Om lid van ‘n stam te wees.


Etnisiteit of stamverwantskap word in liberale kringe, veral westerse, as die wortel van alle kwaad beskou. ‘n Euwel wat met wortel en tak uitgeroei moet word. ‘n Onderdrukker van persoonlike vryheid en keuses. ‘n Oorsaak van konflik en oorlog tussen groepe.Voorts word dit beskuldig as die groot rede vir Afrika se agterlikheid.

Waar lê die waarheid? In sulke beskuldigings, of in die teendeel daarvan? Is konflik en oorlog kenmerkend van etnisiteit of dalk die gevolg van onderdrukking en versteuring van etniese ordes?

Is koloniale skeidslyne, sonder inagneming van etniese grense, nie dalk ‘n belangrike (dalk die belanrikste) faktor wat tot Afrika se stamoorloë, volksmoorde en diktators se magsvergrype aanleiding gegee het nie?

Plaaslik bly sommige politieke kommentators en ‘grondwetkenners’ nie agterweë in hul verdoeming van etnisiteit nie. Dit is veral die Afrikaner wat moet deurloop! Met ons “chauvinisme” kniehalter ons glo die “jong demokrasie” en poog ons met ‘n etnies-verpolitiseerde aanslag om verlore status en mag te herwin!

Ons weiering om eie taal, aard en karakter prys te gee terwille van ‘nasiebou’ is ‘n doring in sommige se vlees. Ons moet glo deel van ‘n ‘reënboognasie’ word, wat soiets ookal mag beteken. ‘n Volk is tog ‘n volk en het duidelike perke, prysgawe daarvan is versmelting, oftewel verdwyning! (Is dit nie ook maar wat oplaas met ‘n reënboog se kleure gebeur nie?)

Hierdie aanslag (dis tog wat dit is) op ons, het voor die Tweede Vryheidsoorlog begin en daarna in felheid toegeneem. Waar ons eers as ‘n hindernis vir Brits-imperialistiese uitbreiding beskou was, staan ons nou skynbaar in die Pan-Afrikaniste se pad.

Allerhande etikette is reeds om ons nekke gehang. Ultra-konserwatief, verregs, rassis, verdoemend met ‘n bybel onder die arm, ens, ens.

Konserwatief (een van die gunstelinge) is nie ‘n losstaande begrip nie! Liberaal ook nie! Eienskappe daarvan is in ons almal teenwoordig.In gesonde gemeenskappe veronderstel die begrippe, konserwatief en liberaal om in harmonie met mekaar doenig te wees. Die liberaal se holderstebolder voortstoming word in toom gehou deur die konserwatief se behoudenheid. Die konserwatief word teen stagnasie beskerm deur die liberaal se drang na vernuwing. Waar die proses reg werk volg sinvolle progressie of dan vernuwing! Waar dit nie werk nie is of revolusie of stagnasie die voorland.

Moderne Afrikaners se lewensbeskouings kan gevind word in internet debatte en kommentaar kolomme. Deesdae is ons daar goed verteenwoordig en doenig. Van die mees liberale en radikale tot die engs behoudende Afrikaners se sienings kom onder die loep! Onder die loep is gepas want, selfs waar dit oppervlakkig anders voorkom, is dit ‘n soektog na antwoorde deur die deelnemers. Vergelyk dit gerus met die selfvoldane ‘liberaliste’ se alwetenheid!

Ek, as ‘n Afrikaner, dws lid van hierdie ‘wit’-stam in Afrika, hoe raak al die verwyte, beskuldigings en aanklagtes my? Hoe het dit my en mede stamgenote, in ons gebondenheid, lojaliteit en ‘n siening van die self, beinvloed? Hoeveel verwarring, verdeling en vervreemding is daar nie, onder ons, hierdeur veroorsaak nie? By hoevele is daar nie reeds ‘n twyfel geskep oor ons reg om hier, in hierdie land te mag wees nie! By hoevele van ons word ons bestaansreg as volk nie in twyfel getrek nie!

Ons het nie op die suidpunt van Afrika beland as deel van ‘n besettingsmag nie, ons voorvaders het bloot ‘n verversingspos kom bou! ‘n Inburgeringsproses het logies gevolg. Ons het hier volk geword, hier en nie elders nie! Hier het ons deel van die landskap geword en hier is ons tuis!

