipunt, Orania, begin wys en het reeds baie om mee te spog!

Orania dui inderdaad die pad aan! Dit is hier waar daar ‘n tasbare en bewoonbare tuiste vir die etniese Afrikaner-nasionalis tot stand kom. Hier skep ons ‘n regverdigbare en volhoubare leefruimte vir onsself . In hierdie Afrikanerland mag niemand ‘n vinger na ons kan wys nie. Hier bou ons ‘n toekoms. Hier bou ons iets om op trots wees. Raak betrokke!

31 gedagtes oor “Orania, voortrekkers, saamtrekkers, dwarstrekkers, wegtrekkers en die res.

 1. Die fondasie vir die 1994 kapitulasie was selfsug, gebore uit materialisme, die domein van die vyand, Satan self.

  Indien ons as Afrikanervolk uit die as gaan opstaan, sal dit net kan wees omdat ons teruggekeer het na die domein van ons Skepper-God, naamlik die liefde – die een allesoortreffende krag wat gratis tot ons beskikking is.

 2. Mike

  Ben! goeie skrywe baie waar, ek stem met jou saam dat ‘n volkstaat veral in die S.A. konteks getalle nodig het maar ek het ‘n probleem met sommige afrikaner organisasies wat selfbeskikking voorstaan. Wat ek nou al baie ervaar het is dat jy hulle glad nie moet kritiseer of probeer raad gee op enigiets nie want dan is jy nie ‘n afrikaner of “boer” nie. Dit is asof hulle afrikanerskap en hoe hulle dit sien en wil toepas aan hulleself toe ein.

  Wat ek probeer se is dat hulle die res van die 99,9% afrikaner wat DA stem so afrskrik dat hulle nie wil betrokke raak met enige selfbeskikkings aktiwiteite nie. Ons moet besef dat die afrikaner in die laaste mun. verkiesing eintlik selfbeskikking verwerp het as jy die aantal afrikaner stemme vir die DA in ag neem. Dit gaan m.a.w. ‘n wonderwerk verg om die afrikaner te oortuig dat selfbeskikking die enigste uitweg is en sy toekoms kan verseker.

 3. Die begrip “Afrikaner” het net so afgewater geraak as die begrip “kerk” – elkeen wat van die res verskil begin sy eie mishoop en ons sit met ‘n proliferasie van splintergroepe wat elkeen meer fokus op die beskerming van sy eie groepie as op die groter prentjie.

  Terwyl ek saamstem dat ons getalle nodig het is gehalte (in hierdie geval ‘n eensgesindheid oor ons bron van krag en ons strewe) belangriker as getalle. Slegs ‘n gesonde kern (wat blykbaar reeds op Orania bestaan) sal slaag om getalle te oorreed om aan te sluit.

 4. Mike

  Jan jy’s reg maar hoe lyk die ekonomiese omstandighede wereldwyd vandag. Mense raak al hoe meer ingesteld op oorlewing wat tog net logies is, dit beteken dat hulle eerder die misdadige SA sal verkies om te kan oorleef as om in ‘n volkstaat te gaan woon waar geleenthede op hierdie stadium nog beperk is.

  Ek twyfel of volkstrots enigsins ‘n rol sal speel om groot getalle afrikaners na ‘n volkstaat te lok die misdaad in SA sal wel Dat daar nog trotse afrikaners is is nie te betwyfel nie maar hulle het so min geraak dat jy hulle op jou een hand kan tel. Ek het in ‘n vroeer skrywe ook genoem dat net ekonomiese geleenthede afrikaners na Orania sal lok.

