Die Afrikaner se redding: Verdeeldheid

Eendrag maak mag. Natuurlik! Tog sou die ou ZAR en sy pragtige leuse waarskynlik nooit bestaan het as daar nie eers noodsaaklike verdeeldheid tussen sy stigters was nie.

In aanloop tot die Groot Trek was dit duidelik dat die vryheidsgesinde Afrikaners in die Kaapkolonie almal dieselfde doelwit nagestreef het, maar dat hulle nie eens was oor die roete wat gevolg moes word nie. Toe sommige van ons voorvaders uiteindelik op die punt kom om iets daadwerklik omtrent hul haglike omstandighede te doen, toe trek klein groepies van hulle in byna elke windrigting in.

Ons almal ken die geskiedenis. As dit nie was vir die verdeeldheid onder Trekleiers en -groepe nie, dan sou al die Voortrekkers in een rigting ingevaar het en almal sou waarskynlik aan die assegaai en die muskiet omgekom het. Dit was juis a.g.v. die verskillende roetes wat hulle gevolg het dat hulle hul eindbestemming, nl. vryheid, bereik het. Die eindresultaat was twee onafhanklike republieke wat die identiteit van die volk onherroeplik verander het.

Vandag herhaal dié geskiedenis homself. Afrikaners is weer in ’n posisie van onderhorigheid, omstandighede is haglik en die vryheidsgesindes tussen ons streef dieselfde doelwit na wat sommige van ons voorvaders uit die Kaapkolonie laat trek het, nl. Afrikaner onafhanklikheid.

In die mees basiese vorm stem die meerderheid van ons vandag saam dat Afrikaners oor ons eie grondgebied moet beskik waar ons uit ons eie geledere ‘n regering kan verkies om wet en orde te handhaaf en ons beste belange te bevorder. Twee kern konsepte tree weer na vore, nl. republikanisme en volksvryheid.

Alhoewel dit alles dui op ‘n gemeenskaplike toekomsvisie, is dit ook waar eensgesindheid onder vryheidsgesinde Afrikaners eindig. In Voortrekker-terme gestel, stem ons almal saam dat ons onder die juk van ‘n volksvreemde bestel moet uitkom maar ons trek in verskillende rigtings in. As gevolg van die talle opsies op die tafel is daar net soveel organisasies wat elkeen sy verkose opsie, eerder roete, propageer.

Trekgroepe

Die Orania-trekkers het eerste uit die blokke uitgespring. Hulle is van mening dat die yl bevolkte, tog Afrikaans dominante Noordwes-Kaap met die Oranjerivier en Atlantiese Oseaan as lewensbronne, die mees geskikte ligging vir ’n volkstaat is. Hierdie groep is reeds vir 21 jaar besig met staatstigting deur instellings soos skole, banke en sakeondernemings met die uitsluitlike gebruik van volkseie arbeid op te rig binne ‘n groeiende grondgebied waar Afrikaner meerderheidsbesetting reeds ‘n realiteit is.

Dit is onafwendbaar dat deur talle nuwe dorpe, wat op die Orania-model gebaseer word, in die aangewese gebied uit die grond uit op te bou eendag sal lei tot streeksonafhanklikheid en later soewereine onafhanklikheid. In die proses kan verlate dorpe ingelyf word en, soos Orania, herbou word.

Die grootste uitdaging vir hierdie groep is om ‘n ekonomie van skaal te skep sodat ‘n paar honderdduisend Afrikaners in die gebied kan hervestig. Vordering is standvastig en volhoubaar, maar geskied stadig a.g.v. die enorme taak op hande.

Dit is prysenswaardig dat Orania die eerste gemeenskap in Afrika se geskiedenis is wat deur ’n inheemse blanke volk gebou en volhoubaar bestuur word terwyl die oorgrote meerderheid van sy inwoners ‘n bestaan kan maak danksy die gemeenskap se ontwikkelende ekonomie. Die Orania-trek se strategie werk nie net op papier nie, maar ook in praktyk.

Die Kleinfontein-trek meen dat ons ‘n regverdige aanspraak het op groot dele van die ou Boererepublieke, m.a.w. ‘n gebied wat val binne die hedendaagse Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Noord-Wes, Vrystaat en Natal. Volgens dié trekgroep is Boerebloed in hierdie gebiede gegiet vir vryheid, dus kan die grond nie prysgegee word nie. Buitendien, ‘n stryd is eers afgehandel wanneer beide kante instem dat die stryd verby is. Geldige punt.

Aangesien die meerderheid Afrikaners reeds in daardie gebiede vertoef, kan ons spreekwoordelike laers vorm teenaan die dorpe en stede wat ons voorvaders gestig het en dit stuk vir stuk in eie besit terugneem. Binne hierdie “laers”, of nedersettings, word nuwe instellings geskep met die uitsluitlike gebruik van volkseie arbeid terwyl die gemeenskap ekonomies afhanklik van die aangrensende dorpe en stede bly.

Die grootste uitdaging vir hierdie groep is die feit dat die Afrikaner ‘n baie klein minderheid binne die gebied van die ou Boererepublieke is en die ANC-staat, met die massas, hulpbronne en weermag agter hom, nie die dorpe en stede wat ons voorvaders gestig het vreedsaam sal prysgee nie. Die ANC-staat het te veel belange in hierdie streek en hulle maak aanspraak op die feit dat die swartman en sy beeste voor die witman en sy waens daar gevestig het.

Wat historiese aanspraak aanbetref moet dit egter duidelik gestel word dat die Kleinfontein-trek se hardkoppige ongewilligheid om dit wat ons voorvaders gestig en ontwikkel het prys te gee, met die nodige respek behandel word wat dit verdien. Dit is net bitter hartseer dat die oorgrote meerderheid Afrikaners in gebiede soos Pretoria steeds op volksvreemde arbeid staatmaak terwyl die einste monumente en kultuurskatte wat ons voorvaders opgerig het vandag wanbestuur en verwaarloos word sonder veel teenkanting vanuit die hoofstroom Afrikanergemeenskap.

Die nuwelinge op die toneel is die OASE-trek. Hierdie groep beweer dat daar ‘n gebied binne die ou Boererepublieke bestaan waar Afrikaners reeds ‘n meerderheid is. Hulle het ‘n opspraakwekkende grens om hierdie area getrek en intensiewe navorsing gaan doen oor die internasionale regsvereistes vir hierdie gebied om wettiglik af te stig.

Die OASE-trek maak ‘n goeie regsargument wat ander Trekgroepe op ag moet slaan, maar die feit dat die bevolkingsaanwas en migrasie patrone onder die swart stamme alles behalwe ‘n stagnante konsep is beteken dat die 2011 sensus sal aandui dat die gebied wat OASE voorstel inderdaad deur ‘n oorgrote meerderheid swart bevolking beset is.