Vir sondes gepleeg, na ons aankoms hier, word ons nou gekasty. Tog het ons en die reeds gevestigdes se sondes min verskil! Dit het ook nie van andere se vestigingsondes elders in die wêreld verskil nie. Ook nie van dié in vroeëre tye nie.

Ons vyande meet ons sondes aan moderne vertolkings van reg en verkeerd. As dit dan as maatstaf moet dien, kan hulle maar gerus eers voor hul eie deur loop vee, stof tot nadenke lê dik daar!

As lid van hierdie stam is my begeerte vir die stam, ‘n gemeenskaplike gebied waarin die stamlede nie geneties of andersinds te veel van mekaar verskil nie, sodat daar nie alewig op kunsmatige, politiek-korrekte termes gelet hoef te word nie. Waar daar nie die alewige klagte van diskriminsaie op grond van ras geuiter word nie. Waar geen groep of magsblok andere kan onderwerp en/of aan voorskryf nie.

Ek praat hier van ‘n hartland vir die Afrikanerstam waarin dit nie nodig is om een enkele party te ondersteun bloot terwille van beskerming teen ander groepe nie!

Onder die ou NP-bewind was die koste hiervoor hoog en is dure lesse geleer. Onder die ANC het ons gou geleer dat beheer deur groepe buite die eie net so ‘n euwel is.

Kom ons dink lokaal en bou nog Oranias! Kom ons dink gemeenskaplik en vat mekaar se hande in ‘n gekonsolideerde gebied. Kom ons rol moue op en keer die sooie om en kry ‘n hartland, ‘n Afrikanerland gevestig.

Dit is ‘n taak wat net ons kan en moet doen, niemand anders sal of moet nie!

50 gedagtes oor “Om lid van ‘n stam te wees.

 1. Henri

  Ai, weet julle, julle laat darem die Afrikaner bloed, vinnig deur die are vloei. Dit is lekker om ‘n Afrikaanse Suid Afrikaner te wees. Ek is trots daarop, baie trots. Marnus en Ben, hoe reg kan julle nie wees nie. Ons het niks om voor skaam te wees nie, niks. Doen julself die guns wanneer jul by ‘n winkel instap en die assistent vra jou in engels of sy/hy jou kan help, en jy antwoord in Afrikaans en dring daarop aan om in Afrikaans bedien te word. Kyk hoe vinnig reageer die mede afrikaners en hoe vinnig kritiseer hulle jou.
  Ek is nie bereid om met my taal kompromiee aan te gaan nie. Ek is Afrikaans en ek verwag van die winkel assistent om my in my taal te bedien.Waar ek aan die betaalkant staan, maw voor die kasregisterm is ek geregtig daarop om in my taal bedien te word. Toegegee, staan ek agter die kasregister word die anderkant van die munt weer van my verwag, ek sal dit dan ook doen om my bereidwilligheid te toon, om ander as mens te aanvaar.
  My kultuur, my volk, my geloof en my taal is wat vir my punte tel, want dit gaan oor my en my nageslag en die voortsetting van ons taal, ons kultuur, ons geloof en ons volk, ons toekoms en die van ons nageslagte.

  1. Pieter Senekal

   Henri, ek is bly jy erken dat as jy agter die kasregister staan jy ook die reg van ander mense erken om in hulle taal bedien te word. Ons het tans 11 amptelike tale en nog baie ander tale. Die arme man agter die kasregister moet dus n genie wees. Ongelukkig kan dit nie werk nie, daar is nie baie mense wat soveel tale kan praat nie. Ek vind dat mense my en Afrikaans baie meer respekteer, wanneer ek in Afr groet en dan Engels praat, as hulle nie Afr magtig is nie. Om aan te dring om in Afr bedien te word, veroorsaak n baie negatiewe siening van Afr. Kom ons bou n positiewe beeld van Afr en die Afrikaner en ons wys dat ons ook wat die taal betref ander mense se regte erken. Elkeen op sy eie plek.

