Om ‘n Suid Afrikaner, ‘n Europeër, Indiër, Chinees of wat ookal te wees! Dui dit op iets behalwe ligging?

Populêre nasiebou krete plaaslik is “Ons is Suid Afrikaners!”of “Ons is ‘n reënboognasie!”asof dit van óns ‘n eenheid maak. Met ras, kultuur, taal en godsdiens verskille so groot, sou sulke uitsprake lagwekkend wees, was dit nie vir die erns waarmee die owerheid en liberale wensdenkers daarmee te koop loop nie.

Die erkenning van etniese verskille, en die skep van raamwerke ter beskerming en bevordering daarvan, is ‘n erkenning dat goeie heinings goeie bure maak! Daarenteen neig gemengde gemeenskappe nogtans vir soort om soort te soek, maar in die daaglikse tussengroepse skouerskuur lei interpersoonlike geskille maklik tot groepsgeskille en wrywing . Sulke probleme, in grenslose omgewings, kom universeel voor. Dit is nie uniek aan ons nie!

Denke, ten gunste van etnisiteit, is deesdae polities inkorrek, maar was korrek en polities korrek nie nog altyd in aparte heelalle gesetel nie?
Word verwarrende benamings soos “Suid Afrikaner” nie doelbewus geskep juis om die verskeidenheid te verdoesel nie?

Politici, en die etniese groepe wat deur hulle verteenwoordig word, het ‘n instinktiewe geneigdheid om te domineer en om beheer oor ander volke, en hul bates, te verkry. Hierdie empaaierbou neiging, maw roof in ‘n ander gedaante, kom van die vroegste tye af met ons saam.

Veralgemeende groeperings is volop maar misleidend. Neem Europa as ‘n voorbeeld. Ons weet, oppervlakkig, dat hulle uit ‘n verskeidenheid van ‘volke’ bestaan. Dat hulle ‘wit’ is en hoofsaaklik, in twee godsdiensgroepe verdeel is nl. protestant en katoliek, maar die benaming “Europeër” is eintlik niksseggend! Die persepsie van eenheid word geskep en sodoende gaan die verskille (en daar is baie) ongesiens verby!

Met die koms van die Europese Unie is die volksverskille, vir die eerste keer in ‘n lang tyd, duidelik onderstreep. Soveel so dat hul bestaansreg, as ‘n eenheid, nou in die gedrang is. Die unie is op ‘n vrywillige basis gevorm maar is sommige lede nog so gewillig?
Minder bekend is die ontevredenheid van etniese groepe in die Unie se lidlande, hulle is nie altyd alte onderdanig aan dié lande nie! ‘n Buitestander sien selde hierdie probleme raak.

In Indië, ‘n koloniale maaksel in ‘n erge graad, is die eeue oue kaste stelsel nou veilig verskans in ‘n gemeenskaplike grondgebied. Die mite van Ghandi se liberale utopië is bloot om die stille waters bolangs voor te stel maar etniese uitbuiting deur die dansende duiwel daar onder, floreer. Verskeidenheid, word ook hier, gerieflik geminag en onder die mat ingevee.

Maak die gemeenskaplike Suid Afrikaanse grondgebied nie maar ook van ons ‘n maklike prooi om uit te buit nie? Poog die Mandela-mite plaaslik ook nie maar net om ‘n waanbeeld van demokrasie en vreedsame naasbestaan te skep nie?

Chinese lyk dalk vaagweg eenders maar die onderlinge verskille is groot. China is ‘n gedwonge eenheid. Die moderne China is ‘n kommunistiese sameflansing en soos in die destydse Sowjet Unie, word ‘n hele paar deksels, baie stewig, op ‘n hele paar etniese kookpotte gehou.

Magsentralisasie het nou al tot die globale vlak gevorder en die groot stryd speel hom nou op die wêreldverhoog af! Kleiner en weerlose etniese groepe, gaan in die slag bly.Globale gebeure is die hoofnuus en etniese groepe haal slegs die hooflyne as hulle die ‘groot kokkedore’ irriteer. In die normale gang van sake is hulle onsigbaar. Hulle is nogtans daar!

Veralgemeende begrippe soos Suid Afrikaner, Chinees of wat ookal verdoesel bloot interne etniese verskille en gevolglik word ‘n soortgelyke oppervlakkige beeld, een sonder detail, soos dié wat ons van ander vorm, ook deur andere van ons gevorm.


‘n
Bewusmakingsknoop sal dus deurgehak moet word as ons die aandag op die ware situasie hier gevestig wil kry en as ons bondgenote in ons stryd wil vind.