Verder sit die OASE-trek met dieselfde probleem as die Kleinfontein-trek in die opsig dat die meerderheid Afrikaners in daardie gebied op volksvreemde arbeid staatmaak en dat die ANC-staat by implikasie sedert 1994 byna elke munisipaliteit in daardie gebied bestuur. Dis onrealisties om van die ANC te verwag om hul tassies te pak en daardie dorpe en stede te ontruim terwyl hulle die meerderheid steun van die gebied se bevolking geniet en die internasionale gemeenskap boonop die ANC-staat se aanspraak op soewereiniteit van die gebied erken.

Daar is nog ‘n paar ander roetes wat gevolg word, soos bv. die VVK-trek wat argumenteer dat die volk eers ‘n Volksraad moet verkies en dat hierdie Volksraad dan, met ‘n mandaat van die volk, na die ANC-staat toe gaan met ons vryheidseis. Die Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK) is die liggaam wat in die lewe geroep is om die regverdige verkiesing van ’n Volksraad te reël.

Die verwagting is dat na intense onderhandelings tussen die Volksraad en die ANC-staat plaasgevind het, ‘n gebied afgebaken sal word waar ‘n Afrikaner Republiek tot stand gebring kan word.

Die VVK verkiesing het in 2011 plaasgevind. Ongelukkig kon die VVK-trek nie die meerderheid Afrikaners beweeg om aan die verkiesing deel te neem nie. Gevolglik kan die VVK bemiddelde Volksraad slegs aanspraak maak op ‘n mandaat wat hulle van minder as 30 o00 stemgeregtigde volksgenote ontvang het.

Hulle kan wel ‘n vryheidseis namens daardie volksgenote (en nie die Afrikanervolk nie) indien, maar hoe ernstig die ANC-staat en die buiteland hierdie vryheidseis gaan opneem is ‘n debat vir ‘n ander dag. Nietemin, alle republikeinse Afrikaners wat ernstig is oor die herstel van ons vryheid wens die VVK bemiddelde Volksraad sterkte toe en volg hul vordering met groot belangstelling.

Vryheid

Ons voorvaders in o.a. die ZAR en OVS het bewys dat verdeeldheid opgevolg word deur eendrag. Dit was danksy die verdeeldheid onder ons voorvaders dat die Afrikanervolk oorleef het, en toe as gevolg van eendrag dat die volk vooruitstrewend was. 

Vandag het talle van ons reeds die Rubicon oorgesteek. Ons kan maar weet dat die nageslag sterk leiers sal oplewer om ons Republiek(e) doeltreffend te bestuur sodat ons kinders en kleinkinders se beste belange uit liefde vir ons volk bevorder gaan word.  

Ons sal eers beslis weet waar daardie Republiek(e) gaan wees die dag wanneer die vryheidsverklaring(s) gemaak word. Wat help dit dan om nou gedurig onder mekaar te stry oor wie nou eintlik reg is wanneer nie een van ons met absolute sekerheid kan sê dat ons reg is nie? Sluit aan by die roete wat vir jou haalbaar lyk. Lewer ‘n noemenswaardige bydrae waar jy jouself ook al bevind en onthou: dis die man wat sy deelname weier wat besig is om sy volk te vermoor.

Vryheid vir ons kosbare volk en ‘n toekoms vir die Afrikaner in Afrika!

51 gedagtes oor “Die Afrikaner se redding: Verdeeldheid

 1. Johan

  Die fout wat baie mense maak is om eenheid en eenstemmigheid met mekaar te verwar of selfs gelyk te stel. Eenstemmigheid is nie `n voorwaarde vir eenheid nie. As almal altyd oor alles eenstemmig is, is die kans baie goed dat hulle oppervlakkig met mekaar praat of dat hulle nie vir hulself kan/wil dink nie. Hopelik leer ons volkie weer die waarheid van: Eenheid in verskeidenheid. Want verskeidenheid is nie noodwendig verdeeldheid nie. Waar verdeeldheid die eenheid ondermyn, kan verskeidenheid juis die eenheid versterk.

  1. Dit is nou goed gestel, Johan! Ek stem 100% saam. Geen volk op aarde staan op elke kwessie saam nie. Die volke wat wel meeste van die tyd saamstaan is ook waar die regerings vir die volke besluit wat hulle moet en nie moet dink en doen nie. Enige verskeidenheid of vrae word met staatsgeweld onderdruk. Elke keer wanneer ek hoor “ons kan nie saamstaan nie” dan dink ek aan die arme Noord-Koreaanse bevolking wat sterf van die honger terwyl hulle geforseer word om saam te staan. Vryheid beteken juis om te dink en doen wat jy wil sonder om ander mense se vryheid in te perk.

 2. Willie Cloete

  In ons verskeidenheid le juis ons krag.Die vele menings bring briljante oplossings.Die Afrikaner/Boer gooi sy verskille oorboord en stem saam ons veg saam vir SELFBESKIKKING en kan later in ons eie land weer verskil indien ons wil.

  Ek glo die scenario gaan hom nog afspeel in die VOLK se geskiedenis want ons oorlewingsdrang gaan ons daartoe dwing.

 3. Pieter Senekal

  Dit is voorwaar n artikel wat n mens laat dink, juis omdat hier op Vry Afrikaner die verskille duidelik is. Wanneer verskille op n verantwoordelike wyse hanteer word vind ons dat verskilende standpunte nader aan mekaar beweeg. Meer as een trek gaan verseker dat meer opsies ondersoek gaan word, meer mense betrokke gaan wees en die debat rondom selfbeskiking lewendiger gaan wees. Miskien moet ons minder bekomerd wees oor die verdeeld heid. Solank ons net so verskil dat dit vir ons maklik sal wees om more saam te werk.

  1. Dis net soos jy daar se, Pieter. Mens kan na byna elke era van ons geskiedenis gaan kyk en sien hoe die Afrikaner verdeeld gestaan het oor allerhande kwessies, maar tog die wa deur die drif getrek het. In hierdie artikel het ek die Groot Trek gebruik as verwysingsraamwerk. Na die verdeeldheid van die Trekleiers het ons volk eendragtig agter die leiers van hul onderskeie republieke gestaan en dit het goed gegaan tot die Britte in 1899 nie langer hul bloeddorstige natuur onder bedwang kon hou nie.

   Later was die volk weer verdeel oor die kwessie van republiekwording. Dr. Verwoerd het almal saamgesnoer en in ‘n baie kort tydperk die volk na hoogtes geneem wat nog nooit in ons geskiedenis bereik was nie, of sedertdien bereik is nie.

   Eendrag volg na verdeeldheid solank daar ‘n gemeenskaplike toekomsvisie en sterk leiers is. Al hierdie elemente is vandag teenwoordig, so ek is nie bekommerd oor ons toekoms nie want ek kan sien waarheen ons op pad is… en dis verblydend!

