Die WEsies, die BAsies en ‘n vry Afrikaner.

Die ou Boere republieke is nou geskiedenis maar ons vryheidsdrang is perdfris en gesond. Gebeure die afgelope klompie jare, het nie net dié drang versterk nie maar ook die nodigheid en dringendheid daarvan ingeskerp.

Onafhanklikheid is nou die gonswoord maar staan ons sterk genoeg om, tov Volkstaatbou, die wa deur die drif te kry, of sal ons hierin bondgenote nodig hê?

Die WEsies (Wit Engelssprekendes) en die BAsies (Bruin Afrikaansprekendes) is die groepe die naaste aan ons en waarskynlikste bondgenote, polarisasie a.g.v. vorige politieke woelinge tenspyt! Alliansievorming met lede van dié twee groepe sal wel toegewings van ons vra. Hoe sal dit die ideaal van ‘n Afrikaner Republiek, vry van inmenging deur vreemde ras en taalgroepe, raak?

Kom ons kyk na ons geskiedenis en verhouding met die Britte!

Met die Engelse se eerste aanwalstap hier, was dit duidelik dat hulle ‘n bedreiging vir plaaslike etniese groepe sou wees. Hul lojaliteit was aan Engeland. Die kolonies was bloot bronne van rou materiaal, alles en almal moes aan Engeland onderhorig gemaak word.

Met die aankoms van die 1820 setlaars is daar wel met ‘n vestigingsprogram begin. Dorpies met Engelse plekname het soos paddastoele in Khosaland oftewel die Zuurveld en Brits Kaffrarië opgeskiet. Dit het as “Settler Country” bekend geword.

Engelse arrogansie het later te veel geraak en die Boere het hul vir die baasspelerige spulletjie vervies, getrek en hul eie republieke loop stig. Met die ontdekking van goud op die Rand het Britse gierigheid weereens die oorhand gekry en is ons, tenspyte van ‘n manmoedige weerstand, in die Tweede Vryheidsoorlog verslaan.

Oplaas het hulle empaaier, soos wat dit met empaaiers gaan, se sonnetjie begin sak. Die Wit Engelssprekendes (WE) was, soos ook in die destydse Rhodesië, deur moeder Engeland wees gelaat. Hoewel hulle nou, nes ons, ingeburger was en rasprobleme op ‘n soortgelyke manier ervaar het, kon die meeste nie die naelstring geknip kry nie! Gevolglik het hulle ‘n hele paar spotname gekry. ‘n Lelike een het iets met sout te doen.

Is daar plek vir hulle in ‘n Afrikanervolkstaat?

Voorstanders van samewerking met die WEsies dink gewoonlik nostalgies terug aan die dae van die grensoorlog waar hulle hul mede Engelse loopgraaftroepie as lojaal ervaar het. Die dilemma was dat die destydse regering ‘n rasoorlog gevoer het. Hoewel dit ‘n etnies Afrikaner-nasionalistiese bewind was, was die raskomponent (die sogenaamde witras) prioriteit nommer een. Die Engelse troepies was nie lojaal aan die etniese Afrikaner nie maar aan die ‘witras’.

Vir rassistiese WE’s is ‘witras’ en ‘Afrikaner’ sinoniem, rassiste van die tipe wat die British Nationalist Party (BNP ) ondersteun. Hulle sê dan ook graag dat hulle in wese Afrikaners is, tog kan of wil hulle nie Afrikaans praat nie. Ek vind dit beledigend! Duidelik verstaan hulle nie waaroor etnisiteit gaan nie.

Daar is wel WE’s vir wie daar tekens van dekadensie in die Anglo/Amerikaanse wêreld te bespeur is, vir hulle kan ‘n Afrikaner volkstaat ‘n heenkome bied mits hulle besef en aanvaar dat dit ‘n Afrikaner leefruimte sal wees.

Vir die Bruin Afrikaners het die ‘dice’, ala Adam Small, verkeerd geval! Is daar ‘n regstelling, teenoor die Bruin Afrikaners (Basies – want ons moes, ewe arrogant, baas genoem word) wat hier kan, of behoort, gemaak te word?

