Kan ORANIA samehorigheid onder Afrikaners bring?

Die etniese Afrikaner se geskiedenis is een van ‘n wipplankryery tussen middelpunt-vliedende en middelpunt-soekende kragte.

Ons ontstaan, as etniese groep, was die gevolg van ‘n losraak en isolasie van direkte Kaapse beheer. Ons binders was godsdiens, taal en, in ‘n omgewing waar ras ‘n duidelike onderskeid tussen etniese groepe getref het, ons genepoel.

Om rustig op een plek te kon sit en nesskop was ons nie beskore nie, daarvoor het die Britte gesorg! Die uitgestrekte landskap het uitkoms tot vryheid, onder die Britte uit, gebied maar dit was ‘n groot verspreider, een wat ons voorsate vele windrigtings in laat trek het.

Die gevolglike uitwerking van isolasie tussen trekgroepe was ‘n middelpunt-vliedende een. Elke streek het ‘n eie (volks)persoonlikheid begin ontwikkel. Verdere etnifisering? Neem bv. die aandrang, by baie om “Boer” genoem te word.

Die Boere Republieke, op hul beurt, het ‘n middelpunt-soekende uitwerking gehad en die Tweede Vryheidsoorlog het ‘n gevoel van samehorigheid onder Afrikaners gewek, hetsy Kapenaars, Vrystaters of Transvalers.

Uniewording se uitwerking, daarenteen, was verdelend maar met Republiekwording was dit weer sterk middelpuntsoekend. Nog was dit het einde niet! Na 1994 was die Afrikaner verward, verdeeld en koers- en doelloos gelaat.

‘n Persepsie, by baie Afrikaners na 1994 geskep, was dat ons nog as deel van hierdie land beskou word. Mandela het selfs gaan rugby kyk om ons te sus! Ons moes onsself net onmisbaar maak, het die liberale pers ons aangeraai. ‘n Eie Afrikanerland was taboe en is met mag en mening afgekraak as iets waaraan net verregses en ander versteurdes dink.

Grondonteiening, rasstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging, die afskaling van Afrikaans deur die staat en verandering van Afrikaanse plekname bewys nou die teendeel.

Pogings tot ‘volkseenheid’ om sodoende sterk drukgroepe te vorm was en is nog volop, meesal sonder sukses. Hoekom? Is dit die Afrikaner se verspreidheid wat eendragtige optrede bemoeilik?

Van nature het betrokkenheid en weerstand ‘n plaaslike aard. Elk se ankers lê immers by huis en haard. Elke omgewing het sy eie probleme met ‘n eie aard en elk se tempo van verval (deesdae die norm) verskil. Sommige leefruimtes is draaglik, ander minder so.

In “rustige omgewings” klink die gevare oordrewe. “Ons praat mos Afrikaans, ons slaap met oop vensters en ons kerk staan nog op dieselfde plek!”. In omgewings waar druk van alle kante af kom word die emigrasie agentskappe besoek. Nie almal kan huise in sekuriteitskomplekse bekostig nie, nie oral praat die polisie of ander openbare instellings nog Afrikaans nie.

Afrikaners staan nog op plekke sterk maar is ons godsdiens, ons taal, ons genepoel en ander gebruike sterk genoeg om die toenemende druk te weerstaan? Hoe ondraaglik moet ‘n mens se leefruimte word alvoor daar geswig of pad gegee word? Het ons ‘n alternatief, behalwe emigrasie?

Terwille van oorlewing is solidariteit onder Afrikaners vandag broodnodig! Is dit haalbaar? Ja, eendrag is haalbaar mits dit in ‘n aaneengeslote gebied is waar gedeelde belange (nie eenvormige denke nie!) eenparige optrede noodsaak. Slegs so ‘n leefruimte bevat al die nodige elemente vir ‘n etniese groep om in te kan gedy en ‘n gevoel van eenheid te hê.

Die behoefte aan ‘n Afrikanerland word nou deur al hoe meer mense ingesien. ‘n Besef van hoe groot die taak is, is nou dieper. ‘n Blindstaar teen die tydsduur hiervan is teenproduktief, sukses hang af van die mate waarin werklikheid illusies vervang. Nog te veel haantjies op mishope wil “groter dinge” oornag sien gebeur. Dit werk nie so nie!

‘n Lewenskragtige gebied om inkomelinge te lok, maar vry van botsende groepe se aansprake, word benodig. Verkryging en ontwikkeling van so ‘n gebied en vestiging van Afrikaners daar is die uitdaging.

Dié uitdaging is deur die Afrikanervryheidstigting (AVSTIG) aanvaar en teen bogenoemde agtergrond, glo ek, moet Orania as vertrekpunt, se sukses gemeet word. Die vryheidsideaal is nog nie verwesenlik nie en daar is nog baie skaafplekke maar ‘n stewige basis daarvoor is in Orania gelê. Dit is sovêr die enigste groeipunt met iets tasbaars om te wys.

Vestiging hier, het in ‘n ongunstige politieke klimaat begin. Weerstand teen die komende Nuwe Suid-Afrika moes onderdruk word en die Afrikaanse perswese het hierin die leiding geneem. Orania, toe nog bloot ‘n vervalle dorpie, is gevolglik met uitermatige negatiewe publisiteit gebombardeer. Sulke “verregse” sentimente moes met mag en mening onderdruk word.

Skade is sodoende aangerig en wanpersepsies wat toe geskep is steek nog oral kop uit. Jy kan sommiges soms belieg, sommiges altyd belieg maar jy kannie almal altyd belieg nie! Besoekers, nou aan Orania, se ervaring is grootliks positief, hulle huiwer ook nie om wanindrukke later by andere reg te stel nie.

Orania word “mondig”, sy beeld is nou positief en groei volg ‘n stygende kurwe. Belangstelling in Orania as woonplek het ‘n tekort aan behuising tot gevolg. Die dorp se groter belastingsbasis regverdig nou nuwe projekte en uitbreidings. Aandag kan nou aan meer as net instandhouding gegee word.

Orania is ‘n selfstandige munispaliteit maar is in die Thembelihle munispale distrik geleë. Die gebied raak-raak, in grootte, aan 7000 vk.km. Die bevolking is ongeveer 10 000 mense. Orania is die gebied se sterkste groeipunt en maak die omgewing, myns insiens, vir ons meer aanloklik. ‘n Afrikaner oorname hier is dus haalbaar.

In grootte nie met bv. Pretoria vergelykbaar nie, is Orania ook nie met dieselfde probleme as die ou gevestigde sentra belas nie. Hier is op ‘n skoonblaadjie vir die Afrikaner ‘n nuwe begin gemaak. Hoe groot of klein die eindproduk gaan wees is nie nou ter sprake nie. Mislukking of sukses lê in ons hande. Orania met sy “mondigwording”, blyk wel ‘n sukses te wees!

Kan Orania dus samehorigheid onder Afrikaners bring? Ons, die Afrikaner/Boere is ‘n klomp eiewillige individualiste maar het tog ‘n inherente gevoel van eenheid. Mits ruimte hiervoor gelaat word en die lewenskrag wat nou daar uitstraal volgehou word, is die antwoord ‘n besliste JA! Klein dinge raak wel groot, elk moet net sy kant bring!

133 gedagtes oor “Kan ORANIA samehorigheid onder Afrikaners bring?

 1. Ek vra WEER, het Orania n polisiemag of weermag? Is daar enige planne om julself te beskerm? So baie Boere bymekaar en n paar dronk trolle vier fees onder julle!! Groei is belangrik en ek is dankbaar vir die vooruigang wat in Orania geskied. Sal self daar wil gaan woon maar sal NOOIT prys kry vir my huise en wat ek aan hulle spandeer het nie!! So n ou plekkie by die see sal fantasties wees!! Realiteit laat dit egter nie toe nie. Boere groete.

  1. Ralie, ons het ‘n veiligheidsdiens. Omrede hier min tot geen misdaad op Orania is, het ons nie ‘n polisiemag nodig nie. ‘n Groep Oraniers het ‘n plaas op die Weskus gekoop met die doel om ‘n volkstaat groeipunt (soos Orania) daar te ontwikkel. Eiendomme is beskikbaar. Skakel Martin Kemp vir meer inligting: 082 466 4738.

   1. Staffieliefhebber

    Hallo Quintin

    Hoe werk so iets? Ek meen sê nou maar ‘n groep mense koop saam ‘n plaas. Wat is die regsimplikasies? Hoe kry ‘n mens dit in erwe verdeel? Is daar nie baie munisipale aansoeke en komplikasies by die ontwikkeling van plaasgrond vir huise nie? Hoe word dit oorkom? Ek wil graag weet want dit is belangrik om nog groeipunte te vestig. Sal jy my raad kan gee, of na iemand toe kan verwys. Ek dink selfs as ‘n paar mense ‘n plaas kan koop om op te bly, kan dit dalk onder die regte omstandighede ‘n goedkoper opsie wees as dat elkeen sy eie erf in die dorp moet koop, of redeneer ek verkeerd?

   2. Goeie vraag. Nee, mens mag nie landbougrond koop en ‘n woongebied daarop vestig nie. Mens mag wel ‘n plaas koop en enige grond wat nie gebruik word vir landbouaktiwiteite nie omskep in woonerwe. ‘n Aandeleblok maatskappy is die beste regspersoon vir so ‘n ontwikkeling omrede die eienaars van die nuwe erwe nie kaart en transport vir hul grond sal he nie tot ons onafhanklikheid in ‘n Afrikaner Republiek herstel is. Verder, neem net in ag dat dienste aangele sal moet word en dit gaan miljoene kos. Volkstaat ontwikkeling moet dus deeglik beplan word en is direk afhanklik van kapitaal werwing. Dis waarop Vry Afrikaner fokus.

   3. Staffieliefhebber

    Dankie Quintin, So senoumaar belleggers koop ‘n plaas vir R5 000 000. Kom ons skep ‘n scenario: sê so 500ha waarvan 300ha geskik is vir weiding en so 200ha onbewerkte berggrond is. Hule gebruik songeysers en sonkrag, gebruik boorgatwater en varswatertenks en hulle kom met vindingryke maniere vorendag om riool op ‘n omgewingsvriendelike manier te hanteer.

    Sou hulle dan 100X2ha “hoewes” in die aandeleblok kon hê wat vir R100 000 stuk gekoop kan word? Verduidelik meer oor aandeleblokke. En ook bv Orania, het hy as ‘n dorpraad die reg om erwe uit te lê of is hy ook ‘n aandeleblok. Ek komaf die plaas af, ek verstaan nie regs en finansiële draadwerk so goed nie.

 2. Mike

  Orania het volgens wat ek kan aflei ongeveer nege honderd inwoners. Ek dink net, sou ‘n klein polisiemag of enigander ontwikkeling op die been gebring word daar, sal dit ‘n boodskap van vordering oordra aan die wat nog twyfel in Orania.

 3. Gert Kruger, VERWOERDBURG.

  Ek verneem uit betroubare bron dat ‘n busvol jongmense van AFRIFORUM Vrydag of so na ORONIA vertrek het en dat Bachus glo lekker onder hulle baljaar het. Soveelsó, dat feitlik die hele spul van hulle lekker geknetter daar aangekom het! VRAAG: Wat maak ons met sulke jong “Afrikaners” onder ons en hoe kan ons ‘n vryheidstryd met hulle stry en wat gaan hulle vir die toekoms vir ons beteken?

  1. Ek weet nie hiervan nie, maar aanvaar dat jongmense soms lekker kuier. Ek is self nog jonk genoeg om so af en toe “lekker geknetter” te raak… almal wat my ken sal weet dis wanneer die FAK liedjies juis die lekkerste gesing word. Ons weet wel waar en wanneer om die lyn te trek, so ek glo darem nie dat die vryheidstryd in gedrang is en dat ons toekoms verdoem is net omdat ons ook lekker kan kuier nie.

 4. Vandag se generasie jong Afrikaners is die produk van die ouer Afrikaners wat hulle grootgemaak het. Ons sal ernstig moet hand in eie boesem steek oor die erfenis en kultuur wat ons vir die jong geslag voorgeleef het.

  Polisiemag of weermag? Ongelukkig die realiteite van die hedendaagse wereld, maar as ons werklik wil oorleef en iets blywend bewerkstellig sal ons daarbenewens ons afhanklikheid van die Here opnuut moet uitleef en meer vertrou op Sy krag, beskerming en leiding as op eie instellings.

  1. Baie waar – onthou net dat ‘n volk nie sonder instellings kan voortbestaan nie. Neem onderwys instellings as voorbeeld. Die CVO skole is volkseie instellings. Daar word Christen Afrikaner waardes oorgedra aan kinders. Die resultaat? CVO skole spog met die hoogste matriek slaagsyfer in SA (95%). Ons is op die regte pad wanneer ons geloof en ons instellings hand aan hand loop.

  2. Naas van Rooyen

   Langjan, ek stem saam. My twee kinders is 18 en 21 en ons woon in die UK sedert 2001. Ek gril as ek sien hoe sommige van hul SA vriende in Afrikaans skryf.

   Ek stem oor baie dinge met Quintin saam maar hieroor verskil ek van hom. Dit is hartseer as mense dink dat dit goed is om soms ‘geknetter’ te raak. Jy moet sien in watse toestand baie van die jong mense hier is en dit oor te veel drink. Ek het my pa of ma nooit eers ‘n bietjie geknetter gesien nie. My twee kinders kuier soms saammet maats wat dronk raak maar nie een van hulle was nog ooit geknetter nie, nie omdat ek so se^ nie maar omdat hulle self so besluit het want die regte grondslag is gele^ in die eerste ses jaar, in die liefde van die Here, Jesus. My dogter het vir ‘n haar as kroegmeisie by ‘n hotel se groeg gewerk sonder om ooit geknetter te raak. Natuurlik is ek trots op hulle maar ek gee al die eer aan God.

 5. Gawie Snyman

  Wat die vrae van polisiemag en weermag aanbetref, hiermee my opinie is Orania-ondersteuner en voornemende inwoner.

  Myns insiens is ‘n sterk polisiemag nie ‘n teken van vooruitgang nie, maar ‘n teken van ongewensde elemente in die gemeenskap. Netsoos lemmetjiesdraad, diefwering, huisalarms en geëlektrifiseerde heinings nie tekens is van vooruitgang nie, netso ook nie die teenwoordigheid van ‘n polisiemag nie. Die feit dat dat daar geen permanente private polisiemag op Orania gestasioneer is nie, is sprekend van ‘n gesonde gemeenskap met goeie waardes. ‘n Polisiemag is ‘n noodgedwonge ongerief in ‘n gemeenskap met misdaad en beslis nie ‘n teken van vooruitgang nie!

  Wat ‘n weermag betref:- Orania staan nie aggressief teenoor enige ander gemeenskap nie en sover is daar ook geen onmiddelike bedreiging vanaf ander gemeenskappe nie (anders as in die res van Suid-Afrika). Misdaadstatistieke toon dat Afrikaners minder geneig is om in Orania deur lede van die swart gemeenskap aangeval te word as enige ander plek in Suid-Afrika (nog geen gerapporteerde aanval in Oranie nie). Die persepsie dat Orania weens sy aard meer blootgestel is aan swart-op-wit geweld, word glad nie deur die objektiewe feite ondersteun nie en is daarom slegs ‘n wanpersepsie. Dit is gevolglik logies dat mens meer “weermagteenwoordigheid” onder Afrikanergemeenskappe in die res van Suid-Afrika moet verwag as op Orania.

  Desnieteenstaande my vorige twee stellings is daar wel ‘n veiligheidskommitee wat na die gemeenskap se veiligheid omsien en is daar ook sisteme in plek om Orania veilig te hou. Hierdie sisteme weerspieël en spreek dan ook die bedreigings aan wat redelik verwag kan word. Enige verdere besteding op veiligheid en sekuriteit sal slegs op wanbesteding neerkom en tekenend wees van ‘n lompe “staatsburokrasie”. Dit is daarom net gepas dat mens geen gewapende soldate en polisie in Orania teëkom nie.

  Om op te som, die afwesigheid van polisie en weermag in Orania is juis van die faktore wat my na Orania trek – dit illustreer Orania se veiligheid en kontrasteer dit effektiewelik met die onveilige ruwe Suid-Afrika.

  1. Mike

   Gawie eintlik laat jy my so bietjie lag in my mou. In teenstelling met jou bewering dat ‘n polisiemag nie ‘n teken van vooruitgang is nie maar ‘n teken van ongewenste elemente in die gemeenskap, is die teendeel ook waar dat ‘n gemeenskap sonder ‘n polisiemag ‘n gemeenskap is sonder vooruitgang omdat sedert die ontstaan van die mensdom daar misdaad is.

   Dit is waar my probleem met Orania lê, enige ontwikkeling daar sal vir die buitestander na vordering lyk. Geen nuwe ontwikkeling lyk na stagnasie. Om polisie as voorbeeld te gebruik, een of ander tyd sal daar ‘n polisiemag op die been gebring moet word. Geen land is sonder ‘n polisiemag nie. Ek verstaan Orania is nog nie ‘n soewereine land nie maar begin om hom so te hanteer, dit skep vertroue in die voornemende volkstater.

   Jy sê daar was nog nooit misdaad op Orania nie. Moenie laat ons te diep op hierdie stelling ingaan nie jy sal dalk verbaas wees. Ek het familie in die polisie op De Aar.

   Wat wil Orania dan hê, net seuntjies wat hulle moue oprol? Ek wil dit nie sê nie maar dit maak my sommer kinderlik ongelukkig, nes ek dink daar word gevorder na iets word die volgende kleinlikke idee opgedis.

   1. Mike, natuurlik sal ‘n polisiemag nog kom. Voor dit kan gebeur moet daar eers ‘n behoefte wees. Die fondasie vir ‘n formele sekuriteitsdiens is lankal reeds neergele. Onthou, hier is ‘n hele paar oud weermag, lugmag en polisie offisiere op Orania… moenie dink hulle het sag en dom geword nie. Gawie maak ‘n baie sterk punt deur te noem dat dit sal neerkom op wanbestuur as ons nou skielik ‘n formele sekuriteitsmag op die been bring. Dit sal beslis ook die verkeerde beeld uitstraal. Elke ding op sy tyd.

    Ek verstaan waar jy vandaan kom en sien jou punt in. Kom vertoef vir ‘n wyle op Orania dan sal jy verstaan dat ‘n formele sekuriteitsmag tans oordrewe sal wees. Natuurlik was hier al misdaad op Orania gewees, maar dis in ‘n hele ander liga as dit waaraan Afrikaners in ander dele van SA gewoond is – jou familie op De Aar sal dit ook vir jou kan se.

 6. Die groot vraag is of die Orania-konsep aan internasionale regskriteria vir die totstandkoming van ‘n soewereine staat voldoen, en of die proses wat daar gevolg word om vir Afrikaners eksterne selfbeskikking te probeer bewersktellig binne die riglyne van die internasionale gemeenskap geskied. Sonder eksterne selfbeskikking wat op territoriale soewereiniteit berus, sal Orania geen duit verskil maak aan Afrikaners se lot binne die multikulturele staatsbestel waar die beginsel van een-mens-een-stem geld nie. Afrikaners wat dus vryheid nastreef sal geen keuse hê as om aan die vereistes en die riglyne van die internasionale reg en gemeenskap te voldoen nie, anders sal hulle nuwe staat nooit onafhanklikheid geniet nie.

  Geen minderheidsvolk kon nog ooit daarin slaag om te ontsnap aan die vangnet van ‘n eenheidstaat soos dit waarin die Afrikaner homself bevind in die nuwe Suid-Afrika nie, tensy daardie volk die internasionale regsvereistes en riglyne van die internasionale gemeenskap nagekom het. Afrikaners, wat reeds met ‘n apartheidsverlede belas is, sal ook nie ‘n uitsondering wees wat dit betref nie. Die Orania-konsep voldoen om verskeie redes nie aan gemelde kriteria en riglyne nie.

  Die pratktyk bewys dat Afrikaners in groot getalle sedert 1994 eerder na die buiteland uitwyk as om Orania te kies vir hulle en hul kinders se voortbestaan – reeds meer as ‘n halfmiljoen Afrikaners het die land verlaat hoofsaaklik as gevolg van diskriminerende arbeidsmaatreëls en hoë vlakke van ernstige misdaad. Afrikanerboere staan bekend daarvoor dat hulle die enigste groep in Afrika is wat op grootskaal ekonomies winsgewend voedsel in Afrika kan produseer. Die semi-woestyngebied van die Noord-Kaap bied weinig heenkome waar Afrikanerboere in noemenswaardige getalle hierdie kundigheid kan gaan aanwend, daarom dat groot getalle Afrikanerboere sedert 1994 elders in Afrika en sedert onlangs in verre lande soos Georgië gaan boer.

