‘n Vark skree uit lalaland: 20 Jaar na die 1992 Referendum

Hier volg ‘n onlangse brief uit die pen van oud-President FW de Klerk. Dat daar ‘n Nobelprys vir VREDE aan hom toegeken is, is byna so absurd soos die ideaal wat die liberale grysaard vandag steeds aanhang: ‘n verenigde, gelyke en demokratiese Suid-Afrika, wat bestuur en regeer word deur die swart meerderheid, ‘n land waarin minderhede soos die Afrikaner doeltreffend teen die massas beskerm word danksy ‘n grondwet wat die ANC verander soos dit hulle pas.

20 JAAR NA DIE 1992 REFERENDUM – deur F W de Klerk

Aan die einde van 1991 het die Nasionale Party (NP) ‘n sleutel tussenverkiesing in Virginia aan die Konserwatiewe Party (KP) afgestaan. Die KP het gekraai dat ons die mandaat  om voort te gaan met die grondwetlike onderhandelinge verloor het en het aangedring op ‘n alleenlik blanke verkiesing. Hulle eise was tot ‘n groot mate aangevul op 19 Februarie toe die NP nog ‘n sleutel tussenverkiesing in Potchefstroom verloor het. Die meerderheid van 2 000 stemme wat in die 1989-verkiesing behaal is, is uitgewis en vervang met ‘n KP meerderheid van 2 140. Dit het geblyk dat die KP se aanspraak dat ons die mandaat om te onderhandel verloor het, moontlik geregverdig was.
 
Ons het vir geruime tyd belowe dat ons ‘n referendum op een of ander tydstip sou hou om blankes die geleentheid te gee om hul menings oor die onderhandelingsproses uit te spreek. Ons neerlaag in Potchefstroom het my oortuig om dit so gou moontlik te doen. Ek het derhalwe my besluit om ‘n referendum te hou die volgende oggend aan die NP leierskap en koukus meegedeel. Ek het nie die besluit tot stemming gebring nie, wat ek heel moontlik sou verloor het, maar het besluit om my magte as partyleier te gebruik om self oor die vraagstuk te besluit. Ek was vasbeslote om te bedank as ons die referendum sou verloor.

Die vraag wat ons aan die kiesers op 17 Maart 1992 gestel het was “Ondersteun u die voortsetting van die hervormingsproses wat die Staatspresident op 2 Februarie 1990 begin het en wat op ‘n nuwe grondwet deur onderhandeling gemik is?”

In die aanloop tot die referendum het ek gehore meegedeel dat ek nie vir ‘n blanko tjek vra nie. Ek het gesê dat ons reeds in die onderhandelinge breë konsensus oor ‘n aantal sleutel beginsels vir die toekomstige grondwet bereik het. Dit het ingesluit ‘n veelparty demokratiese stelsel; ‘n parlement bestaande uit ‘n hoër en laer huis; die noodsaaklikheid van ‘n Handves van Regte; die skeiding van magte; die onafhanklikheid van die regbank; proporsionele verteenwoordiging; ‘n sterk regionale grondslag vir die toekomstige bedeling; die handhawing van taal en kultuurregte; en gemeenskapsgebaseerde onderwys vir diegene wat dit verlang.

Ek het gesê dat daar steeds ‘n aantal vraagstukke is waarop ons konsensus moes bereik. Hulle het ingesluit die voorkoming van oorheersing en die misbruik van mag; effektiewe beskerming van minderhede; die beskerming van eiendomsreg; loopbaansekuriteit vir staatsamptenare; ‘n vrye mark ekonomie; maksimum grondwetlike beskerming vir regionale en munisipale regering; en die verspreiding van die magte wat toe in die hande van die Staatspresident was.
 
Ek glo werklik dat die grootste meerderheid  Suid-Afrikaners op 17 Maart 1992 met beslistheid hul rug op 350 jaar van blanke oorheersing gedraai het. In my oorwinningstoespraak op 18 Maart 1992 het ek gesê dat hulle finaal die boek oor apartheid toegemaak het. “Die blanke kiesers het, deur hierdie oorweldigende oorwinning vir die Ja-stem, uitgereik na al ons medeburgers, na alle ander Suid-Afrikaners, en die boodskap van hierdie referendum is: Vandag, in ‘n sekere sin, is die werklike geboortedag van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie.”

Die mandaat wat ons ontvang het, het ons in staat gestel om voort te gaan met die onderhandelinge en om bykans al die doelwitte wat ek in my toesprake voor die referendum uiteengesit het, te bereik.

Dit is ironies dat heelwat van die grondliggende voorwaardes wat ons destyds onderhandel en aanvaar het nou, 20 jaar later, bedreig word.

Op 5 Maart het die ANC besprekingsdokumente vrygestel wat beweer dat die “eerste oorgang” sy doel gedien het en nou moet opsy staan vir die “tweede oorgang”. Die besprekingsdokumente stel voor dat die huidige provinsiale stelsel verander moet word en dat eiendomsregte hersien moet word om grondhervorming te bevorder.

Dit volg op die vorige week se aankondiging dat die regering beplan om ‘n “evaluasie” te doen van die uitsprake van die Grondwetlike Hof, wat gepaard gegaan het met donker verwysings deur die President na die behoefte om die howe se magte te hersien. Dit het ook saamgeval met die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale wat effektief Afrikaans en sewe swart inheemse tale hul amptelike status sal ontneem.

Ons Grondwet het ons goed gedien. Dit het ‘n stewige raamwerk verskaf vir die ontwikkeling van ons “reënboog” nasie. Dit het die raamwerk voorsien vir volgehoue ekonomiese groei en indrukwekkende maatskaplike ontwikkeling.

Ons onvermoë om betekenisvolle vordering teen armoede, ongelykheid en werkloosheid te maak kan nie toegeskryf word aan enige tekortkoming in die Grondwet nie, maar eerder aan ongepaste beleidsrigtings. Die Grondwet is onder druk nie omdat dit in die weg van transformasie staan nie, maar omdat dit die magte van die uitvoerende en  wetgewende gesag om te maak soos hulle wil, beperk.

Die tyd het aangebreek dat al ons gemeenskappe, nie net blanke Suid-Afrikaners soos dit die geval 20 jaar gelede was nie, moet opstaan vir die waardes en regte waarop ons nuwe samelewing gegrond is. Hulle reaksie sal, in der waarheid, die volhoubaarheid bepaal van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie, wat ek glo op 17 Maart 1992 gebore is.