 4. Abram F Celliers

  Ek het ook so rukkie terug by die Orania trek aangesluit, alhoewel ek nie daar bly nie. Ek het ‘n paar vrae, en dit lyk asof ek op hierdie blog gehelp kan word.

  1. Die kaart wat op die VF+ se webblad is, stem baie ooreen met die langtermyn plan van die Orania begeging. Wat keer Orania, en met dit bedoel ek die VF+ ook, om hierdie stuk grond te vra/op te eis?
  2. Kan ‘n mens nie dieselfde regkry met die gebied rondom Kleinfontein nie?

  Hoekom vra ek die twee bg. vrae?
  Is SA nie nou in die ideale tyd om so iets te vra nie? Die ANC sit met ‘n probleem. Hulle moet die massas tevrede hou. En een van hulle planne is om die grondwet te verander. Dit gaan tot probleme lei vir die ANC. Eerstens gaan hulle wêreld simpatie verloor. En tweedens, gaan hulle met ‘n klomp Boere sit wat raak kan skiet.

  Dus, kom ons maak dan die voorstel.

  Gee vir ons daardie gebied soos geidentifiseer op die VF+ se webblad.
  Gee vir ons ‘n soortgelyke gebied rondom Kleinfontein.
  Onderhandel oor ‘n ekonomiese ooreenkoms wat sal toelaat dat Afrikaners hulle bates oor ‘n tydperk kan onttrek en herbelê in die nuwe gebied.
  Onderhandel oor ander ekonomiese beleide wat sal toelaat dat ons nogsteeds aktief kan deelneem aan die Suid-Afrikaanse ekonomie.

  Wat is die voordeel van so ‘n ooreenkoms?
  Die onsekerheid gaan weg wees.
  Binne so ‘n gebied kan ‘n mens kyk na die belastingstrukture sodat besighede vanself sal skuif na die volkstaat. Asook buitelandse maatskappye.
  Omdat die regering saamstem sal ons makliker erkenning kry van die buiteland.
  Omdat erkenning makliker gaan kom sal ons makliker finansiering kry vir die nodige infrastruktuur wat gebou moet word.
  Al daardie werksgeleenthede sal baie Afrikaners vinniger lok.
  ‘n Mens kan dan weer ‘n weermag opbou. Dit sal ‘n sekuriteit wees dat die ANC regering wel by hulle woord hou, want as hulle nie, dan vat ons wat belowe is.

  Hierdie voorstel van my kort nog baie vleis, en ek kan nie alles hier intik nie, want dit is te veel. Maar ek dink die ANC het ‘n probleem, en ons ook. Hulle sal nooit so ‘n plan maak nie. Ons sal, hoekom kan ons nie hoor of hulle te vinde is vir dit nie?

  Die enigste Afrikaners wat teen so ‘n besluit sal wees is daardie groepie wat nog glo dat ons eendag weer alles sal hê, van Kaapstad tot by Musina. Ek glo hulle is in die minderheid.

 5. Ek wag nou al jare vir so ‘n nugtere uitkyk.

  En die voordeel hiervan, (al die “trekgroepe”), is natuurlik die geleentheid wat dit bied om met die verloop van tyd uit te wys hoekom van hulle nié suksesvol gaan wees nie. Party sal groot hoogtes bereik, andere veelseggende bydraes lewer en nog andere sal verdwyn en/of “uitgewis” word. Presies soos in die geval van die oorspronklike trekgroepe.

  Ten minste sal daar in die toekoms gesê kan word die meeste roetes wat ons as volk kon vat is deur verkeie inisiatiewe ondersoek, sodat die prakties haalbaarste uiteindelik identifiseer kon word.

  Ek glo ook dat weldra sal baie van hierdie huidige trekgroepe aansluiting vind en omrede die leiers van die verskeie groepe in baie gevalle deskundiges is op hul gebiede, kan van hierdie groepe later ontwikkel tot “staatsdepartemente” wat fokus op verkeie areas, hetsy wetgewing, arbied, verdediging of onderwys….

  Die voorvereiste vir volhoubaarheid is natuurlik selfwerksaamheid.

  Daarsonder kan ons netsowel nou reeds alles laat vaar, anders stel ons onsself op vir ‘n herhaling van die hudige status quo oor 2 of 3 generasies van nou af.

  1. Pieter Senekal

   Abram, eerstens baie welkom by die Orania trek. Dit sou baie lekker gewees het as ons nou al die eis kon stel, dit is volgens my nog nie moontlik nie. Daar is baie vereistes waaraan ons moet voldoen. In en om Orania voldoen ons waarskynlik alreeds, maar in die res van die gebied het ons nog nie meerderheids besetting, die nodige instellings en infrastruktuur nie. Jy is reg vandag is n goeie tyd om die eis te stel, more gaan nog beter wees.

 6. Naas van Rooyen

  Quintin, geluk met ‘n puik artikel. Jy het baie beslis dinge vir my in perspektief gestel. Ek het nou baie meer hoop vir Afrikaner selfbeskikking. Ek hoop die artikel is wyd gepubliseer.

 7. Michael

  Quintin ek wil so bietjie gesels oor die Kleinfontein trek. Ek dink tog dat hulle idee baie belangrik is. As ons meer Kleinfonteine ook kan ontwikkel vir die afrikaner wat nog vir baie dekades buite die volkstaat gaan bly. Die klein privaat volkstaatjies kan ons ontwikkel tot groot dorpe wat ons kan help met die ontwikkeling van die groter volkstaat. Binne die klein volkstaatjies is ons mense veilig en maak hulle gebruik van volkseie dienste.

  Ek wil ook net iets noem wat my bygeval het met die lees van jou skrywe. Hoe is dit moontlik dat die VVK op Orania vergader en nie die argument rondom hulle bestaan kan raaksien nie? Ek bedoel hierby dat hulle vir ‘n volkstaat en selfbeskikking wil gaan onderhandel maar hulle het nog geen gebied geidentifiseer nie. Zuma gaan beslis vir hulle sê daar is wette in plek vir selfbeskikking, dit is julleself wat dit nie kan gebruik tot julle voordeel nie.

  1. Ek stem saam met jou stelling oor Kleinfontein. Ons sien juis dat baie Kleinfonteiners eiendom op Orania aankoop na hulle in Kleinfontein vestig… dis eintlik ‘n baie interessante en belangrike verskynsel.

   Jy is reg, dis beslis moontlik vir die meerderheid Afrikaners in Pretoria om 50 km Kleinfontein toe te trek en steeds hul werke in die stad te hou. Dis sowat 600 km verder om Orania (Noordwes-Kaap) toe te trek en mens moet jou eie inkomste kan genereer of, as jy nie ‘n besigheid wil begin nie, moet jy gelukkig wees om minder te verdien as wat jy in die stad kan verdien.