  Histories het die Afrikanervolk sedert sy ontstaan in die 1700’s as groep met ‘n identifiseerbare eie etniese idenditeit verskeie ernstige struikelblokke in die gesig gestaar. By twee geleenthede, 1881 en 1899 het dit selfs daartoe gelei dat die besonder klein volkie die magtige Briste ryk in oorloë aangedurf het. Deur al hierdie gebeure heen oor bykans 300 jaar sedert Afrikaners as volk aan die suidpunt van Afrika ontstaan het, het hulle nog nooit in noemenswaardige getalle in die Noord-Kaap gaan vestig nie. Daar is nagenoeg 3 miljoen Afrikaners oor in SA, waarvan meer as 2 miljoen in die voormalige Vrystaat en Transvaal woon en werk. Groot getalle Afrikaners wat reeds die land verlaat het verlang met heimweë na ‘n Afrikaner-republiek. Om te probeer voorhou dat 10 000 inwoners in die Noord-Kaap, wat nie slegs Afrikaners insluit nie, die lokaas moet bied om groot getalle Afrikaners te lok wat al vir geslagte lank in klimaatvriendelike en ontwikkelde dele van die land (en sedert 1994 in die wêreld) woon en werk, is ietwat verregaande.

  Die meerderheid bruinmense wat die Noord-Kaap permanent bewoon is die afstammelinge van die eerste bewoners (‘first nations’) van daardie streke en bewoon die gebied reeds vir eeue, lank voordat enige mense van Westerse afkoms die gebied beset het. Die Noord-Kaap was sedert 1803 deel van die Britse ryk se Kaapkolonie en Afrikaners het as volk nooit enige soewereiniteit daar geniet nie – een van die faktore wat die internasionale gemeeenskap na kyk wanneer ‘n minderheidsvolk grondgebied opeis vir sesessie ter wille van onafhanklikheid. Kragtens die Konvensie van Montevideo van 1933 is een van die belangrikste vereistes dat ‘n minderheidsvolk wat grondgebied wil afskei moet kan aantoon dat die betrokke volk die PERMANENTE bewoners van die gebied is. Selfs met die beste wil en strewe sal dit Afrikaners etlike dekades neem om in noemenswaardige getalle die permanente besetters van die Noord-Kaap te word. Nugterdenkende Afrikaners wat vryheid nastreef besef dat tyd nie aan hulle kant is nie.

  Die staat Israel word dikwels voorgehou as voorbeeld van hoedat Afrikaners ook in die semi-woestyn suksesvol ‘n nuwe onafhanklike staat kan opbou. Ongelukkig is dit soos om appels met pere te probeer vergelyk. In Israel se geval het Groot-Brittanje na die tragiese gebeure van die Tweede Wêreldoorlog die grondgebied, wat ‘n Britse kolonie was, op ‘n skinkbord vir die Jode aangebied en die nuwe staat se onafhanklikheid is onmddellik deur verskeie lande onmiddellik daarna erken. Die Jode het ook ‘n diepgewortelde geloof wat op Bybelse gronde Israel as die Beloofde Land voorhou en wat hierdie geloof nuwe krag gegee het nadat die Nazi’s nagenoeg 6 miljoen Jode in Europa uitgemoor het. Binne enkele jare na 1948 het Jode in baie groot getalle na Israel gestroom. Baie Westerse lande, insluitend die VSA, het egter vir dekades lank miljarde in geld aan die opbou van die staat Israel geskenk, en tot vandag toe steun daardie lande Israel binne die internasionale gemeenskap – ook militêr. Afrikaners se posisie verskil hemelsbreed van die Jode s’n wat betref Orania vs Israel.

  Orania as konsep is miskien edel en die volgehoue pogings van gerespekteerde mense soos wyle prof. Carel Boshoff om oor ‘n tydperk van twee dekades ‘n sukses van Orania te probeer maak het, is prysenswaardig. Die feit dat daar ten spyte van hierdie volgehoue pogings geen noemenswaardige getalle Afrikaners daar gaan vestig het nie en die getal Afrikaners wat steeds die land uitstroom nie werklik afneem nie, is bewys daarvan dat Orania ‘n pypdroom is. Daar is ‘n alternatief wat sonder twyfel minder ontwrigtend vir Afrikaners sal wees, maar wat ook groot opofferings sal verg en dit is die OASE-konsep.

  1. Mike

   Afrikanerstaat twee aspekte in jou skrywe wat ek wil uitwys as nikssegend. In die eerste plek hamer die liberalis op die feit dat daar nog nie ‘n noemenswaardige getal afrikaners in Orania gaan vesteig het nie. Nou wonder ek hoekom iemand soos afrikanerstaat sal dink dat duisende afrikaners na ‘n plek sal verhuis waar daar nog nie werkgeleenthede is nie.

   OASE daarbenewens kan vir jou GEEN praktiese uitvoerbaarheids plan verskaf vir hulle bankrot idee nie. Tot dusver het hulle nog nie weer enige nuwe plan van hulle kant af bekend gemaak nie, hulle wag seker vir ander organisasies om ‘n skuif te maak sodat hulle daarteen kan beplan. Gepraat van ‘n pypdroom, afrikaners en nog minder volksvreemdes sal nooit OASE se plan aanvaar nie wat nog te sê deelneem daaraan. Dit lyk my jaloesie speel ‘n groot rol in die bestaan van OASE.

   1. boertjir

    Mike waar val jy uit met jaloesie – gaan lees weer OASE se doelwitte en regsartikels, het jy dit ooit gelees!

 7. @Mike. Jou eerste stelling is nie bae duidelik nie, maar as jy daarmee impliseer dat Afrikaners nie in hul duisende na OASE se afgebakende gebied sal verhuis terwyl daar nie werk vir hulle is nie, moet ‘n mens in ag neem dat OASE se gebied reeds nagenoeg 1,5 miljoen Afrikaners huisves, terwyl meer as 80% van die grondgebied reeds deur Afrikaners besit word. Hierdie afgebakende grondgebied is reeds vir etlike geslagte Afrikaner-besit en die hele OASE-gebied vorm deel van ‘n groter gebied waar Afrikaners se soewereiniteit reeds voor Britse kolonisasie internasionale erkenning geniet het – ‘n faktor wat die internasionale gemeenskap na kyk wanneer minderheidsvolke grondgebied vir onafhanklikheid opeis voordat hulle onafhanklikheid van ‘n nuwe staat erken.

  Die feit dat OASE se navorsing aangetoon het dat dit grondgebied is wat Afrikaners as eerste groep PERMANENT beset het, is ook deurslaggewend en die difaqane-era wat hierdie besetting voorafgegaan het is lankal histories korrek bewys, ongeag wat die ANC of ander daaroor mag beweer. Trouens, Lesotho as soewereine staat erken openlik dat hulle daardie onherbergsame grondgebied as Sotho-sprekendes moes gaan beset het, omdat die strooptogte van Shaka, Dingane en Mzilikaze in die binneland van die RSA hulle met geen keuse gelaat het nie. Alle betroubare bronne dui daarop dat die Voortrekkers inderdaad ‘n ontvolkte hoëveld en sekere aangrensende dele aangetref het toe hulle die binneland PERMANENT gaan beset het, en nie as nomadevolk wat slegs in somermaande hul vee daar laat wei het nie. Die gedeelte wat OASE in die noorde van Kwazulu-Natal afgebaken het is maar ‘n bitter klein deel van die ou Republieke van Utrecht en Vryheid wat deur die internasionale gemeenskap as billik beskou behoort te word, veral aangesien dit deel vorm van ‘n veel groter grondgebied wat Afrikaners se voorgeslagte per wettige sessie reeds in die 19de eeu bekom het, welke wyse van grondverkryging deur die internasionale reg aanvaar word mits die nuwe besetters steeds die permanente besetters van die grondgebied is. Afrikaners is nie slegs die permanente besetters van hierdie grond nie, maar ook die meerderheid wettige eienaars daarvan. Boonop was hierdie grondgebied reeds vanaf 1888 deel van die soewereine ZAR en dus ook Afrikaner-grondgebied ten tye van Britse kolonisasie in Mei 1902.

  Wat jou tweede stelling betref: ‘n Minderheidsvolk kan slegs grondgebied afskei met die doel om ‘n nuwe staat wat onafhanklik is tot stand te bring indien so ‘n nuwe staat ERKENNING (“recognition”) van ander soewereine state geniet – daarsonder is so ‘n nuwe staat ‘n “puppet state” en geniet dit nie soewereiniteit nie. OASE se doelwitte is baie duidelik uitgespel en een daarvan, waar daar duidelik hard aan gewerk word, is om internasionale bondgenote vir Afrikaners op te bou.

  In sekere kommentare meld OASE ook dat Afrikaners selfs nie eers suksesvol interne selfbeskikking (‘n basiese reg van alle volke) sal kan opeis sonder buitelandse steun nie. In sommige van die kommentare hierbo word daar verwys na ‘n moontlike polisie- en/of weermag vir Afrikaners – ook in Orania. Geen polisie- of weermag wat Afrikaners binne die huidige grondwetlike bedeling op die been bring sal deur die RSA-regering getolereer word nie en hierin geniet die RSA-regering die steun van die internasionale reg en gemeenskap. Sou Afrikaners grondgebied opeis met geweld of enige suggestie van geweld, sal die hele internasionale gemeenskap die ANC-regering steun want die VN en internasionale reg plaas ‘n duidelike verbod op die verkryging van grondgebied vir onafhanklikheid by wyse van geweld.

  Die OASE-benadering om eers voldoende buitelandse politieke steun vir Afrikaners se dilemma te monster alvorens daar met binnelandse offensiewe begin word, is besonder logies en wel deurdag. Grondgebied vir eksterne selfbeskikking is nie iets wat Afrikaners hoef of moet gaan aankoop nie. Kragtens die internasionale reg is dit grondgebied waarop hulle reeds PERMANENT woon en in OASE se geval is hulle nie slegs die permanente bewoners nie, maar by verre ook die meerderheid besitters van die afgebakende grondgebied.

  Laastens is dit opmerklik dat die OASE-model, waarvan die bestaan en doelwitte maar enkele maande gelede eers aangekondig is, wye steun onder Afrikaners geniet, nie net plaaslik nie maar ook onder Afrikaners in die buiteland. Die OASE-model word eers gedurende 2012 aan Afrikaners op omvattende wyse bekend gemaak, terwyl die Orania-konsep al vir meer as twee dekades aan die gang is. OASE se bewusmakingsveldtog het nog nie eers afgeskop nie en is sedert die organisasie se bekendstelling beperk tot die internet.

  1. ‘Afrikanerstaat’, korter antwoorde sal waardeer word want mense het nie tyd om opstelle te lees nie…

   Die idee waarop OASE berus is al in die 1980’s probeer en dit het toe nie gewerk nie en sal vandag nog minder werk. Toe OASE se bestuur hul kaart getrek het, het hulle Orania binne hul ‘grense’ geplaas. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink nie dis ‘n goeie idee om een van jul beoogde ‘OASE-gemeenskappe’ aan te val en as ‘n pypdroom te bestempel nie.

   Met sulke retoriek kan ek jou waarborg dat julle nie ondersteuners op Orania gaan wen nie… maar nou ja, gaan voort soos julle goed dink.

   1. cirrus11

    Quitin, Die rede hoekom die ‘idee van OASE wat in die ’80s nie gewerk het nie’, is omdat net soos vandag, daar nie deur Afrikaner verteenwoordigers ooreen gekom kon word oor waar die sogenaamde Afrikaner staat gaan wees nie.
    Om presies dieselfde rede het die onderhandeling deur die “Afrikaner’ afvaardigings by die CODESA onderhandelings ook nie kon slaag om Afrikaner selfbeskikking deel te maak van die finale grondwet van RSA nie. Nou sit ons met die halfgebakte artikel 235 in die grondwet.
    OASE het geweldig baie navorsing gedoen tov selfbeskikking. Die groot verskil tussen OASE en vorige afrikaner organisasies is dat hulle indrigend na die internasionale regs aspekte van selfbeskikking gekyk. Nog n punt wat uit gewys moet word is dat die internasionale reg baie verander het onlangs, veral met die onafhanklikheid van Kosovo en dat OASE dit in ag geneem het. Dus is hul model gebaseer op die jongste inligting, waarvan baie plaaslike regsgeleerdes nie eers bewus is nie.

   2. Eerder as om te veel klem op die internasionale regs aspekte te plaas, sou ek voorstel om Afrika politiek en historiese tendense ook in ag te neem. Soos jy self uitwys – die internasionale reg het onlangs baie verander, en gaan weer verander teen die tyd wat ons onafhanklik is. Moet dus nie die huidige internasionale reg as die enigste hoeksteen van ons saak maak nie.

 8. NouOfNooit

  Ek is ‘n Pretorianer en het self al by Orania gaan besoek aflê. Dit was vir my ‘n ongelooflike ervaring om vir eens in my lewe volkome omring te wees met my eie mense en met Afrikaans. Daardie een besoek was al wat nodig was, daardie stukkie tasbare realiteit het ‘n klein vlammetjie van hoop in my aangesteek dat Afrikaners tog weer eendag met trots oor hulself sal kan regeer.

  Die omgewing waaruit ek kom is ‘n omgewing waar Afrikaners in hul hordes emigreer en waar al hoe meer Afrikaner ouers hul kinders Engels grootmaak omdat die Afrikaanse wêreld besig is om weg te sterf. Waar ek vandaan kom saai die ANC se wetteloosheid en rasbeheptheid (van die sportveld tot in die werksomgewing) verwoesting onder my mense, my kultuur en my taal.

  Met my terugkeer na Pretoria het ek besef dat alhoewel Afrikaners siek en sat is vir hul omstandighede in die RSA, hul die moontlikheid van Afrikaneronafhanklikheid nie as ‘n tasbare opsie oorweeg nie. Hul maak eerder planne om te emigreer. Die meeste Afrikaners met wie ek te doen kry sê: “Dit sou wonderlik wees as Afrikaners weer oor hulself kon regeer, maar dit is ‘n pypdroom”. Die redes waarom dit volgens hulle nie kan werk nie is so uiteenlopend as wat kan kom.

  Dit maak vir my logies sin om te gaan kyk hoe ander lande wat onlangs soewerein geword het hul onafhanklikheid verkry het. Waar Orania vir my die tasbare hoop gegee het het OASE my verstand oortuig dat onafhanklikheid nie net moontlik is nie, maar ook Afrikaners se internasionaal-erkende reg is. Vir eens is Afrikaners in ‘n posisie waar die internasionale gemeenskap ons sal steun, mits ons ons kaarte reg speel.

  Beide Orania en OASE se toekomsplanne word op die oomblik deur die meerderheid Afrikaners afgelag as onhaalbaar. Dit is geen wonder nie, want elke groepie Afrikaners wat hul eie idee het van selfbeskikking maak dan ook die ander se planne af as ‘n “pypdroom”.

  Aan OASE vra ek: As Orania dit sou regkry om binne ‘n paar jaar 5000 mense te huisves en hulle neem wettiglik beheer oor hul munisipale distrik, watter skade sal dit aan OASE doen?

  Aan Orania wil ek vra: As OASE dit sou regkry om met buitelandse erkenning onafhanklikheid te verkry in die harland van die voormalige Boere Republieke in ‘n gebied waar 1.5 miljoen Afrikaners ‘n skarmse meerderheid vorm, watter skade sou dit Orania doen?

  Die een se sukses kan tog net voordelig wees vir die ander. Dit sal tog net vir alle vryheidsgesinde partye van belang wees indien een of meer van die onderskeie groepe sukses behaal. Julle hoef dalk nie te glo dat die ander se plan die beste kans op sukses het nie, maar julle kan mekaar en die mosie van Afrikaneronafhanklikheid nietemin ondersteun.

  As Afrikaners ooit weer onafhankliheid wil smaak gaan daar uiteenlopende moontlikhede ondersoek moet word, aanpasbare planne gemaak word en opsies in parallel uitgeoefen moet word. Op die oomblik is alle Afrikanergroepe wat enige vorm van Afrikaneronafhanklikheid voorstaan ‘n klein minderheid. Is dit nie tyd dat julle almal hande vat as voorstanders van Afrikaneronafhanklikheid nie? Wat het geword van “Eendrag Maak Mag”?

  As ‘n verenigde front kan elke groep steeds hul eie opsie met ywer probeer deurvoer, maar hulle kan by mekaar leer en mekaar ondersteun. As verenigde front kan hul druk uitoefen op Afrikanerorganisasies om ten minste openlik te verklaar of hul die idee van Afrikaneronafhanklikheid ondersteun of nie. Ek wil nou al lankal weet presies waar staan Solidariteit, VF+, Afriforum en alle ander organisasies wat veronderstel is om die Afrikaner se saak op die hart te dra?

  Daar moet ‘n verenigde front ten gunste van Afrikaneronafhanklikheid tot stand gebring word. Ek daag OASE en Orania uit om die voorbeeld te stel en die eerste twee lede van hierdie front te word (die ZAR en die Vrystaat kon dit regkry, hoekom nie julle ook nie?) Het julle ooit al met mekaar gesprek gevoer en probeer om raakpunte te identifiseer? Is daar enige beter manier om Afrikaners saam te snoer en om vir die buiteland te wys dat Afrikaners ernstig is oor die verkryging van hul vryheid? Saam kan so ‘n verenigde front die links-liberale media (die eerste vyand in Afrikaners se vryheidstryd) baie makliker teenwerk as wat elke klein groepie dit op sy eie probeer doen. Daar is baie werk wat gedoen moet word en baie om by mekaar te leer.

  1. Wat jy se maak sin, maar onthou net een ding: geen volk is waarlik vry mits hy nie op sy eie arbeid kan staatmaak nie. Orania is nie net ‘n geografiese werklikheid nie, maar bied ook sielkundige voorbereiding vir vryheid deur in die praktyk volkseie arbeid toe te pas.

   Meerderheidsbesetting van ‘n duidelik identifiseerbare grondgebied is een van die voorvereistes waarop beide Orania en OASE se doelwitte (in ‘n neutedop) neerkom.

   OASE: Eie grond + multikulturele arbeid = vryheid.

   Orania: Eie grond + eie arbeid = vryheid.

   Watter een van die bogenoemde waarborg die handhawing en uitbreiding van Afrikaner meerderheidsbesetting van ‘n duidelik identifiseerbare grondgebied?

  2. Arnold de Beer

   Die groot argument wat hierdie Volkstaat en Selfbeskikking verongeluk, is die dispuut wat gevoer word oor waar daardie gebied moet wees.
   Wat my betref is dit voortydig en onnodig en sal altyd die verdeler van die Afrikaner wees.
   Kry eerste die reg op selfbeskikking in plek. Dit is die grootste struikelblok om te oorkom.
   As dit eers toegestaan is, dan kan vuisgevegte dit nie meer ongedaan maak nie.
   Ons Afrikaners is aandadig daaraan dat daar so stadig vordering gemaak word.
   Vergeet van ‘waar’die Volkstaat gaan wees.
   Ons het ‘n Volkstaat. Dit is net die grense wat getrek en gekarteer moet word.
   Werk vir ‘n slag op ‘n metodiese manier, en kry een ding op ‘n slag in plek.

   1. Inteendeel, Arnold. Selfbeskikking is ‘n internasionaal erkende reg, daaroor is nie ‘n dispuut nie!

    Wat hier by ons nodig is is ‘n gebied met sterk infrastruktuur, deur en vir Afrikaners gebou. ‘n Gebied tenvolle deur ons ontwikkel. ‘n Gebied waarin ons onbevange Afrikaner/Boer kan wees!

    In Orania is so ‘n gebied aan’t ontwikkel, die enigste gebied van die aard sovêr. Gebiedsaansprake elders is bloot net dit nl. aansprake. Mense kan nie in ‘n aanspraak hulself uitleef nie! In Orania kan mense, as Afrikaners, dit grootliks reeds doen.

    Tenvolle uitlewing sal net met eksterne selfbeskikking kom maar dié punt lê nog vêr.

    Die enigste deurslaggewende vereistes vir sesessie deur ons sal die drie B’s wees. Die Besit,Beset en Beheer wat ons in ‘n gebied het.

    Historiese aansprake, daarenteen, is troebelwaters.

