Waar staan jy?

deur Jaco Kleynhans, Uitvoerende Hoof van die Orania Beweging.

‘n Beskawing sterf as gevolg van selfmoord, nie deur moord. – Arnold Toynbee

In sy opspraakwekkende boek, Suicide of a Superpower, wat gedurende 2011 verskyn het, skryf die bekende Amerikaanse paleo-konserwatiewe kommentator en gewese politikus, Pat Buchanan dat die Westerse beskawing besig is om uit te sterf en dat sy uitwissing hoofsaaklik weens sy eie toedoen is. Hy verduidelik sy standpunt aan die hand van data wat duidelik wys dat die Christelike geloof, Westerse waardes en die vlakke van beskawing wat daarmee saamgaan in die Weste, veral Europa en die VSA, aan die uitsterf is.

Volgens Buchanan is die hoofoorsake van die verval van die Westerse beskawing gesetel in die ondermyning van die Christelike geloof as fondament waarop Westerse lande gebou is en waardeur hierdie lande vir lank gereguleer is. Dit word gesien in byvoorbeeld die verval van die Katolieke Kerk in Europa en die Kerk van Engeland. Die onderskrywing van Christelike beginsels en waardes deur regerings het ‘n soort stabiliteit en orde binne gemeenskappe gebring wat nou aan die verbrokkel is.

Buchanan verbind die toename in egskeidings, buite-egtelike swangerskappe, geweldsmisdade, uitsigloosheid, swak akademiese prestasie, dwelm- en drankmisbruik en dalende trots vir die eie wat geloof, kultuur, tradisies en nasionaliteit insluit, met die verval van die Christelike geloof in Westerse lande, asook immigrasie en mense se toenemende afhanklikheid van regerings om vir hulle antwoorde te bied. Buchanan voer aan dat stabiele gemeenskappe ontstaan uit die vermoë van ‘n oorgrootte meerderheid van die mense om aan iets (geloof) geanker te word. Soos wat mense hul geloof opsê of verwaarloos, vind hulle nuwe ankers in die materialisme, ‘n bykanse aanbidding van die omgewing (groenes), drank of dwelms, ikone wat aangehang kan word of selfs sentrale regerings.

Een klein Westerse beskawing wat vandag deur baie van dieselfde uitdagings bedreig word, is sonder twyfel die Afrikaner. Dot Serfontein stel die probleem van vandag se Afrikaners in ‘n opstel met die titel “Sing van ons land in die Suide” uit haar biografiese bundel Vrypas wat in 2009 verskyn het, soos volg:

“Is daar nog so iets soos ‘n rasegte Afrikaner? Waar gaan soek mens daarna? By die bring-en-braai waar Afrikaanssprekende mans bier, beblom en bebaard saam met hul gasheer langs die swembad by die gasbrander braai? By mense vol spoed wat volkome in beheer van hulle motors, hulle strandhuise en hulle politiek voortsnel: regs as dit kan, links as dit moet en vir oorlewing reg in die middel? Vrouens in ontwerperspakkies wat met glase hardehout in tuinstoele ontspan: volkome in beheer van eie gewig, eie tjekboek en eiesoortige parfuum? Wat dink hulle van Afrikanerskap? As Afrikanerskap donasies vra, graag. As dit taalhandhawing vra, nou ja, soms as dit mens nie in verleentheid stel op byeenkomste oorkant die kleurgrens nie. As daar aggressief teen Afrikanermiskenning opgetree moet word? Nee dankie vir vlagswaaiery en optogte. Die kleiner getalle, die stryd om oorlewing is bepalend. Interessant dat Afrikaners tans partykeer net die fasette van nasieskap toe-eien wat hulle pas. Asof oorlewing en kleiner getalle ‘n heel nuwe begrip vir die Afrikaner is en nie dit waarmee hy al ‘n hele paar eeue saamloop nie.”

Ek kan nie anders as om in antwoord hierop vanaf dakke “Orania, Orania!” te wil gaan uitskree nie. Hoe anders kan Afrikaners oorleef as binne die Orania-model? Die model van ‘n eie grondgebied wat stelselmatig uitbrei deur die gebruik van eie kapitaal, eie arbeid en eie vermoëns van watter aard ookal, maar sekerlik intellektueel en skeppendgewys, ingesluit. En daarmee saam ‘n toenemende vermoë om ons eie lot te bepaal deur groter beheer oor ons eie instellings en uiteindelik regering te verkry.

Waarom het duisende Afrikaners Orania verlede jaar vir die eerste keer in hul lewens besoek? Want hulle is op soek na ‘n groter visie vir die toekoms, van hulself en hul Afrikanernageslag. Ons moet daardie visie aan hulle oordra indien ons werklik glo dat dit waarvoor ons staan die voorwaarde vir die behoud van Afrikanerskap is. Die Orania Beweging is nie net Orania as dorp se bemarkingsafdeling nie. Ons is die fakkeldraer van die idee van Afrikanerselfbeskikking in ‘n eie grondgebied, wat met die stad Orania begin en sal uitbrei soos wat ons oor die vermoë beskik om juis dit te doen. ‘n Groter Idee wat vandag in die naam Orania by Afrikaners bekend is en toenemend in geloofwaardigheid en kragdadigheid in hierdie pragtige naam vergestalt.

Verder in hierdie uitgawe van Voorgrond (Maart 2012 uitgawe) antwoord ons op die roep van Dot Serfontein deur te vertel van drie pare jong nuwe intrekkers in Orania en hoe hulle hul rug op die doodloopstraat-Afrikanerwees soos deur Serfontein beskryf, gedraai het en saam kom bou aan ‘n groter Orania.

Deur hulle hier wees beantwoord hulle die vraag of jong Afrikanergesinne dit in Orania ‘kan maak’ hard en duidelik. Waar daar ‘n wil is, is daar ‘n weg!

My vraag aan elke leser wat nog nie hier is nie en wat in die voortbestaan van die Afrikaner en in ons droom van nuwe vryheid glo, is: Waar staan jy? Jou antwoord hoef nie te wees dat jy môre Orania toe gaan trek of ‘n plaas in die omgewing gaan koop en by Orania gaan inskakel nie. As jy kan sal dit wonderlik wees, maar jy kan ook harder en duideliker staan by ‘n visie wat glo in die voortbestaan van ‘n trotse Westerse beskawing: Die Afrikaner.

Kom ons bied ‘n antwoord op die tekens van Westerse verval wat Buchanan uitwys, deur in Orania ‘n nuwe toekoms vir Afrikaners te skep met ons geloof as fondament en die pilare van ‘n sterk en trotse kultuur, tradisies en waardes.

Laat ons nie verantwoordelik wees vir die selfmoord van die Afrikaner nie.