53 gedagtes oor “‘n Vark skree uit lalaland: 20 Jaar na die 1992 Referendum

 1. “Ons onvermoë om betekenisvolle vordering teen armoede, ongelykheid en werkloosheid te maak kan nie toegeskryf word aan enige tekortkoming in die Grondwet nie, maar eerder aan ongepaste beleidsrigtings. Die Grondwet is onder druk nie omdat dit in die weg van transformasie staan nie, maar omdat dit die magte van die uitvoerende en wetgewende gesag om te maak soos hulle wil, beperk.”

  …. liberalisme is ‘n siekte! In 1994 het ek as ‘n 13 jarige kind geweet dat die ANC die “heilige” Grondwet gaan minag, nes Dingaan die traktaat, deur hom en Piet Retief onderteken, geminag het. Liberalisme is ‘n geestesversteuring wat besig is om die Westerse beskawing te laat vrot aan die stingel.

  Ek was te jonk om in 1989 en 1992 (selfs ’94) te stem – so kom laat ek my hart gou hier uitspoel: Afrikaners kan ook minag, so MINAG ek die besluite wat versteurde blankes 23 en 20 jaar terug gemaak het en KIES ek om nie deel te wees van die gemors wat hulle veroorsaak het nie.

  Dank die Vader dat daar ‘n VREEDSAME roete beskikbaar is om ons vryheid te herstel. Voorwaarts Orania!

 2. Pieter Senekal

  In 1992 het ons dag en nag gewerk, ons huise en kinders verwaarloos om Afrikaners te kry om die geleentheid te gebruik om Nee te stem sodat die proses gepstop kon word. Dit het nie so uitgewerk nie. Fw deKlerk se versekerings, sy plannetjies, so genaamde ” wigte en teenwigte” het die meerderheid oortuig om Ja te stem. Ek weet nie hoe mnr de Klerk nou allerhande verskonings kan aanbied, in n poging om homself te verontskuldig nie. Hy was tog duidelik gewaarsku deur dr Treurnicht en ander leiers, dat dit wat nou gebeur ons voorland sou wees. Al wat ons nou kan doen is om te leer uit die verlede en te werk aan die oop deure wat daar is.

 3. Gert Kruger, VERWOERDBURG.

  Julle nooi my in Ingels om kommentaar te lewer en toe ek ‘n paar minute gelede ‘n kommentaar in Ingels deurstuur toe vee julle dit uit. Hoe werk dit?

 4. Naas van Rooyen

  Ag, wat sal ek se^? FW, dis nou te laat om jammer te wees. Jy het 20 jaar terug gedoen wat jy polities voor grootgemaak was. Jy het jou doel bereik. Jy moet maar liewer net stilbly en die saak met jou Skepper regmaak want as jy nie gaan jy verseker verantwoording doen.
  Jy het die laaste spyker in die kis geslaan. Die eerste was die moord op Verwoerd. Daarna het John Voster ne PW Botha die werkie voortgesit.

  Ek was net soos Quintin nog te jonk om te stem toe Hertzog uit die parlement gedwing is en die HNP gestig het maar toe is daar gewaarsku dat die NP regering die verkeerde pad inslaan. Nog nat agter die ore het besluit om nooit NP te stem nie. Ek was op skool in Potchefstroom toe ek besef het hier gebeur iets wat nie reg is nie. Groot spot is gedryf met die HNP. Selfs die nuuslesers het berigte aangaande die HNP met ‘n siniese glimlag aan die publiek voorgehou (Een van hulle doen nou nog dieselfde werk). Stadig aan het die verleentheid te groot geword vir mense om by die HNP te staan. Later het Andries Treurniecht insig verkry en die KP is gestig. Meer mense het ……

  My storie raak te lank. Om dit kort te maak: FW kan nie alleen die skuld kry nie. Almal wat al die jare NP gestem het het die land gebring waar dit nou is. Ek het my vrou en kinders tien jaar terug uit die land geneem want ek het besluit dit is net verkeerd dat hulle die gevolge moet dra vir die kortsigtigheid van die meerderheid blankes wat so baie gevaarligte geminag het.

  So tussen hakkies: Ek is 57 en woon in Engeland. My kinders is 18 en 21 en ek sorg dat hulle presies weet wat in SA gebeur het.

  1. Ras

   Naas, Jy kan hardloop, maar jy kan nie wegkruip nie is die gesegde….

   Sê my gou eerlik….. Hoe lyk multiculti Engeland? Of dan multiculti Europa of Eurabia?

   1. Naas van Rooyen

    Hallo Ras. Ja, hulle is erg trots daarop om ‘multicultural’ of ‘diverse’ genoem te word. Dit pla ons egter nie want daar is orde en alles werk, veral die wetstoepassing. Ons woon baie lekker en tel ons see”ninge elke dag. Ek het nog nooit Orania besoek nie maar soos ek die inligting oor die net kry, is dit die enigste ander plek wat ek nou sal wil woon. Verskeie faktore maak dit vir ons egter onmoontlik om nou te skuif maar my hart is daar. Ek het maar tweede beste opsie geneem en by die Orania Beweging aangesluit.

    Eerstehandse kennis van Europa het ek nie want ek was nog nooit daar nie. Ek hoor ook maar wat julle hoor.

    So tussen hakkies, as jou eerste sin op my van toepassing het, ek het met my voette gestem want my stem het daar niks beteken nie. Dit was miskien ook ‘n geval van: ‘Live now to fight another day.’ al is dit via my kinders, kleinkinders of my finasie”le bydreas.

    Jy het seker my ander inskrywings hieronder gelees.

 5. Hoe naief is die man tog nie! Om na al hierdie jare nog steeds die groot droogmaak te loop en verkondig as die grootste prestasie van sy oogklap lewe, is om homself in die klas van Sub-Sahara intellek te plaas.

  Luister net hierna! “Ons Grondwet het ons goed gedien. Dit het ‘n stewige raamwerk verskaf vir die ontwikkeling van ons “reënboog” nasie. Dit het die raamwerk voorsien vir volgehoue ekonomiese groei en indrukwekkende maatskaplike ontwikkeling.” kan jy nou meer?

  Hy het ons doodeenvoudig in die kake van ‘n leviatan geplaas.

 6. Pieter Senekal

  Ek wil nie vandag vir Ben antwoord nie, want ek en hy stem vir n slag saam en ek sien hy is baie kwaad. Ek wil graag vir Naas van Rooyen sè, dat ons verstaan dat hy in 1992 nie kon stem of werk vir die Nee stemmers nie. Die probleem is dat hy nou weer nie kan help om die volkstaat te bou nie. Daar is egter iets wat hy kan doen, sluit asb dadelik by die Orania Beweging aan, sodat jy finansièl kan help en werf sommer vriende ook. Sodat wanneer julle eendag wil terug kom julle n tuiste het.