  3. Naas van Rooyen

   NouOfNooit, ek het ongelukkig net die begin van jou laaang artikel gelees maar ek dink ek sal met jou saamstem oor die res. Jou hart is reg. Ek woon in Engeland en het net vanoggend in Tesco (supermark) gehoor hoe ‘n Afrikaanse ma met haar klein dogtertjie Engels praat. Ek moes myself inhou om nie vir haar te se^ dat dit nie nodig is nie. Die arme ouers besef nie waartoe hul kinders instaat is nie. My twee is nou na 10 jaar hier volwasse, het heeltemal Afrikaans grootgeword en is nou volkome twee talig maar in hart en siel Afrikaners.

 9. Afrikaner kultuur is vir my baie belangrik. As ons kyk na die vooruitgang van ander kulture, let wel kulture, is dit nie gegrond op ras nie. Solank jy dink jy gaan “vooruitgang” op ras, kan jy vergeet. Mense, die wereld oor, assosieer meer met iemand wat dieselfde kultuur as hy/sy het, as iemand van dieselfde ras. Afrikaner kultuur is wel die meerderheid onder blankes, en goed so, maar om ander mense uit te sluit wat n passie vir Afrikaans, Afrikaner kultuur en geskiedenis het uit te sluit, is die verkeerde rigting. Veral as jy wil “groei”. Mense moet die vryheid van assosiasie het, as hy voel hy/sy identifiseer met Afrikaner kultuur.

  Ek assosieer eerder met iemand van n ander ras, wat my Afrikaner “westerse” kultuur en geskiedenis ondersteun, as n wit man wat n bees in my agterplaas slag, en Afrika kultuur aanhang.

  Ek sal nie toelaat dat my mense, die Afrikaner, weer aan die verkeerde kant van die geskiedenis geplaas word, deur verkeerde strategie nie. Kultuur moet voor ras geplaas word. Geen onderhandeling. Daarvoor ondersteun ek Oase se grondwet. Met OASE se grondwet, bly ons aan die regte kant van geskiedenis, en is op die morele hoe grond. Daar kan elke persoon besluit waar hy wil bly, en wie langs hom moet bly maar mense het samehorigheid en n verbintenis tot Afrikaner vooruitgang en kultuur. So iemand moet verbind wees tot die Afrikaner kultuur, geskiedenis, taal ens. en dit in sy leefwyse kan bewys.Niemand gaan vir my vertel of ek n Afrikaner is, en of my kinders Afrikaners is nie. Dit sal bepaal word deur my kinders se opvoeding en trots op Afrikaner kultuur. Patriotisme en Nasionalisme in my huis. Nie op hul vel kleur nie. As jy bereid is om te sterf vir n gesamentlike doel, die Afrikaner, noem ek jou my broer of suster.

  Orania gaan nie ondersteuning van die meerderheid Afrikaners kry nie. Veral as dit op vel kleur geskoei is. Ek vra Orania moet sy grondwet op die tafel uitle. Vrae oor spesifiek dit het elke keer voor n toe-deur gekom. Dis die hoofrede hoekom Orania mense weg hou en die indruk skep dis n wit area alleenlik. DIe wereld en mensdom is dinamies, en verandering soos hulle se konstant. As die Afrikaner dink die reels pas nie by hom nie, soos in die ou dae, gaan dit nie werk nie.

  Met enige grondwet, beheer die hoof nasie immigrasie of mense wat hulle wil toelaat, partykeer op streng voorwaardes. Sodoende bly die hoof nasie die meerderheid. Maar om jou deure heeltemal toe te maak vir ander, is n doods-wens. Dis waar n oop grondwet soos OASE s’n baie belangrik is. Westerse kultuur wat beskerm word.

  Kultuur, trots, taal, en God (nie godsdiens of dogma) moet eerste prioriteit wees BO ras, EN dit sal die Afrikaner die morele hoe grond gee wat groei en vooruitgang sal toelaat. Enigiets anders is ammunisie in die hande van ons die Afrikaner se vyande, wat graag die einde van ons wil sien.

  Dink buite die boks en sit visie in vir die dag, vorentoe.

  1. Mike

   Henri is daar swartmense wat glo waarin ons glo en ons kultuur aanhang en beoefen? Orania sal mos nie anders kan as om ‘n net wit area te wees nie. Daar is nie wat ek van weet swart afrikaners nie, maar buiten dit, verbeid Orania niemand daar op grond van sy velkleur nie.

  2. Arnold de Beer

   Jou resep kom neer op ‘n kloon van juis dit wat ons nie wil hê nie.
   Orania is bekend daarvoor dat hulle nie apartheid her instel nie, en is nog beter bekend daarvoor dat vreemdelinge nie die plek moet gebruik om hulle leefwyse daar te kom indwing nie.
   En dit is goed en reg so.
   Die aarde is groot en het ruimte vir alle groeperinge.
   Waarom sal iemand wat besef dat hy binne ‘n sekere groep mense se woongebied as onaanvaarbaar beskou word, homself daar gaan indwing.
   Dan is daardie persoon verkeerd en moedswillig, en hy verkrag ander mense wat ook regte het se wense.
   Hierdie speletjie het twee ewe groot kante. Behou net daardie balans, en respekteer mekaar se regte, en konflik is iets van die verlede.

 10. Sjoe! Dit lyk asof OASE plek soek om hul idees te verkondig en Vry Afrikaner as ‘n goeie kapstok daarvoor sien.

  ‘n Mens kan natuurlik enige saak op enige idee baseer maar die haalbaarheid daarvan moet eers getoets word. OASE praat graag van “ons historiese aansprake” en van ” Afrikaner besetting en besit” in hul voorgestelde gebied.

  As hulle dan so seker is van “ons historiese aansprake”, hoekom gaan hulle dan nie heen en toets dit teen andere se historiese aansprake hier, aan die wêreldmening se sogenaamde Internasionale Regskriteria nie? Die vooroordele daar se water sal hul vuurtjie baie gou blus!

  Ook word blindelings aanvaar dat die bewoners van hul voorgestelde gebied by hul planne inval. Hoekom hou hulle nie eerder ‘n referendum daar alvoor hulle sulke aansprake maak nie?

  Henri, ras moet nie verabsoluteer word nie maar algemene genetiese kenmerke is deel van etnisiteit. In die meeste Oosterse lande word dit so sonder teenspraak aanvaar. Japan trek selfs neus op vir terugkerende Japannese uit Brasilië uit. In uitsonderings soos Singapoer werk multikulti bloot omdat groepe in enklawes leef en almal ongeveer ewe ekonomies aktief is.

  Die multikulti benadering in die Weste is besig om klaaglik te misluk, hoekom sal ons, met soveel ervaring van die soort van ding, onsself onnodiglik daaraan loop blootstel? Ons poog dan juis om van die nadele daarvan, weg te kom!

  Orania se besitreg benadeel immers niemand nie, watse besware kan die wêreld daarteen hê?

  1. cirrus11

   Ben, Ek verstaan nie jou opmerking oor Afrikaners se historiese aansprake en en grond besit nie. Ons almal weet van die bestaan van die ou boere Afrikaner Republieke en hulle was selfs internasionaal erkende soewereine state. Dus spreek dit jou vraag oor historiese aansprake een. Die uidige grond besit is bepaal deur RSA sensus data. Dus is die vraag ook aangespreek.

   OASE aanvaar beslis nie dat mense in “ons gebied” eenvoudig sal inval by die selfbeskikkings plan nie. Daar word binnekort n aksie geloots om mense in te lig oor die moontlikheid van selfbeskikking. Daar sal wel n referendum wees om n mandaat vir onderhandeling vir selfbeskikking vir Afrikaners wees.

   Ek is seker dat jy sal jou steun gee aan so n mandaat ?

   1. Cirrus, ek sal nie my steun aan OASE gee vir ‘n mandaat om namens my te onderhandel vir selfbeskikking in die gebied wat julle voorstel nie. Jul inligting is gebaseer op verouderde data terwyl die meeste grondhervorming sedert die vorige sensus juis in jul voorgestelde gebied plaasgevind het (en toenemend plaasvind). Val in by die Afrikanervryheidstigting of val uit.

   2. Cirrus, ons het vir nie veel meer as ‘n halfeeu internasionale erkenning as ‘n soewereine staat in die gebied gehad nie! Die maatstawwe toe het die inheemse brevolking destyds doodeenvoudig geignoreer. Deesdae se denke oorbeklemtoon die inheemse bevolking se aansprake. Dit is ‘n heel ander spel wat nou gespeel word.

    Ek herhaal net weer wat ek reeds elders al gesê het. ‘n Referendum sal slegs, volgens internasionale maatstawwe van betekenis wees mits al die streek se bewoners vrylik hul sê daarin te sê het!

    Ek woon nie in daardie streek nie so ek sal dus nie enige sê daarin kan hê nie. As julle van ‘n landswye referendum praat neem ek julle nog minder ernstig op!

 11. Gerhard Kotze

  Nouofnooit, Ek het jou kommentaar geniet!

  Ek stem ook saam met die konsep van n verenigde front of n volksbeweging. Die probleem is dat dit nie sal realiseer nie indien die huidige status quo in ag neem word.

  n verenigde front (Partye en organisasies) is vir eers n pypdroom want die mense is duidelik nog nie reg daarvoor nie.

  Elkeen dink hy is reg en klou amper fanaties aan sy oplossing (kwessies soos burgerregte, volkstaat en politiek)

  Hierdie kwessies kan gekombineer word in een magtige beweging wat Solidariteit, VF+, Afriforum en ander insluit. Ek dink egter dat die bogenoemde ongelukkig n pypdroom is vir eers.

  Die egotjies is nog te groot…..

  1. Arnold de Beer

   Ek gebruik sommer hierdie spasie en is op niemand in besonder gerig nie.

   My ondervinding is dat die Afrikaner altyd namens ander Afrikaners praat.
   Sonder deeglikke navorsing word daar te dikwels veralgemeen.
   Niemand het die reg om vir my te dink nie. Nie die ANC of enige ander persoon of instansie nie. Die wet sal ek waar dit regverdig is ook nakom. En dit is waar dit stop.

   Ek verstaan hoekom dit ons streek is.
   Van kleins af is ons eers deur ons ouers, toe die sondagskool, daarna skool, en dan die Army, en laastens die baas vir wie jy gaan werk het beveel om dit en dat te doen.
   Ons het feitlik geen seggenskap oor ons lewens gehad nie. Jy durf nie jou eie idees te bedink nie, want daar is klaar ‘n beproefde resep daarvoor.

   Skielik het ons nie meer daardie trop leiers nie, en almal is nou almal se baas. Almal mag nou hierdie nuutgevonde vryheid toepas op wie hy wil en wat hy wil.
   Dit is die soort opleiding wat ons Afrikaners nooit toegelaat was om te ontwikkel nie.
   Daarom het FW de Klerk met ons gemaak wat hy wou. Die baas het gepraat en wil geen teenargumente hoor nie, want julle is nie so grootgemaak nie.

   Nou is daar nog steeds hierdie heethoofde onder ons wat wil kom profeteer wat goed of sleg vir ons is.
   EK sal daardie besluit maak. Net ek en altyd net EK.
   Ek sal luister na menings en raad, MAAR as iemand soos ‘n army korporaal my wil dwing om enigiets te aanvaar of te glo net omdat hy hom as self aangestelde sedebewaker beskou, dan gaan die k…. spat.
   Gee jou mening en motiveer dit. En ek sal dit ook doen.
   En dit is raad wat ons almal op aanspraak kan maak.

 12. Pieter Senekal

  Ben ek dink Oase is bang vir n resultaat soos die van die VVK. Ek ondersteun n bree eenheids forum. Ek dink egter nie dat egotjies en verskille in ons pad staan nie. Eerder die siening dat as jy nie met my saamstem nie jy uit die bose is. Ons moet nog leer om saam te werk selfs al verskil ons. Die vraag is ” kan Orania samehorigheid onder Afrikaners bewerk.” ongelukkig Nee. Vir solank aswat die VF+ vanuit Orania verdag gemaak word kan daar nie samehorigheid wees nie.

  1. Pieter hulle is beslis bang om getel te word.

   Re. samehorigheid.
   Samehorigheid word nie bepaal deur kleiner meningsverskille nie, inteendeel, sulke verskille is nodig vir gesonde debat!

   Samehorigheid gaan om deel te hê aan en betrokke te wees by ‘n gemeenskap in ‘n gedeelde gebied, maw ‘n dorp of distrik. ‘n Wye verspreiding met wisselende toestande is die teenpool hiervan en seker ons grootste verdeler nou.

   ‘n Sterk kerngebied sal wel aan die ‘verspreides’ ‘n anker bied wat hulle deel daarvan kan maak voel. Hierdie is ons uitdaging, al die binnegeveggies tenspyt!

  2. Arnold de Beer

   As daar nie samehorigheid is nie , dan lê die fout by die VF+.
   Hulle het hulle grootste steun verloor agv ‘n gebrek aan die uitvoer van beloftes.
   Wanneer laas het Dr. P. Mulder ‘n woord oor selfbeskikking geuiter?
   Mense is nie dom nie, en hou nie daarvan om vir die gek gehou te word nie.
   Van verkiesings beloftes en verhoog manewales het ons ‘n oordosis van die NP gehad.
   Dr. P. Mulder se beste kans op sukses is in Hollywood waar hy sy akteurskap kan gaan beoefen, mits hy nie die draaiboek ook skryf nie.
   Afriforum is deur FW de Klerk besoedel, en sal op geen manier die Afrikaner saak ondersteun nie.

 13. Pieter Senekal

  Ben, ek besef daar sal altyd kleine verskille wees. Die vraag is hoe hanteer ons dit? Ek hou van die manier waarop jy dit hanteer, dis beslis positief en opbouend. Verder weet ek dat die leiers en meeste Oraniers ook verantwoordelik optree. Hoekom kan hierdie forum nie dieselfde doen nie, die meerderheid skrywers doen dit reeds. Dit sal samehorigheid bevoordeel en versterk.

  1. Pieter, ek dink nie dat jy bewus is van al die feite nie. Ons het saam met die VF gewerk – ons het vir hulle ‘n struktuur in die Noord-Kaap gevestig en het uitgebrei deur talle takke in GP en Natal op die been te bring. Ons was veral betrokke by die jeug, waar ons by UP en NWU puik jong Afrikaners gewerf het om die vaandels daar te dra.

   Persoonlik was ek volstoom agter die VF toe ek nog onder Jaco Mulder gewerk het as Pretoria-Oos se voorsitter. Toe ek Orania toe getrek het, het ek ‘n VF Noord-Kaap vergadering bygewoon waar slegs 3 mense opgedaag het. Minder as ‘n jaar later het ons 12 takke gevestig en vergaderings gehou wat nooit deur minder as 50 mense bygewoon was nie.

   Gedurende daardie tyd het ek gesien hoe sommige van die VF se leiers te werke gaan en dit het my gewalg (en walg my steeds). Toe dit kom by reorganisasie was daar 2 kampe binne die jeug, nl. beroepspolitici en volkstaters. Die volkstaters was om elke hoek en draai bevoeter en het op die ou einde die stryd verloor na ‘n hoogs omstrede verkiesing waar die senior beroepspolitici (onder leiding van Pieter Groenewald, die pa) vir die junior beroepspolitici (onder leiding van o.a. Michal Groenewald, die seun) die tafel gedek het om oor te neem. Toe ons daarteen beswaar maak het hulle gedreig om ons weg te jaag… dit was die grootste bespotting van demokrasie wat ek al in my lewe gesien het – ANC inkluis!

   Intussen sien ons nou hoe daardie jong beroepspolitici wat teen ons gekonkel het lagwekkende veldtogte probeer aan die gang sit wat deur ‘n handjie vol mense ondersteun word (bv. “Agteruit vir Afrikaans”), hoe hulle swyg oor die vryheidsideaal en hoe hulle selfs gearresteer word op aanklagte van sameswering tot moord (Nelmari Cooke).

   As bv. Eskom onder wanbestuur verkruppel word dan bepleit almal die skorsing van die bestuur. As politieke party vergelyk die VF+ perfek met Eskom… tog bly sy bestuur onveranderd en as mens hulle probeer lig dan verander hulle die spelreels om hulle te pas. Die 2014 algemene verkiesing is net om die draai – verwag maar die ergste want dis presies waarheen die party se bestuur dinge stuur.

   Eenheid met die VF+ is vir my uit soos koekies in die weeshuis want ek het hul ware klere gesien.

   1. Mike

    Quintin dit is interresant wat jy hier sê. Ek het daaraan gedink om betrokke te raak by die VF om hulle te help, maar nou het jy my aan die dink gesit. Wat my ookal opgeval het is dat jy nooit die woordjie selfbeskikking by een van hulle hoor nie. Ek sal maar eers wag met enige hulp aan hulle.

   2. Pieter Senekal

    Quintin, jy het jou ware kleure nou vir my gewys.Ek is meer op hoogte van die feite as wat jy dink. Jy was net betrokke by die VF+ omdat jy gedink het jy gaan n leiers posisie kry, toe dit nie gebeur nie hardloop jy weg en gaan stig n webwerf net om die VF+ af te kraak. Gelukkig weet ek dat jou standpunt die minderheid op Orania verteenwoordig en sal ek nie daarom my ondersteuning aan Orania ontrek nie. Ek wil graag die ander gebruikers van die blog verskoning vra vir die trant van hierdie kommetaar, dis nie gewoonlik my styl nie.

   3. Pieter – als wat jy se is absoluut vals.

    Ek het dan reeds ‘n leiersposisie by die VF gehad! Ek was gevra om sake by die jeug reg te ruk – ek het nie aangebied nie. Terloops, ek stel nie belang in beroepspolitiek nie en dit was een van my voorwaardes dat enige vergoeding wat ek uit politiek ontvang in ‘n trust op Orania bele moet word, wat ten doel het om behuisingsprojekte en die oprigting van besighede te befonds. Jy ken my nie, moet dus nie my bona fides bevraagteken nie.

    Verder, hierdie blog (waarna jy verwys as ‘n webwerf wat gestig is om die VF sleg te se) is deur Rozanne gestig in vroeg 2010 toe sy nog in Londen gestudeer het. Ons het in November 2011 uit die VF bedank, so asseblief, moenie voorgee dat jy ingelig is en dan die teendeel bewys met oningeligte opmerkings nie! Ek weet nie wie jou bron is nie, maar sal dit waardeer as jy my bietjie kan vertel waar jy jou inligting vandaan kry.

   4. Pieter Senekal, ek ken jou ook nie en jy ook nie vir my nie, maar ek kan bevestig wat Quintin hier sê, want ek was daar gewees.

    Ons was vuur en vlam om ons gewig agter die VF+ te gooi en te help waar ons kan met bewusmaking en meer. Maar instede daarvan is ons vure probeer blus en is ons selfs gesê dat ons soos sleg honde, (my eie woorde), weg gejaag sou word.

    Baantjies vir boeties, nepotisme, moontlike sameswering, (die omstede Nelmari Cooke haarself het ten tyde van die re-organisasie hardop gesê dat maak nie saak as onder andere Quintin Diederichs sy saak stel ter wille van dié van ons wat minder vertroud is met ons jeugkandidate se visie nie, dit sal GEEN invloed op die uitslag hê nie, dit nadat hulle meer as ‘n uur laat opgedaag het en weke tevore reeds bewus was van die verrigtinge en uit respek vir andere reëlings beslis so kon tref om soos almal reeds vroeg op te daag, verkieslik die vorige dag al), en ‘n absolute disrespekvolle en uitdagende houding van juis meneer van Niekerk het my laat besef dat hierdie voertuig wat kwansuis sou meewerk om ons as volk se vryheid te help herstel lankal die spoor byster geraak het.

    Hier’s vir jou ‘n staaltjie uit die dag se verrigtinge uit die lewe van dieselfde meneer van Niekerk;
    ek haal rofweg aan: “Ek het die oumensies in hul ouetehuisies buite Bloemfontein oortuig dat hul aftreeoordjie eintlik maar ‘n volkstaatjie in die kleine is. Hierdeur het hulle die konsep van ‘n volkstaatjie beter begryp en my verseker van hul stemme in aanloop tot die verkiesing. Ek moet ook byvoeg dat ons hulle met gholfkarretjies rondgerits het…blah-blah-blah….”