Vry Afrikaner voetnota: Die Voorgrond is die glans tydskrif van die Orania Beweging wat kartaalliks vir alle lede gestuur word. Bou saam met ons en help om ons vryheid te herstel deur ook aan te sluit by die Orania Beweging. Raak betrokke in welke wyse jy ook al kan – dit begin deur eenvoudig net ‘n lid te word: skakel 053 207 0062, of stuur ‘n e-pos na inligting@orania.co.za

39 gedagtes oor “Waar staan jy?

 1. The economic powers dictate what is Politically Correct today, and they always have. Our minds have been so programmed that we believe we should be politically correct. PC targets God’s word, PC targets Culture, Afrikaner Culture, African Culture, Muslim Culture, Chinese Culture, you name it, it is targeted.

  Why?

  The economic powers in order to protect their wealth, can’t have any groups surviving and becoming a threat to their wealth.

  Thirty years back, Apartheid was PC, today Orania is not PC.

  My Afrikaans family and friends, in order to survive within this new PC world, where laws that conflict African Culture, (and in many cases God’s word) particularly regarding Homo-sexuality, Abortion and many others, accepts everything, including the fact that Orania and the Right-Wing Afrikaner groups are not PC.

  Keep up the good work Jaco and all the Orania community, you are in our thoughts, we support you.

 2. Jaco, ek kan nie anders is as om ten volle met jou en Arnold saam te stem nie. Daar is ‘n paar baie duidelike redes waarom die Afrikaner besig is met selfmoord.

  1] Lae aanwassyfer, huidiglik onder die 1.8 kinders per vrou.
  2] Emigrasie na die buiteland.
  3] Verengels/verreënboog van die agtergeblewenes.

  Op die trant wat bogenoemde punte gebeur sal daar waarskynlik binne die volgende 40 jaar nie noemenswaardige hoeveelheid Afrikaners oorbly in ZA nie.

  Ja en Cedric is reg, die Afrikaners voel die druk van politieke korrektheid en daarom gebeur die bogenoemde punt. Vir my is daar ook net een antwoord en dit is ‘n plek soos Orania. ‘n Plek waar ek tuis kan wees, waar my familie tuis kan wees, waar ons Afrikaners tuis kan wees.

  Ons is in Orania nie omdat ons nie met ander mense wil meng nie, of dat ons ander mense minderwaardig beskou nie of omdat ons weg hardloop nie, maar omdat ons hier tuis is, ons eie keuses uitvoer en ons self bestuur.

  In diversiteit is die mensdom sterker.

  Groete
  Ludwig

 3. Pieter Senekal

  Ek wonder wat sou Buchanan gesè het as hy gevra sou gewees het om die Afrikaner volk te evalueer.? Ek het onlangs die dvd van Platteland gekyk, daarin sè Steve Hofmeyer wat die rol van die boef gespeel het die volgende” doen in die week net wat jy wil , sorg net dat jy Sondag voor in die kerk sit ” is dit nie tipies van ons volkslewe nie.? Is dit nie hoekom ons vandag sit waar ons sit nie , omdat ons dalk God verlaat het nie.? Ek kan nie al hierdie vra antwoord nie, elkeen moet dit by homself antwoord. Ek ondersteun die gedagte van n nuwe begin vir die Afrikaner 100% ,dat ons alles self moet doen soos Jaco sè is baie waar. Ons moet egter onthou dat dit op die ou einde God se wil sal wees of ons vryheid gaan kry of nie. Wat dus nodig is,is n terrug keer na God en dat ons waarlik in Sy weè sal moet wandel.

 4. shayne

  orania di antwoord vi di voortlewing vi ons afrikanerskap? Daarmee gan ek stry. Dalk vi mense mt di kapitaal of buite inkmste. Ek self woon in orania n da s ni i volhoubare bron van inkmste ni. Ongeag al di wondrlike ideale onder di vaandel van christenskap s da ngtans i groot kerklike verdeeldheid. Hoe moet ons afrikaners oorleef as ons ni ons afhanklike voortbestaan in SY hand plaas ni.? Orania s veilig ja, ma vi hoe lank ng? Afrikanerskap leef in di harte van sy mense, nie in i gebied wa mense hul eie agendas nastreef ni.

  1. Johan Venter

   Shayne. Kan jy voorbeelde gee van hoe mense hul eie agendas hier nastreef? Ek verstaan nie jou probleem met Orania se veelheid van kerke nie. Is verskeidenheid dan nie goed nie? Dit is darem baie eng om te dink dat almal in dieselfde kerk moet wees! Wat ek dus nie verstaan is waarom jy in Orania is nie? Niemand forseer enigiemand om hier te woon nie. Mense woon hier omdat hulle hier wil wees en die meeste van ons het met goeie rede groot opofferings in inkomste, leefstyl, ens gemaak om die voordele van ‘n lewe in Orania te kan kom geniet.

 5. Gerhard Kotze

  Ek stem ongelukkig net gedeeltelik saam. Ek dink nie Christenskap het die fondament van die westerse beskawing hier en oorsee afgebreek nie. Kom ons neem die KP/NP voorbeeld van die 80s en 90s: Altwee hierdie groeperinge was toe nog geharde Calviniste. Die probleem was dat hierdie calviniste die situasie in Suid-Afrika verskillend vertolk het. Sommige Nasionaliste het gedink oorgawe is God se wil terwyl die Konserwatiewes van mening was dat n Volkstaat of in ander gevalle Apartheid die oplossing sou bied.

  Hier is egter die probleem: Die Afrikaner, of enige ander Westers groep, in Suid-Afrika kon in terme van getalle nog nie n oorwinnig behaal nie. Dit is in kontras met ander ‘nuwe” wereldse lande soos die VSA, Kanada en Australie.

  Die probleem in Suid-Afrika is dat ons die geveg verloor. Neem byvoorbeeld die “Anglo” wereld in ag: Gedurende die tydperk van die industriele revolusie, en lank daarna, het die Britte dit reg gekry om welvaart te skep met n ontploffing in sy bevolking. Dit is nou dwarsoor die wereld die geval waar die westers bevolkings net nie meer groei nie. In Suid-Afrika het sogenaamde “trotse” regse Afrikaners ook die pad gevat. Orania het nou maar 1000 inwoners maar die Afrikaner ingeheel raak minder. Ek het onlangs gehoor van Afrikaners wat terugkeer na SA maar ek dink dit is op hierdie stadium te min.

  Die kerke in Suid-Afrika het juis n rol gespeel om die westerse invloed in Suid-Afrika gedaan te maak. Gaan kyk maar na sekere van daardie kerke. Moet ek name noem?

  Ek stem saam met Ludwig. Ek was onlangs weer verbaas oor die groot aantal Afrikaners in n Engelse skool nadat ek dit besoek het.