Wat op die spel is, is óns, die etniese Afrikaners, se bestaansreg en reg tot eie grondgebied! Na die baie wat ons reeds prysgegee het asook dit waarvan ons, ten onregte en moedswilliglik, beskuldig word, volg ons nou ‘n roete wat, hoe ookal bekyk, regverdigbaar is. Soos wat ‘n pa ‘n huis vir die gebruik van sy gesin aanskaf, soos wat ‘n boer plaasgrond bekom en vir sy eie gewin ontwikkel, koop die Orania Beweging nou braak grond en ontwikkel dit terwille van ‘n onafhanklike toekoms vir ons, die Afrikaners. Die mikpunt, ‘n eie AFRIKANER REPUBLIEK!

Hier word ‘n nuwe en unieke benadering gevolg en ervarings en lesse, in hierdie proses geleer, kan en moet met ander belangstellendes gedeel word. Dit wat hier tot stand gebring word, is nie ‘n vyandige gebaar, nie maar iets terwille van óns oorlewing en óns toekoms, dit en slegs dit! Hierdie waarheid moet duidelik en ondubbelsinnig aan die groot klok gehang word.

Alleenlik vooroordeel en onkunde staan in die pad van die etniese Afrikanernasionalis vandag. Etnisiteit, in ‘n gekonsolideerde gebied, verteenwoordig lokalisering, maw die teenpool van globalisering.
Dit verseker groepsbeheer direk vanuit die groep en in ‘n bekwame en geletterde gemeenskap gee dit groter seggenskap en deelname aan al sy lede.

Etniese groepe kom dus tot hul reg en gedy, in ‘n gesofitikeerde en deelnemende gemeenskap. In so ‘n gemeenskap word magshonger politici in bedwang gehou.

Die ‘besware’ teen etnisiteit kom hoofsaaklik vanuit die geledere van die internasionale korporasies en hul regerings wat hul empaaiers instand wil hou en/of uitbrei. Die verduideliking, wat hulle gewoonlik aanbied, is dat etnisiteit die mensdom verdeel en isoleer.

Moet ons dan almal eenvormig dieselfde koers inslaan, en as dit dan die verkeerde koers is, saam oor die afgrond foeter? Verskeidenheid is dan juis die prima voorvereiste vir aanpasbaarheid en oorlewing! Waar elders kom verskeidenheid duideliker na vore as juis dié tussen die verskeie rasse en etniese groepe?

Die mens is in wese nuuskierig en sal altyd die wêreld anderkant die berg gaan verken.(“Die blou berg moet ek oor.” sê ‘n Afrikaanse liedjie tog.) Geografiese begrensing dwing mense soms wel tot isolasie. Geografiese begrensing was nie van toepassing op ons voorouers nie en is ook nie op ons van toepassing nie! Isolasie is dus nie ons voorland nie.

Vryheid is die doelwit en daar bestaan reeds ‘n vryheidspaadjie vir ons. Hierdie vryheidspaadjie, die een wat deur die Orania Beweging uitgekap word, is myns insiens, die enigste sinvolle opsie tot ons oorlewing. Dit is ‘n nou volhoubare roete tenspyte van (dalk danksy?) die baie lae basis waarop daar begin is.

Orania se vergrotende ondersteuningsbasis is te danke aan die positiewe en tasbare groei wat daar plaasvind. Soos wat die momentum toeneem word die aanvaarding van die Noord-Kaap, as ons toekomstige tuiste groter. Hier kan ons duidelikheid kry van wie en wat ons werklik is en van wat ons het om op voort te bou! Die teenpool is om in een of ander ‘Suid- Afrikaner’ kookpot te vervaag en te verdwyn.

Maak die regte keuse! Raak betrokke!

20 gedagtes oor “Om ‘n Suid Afrikaner, ‘n Europeër, Indiër, Chinees of wat ookal te wees! Dui dit op iets behalwe ligging?

 1. Ons moet onthou dat al; verskil ons van kleur en taal , dat ons alm,al van een plek kom.Dit is ‘n taal wat ‘n later ‘n nasie vorm en nie die bloedlyn nie.Waar het Noah se Ark na die groot vloed beland? In suidelike Iran op Mt. Ararat. Waar kom die Wit nasies vandaan? ons is almal oorspronklik van die Indiese-Europiese nasie afkomstig, wat in Asie gevorm is en later weswaards getrek het.Die enigste nasie wat nie deel vorm van vandagse Europiese groep is die Basque, wie se taal heeltemaal anders as enige ander taal te wereld verskil. In warm dele van die wereld is mense se vel donker asook die hare, waar in koue lande ligte, asook die oog kleur. My DNA Genelogiese toets bewys dit, soos met ander blankes in die wereld, dat ons in Asie begin het en in Europe later beland het. Wat meer bewys het ‘n mens nog nodig?