    Bid jou dit aan. Om weerlose ou mensies in die winters van hul lewens met sulke snert te “vermaak’….
    Amper asof daar vir hulle probeer sê word: “Moenie bekommerd wees nie, ons het alles onder beheer. En eintlik is elke ou se huis sy eie ou volkstaatjie…”

    As ek legitiem my huis en haard as volkstaat kon laat verklaar het sou ek beslis lankal reeds en die honderde duisende wat ek jaarliks aan ‘n “vreemde regering” met sy moordende belasting en raswette eerder aan die opgradering van veiligheid van my eie staatjie spandeer het. Wat natuurlik wapentuig en al sal insluit, siende dat ek dan nou ‘n ou volkstaatjie in die kleine is. Vir beskerming natuurlik.

    Uit jou kommentaar is dit vir my afleibaar dat jy juis met van dié manne wat ook daar was gesels het en by aanskoue van jou gedurige in die bresse tree namens VF+ is jy heel moontlik goed bevriend met die ouer garde leiers.

    Ek doen dus ‘n beroep op u om wanneer u weer met u vriende gesels vir hulle te sê dat ons die twee skaniere baie goed begryp en verstaan dat sonder die twee skaniere die deur nie kan werk nie. Maar dit help ook nie daar is twee skaniere op papier en die ander een, (dis nou die een wat selfbeskikking by elke geleentheid predik en aksies in plek stel om dit uitvoerbaar vir meer en meer Afrikaners te maak), is so vasgeroes in praktyk dat hierdie deur na vryheid in elk geval nie deur die VF+ sal gaan nie, want hy kan in elkgeval nie oop nie.

    Sommiges het probeer lewe gee aan die tweede skanier, maar uit eie ondervinding kan ek getuig dat dié wat die septer swaai beslis nie wil hê daardie deur moet reg werk nie. Altans dis hoe dit in praktyk uitgevoer word, alhoewel daar op papier die teendeel probeer bewys sal wil word.

    Pieter jy sê: “Jy was net betrokke by die VF+ omdat jy gedink het jy gaan n leiers posisie kry,….”

    As die huidige leiers van die VF+ gesamentlik net ‘n tiende van hul energie op selfbeskikking spandeer het soos wat hulle al hul energie op die behoud van dit waarvan die meeste reeds vir ons jonger geslagte en dié wat nog kom verlore is, sou ons seker alreeds verskeie gevestigde “Orania” gehad het.

    In elk geval sien ek nie sonde daarin as iemand so getrou aan die saak met soveel ywer en dade, nie net praat nie, die geleentheid sou kry om leiding te neem nie, want ‘n man wat sy deelname wyer is hy beslis nié…. 🙂

    Ten minste sal geeneen in die toekoms vir Quintin kan beskuldig, in die woorde van ID du Plessis, dat hy ‘n man was wat sy volk vermoor het nie.

 14. Quintin, Ben en ander. OASE gebruik niemand of niks as ‘n kapstok nie. OASE is nie ‘n politieke party of ‘n kultuurorganisasie wat daarop uit is om steun van sulke organisasies te probeer wegrokkel nie. OASE se proses is veel eerder ‘n regsproses wat onafhanklik van die kleinlike en verdelende Afrikaner-politiek staan. OASE wys vryheidstrewende Afrikaners wel op valse verwagtinge wat bepaalde organisasies by hulle skep deur die internasionale regskriteria en riglyne van die internasionale gemeenskap as maatstaf voor te hou van die wyse waarop Afrikaners op die suksesvolle verkryging van eksterne selfbeskikking kan hoop.

  Geen enkel groep of individu wat betrokke geraak het by die OASE-debat sedert die drukgroep se bekendstelling in September 2011 het enige substansiële kritiek op die inhoud van OASE se argumente gelewer wat OASE se standpunte weerlê nie. Die kritiek wat wel substansieel van aard was en wat deur onder andere dr. Johan Wiggil, dr. Johann Wingard en Flip Buys gelewer is, is in alle debatte verkeerd bewys en het veral gedraai rondom die uti possidetis-regseël wat hulle geglo het die wyse van begrensing van OASE se model onhaalbaar maak in terme van internasionale regsbeginsels. Die betrokke regsreël is egter uitgedien en staan nie meer in die weg van minderheidsvolke wat grondgebied vir eskterne selfbeskikking wil opeis nie. Dr. Johann Wingard het allerlei mistastings voorgehou, bv. dat geen nuwe staat soewereiniteit kan geniet tensy minstens 100 ander state dit erken nie, en toe OASE dit verkeerd bewys het, het dieselde doktor aangevoer dat ‘n nuwe staat slegs soewerein kan wees indien die VN dit erken – wat ook onwaar is. Sedertdien is doktor Wingard stil oor sy verkeerde stellings wat hy in hierdie verband gemaak het.

  Telkens wanneer OASE in gesprek met individue of organisasies getree het rakende die haalbaarheid van eksterne selfbeskikking vir Afrikaners en die gesprekvoering nie tot samewerking tussen die partye gelei het nie, kon OASE op deursigtige wyse aanvoer dat die teenparty se werkswyses en/of doelwitte nie ooreenstem met internasionale regskriteria en/of die riglyne van die internasionale gemeenskap vir die verkryging van eksterne selfbeskikking vir Afrikaners nie. Groepe en individue wat wel doelwitte nastreef en werkswyses handhaaf wat aan gemelde kriteria en beginsels voldoen, geniet ‘n harmonieuse verhouding met OASE. Daar is nie ‘n kwessie van ego’s ter sprake nie, want OASE funksioneer nie op tipies argaïese Afrikaner-politieke pilare en strukture nie.

  Die organisasie se direksie en bestuur, waarvan sommige in die buiteland gevestig is, asook assosiate en konsultante oefen almal seggenskap uit wat betref OASE se doelwitte en die prosesse wat gevolg moet word om dit te bereik. Dit is bloot toevallig dat Cor Ehlers as openlike voorsitter van OASE bepaalde prominensie geniet, en dat sy dogter, Marieke, toevallig in die buiteland besig is met haar LLM-studies in internasionale reg en internasionale verhoudinge. Die buitelandse bondgenote wat OASE as assosiate en konsultante gebruik is almal in akademiese poste met heelwat van hulle wat in die internasionale regspraktyk en internasionale politiek staan. Die goue internasionale regsbeginsel vir die verkryging van onafhanklikheid vir ‘n minderheidsvolk op basis van ‘n eie grondgebied, is dat sodanige onafhanklikheid nie verkry kan word sonder die erkenning (“recognition”) van so ‘n nuwe staat deur ander soewereine state nie. Wat Afrikaners ookal binnelands doen om eksterne selfbeskikking te probeer kry, sal dit sonder buitelandse erkenning nooit realiseer nie.

  Indien die verduidelikings wat hier oor die OASE-model as deel van die openbare debat met betrekking tot die onderwerp van bogenoemde artikel te lank en uitgerek is, hoef dit werklik nie hier gedebatteer te word nie, want hierdie forum se ondersteuningsbasis is nie verteenwoordigend van hoofstroom-Afrikaners nie, laat staan nog van groot getalle mense.

  Pieter Senekal hierbo: OASE het nog nie met ‘n binnelandse bewusmakingsveldtog onder Afrikaners begin nie. OASE is ‘n ekspedisie wat intensiewe navorsing doen, plaaslik en in die buiteland, oor die haalbaarheid en volhoubaarheid van eksterne selfbeskikking vir Afrikaners op die basis van territoriale soewereiniteit. In hierdie proses het OASE op 2 September verlede jaar die organisasie se navorsingsbevindinge en hul doelwitte vir die eerste keer aan die publiek bekend gestel. Hierdie doelwitte behels meer as net die bewusmaking van Afrikaners, plaaslik en in die buiteland, en kan op OASE se blog gelees word. Daar is dus nog nie sprake van hoeveel steun die OASE-konsep onder Afrikaners plaaslik of in die buiteland geniet nie, want daar is nog nie eers ‘n bewusmakingsveldtog onder Afrikaners geloods vir steunwerwing nie.

  1. Nee maar goed dan – kom ek deel met jou hoekom OASE ‘n doodgebore konsep is. Die Afrikaner is onder geen omstandighede ‘n meerderheid binne die grondgebied wat julle omlyn het nie. Die bevolkingsaanwas van die swart stamme in daardie gebied is eenvoudig te groot om enige realistiese verwagting te skep dat Afrikaners ‘n meerderheid binne daardie gebied kan word.

   Verder is byna elke munisipaliteit in daardie gebied reeds sedert 1994 onder ANC bestuur. Julle maak aanspraak op die hartland van ‘n hele paar swart stamme en daar is nie ‘n manier dat die ANC die gebied sal afstaan sonder ‘n gewapende stryd nie.

   Die yl bevolkte Noordwes-Kaap is die enigste grondgebied waar die Afrikaner ‘n realistiese kans staan om ‘n meerderheid te word en af te stig terwyl ons ook ‘n historiese aanspraak op die grond het (en geen swart stam aanspraak op die gebied kan maak nie). Deur samewerking met die Nama, Griqua en Korona stamme (almal minstens Afrikaanssprekend) is ‘n vreedsame oplossing moontlik. Om Afrikaner meerderheidsbesetting in die Noordwes-Kaap te bewerkstelling moet ongeveer 200 000 Afrikaners hierheen verhuis. Dit is die uitdaging waarmee ons werk: samewerking met die inheemse bruin stamme binne die aangewese volkstaat gebied en die hervestiging van ‘n wesenlike getal Afrikaners.

   Die gebied wat julle voorstel (m.a.w. dele van die ou TVL, OVS en die Noord-Kaap en Natal) is baie gerieflik omrede die meerderheid Afrikaners reeds daar gevestig is (alhoewel julle ‘n minderheid in die gebied is), dus kan almal maar voortgaan met hul ou quasi-koloniale leefwyses met minimale ontwrigting. Ek verstaan waar julle vandaan kom, maar verstaan dan ook net hoekom ek duidelik stel dat die OASE-ekspedisie ‘n doodgebore konsep is.

   Jul regsbegrippe maak wel sin en voldoen aan internasionale vereistes m.b.t. sesessie – daarmee het ek nie ‘n probleem nie. As jy Orania (en die Afrikanervryheidstigting) se grondwet gelees het sou jy weet dat ons regsargumente op presies dieselfde roete en gevolgtrekking as julle ouens sin neerkom. Ons het net die regte grondgebied gekies.

   “OASE wys vryheidstrewende Afrikaners wel op valse verwagtinge wat bepaalde organisasies by hulle skep deur die internasionale regskriteria en riglyne van die internasionale gemeenskap as maatstaf voor te hou van die wyse waarop Afrikaners op die suksesvolle verkryging van eksterne selfbeskikking kan hoop.”

   Nou ja, ek wys vir OASE op die valse verwagting wat julle by ons mense skep met ‘n grondgebied wat slegs d.m.v. ‘n bloedige burgeroorlog (wat Afrikaners sal moet wen) kan dien as ‘n ruimte waarin Afrikaners op eksterne selfbeskikking kan hoop.

   1. Pieter Senekal

    Rudddolf, ek beskik beslis oor meer inligting. Ek gaan egter nie betrokke raak by n uitgerekte moddergooiery nie. Dit is my mening dat ons mekaar met ons verskille en al moet aanvaar en saamwerk om vryheid te kry. Dis jammer dat julle dit nie so sien nie. Julle moet maar voort gaan en sien hoe ver julle kom. Hierdie is nou my laaste oor hierdie saak.

   2. Pieter ek stem saam dat die moddergooiery onaangenaam is, maar soos jyself weet het ‘n saak twee kante en het ek van die kant af gepraat wat ek ervaar het.

    Die objektiewe is ‘n luukse vir buitestaanders en soos wat jy emosioneel reageer het op eie inligting/feite en lojaliteit, so het ook ek reageer.

    Tog is ons sekerlik nie skape ter slagting nie en wanneer gekonfronteer met al die feite kan mens ‘n meer ingeligde opinie hê wat die emosionele met rasionele kan vervang.

    Dis in elkgeval water wat verby is en dit help nie om oor die verlede te wil huil nie. Dinge gebeur volgens ‘n groter plan om ons elkeen uiteindelik op ‘n sekere plek uit te bring, maar dit is in God se hande.

    Ek’s dalk nie so ingelig soos jy nie, maar glo jy sou begrip hê was jy dalk in my skoene…

    Groete vir jou..!

   3. Calogerus

    @Quintin: Waar is jou BEWYSE vir hierdie stellings? Ek kry die idee dat jy nie eens die moeite gedoen het om Oase se artikels te lees nie. Dit is BEWYSBAAR dat die Afrikaner die meerderheid is in daardie hele gebied. Nou staan verkondig jy leuens so openlik. Daarby was die Hoëveld nooit permanent bewoonbaar vir swartes nie omdat hulle in die kou nie kos gehad het nie.

    Weereens; louetere bog wat jy verkondig

  2. Mike

   afrikanerstaat dit is die mees onrealistiese plan wat ek nog van enige afrikaner organisasie gesien het. Nie die afrikaners of die ANC of enige ander volk sal julle plan aanvaar nie. Dit wat julle beoog is totaal en al prakties onuitvoerbaar. Die ANC sal julle nie net uitlag nie, hulle sal julle inboek by die naaste sielkundige inrigting. Ek noem NET twee van julle planne wat nie sal werk nie. Verduidelik vir ons hoe julle dit gaan laat realiseer.

   “1.4 Bogemelde vryheidsdeputasie sal reeds tydens die eerste fase van onderhandelinge met die RSA-regering aandring op ‘n moratorium op alle wetgewing wat teen Afrikaners diskrimineer ten aansien van die afgebakende grondgebied. Dit sluit in: regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging, verblyfregte vir swart plaaswerkers, grondonteiening, vuurwapenwetgewing, ens”

   “3.2 Verskeie plaaslike owerhede binne die afgebakende gebied se dienslewering het in duie gestort en sommige munisipaliteite staar bankrotskap in die gesig. OASE sal ‘n koördineringsrol speel deur skadu-owerhede tot stand te bring wat sekere basiese dienste aan Afrikaners kan lewer binne die afgebakende gebied omdat die huidige owerhede nie daartoe in staat is nie”

   1. Arnold de Beer

    Op welke manier het die ANC en hulle rasgenote die huidige grense van Suid Afrika vasgepen?
    Daaroor is absolute stilte nê. Waarom het Zuma amper Dr. Mulder se keel afgesny, toe hy die landsgrense op die tafel gesit het? En dit kamtig as ‘n baie sensitiewe saak probeer afmaak het?
    Intussen word die mense met leuns gevoed, om tyd te wen om alles in te palm.
    Elke keer wanneer die Regses ‘n saak aanroer dan word dit skielik as hoogs sensitief beskou, en moet met groot omsigtigheid gehanteer word.
    Dit kan dan kamma tot rasse konflik eskaleer, en die tyd daarvoor is ook nog nie reg nie.
    Elders het ek genoem dat die Afrikaner van jongs af so gekondisioneer is om nie teenspraak te lewer nie, en sy meerdere moet gehoorsaam. As daar net genoeg en hard op hom geblaf word, dan gruip hy in sy gat terug.Dr. P. Mulder is hier by uitstek ‘n goeie voorbeeld.

 15. Gerhard Kotze

  Quintin, Die realiteit is egter ook dat Orania as deel van n groter Volkstaat moontlik onafhanklikheid gaan/moet verkry deur n bloedige oorlog. Om te dink dat die regering van die dag sommer net gaan toekyk is n bietjie naief.

  Neewat, die moontlikheid bestaan in die toekoms dat ons sal moet oorlog maak. Ek weet dit klink nie mooi nie maar dit is ongelukkig hoe Afrika(en die res van die wereld) werk

  Om kinderlik te glo dat die “ander” ons gaan uitlos is nie die aangewese weg om te volg nie.

  Dus: Orania of Oase – n bloedige oorlog kan dalk ons voorland wees.

  Kyk maar na Soedan. Die Suide kon eers afskei na n bloedige oorlog wat jare geduur het.

  DAAROM IS DIT NODIG DAT N VOLKSBEWEGING GESTIG WORD WAAR ALLE PARTYE EN ORGANISASIES N PAAR VAN HUL VRYHEDE AAN DIE SENTRALE MAG OORDRA.

  ORANIA ploeter voort met minder as 1000 mense na 20 jaar
  KLEINFONTEIN dieselfde
  AFRIFORUM doen se hier en daar iets maar die Afrikaner kry pakslae en Jan-Jan Joubert skryf dat Afriforum voel dat hulle aan SR-Tuks politiek deelneem omrede mensew nie meer vir politieke partye stem nie. Afrikaners stem nogsteed maar vir die verkeerde partye.
  Die VF+ steun daal tot 40 000 mense
  SOLIDARITEIT se lede stem almal DA (90% van hulle) – Hulle misbruik derhalwe die Republiekeinse leierskap vir die beste van twee werelde
  AWB kan nog nie van hul belaglike vlag ontslae raak nie
  VVK hou verkiesing vir outokrate (Gaan kyk maar na die politieke denke van daardie klomp)
  Suidlanders wil iewers gaan wegkruip
  ens.

  Die DA is egter die liefling van die Afrikaner terwyl die ander hulle met nonsens besig hou

  Ek is net soos jy n trotse Republiekein. Die verskil is dat ek nie een van die bogenoemde organisasies/beweging/partye beskou as groter as die Afrikaner se saak nie. n paar van hierdie organisasies het helse egos ontwikkel.

  Dit is duidelik dat Afrikaners moet saamstaan teen die DA/ANC en ander nie.

  1. Ek stem saam met jou oor die bloedvergieting wat moontlik in die toekoms wag Gerhard.

   Dis byna onvermydelik as mens eerlik wil wees.

   Die enigste voordeel wat dié in Orania het is dat hul deurentyd die morele hoëgrond probeer handhaaf en so moontlik politieke en hopelik maatskaplike en ander hulp kan ontvang.

   Gelukkig is dit tans deel van ‘n toekoms scenario en die uiteindelike lot van die Afrikaner, asook hul foute, sal eers deur die geskiedskrywers van die toekoms met die voordeel van feitlike nabetragting, vir toekomstige oorblywende Afrikaners neergepen kan word.

   Wat samewerking tussen al die legio Afrikaner/Boer/Afrikaner-Boer en al die ander benaminge van vryheidsgesindes, hetsy onder die vaandel van die AWB, Suidlanders, VVK, HNP, OASE, Orania, Kleinfontein, Solidariteit/AfriForum, FAK, en te veel om hier op te noem, kan ek nie sien hoe enige leier dit tans gaan bewerkstellig nie.

   Al wat op die oomblik vir my na die katalisator lyk wat vryheidsgesindes sal saamsnoer is juis die bloedvergieting wat daarmee gepaard sal gaan, maw die ergste…

   Ek het al male sonder tal gewonder of dit nie seker dié swakste eienskap is wat blyk om in ons as volkie ingeteel te wees nie. Ons is van nature uiters rebels teenoor gesag en het telkemale weens dipute ons goed soos Ferreira gevat en getrek. Vanaf die protestante wat vanuit Europa hier aangekom het, tot by die Kaapse oosgrens en toe later weer verder Natalia toe en uiteindelik het daar nie een nie, maar twee Boererepublike agv die trekkery tot stand gekom. (Dis nou sonder om al die vele ander tussenin op te noem wat later verdwyn en/of saamgesmelt het met die ZAR en OVS).

   Uys het teen die Potgieter/Marits kamp in opstand gekom en gedink hy gaan die Zoeloe mag eiehandig ‘n les leer. Ons ken die uiteinde van die hardkoppigheid wat gelei het tot die gelofte by Bloedrivier.

   Wat vir my ook erg merkwaardig is aangaande die Kruger regering is die tyd wat hy op die punt was om die soewereine OVS binne te val en te verower. Gelukkig het dit nie gebeur nie en is die vriendskapsband op nommer 99 herstel wat gelei het tot ‘n samewerkingverdrag sou ‘n vreemde moondheid enige van dié 2 lande binneval. Wat natuurlik toe ook net so gebeur het en die res is geskiedenis…

   Absoluut merkwaardig hoe ons volkie van die vroegste tye af nooit eensgesind oor ‘n saak was nie en hoe talle hardegatte wat alleen die vreemde agter hul trekgeselskappe en leiers aangetrek het in baie gevalle totaal uitgewis en selfs gekanibaliseer was…

   So ook was dit gedurende die ABO toe ons meer generaals, (elk met sy eie getroue burgers wat hul lewens vir hul leier sou aflê en dan ook het), gehad het in die veld as wat die Britse Ryk in sy hele empaaier gehad het, dit terwyl ons in totaal seker nie eens ‘n voorstad van London sou kon bevolk nie. 🙂

   Nou wonder ek, siende dat ons tans, (in ooreenstemming met ons geskiedenis), nie daarin kan slaag om ‘n middeweg te vind soos wat jy bepleit nie, of dit regtig so ‘n slegte ding is.