  Joco, u maak melding van mense wat geld gee maar nie aan optogte en ander aksies wil deelneem nie: Ek het altyd aan optogte deelgeneem maar later tot die besef gekom dat ons leiers in die politieke- en/of burgerregte domein gewone mense vir n slap riem vang. Enige droom van Afrikaner eenheid is n pypdroom vir die afsienbare toekoms. Ek wil nie meer geld gee of aksies ondersteun waar Afrikaners weier om saam te werk of ander indirek ondermyn deur n naiwe “plan van aksie” nie

  n Afrikaner staat gaan waarskynlike nog vir n paar dekades of selfs honderde jare n fantasie bly. Thabo Mbeki het eens op n tyd die gedagte van n “African Renaissance” gepropageer. Die Afrikaner het n nuwe “Verligting” en ‘Rennaisance” nodig. Moet asb. nie die “verligting” met die verlig/verkramp stryd verwar nie. Ek sien godsdiens dus nie as die bepalende faktor om ons weer n krag te maak nie. Dit kan egter n rol speel naas ander aspekte soos taal, etnisiteit en nasionalisme. Die Afrikaner moet nuut begin dink oor politieke- en kulturele sisteme. Ek is eerlik wanneer ek meen dat Orania na my mening nog n bietjie “primitief” is. Iemand het die ander dag (Ek is nie seker of dit op Orania se blog of hier) gemeen dat my sekulere uitkyk sal lei tot die “aanbidding” van die “duiwel in Afrikaans”. Sekularisme beteken basies die skeiding van ‘Kerk en Staat”.

  Ek kom dikwels in kontak met mense van verskillende oortuigings en kulture asook politieke sienswyses.As ek kyk na jong Afrikaner dan kan ek noem dat die meeste nie eers weet van Orania nie. Dit is ook snaaks dat die “Christen” jongmense maar immoreel optree in terme van die Bybel. Weet julle werklik wat gaan aan by koshuise in die voormalige Afrikaner universiteite en by “partytjies’?. Ek is n Agnotis (L.W. nie n satanis nie). Ek het nog nie antwoorde oor sekere kwessies nie…….Ek wil nou nie my eie ego streel nie, maar ek dink ek tree meer moreel op volgens die Bybel al glo ek nie eers daaraan nie. Dit is dus nie regverdig om te beweer dat “verswakte” Christenskap die Westers kultuur ondermyn en vernietig nie. In sekere opsigte het die Afrikaner se vorm van Calvinisme juis die Afrikaner vernietig soos met die KP/NP periode.

  n Liberale kennis het eenkeer gese: Nou wat wil jy en die VF+ gaan maak in die middel van nerens? Hy was van mening dat Orania laaaaaaaaaaank gaan neem om te realiseer of selfs nooit gaan ontwikkel tot n nuwe staat nie. Ek hoop nie hy is reg nie…. Dit help nie om Orania!, Orania! te skreeu terwyl die produk nie Afrikaners se verbeelding aangryp nie. Ek kan verstaan hoekom Orania nie Afrikaners se verbeelding aangryp nie maar tog sal ek nie my rug op die dorp draai nie.

  Ek pleit vir n nuwe realiseerbare verligting.

  1. Gerhard, ek is daagliks betrokke by toerisme op Orania en ek kan jou waarborg dat Orania toenemend besig is om Afrikaners se verbeelding aan te gryp. Die hoeveelheid nuwe besoekers wat elke maand Orania toe kom, in ons hotel, oord en gastehuise bly, by ons restaurante eet, ons museums besoek en ons besighede ondersteun is werklik prysenswaardig.

   Derduisende mense besoek Orania gedurende skoolvakansies en ek sal gerus vir jou hul kommentare aanstuur sodat jy hul indrukke van Orania kan lees. 10, of selfs 5 jaar terug sou jou stelling water gedra het, maar ek dink jy kan gerus self weer bietjie kom kuier in die Afrikanertuiste en jou prentjie van die dorp opdateer.

   Die volkstaat word gebou – stap vir stap. Dis onverstandig om te verwag dat dit net so uit die lug uit gaan val. Ons het ‘n kits oplossing geleentheid deur ons vingers laat glip tussen 1992 en 1994 toe almal onderhandel het oor hoe die toekomstige land moet funksioneer. Die ANC kon nie glo hoe maklik hulle byna al hul doelwitte bereik het nie. Ramaphosa sou beslis die aangewese volkstaatgebied afgestaan het as iemand net hardnekkig daarvoor gestry het om die onderhandelingstafel. As is gebrande hout.

   Ons bou voort met wat ons het en as dit honderde jare gaan vat dan is dit ook fyn – eerder dit as om onderhorig te wees aan ‘n korrupte spul onbekwame politici en die massas wat hulle blindelings volg. Desnieteenstaande glo ek dat vryheid in my tyd haalbaar is, en ek sal alles in my vermoe doen om dit te verwesenlik.

   Vir die res, ja – jou geloof is jou saak en my geloof myne. Ek hoop maar net jy besef ook dat nie alle Christen Afrikaners net maak of julle in Jesus glo op Sondae nie. Daar is BAIE van ons wat ons Skepper elke dag met ons hele hart loof en eer.

 6. Ernie

  Ek merk ‘n duidelike hunkering na die materiele by ‘n klompie van die bydraers hierbo. Sonder ‘n ekonomiese stimulus (lees hulpbron of “killer app”) kan ons nie verwag dat Orania ooit uitermate welvarend sal wees nie, ongeag hoeveel mense hul intrek neem. Maar hou asb in gedagte dat die SA ekonomie besig is om stelselmatig in duie te stort – die stimuli (primêre hulpbronne) is feitlik uitgeput, dus gaan dit nie veel anders lyk daar nie. Hou ook in gedagte – enige vorm van welvaart te midde van ‘n see van armoede sal nie deur die ANC geduld word nie. Koester eerder die kulturele skatte en lewenskwaliteite, want glo my, om in die buiteland te bly met al die welvaart maar omring met volksvreemde elemente verskaf ook geen blywende geluk nie. Ek wil nie betrokke raak by geestelike argumente nie, maar ek kan ook getuig dat sonder die berusting wat deur my Verlosser verskaf word sal niks op aarde die moeite werd wees nie. Dus, as ons nie olie onder Orania ontdek nie 🙂 moet ons aanhou dink en werk om ‘n gesonde uitvoerproduk te skep. Tot dan, vasbyt !