Kom ons kyk na hul oorsprong.

Migrasies, wêreldoor, bring etniese groepe en rasse in kontak met mekaar en lei, as ‘n gegewe, tot bloedvermenging. So was dit ook in die Kaap waar Malei en ander Oosterse slawe, Khoikhoi, San, verskeie Europeërs (saam met die Hollanders gekom) en Engelse, skouer geskuur het. Dit was ‘n mannewêreld en hubare vroue was skaars. Vermenging buite die Europese genepoel, hoewel net op die rand van ‘n streng Kaapse gemeenskap langs, was dus te verwagte.

Nasate van hierdie verhoudings word gevind in beide die ‘wit’ Afrikaanse en Engelse gemeenskappe. In een van die grootste politieke flaters hier, was die grootste gros van hierdie Europese hibrides saam met ander vaag definieerbare groepe gegooi en Bruinmense gedoop. Dié hibrides of sogenaamde ‘Cape Coloureds’ het vroeër darem nog ‘n halwe stem gehad.

‘n Natuurlike etniese groep is die ‘Bruinmense’ nie. Daar is nie ‘n duidelike genetiese of taal raamwerk waarin almal pas nie. Myns insiens moes ‘n proses van vrye assosiasie die etnisiteite bepaal het. Hierdie politieke onbeholpenheid het ontwrigting in baie families veroorsaak.

Weens vrese vir verswelging deur ander rasgroepe (gemeet aan ANC gesindhede en gebeure in Zimbabwe, was dit grondig) het die kleiner maar lewenskragtige etniese groep, dié Afrikaner sy genetiese, taal en gebiedsgrense kragdadig verdedig! Iewers, in so ‘n situasie, steek onreg alte maklik sy lelike kop uit.

Terug gaan en regstel is natuurlik nie moontlik nie! Van die groep wat eens as Bruin Afrikaners bekend gestaan het, het daar ook nie veel oorgebly nie. As hulle nie verengels het nie dan praat hulle ‘n dialek wat dalk Kaaps genoem behoort te word.

Met die begrip Afrikaner gaan hulle nie gemaklik om nie. Of enige van die wat wel in die Afrikanerkraal tuishoort, daarheen terug sal kom of terug gebring kan word, sal die tyd ons leer. Aan beide kante is daar diepgewortelde vooroordele om te oorkom!

Is ons van bondgenote afhanklik?

Groei is wel van getalle afhanklik maar onnodige toegewings hoef ons nie te maak nie. Vir my gaan dit om die behoud en versterking van ons genetiese materiaal en van onafhanklike denke. Die lokale individu versus die globale massamens! Hiervoor het ons gebieds en taalgrense nodig en dit kry mens slegs in ‘n onafhanklike staat.

Hoeveel sukses ons in ons strewe na ‘n onafhanklike Afrikaner Republiek sal behaal, gaan nie deur bondgenote bepaal word nie. Hoeveel Afrikaners aanvanklik daarby betrokke was en nog is sal ook nie bepalend wees nie. Sukses word bepaal deur die toewyding en harde werk van die leiersfigure. Die ORANIA BEWEGING se suksesse is bewys hiervan!

ORANIA, die eerste baken op hierdie pad, is nou mondig en tree, soos wat dit ‘n mondige betaam, selfstandig en verantwoordelik op. Met hul begin was daar nie alliansies gesluit nie, inteendeel die omgewing was vyandig en neerhalend. Dit was ‘n stroomop stryd. Vandag is Orania die enigste vryheidspoging met iets tasbaars om te wys.

ORANIA is die voorloper, die touleier, op ons pad na ‘n eie en vrye Afrikaner Republiek. Raak betrokke, hê deel hierin!

9 gedagtes oor “Die WEsies, die BAsies en ‘n vry Afrikaner.