   Sou die ergste dan wel gebeur, wat nie onwaarskynlik is nie, wie sal die vyand dan verantwoordelik hou? Sal dit die AWB, Suidlanders, HNP/VVK, Solidariteit/AfriForum, VF+, Geloftevolk Republiekeine, Orania Dorpsraad/Orania Beweging of watter ander gropering ookal wees?

   Lê ons uiteindelike krag nie juis in ons diversiteit nie?

   As al hierdie hordes groepies dus al die roetes ondersoek, alhoewel heelwat geleerdes en navorsers dit teoreties as onhaalbaar kan/wil afmaak, maar nie die tyd en/of finansies het om dit in die praktyk te toets nie, kan ons mos net op die einde van die dag daarby baat.

   Ekself het my eie oortuigings na aanleiding van my eie ondervindinge en navorsing, maar wie weet, dalk verander dinge om watter rede ookal so dat een van al hierdie vryheidsgesinde inisiatiewe ‘n daadwerklike deurbraak maak wat spontaan sal veroorsaak dat ander Afrikaners wat tans apaties teenoor die vryheidsideaal en -stryd staan hul volle gewig, tyd en finansies daaragter sal gooi.

   Vir nou, myns insiens, voorsien ek dat die lotsverbondenheid wat bloedvergieting inhou dalk op die einde van die dag die enigste gom gaan wees wat ons as volk sal verbind, al is dit dan ook net vir die tydperk wat dit verg om oorlewing te verseker en order te herstel.

  2. Kom ons los maar eers die oorloë tot later! Kom ons kry maar eers iets wat die moeite werd is om ‘n oorlog oor te maak voordat selfs net daaraan gedink word!

   OASE se aansprake is in wese ‘n oorlogsverklaring met die intrapslag.

   Hul benadering kom op een van twee dinge neer. As volksvreemdes nie verskuif gaan word nie gaan hulle in ‘n ondergeskikte rol geplaas word. In albei dié gevalle gaan die mensdom apartheid en misdaad teen die mensdom skree! As een van dié twee dinge nie gebeur nie het daar mos niks aan die huidige situasie verander nie!

   Oraniërs daarenteen verdryf niemand nie en maak nie ‘misbruik’ van ander se arbeid nie.Hulle maak ook nie aanspraak op grondgebied wat deur andere betwis word nie! Ook eis hulle nie bestaande infastruktuur, infrastruktuur waaraan ander volksgroepe help bou het, op nie!

   Inteendeel, hulle het die moeiliker pad gekies. Soos wat die Voortrekkers gemaak het, word daar ‘n leefruimte van die grond af opgebou. Hierin is hulle besig om sukses te behaal. Dit is die moeiliker pad maar die enigste waarop ons onsself tenvolle moreel kan regverdig.

   In die skynheilige liberale weste is daar eintlik maar gedurig net ‘n heksejag aan die gang. Ons sal ons paadjie baie skoon moet hou as ons nie weer op die brandstapel wil beland nie! Hulle dors vir Afrikanerbloed lyk nog nie heeltemal geles nie en OASE se voortvarende opeisings mag dalk die lus net weer aanwakker!

   Ek glo dat die Orania Beweging deeglik van hierdie gevaar bewus is en het sovêr nog nie ‘n voet verkeerd gesit nie. Kom ons hou dit so!

   1. Dis soos oom Ben sê.

    Maar die vlak van samewerking waarvoor Gerhard en andere NOU pleit gaan moontlik slegs plaasvind as daar oorlog is.

    Of dalk gebeur daar ‘n wonderwerk en die wat soekend is en OASE as die vryheidroete beskou doen die moeite om na te vors oor die werk wat reeds sedert die sestigerjare begin is onder AVSTIG en uiteindelik tot die Orania model en gebied uitgebrei is en tans onder leiding van die Orania Beweging staan.

    Ek haal graag my Pa aan: “Tyd sal leer…”

    Vir myself is dit verseker Orania Voorwaarts!

    Die enigste tasbare alternatief wat doen.

  3. Mike

   Gerhard ek stem nie heeltemal saam met die oorlog maak nie ek veskil van julle daarmee. Die ANC is verdeeld om mee te begin, en ek twyfel of hulle in nog meer omstrede situasies betrokke wil raak. Ek glo dat hulle nog minder stemme gaan kry in die volgende verkiesing en ek sê dit omrede ek daagliks met baie swartes te doen kry.

   Die Noord Kaap val buite die minerale rykdomme van die res van die land so hoekom sal hulle wil oorlog maak teen ‘n groepie mense wat vir hulle geen bedreiging inhou nie? Ek dink ook hulle is bewus daarvan dat die buiteland hulle nie net sal laat oorlog maak teen die afrikaner nie. Dit is net ‘n paar redes daar is nog ander ook.

   1. cirrus11

    Mike , ek stem glad nie saam met jou stelling nie. Alhoewel die ANC tans baie verdeel is, is n oorlog net die regte medesyne om hulle te laat saam werk teen n gemeensjaplike vyand. Gaan kyk maar is enige land se geskiedenis. Sodra daar n magstryd tussen leiers ontstaan, dan word oorlog baie keer gebruik as afleier vir die situasie. Dit gee ook dan baie keer die een wat in beheer is van die strekste faksie die geleentheid om sy aansien te verhoog onder ondersteuners en terselfder tyd kan hy die opposisie agter-af geweldadig van kant maak onder allerhande voorwendsels.
    n oorlog situasie binne die ANC sal eenvoudig die Afrikaners gebruik om aandag af te lei en n verskoning om die weermag vir eie gewin en mags vertoon aan te wend .
    Dis speel met vuur waarvan jy nou praat.

    Om deur geweld n Afrikaner staat tot stand te bring , sal verhoed dat dit soewereine erkening kry. Soewerein erkening is die enigste manier om n staat te vestig. Dus sal die opsie slegs tot Afrikaner bloed vergieting lei en geen permanente oplossing bied nie.

  4. Arnold de Beer

   Gerhard jy is skerp en dan nog ‘n ster ook.
   Kuier jy op Praag se tuiste?
   Ek is Arnieann daar.
   Al hierdie sake wat jy nou hier genoem het word in groot detail daar bespreek.
   As jy nie reeds daar blog nie sal jou skrywes welkom wees.
   Skuus mense ek adverteer nie, ek probeer samewerking bewerkstellig.
   Ek verkondig ook die Orania projek in die oortreffende trap.
   Dankie tog daar is darem mense hier wat vir hulle self kan dink, al gaan dit soms met pyn gepaard.

 16. boertjir

  Vergelyk appels met appels!

  1. Orania probeer hard, maar nie almal wil daar of in noordkaapse semi woestyn gaan bly of werk/woon of selfs boer nie! Hoe haalbaar is dit met niks, min reenval!

  Wat hulle en die ANC bereik het verskil nie ver van mekaar! En dit binne 21 jaar! Wil gedoen wees. Dis prysenswaardig. Albei polities van aard. Altwee ewe ver gevorder.

  OASE daarteenoor is nie polities en slegs n regsekspedisie – Wat die rigting aanwys na selfbeskikking vir ons Afrikaners! Wat die VN voorwaardes verduidelik. En ons foute van die verlede na selfbeskikking uitwys.

  Wat ek nie kan verstaan nie, is dat mense nie tussen die twee begrippe kan onderskei nie. Daar is tog n groot verskil. Of lees julle net wat julle pas en verpolitiseer alles.

  Is dit nodig om so te baklei? Die ANC en ander spioene kry lekker wat hulle hier lees! Gaan gerus voort en sus julleself aan die slaap.

  Op hierdie noot verdwaal julle van die werklike pad af en streel julle elkeen jul eie ego’s wat groter as Noag se ark is. En gaan dink voor julle my ook kruisig: op hierdie wyse is en sal daar nooit samehorigheid wees nie, omdat elke ego vertel hoe belangrik die ego is. Verder sien julle niks behalwe n eie ego en ANC sing uit volle bors as die oorwinnaars in die stryd.

  Oja Afriforum het net n hofsaak gewen en regskostes aan die anc regbank betaal uit sekeres se sakke geskud want onlangs was osse geslag en n nog erger lied is gesing deur zuma – n uiters suksesvolle hofsaak waaraan hy hom afsmeer!

  Gaan voort met die gekyf! Dalk verstaan julle eendag die regsbegrip en sien dit sonder ‘n politieke bril!

  2. Iemand genoem daar is slegs 900 mense maar geen polisie of weermag en geen misdaad maar erken daar is tog wel misdaad. 900 is nie baie nie teenoor 50 miljoen, of hoe?. Hoe sal dit wees met 10000? Ek neem aan daar is geen hospitaal en min infrastruktuur. ‘n Regte Mali wat omring is met? Ken julle Mali?

  3. Daar was al gesprekke op hoe vlak oor selfbeskikking – waarom was dit onsuksesvol? Dink daar was al baie ander groepe ook maar sonder sukses!

  4. Weer eens wie wil in n semi woestyn gaan bly en waarmee daar boer? Klippe of sand? Ken julle boerdery? Hoekom gaan ons Afr boere elders boer terwyl hulle in noord Kaap kon boer, min water, klimaat, infrastruktuur. Ens – moenie my laat lag nie!

  Enige stuk land waaroor gepraat word moet op hoe vlak bespreek word. Gaan lees weer OASE se artikel hieroor!

  OASE het nog nooit ontken grond gaan op n skinkbord geplaas word nie, maar hul regspunte is uiters waardevol!

  1. Mike

   boertjir nou verstaan ek OASE nog minder jy skryf as volg;

   “OASE daarteenoor is nie polities en slegs n regsekspedisie – Wat die rigting aanwys na selfbeskikking vir ons Afrikaners! Wat die VN voorwaardes verduidelik. En ons foute van die verlede na selfbeskikking uitwys”

   Dit wil sê OASE gaan nie veel self iets doen nie, maar dit is nie wat op hulle webwerf staan nie. boertjir verduidelik vir ons HOE’ julle die goed gaan doen met watse geld.

  2. Boertijr… ek kon nie verder as jou eerste stelling lees nie. Jy is hopeloos oningelig – meer as 30% van RSA se graan word in die Bo-Karoo geproduseer. Die boere hier behaal gemiddeld 13 ton mielies per hektar. Bloot die stelling dat hierdie gebied “semi-woestyn” is spreek boekdele van jou kennis op hierdie stadium. Ek stel voor jy kom kyk eers hoe dit hier lyk en wat alles hier aangaan voor jy weer bog praat.

 17. ‘n Lawwigheid van OASE se veldtog wat hulle voer, hier en waar elders hulle ookal ‘n gaping sien, is om die heeltyd verskeie persepsies te probeer vestig soos “..diepgaande wetenskaplike navorsing deur Oase gedoen…”, “…gebaseer op internasionale regsbeginsels..” ens. Dis bloot hoogdrawende twak! Die konfronterende wyse waarop hulle enig opposisie hanteer is ook net so arrogant.

  Nog ‘n verspotte persepsie wat hulle probeer vestig is om na die Noord-Kaap as woestyngebied te verwys. Bv. daar word by herhaling verwys na Orania as in ‘n semi-woerstyn geleë. Dit is verspotte kwaadwilligheid en onwaar! Enige besoeker daar sal van die teendeel kan getuig. Orania is duidelik ‘n doring in hulle vlees.

  Die algemene OASE-siening is blykbaar dat leuens net genoeg herhaal hoef te word om as waarheid aanvaar te word.

  ‘n Mens hoef bloot dorpies in hul voorgestelde gebied te besoek om te besef hoe die sub-Saharas daar gevestig geraak het. Hou maar net in gedagte dat voordat aansprake na internasionale forums geneem sal kan word, daar ‘n referendum onder so ‘n gebied se bewoners gehou sal moet word. Die bewoners is nie net plaaseienaars nie maar ook hul werkers. Selfs die Somaliër met ‘n winkel daar sal in aanmerking geneem moet word!

  Die ‘edel’ benadering van die internasionale reg is bietjie van ‘n klug! Dit is politieke druk wat daar oplaas die sterkste sê het! Om ‘n saak daar gestel te kry sal ook enorme bedrae geld vra. Ek glo nie dat OASE beduidende politieke druk het om uit te oefen nie, hoe aanloklik die gedagte ookal vir hulle mag klink nie. Ek glo ook nie dat hulle borge met die vermoë van ‘n Bill Gates agter hulle het nie.

  Hulle kan eerder vergelyk word met ‘n vulstasie eienaar wat ‘n Formule een renspan op die been wil bring.

  1. Arnold de Beer

   Sal graag jou toestemming wil hê om gedeeltes van jou skrywe op Praag te mag plaas.
   Sowat van eerlikke en logiese skrywes wat met feite gestaaf word is min.

   Hierdie half woestyn argument is al so holrug gery dat mens daarvan wil braak.
   Ook maar goed so, want die oomblik wanneer iemand sy argument daarmee begin, dan weet ek hy is ‘n duimsuiger, en dan vat ek hom vas.

   En dan ook daardie verhewe woorde wat met groot erns gebruik word om hulle argument met oortuiging te probeer gewig gee staan ook al soos ‘n pitsweer uit.

   1. Ek dink nie die kwessie van “woestyngebied” is die kernrede waarom OASE aanvoer dat Orania nie die model vir selfbeskikking vir die Afrikaner is nie. Die kernrede is omdat die Afrikaner nie die eerste meerderheidsbesetters van daardie gebied is nie, en dus nie die grootste aanspraak daarop het nie. Die hoëveldgebied is in baie groot mate eerste deur Afrikaner voorgeslagte permanent beset. Nomadiese groepe wat nie grond permanent beset nie, het nie aanspraak op die grond waar hulle tydelik vertoef nie. Permanente besetting van grond is ‘n vereiste vir eksterne selfbeskikking,binne die inernasionale reg. Ek is oortuig dat as die Afrikaner die eerste en langste besetters van grond in die middel van die Sahara was, sou OASE dit beskou as grond waar ons geregtig is op selfbeskikking. Mense mag uiteenlopende standpunte hê, maar ek dink dit is dan net regverdig om die werklike redes vir mense se standpunte nie te verswyg nie.

  2. Mike

   Ben, dit is duidelik dat jy nog nooit behoorlik OASE se skrywes oor ‘regsvereistes’ en ‘afgebakende gebied’ in detail gaan lees het nie. OASE het op statistiese wyse bereken dat Afrikaners REEDS ‘n meerderheid vorm in die voorgestelde gebied (die volledige uiteensetting daarvan is op hulle webblad).

   Orania is beslis nie ‘n doring in OASE se vlees nie; ten spyte daarvan dat Orania inderdaad in ‘n semi-woestyngebied gelee is en presies EEN lewensaar het wat deur die dorp vloei; na 20 jaar nogsteeds minder as 1000 inwoners het en Afrikaners histories gesien GEEN aanspraak op die gebied het nie, het OASE enorme respek vir die pogings en die mense in Orania. Daarom sal jy dus agterkom as jy behoorlik na OASE se afgebakende gebied gaan kyk dat Orania INGESLUIT is.

   Ook as jy verder na OASE se duidelike uiteensetting van die internasionale regsvereistes gaan kyk (let wel dat OASE telkens bronne vir hul argumente gebruik, iets wat ander internasionale ‘kenners’ soos jyself byna nooit doen nie), sal jy sien dat OASE inderdaad ‘n referendum in die gebied gaan hou.

   Internasionale politieke steun is inderdaad baie belangrik ten tye van afskeiding – daarom dat OASE soveel klem plaas op ‘recognition’ oftewel erkenning. Sonder internasionale erkenning kan afskeiding nie suksesvol wees nie. Die internasionale gemeenskap sal NOOIT Afrikaners steun TENSY hulle op ‘n regsgeldige wyse afskei nie – daar is boonop ‘n verbod om erkenning aan nuwe state te verleen wat op geweldadige of onwettige wyse verkry is. As jy dus die moeite doen om OASE se inligtingsblad te lees, sal jy sien hoeveel klem OASE op die belangrikheid van internasionale bondgenote le.

   1. Mike, ek gee nie voor om ‘n kenner van die internasionale reg te wees nie! Ek glo ook nie dat dit ‘n voorvereiste is nie! Verder vis julle in troebelwaters met julle oordrewe klem op “historiese aansprake”.

    In sekere opsigte het OASE en die VVK-poging baie in gemeen. Die een wou plaaslik ‘n spannetjie bymekaar bring om met die regering te onderhandel, die ander wil dit in die internasionale arena loop doen. Die een wil nog ‘n gebied identifiseer, die ander het dit reeds gedoen. Albei beplan ‘n latere referendum.

    Die VVK se poging het klaaglik misluk en ek is bevrees dat julle dieselfde paadjie gaan loop. Alleenlik die werklike en tasbare is bemarkbaar en daarvan het julle niks om te wys nie! Hierdie tipe pogings bring net verwarring en verswak vertroue in volkstaat- en algemene Afrikanerpolitiek. Die DA se groei getuig hiervan.

    Julle oordeel oor Orania word buite die samehang van die tyd en politieke klimaat gedoen. Dit is wel demografies die enigste gebied beskikbaar.

    Die probleem met julle oordeel oor die potensiaal van die Noord Kaap is maar net bloot verbeeldingloos. Bestaande nedersettings langs die Oranje en Oranje/Vaal is maar net ‘n vulletjie teen wat daar werklik vermag kan word.

    Dit vra wel mense wat bereid is sulke uitdagings te aanvaar. In Orania is daar sulke mense bedrywig, ons as Afrikaners, het sulke mense, Kakamas is nog so ‘n voorbeeld uit vervloë tye uit.

    Onder Afrikaners kry ons nou drie benaderings tot die toekoms. Diegene wat die situasie gelate aanvaar, diegene wat ‘n kortpad via ‘n politieke gesprek soek (VVK, OASE, ens) en diegene wat besef dat die enigste pad een is van moue oprol en skouer aan die wiel sit! Hiervan is ‘n groeiende Orania getuie.

   2. Mike

    Ben, alles wat OASE doen of se is gebaseer op internasionale regsvereistes vir die verkryging van eksterne selfbeskikking. Ook Orania, wat tans deel is van die RSA-eenheidstaat sal die internasionale regsproses moet volg om af te skei – of hulle (julle) nou daarvan hou of nie. As Orania nie op hoogte is van wat hierdie vereistes is nie, mislei hulle Afrikaners – nes ander groepe wat nie op die internasionale werklikhede en feite agslaan nie. Sterkte as jy dink dat Afrikaners ooit in groot getalle Orania toe sal migreer – hoekom is daar net 1000 mense in Orania, maar meer as ‘n miljoen wat reeds oorsee is?

   3. Jaco Mulder

    Vriende

    Ek verwelkom die voortgesette gesprekke oor ‘n Afrikaner selfbeskikking waarvoor ons die passie deel.

    Baie van die gesprekke op verskeie forums laat my nogal dink aan die verhaal van Ferruccio Lamborghini, ‘n vervaardiger van trekkers en die latere skepper van Lamborghini sportmotors. Hy het self in die sestiger jare ‘n Ferrari 250 GT besit en onder andere nie van die enjin en koppelaar van die motor gehou nie. Hy was van mening dat Enzo Ferrari nie ‘n benul gehad het waaroor die bou van sportmotors behoort te gaan nie. Hy het hom toe gaan spreek waarop Enzo hom die rug toegekeer het.

    Lamborghini het toe besluit dat hy hom sal wys hoe om ‘n sportmotor te bou en werf toe ‘n talentvolle Ferrari ingienieur wat op V12 motors kon werk, Giampaolo Dallara om ‘n enjin vir die eerste Lamborghini te ontwerp wat toe in 1963 verskyn.

    Die Ferrari motormaatskappy behoort vandag ironies aan Fiat en Lamborghini aan Audi wat ook Volkswagen en Audi ontwerpte enjins in die Lamborgini aanwend. So probeer verskeie rolspelers maar hul stempel op die werklikheid afdruk.

    Die verhaal van die Hugel familie aan die oosgrens van Frankryk met Duitsland bring ons nader aan ons werklikheid. Die familie was van die voorste wynmakers in die Alsace-Loraraine gebied sedert 1639. Emile Hugel wat in 1869 as ‘n Fransman gebore is, het twee jaar later in 1871 noodgedwonge ‘n Duitser moes word gedurende die Frans-Pruisiese oorlog toe die gebied deur Duitsland verower is. Teen die einde van die eerste wereldoorlog in 1918 het hy weer ‘n Fransman geword. In 1940 word die Alsace streek weer deur die Duitsers beset en word Emile weer ‘n Duitser. Hy is uiteindelik in 1950 weer as ‘n Fransman oorlede nadat die gebied weer aan Frankryk teruggegee is.