   Ons sit wel met ‘n wen-wen situasie as Kleinfontein self erken dat dit baie meer haalbaar is om ‘n volkstaat in die Noordwes-Kaap te vestig as in die ou Transvaal, en dat gebiede soos Kleinfontein kan dien as ‘n oorgang na die volkstaat toe. Wat ek hiermee bedoel is dat Afrikaners eers op Kleinfontein vestig waar hulle darem hul werk in die stad kan hou, maar gewoond begin raak aan volkseie arbeid en Afrikaner gemeenskapsbestuur. Terselfdertyd kan hulle ‘n deel van hul inkomste kanaliseer volkstaat toe deur hier vakansie te kom hou, eiendom op Orania te koop, besighede op Orania te begin (of minstens in besighede bele) sodat ons ‘n ekonomie van skaal in die volkstaat kan skep.

   Orania en Kleinfontein kan saam ‘n moerse verskil maak as ons eerlik met mekaar en onsself is en saamwerk aan ‘n haalbare doelwit. Orania moet erken dat ons die kapitaal van Afrikaners in die ou Transvaal benodig as ons wil groei en die Kleinfontein-konsep kan ons uiters baie help in hierdie verband. Kleinfontein moet erken dat ons volkstaat in die Noordwes-Kaap le en dat hulle ons moet help om ‘n ekonomie van skaal hier te vestig deur belegging en deurlopend sterk arbeid in Pretoria se blanke plakkerskampe vir ons te sif en te stuur.

   1. Arnold de Beer

    Grond is duur. Kan Orania nie ‘n plan maak om erwe op lang termyn te verhuur nie?
    Daar is mense wat ‘n bietjie kapitaal het om ‘n kleinerige huisie te bou om mee te begin.
    Of dalk die erf op ‘n lang termyn afbetaal plan te finansier. Ek is daarvan oortuig dat as Orania net die infrastruktuur beskikbaar stel, sal baie meer mense daarheen trek.
    Om ‘n erf te koop en dan ‘n woonhuis te bou en dan nog geld moet spandeer om iets te vestig wat inkomste genereer is reeds ‘n miljoenêr se gebied.
    Daar is nie baie miljoenêrs wat op hierdie stadium Orania toe wil trek nie.
    Ek sien hierdie probleem as die grootste bottelnek vir meeste Afrikaner Volkstaters,.

  2. Michael, meer groeipunte soos Orania en Kleinfontein het die voordeel dat daar vergelykings tussen die groeiprestasies van die onderskeie gebiede getref kan word. ‘n Bietjie kompetisie het nog nooit skade aangedoen nie! Dit sal ook die foutvinders se wind uit hul seile haal, hulle het mos dan keuses!

   Daar is ongelukkig ook ‘n negatiewe kant hier. As sulke groeipunte te ver van mekaar af geleë is sal daar ook ‘n geleidelike weggroei van mekaar af wees. Sou hulle wel buurdorpe of buurdistrikte wees, waar daar gou oor gery kan word om ‘n funksie of ‘n rugby wedstryd by te woon kan daar ‘n gesonde wisselwerking wees.

   Myns insiens is Orania en Kleinfontein ongelukkig te vêr van mekaar geleë om sterk gemeenskaplike bande te smee. Met tyd sal die gemeenskaplikhede wat nou nog bestaan net verder vervaag. Groeipunte moet ‘n gesonde fisiese kontak kan behou.

   Hier is ‘n fyn balans wat gehou moet word.

 8. Gerhard Kotze

  Mense besef nie in watter moeilike posisie die Afrikaner homself bevind sedert 94 nie. Ek begin meer en meer besef dat die Afrikaner in die moeilikheid is wat ‘vryheid” betref. Die pad na vryheid gaan eeue duur.soos ons nou aangaan. Republiekeinse Afrikaners kan maar vergeet….

  Ek stem saam dat daar samehorigheid moet wees i.p.v “saamstaan’. Die werklikheid is dat Afrikaners nie die Orania konsep huidiglik aanvaar nie. Solidariteit/Afriforum gaan nou weer vir die “bruines” veg. Wit lede se geld word nou gebruik om ander mense te ‘help”. Dit klink nogal na die Apartheidsera en sy tuislande. Hierdie geld kon beter gebruik word vir Afrikaners. Nie dat ek n rassis is nie. Wanneer gaan ons ophou met ons ‘welsynstaat” mentaliteit. Pasop dat die “Volkstaat” dalk nie later in n Nama Volkstaat ontaard nie.

  Daar is plek vir elkeen en sy “nismark” maar as dit nie in een beweging gevestig kan word nie dan is dit ooren verby vir eers.

  Terloops, daar is juis n ‘saamstaan” faktor onder Afrikaners: 90% Afrikaners stem DA! John Vorster het in die verkiesing van 1977 die grootste oorwinning behaal i.t.v getalle. Selfs nie eers Vorster kon 90% van Afrikaner kiesers kry nie indien die Engelse kiesers se invloed buite rekening gelaat word.

  Die ANC en hul bondgenote het ook nie noodwendig altyd saamgestem nie maar oor die belangrikse kwessies wel saamgewerk. Die ANC het nog altyd ook hul eie ‘kampe” en ‘klieks” gehad. Die ANC en hul bondgenote het histories die Afrikaner oortref m.b.t samewerking. Dit is n skande….

  Soos ek in my vorige skrywes beklemtoon het: Elke organisasie van die VVK tot Praag beteken tans amper niks vir die Afrikaner nie. Ons regses leef in n gekkeparadys. Ons vyande is nie verantwoordelik hierdvoor nie maar onsself. Lekker droom julle. Staan saam of gaan huistoe….

  Die Afrikaner moet weer geinspireer word….

  Verdeeldheid het die Afrikaner groot verdriet gekos die afgelope dekades en eeue. ….

  1. 90% Afrikaners stem DA?… wat jy waar kry?

   Dit sal baie wees as 50% van die +- 2 miljoen stemgeregtigde Afrikaners die moeite doen om te stem.

   Uit hierdie miljoen stem 80% waarskynlik DA, 15% VF en 5% ander.

   Met ander woorde: maksimum 40% val alle Afrikaners bo 18 stem DA…

   Gerhard, moet tog nie altyd so ‘n doemprofeet wees nie man!!

 9. Gerhard Kotze

  Die Britse invloed in die Kaap het daarvoor gesorg dat die Afrikaners in die kolonies (Natal en Kaap) in die kolonie nie “betrokke” wou raak nie. D.F. Malan het bv. “geswot” toe sy volk hom die nodigste gehad het. n Kaapse opstand in die ‘diep” Suide kon die “holocaust” op Afrikaners gekeer het. Die opstand was dus beperk tot n paar duisend rebelle in die
  aangrensende dorpe van die OVS en ZAR. Die Nasionale Party het later Afrikaners in al die provinsies saamgesnoer in een beweging.