 2. Mike

  Andre watse invloed het die klimaat (warm temperatuur) met die kleur van ‘n mens se oog uit te waai? Hoekom is die swartman se neus plat, sy hare hard en kroeserig, en hoekom is sy skedel verskillend van die witman, hoekom is hy meer barbaars?
  Ook die son wat dit veroorsaak het? Dit moes darem ‘n baie warm son gewees om iemand so te brand. Die afrikaners is al vanaf 1652 in Afrika en ek sien nog nie dat van hulle swart word nie behalwe die wat uitbaster met die bantoe.
  Ek glo natuurlik nie al daai DNA bewerings nie.

 3. Na aanleiding van n vorige artikel waarin die VF+ as impotente, lou, Volkstaters uitgewys is, sal ek graag wil weet wie die politieke karretjie gaan ry ter verkryging van ons Volkstaat? Of is ons nou, nadat die stof effe gesak het, weer almal VF+ ondersteuners? Ek is nou al tot vervelens toe gelees aan idealistiese pro-Volkstaat artikels sonder substansie en voel dat daar nou waaragtig iets daadwerkliks moet gebeur. Ek kry soms die indruk, en as Uitwoner se ek dit met respek, dat die Orania Beweging soms te bang is om op andere se tone te trap en hul stem dik te maak in die regte geselskap.

 4. Bulle blou

  Phillip, daar is nie ñ ander karretjie nie, om nou die VF+ uit te skop en ñ nuwe party te stig gaan ook nie werk nie. Wat nodig is,is dat ons al die leiers in ñ kamer toesluit totdat hulle tot ñ vergelyk gekom het. Daar is geen rede hoekom die VF + nie die politieke karretjie vir die Orania Beweging , VVK , OASE en andere kan wees nie. Pieter Senekal

 5. Bulle blou. Jy vra dat die VF+ amal se pêl moet wees. Dit werk nie so nie! Dis tyd dat die VF+ nou konsekwent begin optree en hul koers duidelik begin uitspel. Ons soek nie ‘n draadsitter party nie. Om almal heuning om die bek te loop smeer bring net verdere verwarring. Hierdie VF+ vaagheid is seker die grootste rede hoekom so baie kiesers hulle nou by die DA skaar. Hulle klink ten minste asof hulle ‘n plan en ‘n koers het.

  1. Bulle blou

   Ben, jy weet mos dat die meerderheid Afrikaners by die DA is omdat hulle selfbeskikking verwerp. Die minderheid wat in selfbeskikking glo is in 10 groepe verdeel, dit gaan nie so werk nie. Ek is nie almal se pel nie ,maar wil graag pelle wees met vryheidsoekende Afrikaners . Pieter Senekal

   1. Wikus Opperman

    Geagte meneer, siende dat jy so gou is om almal onder een kam te skeer en dan die kenner is wil ek jou dus baie mooi vra in watter kategorie sal jy my plaas. Ek stem gladnie vir geen party nie omdat geen party my as ‘n BOER (nie die plaas tipe boer nie) kan verteenwoordig nie. Ek het ook nie die vaardighede of die kapitaal om my in die noord kaap te gaan vestig Tussen niks en nêrens.

    Kan jy my dus kategorieseer asseblief?

 6. Pieter jy veralgemeen. Dit is nie noodwendig ‘n verwerping van selfbeskikking wat Afrikaners in die DA laer laat beland het nie, maar eerder die bontpratery rakende selfbeskikking wat die probleem is.

  Die enigste tasbare resultate re selfbeskikking sovêr het van die Orania Beweging af gekom. Dit was ook teen hulle wat die grootste anti-selfbeskikkingsveldtog gerig was. As daar vandag van selfbeskikking gepraat word dan word Orania as die vanselfsprekende voorbeeld daarvan voorgehou. Die positiewe groei daar kweek ook nou positiewe gesindhede by die deursnee Afrikaner en soos wat die nodige in plek begin val sal die toevloei van mense soontoe ook toeneem.

  Die res het nog niks om sedert 1994 te wys nie en daar is ook geen aanduiding van enige nabye resultate nie. Kom ons raak nou van al hierdie verwarrende volkstaatsbagasie ontslae en val in by die resultaatlewerende en logiese Orania Beweging.