 1. Onderskeid maak tussen mense op grond van velkleur is so oud soos die mensdom. Dit is ‘n eenvoudige argaïese vorm van rassisme.
  Einde 19de eeu is ‘n poging gedoen om ‘n beduidende onderskeid tussen mense op grond van die intellektuele fiksie ras te ontdek … maar namate meer onderskeidings van bloed types en geno types is aangelê … het die begrip “ras” steeds fictiever.
  Soos vir kommuniste die imperialisme die hoogste stadium is van die kapitalisme .. so is (in ieder geval) Lutherse anti-Semitiese haat die hoogste vorm van rassisme.
  “Ras” is ‘n intellectualistische fiksie.
  Egter, hierdie fiksie “ras” vorm die basis van die eind 19de eeuse rassistiese en eugenetische theoriën en doctrines …
  Hier is die fiksie “ras” histories tot ‘n omvattende politieke doctrine gemaak.
  Dit politieke rassisme in Suid Afrika is verweef geraak met die organiese-nasionalisme van filosoof D F. Malan.
  In Duitsland deel gemaak van die nasionale-sosialisme en in die destydse Soviet Unie as sub-klasse deel van die nasionale-kommunisme (sosialisme in 1 land) van Stalin. (ANC, SACP)
  In Amerika is dit rassisme uitdruklik godsdienstige komponent van die Nation of Islam (1930) van Wallace D. Fard Muhammad, Khalid Muhammad en Louis Farrakhan cs en los daarvan uitdruklik deel van die akademiese Critical Race Theory van Derrick Bell (’60er jaar) en weer religieus gemaak deur rev. Jeremiah Wright, Barack Obama etc
  Die rassisme van die ANC het dus anno 2012 steun van die Clinton Muslim Outreach clique in Washington

 2. Sebastiaan Biehl

  Theo, dit mag akademies alles korrek wees wat jy sê, en al die slim wetenskaplikes probeer daagliks bewys dat rasse verbeelding is (soos wat ander probeer bewys dat geslagsverskille verbeelding is) en net vir diskriminasie gebruik word ens.
  Ons is dit seker almal eens dat die lelike geskiedenis van rassediskriminasie soos in die laat 19de eeu en vroeë 20ste eeu hoogtyd gevier het, verwerplik is.
  Nogtans is ras eenvoudig ‘n gegewe, soos geslag, maar moenie verabsoluteer word nie.
  Al sê wetenskaplikes hoeveel kere dat velkleur, haarkleur, oogvorm ens nie saak maak nie, feit is dat elke volk of groep sekere mense insluit en ander uitsluit, en daar is honderde faktore wat daardie in- of uitsluiting bepaal en dit is nie akademies definieerbaar nie, dit gaan eenvoudig oor die groep se gevoel en optrede en natuurlik ook oor die geskiedenis.
  In Suid-Afrika, waar konflik ongelukkig die reël was in die ontmoeting van rasse, was daar net eenvoudig geen begeerte om met ander rasse kultureel te vermeng nie (en dit geld ook vir die swart volke, selfs onder mekaar), en om die rede het Suid-Afrika vandag nog steeds onderskeibare volke, wat ook rasgewys redelik homogeen is (dus is daar ook nie werklike swart Afrikaners, wit Xhosas, bruin Indiers ens nie).
  In Brasilië het dinge van die begin af anders gewerk en vandag is almal Brasiliane en kleurgrense het vervaag en die vermenging gaan net verder voort. Ek laat my nie uit oor die meriete daarvan nie en watter soort samelewing beter is nie. Feit is egter dat, net so min soos wat ‘n land soos Brasilië segregasie en rasseklassifikasie sal en kan invoer nie, net so min kan Suid-Afrika ‘n kleurblinde samelewing word, want honderde jare geskiedenis het ons in ‘n sekere rigting gedwing, ten goede of ten slegte. Daarom sal die inherente gevoel dat iemand van ‘n ander ras waarskynlik nie jou vriend is nie (wat gebou is op eeue se ondervinding) nog lank met ons wees.
  Naspers se skrywers en die liberale akademici mors hulle ink en hulle asem as hulle ons probeer oortuig dat ons almal dieselfde is en daar geen groepe of volke is nie en dat ons eintlik soos Brasilië moet wees.
  Terwyl Brasilië ‘n nasionale identiteit het wat ras of etnisiteit taamlik irrelevant maak, is dit by Suid-Afrika nie die geval nie. Eintlik is daar nie Suid-Afrikaners nie, hoogstesn as ‘n geografiese begrip.
  Maar dit gesê, stem ek saam dat ras nie verabsoluteer moet word nie en dat dit gaan oor etnisiteit, soos oom Ben bo goed uiteensit.

