Oor rassisme, rassiste, rasse en etnisiteit

Is die moderne westerse voorskrifte oor ras, rassisme en etnisiteit kunsmatig? Kan hierdie studeerkamer bedenksels, met hul burokratiese toepassings, ons Achilleshiel wees? Sit magte met versteekte agendas daaragter?

In menswees se vroegste tye, het ‘n instinktiewe aanvoeling die wisselwerking en orde tussen rasse en etniese groepe bepaal. Later het oorheersing deur die sterkes gevolg en is ‘die swakker’ ras en etniese groepe tot onderhorigheid toe gedwing. Empaaierbou het begin! Die rou natuurwet van oorlewing vir die sterkstes het deurgaans gegeld.

Met die koms van Jesus, en sy boodskap van ‘n gerigtheid tot dié God van waarheid en liefde, met gelykstaande hieraan, medemenslikheid het Hy ons op die pad na ‘n nuwe beskawingsvlak geplaas.

Dit is, myns insiens, die vertolking van hierdie Christelike riglyne waarmee daar klei getrap word. Elementêre natuurwette word oortree in pogings om ‘n vreedsame en eenvormige utopiese wêreld, sonder armoede, te skep. Elke groep poog, volgens eie oortuiging en vertolking van die Christelike boodskap, om ‘n hemel op aarde te skep.

Ons is bloot pelgrims wat deur ‘n spieël en na ‘n raaisel kyk! Ons mites is tastend en onvoltooid, absolute waarheid het ons nie! Om dus, in ons eie onvolledigheid, van ‘n gelyke, eenvormige wêreldstaat sonder armoede te praat is voortydig mits so ‘n staat wel moontlik is. Gelykheid en broederskap klink eerder na die suspraatjies van aspirant wêreldheersers, met filantrope as hul voetsoldaatjies.

Filantropiese liberales is erg krities jeens rassisme en rassiste. Hul definisies van rassisme is volop. Googleloer dit gerus.

‘n Tipiese Amerikaanse ‘wit liberale’ definisie van rassisme klink so:

Vooroordeel plus mag is rassisme.

Die Negers en ander ondergeskikte minderhede, op hul beurt, antwoord dan hierop dat slegs witmense dus rassiste kan wees want mag, as ‘n instelling, is in withande.

Nog ‘n populêre liberale definisie van rassisme is om jou eie groep of ras as meerderwaardig te beskou. Hierdie beskouing hou, myns insiens, nie water nie. ‘n Mens se groep en omgewing kom tog, van nature by jou eerste, en is in wese subjektief. Dalk ‘n snobisme, lastig maar onskadelik.

Dat rasse bestaan, word in sommige liberale kringe, ontken. Die siening is dat kleurverskille net veldiep en DNS verskille so gering is dat dit onbenullig is. ( Die DNS verskil tussen ‘n perd en ‘n donkie is ook gering maar hulle word tog as aparte spesies beskou.)

Die veldiep argument is ‘n vereenvoudiging. Velkleur is gekoppel aan ‘n omgewing. Ligvelligheid dui op kouer wêrelddele met minder blootstelling aan direkte sonlig. ‘n Donkervel, daarenteen dui op ‘n seleksie vir die trope. Seleksie vir oorlewing in die kouer wêrelddele is strawwer as dié in die trope.

Dit word, deesdae, aanvaar dat die mens se plek van oorsprong Afrika was. Met bevolkingsgroei, is die swakkeres vanuit die vrugbare ‘Eden’ verdryf en het sodoende mettertyd wêreldwyd verspreid geraak. In nuwe vreemde en harder gebiede met nuwe eise oorleef net die aanpasbaarste aankomelinge. Met natuurlike seleksie in werking in geisoleerde omgewings, het rasvariante, en mettertyd aparte rasse ontstaan.

Agv bevolkingsdruk en klimaatsverandering is mense tot herhaaldelike migrasies toe gedwing. Rastipes, nou reeds vreemdes vir mekaar, het kontak hernu en hibridisering het plaasgevind. Dit was ‘n bonus, beide vir die nuwelinge en die reeds gevestigdes. Vars bloed in die genepoel het die verworwe voordele van die verskillende seleksies gekombineer.

Seker die nou bekendste voorbeeld van so ‘n verbastering, is die ontdekking onlangs, van dié een tussen die migrerende Afrikane en die Neandertallers.

In die Sub-Sahara bevolkings is daar geen Neandertaller gene te vinde nie!

Hoe meer en verder daar geswerf was, hoe meer gesofistikeerd het die genetiese aanpassings, ervarings en hibridiserings die rasgroepe gemaak.( Daar was natuurlik ook kolle waar isolasie tot stagnasie gelei het. Dit was selfs die lot van eens lewenskragtige rasse).


Is dit dan verbasend dat van die oudste beskawings die verste van Afrika af geleë was? Neem die Inkas, Asteke, Majas en nader tuis, die Chinese as voorbeeld. Die vergane Egiptiese beskawing, met sy Sfinkse en Piramides, was nie vanuit Afrika nie, maar die produk van terugkerendes.