 7. Lyk my ons kort ‘n nuwe graderingstelsel! Een tot vyf sterretjies aan die plus kant en een tot vyf sterrretjies aan die minus kant. ‘n Mens wil jou darem jou gevoel graadsgewyse kan uitdruk.

  Pieter, ek dog ons stem nogal in baie gevalle saam, hoe nou?

 8. Faan Smith

  Fw de klerk jy het baie baie suiwer boere bloed op jou hande hoop net dat jy eendag kan se jy is jammer maar dit sal telaat wees.

 9. hmmmmmm die sg. wigte en teenwigte van hierdie geelslang en die massa moord wat nou op ons ontketing is gaan hom nog duur te staan kom.Hy is en was en gaan nog altyd net n verraaier wees.Dei druiweboord berig egter dat hulle in die lyn staan om n nuwe politieke party te stig.Dei nuwe politiek party befonds deur die de klerk stigting gana nou saamwerk met Solidariteit en Afriforum en die dampkring neo libelariste.Di tmoet ten alle koste gestop word.

  1. Moenie alles glo wat jy hoor nie. FW de Klerk se troepe het in die vroee 90’s op Flip Buys (hoof van Solidariteit) en kie geskiet te Ventersdorp. Solidariteit/AfriForum beywer vir die behoud van Afrikanerskap in die gesig van die realiteite wat de Klerk en sy mede verraaiers geskep het. Solidariteit/AfriForum is nou wel nie ‘n vryheidsbeweging nie, maar dis onregverdig om hulle te brandmerk as neo-liberaliste. Hulle sal nooit aan party politiek deelneem nie omrede dit hul standpunt is dat minderhede hulself nooit moet laat tel nie. Flip Buys, Kallie Kriel, Dirk Hermann, Willie Spies ens. ens. was almal eens op ‘n tyd betrokke by die VF+ en het almal uitgeloop omrede hulle besef het dat mens nie die Afrikaner se omstandighede gaan verander terwyl mens heeldag ‘n sitplek binne die parlement warm hou nie.

 10. Lizl Moolman

  FW is `n skandvlek en my minagting vir landsverraaiers is ver bo my woordeskat! ONs land is weggegee sommer so sonder `n geveg en dan wil die aap nog `n eier kom le, nou dat als `n gemors is! Gaan se jammer vir al daai moeders wat se seuns gesterf het in `n nuttelose grensoorlog, gaan plaas `n krans op hulle grafte, en dan…. dan vat jy die pad uit hierdie land uit, ons wat oor is sal wel `n sukses maak weer bo uit kom.

  1. Faan Smith

   Lizl ek stem saam met jou maar net een verskil hy moet nie die land verlaat nie hy moet voor almal kom se hy is jammer en dan moet hy n koel deur sy gladde eierkop jaag want Oom Sienner het gese n glad geskeerde man is n verraaier

 11. Erika Purdon

  Ek sal maar my kommentaar in Afrikaans tik want ek sien die meeste mense sukkel nog na al die jare met die Engels.. Hoe nougeset kan julle mense nog in vandag se samelewing wees… julle loop met maskers rond!!!! Wat ons in apartheidsjare gedoen het WAS verkeerd!!! Ons het n Hitler stelsel in werking gehad en het net so voor die moor van mense omgedraai!!! Ek vra myself die vraag af hoe enige van julle sou reageer het as julle onderdruk was soos ons ander kleuriges in die land!!!!! “Slawerny” het net n ander naam in die land geword.. ons gebruik nog steeds ander mense om ons vuil werk vir ons te doen… met n klein salaris om hul bekke stil te hou.. plaaswerkers word R1200 n maand betaal en word op geskree en gevloek as dinge nie gaan soos ons dit wil he nie, en dan as hul tyd uitgedien is word hulle eenvoudig van die plaas afgejaag… sal jy vir dit staan? Hulle mag nie op hul regte staan nie.. maak soos die baas se of!!!!
  Landsverraaier!!!!!! wie is nou eintlik julle landsverraaier? FW de Klerk? Hoe kon Mandela of enige ander swarte in die eerste plek toegesluit gewees het? Hulle was nie as burgers van die land erken nie.. hulle het dan geen stemregte of enige regte gehad nie hoe kon hulle vir hoogverrraad toegesluit wees?!?!?
  En die Bruinman…. die witman het hom gemaak!!! Julle voorgeslagte het gesorg ons bruinmense het vandag… as daar enige “kleur” in die land behoort is dit die bruinman!! Hy is hier gemaak al die ander kom van ander dele van die wereld af…
  Ja ek stem nie saam met alles wat ons nuwe regering doen nie maar so stem ek ook nie saam met enige regering van enige ander land se dinge nie .. Dink julle die nuwe regering is al regering wat korrupsie pleeg.. mense van Riebeeck het korrupsie gepleeg .. ons eie wit regering het!!! Hulle het n nuttelose oorlog gevoer vir wat? n vyand wat hulle self geskep het en ons jongmense in skole en kerke gemanipuleer het om te glo ons is in die moeilikheid !! presies net soos julle nou hier doen!! weet enige van julle wat julle wil he? n Orania waar daar geen ander kleuriges is nie.. vir die hele land? sterkte met julle luigatte om in die myne te werk, arbeid te doen op plase, julle huise skoon te hou .. of julle dit wil erken of nie.. ons het mekaar nodig!! Ons is SA is te gemaksugtig om harde arbeid te verrig behandel eerder alle mense dieselfde en sien watse positiewe reaksie jy van ander kleuriges uitlok en minder plaasmoorde sal plaasvind…Kom ons kyk of julle die guts het om die post te pos en ek wag vir die aanval op my!! ek is so lus vir n ordentlike argument met mense wat met klappe rond loop en die mooi land in sy hel invat met hul kleinlikheid en nog steeds nie die bigger picture kan raaksien nie..

  1. Dankie vir jou skrywe, Erika. Die wyse waarop jou denke gevorm word, is ‘n presiese voorbeeld van my vorige stelling dat “liberalisme ‘n siekte is”. Ek kon nie vir ‘n beter voorbeeld as jy gevra het nie.

   Jy is uiters oningelig en dit is duidelik sigbaar in jou “argumente”, hier is ‘n voorbeeld: Hitler het 6 miljoen Jode in konsentrasiekampe vermoor. Verwoerd het miljarde Rande op 16 miljoen swartes spandeer terwyl hy vir hulle hul vryheid in hul eie lande gegee het, vir hulle skole, hospitale, paaie ens ens gebou het en gesorg het dat hulle die hoogste lewensgehalte van alle swart mense in Afrika kon geniet. Tog glo jy dat “ons soos Hitler was”?!