  Wat probeer ek hiermee beklemtoon?: Die Geskiedenis herhaal homself nooit nie. Tog is daar egter raakpunte uit die verlede.

  Die Afrikaner moet n eie unieke beweging bou gegrond op n nuwe verligting (nuwe denke) en revolusie (Kultureel en later….) n nuwe moderne beweging KAN ons weer sterk maak.

  Ek dink die regse bewegings in Suid-Afrika is hul eie grootste vyand…

  1. Mike

   Gerhard ek stem heeltemal saam met jou. Die verdeeldheid wat daar tans heers, is nie tot ons voordeel nie want tye en omstandighede het verander. Ons kan nie die situasie van vyftig jaar gelede vergelyk met nou nie, dit is totaal die teenoorgestelde polities en ekonomies. Dit is hoekom die afrikaner DA gaan stem hy wil ekonomies oorleef.

   Wat die regse organisasietjies betref dink ek hulle leef in ‘n droomwereld nog van voor 94 af. As jy partymaal die absolute irrelevante klomp snert lees op bv. die Afrikaner koerant se facebook blad, dan wonder ek of ek enigsins saam met die klomp in ‘n volkstaat wil bly. Die probleem met hierdie regse bewegings is dat hulle die afrikaner verdeeld hou met hulle moddergooiery onder mekaar.

   Die afrikaner beweging wat jy voorstel is ‘n oplossing maar hy sal moet probeer om eers ook hierdie klein jakkalsies wat die wingerd verwoes saam om een tafel te kry. My voorstel was al op die afrikaner se facebook blad om eers ‘n beweging aan die gang te kry wat eenheid probeer bewerkstellig tussen die talle afrikaner organisasies en daarna een groot beweging.

   1. “My voorstel was al op die afrikaner se facebook blad om eers ‘n beweging aan die gang te kry wat eenheid probeer bewerkstellig tussen die talle afrikaner organisasies en daarna een groot beweging.”

    Is dit nie wat Solidariteit so wyle terug probeer doen het nie?

    En hulle was gekruisig deur alles en almal.

 10. Mike

  Rudolf ek weet nie van so iets wat Solidariteit probeer het nie, ek het dit dalk net gemis. Ek weet nie regtig waar staan Solidariteit mbt selfbeskikking nie, hulle is uit en uit ‘n vakbond. Afriforum wat ‘n burgerregte manifes opgestel het en wat selfbeskikking onderskryf is nerens besig om selfbeskikking prakties tot sy reg te laat kom nie.

  Groot bedrae geld word bestee aan Zimbabwieers wie se plase ontein is, en nou ook aan arbeidsake vir bruinmense. So die vraag is wat is Solidariteit se prioriteite, vir my lyk dit meer na geld.

  1. Dit was die stigting van die ABN. Sien skakel.

   http://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=samewerking%20tussen%20afrikaner%20organisasies%20wat%20wesenlike%20getalle%20afrikaners%20verteenwoordig&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.beeld.com%2FIn-Diepte%2FNuus%2FBoere-maak-n-plan-20111024&ei=8f2GT9aVHY21hAeU54GrCA&usg=AFQjCNFtgTGmASwM43GZ1p2sejLS0wpvOg

   Soortgelyk aan jou voorstel: “…om eers ‘n beweging aan die gang te kry wat eenheid probeer bewerkstellig tussen die talle afrikaner organisasies en daarna een groot beweging.”

   Beslis iets wat kon lei tot een groot beweging?

   1. As jy die skakel lees tot onder sal jy ‘n lys vind van al die organisasies wat by die ABN betrek was, nl:

    Die Afrikaanse Taalraad, AfriForum, ATKV, Die Afrikanerbond, Vroue in Aksie, Die Dameskring, Die Voortrekkers, FAK, Fedsas, Helpende Hand, Jong Dames Dinamiek, Oraniabeweging, Rapportryersbeweging, SAOU, Solidariteit, Solidariteit Navorsingsinstituut, Die Transvaalse Landbou-unie, Voortrekkermonument en Erfenisstigting, Vereniging van Regslui vir Afrikaans.

 11. Mike

  Rudolf ek weet van hulle, dit is die “Afrikaner Burgerlikke Netwerk” bestaan hulle nie meer nie? Daar was een of twee omstrede figure betrokke by die ABN soos Piet Straus as ek sy naam reg het wat gesê het hy verwelkom swartmense as lede van die voortrekkers.

  Ek dink as so ‘n organisasie gestig word moet die lede nooit enigsins betrokke gewees het by die broederbond of enige ander omstrede organisasies nie. Baie van die organisasies soos wat jy genoem het is nie noodwendig voorstanders van selfbeskikking nie.

 12. Gerhard Kotze

  Rudolf, ek is bewus van die ABN en dit was nou die grootste klomp nonsens. Sommige van hierdie organisasies is so links dat samewerking nooit kan plaasvind nie. Aafriforum/solidariteit begin sterk tendense aanneem wat goed ontvang sal word deur die linkse organisasies.

  Met n groot magtige beweging praat ek van een beweging waar die onderskeie “faksies” redelik dieselfde doelwitte naastreef. Bring eerder die organisasies bymekaar wat saam hoort en dan kan die stryd om die siel van die Afrikaner begin. Dit gaan egter nie binnekort gebeur nie.

  Terloops, die soeke na eenheid of samehorigheid gebeur nie net oor n maand nie. Die faksies moet konstant praat oor toekomstige samehorigheid.

 13. Gerhard Kotze

  Organisasies wat wil saamwerk met organisasies soos die ATKV en die Afrikanerbond moet hul kop laat lees. Die FAK is reeds deur Afriforum/Solidariteit ingesluk en dit is ook nou ironies dat die Akademie vir Wetenskap en Kuns, onder die vaandel van die FAK, nou EERS die politike korrekte druk swig deur nou pryse links en regs aan bruinmense uit te deel. My standpunt staan dat Bruinmense vir n slag hul eie bewegings stig inplaas van om voormalige Afrikaner organisasies te kaap. Ek weet n bietjie van linkse organisasies af. Julle speel met vuur.

  Sommige van die Akademie se lede sit dan op die direksie van Afriforum!

  1. Mike

   Gerhard dit is my probleem ook met die ABN. Maar jy weet ons gesels hier op ‘n website van ‘n organisasie wat Orania ondersteun en Orania is ook een van die organisasies wat deel is van die ABN groep. Hoe verstaan jy dit? Wie is nou eintlik wie en wat is hulle eintlikke agenda?

   1. Orania se agenda is om ‘n onafhanklike Afrikaner Republiek tot stand te bring.

    AfriForum en Solidariteit se agenda is om vir die Afrikaner en ander minderhede in die bres te tree binne die Nuwe SA (ANC-staat).

    Die ABN is ‘n netwerk van organisasies wat bymekaar kom om idees te wissel en te sien of daar raakpunte is. Soos ek verstaan het dit platgeval.