  ‘n Ander probleem wat ook bydraend is tot die min belangstelling in spesifiek Orania is die klimaat, dit raak baie koud daar. Ek wil ook iets noem wat ek dink tog ook bydrae tot die deursnee afrikaner se afsydigheid teenoor selfbeskikking. Mense verbind organisasies en ideale maar met mekaar, net so met die VVK ook. Dit wat die volksraadslede in hulle visie en misie voorstel hoe die volkstaat in die toekoms maoet lyk is om die minste te se belaglik. Dit dra geensins by om die volkstaat ideaal te verwesenlik nie. Dit is goed waarna gekyk moet word anders sal die volkstaat net ‘n droom bly.

 5. Vir 20 jaar het ons nou voorgetrek, 2012 is die uurglas se omkeer vir die begin van die GROOT TREK. Afrikaners wat hul in hierdie volgende 2 dekades in die Volkstaat gaan vestig, sal bereid moet wees om op die arbeidsmark pionierswerk te doen; werk te verrig wat “tradisioneel” slawe-arbeid was. Om van die begin af, bereid sal moet wees om alle arbeid, Volkseie te maak.

 6. Tot minstens November 2012 is die situasie van die blanke gemeenskap en die van die Afrikaner in die algemeen gunstig. Immers, nie die teenstelling tussen die Suid Afrikaanse etnies maar die politiek onderskat “vergoeding” vir die ondergang van die Sowjet Unie met ‘n kommunistiese Suid-Afrika deur die vroeër Clinton clique in Washington lê – los van die Apartheid – ten grondslag aan die machtswisseling in 1994 wat – deur die militêre tak van die ANC – op ‘n moorddadig regime is uitgeloop.
  Die amateuristische ou Testamentiese blank rassisme en neo nasionale sosialisme funksioneer slegs as deel van en as steun verleen aan die op die kommunistiese klasse gedefinieer politiek rassisme … van die ANC.
  Die nasionale stryd teen die ANC kommunisme, hul rassistiese (BB) BEE, AA, landje pik, nationalisatie etc sal deur die 19de eeuse patriotisme van die Boere, die alliansie van die hele opposisie met Lindiwe Mazibuko en die Main Stream Media teen die info bill en die wil tot geestelike en geografiese outonomie van alle godsdienstige en etniese groepe aansluiting vind by die internasionale gemeenskap.
  Orania is een van vele positiewe inisiatiewe om na groter grondwetlike outonomie vir provinsies en gebiede toe te werk en druist lynregte teen die centralisme van die kommunistiese ANC.

 7. Ek wil net komentaar lewe op Mike se komentaar. Ek is maar ‘n leek, maar ek verstaan die situasie soos volg.

  ‘n Mens kan dalk redeneer dat waar die VVK tans staan met hul planne dra nog min vrugte en plaas hulle waar die Oraniabeweging 20+ jaar gelede gestaan het. Maar wat gaan gebeur wanneer hierdie grondgryp wette ingestel en toegepas word? Grond wat potentiaal het, soos Orania (danksy Afrikaner selfwerksaamheid), sal geteiken word, nie waar nie? Ongeag of die grypers die sukses daarvan sal kan volhou. Die VVK probeer tog ‘n stukkie grond kry wat nie onderhewig en kwesbaar is tot volkvreemde inmenging nie.

  Ek dink maar net dat die VVK het ook ‘n goeie idee; hulle het ook hul rol om te speel. As die VVK en die Oraniabeweging kan saamwerk kan dit net tot voordeel van die Afrikaner wees.

  Net my 10 sent.

  1. Mike

   Hannes wat ek ondervind het ook met die VVK ook as jy dalk ‘n plan het wat hulle nie mee saamstem nie is jy ‘n verraaier of ‘n vrymesselaar of ‘n ateis of een of ander gogga. Ek het op ‘n stadium vir hulle gese om dalk te dink aan ‘n volblad advertensie van die verkiesing in Beeld, ek is toe meegedeel dat hulle nie met die vyand van die afrikaner sal saamwerk nie, maar hulle het toe uiteindelik tog by Beeld gaan aanklop vir so ‘n advertensie. Beeld het toe die advertensie geweier.

