Grondaansprake, grondvergrype en Volkstaters!

Die vraag of ‘n individu of ‘n etniese groep die reg het om te woon, te werk, te leef en ‘n toekoms te bou, in die omgewing waarin hul gebore en getoë is, is oplaas waaroor grondkwessies eintlik gaan. Miskenning van dié reg kom op diskriminasie neer. Is daar omstandighede waarin so ‘n miskenning regverdigbaar is?

Soos wat ‘n woonhuis of plaas op een of ander stadium van hande verwissel, so verwissel beheer oor ‘n land ook. Geen etniese groep het nog ooit ‘n uitsluitlike en ‘n ewige aanspraak op enige gebied gehad nie! In die geval van gewelddadige oornames en/of onderdrukking, kan daar, deesdae, gebiedsregstellings wees.( Die Balkan bied ‘n paar voorbeelde hiervan aan).

Selfs met die billikste eise en aansprake moet daar ‘n vervaldatum wees. Sonder ‘n vervaldatum, spesifiek verwysend na historiese eise, sal alle migrasies nimmereindigend in trurat gegooi word. Dit sal sinloos wees.

Hoe bepaal mens ‘n vervaldatum vir so ‘n dispuut?( Supermoondhede soos die VSA besluit eensydig: Rooihuide se sê tel nie!) Is geboortedatums van bewoners, maw die onbetrokkenes, na so ‘n omwenteling dalk ‘n moontlike maatstaf? Kan vergoeding, bepaal deur ‘n onafhanklike buitestander, ‘n billike ontlontingswyse wees?( As voorbeeld. Die Nazi’s het ‘n etniese suiweringsproses op hul Joodse bevolking toegepas en die Duitse volk het later vergoeding, onafhanklik vasgestel, daarvoor betaal.)

Dispute re gebiedsaansprake is nietemin volop. Israel is ‘n land kniediep in so ‘n dispuut. Joodse vestiging in ‘Palestina’ was deur westerse moondhede goedgekeur, nie op ‘n basis van bestaande besitreg of van beskikbaarheid nie maar weens godsdiens gebaseerde sentimente. Met vestiging in hul nuwe staat het die Joodse setlaars ‘n etniese suiweringsproses begin en die Islamitiese bewoners verdryf . Gevolglik het die Midde Ooste een van die wêreld se voorste konflikgebiede geword.

‘n Hele gemeenskap Palestyne leef vandag in ballingskap en die Islamitiese wêreld eis die vernietiging van Israel. Sal daar ooit sprake van ‘n vervaldatum wees? Jong Israeli’s, daar gebore en getoë het tog geen wilsbesluit re die staat Israel gemaak nie. Vir die Palestyne weer, het die situasie onherroeplik verander. Sal die bannelinge ‘n ander vorm van vergoeding aanvaar? Dis te betwyfel. In ‘n martelaarsrol is daar baie politieke myle te kry, rede is nie ter sprake nie.

In die foute, daar gemaak, is daar vir ons, as volkstaters, baie lesse te leer!

Ons is reeds geslagte lank hier. Ons reg op hierwees behoort onbetwis te wees. Waar kom die vermetelheid uit Bantoe-geledere dan vandaan om ons hierdie reg te wil ontsê?

Alle historiese ‘aansprake’ is tog net dit, naamlik historiese aansprake. Ons kan die geskiedenis nie verander nie, slegs daaruit leer. Kom ons kyk in elk geval daarna, beginnende by wie die eerste hier was, ens.

Die Khoi-khoi en die San, as eerste bewoners, was nooit talryk nie maar nomade met ‘n groot wei en jagveld. Hul teenwoordigheid in enige gebied word slegs deur rotstekeninge bevestig. Dalk staanplek, vir so ‘n tydjie, na goeie reëns en volop wild maar met min tekens van permanente vestings.

Ons weer, is bloot ‘n toevallige uitvloeisel van ‘n verversingspos met geen vooraf beplande agenda nie. Ons het hier, as ‘n etniese groep ontstaan. Die proses was ‘n natuurlike een, ons het ingeburger geraak en deel van die landskap geword.Ons aansprake was nooit koloniaal nie!

Die Britte se aandeel hier, was om te koloniseer. Die Britse ryk in Afrika moes van die Kaap tot in Kairo strek. Diamante, goud en alle ander grondstowwe moes die eiendom van die Britse kroon wees.