   1. Henri

    Pieter, ek neem kennis van jou kommentaar. Ons sit egter met ‘n dilemma, veral ons Afrikaanssprekende Suid Afrikaners en ons kom dit nie eens agter nie. Ons Taal waarvoor daar so baie opgeoffer is word letterlik vertrap en ek as ‘n Afrikaanssprekende Suid Afrikaner moet my rug styf maak teen hierdie aanslag teen ons taal. Dit is ons kultuur, ons geloof en volk wat in die slag bly. ons gee toe en hoe meer ons toegee hoe swakker word ons. Ek het ‘n familie lid wat in ‘n senior posisie by ‘n groot kettingwinkelgroep is. Ek het aan hom gevra, hoe dit gebeur dat daar slegs, of dan ‘n groot mate Engelse mense indiens geneem word, en hoekom net altyd anderskleuriges . Sy reaksie was dat die Afrikaanssprekende nie belangstel in ‘n werk waar die agter ‘n kasregeister staan nie. Daar was taal klagtes wat hul aandag geverg het. Daar word nou basiese Afrikaanse taal opleiding aan die werknemer gegee, waar die basiese woorde, soos, Goeie more, Goeie middag, waarmee kan ek help, ens vir die mense geleer word, want sê my familie lid, die druk van die Afrikaanssprekende het so groot geword, dat hulle baie besigheid verloor het.. Ek wil net noem dat ek 3 tale magtig is en leer tans ‘n vierde taal, nl, Xhosa. ek is 59 jaar jonk. ek wil weet wat die ouens van my sê en ek wil met hom in sy taal kommunikeer, maar ek is Afrikaans en sal altyd vir my taal veg. Tans help ek ‘n Xhoza outjie weer met Afrikaans.
    Net ‘n aspek wat ons dalk as vanselfsprekend aanvaar, wat nie noodwendig korrek is nie. As ons na SAUK TV2 Afrikaanse nuus kyk, merk ons dat ‘n baie groot gedeelte in Engels gedoen word, veral onderhoude, daar is Afrikaansprekende mense wat in ‘n Engelse onderhoud op TV verskyn. Maar dieselfde onderhoud word in ‘n Afrika taal vertaal sodat die afrikaan kan verstaan.
    Waarom word dieselfde moeite nie vir my taal gedoen nie, nee, hulle sal nie, want ons het nie die ruggraat om vir ons taal op te staan en aan te dring daarop nie, ons aanvaar maar te maklik, dit is hoekom ons vandag sit waar ons sit. Steeds is daar Afriaanssprekendes wat weier om hul stem dik te maak en die wat dit wel doen, word gewoonlik gekritiseer deur mede Afrikaansprekende Suid Afrikaners. hiermee impliseer ek nie vir jou nie Pieter, asb, ek verwys na die bree Afrikaanse gemeenskap..

 2. Willem van As

  Ek hou van die idee dat daar balans moet wees tussen konserwatief en liberaal. Konserwatiewe mense sal liberale mense kritiseer omdat hulle “ander” help wanneer ons self in so ‘n moeilike situasie is, maar dit stel barmhartigheid ten toon waarop die konserwatiewes ook trots op is. Dit terwyl die liberales nie wil assosieer (of erken) met die konserwatiewes wat die in die eerste plek almal se “bevoorregte” posisie moontlik maak.

  Oor Etnisiteit lees ek in, Empire: How Britain Made the Modern World, praat Niall Ferguson van die verskil in hoe die Amerikas gevorm was. In Noord-Amerika het die gesinne van Europa af saam oorgetrek, en hulle kultuur en geloof so behoue gebly, en dit het die fondasie gebou vir die sukses van Noord-Amerika.

  In Suid-Amerika (wat baie meer natuurlike hulpbronne het as Noord-Amerika), het die Portugese en Spanjaarde mans oorgestuur wat, wat ondertrou het met die inboorlinge. Dit het ook ‘n “reënboognasie” tot gevolg gehad met al die kenmerke van armoede, verval en geweld. Die nuwe Suid-Afrika en Brasilië is mos gereeld in kompetisie met mekaar om die mees geweldadigste land in die wêreld te wees.

  Kyk ook bv. hoe homogene Swede, met dieselfde kultuur sosialisme leefbaar gemaak het.

  Dis hoekom ek dink dat eie grond, eie arbeid en beheer oor eie instelling die enigste toekoms vir die Afrikaner is. Laat die konserwatiewes en liberales mekaar binne daardie raamwerk uitsorteer. Al kry ons dinge binne daardie raamwerk baie verkeerd, gaan dit nog steeds baie beter wees as enige iets wat ‘n reënboognasie kan oplewer.