   Wat ek wil se is die mense moenie altyd almal sien as hulle vyand as jy nie met alles wat hulle doen saamstem nie. Jy moet jou vyand misbruik om jou doel te bereik net soos wat die ANC gedoen het.

 8. As die VVK en Orania nie saamwerk nie, sal dit ‘n voortsetting wees van die een eienskap waarvoor die Afrikaner welbekend is, en wat die hoofoorsaak is van ons volk se ellendes, van die dae van die ABO af, naamlik dwarstrekkery. Waarom sal dit my nie verbaas nie?

 9. Jammer om te sê Hannes en Jan, maar soos ek dit verstaan het die VVK sy ontstaan te wyte daaraan dat ‘n groep mense besluit het dat die Orania Beweging, na hulle sin, te stadig vorder met volkstaatbou! Skynbaar was hulle ook nie tevrede met die gekose gebied nie! Hulle het dus op ‘n aparte benadering besluit.

  As daar dan ‘n vergelyking tussen die twee getref sou word,kan ‘n mens sê dat die VVK se vuurtjie, saam met die braaivleisvuurtjie se assies, besig is om uit te brand. Hulle het nog niks tasbaars om te wys nie.Orania, daarenteen, het wel baie om te wys!

  As ‘n mens ‘n produk, soos ‘n lewensruimte, wil bemark, dan moet dit aan die moontlike kopers getoon kan word.Ook moet enige produk, om te kan meeding, in ‘n permanente staat van ontwikkeling en verbetering wees. Orania voldoen aan bogenoemde en lok al hoe meer kopers. Vir die VVK om te kan opstyg, moet hulle nog eers ‘n gebied in die oog kry.

  Sou so ‘n gebied nie by die Orania Beweging se beoogde gebied inpas nie dan het ons elemente vir verdeeldheid. As hulle dan ‘n sinvolle rol wil speel sal hulle, myns insiens, as onderafdeling van die OB inval en daar ‘n bydrae maak!

  1. Mike

   Ek het nie in die VVK se verkiesing gestem nie, ook nie geregistreer nie. Soos ek die “volksraad” sien is dit ‘n demokraties verkose raad wat vir selfbeskikking vir die afrikaner wil gaan onderhandel. Hulle wil dien as die stem van die afrikaner wat oor homself wil regeer, hulle wil eers vir die regering gaan se ons is die verkose raad van die afrikaners en ons gaan namens hulle onderhandel vir selfbeskikking.

   Wanneer jy erkenning gekry het as die verteenwoordigers van die afrikaner kan jy begin onderhandel waar jy jou volkstaat wil vestig.

   Orania betaal aan die ANC regering belasting en is onderhewig aan die SA wette. Dit maak Orania glad nie selfstandig nie en dit laat baie afrikaners meen dit is nie selfbeskikking nie. Sou die regering Orania nie wil erken nie wie gaan dan onderhandel? Gaan die Oraniers wat wil onderhandel dan net vir die 900 mense in Orania onderhandel vir selfbeskikking daar? Wat van die res van die volk wat ook selfbeskikking wil he?

  2. Ben, wat jy sê maak vir my baie sin! Jy moet iets kan wys vir die mense, en Orania doen uitstekend daarmee – ek het ook genoem dat die VVK tot dus ver nog nie so baie bereik het nie – minstens, nie so baie wat mens kan sien nie. Maar hulle is tog aan die gang. Die proses wat gevolg moet word is nou maar ongelukkig is stadige een, en hulle het dit ook so verduidelik – en onthou net dat hulle moet onderhandel met Suid Afrika se huidige regering, so ons kan nie verwag dat dit vinnig afgehandel gaan word. Daarna gaan hulle dit eers kan verder vat en die saak aan die internasionale gemeenskap stel.