   Erika, jy is baie, baie siek en dit maak nie saak wat ek of enigiemand vir jou gaan se nie (en glo my, al jou stellings is foutief) – jy gaan glo wat jy wil omdat jy nie opsoek is na die waarheid nie, eerder ‘n verskoning vir die siekte wat diep binne jou leef en jou soos kanker verteer.

   Wees self jammer vir wat jy is en gebruik die woord “ons” wanneer jy van jou mede invalides praat – nie die Afrikaner nie, want dit is jy beslis nie.

   Terloops, om aan te neem dat ons met Engels “sukkel” wanneer ons verkies om Afrikaans te praat is absoluut verregaande. Jingo’s soos jy verdien om vir die res van jul lewens onder die ANC te krepeer vir al wat julle werd is (en dis nie veel nie!!).

   1. Naas van Rooyen

    O, dit laat my boerebloed kook as die mense hier in Engeland Hitler en Apartheid in dieselfde asem noem! Ek kan skaars glo dat daar Afrikaanssperkendes is wat dieselfde siening het nie. Die Engelse kan ek nog verstaan want hulle is deur die wereld media leuns gevoer maar iemand wat in Suid Afrika grootgeword het en dieselfde dink, kan onmoontlik wel wees. So ek is geneig om met jou saam te stem Quintin, dat die dame hulp nodig het. Sy lei aan ‘Joiner-isme’.

    Baie dankie vir jou aanmoediging om by Orania aan te sluit. Ek oorweeg dit al ‘n tyd lank. Daar is soveel ouens wat hulle beywer vir Afrikaner selfbeskikking en ek hou dop wat OASE doen maar Orania is die enigste wat iets daadwerkliks daargestel het. Ek gaan sommer nou aansluit.

    Nog iets: Ek is gladnie skaam dat my Engels nie so goed is nie. Na tien jaar in Engeland is dit nogsteeds maar frot. Ek gee nie ‘n duit om nie. Die Engelse het my nodig om hier te werk en hulle hou baie van wat ek doen. Een ding is seker: Ek sal hier so wragtig waar nie in Engels skryf nie!

  2. Ernie

   Erika

   I cannot believe there are still people like you walking around in the new South Africa, totally oblivious to what is happening around you. Apartheid may not have been a perfect system, but it was an infinitely better solution to the multi-cultural melting pot of South Africa than what the current system will ever be. At least different ethnic groups were given the opportunity to live out all their dreams and aspirations within their own areas (compare that to today’s one-party police state). Also remember, apartheid was still a highly-successful project in the making – Verwoerd was murdered before the final dream could be realised, and his successors had neither the vision nor the intellect to bring about a sensible solution in the face of sustained and unreasonable attacks from people like yourself. Why did you not become part of the old South Africa? And please do not tell me it was inherently unfair. There are more people being murdered in one year (if not more) in this hellish new country than were murdered in the 40 years of apartheid. Not to mention the myriad of other crimes that we have to endure on a daily basis. It is time to remove the one-sided tints in front of your own eyes and to become part of the only solution that works, not only for South Africa, but for the rest of the world and that is separate development. Verwoerd was ahead of his time by decades, and unfortunately liberals cannot / will not acknowledge it. Sorry to say, but liberals have become the new fascist “verkramptes”. Forget about the dream of a united South Africa, because the only time that will happen under the ANC (or DA) is when ALL opposition (and that includes you) has been decimated. Please wake up before it is really too late !

  3. Pieter Senekal

   Erika, ek wil jou graag geluk wens met die mooi Afrikaans wat jy skryf, dis net jammer dat jy sommer in die begin ons alreeds sleg sè, dat ons ” sukkel met Engels”. Die meeste van ons kan ook mooi Engelse kommetare skryf. Dit is egter n Afrikaanse forum hierdie. Hierdie debat gaan nie oor of apartheid reg of verkeerd was nie, maar oor FW de Klerk wat voorspoed belowe het, en nou verskonings soek en die skuld op die ANC pak. Jy is reg ons moet ons werk self doen. In Orania noem ons dit “selfwerksaamheid”. Jy sè die Kleurlinge het ontstaan agv verbastering, ek dink dit is nie so nie. In ons omgewing is die meeste gemengde paartjies nie Afrikaans sprekend nie. So moet nie die Afrikaners alleen die skuld gee nie. Vandag is die swartman vry . Die Afrikaner vra net dieselfde.

  4. Erika, ek kan gelukkig nie Engels praat nie. Dit het my gevrywaar van al die liberale twak waarmee hulle jou brein duidelik mee besoedel het. Dit het ook ‘n groot deel van die wêreld se denke vereng. Hier, soos in meeste ander plekke waar dit nes geskop het, het dit ‘n isolerende effek gehad. Ons het nou min of geen direkte kontak met ons stamlande nie. Wat ons ookal uit daardie koers uit kry is tweede hands en deur ‘n Engelse bril. Ek hoop dat jy nou sal verstaan hoekom ek nie Engels magtig is nie! Onafhanklike denke is vir my belangriker. Ek sien dat jou naam op die Afrikaanse manier gespel word, is jy dalk ‘n verengelsde Boer? Nietemin is ek bly dat jy die moeite gedoen het om jou skrywe in Afrikaans te doen. Andersins sou ek nooit van jou mistastings geweet het nie.

  5. turksvy

   O nee, o wee. Vir ‘n geruime tyd lees ek julle blog al, en julle het my beindruk met nugter inskrywings. Ek het selfs Orania gaan besoek, juis omdat die blog my beindruk het.

   Ek moet egter se, hierdie inskrywing (en veral die titel) het ook my wenkbroue laat lig. Dit pas, myns insiens, nie by wat ek al hier gelees het nie.

   Ja, ek stem saam met Erika en ek is teleurgesteld in jul reaksie op haar kommentaar. Julle speel die mens en nie die bal nie.

   “Jingo’s soos jy verdien om vir die res van jul lewens onder die ANC te krepeer vir al wat julle werd is (en dis nie veel nie!!).”

   Dankie, Quintin. As dit die tipe mense is wat op Orania bly, kry gerus vir julle.

   1. Turksvy, ek is seker jy het al van Eugene Marais gehoor. Kom ons kyk bietjie wat hy van mense soos Erika gedink het:

    “Jingo-Afrikaans – mense so laag gevalle dat jy lus het om jou mond uit te spoel na jy hulle name noem. Ons het al baie slegte nasies en mense in ons tyd gesien, maar nog nooit iets lager of gemeener dan een Engels-gesinde Afrikaner wat sy moeder-taal – die taal door sy vaders gesproke – verag”.