 3. Pieter Senekal

  Ek wil graag prakties na die situasie kyk. Ek glo nie dat ons bondgenote moet soek nie, die Afr sal sy volkstaat self moet bou, niemand anders gaan dit doen nie. Die situasie van Engels sprekende Blankes en Bruin Suid Afrikaners is baie gekompliseerd, As ons kyk na die Noord Kaap, waar ons glo die volkstaat gaan kom, woon daar tans baie nie Afr . Voordat ons onafhanklikheid gaan kry sal ons duidelik moet sè wat die regte van hierdie mense gaan wees. Ek wil nie nou enige standpunte hieroor stel nie, ek dink dis goed dat daar nou reeds artikels hieroor verskyn, sodat ons daaroor kan nadink. Verder sal ons dit in die hande van ons leiers moet los om n oplossing te bemiddel.

 4. Orania is en was n broeder kolonie.Dit gaan daar alweer net oor geld,geld en geld.As jy nie in een van die susters of haar skoonsuster is nie word jy uitgestoot en verwerp.Orania was gebou op die pre 94 model van n munisipalitiet wat afhanklik van die Provinsie optree met die ou benaming van n “peri urban” gebied.
  In die dampkring van die NSA werk dit nie want hy is nie onafhanklik nie.Hy is nie Vry nie en ook nie selfstandig nie.As die regime vandag besluit om n muur om die 2 of 3000 ha te bou val hy binne n week plat.Selfs die Vrystaat soos hy nou daar uit sien kan ekonomies nie oorleef met 3 snelwee wat deur hom loop nie.Ons antwoord le ook nie om verder in alliansie met ander betrokke te raak nie.Ander het ons waar ons is.Meeste mense wat ek ken en mee saamwerk wil basies net in n gebied woon om sy kinders ,sy taal en sy Kultuur uit te leef en te geniet.Hulle stem nie noodwendig saam met Vryheid nie want die konsep word nie verstaan nie.Hulle kom goed oor die weg met ander rasse,kyk sy rugby ,braai sy vlies en probeer uit die pad van misdaad bly of draai die ander wang.Wat min van hulle besef is dat die tuislande soos wat ons dit geken het nogsteeds funksioneer.Daar is nogsteeds stamme en konings ens.Die storie wat in die grondwet verkondig word is n leuen dat SA aan almal behoort.Geen Blanke kan in Nkandla langs Zuma n huis gaan koop nie want hy is nie n Zoeloe nie.Dieselfde in elke swart sateliet staat van die NSA.Dus Boere wees bedag om n term soos Vryheid te propageer as die konsep nie verstaan word nie.

  Vryheid beteken om jou eie President wat soos ek en jy lyk aan te stel.Dit beteken geen Volksvreemde arbeid.Dit beteken geen broeders en of klieke wat die gepeupel moet beheer en inneem.Geen staatsonderdrukking soos kerke wat in jou keelgat afgedruk word nie.Jy gaan weer as die muishond gedoop word of jy daarvan hou of nie.

  Dat ons moet Vry is die enigste werkbare oplossing andersins gaan ons as die minderheid doodgedruk en uitgedryf word.

  1. Barend, jy maak ‘n string foute hierbo. Woon jy in Orania? Ek doen, dus kan ek getuig dat hier geen broeders (ek neem aan jy verwys na die Broederbond) is nie. Jy maak ‘n reuse fout deur te dink dat mense op Orania uitgestoot of verwerp word indien hulle nie die of daai se “suster” is nie.

   Ek sien gereeld hoe mense wat niks van niemand is nie by Orania opdaag met al hul aardse besittings in een sak ingeprop. Hulle word gehuisves, gevoed en in diens geneem.