   Ek ondersteun die Oraniabeweging en die VVK – terwyl die VVK stry, so stadig soos die wiel dalk mag draai, vir wettige grondgebied (sodat dit ons nie ontneem kan word deur die wêreld nie) is Orania besig om besonderde groei en ontwikkeling te toon. Teen die tyd wat die VVK sukses bereik, soos ek hoop hulle doen, is Orania al so ontwikkel dat mens sou nooit sê die plek is geleë in die woestyn nie 🙂

   My punt is eintlik net, sonder die VVK lyk dinge vir my effens grimmig. Die rede: Ek is bang vir die grondgryp wetgewing. Orania gaan nêrens heen gaan wanneer die goed eers gefinaliseer is nie. En al die moeite van al die ywerige, doelgerigte volksgenote sal dan tevergeefs wees. Daarteenoor, as die VVK die Orania grondgebied kan wen… wel, dan sal dit ‘n heel ander storie wees, of hoe? Dis opwindend!

   Soos ek sê, ek is maar ‘n leek. Dis net my nederige opinie – dat die Oraniabeweging en die VVK moet saamwerk (ongeag wie by wie moet aansluit, hul doelwitte is eintlik dieselfde, nie waar nie?) Dalk leef ek in ‘n droomwêreld en is gans te optimisties oor die saak.

 10. Daar is niks negatiefs aan hierdie proses nie Jan. Dit beteken bloot dat die debat vanuit ‘n verskeidenheid hoeke benader en gevoer word. Dit is nie sommer net ‘n blinde optog nie! Dit sê vir my dat daar genoeg Afrikaners is wat hulle nie aan die neus laat rondlei nie.

  Malema mag dalk sy volgelinge luidrugtig en saam toi-toiend in gelid kry, maar by ons werk dit gelukkig nie so nie! Ons sluk nie enige iets met ‘n bietjie suiker af nie. Die aspirant leiers, onder ons, wat te koppig is om sin in te sien verloor gou hul volgelinge en verdwyn die vergetelheid in.

 11. Andre de Kock

  Net een vraag: Hoeveel van die skrywers hierbo bly in Orania? As jy nog nie geskuif het nie is jy deel van die kookpot en moet jy liewers jou bek hou oor selfbeskikking-myself inkluis. As dit nie vir die paar Sioniste was wat alleen in Israel gaan bly het en ‘n Joodse teenwoordigheid in Palestina gestel het nie-kon Benjamin Disraeli, Lord Balfour en die uitwonende Sioniste geen argument ter tafel le vir die onafafhanklikheid van Israel nie-maar die Afrikaner kort nog sy Holocaust-so wag maar net.

  1. Andre, meeste van ons skrywers bly op Orania waarvan een homself nie tans hier kan vestig nie. Hy is wel ‘n uitwoner wat ’n besondere bydrae lewer. Verder is meeste van die mense wat ons artikels lees en kommentaar lewer vryheidsgesinde Afrikaners wie se harte reg is. Of hul nou op Orania bly of nie.

   Sonder uitwoners wat Orania ondersteun sou Orania nie wees wat dit vandag is nie.
   Ons wil konstant die Jode as ’n voorbeeld gebruik en dis ’n belangrike voorbeeld. ’n Groot deel van die Joodse bevolking sit buite Israel. Ja, hulle verryk hulself, studeer, ontdek nuwe lande en begin selfs ’n gesin in ’n vreemde land maar, baie ondersteun Israel finansieel wat dalk nie vir hul moontlik sou wees in hul geboorteland nie.

   Dit is nie wys om mense te kritiseer omrede hulle hulself nog nie in die Noordwes-kaap kom vestig het nie. Die uitwoner is net so belangrik soos die inwoner in die langtermyn mits hy die Afrikaner Volkstaat ondersteun. Jy begin deur om deel van oor die tienduisend uitwoners te raak wat alreeds by Orania Beweging aangesluit het. Daardie klein bydrae help ons ontsaglik baie.