   2. Jitte meneer maar nou praat jy uit twee monde uit. Eers smeek jy vir iemand om die inisiatief te neem en uiteindelik ‘n oorhoofse samewerkende liggaam te vorm, dan verwerp jy dit weer en soek na samesweringteorië oor hoekom juis dié groep organisasies saamwek. Henk van der Graaf, Volksraadslid deur die VVK trek verkies, is self betrokke by TLU, en hulle was ook deel van die ABN.

    Wat wil jy hê?

    Daar is nié ‘n kortpad na VRYHEID nie, as dit dit sou wees waarna jy smag.

    Ons gaan moet hard werk as ons ons VRYHEID wil herstel. En dit mag dalk nog 50 jaar of selfs ‘n honderd jaar duur.

    Dit het byna 60 jaar gevat om ‘n eie republiek te stig na die Engelse ons verslaan het in die 2de ABO.

  2. Gerhard, eers se jy:

   “Verdeeldheid het die Afrikaner groot verdriet gekos die afgelope dekades en eeue.”

   Nou insinueer jy dat AfriForum en Solidariteit vyande van die volk is omdat hulle ‘n paar bruinmense ook help. Jy spoor dus verdeeldheid aan, dus neem ek aan jy hou van verdeeldheid en verdriet.

   Ek help ook bruinmense wanneer dit oor my pad kom om hulle te help. Maak dit my nou ‘n volksverraaier? Ek dink dat Juan de Jongh ‘n Springboktrui op meriete meer verdien as Wynand Olivier. Maak dit my nou ‘n Afrikanerhater?

   Komaan ouens… ek is nie ‘n lid van AfriForum nie maar julle praat nou snert en dit begin klink soos ‘n Klu Klux Klan vergadering soos julle aangaan oor die “bruin-gevaar” en al die “wolwe in skaapsklere” in Solidariteit, AfriForum ens.

   Die Broederbond is ‘n nul op ‘n kontrak… hulle ledetal sterf af, hulle het geen inspraak nie en verloor hul kapitale bates jaar na jaar. Die ATKV is ‘n organisasie wat die AFRIKAANSE Taal en Kultuur bevorder… nie uitsluitlik die AFRIKANER kultuur nie. ATKV is nou wit en bruin soos die Afrikaanse TAAL ook wit en bruin is en daar ‘n behoudende Kleurling-kultuur en behoudende Afrikaner-kultuur is (beide Afrikaans) wat ‘n plek binne die ATKV het. Die ATKV doen niks vir die Engelse bruinmense nie… dit gaan, soos die KKNK, oor Afrikaans.

   Die FAK aan die anderkant, is behoudend AFRIKANER (taal en kultuur) en baie vryheidsgesind. Bel gerus hul direksie en vra hulle reguit wat hulle dink van Afrikaner selfbeskikking. Carel Boshoff gesels graag oor enigiets wat die volkstaat aanbetref… Gerhard, bel hom bietjie en verduidelik jou stelling dat die FAK polities korrek is!!

   Verder hoekom bel jy nie vir Flip Buys, Dirk Hermann, Kallie Kriel, Ernst Roets, Willie Spies, Charl Oberholzer, Cornelius Janse van Rensburg en Danie Brink nie en vra hulle of hulle glo in die vryheidsideaal en wat hulle alles doen vir Afrikaner selfbeskikking? Hierdie mense is almal die top bestuur van Solidariteit, AfriForum en Helpende Hand… toe toe toe – hou bietjie op gal braak en kom met allerhande verdagmaking teorietjies… tel op jou foon en bel hulle!!

   Ons wag vir jou terugvoering nadat jy jouself bietjie ingelig het by die bron self.

 14. Gerhard Kotze

  Nee, Quintin ek is juis nie n doemprofeet nie.

  Ek werk op feite.

  Dit mag dalk wees dat n groot hoeveelheid Afrikaners nie stem nie. Sommiges stel nie belang nie en dit beteken geensins dat hulle die “konserwatiewes” ondersteun nie. Ek weet van n groot hoeveelheid studente wat nie gaan stem nie weens verskeie rede soos dronkenskap die dag voor die verkiesing. Hulle ondersteun egter die DA. Daar is mense wat oorsee sit met n verkiesing en dan gaan stem hulle nie weens verskeie redes.Ens. Ens.

  Dit mag dalk wees dat die DA tans steun verloor onder Afrikaners maar dit is n gesprek vir n ander dag.

  Fanatiese positiviteit sonder selfondersoek is ook nie n goeie ding nie. n mens is dan geneig om kwessies mis te kyk.

  Naas Botha is reg:”Look at the scoreboard”

  Of dit nou 90% of 70% is wat die DA direk of indirek ondersteun, die feit bly staan dat die DA tans homself die reg gee om namens Afrikaners te praat. Hy is tans die liefling van Afrikaners

  Terloops, daar is ook Afrikaners wat net nie belangstelling toon in Afrikanersake nie so hulle kan maar gerus buite rekening gelaat word. Hulle beteken niks vir niemand.

  Ek is positief oor die toekoms van die Afrikaner, maar dit lyk of die Afrikaner nog nie die regte rigting ingeslaan het nie……

  1. “Of dit 90% of 70% is wat die DA direk of indirek ondersteun”…. verander jou syfers na 40% of 30% toe.

   Die DA is nie die liefling van Afrikaners nie. Selfs die meeste Afrikaners waarmee ek praat wat DA gestem het, se vir mens hulle MOES MAAR DA stem vir sterk opposisie alhoewel hulle nie saamstem met die DA se beleid nie.

   Die DA trek meer ULTRA KONSERWATIEWE AFRIKANER stemme as die VF en die Boikotters saamgevoeg.

   Dus verstaan ek nie dat jy ‘n probleem het met die feit dat die meeste van AfriForum en Solidariteit se lede DA stem nie terwyl die meerderheid van daai mense, anders as jy, wel rassiste is… gewis, hulle is hopeloos oningelig en verstaan na 18 jaar steeds nie die proporsionele kieserstelsel nie, maar hulle is onder geen omstandighede liberaal en vry messelaars nie hahaha

  2. Ai Gerhard, het jy al van die natrekkers gehoor?

   Die derduisende Afrikaners wat die Voortrekkers gevolg het nadat al die harde werk afgehandel was?

   Weereens is dit handjiesvol trekgeselsskappe wat die leiding neem en gaandeweg mekaar ving of verdwyn.

   Merk gerus my woorde, die natrekkers sal weldra wakker skrik soos wat toestande en omstandighede is die NSA verswak….

  3. Gerhard, dis Boy Louw wat “Looks at the scoreboard” gesê het.

   Re jou stelling dat die “Afrikaner nog nie die regte rigting ingeslaan het nie”, net dit. Ons slaan te veel rigtings in!