    In ‘n vorige tyd het Amerikaanse vryheidsvegters, mense soos Samuel Adams wat die Boston Tea Party gereel het, voor dieselfde struikelblokke onder hul eie mense gestaan. Dis wat Samuel Adams in sy tyd vir mense soos Erika gese het (vertaal in Afrikaans):

    “As jy rykdom liewer het as vryheid en die gerustheid van onderdaanskap liewer het as die besielende stryd om vryheid, keer dan huiswaarts en laat ons in vrede. Ons soek nie jou raad of jou hulp nie. Buk omlaag en lek die hand wat jou voer. Mag die nageslag vergeet dat jy ooit ons volksgenoot was.”

    Ek praat nie namens Orania nie, maar ek kan met eerlikheid se dat die tipe mense wat beslis nooit op Orania gaan inpas nie, juis diegene is wat hul rue op hul taal en volk draai. As jy werklikwaar Erika se standpunte ondersteun, nadat jy al in Orania was, dan wonder ek of jy ooit verstaan het wat ons hier doen en waaroor ons alles skryf.

    FW de Klerk en sy medepligtiges het my en jou uitgelewer aan die massas met die gevolg dat diskriminasie, rassisme, plaasmoorde, huisinbrake, korrupsie, verktragtings ens. teen ons mense ‘n daaglikse verskynsel geword het. Daar kon ‘n baie beter bedeling beding word – trouens, die einste KP (waarna de Klerk in sy skrywe verwys) het by hulle gepleit om nie alles weg te gee nie. Dis seker die hartseerste hoofstuk van ons geskiendenis en net ‘n sieklike mens wat ly aan ‘n geestesversteuring sal dit probeer regverdig en dit boonop laat voorkom dat ons verdien om vermoor, verkrag en beroof te word.

    Basta! Ek gaan eers gou Eugene Marais se advies volg en my mond gaan uitspoel!!

   2. turksvy

    Quintin, daar is baie wat ek vir jou kan (en eintlik wil) se, maar ek sal volstaan met net een ding:

    Tensy julle bloot ‘n klomp skape wat nie vir hulself kan dink op Orania wil he, sal julle moet voorsiening maak vir die feit dat geen twee mense dieselfde is en presies dieselfde oor alles voel nie. Daar moet ruimte vir mense wees om te verskil en steeds veilig te voel. Daar behoort nie beledigings en skelname te wees nie. Ek sou dit haat om op ‘n plek te bly waar ek moet voel en dink soos voorgeskryf deur die “owerstes”.

    Maar gaan gerus voort in vrede. Wat my betref, is my fassinasie met Orania voorlopig iets van die verlede.

   3. Turksvy, dit gaan hier om meer as net ‘n bietjie moddergooiery. Dit gaan hier om uit die drukgang van die sogenaamde reënboognasie te kom. Dit gaan hier om ‘n identiteit in ‘n globaliserende wêreld te behou. Dit gaan hier om individualiteit in ‘n lokale omgewing teenoor die van ‘n massamens in ‘n globale opset.

    Erika wat met die intrapslag Engels verhef as ‘n voorvereiste tot beskaafde denke en neerhalend na Afrikaners verwys as nog steeds sukkelend met hierdie medium van wysheid nl. Engels, dui bloot op hoe eng haar lewensuitkyk werklik is.

    ‘n Mens kan hieroor lang debatte voer maar kortliks kom dit daarop neer dat ‘n nasiestaat, soos die huidige Suid Afrika, in wese ‘n monster is, ‘n monster wat alle individuele groepe sal verswelg terwille van beheer. Die Afrikaner is vir hierdie gedrog ‘n bedreiging en moet dus vernietig word.

    Die bouers van die Britse ryk het ons ook as ‘n bedreiging vir hulle planne gesien en hulle pogings om ons te vernietig is welbekend. Mense soos Erika is bloot ‘n voorbeeld van diegene wat, in die stryd, langs die pad uitgeval en gesneuwel het.

    Engels is nou die kranium van eenvormigmaking, (hoofsaaklik in die weste) nie meer net in ‘n nasiestaat nie, maar nou mikkend na globale beheer met ‘n wêreldregering. As jy dan ‘n gebrek aan individualiteit soek, loop soek dit dan hier. Groepe soos die Afrikaner is ‘n teenvoeter vir sulke veraf voorskriftelikheid, wat om beheer te kan behou, nie verskille kan duld nie.

    Afrikaans weer is die kranium van ‘n volkspersoonlikheid waarin individualiteit ‘n sterk kenmerk is. As daar een kenmerk van ‘n Afrikaner is wat soos ‘n paal bo die water uitsteek dan is dit eiewilligheid, Oraniërs verskil ook nie in die opsig nie!

   4. Johan Venter

    Turksvy. Ek dink jy maak ‘n fout om oor een inskrywing op een blog jou opinie van Orania te laat vorm. Persoonlik stem ek saam met wat Quintin sê, maar verskil ek van sy retoriek. Ek dink Orania is ‘n diverse klomp mense (sy inwoners en ondersteuners) en ons moet lekker met mekaar kan stry en redeneer. Jy beoordeel tog seker nie Bloemfontein aan die bloginskrywing van een inwoner van die stad nie?

  6. Arnold de Beer

   En jy glo nou omdat die geld laaie wyd oop en leeg is, nou is alles reg?
   Jy glo dan ook dat die misdaad statistieke nou is waar dit al die jare moes wees.?
   Jy glo ook dan dat moorde ‘n reg was wat nou tot sy volle reg gekom het.?
   Jy glo ook nog steeds dat die mense wat onder apartheid moes leef mense was en is.?

   Jy moet saam met de Klerk voor ‘n vuurpelleton staan gemaak word.

 12. Lizelle Retief

  Lizl, ek kon dit nie beter gese het nie, wel gedaan. Ek wonder of hy eet met daai mond waar daar so baie “gemors” uitkom….as ek hy was so ek regtig net stil-stil verdwyn – want eendag gaan hy nog sy moses tee kom…..hy moet eerder nou loop want ek wil nie lelik wees nie, maar in my opinie is hy een van ons grootste vyande…..’n regte Judas……

 13. Lizelle Retief

  Erika Purdon ek dink jy is die een wat die die groter prentjie kan raaksien nie. Ek gaan nie eers probeer om jou reg te help nie – ek dink dis verby met jou in elk geval want as dit wat Quintin Diederichs gese het hierbo jou nie terug ruk na realitiet nie dan weet ek nie….(in engels – want ek is pure Afrikaner en is 100% Engels magitig) WELL SAID QUINTIN!!!!