 7. shayne

  hoeveel mense wat orania besoek bly permanent hier. Hoeveel van hul bele nt in eiendm, besghede n hou vakansie, maar verdr s dt al wt hul hi te dun wil he. Hul gaan terug stad 2 n maak hul duisende. Ek dnk di jul mut vi slag mense in orania bietjie uitvra. . .da s al talle mense wat di dorp verlaat ht, omdat orania ‘bestuur’ ni uitleef wt hul propageer ni. Orania s vi nu vi my goed n wel, ma ek wil ni altyd so i leefwyse navolg ni. Di mense hi leef in i ‘bubble’

  1. Shayne, ek het van die wonderlike groot stad (waar ek duisende gemaak het) Orania toe getrek en is vandag duisend maal gelukkiger hier as wat ek op enige ander plek al ooit was. Dis nou al 2 jaar later en ek het 2 suksesvolle besighede op Orania begin met ‘n paar sente en BAIE wilskrag, en my besigheid wat ek van die “wonderlike groot stad” af saamgebring het doen nou beter as ooit tevore. Hierdie ‘bubble’ waarin ons kwansuis leef bied vir jou ‘n veilige toekoms en ‘n kans om jou vlerke te strek mits jy bereid is om hard daarvoor te werk. Orania bied jou en mense wat soos jy lyk en klink ten minste ‘n regverdige kans.

   Nietemin, gaan wy daar waar die gras vir jou groener lyk – daar sal jy miskien besef waaroor Orania regtig gaan.

  2. Johan Venter

   Shane. Eerstens moet ek sê dat die vreemde manier teleurstellend is. Wil jy nie maar probeer om vol sinne te skryf nie? Tweedens: Jy maak ernstige bewerings. Gee asseblief voorbeeld van hoe mense in bestuursposisies in Orania nie dit wat hul propageer uitleef nie. Jy is duidelik baie ongelukkig oor jou eie omstandighede en wil nou die hele Orania daarvoor blameer. Dit kan tog nie regverdig wees nie. As jy begin om positief te dink sal jy besef hoe maklik die struikelblokke wat tans in jou pad staan weggeneem kan word, veral as jy saam met ander Oraniërs wil werk in plaas daarvan om teen hulle te werk.

  3. Naas van Rooyen

   Asseblief! Iemand! Vertaal vir my wat Shane skryf. Is daar hulp in Orania se skole vir kinders met sulke probleme of was hy nie daar op skool nie?

 8. Omar Fourie

  Vraag: Het ALMAL skielik mal geword?

  Antwoord: Nee

  Vraag: Nou, waarom gaan hierdie mense soos mal mense tekere oor Orania en sy redding vir die Afrikaner?

  Antwoord: Hulle is bang, hulle is vrek bang!!

  Shayne. Moenie bekommerd wees oor die twak praters nie. Jy is ten minste nou waar hulle oor ‘n jaar of wat sal wees. Duisende mense het al deur die Orania (Malle)Meule gegaan en die wat op Orania bly en soos malles tekere gaan vir die Orania saak sal heelwaarskynlik ook. Hulle sal eendag besef, maar baie kan natuurlik nooit die waarheid herken nie. Ons gaan vir hulle lag as hulle oor ‘n paar jaar druipstert daar moet wegtrek uit Orania! Duisende in duisende uit. Min bly!!

  Ek is verbaas jy sê daar is groener weivelde buite Orania, Quintin, ek stem met jou saam!

  1. Hoekom kon jy dit nie op Orania maak nie Omar? Ek wil graag weet want dit is vir my eintlik heel eenvoudig om ‘n bestaan hier te maak. Ek en Rozanne het onlangs op Orania getrou en al ons vriende en familie van reg oor SA (en selfs ook so ver as Engeland) het vir ‘n paar dae ons bruilof saam met ons gevier. Almal was beindruk met Orania en het hulself gate uit geniet. Ek weet van heelwat van ons gaste wat by Orania Beweging aangesluit het tydens hul besoek… so weereens, as talle normale Afrikaners Orania besoek en spog dat dit vir hulle ‘n wonderlike ervaring is en selfs by Orania Beweging aansluit, hoekom is dit vir mense soos Shayne en jy dan so moeilik om in te pas? Julle is tog ook ‘n normale Afrikaners, of hoe?

  2. Johan Venter

   Kom ons raak persoonlik: Jy is ‘n loser. Toe ek bietjie rondbel om uit te vind wie jy is en wat jy storie is toe hoor ek jy sit by jou mamma se huis werkloos. Waarom kry jy nie vir jou ‘n werk nie mnr Fourie? Waarom in Orania bly as jy Orania so vreeslik haat? O, ja. Jy het nie juis enige ander keuse nie. Ek kan nou-al sê dat ek nie hierop ‘n antwoord sal kry nie. Outjies soos jy kan nie debateer nie. Julle kan net jul propagandastukkies op die kuberruim plaas en dan sit en wag dat mense daarop reageer. Dit is die enigste ‘kick’ wat ‘n ‘loser’ soos jy kry. Ek is so jammer vir jou.

   1. Omar Fourie

    Ah, dit lyk vir my ons het hier te doen met ‘n werklike wenner! Toe nou ‘Johan Venter’ ek wag om te hoor wie jy werklik is.

    So terloops, Ph.D. staan vir Doktorsgraad – ek is seker jy het nie geweet nie. En ek is besig met ‘n 6de Graad terselfdertyd wat spesialiseer op terreine wat jy nog nooit eers van gehoor het nie. As Maatskaplike Werker en Sielkundige op Orania het ek meer vir die dorp gedoen as wat jy ooit sal doen – wie jy ookal mag wees.

    /// Admin: Quintin Diederichs /// Nota: En nou kom dit voor of ons geleerde vriend, Omar Fourie, meer teen Orania probeer doen as enigiemand anders net omdat hy ‘n gly in die sittende dorpsbestuur gevang het! ///

   2. Omar Fourie

    Jy is weer reg! Verander die bestuur op Orania en jy hoor nie weer ‘n piep uit my uit nie!

  3. Soos jy baie goed weet Omar, is Orania net die begin. Ons dink groter en ons dink langtermyn. Só ’n groener weiveld is bv. die Weskus wat deel vorm van die groter volksaat gedagte.
   As jy so kerm en so ongelukkig is, hoekom is jy dan hier?
   As jy nie vir Orania is nie maar jy bly hier, dan is ek bevrees jy teer. Hoekom, sal net jy vir ons kan sê.

   My vraag aan jou: HOEKOM IS JY HIER?

 9. Gerhard Kotze

  Omar, weereens stem ek gedeeltelik saam met jou. Persoonlik steun ek egter die Orania (of n ander volkstaat iewers anders) idee.

  Die probleem wat ek egter het met Quintin et al is hul absolute naiweteit oor sekere kwessies soos om die VF+ (nie dat ek die VF+ 100% steun nie. Dit is egter n gesprek vir n ander dag) aan te val vanuit Orania. Ek glo dat ek en iemand soos Quintin redelik dieselfde doel nastreef. Die Afrikaner maak GEEN vordering in enige veld van die samelewing nie. Met “geen vordering’ bedoel ek dat Afrikaners groot welvaart geskep het maar dit beteken vir die Afrikaner as n volk net mooi niks, want daar is geen redelike kollektiewe samesnoering of “groepsvorming” nie. n Joernalis het eenkeer geskryf dat Afrikaner nasionalisme alles behalwe welvaart kan oorleef…….