 3. Oom Ben – dis nou ‘n briljante stuk skryfwerk!! Sulke nugter argumente sal ongelukkig op dowe ore val by diegene wat hierdie spreekwoordelike wit stam se bestaansreg as Afrikane ontken. As ons nie Afrikane is nie het ons absoluut geen reg om permanent in Afrika te woon nie – en ek stem ten volle saam met hierdie argument.

  Almal wat in Afrika gebore is, is Afrikane en het ‘n geboortereg om in Afrika te woon – ongeag of jy ‘n Arabier van Kairo, ‘n Zulu van Nkandla of ‘n Afrikaner van Orania is.

  Maar wag… vergeet eers van die ANC Jeugliga – hoeveel van ons eie mense sal se dat hulle Afrikane is – of dink ons nog dat ons Europees is? Dis lagwekkend want daagliks word pikswart kinders in Europa gebore en hulle word beskou as 100% Europees terwyl die spierwit Afrikaner kinders wat in Afrika gebore word GEEN aanspraak op Europese verblyfreg het nie… want ons is Afrikane, nie Europeers nie!

  Ons volk sit met ‘n hengse identiteitskrisis. Ek sien bv. hierbo Henri wat se dat dit lekker is om ‘n “Afrikaanse Suid-Afrikaner” te wees. Ek glo die meerderheid Afrikaners beskou hulself as sulks… m.a.w. deel van ‘n blanke Afrikaanssprekende groep wat verbind is tot die Suid-Afrikaanse nasiestaat.

  Dis presies waar die probleem le! As ons, d.i. wit Afrikane wat deel is van die Afrikanervolk, aanvaar dat afstigting van die nasiestaat Suid-Afrika die oplossing is vir ons oorlewing en vordering in Afrika, dan assosieer ons met diegene wat besig is om ‘n eie Afrikaner Republiek in ‘n gedeelte van suidelike Afrika te stig en verklaar ons onsself by implikasie los van die Suid-Afrikaanse nasiestaat. Kan patriotiese Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners wat boonop nog dink dat hulle Europees is ooit regtig deel van so ‘n Afrika vryheidstrewe wees?

  Voor ons die meerderheid van die blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners kan oortuig van vryheid in ‘n eie staat, moet ons hulle eers oortuig dat hulle in die eerste plek Afrikaners is en in die tweede plek Afrikane – niks meer nie, niks minder nie.

 4. Pieter Senekal

  Henri, ek hou van die manier waarop jou familie lid n komplekse probleem aanspreek. Ek is van mening dat daar beter maniere is om die probleem aan te pak as rugstyf maak. Klasifiseer jouself as n Afrikaner, dan is afrikaans jou reg, gebruik dit met waardigheid dan sal jy en jou taal respek verdien en afrikaans sal oorleef. Ek beskou nie jou kritiek as teen my gemik nie, daar is egter ook mense wat sé gematigde afrikaners is veraaiers ens. Ek ondersteun die skrywer dat ons n stam uit Afrika is en en dus regte het.

 5. Konserwatief/Liberaal-balans is natuurlik niks nuuts onder ons nie. Dit heet Handhaaf en Bou.

  Tenspyte van die artikel se goeie bedoelings moet ek kritiek lewer op die reaksionêre styl waarin dit geskryf is. Die grense vir gesprek word deur buitestaanders bepaal: “westerse liberale kringe”, “Britse imperialiste”, “Pan-afrikaniste”, “Ons vyande…”.
  Dit is deel van die Afrikaner probleem dat ons, ons definisie in die reaksie op ander vind inplaas daarvan om onafhanklik te kan bestaan en dink. Ons weet nie wát ons is nie maar ons weet altyd wat ons níe is nie.
  Was die artikel maar eerder Konserwatief of Liberaal maar nou is dit reaksionêr. As ons sulke vyandige beelde nodig het om definisie vir onsself te vind moet ons nie verras wees as ons, onsself altyd met vyande omring nie.