 14. Ag Turksvy… sien tog net die punt! Lees weer wat Erika geskryf het en lees dan jou eerste plasing. Daar is ‘n verskil tussen mense wat anders dink (wat 100% fyn is) en dan iemand wat eenvoudig van sy/haar sinne beroof is en dit met ‘n arrogante houding in ander se keelgate probeer afwurg. Ek is ‘n admin op hierdie blog en indien ek ‘n voorstander van ‘n ‘skaapstaat’ was, dan sou ek mos die skapies wat anders bler se plasings verwyder het. Die stellings wat jy maak dra dus nie water nie.

  Indien die betrokke persoon eenvoudig met geen kwade bedoelings haar opinie gedeel het en vrae gevra het wat mens sinvol kon beantwoord dan kan ek vir jou ‘n brief in braille skryf dat die reaksie wat sy van die lesers sou ontvang heelwat minder neerhalend sou wees. Nie waar nie?

  Buitendien, Orania se bevolking is baie divers – jy behoort te weet dat nie almal hier eens is oor alles nie… my opinies is nie die dorp se opinies nie. Jammer, ek verstaan in elk geval nie wat jy eintlik probeer se nie:

  “As dit die tipe mense is wat op Orania bly, kry gerus vir julle.” en dan se jy:

  “Daar behoort nie beledigings en skelname te wees nie. Ek sou dit haat om op ‘n plek te bly waar ek moet voel en dink soos voorgeskryf deur die “owerstes”.”

  Eers beledig jy my, dan se jy ewe hoogheilig dat daar nie beledigings behoort te wees nie… ok 🙂

  Terloops, jy word tans voorgeskryf wat jy moet voel en dink as deel van die reenboognasie, en dit deur korrupte en onbevoegde politici wat nie jou beste belange op hul harte dra nie. Weereens, ek kan nie kloutjie by die oor kry wat jy eintlik probeer se nie.

  Die punt van hierdie artikel is om te wys dat na 20 jaar FW de Klerk steeds probeer volhou dat hy reg was om alles vir die swart meerderheid te gee in die naam van demokrasie, maar dat dit die ANC se skuld is dat die appelkar omgegooi word. Dit klink vir my soos die tipe argumente wat net in lalaland hoort en aangesien hy verantwoordelik was vir die onderhandelings (soos hy self gese het), is hy niks anders as ‘n vark wat nou in sy eie mis rol nie. “‘n Vark skree uit lalaland” is dus vir my ‘n heel gepaste titel…

  1. Pieter Senekal

   Ek dink hierdie blog kan net sukses vol wees as ons toelaat dat mense met ander opinies hulle menings hier kan lig. Natuurlik verwag ons van hulle opbouend kritiek te lewer en standpunte te stel. Ongelukkig het Erika met die verkeerde houding hierheen gekom. Die vraag is hoe moet ons daarop reageer, moet ons ook neerhalend reageer, ek sè nee!. Ons het die beste saak, deur vriendelik en beskaafd ons saak te stel kan ons mense na ons toe trek. Of ons dit wil weet of nie, as ons ons ondersteuners basis wil uitbrei moet ons fokus op mense wat tans nie met ons saamstem nie. Dit help nie dat ons hulle van ons af wegjaag nie. As ons wil vry wees is dit een van die offers wat ons sal moet bring.

   1. Ek stem saam met jou Pieter – dit hang ook maar net af van hoe ver sommige mense reeds van die pad af is. Wanneer ek so ‘n stelling lees dan kom die groot kanonne uit:

    “Landsverraaier!!!!!! wie is nou eintlik julle landsverraaier? FW de Klerk? Hoe kon Mandela of enige ander swarte in die eerste plek toegesluit gewees het? Hulle was nie as burgers van die land erken nie.. hulle het dan geen stemregte of enige regte gehad nie hoe kon hulle vir hoogverrraad toegesluit wees?!?!?”

    Mandela kan sy sterre dank dat hy nie gehang het nie. Hy het genoeg moord gepleeg om 10 keer gehang te word. Terwyl honderde duisende vrugbare hektars grond aan sy mense afgestaan/teruggeggee was, grond waarop hulle alle regte wat mens van kan droom gehad het, en miljarde rande (meestal Afrikaner-belastinggeld) op infrastruktuur vir hulle spandeer was, het Mandela en sy mede terroriste besluit dat die beste manier om vir die Afrikaner dankie te se is om bomme in hul treinstasies, poskantore en skole te laat ontplof.

    ‘n Mens soos Erika, wat die klas van dinge kan kwytraak soos die voorbeeld hierbo, sal nooit deel van ons ondersteunersbasis word nie, al probeer jy hoe hard. Hulle dien wel ‘n goeie doel omrede hulle vir ons wys wat in die mees ekstreem liberaliste se koppe aangaan. Jy wen 10 goeie ondersteuners deur 1 ekstremis te ontbloot vir wat hy/sy regtig is.

    Afrikaners word wakker wanneer hulle sien tot watter mate sommige paddatjies al begin kook het in die pot… hulle besef dan eers hoe warm die water geword het en dat hulle moet uit.

    Sommige van ons, ek inkluis, volg seker nie ‘n diplomatiese benadering met sulke gevalle nie, maar ons argumente is geskoei op logika terwyl ons meedoenloos weerstand bied teen die denke wat dreig om ons volk tot niet te laat gaan. Van Wyk Louw praat van lojale verset, maar in sommige gevalle is volskaalse weerstand die beste roete om te volg:

    “Soet is die stryd van die stryder, selfs al moet hy verloor. Maar hy wat opsy staan en sy aandeel weier, dit is die man wat sy volk vermoor.” I.D. du Plessis.

 15. Pieter Senekal

  Quntin, in my jonger dae was ek ook vuur en vlam, ek het egter geleer wanneer ek n saak te warm of skerp aanbied mense dit verwerp. Die geskiedkundige en historiese feite wat jy noem is korrek, vraag is, gaan dit ons help om vry te word? Voorbeelde: Mandela is vandag n internasionale ikon, niks wat ek en jy sé gaan dit verander nie. Dit help nie om hom gedurig aan te val nie, los hom in vrede in die geskiedenis. Wat FW de Klerk doen en gedoen het is en was verraad teen sy mense. Weereens om hom te verag en te verkleineer gaan ons nie help nie. Veral nie omdat ons vanuit n christelikestandpunt redeneer nie, as jy elke dag Jesus loof en eer, kan jy nie ander mense verag nie. Dit help nie jy haal ID du Plessis aan nie, kyk wat sè die woord. Ons het n goeie saak vol internasionale feite, kom ons bied dit op so n manier aan dat ons mense kan oortuig.