   Orania voorwaarts!
   http://www.orania.co.za/

  2. Mike

   Andre! As jy net soos ek, nie in Orania bly nie en dus deel van die “kookpot” is en jou “bek” moet hou oor selfbeskikking hoekom skryf jy hier op Vry Afrikaner?

   1. Andre de Kock

    Mike,
    Ek is so bly jy het reageer. Dis juis op jou wat my kommentaar gemik was. Jou retoriese vrae oor die VVK en Orania het my laat skryf. Ek is ‘n uitwoner-is lid van Orania en betaal maandeliks my geldjie.Jy het die VVK se pogings ignoreer maar wil dan steeds weet wie vir jou gaan onderhandel-en maak die stelling: “Gaan die Oraniers wat wil onderhandel dan net vir die 900 mense in Orania onderhandel vir selfbeskikking daar? Wat van die res van die volk wat ook selfbeskikking wil he?” Jy wil he iemand moet namens jou onderhandel maar sny die bene af van die ouens wat wil probeer.
    @ Rozanne-ek stem heeltemal saam met jou. Ek deel jou sentiment totaal maar is al bietjie gatvol vir elkeen wat Orania en Afrikaner onafhanklikheid kritiseer. Vir jou is dit belangrik om almal bymekaar te probeer hou. Ek wil eerder klappe uitdeel.
    My filosofie is die volgende:

    “As jy rykdom liewer het as vryheid en die gerustheid van onderdaanskap liewer het as die besielende stryd om vryheid, keer dan huiswaarts en laat ons in vrede. Ons soek nie jou raad of jou hulp nie. Buk omlaag en lek die hand wat jou voer. Mag die nageslag vergeet dat jy ooit ons volksgenoot was.”

    As ek raakgeklap is ek bly. As ek ‘n paar ouens per ongeluk geklap het-Jammer.

 12. Mike

  As Orania net ‘n regte vlag en simbole vir homself kan ontwikkel en ontslae kan raak van die stout seuntjie wat lyk of hy sy neus aan sy mou afvee.

 13. Mike jy laat my dink aan ‘n stout seuntjie wat nie sy sin kan kry nie en nou buite homself soek na redes waarom hy onvergenoegd is. Dit lyk vir my na ‘n oppervlakkige benadering wat toelaat dat voor-en afkeure oor simboliek jou oor so ‘n belangrike saak soos eenheidstrewe negatief stem.

 14. Andre de Kock

  @ Mike: “As jy rykdom liewer het as vryheid en die gerustheid van onderdaanskap liewer het as die besielende stryd om vryheid, keer dan huiswaarts en laat ons in vrede. Ons soek nie jou raad of jou hulp nie. Buk omlaag en lek die hand wat jou voer. Mag die nageslag vergeet dat jy ooit ons volksgenoot was.”
  Daai stout seuntjie is die versinnebeelding van selfwerksaamheid. Net ‘n sot raak verward tussen snot en sweet. As die Afrikaner prentjies wil gebruik eerder as strepe op ‘n lap dan maak dit ons meer uniek.

 15. Mike

  Jan! Andre! Ek het al jare gelede indirek betrokke geraak by Orania met besoeke daar en ook ‘n bydrae gemaak tot die grond en groei fonds. Die idee agter blanke afrikaner groeipunte was vir my die oplossing vir die ANC se melting pot. Dit was wat ek gehoop het afrikaners sal begin doen. Ek is ‘n groot ondersteuner van Orania maar!

  Ek is ‘n volkstater in murg en been maar ek begin al hoe meer wonder of ek nie my tyd mors nie aangesien daar nerens nog geen noemenswaardige vordering gemaak is om selfbeskikking te verwesenlik nie. Ek is jammer maar as dit vir julle na iets lyk en te hel met die res van die wereld dan kan ek duidelik sien hoekom Orania in twintig jaar nog nie eers ‘n duisend afrikaners kon bymekaar maak om daar te vestig nie. Dit wil se dat daar oor veertig jaar plus minus twee duisend afrikaners sal woon. Ek dink dit is stagnasie.