    Alle historiese aansprake inaggenome, is niks nader aan realisties as die werklikheid. Die hier en die nou. Ons is nie met ‘n internetgebasseerde “Farmville” speletjie besig nie, ons leef nou.

    In werklikheid het ongeveer ‘n derde van alle Afrikaners Suid Afrika die afgelope 18 jaar reeds verlaat. Ongeveer die helfte van alle oorblywende Afrikaners woon in Gauteng, waarvan die helfte in die groter Pretoria omgewing.

    As VF Plus bestuurslid en Wetgewerslid het ondervinding my na 4 algemene verkiesings en 34 tussenverkiesings my geleer dat Afrikaners in groot getalle die liberale demokrasie omhels het , waarskynlik omdat dit naby aan hulle hier en nou is.

    Selfbeskikking klink goed, maar dit is daar ver en baie idealisties. Hulle reageer dus gretig op die hier en nou. Die DA gerugsteun deur die liberale NASPERS beloof om dit beter te maak en hou Afrikaners gyselaar.

    Enige politieke party wat binne die huidige Suid Afrikaanse politieke opset wil funksioneer sal gedwonge aan plaaslike regeringsverkiesings, sowel as provinsiale-en nasionale verkiesings in al nege provinsies moet deelneem om maksimum voordeel uit die proporsionele stem te trek. So party moet kompeteer met elke ander party in die stelsel. Die party sal sy aandag moet skenk aan kwessie politiek, dienslewering ens, asook kultuur politiek.

    Die VF Plus moet dus voortdurend ‘n balans tussen kwessie politiek en kultuurpolitiek handhaaf. Die werklikheid het anders verloop as wat ons dit wou.

    Net so het duisende Afrikaners tot nou nie na Orania of Kleinfontein gestroom nie. Solidariteit en Afriforum het hulself gevestig as burgerregte organisasies wat vir ‘n sekere nis veg.

    In werklikheid glo ek dat Gauteng waarskynlik altyd vir Afrikaners sal wees wat New York vir die Jode is. Selfbeskikking in al sy fasette sal in inpresteer waar moontlik op ‘n wyse wat haalbaar is in ‘n bepaalde omgewing.

    Afrikaners sal egter alleenlik werklik vry kan wees in ‘n selfrespekterende gemeenskap waar eie besluitneming tersprake is.

    Orania as groeipunt is ‘n werklikheid waarby ek vir reeds 18 jaar trots betrokke is. Die Orania idee het ‘n Orania werklikheid geword en gee hoop aan ander om dit te koester en help gedy. Indien Kleinfontein of enige ander insiatief sekere suksesse op selfbeskikkingsterrein behaal, behoort ons almal hoera te skree. Inprestasie en werklikheid sal bepaal waar ons toekoms le.

   4. Mike

    Ben hier is nou of twee Mike’s of die rekenaar is deumekaar. Ek is die Oranier Mike en die een wat onderaan geskryf het oor ‘n nuwe afrikaner party vir selfbeskikking.

   5. Mike, julle bly op die internasionale reg en wetsbeginsels hamer. Wette is bloot riglyne wat deur regters gebruik word om by ‘n regverdige uitspraak uit te kom. Dit is nie rigiede reëls wat letterlik toegepas word nie! Dit is riglyne.

    Die Serbiërs het ‘n sterk historiese aanspraak op Kosovo maar die Albanese maak sowat 90% van die bewoners uit. Die regverdige uitspraak was in die guns van die Albanese.

    Kom ons hou ons by by dit wat as algemeen regverdig beskou sal word. As ons dan die dag wel ‘n sterk genoeg kandidaat is om op afskeiding aan te dring, kan ons ons tot die wêreld vir goedkeuring wend. Nou is dit ‘n kar voor die perde inspannery.

    Re. die miljoen wat oorsee sit en nie in Orania nie. Orania se sponseffek begin nou maar eers inskop. ‘n Besluit om in ‘n braak gebied ‘n groeipunt te vestig is ‘n langsame proses en nie een wat oornag ‘n miljoen mense kan huisves nie. Stel gerus maar self eers ‘n maatstaf ter vegelyking daar voordat ‘n oordeel uitgespreek word.

    Om ‘n losstaande oordeel oor Orania uit te spreek is of dom of moedswillig. ‘n Oordeel vanuit ‘n groep wat self nog nie ‘n praktiese toets van hul benadering gedoen het nie is dit voortvarend dom!

 18. Jaco Mulder

  Vriende, inderdaad Interessante gesprekke. Laat ons altyd gebalanseerd wees in wat ons skryf. Insidente kom in vele organisasies voor. Beoordeel aub ‘n organisasie objektief en sonder die verstaanbare nydigheid wat persoonlike ondervindings veroorsaak. Ek het ook my negatiewe ervarings met Orania, Solidariteit, Afriforum, die skool, die kerk, die BVF en ander beleef.

  Daar is ‘n pragtige nuwe bemarkings DVD van Orania beskikbaar wat my vanmore ‘n knop in die keel laat kry het, kyk dit gerus. Daarin word ook verwys na die SA grondwet en artikel 235 wat deur die VF Plus onderhandel is, op die DVD word beeldmateriaal vertoon waar mense in die ouditorium op Orania sit, wat deur die VF Plus daaregstel is. Lugbeeldmateriaal word vertoon oor o.a pekanneeutboorde waarin die VF Plus leier en sy broer ‘n belang het. Die leier van die VF Plus is ook ‘n oprigterslid van die Orania Beweging en lid van die burgerraad.

  Ek self bedryf ‘n onderneming op Orania en daar is nog talle voorbeelde waarna ons kan verwys.

  Ek stem stem egter saam dat ‘n borsstampery tussen Afrikanerleiers en organisasies geen respek verdien nie. Ons moet bo dit uitstyg.

  Speel die bal, nie die man nie !

  1. Jaco, dankie vir beide jou bydraes. Ek dink ons almal kan baie leer uit die ervaring wat jy gedurende jou betrokkenheid by vryheidsgesinde sowel as NSA-kwesssie politiek opgedoen het oor die afgelope twee dekades.

   Dit is waar dat alle vryheidsgesinde Afrikaners in dieselfde kamp is en in beginsel dieselfde doelwit nastreef (in skerp kontras met die ideale van liberale Afrikaanssprekende blanke Suid-Afrikaners waarna jy verwys het). Vir hierdie rede is ek seker dat jy met my sal saamstem dat die mense wat die OASE-ekspedisie propageer ‘n groot fout begaan om die model waarmee die Afrikanervryheidstigting (Orania Beweging) sedert 1991 werk, en met groot sukses ontwikkel, probeer verkleineer en reduseer tot ‘n ondeurdagte, halfgekookte dorsland-ekspedisie.

   Ek sien gereeld hoe die ouens van OASE hammer dat mense wat met hulle verskil nie hul dokumentasie gelees het nie. Dit plaas eintlik ‘n glimlag op my gesig omrede ek die moeite gedoen het om al OASE se skrywe en argumente op hul webwerf te lees (wat redelik onlangs vrygestel is). Dit is immers duidelik dat nie een van hierdie ouens gedurende die afgelope 21 jaar die moeite gedoen het om Orania Beweging se grondwet en regsargumente, hooggeregshof uitsprake ten gunste van Orania, parlementere debatte en uitsprake (bv. oud minister Vali Moosa) wat die doelwitte en tasbare resultate van die Orania Beweging regverdig, besonderhede m.b.t. onderhandellings en skikkings tussen Orania en plaaslike asook provinsiale owerhede ens. gelees het nie. Indien OASE se ywer stigters al die bogenoemde gelees en gesnap het, dan sou OASE vandag nie bestaan het nie, want hulle sou almal nou op Orania gebly het en ‘n werklike bydrae gelewer het tot die verkryging van eksterne selfbeskikking vir Afrikaners.

   Ek vergelyk graag die OASE-ekspedisie met ‘n nuwe speelding waarmee lui en bedorwe kinders hulself vir tyd en wyl besig hou. Dit help nie mens probeer dit op ‘n diplomatiese wyse stel nie – as hierdie ouens waarlik in ons kamp is dan glo ek hulle sal een of ander tyd wakker skrik en saamwerk, soos vele van Orania se grootste kritici (o.a. senior NASPERS joernaliste) ontnugter is en al sover gegaan het om te erken dat die de facto realiteite m.b.t. selfbeskikking wat ons vanuit Orania op die tafel sit inderdaad nuwe moontlikhede skep wat hulle voorheen as geheel en al onhaalbaar bestempel het.

   Laastens, indien OASE se aanhangers ernstig is oor die vryheidsideaal dan stel ek voor hulle soek eerder maniere om by die Orania-realiteit (met Orania Beweging as voertuig) in te val aangesien hulle Orania binne hul voorgestelde gebied geplaas het. Indien dit nie vir hulle aanvaarbaar is om saam te werk nie dan dink ek hulle moet Orania liewers uit hul voorgestelde gebied uithaal. Trouens, dis ook ‘n goeie idee dat hulle eers die nodige toestemming by Orania Beweging kry om Orania wel by hul voorgestelde gebied in te sluit voor hulle enigsins verder ‘n woord oor Orania te se het… of het ek die kat aan die stert beet?

 19. Mike

  Ek gaan nou ‘n bynes oopkrap en ek weet ek gaan dalk’ pak kry, maar dit is iets wat my nou al lankal pla. Na al die oor en weer moddergooiery, bedankings en verkiesings nederlae binne die VF, is dit nie dalk tyd om ‘n nuwe dinamiese jong en moderne party te stig wat afrikaner selfbeskikking as eerste prioriteit stel nie? Sal ‘n afrikaner party met nuwe jong leiers nie dalk die antwoord wees op die DA se oorgawe styl nie? Ek vra dit omdat daar steeds ‘n party moet wees wat afrikaners verteenwoordig binne die regering totdat die volkstaat groter ontwikkel het.

  1. Pieter Senekal

   Mike ek dink dit is beslis die regte tyd. Dan kan al die ongelukkiges vir ons wys wat hulle kan doen. Ons moet onthou die saak van selfbeskikking is belangriker as die Vf+ as n ander party dit kan doen, sal dit goed wees. Hoop ons sien daardie party binnekort.

   1. Nee Pieter. Geen SA politieke party gaan die volkstaat vir ons van die rak afhaal nie. Die VF+ het reeds bewys dat die party politieke roete ‘n doodloopstraat is. In 1996 het genl. Viljoen self gese dat die Afrikaner nog ten minste 20 jaar gaan moet wag vir sy volkstaat (dit na hy in 1994 gese het dat as ons ‘n volkstaat wil he ons net genoeg steun vir die volkstaat moet bewys in die verkiesing – toe kry die VF amper 500 000 stemme!).

    In gesprek met dr. Pieter Mulder het hy self aan my erken dat hulle tydens die CODESA onderhandelings ‘n venster gehad het om ‘n volkstaat te kry maar dat daardie venster al lankal toegegaan het.

    Ons het op die harde manier geleer en moet ophou dink in terme van party politiek en meer fokus op de facto implementering van ons vryheid. Al stem elke Afrikaner vir ‘n vryheidsbeweging beteken dit net mooi niks as die werklikhede (m.a.w. instellings, grondgebied, arbeid ens.) wat nodig is om ‘n volkstaat te he nog nie van die aard is dat die volk vry kan wees nie.

    Ek sien die Afrikanervryheidstigting (Orania Beweging) as die enigste voertuig wat ons vryheid gaan herstel. Hoekom? Bou eers self die volkstaat op die regte plek, skep sy instellings en infrastruktuur, kry vir hom ‘n bevolking en laat daardie bevolking hom dan self vry stem terwyl deurlopende onderhandelings met alle rolspelers (nasionaal en in die buiteland) gevoer word op ons terme – m.a.w. ‘n werklikheid wat niemand kan ontken nie.

    Jaco Mulder (VF+ Gauteng Leier, LPW en lid van die VF+ se uitvoerende dagbestuur) het hierbo verduidelik dat ‘n politieke party wat deelneem aan die Nuwe SA verkiesings die meeste van sy tyd moet bestee aan Nuwe SA kwessies as hy realisties verwag om stemme van die Nuwe SA se bevolking te kry. Voorbeelde: ANC korrupsie, misdaad, Afrikaans in staatskole, kwotas op die sportveld, tolhekke, buitelandse stemreg ens. Dis alles Nuwe SA kwessies wat die VF+ moet aanpak om stemme te probeer kry.

    Om Afrikaners by die DA weg te kry, moet ons hulle deel van die Orania-realiteit maak. Al hoe ons dit gaan doen is om op te hou om ons tyd met Nuwe SA party politiek te mors en vir daardie Afrikaners werk, skole, behuising ens. in die aangewese volkstaat gebied skep terwyl ons hulle stelselmatig met tasbare realiteite oortuig dat ons slegs ‘n toekoms in Afrika het as ons ons vryheid binne ons eie grondgebied herstel.

    Die VF+ het wragtig al die beste argumente denkmaar gemaak en die ongelooflikste hofsake gewen vir Afrikaners sodat bv. sommige van hul plekname nie hoef te verander nie, tog stem daai einste Afrikaners keer op keer vir die DA. Terselfdertyd word die DA net swarter, meer liberaal en meer anti-Afrikaner… maar Zille behou nie net haar Afrikaner stembasis nie – sy brei hom selfs uit!!! Dis onregverderig, ek weet, maar dis die harde werklikheid. Die VF+ probeer als in sy vermoe om dit te keer en word elke verkiesing by die stembus net weer herinner dat hy misluk in sy pogings om die meerderheid Afrikaners sover te kry om nie DA te stem nie. Suid-Afrikaanse party politiek is uitgedien vir vryheidsgesinde en behoudende Afrikaners want die oorgrote meerderheid Afrikaners stel “sterk opposisie” heel bo op hul prioriteitslys.

    Hoekom was ek dan betrokke by die VF+? Ek glo dat ‘n VF+ wat net fokus op die vryheidsideaal meer beteken as ‘n VF+ wat tyd en hulpbronne mors om NSA-kwessie politiek onsuksesvol aan te pak. Ek was een van die ouens wat die VF+ van binne af probeer transformeer het om uitsluitlik op die herstel van ons vryheid in ons eie grondgebeid te fokus want dis al wat in die langtermyn saak maak.

    Miskien is een van die redes waarom ons soveel teenkanting van bo af gekry het die feit dat ons onsself nie as Suid-Afrikaners beskou nie – eerder net as Afrikaners (en toekomstige burgers van die Afrikaner Republiek). Vir die Suid-Afrikaners binne die VF+ maak Suid-Afrikaanse kwessies nog te veel saak en dis waarom die party se bestuur reeds hierdie jaar alleen meer oor die nuwe tolhekke in Gauteng gese het as wat hulle gedurende die afgelope 10 jaar oor die volkstaat in die publiek gepraat het. In Pretoria wen weerstand teen omstrede tolhekke meer stemme as pro volkstaat toesprake oor Orania. Weereens, dis die realiteit en dis waarom jy verkeerd is as jy dink dat ons ‘n nuwe “selfbeskikking politieke party” in die Nuwe SA nodig het wat ook in die einste Nuwe SA se verkiesings geslag gaan word.

    In ‘n neutedop – as lid van Orania Beweging en burger van Orania maak Gauteng se misdaadsyfer en tolhekke vir my net so min saak as wat Afrikaner republikeinse vryheid vir die VF+ se teiken kiesers in Pretoria of Bloemfontein saak maak. Sodra daardie teiken kiesers ‘n beter werk en lewe in Orania (of enige volkstaatgroeipunt) kan kry dan sal hulle wil trek en hul opinie van Afrikaner republikeinse vryheid vinnig verander – daarmee ook ‘n verandering in hul nasionale identiteit. Dis die werk van ‘n Afrikaner vryheidsbeweging (en nie ‘n Nuwe SA politieke party nie) om hierdie verandering teweeg te bring en by implikasie ons volkstaat ‘n werklikheid te maak.

   2. Pieter lees gerus Quintin se antwoord aan jou aandagtig. Hy is gewoonlik kort en kragtig maar hierdie keer kan ons hom die lang relaas, in die styl van OASE, vergewe. Hy stel ‘n paar goeie punte!

    HOOR,HOOR Quintin!

 20. Sonder om enige iemand aan te val wil ek net pleit dat die belangrikheid van die regskorrektheid vir ‘n eis om selfbeskikking nie ontken word. Die eerste ding wat die ANC sal doen wanneer ‘n eis om selfbeskikking aan hulle gestel word, sal wees om te kyk waar die eis regstegnies foutief is. Wanneer hulle dit vind is die volgende stap om die saak na die internasionale hof te verwys waar die eis dan onwenslik verklaar word, en walla!!!, met die steun van die res van wêreld word die eis om selfbeskikking verwerp. Naspers gons in die ore van die Afrikaner publiek dat selfbskikking nie vir hulle beskore is nie, en daar is die Afrikaner vir altyd platgeslaan. Dit alles omdat Jan Rap besluit het om tot die politiek toe te tree en in onkunde selfbeskikking te eis. Dit is ‘n hoogs gespesialiseerde taak om toe te sien dat ‘n eis vir selfbeskikking regstegnies korrek is en een van die uiters belangrike en onmisbare faktore. Ander faktore speel ook ‘n rol en daar is ook ‘n politieke sy van die saak, maar dit mag asseblief nooit, nooit die belangrikheid van die regstegniese korretheid misken wat slegs deur hoogs opgeleide en gesoute mense in die verband, behartig kan word nie. Geen land het selfbeskikking gekry in die moderne geskiedenis deur slegs die wil en kennis van ‘n algemene politikus nie. Gaan kyk maar of daar so ‘n voorbeeld is. Ek sien OASE wil ‘n regspan saamstel wat bestaan uit gekwalifiseerde mense wat reeds deur die meul is wat betref die suksesvolle hantering van eise om eksterne selfbeskikking. Dit gee my hoop. Daarsonder gaan met ons gemors word soos daar met Roelf Meyer gemors is in die onderhandelinge vir ‘n nuwe bedeling van S.A, wat nou gelei het daartoe dat die Afrikaner in sy doodsnikke verkeer. Asseblief, nie weer nie! Ons mag dit net nie weer toelaat nie. Ongeag ons onderskeie meningsverskille, mag ons net nie so ‘n dom flater begaan nie, want die prys daarvoor sal die vernietiging van die Afrikaner se vryheidsideaal vir altyd wees. Wat ‘n groot prys om te betaal !

  1. Andre, om ons in ‘n gebied, waarop ons aanspraak wil maak, gevestig te kry, is nou die belangrikste. Sonder so ‘n gebied is die res bloot warm lug!

   Natuurlik moet ons ten volle op hoogte van die regsaspekte wees en natuurlik moet ons nie ‘n klomp lomp onderhandelaars met die taak vertrou nie. Kom ons kry eerstens iets tasbaars tot stand alvoor onderhandelinge ter sprake kom.

   In Orania word presies net dit gedoen en ‘n bydrae in die vorm van ‘n goeie regspan sal nie te versmaai wees nie.

 21. Pieter Senekal

  Quintin, in jou jongste skrywe gee jy jou persoonlike standpunt op n verantwoordelike wyse, wat ek kan respekteer. Dis die tipe van debat voering wat ek verwelkom. Ek glo nie regtig dat nog n politieke party die oplossing is nie. Jaco Mulder het baie mooi die redes uit een gesit waarom die VF+ steun verloor en waarom hulle tans op n spesefieke manier moet optree. Aan die anderkant sal die Orania Beweging meer en meer die leiding moet neem. Die Vf+ het twee politieke bene waarop hy staan. Die regte van Afrikaners binne die nuwe S.A en dan Selfbeskikking. Die VF+ bied dus die geleentheid vir elke lid om hom uit te leef in die” been” waar hy voel sy roeping lè. Ek dink die ongelukkigheid het gekom omdat een groep wou die party transformeer om slegs op die selfbeskikking been te staan, terwyl die ander groep voel die beskerming van regte binne die NSA is belangriker. Ek dink die party moet terug keer na sy oorspronklike twee “been” stelsel, dit kan baie Afrikaners akkomodeer. Die selfbeskiking been kan alle vryheid soekende Afrikaners akkomodeer. Dan gaan ons n baie sterker party kry, wat die volgende voordele inhou, groter inspraak beter organisasie vermoens, beter finansies,ens. Beter vir almal. Eendrag maak mag.