  Hulle sien 10%, 20% of 50% groei in Orania se bevolking as n reuse oorwinning!………….Almal weet hierdie %tjie in hierdie konteks is n druppeltjie in n emmer. Ek glo dat n mens altyd appels met appels moet vergelyk. Dus glo ek dat n dorpie soos Clarence in die Vrystaat meer groei getoon het invergelyking met Orania oor die afgelope 20 jaar. Hulle wil selfs 100de jare wag vir n volkstaat. Om egter saam te staan om NOU iets te bereik binne die NSA en Orania is egter te veel gevra en daarom maak Quintin se kliek die VF+ verdag terwyl daar lekker gekuier word met Afrikaner verraaiers.

  Ek het nou weer net een punt van vele aangeraak.

  Elkeen sit mos op sy eie ashoop

  Ek is n trotse Afrikaner maar n mens kan tog nie stilbly as n mens die aankomende trein sien nie. Soos ek in n ander skrywe geskryf het: Julle word gespeel….

  1. Gerhard, die VF+ se topbestuur is beroeps politici. Hulle moet gemeet word aan die werk wat hulle verrig t.o.v. die organisasie se missie en doelwit – want dis waarvoor hulle betaal word met ons belastinggeld. Die organisasie se missie is om die Afrikaner se vryheid in ‘n eie volkstaat te herstel. Hulle kom oor die algemeen nie die mas op nie en my artikel “Hoe vaar die VF+ deesdae?” is ‘n eerlike en ingeligte blik op sake sover dit hierdie onderwerp aangaan.

   Die dag wat ons op Orania nie meer die feite op die tafel kan sit en dit deeglik evalueer nie net omdat ons nie op sekere mense se tone mag trap nie, is die dag wat ons bewys het dat republikeinse volksdemokrasie nie vir die Afrikaner beskore is nie. Mag dit nooit gebeur nie!

   Ek is seker dat Clarens veel vinniger as Orania gegroei het… ek het self al die plakkerkamp om die dorpie gesien, dus kan ek jou goed glo! Dieselfde geld vir enige nedersetting waar volkseie arbeid nie toegepas word nie – en dis in werklikheid elke dorp en stad in RSA behalwe Orania en Kleinfontein. As jy daarvan jou om appels met appels te vergelyk dan vra ek jou om dit asb. nie net te se nie, maar ook te doen.

 10. Gerhard Kotze

  Terloops, Buchanan die Skot, kan meer mense trek as enige Afrikaner leier en dan vertel hy die skape dat hulle moet nie deelneem aan politiek nie. Politiek is net soos ander velde (bv. Burgerregte en volkereg) deel van die oplossing.

  Buchanan glo nie eers in n Volkstaat nie. en dus het hy juis niks te doen met die westerse beskawing nie. Hy glo juis nie in die “voortbestaan van ‘n trotse Westerse beskawing: Die Afrikaner” nie. Vir die Afrikaners voel hy vere.

  Hy sus die Afrikaner nog verder aan die slaap…….

 11. Omar Fourie

  Orania: Kostebepaling van ‘n Bitter duur Lugkasteel
  Orania: Kostebepaling van ‘n Bitter duur Lugkasteel

  (Opgedra aan al die waarlik bejammerlike slagoffers van die Orania Ideaal. Wat soveel van hulle tyd, geld en arbeid geoffer het op die altaar van iets wat nie bestaan nie.)

  Orania skep ‘n beeld probleem, ‘n beeld wat in die pad is, ‘n beeld wat denke vertroebel – denke onsuiwer maak.

  Orania is soos ‘n mens in wording, of ‘n mens wat was, ‘n spook. Orania is soos ‘n Lugkasteel en nie net die dorp met ‘n geografiese ligging wat dit wel is nie.

  In Orania word daarna gestrewe om ‘n Volkstaat te skep – die Orania Ideaal. Dit vind egter nie plaas nie, dit is net ‘n dorp. Maar die feit dat ‘n Volkstaat die dorp se amptelike strewe is en die meeste inwoners daarmee saamstem skep die illusie dat Orania ‘n Volkstaat in wording is, Orania is dus illusionêr. Dit is egter ‘n ope vraag of selfs ‘n Volkstaat Orania se werklike strewe is – oor die jare het die amptelike strewe al gewissel van ‘n Boere Volkstaat, of ‘n Federale opset met ‘n akkoord met ‘n Federale Regering van Suid-Afrika (‘n tradisie wat nog nooit in Suid-Afrika die mode was nie), tot Stadstaat, wat skynbaar nou die populêre inslag is onder Orania ideoloë. Dit is nie verbasend nie, want iets wat nie bestaan nie, iets wat nie eers in wording is nie, kan gemanupileer word en verdraai en verwronge word na goeddunke soos wat dit bepaalde uitkomste bevredigend genoeg aanspreek.

  Die Orania Lugkasteel trek mense nader en dit stoot hulle natuurlik ook af (soos prof. Carel Boshoff al menigmaal genoem het). Dit trek ook hulpbronne nader – dit het oor sy twintigjarige bestaan al enorme bedrae geld aangetrek. Die dorp Orania se waarde staan al seker in die etlike miljoene – dit is al entoesiasties in die honderde miljoene na waarde geskat. Maar dit trek ander dinge ook… mense se arbeid, mense se woeker en mense se beleggings. Maar arbeid, geld en beleggings en ‘n woekergees voer egter nie ‘n Volkstaat nie, maar die Orania Lugkasteel, want dit is die Lugkasteel wat bestaan en nie ‘n Volkstaat nie. Dit voer ‘n dorp.

  Orania skep beeld probleme, dit skep illusies, omdat dit deurskynend is soos ‘n skim; dit groei katarakte oor mense se oë, maar anders as katarakte van die oë verblind dit nie fisies nie, maar dit verblind hulle siel, dit verblind hulle denke. Die skim, die Lugkasteel bind hulle (meestal willens) tot die verlede van haat of dit bind hulle tot die hede, want die toekoms kan nooit arriveer nie, want die Volkstaat arriveer nooit nie – die inwoner is nimmereindigend reikend na die toekoms, na die skim wat altyd net buite bereik is. Maar die hede waarin die inwoner gebind is, wat ingekoop het op die “Orania Ideaal”, wat op die Damaskus pad geval het op hul knieë voor die beloftes van Orania is vasgebind in ‘n soort vagevuur, ‘n soort drukking waaruit hulle nie kan onstnap nie. Baie herken dit nie as sodanig nie en diegene wat hul materiële gewin in Orania gevind het en uitbrei kan dit nie sien nie, Nee, hulle wil dit nie so sien nie. Met hierdie mense bespeur ‘n mens die willens en wetens samewerking om die Lugkasteel van Orania, die Mites waaruit Orania as sogenaamde Volkstaat bestaan in stand te hou. Hierdie Mites is baie en is al in ‘n vorige artikel behandel, maar een van die nuutste mites is die mite dat Orania ‘n Stad is. Hierdie Stadsidee word nie in ‘n moderne s’n van die verstaan van die term verkwansel nie, dit word uitgedruk in die vorm van ‘n gemanipuleerde begrip daarvan. Nog ‘n Mite om by te voeg tot die vele wat in Orania bestaan. Die Orania Stadskoerant (waarna reeds ook vroeër in ‘n ander artikel verwys is) dien as een voorbeeld van die populariteit van die Stadsidee-mite:

  “As die Dorspraad saam met sy inwoners en instellings standvastig bly in hul strewe na uitnemendheid, sal die droom van die Vrye Stad van Orania gouer ‘n werklikheid word as wat ons dink” (Orania Stadskoerant, November-Desember 2011).