  As die VF+, van elke platform af, ondubbelsinnig, die Orania Beweging propageer sal dit al klaar ‘n duidelike koers vir die kiesers aandui. Volhard daarin en mense sal hul ernstig begin opneem. Praat elke tweede aspirant volksleier met sy volkstaatskaart na en saai sodoende nog meer verwarring en die VF+ oorleef nie die 2014 verkiesing nie!

 7. Andre de Kock

  Die VF+ kan nie selfbeskikking in ‘n eie grondgebied predik nie want hulle glo nie daarin nie. Hulle maak wel so wye stelling- “gebiesoutonomie vir gemeenskappe wat dit voorstaan” ‘n Dryfkrag vir ‘n eie onafhanklike grondgebied vir die Afrikaner is hulle definief nie. So wat nou?
  Die dilemma van die Jood in Amerika: Hy is ‘n uitwoner van Israel-stuur sy maandelikse bydrae weg en dan is hy weer Amerikaner wat Demokraat of Republikein moet stem. Met sy een oog volg hy sy plaaslike politiek en met die ander oog kyk hy Likud of Kadima-(die twee vernaamste partye in Israel-vir die wat ek mispraat) Die Afrikaner is nou in dieselfde skoene.
  Dis DA of VF+ terwyl ek hoop die ander ouens is besig met die regte ding. Dis ons dilemma. Die ou heel bo wat praat van DNA van die Asiers is van die pad af. Moet hom nie eers antwoord nie. Hy is so verward soos ‘n predikant op ‘n sinode in die Nuwe SA.

  1. Bulle blou

   Ben, ek gesels nou lekker met jou. Ek dink nie ek veralgemeen nie. In 1992 het 700 000 mense nee gestem. In 1994 kry die VF 455 000 stemme, reeds
   250 000 minder. Daarna is dit net afdraande pad vir die VF+. Is dit toevallig dat die DA se stemme oor hierdie tydperk toegeneem het. My hele familie het nee gestem. Behalwe ek en my vrou is almal vandag by die DA en verwerp hulle selfbeskikking. Ek is self n uitwoner en opgewonde oor wat in Orania gebeur, ons kan nie die ander ouens wegjaag nie vorentoe gaan ons mekaar nodig kry. Pieter

   1. Pieter, as jou familie selfbeskikking verwerp dan stel ek voor dat jy hulle saambring op ‘n vakansie Orania toe. Mense verwerp iets omdat hulle dit nie verstaan nie – selfbeskikking is geen uitsondering nie.

    Al vraag wat ek jou familie sou vra is of hulle dink dat die ANC beter daartoe in staat is om die hulle in die Nuwe SA te regeer as wat ‘n Afrikaner regering hulle kan regeer in ‘n volkstaat. As hulle Orania gesien het en steeds werklik dink dat die ANC ons belange beter kan bevorder as ‘n eie Afrikaner regering dan is dit hulle saak en kan mens niks verder daaromtrent doen nie. Elkeen moet self besluit en dis ons, nl. vryheidsgesinde Afrikaners, se plig om ons mense in te lig sodat hulle weet wat hulle kies.

    Die Orania Beweging is die enigste organisasie wat in hierdie verband nie doekies omdraai nie. Dit verduidelik ook waarom hy so vinnig groei terwyl ander organisasies steun verloor. Die oorgrote meerderheid Afrikaners wat weet wat selfbekikking behels ondersteun die vryheidsideaal sonder twyfel – die probleem is dat die meerderheid Afrikaners nie weet waaroor selfbeskikking gaan nie en dit skep die wanindruk dat hulle dit nie ondersteun nie.

 8. Pieter, lees weer wat ek gesê het. Dit is nie selfbeskikking as sulks wat afskrik nie! Dit is die onduidelikheid daar om. Die VF+ kon dit sovêr nog nie regkry om die ding ‘n duidelike koers te laat kry nie en dit verwar mense en maak dat hulle selfbeskikking EN die VF+ verwerp. Sterk leiding is wat skort.

 9. Bulle blou

  Quintin, ek is besig om hard aan my familie te werk met inligting wat ek van Orania afkry. Ek het die punt gemaak om te bewys dat nie almal selfbeskikking aanvaar nie en dat baie Afrikaners vir die DA stem terwille van beter dienslewering. Die VF + en dr Pieter se aanstelling as adj min is nie die hoof rede vir die skuif na die DA toe nie. Ons het n goeie saak , as ons saamwerk en ophou om mede vryheidsoekende Afrikaners in die openbaar verdag te maak kan ons baie Afr terrug kry uit die DA. Ek hoop jy sal van nou af n versoenende houding aanneem. Dankie vir jou harde werk, ek geniet baie van jou artikels. Pieter Senekal

  1. Jou argument hierbo maak baie sin, Pieter. Ek stel regtig nie belang om ‘n uitgerekte anti VF+ veldtog te voer nie. Suid-Afrikaanse politiek is immers vir Suid-Afrikaanse burgers. Ek is ‘n Afrikaner wat help bou aan ‘n Afrikaner Republiek en sien myself reeds as ‘n burger van daardie Republiek wat gebou word.