  1. Pieter Senekal

   Ek wil graag die volgende by my vorige skrywe byvoeg. Die rol van n vryheids beweging soos die Orania Beweging is uiters belangrik on vryheid te verkry. Maar op sy eie sal dit baie moeiliker wees. Die samewerking met n politieke party, wat in die parlement verteenwoordig is, het baie voordele, soos ons reeds gesien het. Daarom is ek n voorstander daarvan om aan altwee te behoort en dan betrokke te wees waar jou roeping lè.

   1. Dankie Pieter. Ek het vir lank ook gedink dat die VF se 2 been benadering die beste roete is, want almal wat vereenselwig met die Afrikanerdom kan dan ‘n tuiste binne die party he (eendrag). Op papier lyk dit regtig goed maar in praktyk is dit ‘n totale mislukking omrede elkeen van die bene op twee totaal uiteenlopende ideale neerkom: 1. ‘n beter SA vir Afrikaners, en 2. ‘n nuwe staat vir Afrikaners los van SA. Die twee benaderings is geheel en al onversoenbaar… ek persoonlik moes dit op die harde, hartseer en lelike manier leer.

    Sien dit so – Dink net as Jan Hofmeyr en M.T. Steyn dieselfde party vir Afrikaners probeer stig het in die laat 1800’s sodat die koloniale Kapenaars en die republikeinse Vrystaters se belange deur een organisasie teen Britse imperialisme beskerm kon word. Dit sou nie werk nie want Steyn en die Vrystaters het geglo dat die beste manier om ons belange te beskerm juis buite die kolonie was terwyl Hofmeyr en die Kapenaars nie bereid was om hul eiendom en belange in die Kaap prys te gee en sodoende die Britte se juk af te skud deur in die OVS of ZAR te hervestig nie.

    Op die einde was Steyn tog reg gewees en dit het ‘n DF Malan geverg om die Kapenaars met groot sukses op die republikeinse pad te plaas. Die verskil tussen toe (Hofmeyr, Steyn en later Malan se tyd) en nou is dat die swart man nie net deel van die politieke speelveld geword het nie, maar nou ook bepaal watter reels op die speelveld gespeel gaan word en sommer ook self die skeidsregter is.

    Die VF se 2 been benadering het tot nou dalk vir ons meer tyd gekoop, maar dra kennis van die nuwe generasie swartes wat aan Malema en kie se lippe hang en besef dat dit eintlik teenproduktief is om meer tyd binne die ANC/DA bedeling te he, want die volk word letterlik droog gebloei. Ons het ‘n een been benadering nodig, ‘n M.T. Steyn benadering, ‘n Orania Beweging benadering: VRYHEID!

   2. Jaco Mulder

    Quintin, vriende

    Dankie vir die kommentare. Ek dink die gesprekke vind op nugtere grondslag plaas. Ek wil net graag die volgende beklemtoon en byvoeg:

    Die Suid Afrikaanse politieke landskap waarin die meeste Afrikaners tans leef en waarskynlik nog vir ‘n geruime tyd gaan moet leef het so verander dat selfs die liberale DA wat deur die meeste van ons Afrikaners tot nou om welke rede ookal gesteun word, toenemend ‘n afrikanistiese party word met dieselfde waardes as die ANC. Hulle sal dit ook moet word indien hulle wel meer swart steun wil werf. Daar is dus slegs een party wat nog Christelike, nasionalistiese en Westerse waardes verteenwoordig en dit is die VF Plus.

    Ek sien die saak so, Eksterne selfbeskikking is die eerste prys. Ondergeskik aan dit is streeksoutonomie en onder dit minderheids-of groepsregte en dan individuele regte. Waar meet julle ons situasie in Suid Afrika tans ?

    Ek reken dat meeste Afrikaaners nog in die individuele regte kamp rondbeweeg en namate hul sitausie versleg hul terugval op hul wortels, geloof, kultuur, taal.

    Die VF Plus het dus ‘n voortdurende belangrike rol om te speel as voedingsgeut oppad na eksterne selfbeskikking en die klimaat daarvoor te berei hetsy deur gunstige wetgewing en onderhandeling en die monster van steun. Die werklik ontvou intussen die vorm van ‘n Orania en meer. Die heengaan van ‘n VF Plus sal waarskynlik die einde hiervan beteken. Ons is nog nie gereed om die leertjies agter ons op te rol nie..

   3. Mike

    Pieter dis wat ek bedoel het. Iemand sal nog die afrikaner in die parlement moet verteenwoordig. Ek kan verkeerd wees maar ek dink P mulder het eens op ‘n tyd gese dat afrikaners buite parlementer moet werk aan selfbeskikking en hulle moet hom hom in die parlement instem sodat hy op hoogte kan bly van wat die ANC regime beplan. Dit maak ook nogal sin. Dit is tog die beste plek waar jy ook vir hulle kan se wat jou eise en doelstellings is.

 22. Mike

  Wil net eers sê nou gesels ek darem lekker. Ek word nie hier ‘n mol of ‘n verraaier genoem nie. Ek wens net ons kon oor mekaar by ‘n tafel sit want dit is belangrikke sake en lekker wat ons nou bespreek. Quintin vir President!

  Ek is nie rigied as dit kom by die stigting van ‘n nuwe politieke party nie. Ek het maar net gedink omdat die VF gedwing word om hom in ‘n mindere mate toe te spits op selfbeskikking het die party dalk sy roeping verloor. Dit gaan nou meer om oorlewing vir die VF. Ek dink nie die probleem lê by P Mulder nie maar eerder by omstandighede rondom party politiek, veral nou.

  Ek dink steeds dat daar ‘n behoefte by die meer konserwatiewe afrikaner bestaan om iewers in te skakel waar hy voel hy tuis hoort. Afrikaners stem vir die DA omdat hulle voel die DA beteken wel iets vir hulle as amptelikke opposisie. Ek het ook waargenaam met die laaste mun. verkiesing was dat hulle bang is as die ANC ‘n twee derde meerderheid kry hulle die grondwet kan verander waaronder eiendomsreg ens. Die gevoel was dat die VF die opposisie stem verdeel.

  Ek dink ons moet op ‘n manier vir die afrikaner begin wys op die voordele van selfbeskikking en hulle reg daartoe. Die VF kan dit nie doen nie.

  1. hahahaha – Mike, kom ons kry eerder Steve Hofmeyr deel van Orania en verkies hom tot president. Minstens sal ons dan ‘n president he wat kan sing (meer as wat die Suid-Afrikaners kan se!!)… en die van julle wat nie van Steve Hofmeyr hou nie, julle hou seker ook nie van die Bulle nie… moet tog asb nie jul probleme ons sin maak nie 🙂

  2. Pieter Senekal

   Dis voorwaar lekker om so te kuier. Miskien moet ons ophou om te sè die Vf kan of kan nie dit doen nie, hulle MOET dit doen , daar is nie n ander keuse nie. Die twee been benadering glo ek is nog steeds relevant.Miskien lè die fout by die lede, ons is gewoond aan n grys of wit benadering, ons sal n kopskuif moet maak. Hoekom kan ek en Quintin nie in die selfde party wees en hy hom beywer vir die Orania opsie en ek vir die beskerming van regte binne die NSA nie Miskien moet die party geherstruktureer word met twee onderleiers, een wat elke been verteenwoordig en bevorde, dit kan ook verder afgewentel word. Een van die mooi dinge wat op Orania gebeur het, is die feit dat hulle nuut begin dink het, ons kan dit mos ook doen in ander fasette van die volks lewe.

   1. Pieter, jou voorstel maak sin. 2 onderleiers – een wat net werk maak van die vryheidsideaal en ‘n ander een wat net fokus op NSA-kwessie politiek. Indien so iets ooit daglig sien sal ek en vele ander bereid wees om die VF+ nog ‘n kans te gee. Dit sal een van die grootste klippe uit die pad uitrol.

    Die ander groot klip wat ook eers verwyder sal moet word is die uittrede van ‘n paar manne in die VF+ wie se raklewe al lankal verstryk het. Dit sal dan ook die probleem m.b.t. nepotisme uit die weg ruim. Dis onmoontlik om bv. ‘n regverdige interne verkiesing te hou as die hoof waarnemer (en self aangestelde de facto voorsitter van die reorganisasie vergadering) se seun een van die (herkiesbare) kandidate is en ander kandidate nie eens ‘n spreekbeurt gegun word om hul strategie en doelstellings aan die vloer voor te le nie. Die feit dat die seun van die de facto voorsitter nie eens naastenby verdien om op meriete herkies te word nie lyk nie net sleg nie – dit beklemtoon ook die stank van korrupsie. Daar is nie plek vir sulke snert in enige gesonde volksgerigte organisasie nie.

    Iemand het eens op ‘n tyd vir my gese dat hierdie die simptome is van ‘n organisasie wat te klein geword het. Die vraag moet egter gevra word hoekom die mense wie se raklewens verstryk het en wat veroorsaak dat die organisasie aanhoudend krimp toegelaat word om die spelreels so aan te pas sodat hulle en hul kinders, vriende asook hul kinders se vriende deurlopend hul stoele kan warm hou.

    Kyk niks is onmoontlik nie. ‘n paar GROOT wonderwerke sal moet gebeur voor die VF+ weer in staat gaan wees om sy missie effektief uit te voer en meer steun te kry. Daar is ‘n paar ouens daar vir wie ek opreg respek het en wie ek meer as bereid is om te volg. Hulle kan egter op een hand getel word en moet self gereeld aan die agterspeen suig a.g.v. die ou garde se houvas op die party.

 23. Pieter Senekal

  Quintin, dis goed dat ek en jy alreeds nader aan mekaar beweeg het, dit wys jou die waarde van goeie debatvoering. Ek sal sorg dat hierdie voorstel van my onder bespreking kom, miskien word dit dalk nog die oplossing. Ek glo ook dat Jaco Mulder hiervan kennis geneem het. Ek sal graag sy komentaar wil hoor. Jou ander probleem het ek nie nou n antwoord voor nie, ek hoop egter dit kan ook opgelos word. Ek is nou moeg gekuier geniet jou naweek verder.

  1. In die haak Pieter.

   Net om dinge in perspektief te plaas… Die VF+ behou sy 4 setels in die parlement na die 2009 algemene verkiesing.

   Pieter Mulder (Noord-Wes)
   Pieter Groenewald (Noord-Wes)
   Corne Mulder (Wes-Kaap)
   Anton Alberts (Gauteng) vervang vir Willie Spies (ook Gauteng)

   +- 40 000 stemme = 1 setel. Kom ons kyk hoeveel steun kry die manne vanuit hul eie provinsies waar hulle veronderstel is om die VF+ te verteenwoordig en steun vir die party te werf:

   Noord-Wes: 19,463 stemme. Nie eens ‘n halwe setel of ‘n provinsiale wetgewer setel nie, tog woord 2 ou manne uit hierdie provinsie parlement toe gestuur.

   Wes-Kaap: 8,384 stemme. Nie naastenby ‘n setel in die parlement of in die Wes-Kaap wetgewer nie, tog gaan die Wes-Kaap leier, nl. Corne Mulder, parlement toe. Beide Limpopo en Mpumalanga genereer meer stemme as Wes-Kaap.

   Ek praat onder korreksie maar ek glo dat al 3 hierdie LP’s al sedert 1994 in die parlement is en voor 1994 KP LP’s was. Ek verwys dus na Pieter Groenewald se ou staltjie oor die sak en die saak.

   Gauteng: 67,660 stemme. Slegs 1 lid van Gauteng gaan parlement toe. Byna die helfte van die VF+ se stemme kom uit Gauteng uit en dis ook waar die party se voetsoldate op meriete presteer. Gauteng kry slegs ‘n kwart van die koek terwyl hy amper die helfte bestanddele bygedra het sodat daar darem ‘n koek kan wees.

   Ek besef dat mens jou sterkste osse moet inspan en dat getalle nie die enigste faktor is nie, maar wanneer jou osse nie die wa deur die drif trek nie en jy jou sterk jong osse net in die veld laat staan en wy dan mors jy jou lede en kiesers se tyd.

   Mense soos Jaco Mulder en Philip van Staden verdien op meriete om ons saak in die parlement te stry terwyl ouens soos Pieter Groenewald en Corne Mulder nie genoeg steun in hul eie provinsies kan kry om eens LPW’s te wees nie. Daar is beslis meer as genoeg Afrikaners in daardie provinsies om vir elk van die 2 ou osse minstens 40 000 stemme te besorg maar hulle doen nie genoeg in hul eie agterplase om op meriete in te kom nie. Los die DA uit hierdie argument uit – dis verseker nie Helen Zille se skuld dat beide Pieter Groenewald en Corne Mulder met hul broeke om hul enkels staan en niks daaromtrent hoef te doen nie. Buitendien, hoekom moet hulle iets in hul eie agterplase doen as hulle reeds weet dat hulle op die rug van ‘n ander provinsie (wat wel die harde werk insit) parlement toe gaan?

   Net vir die rekord – as belastingbetaler (wat ordentlik hoes!) betaal ek meer as genoeg vir my vryheid van spraak m.b.t. die funksionering en samestelling van die NSA parlement en sy LP’s. Terwyl ek geen tyd het vir die DA nie wil ek net noem dat Anchen Dreyer meer goeie dinge op Facebook te se het oor wat als op Orania aangaan as wat VF+ LP Pieter Groenewald van Orania te se het. Hoe verduidelik die ou os daai een? Verder het ek ook VF+ (volkstaat) gestem in 2009, dus kan ek my ontevredenheid oor my keuse van voertuig uitspreek as ek wil… ek en my vriende het lank genoeg daai dag in die ry gestaan vir die VF+ en verdien dus om die feite na hartelus te deel hahaha 🙂

   ‘n Sterk VF+ wat daadwerklik sy missie (artikel 3 in sy grondwet) uitvoer en die Afrikaner doeltreffend in die NSA parlement verteenwoordig sal wel ‘n sterk aanwins vir die saak wees… daaroor het ons darem konsensus bereik.

  2. Mike

   Pieter ek ondersteun jou daarin. Kom ons kyk of ons die VF kan verander kry voor die volgende algemene verkiesing, dit bly steeds belangrik omdat die afrikaner nog lank buite die volkstaat gaan bly. Net as ek verandering daar sien sal ek hulle weer ondersteun in die volgende verkiesing.

 24. Jan

  Elders hierbo word aangevoer dat OASE se voorstelle op geweld afstuur, omdat OASE se voorstelle volgens die kommentator sou impliseer dat nie-RSA-burgers afkomstig uit die res van Afrika uit OASE se gebied verwyder sal word. Dit is nie waar nie en duidelik lees die persoon nie OASE se gepubliseerde artikels nie. Al wat OASE meld is dat sulke nie-RSA-burgers geensins aanspraak sal kan maak op burgerskap en dus ook nie op stemreg binne ‘n toekomstige Afrikaner-republiek nie. Dit beteken dat hulle nie sal kan deelneem aan ‘n gebiedsreferendum vir afskeiding nie. Sonder ‘n gebiedsreferendum sal Afrikaners nie maklik eksterne selfbeskikking kan opeis nie.

  Inwoners van OASE se afgebakende gebied wat nie RSA-burgerskap het nie sal nie stemreg geniet in ‘n gebiedsreferendum nie, omdat hulle sowel wat die RSA-grondwet as die internasionale reg betref onwettige immigrante is. Sulke mense wat op onwettige of korrupte wyse burgerskap ontvang het, se burgerskap kan sonder veel inspanning ingetrek word bloot deur wet en orde te handhaaf en deur middel van taaltoetse waar daar twyfel bestaan. Dit is presies hoe lande in Wes-Europa en elders in die wêreld te werk gaan om onwettige immigrante aan die kaak te stel.

  In gevalle waar sulke onwettige immigrante hulleself skuldig maak aan misdaad, word hulle baie gou gedeporteer soos wat pres. Sarkozi van Frankryk dit onlangs bewys het met Romas (Gypsies) in sy land. Die feit dat die ANC-regering dit nie doen nie, is net nog ‘n bewys van hul onbevoegdheid om die land te regeer en bied des te meer vir Afrikaners internasionale regsgronde om oor hulleself te regeer in ‘n eie grondgebied. Juis omdat Afrikaners ook ‘n inheemse volk van Afrika is, is die onwettige besetting van hul tradisionele grondgebied deur nie-RSA-burgers ‘n duidelike oortreding van die VN se Deklarasie vir die Regte van Inheemse Volke. Dit is maar net nog een van vele redes waarom Afrikaners in die voorgestelde gebied van OASE eksterne selfbeskikking kan en behoort op te eis.

  1. Jan, ‘n referendum in ‘n gebied is nie tot net sekere bewoners beperk nie. Om op enige internasionale erkenning te kan aanspraak maak, sal al die bewoners ‘n sê daarin moet hê!

   As andere nie uit die gebied verskuif gaan word nie sal hulle gelyke burgerskap as die res moet hê. As nie een van dié twee, dis nou of verskuiwing of ondergeskiktheid,nie toegepas word nie, verander in wese niks nie. As enige van dié twee wel toegepas word lok dit konfrontasie uit!

   Die plan is doodgebore!

 25. Mike

  Jan OASE se voorstelle kom nie saam met ‘n prakties uitvoerbaarheidsplan nie want hulle weet dit kan nie werk nie. Die ANC sal dit aflag en boonop nog die afrikaner ook. Dit voldoen dalk aan al die internasionale regsaspekte maar as die ANC nie eers hulle eie wette handhaaf nie hoe dink jy sal hulle ‘n eis op so iets hanteer. Julle vergeet dat die afrikaner hom glad nie steur aan enigiets wat nie deur die regime hanteer word nie, nou hoe gaan julle hulle kry om vir so iets te stem? .

  1. Mike, ek staaf graag jou argument hierbo met die VVK verkiesing laas jaar. Die VVK maak ook ‘n briljante saak gebaseer op internasionale regsaspekte, die volkereg, VN deklarasies ens. maar kon nie 30 000 mense beweeg om ‘n volksraad te verkies nie. Dit wil se dat ongeveer 2 uit 100 stemgeregtigde Afrikaners gaan stem het. ‘n Mooi idee maar die VVK bemiddelde volksraad kan nie aanspraak maak op ‘n mandaat om enigiets namens die Afrikanervolk te eis of voor te onderhandel nie.

   Op Orania het ongeveer 70% van alle stemgeregtigde Afrikaners gestem in die Orania Verteenwoordigende Raad verkiesing (ons eie munisipale verkiesing). Hier is miskien nog net 1 000 permanente inwoners, maar niemand betwis die feit dat die owerheid van hierdie gemeenskap ‘n mandaat het om ons te verteenwoordig nie.

   Ek voorspel dat OASE dieselfde resultaat as die VVK gaan kry – nie genoeg steun in hul grondgebied om ‘n volksaak te hanteer namens Afrikaners (wat daar woon en elders) nie.

   Wat leer ons? Die belangrikste vereiste om selfbeskikking toe te pas is ‘n eie grondgebied waar Afrikaners nie net die oorgrote meerderheid is nie, maar ook strewe na republikeinse vryheid. Om net ‘n meerderheid te wees in ‘n gebied (soos OASE beweer dat Afrikaners in hul voorgestelde gebied reeds ‘n meerderheid is) is doodgewoon ‘n nul op ‘n kontrak as die oorgrote meerderheid van daardie Afrikaners nie bereid is om hul hande op te steek vir ‘n Afrikaner Republiek nie.

   Die enigste plek op aarde waar daar tans ‘n ordentlike saak vir Afrikaner eksterne selfbeskikking gemaak kan word deur ‘n owerheid wat ‘n duidelike mandaat het om namens die gebied se bevolking so ‘n saak te maak, is die 8 000 hektar waaruit Orania bestaan. As mense dink dis te klein, dan moet hulle ons kom help uitbrei. 21 jaar gelede was hierdie gebied maar net 145 hektar groot – waar gaan ons oor 21 jaar van vandag af staan?

   Feit is, ons gaan baie groter word en ons gaan ons Afrikaner Republiek verklaar wanneer ons genoeg instellings en genoeg mense het om ‘n eie staat te regverdig. Dit als geskied in lyn met elke internasionaal aanvaarde riglyn m.b.t. sesessie. Tot dan bou ons steen vir steen en meter vir meter om hierdie doelwit te verwesenlik.

   Voorwaarts Orania!