  Dus verblind, of immers maak die ideoloë die mense wat die dialektiese stroom volg beneweld met deurlopende byvoegings en wegneming van die Storie, die verhaal, die Lugkasteel wat die Orania Ideaal is. Dit is ironies en nogal kostelik dat die blouboordjiewerkers in Orania, of die wat sukkel om net aan die lewe te bly, of die wat net nie ingestel is op die heersende Orania naratief glad nie ingestel is op die verblinding en pogings tot indoktrinering nie en dit glad nie kan volg nie en gevolglik gevrywaar word daarvan en nie so negatief daardeur geraak word nie. Hulle woon oor die algemeen nie feesdae by nie, hulle sluit nie by komitees aan nie, hulle lewe soos hulle wil, bedank uit werke soos hul wil, drink soos hul wil (miskien meer in die geheim) en pleeg egbreek of is ontrou in hul verhoudings nes hul wil en presies net soos hul eweknieë in die res van Suid-Afrika. Dat dit vir die ideoloë hoofbrekings veroorsaak is nou nie altemit nie en dit blyk dat hul hensopgegee het om die mense betrokke te kry by die “Orania saak” en beroep hul basies op sanksies om hul in toom te hou. Dat baie van hierdie, meestal weerlose mense, al baie seer gekry het en skade gelei het, is sonder twyfel. Weer die Stadskoerant:

  Regstelsel Verbeter

  “In Orania poog ons om soveel moontlik geskille plaaslik te besleg. Die afgelope jaar is daar baie werk gedoen aan die verbetering van die dorp se regsprosedures en ook aan die opstel van ‘n dissiplinêre kode. Verder is daar ook indringend gekyk na die dorp se grondwet om dit ook in pas te bring met die dorp se groeiende behoefte aan selfstandige regspraak. Tans funksioneer die dorp se mediasie-en arbitrasiestelsels baie goed en baie geskille is die afgelope jaar intern opgelos.” (Orania Stadskoerant, November-Desember 2011).

  Die teenstrydige “verbetering” van bestaande sisteme, wat in elk geval “baie goed funksioneer”, maak dit duidelik dat verbetering nie nodig sou wees as dit “baie goed funskioneer” het nie. Dit het beslis nie baie goed gewerk in die verlede nie. Hierdie paragraaf lei tot verdere ernstige vrae oor die aard van hierdie Regspprosedures, dissiplinêre kode(s), Grondwet en Regspraak vir “selfstandige regspraak”. Hierdie verbeterings word tans baie stil-stil gedoen en net tussen sekere (of is dit deurlopend dieselfde?) groepe mense bespreek. Dit word betwyfel of die besluite wat rondom hierdie aangeleenthede agter geslote deure gemaak word deur die breër gemeenskap se insette ingelig sal word – dit is eintlik voor die hand liggend dat dit nie sal gebeur nie. Die enigste ‘demokratiese’ proses op die dorp, die aandelehouersvergadering waar al die eienaars van eiendom (met een aandeel uitgif of meer afhangende van hul eiendomsbelange op die dorp) eenmaal per jaar vergader is as ope geheim dat dit juis nie demokraties is nie, impotent om inspraak vir die inwoner te bied. Maar genoeg hieroor, ek sal later verder oor die saak skryf.

  Sou ‘n kostebepaling gemaak kon word van Orania en alles wat dit al opgesuig het in sy voortbestaan as dorp met ‘n Volkstaat Ideaal? ‘n Rekeningkundige bepaling sou dalk wel gemaak kon word vir geld. Maar kan ‘n berekening gemaak word in terme van tyd, in terme van arbeid, in terme van die menslike koste?

 12. Omar Fourie

  Dit is ‘n kommentaar wat Quintin geskryf het op ‘n vriend van my se kommentaar op die OraniaBlog. Hy is toe Australië toe en is baie gelukkig daar. Hy het baie fondse en wou op Orania kom bly het. Sy naam is dr. Johan, hy was van Secunda

  Hier is Quintin se kommentaar:

  Dr. Johan van Rooyen van Secunda, Mpumalanga… as die sg. mites rondom Orania jou so baie pla dat jy dit kon regkry om die verveligste langtand skrywe op te dis wat ek al in my hele lewe gelees het, wil ek graag by jou hoor hoe jy dit oorleef in Secunda? Nee regtig… ek moet net weet!!!

  In Secunda gaan dit onbeskryflik baie erg in vergelyking met alles wat Afrikaners al in Orania vermag het. In Secunda geniet die Afrikaner soveel selfbeskikking as wat ons op die Cookeilande het. Hoe op dees aarde kry jy dit reg om elke oggend op te staan en al die misdaad, korrupsie, plaasmoorde, wanbestuur ens. ens. om jou te sien en dan nog tyd te maak om alles wat Afrikaners in Orania regkry te kritiseer??? HOE?

  Asseblief, doen jouself en ons almal net ‘n guns en gaan slaan tent op iewers op ‘n verlate Wes-Australiese strand waar niemand jou sal kan sien of hoor nie want ‘n galbraker soos jy het hierdie ongelooflike kontinent tog nie nodig nie!

  Quintin Diederichs 22 Februarie 2011 at 11:59

  1. Nou dat ek dit weer lees sou ek net een verandering aanbring… ek dink Cook Eilande is 2 woorde.

   Omar, ek vind dit interessant dat jy nie jou vriend se oorspronklike kommentaar ook geplaas het nie. Mense sou dan kon sien waaruit my reaksie gespruit het.

 13. Gerhard Kotze

  Ja, Omar, ek het die kommentaar op die blog gelees en ek is ook verder ontnugter. Ek sal NOOIT n mede Afrikaner (Wat ook al sy politieke- of persoonlike denke) “verban” na n ander land nie. Elke Afrikaner is kosbaar. Persoonlik hou ek nie daarvan as Afrikaners ander Afrikaners probeer wegjaag nie.