  1. Goed gestel, Pieter – jy het ‘n paar goeie punte beet. Daar is ‘n tyd en plek vir alles. Hierdie artikel handel oor de Klerk se idees en sy kritiek teen dit wat hy self geskep het, maar mense steeds aanmaan om in te glo. Ek dink dis gesond om so nou en dan oop kaarte te speel en te se wat mens regtig dink van hierdie dinge. Ons het reeds meer as genoeg diplomate – ‘n paar Jong Turke sorg vir die balans…. en dis goed solank dit nie te ver gaan nie.

   Ek dink jong Afrikaners wat ingelig is oor hierdie dinge is uiters kwaad en gefrustreerd met die besluite wat geneem was toe ons nog kinders was. Ons kon nie in 1989 of in 1992 stem nie maar is direk geraak deur dit wat gevolg het daarna. Ons moet inval by besluite wat geneem was waarmee ons hoegenaamd nie saamstem nie. Ons het niks met die verlede uit te waai nie, maar moet kwansuis nou ook daarvoor betaal terwyl ons nie gekant is teen die idee van afsonderlike ontwikkeling nie.

   Die moord, misdaad, korrupsie, wanbestuur ens. van die swart meerderheid is juis wat mense soos dr. Verwoerd geweet het gaan gebeur indien die ANC alles gaan oorneem. Verwoerd het ons daarteen probeer beskerm en in dieselfde asem vir die swart meerderheid probeer akkommodeer soos wat geen ander westerse volk in Afrika hulle ooit tegemoet gekom het nie.

   Ons sien die onreg en verag diegene wat ons almal in hierdie situasie gedompel het. Die humeure vlam op sodra ‘n oningeligte persoon kom en vir ons perdedrolle as vye probeer smous. Vir wat dit werd is, as ek kon sou ek in 1989 KP gestem het en in 1992 my kruis langs NEE getrek het. Dinge moes verander, ja, maar nie in so ‘n mate dat ons alles wat ons voorvaders opgebou het en voor gestry het net so op ‘n silwer skinkbord aan die ANC oorhandig nie.

   Al wat ons vra is ‘n beter bedeling waarin ons en die nageslag seggenskap oor ons eie aangeleenthede binne ons eie volkstaat (tussen Orania en die Weskus) in vrede kan geniet. Sommige mense wat hierbo kommentaar gelewer het smaad ons ideaal en ek sal in my lewe nie daarvoor staan nie.

   1. Naas van Rooyen

    Quintin, jy’s ‘n man so na my hart. Ek stem saam met alles wat jy se^, partymaal bietjie kras maar te verstane as mens warm onder die kraag raak. So bietjie kommentaar op wat jy hierbo geskryf het: Ek het nie eers probeer om met die Referendum mense te oortuig om JA te stem nie want ek het toe al geweet die koee”l is deur die kerk. Ek was nooit regtig ‘n politieke aktivis nie behalwe dat ek nooit my kruisie by die NP getrek het nie maar in 1989 net ‘n jaar nadat ek getroud is het ek vir my vrou gese: ‘Hierdie verkiesing is die laaste kans wat ons het, ons moet vir die KP gaan werk.’ Ons het ingespring en mense besoek en pamflette afgelewer soos wat ons kan. Nodeloos om te se^ dit was om soos met dooies te praat. Die ver meerderheid was deur WF en kie om die bos gelei.

    Jy weet, ek was tien haar oud toe Verwoerd vermoor is. Ek kan nou nog vir jou in die fynste besonderhede vertel toe die berig van sy moord oor die radio gekom het, die naam van die storie wat onderbreuk is, hoe laat dit was toe my ma my en my boetties en sussie by die busstop kom oplaai het. Dit was soos naby familie wat vermoor is. Vandag nog, as ek daarvan met my kinders praat keer hulle my want hulle weet ek gaan gou weer in trane wees, net soos as ek praat van my ouboet wat verlede jaar hierdie tyd op sy plaas deur ‘n swart rower op sy plaas vermoor is.

 16. Pieter Senekal

  Quintin, ek het n wonderlike en geseènde ” mense regte” dag beleef, heel te mal vergeet van die politiek en al die probleme. Saam as kinders, klein kinders en agter kleinkinders en my 89 jarige pa, my ma se 84 ste verjaarsdag gevier. Dit is bemoedigend om te sien die jong turke is so ingelig en bereid om te werk vir hul ideale. Vergeef maar ons ouer garde as ons julle soms n bietjie afkoel. Sterkte met die goeie werk.

 17. Melville Lotter

  Danksy jou Quintin het ek n helse sooibrand nadat ek De Klerk se patetiese brief en die verontskuldiging van sy groot verraad gelees het.
  En net hy sal die stront ooit glo wat hy daar praat.
  Pateties pateties pateties !

  1. Jammer vir die sooibrand ou maat… vat maar solank ‘n rennie en weet dat ons besig is om ‘n volkstaat van die grond af op te bou sodat ons o.a. ontslae kan raak van die probleme wat de Klerk op ons gedompel het. Jy sal gou weer beter voel 🙂

 18. Gerhard Kotze

  Die beste van alles is dat FW en ander sielsgenote besig is om stadig maar seker regse Afrikaner organisasies WEER te kaap. Die regses dink hulle “speel” die ander groep terwyl hulle die hele tyd gespeel word. Hou maar die pers dop vir die volgende paar jaar. Hier kom n helse ontnugtering vir die Republiekeinse Afrikaner.

  FW weet hoe om julle klompie te speel…….

  1. Ek weet nie wie die “julle klompie” is nie Gerhard. Ek weet ook nie wie die regses is waarna jy verwys nie!

   As die man sy fout begin insien en daar by hom ‘n kentering kom, nog ‘n Damaskus ervaring, dan sal ons die kat mooi uit die boom uit bekyk. Ek, en die ander nee-stemmers was nie die eerste keer mislei nie, ons sal ook nie nou mislei word nie!

   Enige toenadering moet met ‘n oop gemoed en met nugterheid bejeen word.

  2. As FW geweet het hoe om “ons klompie” te speel, dan sou hy al lankal ‘n stok in Orania se wiele kon plaas. FW de Klerk weet hoe om die blanke te speel – nie die Republikeinse Afrikaner nie… nie in 1989 nie, ook nie in 1992 nie, en beslis nie vandag nie!

 19. Gerhard Kotze

  Ben, “Julle klompie” verwys na n sekere kliek. In vorige skrywes was u van mening dat my/ons groepie begin sin maak so ek dink jy is nie deel van ‘daardie” kliek nie. Dit is waar dat nee-stemmers nie geval het vir die misleiding nie en ek kom ook uit n sterk ‘nee-stem” familie. Die tragedie is dat die meeste Afrikaners (so 55% na my mening) saam met die Engels sprekendes) geval het vir die 1992-referendum.