   1. Mike

    Quintin, die VVK se proses was om verskeie redes beslis nie in lyn met internasionale reg nie. Jy se Orania gaan nog baie groter word. Hoe groot en wanneer? Na 20 jaar is daar skaars 1000 mense, so hopelik teen 2032 is daar 2000? Nee wat Quintin, teen daardie tyd is meeste Afrikaners of vermoor, of landuit, maar beslis nie in Orania nie.

    Die grondgbied wat in Orania opgekoop is maak steeds deel uit van Suid-Afrika se grondgebied, en die RSA regering oefens steeds territoriale soewereiniteit uit oor daardie grondgebied. Daarom sal ook Orania aan die internasionale riglyne moet voldoen om af te skei. Die feit dat Afrikaners nie die permanente bevolking in die gebied is nie en ook nie historiese aanspraak op die gebied het nie, beteken klaar dat Orania nie aan internasionale riglyne voldoen nie.

 26. Pieter Senekal

  Ek het die volgende vra oor die OASE plan: 1) in die dorp waar ek woon en talle ander dorpe is tans n sterk Anc munisipale regerings, nadat vryheid verkry is gaan dit nogsteeds dieselfde wees, almal moet gelyke regte hè. 2) volgens die gebied wat geidentifiseer is, is aan die eenkant van die straat die Volkstaat en aan die ander kant Soweto. Dit kan mos nie werk nie. 3) Oase sè historiese grondvestigings patrone is nie n vereiste nie, maar wel wie die langste in sekere gebiede gewoon het. Ek dink beide argumente is nie meer geldig nie, want die volk het in 1992 gesè ons wil nou 1 SA met 1 regering hè. 4) n referendum in hierdie gebied kan ook nie gewen word nie. Die swart en Da stemme is te veel. Ons as minderheid Afr wat selfbeskikking verkies sal moet aanvaar om voor te begin in n eil bevolkte, onderontwikelde gebied, deur ons werk self te doen en God te vertrou en Hom in waarheid te dien.

  1. Briljant gestel Pieter!

   Dit help nie mens maak die beste argument gebaseer op net internasionale regsaspekte nie, maar gaan staan en stel ‘n grondgebied voor waarop die swart volke meer aanspraak het omrede hulle eerste die gebied bewoon het, waar hulle die meerderheid is (ongeag wat OASE se navorsers se – Afrikaners is beslis nie ‘n meerderheid in daardie streek nie), waar die ANC reeds byna al die munisipaliteite bestuur sedert 1994, waar swartes waarskynlik 80% + van alle arbeid voorsien en waar die meerderheid Afrikaners tradisioneel vir ‘n party stem wat nie Afrikaner selfbeskikking voorstaan nie (DA).

   OASE… Jammer ouens, julle maak ‘n goeie argument wat internasionale regsaspekte aanbetref, maar julle idee is nie uitvoerbaar nie omrede julle na die ooste van suidelike Afrika toe kyk terwyl slegs die weste lewensvatbaar is vir jul idee. Kom asb. Orania toe en gesels met mense soos prof. Manie Opperman, dr. Wynand Boshoff, Sebastiaan Biehl en Carel Boshoff oor die regte roete wat gevolg moet word en hou dan samesprekings met Orania se owerhede om te sien waar julle van hulp kan wees.

   1. Dis soos jy sê Mike, internasionale RIGLYNE. Riglyne is bloot hulpmiddels tot ‘n regverdige uitspraak!

    Kom ek herhaal dit wat ek vroeër gesê net weer. Enige besluit wat enige bewoner van ‘n gebied sal dwing om te verskuif of tot ‘n onderhorige status sal verlaag, voldoen nie aan hedendaagse internasionale riglyne nie. Dit sal nie die regverdigheidstoets slaag nie! Daarby sal ‘n ‘wit’-historiese aanspraak in Afrika, in hierdie na-koloniale tydperk, behoorlik waterdig moet wees om enige indruk op die internasionale gemeenskap te maak.Ek glo nie dat OASE so ‘n toets sal slaag nie!

    As ons seggenskap oor ‘n gebied wil hê sal ons dit in privaat besit moet kry, maw aankoop! Ons slaan nie meer die politieke-kitaar nie! Dis net jammer dat daar nog te veel van ons is wat so dink.

    Dan is daar die afgesaagde eendimensionele oordeel oor die groei in Orania. In die artikel word die agtergrond waarteen Orania ontstaan het geskets. Blykbaar het jy dit nie gelees nie. Die enorme omvang van so ‘n taak neem jy ook nie in ag nie!

    Hou dit net in gedagte dat feitlik alles in Orania van die grond af opgebou moes word. Dit wat aanvanklik aangebied kon word het nie die kortsigtiges opgewonde gehad nie. Dit was ‘n projek wat moed en visie gevra het. Die grondleggers van hierdie groeipunt was idealiste en as hulle die komende probleme op hul pad vooruit kon sien sou hulle dalk twee keer gedink het. Gelukkig het hulle vasgebyt en begin nou die vrugte pluk.

    Die tydperk waarin mense daar gekom en gegaan blyk nou verby te wees en bestendige groei, met ‘n stygende kurwe, vind nou die afgelope vier vyf jaar plaas. Orania is die enigste plek waar die bul by die horings gepak word. Alleenlik ‘n groep wat ‘n vergelykbare projek aanpak het die reg om ‘n oordeel uit te spreek. Die beterweteriges is bloot stuurmanne aan wal!

    As hulle niks tasbaars het om te wys nie, moet daar liefs bek gehou word. Harde werk is al wat ons oorhet! Politieke hefkrag sal ons alleenlik herwin in ‘n gebied, deur ons bewoon, deur ons ontwikkel en onder ons beheer. Die internasionale gemeenskap gaan dit nie vir ons gee nie, hulle kan en sal net hulle goedkeuring daaraan heg mits ons saak dit regverdig.

   2. Mike

    @Ben le Roux: Ek sien OASE gee gereeld erkenning aan die edele en prysenswaardige poging wat wyle prof. Carel Boshoff en sy volgelinge aangewend het om vir Afrikaners ‘n ‘volkstaat’ te gaan probeer ontwikkel het in die Noord-Kaap. Ek sien nie dat daar erkenning hiervoor gegee word in kommentare waar OASE aangeval word nie. My begrip van OASE is dat die organisasie nie in ‘n politieke kompetisie met die Orania-konsep staan nie. Orania se eie webtuiste bevestig dat hulle ‘n kultuurpolitieke poging is om vir Afrikaners ‘n heenkome te bied. OASE se proses is duidelik ‘n internasionale politieke en regsproses wat nog geen politieke bewusmakingsveldtog onder Afrikaners geloods het sedert hulle maar enkele maande gelede hul doelwitte bekend gemaak het nie. trouens, OASE stel dit duidelik dat hulle ‘n drukgroep is wat nie party-politieke doelwitte nastreef nie. Die feit dat Steve Hofmeyr as populistiese Afrikaanse sanger OASE steun is eintlik die enigste reklame wat OASE tot dusver geniet – en dis gratis. Dit blyk ook duidelik uit gereelde kommentare op OASE se eie facebook en in artikels op hul blog dat OASE nie die politieke bewusmaking onder Afrikaners van die OASE-konsep in die korttermyn as hulle hoofdoel sien nie.

    Wat OASE wel doen is om, net soos wat hulle dit ten opsigte van die VVK-pogings doen, Afrikaners intussen op die internet daarop te wys dat internasionale regsbeginsels en die riglyne van die internasionale gemeenskap gevolg sal MOET word indien Afrikaners ooit onafhanklikheid in hul eie staat wil geniet. Geen minderheidsvolk, wat soos Afrikaners vasgevang sit in ‘n eenheidstaat, het nog ooit suksesvol onafhanklikheid verkry sonder dat hulle aan internasionale regsbeginsels en die riglyne van die internasionale gemeenskap voldoen het nie. Afrikaners, met hul apartheidsverlede, gaan beslis nie ‘n uitsondering wees wat dit betref nie. ‘n Opsomming van die vereistes en riglyne waarna OASE verwys kan onder die hofie REGSVEREISTES bo-aan hul tuisblad gelees word. Alles wat daar staan is gebaseer op deeglike navorsing en die nodige bronverwysings verskyn telkens. Gaan toets ‘n mens die Orania-konsep daaraan, tree heelwat tekortkominge na vore.

    Die kritiek wat ek tot dusver onder hierdie artikel teen OASE gelees het, is nêrens gebaseer op dit wat ek self op OASE se blog lees nie. Algemene stellings van mense sonder bronverwysings is selde betroubaar. OASE haal gerespekteerde bronne aan vir hul standpunte, iets wat ek nie op Vry Afrikaner teëkom nie. Dit blyk ook dat lesers wat OASE-ondersteuners is op hierdie blog, wat nie met Vry Afrikaner saamstem nie, geblokkeer word sodat hulle nie antwoorde op vrae van ander lesers hier kan gee nie. My inligting is dat daar net wat hierdie spesifieke artikel en debat betref reeds verskeie sulke OASE-ondersteuners geblokkeer is in die afgelope paar dae.

    Die antwoord wat ek van OASE-bestuur ontvang het oor waarom Orania deel uitmaak van hul afgebakende gebied, stem glad nie ooreen met van die stellings wat hierbo kwytgeraak word nie. Dit laat ‘n mens net wonder waarom daar ook sulke twisgierigheid elders hierbo uitgekom het tussen Orania-ondersteuners en sekere VF+-ondersteuners oor wie nou eintlik die waarheid praat.

   3. Mike,” ‘n ‘volkstaat’ te gaan probeer ontwikkel het in die Noord-Kaap.”?

    Hulle het dit reggekry! Hulle het die wiel aan die rol gesit daarvoor! Die bal is aan’t rolle! Die tempo van ontwikkeling dui nie op mislukking nie maar wel op die enormiteit van die taak! As ons nie ‘n deeglike besef van die taak wat voorlê kry nie gaan ons aanhou om op allerhande politieke pogings staat te maak en Farmville-agtige politieke speletjies te speel.

    ‘n Volkstaat sal (en is besig om) totstand (te) kom dmv toewyding en harde werk. Dit is goed as daar nou reeds mense is wat aan die relevante regsaspekte aandag gee maar die grondgebied sal eers verdien moet word. Orania dui die koers aan en diegene wat nie vir die taak kans sien nie moet hulle liefs nie met pogings, pogings wat bloot verdere verwarring saai, besig hou nie!

   4. Naas van Rooyen

    Quintin, ek stem weereens met jou saam. OASE, waarom die wiel herontwerp. Daar draai reeds ‘n klomp wiele op Orania. Gaan help liewer stoot sodat die wa deur die drif kan kom.

  2. Mike

   Pieter dit is duidelik dat jy nie OASE se model verstaan nie. Blykbaar word OASE-lede op hierdie blog geblokkeer wat veroorsaak dat hulle waarskynlik nie jou vrae kan beantwoord nie. Gaan kyk dus op hulle webblad, daar is geleentheid om kontak met hulle op te neem en om jou vrae te stel.

   1. Michael

    Mike ek dink OASE is nou moedswillig. Die hele OASE plan kan onmoontlik nie slaag nie want daar is talle vrae wat julle net eenvoudig ontduik. Orania het al soveel bewyse van hoe dit gedoen moet word en wat al bereik is, maar OASE het nog absollut niks en dit lyk of daar nou nog minder gebeur. Al wat OASE vir jou sê as jy vrae het is “gaan lees wat jy wil weet op ons webblad” OASE se planne lyk goed op papier maar om dit prakties uit te voer sal nooit slaag nie.

   1. Mike

    Michael, hoe moet OASE vrae beantwoord as hulle bestuurslede geblokkeer is agv hul betrokkenheid by hierdie debat? VVK het dieselfde gedoen toe hulle agterkom denkende Afrikaners begin OASE se opsies ondersoek. Al oplossing wat OASE dan het is om mense wat vrae stel te versoek om direk met OASE self te korrespondeer, sodat die vrae beantwoord kan word.

 27. Jan

  ‘n Baie geseënde Paasnaweek vir julle almal.

  Teen die afgelope week se agtergrond waar die Khoisan-nageslagte in Kaapstad hul ware kleure begin vertoon, geld die OASE-argumente wat Orania en die Noord-Kaap betref sterker as enige ander aanspraak wat mense op daardie deel van die land mag hê. Die Khoisan is die werklike ‘first nations’ van Suider-Afrika en was baie lank in die Noord-Kaap (en elders in die Kaap) gevestig voordat enige van ons Afrikaner-voorgeslagte die gebied beset het, vernaamlik in die groter Oranjerivier-gebied. Die Britse sendeling, Bartlett, meld dat Khoisan in stam- en volksverband geleef het toe hy in 1815 onder hulle gaan sendingwerk doen het in die Noord-Kaap. Die bruines wat vandag in die Noord-Kaap woon is almal direkte afstammelinge van dieselfde Khoisan en het, kragtens die internasionale reg, veel groter aanspraak op daardie gebied as enige Afrikaner, veral omdat hulle ook by verre in die meerderheid in daardie gebied is. Kyk gerus weer wat die VN se Deklarasie vir die Regte van Inheemse Volke te sê het – kyk veral na Art 8:

  http://www.hreoc.gov.au/social_justice/declaration/assembly.html

  Dit is juis dieselfde Deklarasie van die VN en ander internasionale regsbeginsels wat aan Afrikaners die reg gee om die afgebakende gebied van OASE op te eis vir selfbeskikking, want die ANC kom nie hul verpligtinge na wat dit betref teenoor Afrikaners as inheemse minderheidsvolk binne die multikulturele grondwetlike bedeling nie. OASE se afgebakende gebied voldoen aan alle internasionale regsvereistes as grondgebied waar Afrikaners selfbeskikking behoort op te eis.

  Indien Afrikaners deur meerderheidsbesetting die Noord-Kaap gaan probeer opeis as ‘volkstaat’, sal die RSA-regering hulle op die internasionale reg kan beroep en sal Afrikaners se onafhanklikheid deur geen land erken word nie. Boonop het Afrikaners in hulle hele volksbestaan nooit enige soewereiniteit in enige deel van die ou Kaapkolonie geniet nie – iets waarna die internasionale gemeenskap altyd kyk as hulle dit oorweeg om ‘n nuwe staat se onafhanklikheid te erken, ek haal aan:

  Worth reading are the two important United Nations studies on the right to self-determination which set out factors of a people that give rise to possession of right to self- determination: a history of independence or self-rule in an identifiable territory, a distinct culture, and a will and capability to regain self-governance. (see: The Right to Self-determination, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1, U.N. Sales No. E.80.XIV.3 (1980) and H. Gros Espiell, The Right to Self-Determination, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, U.N. Sales No. E.79.XIV.5 (1980)).

  In OASE se afgebakende gebied het Afrikaners reeds vóór Britse kolonisasie soewereiniteit geniet wat deur die internasionale gemeenskap erken was. OASE stel nie voor dat Afrikaners die hele Transvaal en Vrystaat opeis nie, maar ‘n deel waar Afrikaners inderdaad die eerste PERMANENTE besetters was en steeds is – ‘n duidelike vereiste vir die totstandkoming van ‘n nuwe staat kragtens die Konvensie van Montevideo (1933) wat nog altyd in die praktyk ook so uitgevoer is.

 28. Pieter Senekal

  Michael, ek sien jy sè daar is” Orania ondersteuners en VF + ondersteunes wat twis oor wie die waarheid praat”. Dit lyk my jy verwys na my en Quintin. Ek en hy het oor beleids verskille en werks wyses gedebateer. Ek beskou hom as n eerbare man wat die waarheid lief het. Ek dink jy skuld ons n verskoning of jy moet sè na wie jy verwys. Ek het die vra wat ek gevra vanaf Oase se webwerf en kaart gekry. Ek het al kritiese standpunte gestel en is nog nooit geblokeer nie. Ek sal dit waardeer as verduidikings vir my vra kan kry. Ek is nie onodig krities teen vryheidsoekende organisasies nie. Ek glo ons moet so verskil dat dit maklik is om saam te werk.

 29. Michael

  Pieter ek dink nie dit was ek wat dit gese het nie. Ek is die eerste Mike wat begin skryf het hier na Ben se eerste skrywe en my naam is nou “Michael” dit kan die ander Mike wees. Daar is nou verwarring na nog ‘n Mike sy opwagting gemaak het.

 30. Mike

  Om al hierdie onsekerhede en twis tussen ons mense wat dieselfde doelwit nastreef nl selfbeskikking uit die weg te ruim kom ons kry Orania en OASE bymekaar sodat daaroor gepraat kan word. Dit sal ook baie help om meer ondersteuning te werf daar waar getwyfel word oor territoriale selfbeskikking.

 31. Pieter Senekal

  Askies Michael, dit lyk my daar is nou net so baie Mike’s as wat daar Pieter’s is. Die regte Mike sal dan seker antwoord.

 32. Jan… Die Afrikanervryheidstigting (Orania Beweging) se missie: Die Vryheidstigting beywer hom vir die herstel van die Afrikaner se vryheid in ‘n eie, demokratiese republiek wat op grond van Christelike waardes en oortuigings ingerig word en wat die toepaslikste vorm en mate van selfstandigheid in verhouding tot ander betrokke staatseenhede nastreef.

  Wat OASE voorstel is presies dieselfde eindresultaat minus die Christelike oortuigings. Ek gaan nie in ‘n debat oor geloof betrokke raak nie, dus stel ek dit net duidelik dat alhoewel ek nie ‘n teokraat is nie, ek nie ‘n voorstander is van vryheid van geloof nie. OASE staan my dus nie aan nie omrede julle totale vryheid van geloof bepleit omrede dit blykbaar ‘n vereiste is kragtens internasionale regsaspekte. Ons Vader kom eerste – of internasionale regsaspekte daarvan hou of nie!

  Dis absurd dat jy die Khoisan gebruik om die Afrikanervryheidstigting se poging om ‘n republiek in die Noord-Kaap te vestig uit te wys as futiel. Julle se dan dat die stamme wat op die Hoeveld teenwoordig was in die 1830’s net swerwers was en dus nie permanente nedersettings geskep nie, dus nie aanspraak op die grond het nie. Nou wat anders is die Khoisan nie as swerwers nie?

  Die Afrikanervryheidstigting het van dag 1 af met die Griqua, Nama en Korona stamme ‘n verhouding begin bou omrede die staat wat ons in gedagte het geskoei is op federalisme. Hierdie demokratiese republiek wat tans ingerig word gaan waarskynlik van hierdie stamme insluit. Hulle sal gelyke regte he as burgers van die republiek terwyl hulle selfbeskikking oor hul eie aangeleenthede sal kan toepas. Die feit dat al die bevolkingsgroepe in hierdie yl bevolkte gebied reeds Afrikaanssprekend is en oor die algemeen Christene is maak samewerking (nie saamsmelting) nie net moontlik nie, maar die logiese verwagting.

  Daar was ‘n paar OASE propagandiste geblokeer omrede hulle konflik uitgelok het en Orania gesmaad het. Vry Afrikaner is ‘n onafhanklike belangegroep wat ten doel het om Orania te bevorder en word ook vanuit Orania bestuur.

  My vraag aan julle is waarom dan op Orania se groepe kom en jul idees verkondig op ‘n konflikterende wyse terwyl jul idees nog geen toets geslaag het nie of enige noemenswaardige steun (behalwe Steve Hofmeyr) geniet nie?

  1. Michael

   Interresant Quintin die federalisme wat julle in gedagte het met die Nama’s en ander. Baie goeie idee, ek dink net daar moet voortdurend met hulle gesprek gevoer word maar dalk doen julle dit. Dit wat die khoisan in die Kaap gedoen het is vir my nogal verbasend as jy Afriforum se hulp aan hulle ‘n tyd gelede in gedagte hou.

 33. Die probleem met grensafbakening is dat mense van dieselfde kultuurgroeperings oor die land versprei is, en dit geld vir al die mense van Suid-Afrika. Is ‘n uitdaging vir die Afrikaner nie eerder nie om ‘n kultuurkern te vorm, waar ‘n gemeenskap dinge op ‘n bepaalde manier kan doen sonder te veel teenkanting (soos op Orania?) maar dan in die res van die land hulself laat geld bloot deur hul produktiwiteit en geestelike integriteit. Die eeuelange steun op arbeid van mense wat nie dieselfde kultuuragtergrond het nie het ernstige komplikasies in ‘n demokratiese bestel veroorsaak en ‘n mens kan nie verwag om grense op ‘n Europese manier te wil trek nie. My indruk in Natal was dat Zoeloes jou laat voel dat jy nou in “Zoeloeland” is sonder dat daar noodwendig konkrete grense is. Is Afrikaners geestelik te lig in die broek om ander dieselfde gevoel te laat kry?

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s