  Daar is duidelike tekens van outokratiese- en teokratiese elemente. Ek stem egter nie saam met die feit dat mense hulle in ander lande gaan vestig nie.

  Ek het ook maar oorsee gegaan vir ondervinding en so aan, maar ek bly in SA. Ek verstaan egter as werkloses vir n paar jaar oorsee gaan werk.

  Ek het in n vorige skrywe n nuwe Afrikaner verligting bepleit.

  Johan van Rooyen raak geldige punte aan en dit verdien om geontleed te word…..

 14. Pieter, hierdie is ‘n blog – asb. moenie so sensitief wees nie. Gewis, die debatte hier raak soms warm… dis ‘n kenmerk van enige forum waar politiek bespreek word. Ek volg graag Franse blogs (mbt hul algemene verkiesing vanjaar) en moet erken dat ons warmste debatte hier nie naastenby so kwetsend is soos die dinge wat daai spulletjie kwyt raak nie.

 15. Gerhard Kotze

  Nou goed

  Vertel ons dan hoekom jou so uitvaar teen iemand soos bv. Jan van Niekerk van die VF+

  Jy meen dat hy onbevoeg is vir sy taak. Vertel ons hoekom hy onbevoeg is?

  Terloops jy kon nie eers Johan van Rooyen se skrywe ontleed en dit beantwoord op n ordentlike eerbare manier nie. Toe kom jy met die Wes-Australie nonsens……

  In hierdie geval het Pieter Senekal n punt beet.

  Die feit dat jy so teenoor Dr. van Rooyen tekere gegaan het wys juis op jou eie sensitiewiteit!

  Ek moet nou eers gaan ek sien jy skryf ook hierbo oor die VF+. Ek sal jou later antwoord rakende hierdie kwessie.

  1. Gerhard,

   Jan van Niekerk:

   2008: VF Jeugleier Vrystaat. Weier samewerking met VF+ Jeug en boikot VF Jeugtoer na Orania. Onttrek uit die VF Jeug se nasionale struktuur en funksioneer as aparte sateliet van die VF in die Vrystaat.

   2009: Sleutel rolspeler in die skorsing van VF Jeugleier Cornelius Janse van Rensburg. Word op omstrede wyse verkies tot VF Jeugleier. 3 Provinsies, nl. VF Gauteng, VF Noord-Kaap en VF Mpumalanga onttrek a.g.v. onreelmatigheid en sluit aan by AfriForum. VF Wes-Kaap se Jeugsktruktuur ontbind. Al wat oorbly is VF Vrystaat en VF Noord-Wes (mede samesweerders teen Cornelius Janse van Rensburg). VF Jeug se steun kwyn by Kovsies, Maties en Pukke, maar lei steeds Tukkies se Studenteraad (SR) na die VF se waarnemende Jeugleier, nl. Francois Slabber, en sy dagbestuur daardie universiteit se verkiesing vroeer die jaar gewen het (voor Jan van Niekerk verkies – eerder aangestel – is tot Jeugleier in November).

   2010: VF TAS (Tuks Afrikaanse Studente) verloor Tukkies SR-verkiesing vir die eerste keer in meer as ‘n dekade. Min tot geen bystand deur VF Jeug dagbestuur, o.l.v. Jan v Niekerk, is aan VF TAS verleen gedurende die verkiesing nie. AfriForum wen Tukkies SR-verkiesing met volstrekte meerderheid. VF Jeug bly geen faktor op Kovsies, Maties of Pukke kampusse nie.

   2011: VF TAS vaar nog slegter as in 2010 en kom byna laaste in Tukkies SR-verkiesing. Weereens min tot geen bystand gedurende verkiesing deur VF Jeug dagbestuur. VF TAS voorsitter, nl. Francois Cloete, pleit by VF Noord-Kaap (opnuut deur my in die lewe geroep) en VF Gauteng (herlewing o.l.v. my vriend Jean Kriek) om hulp en strategie word bepaal om VF TAS te red. Jeug Reorganisasie vind plaas te Pretoria, waar Jan v Niekerk en sy mede beroepspolitici konkel vir al wat hul werd is om nie posisies te verloor nie. Jan se tweede in bevel in die Vrystaat, nl. Wouter Wessels (Pieter Mulder se P.A.) word op hoogs omstrede wyse verkies tot VF Jeugleier. Jan v Niekerk word herkies op VF Jeug Dagbestuur (wat bestaan uit slegs VF Vrystaat, VF Noord-Wes en VF Wes-Kaap – wie se struktuur op verdagte wyse gevorm is). VF provinsiale jeugleiers, streek jeugleiers, tak voorsitters en hordes lede bedank uit die party a.g.v. korrupsie en die bespotting wat Jan van Niekerk en sy span gemaak het van demokratiese en republikeinse waardes.

   2012: Nelmari Cooke (vriendin van Jan v Niekerk, omstrede VF Wes-Kaap Jeugleier, nuut verkose VF Jeug dagbestuurslid en mede samesweerder teen VF Noord-Kaap en VF Gauteng) word gearresteer op aanklag van sameswering tot moord op haar man. VF TAS voorsitter, Francois Cloete, bedank vanwee moedeloosheid uit party en TAS struktuur ontbind in praktyk.

   Tydperk 2009 tot 2011: VF Jeug o.l.v. Jan v Niekerk verloor elke verkiesing waaraan VF Jeug deelgeneem het. VF Jeug transformeer van sterk beweging tot ‘n nuttelose teelaarde vir jong beroepspolitici. Geen woord is gerep of geroer oor die vryheidsideaal nie. Geen noemenswaardige aksies is geloods deur VF Jeug nie. Geen veldtog deur Jan van Niekerk en VF Jeug geloods teen Julius Malema en die ANCJL nie terwyl Pieter Mulder in Zuma se kabinet dien.

   Gerhard, om te se dat Jan van Niekerk as politikus en leier onbevoeg is, is eintlik ‘n baie diplomatiese beskrywing van die knaap!

 16. Omar Fourie

  Quintin, ek is nou heel verbaas. Ek dag jy hou nie van intense debatte nie. Min mense hou daarvan!! op Orania. Dit is dus tot jou krediet dat jy nie omgee dat dit bietjie hittig raak op jou blog nie.

  As dit is hoe jy hierdie blog gaan bestuur en kan vat so goed as wat jy uitdeel…’n debat kan tog nie persoonlik opgeneem word nie – dan het jy my ondersteuning en dit se baie want meeste Orania forums sukkel met die aspek.

  1. Soos jy baie goed weet Omar, is Orania net die begin. Ons dink groter en ons dink langtermyn. Só ’n groener weiveld is bv. die Weskus wat deel vorm van die groter volksaat gedagte.
   As jy so kerm en so ongelukkig is, hoekom is jy dan hier?
   As jy nie vir Orania is nie maar jy bly hier, dan is ek bevrees jy teer. Hoekom, sal net jy vir ons kan sê.