So ook is die ou Kaaps-Hollandse huise nie vanuit Afrika nie, maar die produk van terugkerendes. Eintlik is die hele moderne RSA die produk van die terug gekeerdes. Die terugkerendes, dis nou ons voorvaders, het ‘n verhewe houding teenoor die ‘agtergeblewenes’ (lol), ingeneem. In samehang met die tydvak was dit normaal. Daarvoor en vir my hierwees vra ek nie om verskoning nie!

Die suiwerste rasse is, ironies, in Sub-Sahara Afrika te vind. Diegene wat wegbeweeg het, het die verreikendste verander, nie net tov aanpassings in vreemde en ongenaakbare omgewings nie maar ook deur die kontak en verbastering met hul verlangse ‘voortrekker’ families.

Die “Witras” is nie suiwer nie en VIVA daarvoor!

Die Kaukasiërs, is suksesvolle hibrides. Plaaslik is daar ook, tot ‘n geringe mate, met die Khoi, die San en met Oosterse slawe verbaster. Sal verdere verbastering iets goeds wees, en indien wel, goed vir wie?

Die ANC is, in wese, die grootste rassiste. Hulle maak arrogant ‘n alleenreg aanspraak op Afrika se grondgebied met verdrywing van die ‘wittes’ as hul dun verbloemde doelwit. (Die reaksie op Dr. Pieter Mulder se verwysing na die ANC se oordrewe grondaansprake, bevestig dit ondubbelsinnig!) Verbastering is nie by hulle ‘n voorkeur opsie nie.

In hul najaag van die swartstem, glo die DA dat die pad vorentoe ‘n smeltkroes moet wees. (Neem hul onlangse reklame plakkate as voorbeeld) Verwatering van raseienskappe wat oor duisende jare bekom is sal die gevolg wees. Die Sub-Sahara rasse sal die enigste bevoordeeldes wees.

Vir ons, wat ons genepoel en etnisiteit wil beskerm, versterk en uitbou, verkieslik uit eie geledere uit, asook met gene en waardes uit ons stamlande uit, is die doelwit ‘n onafhanklike Afrikaner republiek. Om nie toe te gee aan die grille en giere van die jongste politieke modes nie, het ‘n noodsaaklikheid vir ons oorlewing as ‘n volk geword.

Sit ons nou vasgevang, tussen ‘n vervallende Westerse beskawing, ‘n opkomende, maar vir ons ‘n vreemde, Oosterse beskawing en ‘n aggressiewe Afrika nasionalisme?

Ek glo dat ons ‘n regverdige saak het en met ‘n duidelike en doelgerigte fokus, daarin kan en sal slaag om hierdie hindernisse te oorkom. Elkeen moet net betrokke raak en sy kant bring. Ons en ons nasate se toekoms is op die spel.

Vormingsprosesse, wat oor duisende jare gestrek het, het ‘n talentvolle en taai Afrikanervolk gebaar. Dit alleen, is klaar genoeg rede vir die stryd om vir ons ‘n eie Afrikaner leefwêreld gevestig te kry. Om doelloos voort te ploeter in die huidige verwarring is ‘n doodloopstraat sonder ‘n keerom.

Raak betrokke, ons verdien nie net ‘n eie leefwêreld nie, dit kom ons toe!

4 gedagtes oor “Oor rassisme, rassiste, rasse en etnisiteit

  1. Die artikel van Ben le Roux gee redelik voldoende onderskeid om in die daaglikse debat met die lewende fiksie ras om te gaan in die politiek debat oor die aanstaande Konfederasie van onafhanklike State van homself gelei van mekaar onafhanklike blanke, colored en swart etniese kultuur groepe van Suid-Afrika.

  2. Baie interessant! Wanneer dit by grondaansprake kom, sien die ANC almal wat nie wit is nie as “swart” – die Khoi, San, Griekwa, Nama ens. is skielik swart en by implikasie behoort die hele Suid-Afrika aan swartes want hulle was eerste hier. Wanneer dit by kwotas in die werkplek of op die sportveld kom is die bogenoemde mense skielik bruin en ondergeskik aan die swartes.

    Alhoewel die spul narre waarlik lagwekkend is, is die NSA ‘n bestel waarvan Afrikaners moet loskom voor die kanker verder versprei! Die herstel van ons vryheid in ons eie Afrikaner Republiek is nie onderhandelbaar nie.

  3. Die ANC se denke is rassisties. Die eenvoudige feit is dat die Afrikaner homself nie op rasse grondslag moet definieer nie, maar wel op taal en kultuur grondslag.

    “Die Kaukasiërs, is suksesvolle hibrides”
    Nee ons is nie. Die oos kaukasiers is wel vermeng met die mongool. Die Wes Europese kaukasieer het nie vermeng met ander rasse nie. Genetiese feit!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s