   Die regte rigting is wel daaronder nl die rigting van die Orania Beweging!! Die ondersteuners daarvan moet net meer mense daarvan bewus kry, en hulle is besig om geleidelik met hul positiewe, grondvlak, prestasies dit reg te kry!

   DA ondersteuners is bloot verwar deur die warboel ‘oplossings’ wat deur elke tweede groepie vir hulle aangebied word en soek dus hul heil buite die Afrikaner se politieke arena. Dit sal wel verander soos wat die OB se haalbaarheid meer bewese word en vertroue daarin sterker word.

   Die Orania Beweging, verteenwoordig tog oplaas dit wat ons almal wil hê, naamlik beheer oor ons eie!

 15. Gerhard Kotze

  Quintin

  Ek kan jou n paar dinge vertel oor wat aangaan in hierdie linkse organisasies. Glo my ek weet.

  Ek brand om jou te vertel wat werklik aangaan maar daar is beperkings op wat ek mag se aangesien dit sensitief is en sekere mense in die verleentheid kan stel.

  Soos ek se ek brand om jou te vertel…..

  Ek is beslis nie n KKK tipe nie.

  Ek het die siel van sommige van hierdie linkse organisasies gesien en indien organisasies soos Afriforum/Solidariteit met sommige bogenoemdes wou saamwerk dan werk hulle saam met mense wat regstellende Aksie wil inbring.

  Natuurlik is ek as sulks nie gekant teen bruines nie.

  Wat egter gebeur is dat bruines hulself inwerk in Afrikaner organisasies en dan fanaties Regstellende Aksie probeer invoer……

  1. Gerhard… ek brand om te hoor wat jy brand om te vertel.

   Enige organisasie wat binne die Nuwe SA bestel wil funksioneer moet met die reels van die Nuwe SA speel. So ook weet ek van ‘n paar VF kandidate in die platteland wat meer bruin stemme gekry het as wit stemme!

   Solidariteit maak geen geheim daarvan dat ongeveer 10% van hul lede nie blank is nie. Om as vakbond binne die Nuwe SA te funksioneer moet mens nie rassig wees. Dis die realiteit. Wat Solidariteit alles doen vir Afrikaners binne die Nuwe SA is egter uber positief, so probeer asb. om die reels van die speletjie te verstaan voor jy die spanne uithaal oor hul strategie.

   Weereens, ek is nie ‘n lid van Solidariteit, AfriForum of die VF nie want ek vereenselwig nie met die Nuwe SA, sy reels en realiteite nie. Ek besef wel die impak wat die omstandighede waarin hierdie organisasies moet funksioneer op hulle maak.

   Orania Beweging aan die anderkant maak geen geheim daarvan dat hulle ‘n Afrikaner organisasie is wat ten doel het om die Afrikaner se vryheid te herstel in ons eie Republiek nie. By implikasie speel Orania Beweging nie dieselfde spel as bv. Solidariteit nie en word ons nie voorgeskryf deur die realiteit van die Nuwe SA nie omrede ons strewe ons in beginsel nie deel van die Nuwe SA maak nie.

   Tog moet Orania Beweging weet wat in Afrikaanse organisasies aangaan en aanvaar ons enige hulp en ondersteuning wat hulle ons kan bied met ope arms. Dit sal dwaas wees as ons nee se vir die fondse wat Solidariteit vir behuising op Orania skenk sodat arm Afrikaners wat wil werk ‘n kans in die lewe kan kry.

 16. Gerhard Kotze

  Rudolf en Quintin

  Dit is nie so ingewikkeld om te verstaan nie! Ek bepliet eenheid tussen mense wat redelik dieselfde voel oor kwessies. Waarom sal ek nou samehorigheid gaan probeer bevorder tussen Afrikaners in die ANC en die AWB’s?. Waarom sal ek eenheid bevorder met die FW de Klerk -stigting? Ek het geen samehorigheid met hierdie organisasies en niks in gemeen met hulle nie. Republiekeinse organisasies het mos tog meer in gemeen of hoe?

  Ek ondersteun n Republiekeinse beweging om die siel van die Afrikaner weg te ruk van die houvas wat die liberales tans op ons het.

 17. Mike

  Quintin ek verstaan wat jy sê en ek dink dit is waar die kern van ons probleem met eenheid lê. In Afriforum se burgerregte manifes onderskryf hulle art 235 van die grondwet wat afrikaner selfbeskikking waarborg, terselfdertyd spandeer hulle honderde duisende rande om boere in Zimbabwe op hulle plase te probeer hou. Ek verstaan dit nie.

  Die ATKV ry busse vol bantoe-kinders aan na hulle oorde (wat met blanke geld opgerig is) om hulleself daar te gaan geniet vir die dag, wat is die strategie daaragter? Ek verstaan dit ook nie. Piet Straus het gesê hy het nie ‘n probleem met swart voortrekkers nie, ek het nog nooit ‘n swart voortrekker gesien nie. Wat jy sê ivm Solidariteit wat moet voldoen aan SA wette is waar, en dit pla my nie. Wat my pla is, al hierdie linkses soos bv Ingrid Scholtz wat vir Solidariteit op hulle blog skryf, hoekom het jy hierdie mense in jou midde wat die teenoorgestelde van jou behoudende beleid aan jou lesers probeer verkondig?

  Nou kan daar met reg gevra word hoe lank voordat hierdie organisasies net soos die DA verafrikaniseer of soos die ou NP eerder oorgee en die afrikaner soos ‘n warm pattat uitlos? As Afriforum vir my onvoorwaardelik sonder enige bybedoelings reguit kan sê dat hulle selfbeskikking ondersteun en op ‘n praktiese manier sal help bevorder, sal ek hulle ondersteun anders nie. Die afrikaner het sy vertroue verloor in mense wat voorgee wat hulle nie regtig is nie, daardeur het hulle ook hulle selfbeskikking verloor en dit gaan wonderwerke kos om dit weer te herstel.

  1. Ja-nee kyk… wat swart Voortrekkers aanbetref weet ek ook nie wat hulle besiel nie. Soos ek vroeer genoem het, sien ek nie die punt om te debateer oor instellings binne die NSA nie of organisasies wat binne die NSA moet funksioneer nie. Laat ons volksgenote wat hulself vir welke rede nog nie kan losmaak van die NSA nie daardie gevegte opsit. Hulle hou darem die kommuniste besig met hofsake ens., wat vir ons meer ruimte skep om ons doelstellings uit te voer vanuit Orania…

   1. Mike/Michael

    Hierdie organisasies (ek gaan nie name noem nie) is slinks, sodra jy begin geldige vrae vra verban hulle jou net eenvoudig van al hulle websites. Ek verstaan heeltemal wat Gerhard Kotze probeer sê. Nie ek of hy ek is rassiste nie, ons probeer net om die plan agter die plan van sommige van hierdie organisasies en individue te ontbloot vir wie hulle
    werklik is.