  Die Ironie is dat die groot misleiding nou weer hier onder ons neuse besig is om plaas te vind. Hier is n gekonkel (of dalk net naiwiteit). Iemand wat nie van FW se politiek hou nie behoort 2 en 2 bymekaar te sit en te sien wat kom……

  Ek verwys nie na al die regses nie maar na n sekere groep regses.

  Groete

 20. Omar Fourie

  Waarom is F. de Klerk en sy trawante die Varke in die verhaal en nie Carel Boshoff en sy mede-helpers nie?

  ‘n Sterk argument kan gemaak word vir de Klerk se beeld om ook opgerrig te word op die Orania koppie (so terloops, hoekom is Carel Boshoff se standbeeld nog nie op die koppie nie?)

  1. De Klerk is ‘n Afrikaner, ‘n Boer nes Boshoff.
  2. Albei is Afrikaner leiers, of daarvan gehou word of nie. Boshoff net oor ‘n aansienlike kleiner hoeveelheid mense.
  3. De Klerk het net soveel en/of net so min gedoen vir die Afrikaner saak as Boshoff.
  4. De Klerk het opgetree met die feite op hande, Boshoff het eers toe die uur laat was – te laat – iets gedoen rondom ‘n Volkstaat. Hy moes al vroeër baie vroeër die bul by die horings gepak het.
  5. Albei het hul politieke agendas namens die Afrikaner uitgevoer (met die Afrikaner se mandaat.)
  6. Albei het gepoog om moreel die Afrikaner te stuur. De Klerk vanuit ‘n verwêreldse, materiële morele raamwerk (‘n raamwerk wat die meeste Afrikaners vandag beweeg) en Boshoff vanuit ‘n anakronistiese, idealistiese, konserwatiewe raamwerk. Die een raamwerk net so skadelik of onbruikbaar vir die Afrikaner soos die ander.

  De Klerk is ‘n Afrikaner en om sy bestaan te ontken as invloedryke Afrikaner op die Afrikaner, is soos ‘n ouer wat een van sy kinders afskryf/verwens omdat hy gesondig het.

  Een rede vir hierdie ontkenning en disrespek (vanuit die onderskeie kampe) is omdat albei leiers beskou word as leiers met ‘n visie; hulle dissipels beskou hulle as visionêr, TERWYL albei kortsigtig was. Nie hieroor of daaroor nie, maar omdat hulle mense was met menslike kortsigtigheid. Maar dis hul dissipels wat van hulle gode maak! En dis hoekom ek sê dis ook waar die probleem lê.

  Alvorens Orania nie al sy leiers EN AL DIE AFRIKANERS kan akkommodeer en aanvaar nie, sal Orania nooit vir al die Afrikaners kan praat nie. Of die akkommodasie sal kan plaasvind is ‘n ope vraag, want dit sal op Orania beskou word as tog so ‘n Liberale neiging.

  Onthou die een ou se LalaLand is die ander se Heimat.

  (Net ‘n gedagte: Praat hierdie artikel van F. de Klerk of F.W. de Klerk, Boshoff (iii) of Boshoff iv?)

 21. My aarde Omar, maar jy het jou kop te hard gestamp toe jy van die bus afgeval het! Ek kon ongeveer net 1/3 van jou skrywe lees en moes toe ophou want jy argumenteer soos ‘n moetswillige kind… jy laat my geen ander keuse as om persoonlik te raak nie want jy praat soveel snert dat mens nie ‘n logiese debat met jou aan die gang kan kry nie.

  “De Klerk het opgetree met die feite op hande, Boshoff het eers toe die uur laat was – te laat – iets gedoen rondom ‘n Volkstaat. Hy moes al vroeër baie vroeër die bul by die horings gepak het.”

  De Klerk het GELIEG. As hy in 1992 gevra het: “Ondersteun u die Staatspresident se strewe om binne 2 jaar ‘n demokratiese verkiesing in die Republiek te hou waaraan die ANC en SAKP mag deelneem?” sou die uitslag heelwat anders gelyk het. Dis presies wat hy in gedagte gehad het en hy het ‘n mandaat by blankes ontvang om sy siek plan deur te voer nadat hy die vraag so slinks en oop gestel het dat meer as genoeg ruimte vir interpretasie gelaat kon word. Ek het beeldmateriaal in my besit wat dateer uit 1993 waar NP ministers op nasionale televisie voor die hand SWEER dat die NP nie die land aan die swart meerderheid gaan oorhandig nie. Leuens op leuens!!

  Wyle prof. Boshoff het al in die 60’s begin werk aan oplossings rondom ‘n volkstaat. Hy was immers die voorsitter van SABRA – die organisasie wat al die navorsing gedoen het wat Orania byna 30 jaar later moontlik gemaak het.

  Beantwoord tog net my vorige vraag asb: Hoekom is dit vir jou so moeilik om in te pas op Orania? Normale Afrikaners pas maklik in hier – wat maak dit dan vir jou onmoontlik?

  Soos ek verstaan het jy Orania verlaat om oorsee (iewers in Asie) te gaan werk. Nou is jy weer terug op Orania, maar kots gal op alles wat hier aangaan. Hoekom het jy dan nie in die buiteland gebly nie – of kon jy ook nie daar inpas nie?

  Net ‘n paar woorde van advies voor jy verder gaan hier op Vry Afrikaner – ons reels is bietjie anders as die blogs waarvan jy reeds geskors is. Hier sal ons jou toelaat om jou se te se, maar jy gaan mooi moet dink wat jy se want as jy lieg en bedrieg om jou skewe illusies te verkondig sal daar in jou ingeklim word op ‘n wyse wat jy nie vinnig gaan vergeet nie. Jy is nou gewaarsku, so dink voor jy doen!

  1. Arnold de Beer

   Ek blog baie erg op Praag.
   En ek handhaaf sulke ondeurdagte, en laë IK gevalle ook met die veragting wat dit verdien.
   Ek skryf daar onder die naam Arnieann. Dit is nie ‘n skuilnaam nie, maar ‘n gekoppelde twee naam. Arnie….Ann.

 22. Naas van Rooyen

  Ek het nou net by die nader berig gereageer op ‘n opmerking wat Michael gemaak het. Ek verstaan nie waarom die video hier is nie. Dit het my sommer so ‘n bitter smaak in die mond gegee.
  ‘Hoor hoor! Michael, ek kom toe hierheen met die gedagte om my se^ te se^ maar toe het jy dit klaar gedoen. Toe ek die video kyk nadat ek dit op my epos gekry het, was ek verwonders oor waarom Gert dit hier geplaas het. Behalwe dat dit ‘n swak saak is was dit ook nie so ‘n goeie spreker nie.’

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s