Die Bantoe, op hul beurt,(nou met arrogante grondaansprake), het vlugtend suidwaarts beweeg (onderling was roof, moord en verdrywing van weiding aan die orde van die dag). Ons eerste ontmoeting met hulle was op die oosgrens, in die omgewing van die Visrivier.

Is hierdie inligting relevant tov die huidige demografie? Was grond, wêreldwyd, nie maar nog altyd ‘n tydelike staanplek vir spesifieke bewoners, bloot in ‘n spesifieke tydperk nie?

Met verskillende etnisiteite, in ‘n gemeenskaplike gebied, gebeur een of meer van vier dinge. Daar is of assimilasie, of verdrywing, of onderhorigmaking of gebiedskeiding. Plaaslik het die proses in verskeie vorms al kop uitgesteek. Finale ordening, tot die mate toe waarin ordes gefinaliseer kan word, is nog soek! Die prentjie kan en sal nog heelwat verander.

Waar staan ons as Afrikanervolkstaters in hierdie prentjie nou?

Grond is ‘n emosionele saak, rede en logika speel selde die hoofrol. Miskien moet ons, al dansende in die strate, die volgende begin dreunsing:

Viva viva. Volkstaters is nie vir onderhorigheid gebore nie! Viva viva. Volkstaters glo in vrye assosiasie en besluit self wie assimileerbaar is en wie nie! Viva viva. Wat ons wil hê is beheer oor ons eie sake op ‘n grondgebied onder ons beheer in die vorm van ‘n Afrikaner Republiek.Viva viva. Die grondgebied sal beslis nie gesteel word nie maar aangekoop word of deur onderhandelings bekom word. Viva viva! Harde werk sal ons die baas maak. Viva viva.

Ons is op leefruimte geregtig en ons eise is billik. Die trek het reeds begin en voor in die wapad brand daar reeds ‘n liggie. Sy naam is ORANIA!

Raak betrokke, hê deel hierin.

16 gedagtes oor “Grondaansprake, grondvergrype en Volkstaters!

 1. Die woord Palestyne is ‘n willekeurig uit die duim gesuig fiksie en die “Palestijen” sy met die woord palestijen deel gemaak van die ideologiese stryd van die Islam om ‘n Kalifaat te vestig oor die hele vrye wêreld.

 2. Wilma Hanekom

  Israel (Isak)behoort aan die Joodse volk. Dit titel-akte daarvan het hulle van God self ontvang toe Hy die grense daarvan aan Abraham gegee het. Die staat Israel moet NOG groter, al die grond is nog nie ingesluit nie. Arabiere/Moslems sorteer onder Ismael se nageslag..hulle is “woestynbewoners”. Hulle het glad nie in Israel belanggestel voordat die Jode in 1948 daar oorgeneem het en die staat begin “propser” het (tot die hele wereld se verbasing) nie. Dis letterlik n wonderwerk wat die Jode daar vermag, want dis niks meer as n halfwoestyn nie.

  Daar is baie parallelle te trek tussen die Israeli’s en die “Boers”: Albei n klein volkie/onderdruk deur die hele werled/taai volk/ eksperte op militere gebied/uitstekende landbouers/lewer groot akademici, wetenskaplikes, ens. op.

  Die term Palestyne” is soos Theo se, n onlangse verskynsel…dis n manier om hulle as besitters van Israel(Palestinie) te laat voorkom. Die hedendaagse Paletyne is niks meer as “mob” nie,soos ons swartes, die Meksikane, en diesulkes, wat niks self tot stand kan bring nie, nie dit wat hulle ontvang kan “maintain” nie, en net teer op eerstewereld-burgers!

  1. Wag ‘n bietjie… in die Bybel se God vir Abraham: “Ek gee aan jou en jou nageslag die hele Kanaan.” (Genesis 17:8 NV-1983). Beide Isak en Ismael was Abraham se seuns en hul afstamellinge IS die nageslag van Abraham.