  Jou vlae jou simbole sê iets van jou organisasie, dit skep ‘n beeld na buite wat mense beïndruk. Hoe kan ek iets ondersteun wat nie vorder na dit waarvoor hy staan nie maar morele ondersteuning en geld wil he van mede afrikaners?

  Andre! Goddank Orania is nie deel van die hand wat my voer nie want dan sou ek niks gehad het nie en dit lyk in elk geval of hulle dit nooit sal kan bekostig nie.

  Orania moet begin ontwikkel en vorentoe dink, dit is asof daar net nie die intellektuele vermoe bestaan om modern te beplan en die volkstaat idee daar te vestig nie.

  Na soveel jaar.

  1. Mike… Orania doen die beste wat hy kan met wat hy kry en wat hy het. As daar meer beleggers is wat belê en meer mense is wat ondersteun of trek, sal ons sekerlik baie meer kan doen nie waar nie? Of dink jy geld groei aan bome?

   Aktiveer eerder Afrikaners om hulself hier te kom vestig en belê eerder as wat jy Orania afkraak. Ons kan net werk met wat ons tot ons beskikking het, dit is tog vanselfsprekend dan nie?

   Buitendien lyk Orania veel beter as meeste plattelandse dorpe in Suid-Afrika, miskien as jy weer kom kyk sal jy verbaas wees met die ontwikkeling wat sedertdien hier plaas gevind het.

   Orania groete

 16. Mike, het jy al meer as 1 000 eendersdenkendes bymekaar? Indien nie, is jy 20 jaar agter. Het jy al gehoor van fondasie le en eksponensiele groei?

  Die moderne denke en toepassing van jongste tegnologie met inagneming van faktore wat aardverwarming aanhelp en teenwerk wat by Orania te sien is, is indrukwekkend. Ek sal graag wil sien of daar enige gemeenskap ter wereld is wat Orania in hierdie opsigte voor is.

 17. Mike

  Rozanne as Orania meer mense wil hê, en meer beleggers wil trek soos wat jy sê, sal hulle hulleself meer proffesioneel moet voorstel ook of hoe? Wie gaan belê in ‘n besigheid waar dit lyk of die bestuur nie nuwe geleenthede kan raaksien nie? Ek gaan my nie laat uitlag deur hierdie vlag voor te stel aan ander afrikaners nie.

  Dit is nou maar net so mense kyk na die uiterlikke van ‘n besigheid ook, soos sy beleid, sy besigheidsplan, sy voorkoms ens ens. Moenie vergeet nie in die laaste munisipale verkiesing is selfbeskikking verwerp in ag genome die paar stemme wat die VF gekry het.

  Ek wil nie Orania afrkraak nie maar komaan’ hoekom moet ons altyd onsself voorstel as kruipend of agterlik asof ons iemand wil terwille wees? Hoekom is daar altyd afrikaners wat ons as agterlik wil voorstel? Ek sal weer Orania besoek maar dit pla my dat ons kinderagtige simbole gebruik en oprig in plaas van om te begin bou aan die werklikke ideaal na soveel jaar.

  Andre! dit is juis my probleem, die hele Orania kon na twintig jaar nie eers ‘n duisend siele bymekaar kry om in Orania te vestig nie nou wil jy hê ek moet maar ek mag nie my insette lewer nie. Ek moet geld gee maar my bek hou. Moderne tegnologie is belangrik ja maar jy het nou mense nodig, jy sal verbaas wees as jy weet hoelank daardie tegnologie al wereldwyd in gebruik is.

  Ek sê weer ek ondersteun Orania al sedert sy ontstaan maar ek raak nou kriewelrig want dit lyk nie of daar belangstelling is om aan te beweeg nie. Die drie ANC leiers wat Orania al besoek het het daar besoek afgelê met ‘n doel. Met hulle vertrek vanaf Orania huistoe is ek seker het hulle vir hulleself gesê Orania is nie vir ons enigsins ‘n bekommernis nie want hier word nie regtig na onafhanklikheid gestreef nie.