   My vraag aan jou: HOEKOM IS JY HIER?

   1. Omar Fourie

    Ek het al reeds ‘n huisie by die see. Hoekom sal ek na die groen veivelde van Groenriver trek en ‘n duisend jaar wag of nooit vir Orania om daar uit te kom?

 17. Gerhard Kotze

  Quintin

  Nou hoe verduidelik jy die volgende?:

  So n paar jaar gelede woon ek n byeenkoms van Afriforum te Centurian se stadsraadkantore. Indien ek reg onthou dan het die gesprek gegaan oor die toetsing van jeug organisasies se denke oor n sekere onderwerp. Die VF+ se Jan van Niekerk was ook daar.

  Ek was nie deel van die gesprek nie en het toe agter in die ouditorum gesit. Op n staduim het
  Cornelius Janse van Rensburg ook ingekom en in die selfde ry gesit aangesien hy ook nie deel van die gesprek was nie.

  Uit die aard van die saak begin ons toe praat oor ditjies en datjies. Ek noem toe dat ek daaraan dink om betrokke te raak by die VF+ of/en Afriforum. Hy probeer my sover kry om by Afriforum aan te sluit.

  Toe Jan van Niekerk se spreekbeurt aanbreek toe uiter Cornelius die volgende woorde: “Hy gaan seker nou kak praat”….(Ek hoop geen veranderinge word hieraan gebring nie want dit is die presiese woorde.)…n LEIER praat nie so in die openbaar nie

  Teen daardie tyd was hy nie meer die VF+-jeugleier nie maar NOG STEEDS N STADSRAADLID VIR ETLIKE MAANDE en vyandig teenoor die VF+ en Pieter Mulder. M.a.w deel van die beroepspolitici! Die belastingbetalers moes dus betaal. Hy moes onmiddelik bedank het. Hy het egter n paar maande later by Afriforum gaan werk…….

  Daar is altyd twee kante van n saak. Die nonsens het tot uitbarsting gekom toe mense nie Pieter Mulder se aanvaarding van die adjunk-minister pos kon aanvaar nie met Willie voor in die koor.

  Die VF+ loop agteruit en Afriforum hou n “virtuele” optog………….Hulle is maar ewe onnosel. Tydens die lente revolusie het die facebookers hul aksies opgevolg met tasbare aksies.

  Terloops, ek het geen illusies oor die VF+ se posisie nie. Mede Afrikaners met hul nonsens is egter mede verantwoordelik vir die vertoning van die VF+. Ek wil egter weet wanneer n nuwe party gestig gaan word deur julle kliek. 2014 is om die draai. Die VF+ het swak gevaar tydens die SR-Verkiesings omrede Afriforum ook deelgeneem het aan die politieke proses met die slagspreuk min of meer as volg: Nee vir politiek…Wil jy nou meer! Afriforum wil nie in politiek betrokke raak nie maar hulle “entertain” darem vir FW om oor regstellende aksie te kom praat. Watter nuwe insigte kan FW die veraaier ons bied. Julle is vyandig teenoor die VF+ maar FW praat in die voorportalle van die organisasie.

  Hoe dit ook al sy: Die Afrikaner kry dag na dag en jaar na jaar pakslae terwyl die boere onder mekaar beklei. Die Franse kan dit dalk bekostig om so lekker te beklei. Die Afrikaner kan dit egter nie doen nie. Ons is nie in die dieselfde posisie as die Franse nie.

  Ek is bevrees dat die Afrikaner hom maar moet regmaak vir lekker pakslae. Die Afrikaner het mos hierdie perversie begeerte om geslaan te word. Dit is amper asof sy dit geniet.

  Dit lyk of AL die Afrikaner patriote in n soort slaap verkeer. Almal lyk besig maar ons voorder nie rerig nie. Maar as ons n hofsakie wen dan is die Kaap weer Hollands….

  n Afrikaner rofstoeier het meer as 65 jaar gelede die volgende waarheid kweitgeraak toe hy met die afrikaner gepraat het. Indien Afrikaners nie hande vat nie dan gaan die vyande julle wegwaai in hierdie land…….

  Die Afrikaner gaan homself nog “uitfasseer” as hy nie wakker word nie.

  N volksbeweging met sterk /wyse leiers (en wyse volgers/ondersteuners) is nodig. Die leiers moet ook pragmaties genoeg wees.

  1. Gerhard, ek hoor jou. AfriForum gee nie voor dat hulle ‘n vryheidsbeweging is nie en alhoewel hul manifes ruimte bied vir selfbeskikking is dit nie hul doel nie.

   Bygese, ek is ook nie ‘n lid van AfriForum nie omrede ek myself al lankal losgemaak het van die soort gevegte wat hulle stry en omdat ek eerder my volle gewig agter Orania Beweging gooi. Nie dat ek teen AfriForum staan nie, ek dink hulle doen in baie opsigte uitstekende werk maar my passie en belangstelling le by die vryheidstryd. Mens kan seker argumenteer dat die werk wat AfriForum doen deel vorm van die proses om ons vryheid te herstel – en indien dit werklik die geval is maak dit my opgewonde oor die toekoms.

   Binneparlementere politiek is ‘n mors van tyd en hulpbronne. Die VF het bewys dat as ‘n Afrikaner vryheidsbeweging aan NSA verkiesings wil deelneem, dan moet hy kwessies hanteer wat net mooi niks met Afrikaner vryheid uit te waai het nie. Die onlangse e-toll veldtog is ‘n voorbeeld hiervan.

   Die oplossing le nie in NSA politieke partye nie – eerder in die ontwikkeling van meer tasbare en sigbare werklikhede wat meer Afrikaners in staat kan stel om te hervestig en sodoende ons vryheid binne ons eie grondgebied bevorder. De facto afstigting van die NSA is waarmee ons hier op Orania besig is en dit bied soveel meer noemenswaardige resultate as wat enige veldtog of party binne die NSA bestel ooit sal kan. Nou goed, AfriForum ondersteun Orania in hierdie opsig (veral finansieel) terwyl die VF hul steun onttrek het tot ‘n nul op ‘n bankbalans.

   Laastens, soos vroeer gemeld, AfriForum is nie ‘n vryheidsbeweging nie en as hulle samesprekings met skurke soos de Klerk voer dan handel dit oor die werklikheid in die NSA waarin die oorgrote meerderheid Afrikaners hulself tans bevind. Presies vir hierdie rede dien Pieter Mulder in Zuma se kabibet. Verskil is, die VF gee voor om ‘n vryheidsbeweging te wees…

   As republikeinse volkstater en lid van die Orania Burgerraad stel ek regtig nie belang in daardie werklikheid van hulle (beide VF en AfriForum binne die NSA) nie, want ek leef ‘n ander werklikheid in die aangewese volkstaat gebied.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s