   Verder, die woord Palestyn is afkomstig van die woord Filistyn. Na die Bar Kokhba in 136 nC het die Romeinse Keiser Hadrian die Romeinse provinsie Judea hernoem na Syria Palaestina omrede hy van die Jode wou ontslae raak. Trouens, die Romeine was sedert 69 nC besig met ‘n volksmoord op die Jode. Hadrian het juis die woord Palaestina gekies omdat dit na die Filistyne verwys, m.a.w. die Jode se historiese vyande. Die Palestyne was later in die 7de eeu nC deur Islam ingesluk. Om te dink dat die woord “Palestyn ‘n onlangse verskynsel is”, is absoluut vals.

   Die Palestyne het net soveel reg en aanspraak op ‘n vaderland as die Jode. Daar moet ‘n skikking bereik word wat die staat Israel se soewereiniteit beskerm terwyl die Palestyne ook ‘n soewereine staat ontvang. Hoe, waar en wanneer so ‘n skikking bereik gaan word is nie ons probleem nie.

   Voor ek vergeet… om te se dat die Meksikane “niks self tot stand kan bring nie” is net so vals. Hulle het reuse geboue opgerig, ingewikkelde lanbou tegnieke, sterrekunde, wiskunde ens. beoefen wat myle voor hul tydgenote in Europa was. Hul beskawing het gedaal en in baie opsigte uitgesterf a.g.v. pestelensies wat Europeers gebring het gedurende die 15de eeu toe hulle in Meksiko geland het. Miljoene Meksikane het gesterf gedurende daardie tydperk. Volgende keer wanneer jy ‘n aartappel- of mielieproduk eet, weet dat die Meksikane daardie gewasse eerste gekweek het.

   Nietemin, die artikel dui aan dat Afrikaners ‘n ruimte vir hulself moet skep indien hulle wil oorleef. Ek stel voor ons haal liewers nie ander beskawings uit om ons aanspraak op onafhanklikheid te regverdig nie want dit gaan ons nerens kry nie.

 3. Ek dink weer die grond behoort aan die wat dit opgebou en ontwikkel het en met dienste en wins daaruit bekom, belasting betaal het aan die regering van die tyd. Maak nie saak watter jaar dit was nie. Die wat die grond nie ontwikkel het tot volle potensiaal nie, en geen belasting betaal het nie, het geen reg op die aanspraak daarvan nie. Dit is die aanvaarbare beleid t.o.v. grondbesit.

 4. Wilma Hanekom

  Israel, Israeli’s en “Palestyne” eenkant….dan die volgende: Persoonlik begeer ek ‘n soewereine staat vir die Afrikaner-Boer. Dit sou ek graag deel met my blanke volksgenote (Israelvisie inkluis, JUIS hulle sodat ek hulle kan bekeer lol!)

  Indien dit nie haalbaar is nie, is my tweede keuse die deel van ‘n staat (min of meer Noord-en Weskaap) met die bruines (Kleurling/Khoisan…), want immers het die meeste van hulle hul oorsprong in gemengde verhoudings.

  Derde keuse is n konfederasie van state (Blank/Bruin/Indier/Zoeloe/xhosa…..)

 5. Salome e Beer

  Die grond behoort aan die EEN wat dit gemaak het,GOD, ek dink nie enigge persoon kan dit opeis as syne nie,dit behoort aan ons almal,selfs dierre en goggas.

  1. Insiggewende artikel oom Ben!

   Jy is reg Salome, maar die wêreld het ontwikkel en is vir ons gegee om mee te woeker. Ons verdien ‘n inkomste vir ons arbeid waarmee ons eiendom, kos, klere ens. kan koop- soos jy weet is niks gratis nie. Sou jy gelukkig wees as iemand aan jou deur klop met 20 beeste en sê: ‘Hallo, my naam is Sipho en ons moet alle land deel omrede dit nie eintlik aan enigiemand behoort nie. Ek stel voor dat ons al jou besittings deel en soos 2 gelukkige burgers van die aarde saamleef, terloops my beeste sal in jou tuin wy en ek soek ook slaapplek!’ EK GLO NIE…

   Ek gaan oom se slot paragraaf weer herhaal want dit is verblydend en die moeite werd om weer te lees!

   “Ons is op leefruimte geregtig en ons eise is billik. Die trek het reeds begin en voor in die wapad brand daar reeds ‘n liggie. Sy naam is ORANIA!”

   Orania voorwaarts!