    Ek kan die rede insien hoekom daar so baie “regse” organisasies bestaan waarvan baie niks te doen wil hê met ander nie veral groter organisasies. Dit is die kern van ons afrikaner verdeeldheid waarvan ek praat. Ek noem net een voorbeeld, as ‘n man soos Flip Buys hand op die blaas loop met FW de Klerk, of as Piet Straus swart voortrekkers verwelkom, dan kan afrikaner selfbeskikking mos nie hulle ideaal wees nie. Dan moet die Afrikaner weer begin wonder wat is nou eintlik hier aan die gang, wat gaan ons volgende verloor? Dit gaan vir my hier om geld en aansien. Jy word geken aan jou vriende soos die spreekwoord sê.

    Ek is ‘n groot Orania ondersteuner, ek het Orania al twee keer besoek en ek sal weer sodra die geleentheid hom voordoen. Ek het ook lank terug al ‘n klein bydrae gemaak tot die grond en groeifonds.

 18. Arnold de Beer

  Ek is nie so ‘n goeie skrywer soos julle manne hier nie.
  Ek gaan my bes probeer om wel ‘n eenvoudige bydraë te maak.
  Ek is ook ‘n Afrikaner. Het saam met Afrikaners groot en oud geword. Die saamstaan storie is eintlik die groot verdeler. Ek beklemtoon die woord “storie” Soos iemand êrens gesê het: Orania het ‘n paar veskillende Kerke. En tog net een Afrikaner siel.
  Dit is met meeste van al hierdie regse splintergroepe die geval. Solank jy jou self as ‘n Afrikaner sien, dan kwalifiseer jy vir ‘n Volkstaat. Maak nie saak of jy saam stem en of jy nie daar wil gaan bly nie. Ons moet ophou om voorskriftelik teenoor mekaar te wees.

  My volgende punt;
  Daar is duisende Volkstaters wat wag vir die regte oomblik om te trek na waar ookal hierdie Volkstaat gaan wees. MAAR, al kry ons vandag nog daardie Volkstaat gaan daardie mense dit nie kan bekostig om grond te koop nie. En dit versleg by die dag.
  Hoeveel jare dit nog gaan duur is ‘n ope vraag. Intussen verloor die mense moed, en hulle vlammetjie brand al hoe dowwer.
  Orania is ‘n oplossing as jy dit kan bekostig. Wat van die werklik opregte en goeie Afrikaners daar buite?
  Daar is ‘n oplossing: Toe goud en diamante ontdek was, het mense in hulle duisende daarheen getrek met omtrent net die klere aan hulle lyf. Hulle het in tente en allerhande soorte opslaan gedoentes gewoon. Dit was chaoties op sy beste. Maar daardie Afrikaners het baie vinnig hulle omstandighede verbeter. En vandag weet ons almal van Kimberley en JHB. En daar is talle ander soortgelyke voorbeelde.
  Met vandag se tegnologie, vervoer en die Afrikaner se kennis sal dit nou nog makliker wees om so ‘n stormloop ‘n sukses te maak.

  Nou vir die PLAN.
  Orania het , soos ek dit verstaan, 8100 hektaar grond. En ek verstaan daar is nog wat kom. Gebruik ‘n deel daarvan, meet ‘n paar honderd, of dalk paar duisend erwe daar uit en stel dit beskikbaar vir behuising en besighede.
  Orania kan dit hou of verkoop in die toekoms. Die grootste bate wat ‘n Volkstaat het is sy mense. Daarsonder het mens mos nie ‘n Volkstaat nodig nie.
  Laat die Afrikaners instroom. Logisties gaan dit ‘n nagmerrie wees. Maar Boer gaan self sy planne maak.
  Die enigste item wat beskikbaar moet wees is water. AL die ander goed sal die mense self kan verskaf. Daar bestaan etlikke metodes om elektriese krag op te wek.

  Laastens.
  Hoe meer mense hoe groter die behoefte aan alles wat mense nodig het. Dit skep weer uitdagings en geleenthede wat op sy beurt weer sy “spinoff” het.
  ‘n Sneeubal effek op sy beste.
  En daar gaan ons Volkstaat op volle stoom, al werk hy nog maar met outydse steenkool.

  1. Michael

   Arnold goeie plan. Afrikaners se finansieele posisie versleg by die dag en grond op Orania is nie goedkoop nie. Iemand sal moeilik nou sy huis in Pretoria gaan verkoop en grond gaan koop op ‘n plek waar daar geen fasiliteite of werk is nie. Jou plan sal werk en ek dink daar moet ernstig daarna gekyk word. Miskien word dit gedoen wie weet?

  2. Staffieliefhebber

   Ek stem heelhartig met jou saam, Arnold. Die Volkstaat het mense nodig, en mense het die volkstaat nodig. Die twee moet mekaar vind, al is dit chaoties in die begin. Die Arm Afrikaners is die mense wat ‘n volkstaat die nodigste het, hulle is uitgelewer aan die ergste vergrype van die nuwe RSA.

  1. Pieter Senekal

   Eenheid onder Afrikaners sal nooit bereik word nie, tog het ons in die verlede groot hoogtes bereik, dit kan weer gebeur. Ons moet leer om mekaar te respekteer en saam te werk op die punte waar ons saam stem. Dit is goed dat die Orania Beweging in geskakel is by al hierdie organisasies. Ons weet mos Orania is die enigste opsie wat n volkstaat kan op lewer, daarom moet ons daarop fokus. Die voorstel dat planne om goedkoper behuising beskikbaar te stel glo ek gaan n verskil maak. Baie Afrikaners in die NSA het nie eers geld om by die huis te bly nie, wat nog van trek en voor begin. Die enigste manier om groter eenheid onder selfbeskikkers te kry is om groter vordering met Orania te bewerkstellig.

  1. Michael

   Gert wat het jy nou hiermee probeer? Ons weet wie FW de Klerk en sy meelopers is wat nou eweskielik afrikaans wil gebruik om die afrikaner te paai. Hou hierdie goed van vry afrikaner se webwerf af aub.

   1. Naas van Rooyen

    Hoor hoor! Michael, ek kom toe hierheen met die gedagte om my se^ te se^ maar toe het jy dit klaar gedoen. Toe ek die video kyk nadat ek dit op my epos gekry het, was ek verwonders oor waarom Gert dit hier geplaas het. Behalwe dat dit ‘n swak saak is was dit ook nie so ‘n goeie spreker nie.

 19. Jacques Le Roux

  Klip in die bos, sê argiments onthalwe, as die volkstaat gestig word en ontwikkel word, wie gaan die harde werk doen om die stene op mekaar te sit? Wie gaan die huise en die tuine skoon maak? Wie gaan die fullus weg ry. Is die afrikaners wat deel gaan wees van hierdie volkstaat wit en swart afrikaners?

  Ek sal graag wil weet hoe dit gesien word.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s