   By implikasie voel ek soveel vir Suid-Afrika as wat ek vir bv. Angola voel. Die laaste ding wat my met Suid-Afrika verbind het was die VF+……

 10. Bulle blou

  Wikus, ek skeer nie almal onder die selfde kam nie. Ek sè net die meeste Afrikaners is by die DA , die minderheid is die vryheidsoekende Afrikaners, waarvan jy een is. Ek sè verder dat ons mekaar en die onderlinge verskille moet respekteer, want vorentoe gaan ons mekaar nodig hé. Jy vra dat ek jou moet katoriseer. Ek sou sè jy is ten gunste van die behoud van die hele S. A.

 11. Tess Bester

  Praat praat praat en redeneer in julle maai in… Dit het tyd geword dat ons DOEN!! My probleem is dat ek van die DA oorgekom het VF+ toe omdat ek kon sien dat die DA ANC in ‘drag’, (kennie die Afrikaanse woord nie), is. Noudat ek by die VF+ is is ek nie blank genoeg nie en te liberalities na hul smaak en en en …. net omdat ek Engelssrekend is en my bek groot oopmaak oor dinge wat ek nie verstaan nie. Ek hoor van die Volkstate en WIL dit graag glo maar ek SIEN dat mense agter die skerms nie na mekaar luister nie.. Die verregses RAAS die meeste. As hulle dan weet hoe moet hulle ons WYS en ophou praat. Ek is verskriklik teleurgesteld in die VF+ want hulle werk jou uit as jy nie saam met die stroom gaan nie. Ek werk in my Gemeenskap met my oor op die grond. Ek NODIG my party agter my maar hulle is te bitter oor die verkiesing wat hulle in die Suide van Johannesburg verloor het en skitter in hul afwesigheid!!!! Meeste e-posse bly onbeantwoord nes die telefoonoproepe. Ek hoor ook maar so via die ‘grapevine’ dat ek ook nie in kennis gestel gaan word aangaande komende vergaderings nie. Nes die DA dink dat die Kaap SA is dink die VF+ weer dat dit Pretoria is….Ek lewe nie in ‘n droomwereld nie. Ons werk hard om Nigeriers hier by ons uit te kry en ontang GEEN hulp vanaf die VF+ nie. Een van hulle het selfs vir my gese dat hy nie SY lewe in gevaar gaan stel nie. Ek is op my eie. Dit is die mense wat so OORLOG oorlog skree! Wel ons het die Nigeriers vas begin vat en stadig maar seker blaas hulle die aftog. Dit doen ek toe alles in die naam van VF+ terwyl hulle wegkruip erens in Pretoria!!!! Is dit regverdig??? Nou vra ek met trane in my bruin bruin ogies… Gaan die VF+ nou WEER wag tot en met die volgende verkiesing voor hulle weer ‘n draai hier gooi? …. Miskien moet ek ook net noem dat daar Joodse bloed in my kinders se are vloei omdat hul oorlede Pa ‘n Christen-Jood was. Ek was al goed gevloek deur die sg regses hieroor! My vraag is oop aan die regses… Wie was eerste… die Boer of die Jood… Julle argumente is belaglik…. te veel baklei oor sg Blanke egtheid en te min doen!!! Ek het baie klippe vir die een wat eerste wil optel … KOM!! Ek wag! Ek is ‘n boerin en baie trots daarop!!!!

  1. Bulle blou

   Tess, jy skryf baie mooi afrikaans vir n engelse dame. Ek is glad nie ophoogte met wat in Jhb gebeur nie , bel asb vir Jaco Mulder hy sal jou kan help.

  2. Ernie

   Tess, uitstekende kommentaar – ek haal my hoed af vir jou en andere wat dink soos jy. Wens ek het self bietjie Joodse bloed gehad, dan het ek dalk beter geweet hoe om geld te maak :-). Jy is ‘n Afrikaner / Boer wanneer jy voel soos een, en nie alleen voel jy soos een nie, jy doen soos een. Sterkte vir jou met jou pogings ! Moenie te hard wees op sommige van hierdie ouens nie – ons moet ons oog hou op die doelwit, ‘n vrye staat vir die ware Afrikaner. En ons moet eenvoudig die VF+ stoot en trek (en soms skop) tot waar ons hulle wil hê.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s