   Die van hulle wat droogmaak en nie wil werk nie hou ook nie lank nie want op Orania is daar nie plek vir luiaards nie. Hierdie tipe kansvatters trek sommer vinnig vanself.

   Dan is daar van hulle wat wel hard werk, weer op hul voete kom en deel van die gemeenskap word. In baie gevalle is dit juis a.g.v. rasstellende aksie dat baie van hierdie mense nie werk het of kan kry nie – tog wil hulle werk en Orania bied vir hulle ‘n heenkome. Ek ken heelwat sulke mense en kan met trots se dat hulle ook my vriende is.

   Ek dink jy het ‘n wanpersepsie van Orania en die groter vryheidsideaal waarby Orania inval. Ek nooi jou dus uit om bietjie hier te kom kuier vir ‘n paar dae en sodoende vir my ‘n geleentheid te gee om jou te wys wat ons alles doen. Jy sal dan in staat wees om ‘n ingeligte opinie te deel met die Afrikaner in jou omgewing wat, in jou opinie, nie in vryheid belangstel nie.

 5. Of ons nou daarvan hou of nie – dis onmoontlik om ‘n suiwer-superman-wit-staat te bou. Daar bestaan nie so iets nie… nie eens Ysland is 100% wit nie! Ek het geen probleem met ‘n Afrikaner Republiek wat uit verskeie federale state bestaan nie. Wat taal en geloof aanbetref sit al die etniese groepe wat reeds binne die aangewese volkstaat-gebied is om dieselfde vuur. Laat die Nama’s en die Griekwa’s hulself in hul eie gebiede regeer terwyl ons onsself in ons gebiede regeer. Die belangrikste bestanddeel vir so ‘n bestel om te werk is egter ‘n oorgrote meerderheid Afrikaner bevolking.

  Onthou, een van die vereistes wat ‘n groep aan moet voldoen wanneer hulle wil afstig, is dat hulle die nuwe etniese minderhede in hul staat op gelyke voet moet behandel. Indien slegs 200 000 Afrikaner binne die aangewese volkstaatgebied kom vestig (en van volkseie arbeid gebruik maak), is ons ‘n oorgrote meerderheid in die gebied en het ons volle reg om ons onafhanklikheid te verklaar… hoekom dan so ‘n geleentheid te wil staan en prysgee deur nie dieselfde regte vir die Nama en die Griekwa te gun wat ons vir onsself eis nie? As rassisme mens keer om vry te wees dan verdien mens nie die voorreg om vry te wees nie.

  Laastens, let wel dat ek spesifiek verwys na die Nama en die Griekwa – volke wat inheems aan die Bo-Karoo en Weskus is. Ek verwys nie na die groter kleurling bevolking (wat veral moslems en Engelssprekende bruinmense insluit) wat in ander dele van SA voorkom nie. Die Nama en die kleurling van die Kaapse vlaktes verskil meer as wat die Afrikaner en die Engelsman doen. Die spulletjie daar onder in die Kaap kan (en moet) liewers bly net daar waar hulle is…

 6. Pieter Senekal

  Quintin, ek hou van jou oop kop benadering. Dis goed dat ons besef dat alle nie Afrikaners in die Volkstaat op gelyke voet behandel sal moet word, dit sluit na tuurlik die taal kwessie ook in. Gelukkig is Afrikaans baie sterk in die N Kaap. Die besonderhede moet nog uitgewerk word. Meerderheids besetting dmv self werksaamheid is krities. Ek dink nie ons sal met 200000 mense kan afstig nie, miskien 1 miljoen. So ons is nog n bietjie ver. Eenheid met een plan sal sake bespoedig. Dit kan ook groot sake manne aanmoedig om te kom belè.

 7. Ingebore rassime is wat ons as spesie so suksesvol gemaak het. Hoekom wil ons nou dit alles opneuk na miljoene jare se sukses? Klink erg, maar dis wetenskaplik bewys.

  Persoonlik is ek oortuig dat die spesie homo spaiens sapiens uit tenminste twee sub species bestaan, nl homo spaiens africanus en hokom sapiens erastus, maar dis iets vir ‘n ander dag.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s