 6. Pieter

  Wilma, beide my en my vrou se oupas was meulenaars. Toe die Afrikaner in 1948 aan bewind gekom het, is hulle verbied om ‘n bestaan te maak en is die bedryf gereguleer om die manne met die swart skoene se ideale te pas. Vele ander meulenaars, maar ook mense van ander nering, is verbied om te verdien en net die elite kom wins maak. Dit is nie hoe die Afrikaner moes vrykom van britse oorheersing nie. Die Afrikaner het toe reeds gesidskrimineer teen sy eie en teen homself begin veg omdat die geldbesitters en politici toe reeds geneig het na ‘n goddelose onderdrukking en ‘n magsug wat uiteindelik tot ons val gelei het. Die voormalige Afrikanerregerings was, soos enige ander, op homself ingestel en nie op die volk nie. My ervaring van verskeie Afrikanerorganisasies meer onlangs was ook nie anders nie.

  Ons is ons eie grootste vyand en dit is omdat ons nie God se liefde in ons het nie en omdat ons wil oorheers maar nie regevrdig regeer nie. Die volkstaatideaal kan nie verwerklik word totdat ons leer om die lewe te leef met ‘n oop hart en ‘n oop hand teenoor ons eie nie. Elkeen wat homself wil laat geld, is alreeds besig oms ons eenheid af te takel.

  1. Daar bestaan geen samelewing waar almal konstant na mekaar toe uitryk nie en waar mense nie ook soms verloor nie. Praat vir jouself sover dit God se liefde aangaan – hierdie ding dat ouens soos jy hoogheilig rondloop en vir almal vertel hoe ver ons van die pad af is en by implikasie ander wil “oorheers” is vir my geheel en al onaanvaarbaar.

   1. Pieter

    Niemand is hoogheilig nie en om goeie taalgebruik te handhaaf is bloot goeie maniere. Die Afrikaner het egter slegs ‘n bestaansreg as hy homself handhaaf binne die beeld wat God van hom verwag. Daarsonder is almal gewoon net nog ‘n sondige nasie.

    Quentin, daar is lank gelede geprofeteer dat die Afrikaner onderdruk sal word wanneer die ys smelt en dit smelt ook op ander planete tans. Die ANC se jong leeus is magshonger en aan my is in naggesigte gewys hoeveel van ons mense gaan omkom in ‘n onverwagse vlaag van geweld in die binneland. net soos wat ‘n eeu gelede voorspe; is, is die Afrikaner verwyderd van God en op sy eie insig ingestel, wat ten eerste die oorsaak van ons probleme is.

    Ons grawe steeds ons eie graf en is onleerbaar, sommige is onopvoedbaar en dan verbeel hulle dat hulle beter mense as ander is. Elkeen van ons, ek inlkuis, is ‘n sondaar wat net leef uit Sy genade en grasie wat Hy aan ons verleen.

    Kom ons probeer ten minste om so opgevoed en voorbeeldig te lewe soos die goeie Afrikaners voor ons. Ons kan ons monument platslaan en liewer ‘n geestelik gesonde volk opbou as monument vir die Lewende God wat ons sogenaamd aanbid.

    Terloops, die Volkstaat is gedoem as Jesus Christus, ons Ewige Vader, nie sentraal staan nie.

 7. Abram F Celliers

  Ben, ek het jou al gesien op Praag, maar nou vir die eerste keer ‘n lang stuk skrywe van jou gelees. Jou skrywe is baie goed gedoen, en jy raak hier aan ‘n baie belangrike punt. Bv. Israel. Dit staan baie duidelik dat die Israeliete nie die eerste inwoners van Kaanaan was nie. Die Bybel praat baie duidelik dat die Israeliete die Kanaaniete, Hetiete, Hewiete, Feresiete, Girgasiete, Amoriete en Jebusiete sal verdryf. As die ANC se beginsel wêreldwyd aanvaar word vir grondbesit, watter reg het die blanke Amerikaners dan in die VSA? Geen. Watter reg het Julius Malema, ‘n Noord-Sotho, in bv. die Weskaap? Geen. As die ANC se beginsel vir eiendomsreg geld in die wêreld, watter reg het ‘n swart Amerikaner in die VSA? Geen. Indien die ANC, ons regering ‘n swart Amerikaner se eiendomsreg erken in die VSA, dan moet hulle mos ‘n wit Suid-Afrikaner se eiendomsreg in Suid-Afrika erken?

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s