  Onthou Oraniers betaal belasting aan die ANC regime en hulle is onderhewig aan al die wette net soos die res van die land. Selfs met drie duisend inwoners daar na sestig jaar met die huidige groei tempo sal die ANC nie onafhanklikheid toelaat nie, dit sal baie meer inwoners daar verg om selfbeskikking af te dwing. MAAR JY MOET DIE MENSE BEïNDRUK.

  Net ‘n laaste voorstel; luister ook na wat die ander miljoen plus afrikaners daarbuite sê wat ook dink selfbeskikking is die oplossing. Daar is baie afrikaners wat territoriale selfbeskikking sien as werkbaar maar as hulle ‘n mannetjie op ‘n vlag sien raak hulle maar bietjie giggelrig. Dan wil ek nie eers weet wat die buiteland sal sê oor die mannetjie vlag nie.

 18. Andre de Kock

  Kom ons raak ‘n slag positief. Rozanne-Praat met Jaco en Carel die mense daar dat ons begin met ‘n ORANIA ID boek veldtog. Ek sou met trots so ‘n ID dra en dit onder almal se neuse vryf as my bewys van my vereenselwiging met Orania. En ek sal betaal vir so ID as dit professioneel lyk. Ek sal dit so geniet om dit by die bank en ander instansies as my ID aan te bied en telkens ‘n argument daaroor te ontlok. As dit regtig professioneel lyk en gerugsteun worf deur ‘n strepieskode en databasis sal ek R500 of meer daarvoor betaal. Dis in elk geval amper wat ek betaal vir my groen boekie. Nou kan ons geld maak! En as dit ‘n seuntjie voorop het wat sy moue oprol des te beter!

 19. Mike

  Andre volgens wat ek kan aflei uit jou skrywes woon jy nie in Orania nie. ‘n Orania ID boek kan met reg as bewys gebruik word van jou ondersteuning en gevoel jeens Orania en selfbeskikking, maar die boekie mag dalk nie aanvaar word in banke of ander openbare plekke nie.

  Tensy die strepieskode gekoppel kan word aan binnelandse sake se databasis wat onwaarskynlik is sal die boekie nie geldig wees of aanvaar word nie. As jy dus ‘n uitwoner van Orania is gaan die boekie geen nut vir jou hê nie behalwe om jou ondersteuning te bewys.

  My voorstel is, ontwerp ‘n mooi vlag wat deur die meerderheid vryheidsliewende afrikaners aanvaar word, maak ‘n klomp plakkers die grote van jou groen SA ID boek en sit een in die plastiek houer wat jou boekie beskerm, dan kan almal hom sien.

  Daar was al talle van hierdie ID boek voorstelle van ander afrikaner organisasies en dit het nie realiseer nie.

 20. Andre de Kock

  My idee was nooit dat dit aanvaar moet word nie. Ek wil ook nie ‘n SA Binnelandse Sake strepieskode he nie-Orania moet sy eie reeks registreer-dis heel moontlik. Ek wil nie ‘n SA ID dra nie. Ek wil ‘n kontroversieele ID he wat my identifiseer met ‘n sekere ideologie. ‘n Plakker buite om ‘n SA ID boek is soos om die Bybel in ‘n Koran omslag te dra-of om DA te stem as jy ‘n Afrikaner is.

 21. Mike

  Ek weet nie hoe oud jy is nie maar teen die tyd dat jy nie meer ‘n binnelandse sake ID boekie nodig het nie, net ‘n Orania een is jy al stof. My mening; ‘n hoofletter of ‘n kleinletter verander nie dit wat jy na verwys in jou skrywe nie, ek is nie so’ fanaties nie dis onnodig.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s