  Verder vergelyk ons, onsself altyd met mindere en dan roem ons onsself daarin dat ons beter is as hulle. Maar as ons, onsself eerder wil meet aan die standaarde wat ons vaders vir ons nagelaat het, dan sal ons besef hoe sleg die afrikanervolk geword het. As ons “kompetiesie” altyd swaker is dan bly ons eenvoudig die sterkste tussen sukkelaars.
  Dit is dan nie verrassend dat ons so swak word nie. Dat ‘n Volk haarself ‘n stam noem, hoe vêr het ons geval?! (Ek besef die intensie met “Stam” was dalk anders, maar ons kan beter wees as om vergelyk te word met die mense wat ons voorvaders hier gevind het!)

  Om u eie woorde te gebruik:
  “… (ons kan) maar gerus eers voor (ons) eie deur loop vee, stof tot nadenke lê dik (hier)!”
  Dis nou tyd vir Interne-gesprek, los die res uit. Wie is ONS?

  1. Oom André, gaan kyk maar gerus op hoeveel webwerwe is Afrikaners besig met die Interne-gesprek! Voor ons eie deur word daar soms te oordrewe krities gevee!

   Reaksionêr? Versteuring lok immers reaksie uit. Sonder versteuring is daar geen uitdagings nie maar stagnasie. Maar waar dinge te woelig raak begin ‘n vernietigingproses plaasvind.

   Ons beweeg nou op die rand van vernietiging agv druk van buite af, moet ons nou maar die olifant in die kamer ignoreer en rustig sit en redeneer oor wie ons nou eintlik is?

   1. André, jou beskuldiging is dat ek ons situasie reaksionêr benader maw dat ek terughunker na ‘n vroeëre opset.

    Dit is nie die geval nie, inteendeel, die voorgestelde oplossing is eerder radikaal. Dat dit om die behoud van die Afrikanerstam gaan is wel waar.

    Om te weet dat ons bestaan bedreig word en om te weet wie daarvoor verantwoordelik is, het tog niks te doen met wie en wat ons in ons eie oë is nie!

    Versteuring, binne perke, is prikkelend en vernuwend. Buitensporig is dit vernietigend en ek is van oortuiging dat dit nou die geval is. Dit is nie ‘n windmeul bestorming nie!

  2. Andre – ons (en ons volk) is gebore in Afrika, dus is ons Afrikane wat deel is van die Afrikanervolk.

   Die grootste onreg wat die NP gepleeg het was nie om die staat in ’94 aan die ANC te oorhandig nie (alhoewel dit ‘n reuse fout was) – die grootste onreg was reeds sedert die 1930’s gepleeg en kan in Barry Hertzog se eie woorde opgesom word: “Suid-Afrika Eerste”. Hierdie begrip is so diep gewortel in die Afrikaner dat hy vandag, ten spyte van onderdrukking en openlike diskriminasie deur SA se bevolking en regering, steeds sal se: “Suid-Afrika Eerste”.

   Hoe gereeld hoor jy nie die volgende nie: “Ons Suid-Afrikaners is so en so”, “Dinge sal reg kom met ons land”, “Ons moet saamstaan om Suid-Afrika ‘n beter plek te maak” ens. ens.

   Afrikaners oor die algemeen identifiseer in die laagste graad met hul volk of kultuur – hul identifiseer in die eerste plek met hul nasionaliteit a.g.v. 3 geslagte wat bedwelm is deur nasionalisme. Baie min Afrikaners kan hierdie som maak en die oorgrote meerderheid Afrikaners wat wel nie met SA wil identifiseer nie het reeds geemigreer.

   ‘n Klein kern van ons identifiseer in die eerste plek met ons volk en kultuur en kies om onsself los van SA te maak deur in AFRIKA ‘n nuwe ruimte vir onsself en die nageslag te skep. Dit is wel so dat hierdie kern gelukkig besig is om te groei en die bewyse hiervan in openlik sigbaar in Orania. Daar is hoop.

 6. Baie insggewend en beslis ‘n wakkermaker stukkie skrywe oom Ben.

  Dit sou wonderlik wees as hierdie tipe denkwyse in die hoofstroommedia kon beland om dié wat nie toegang het tot die internet nie ook die geleentheid te kon gee om dit te lees.

  Ek stuur maar solank elektronies aan.

 7. FANTASTIES! My voorvaders het al veel meer gedoen vir wat vandag van die Afrikaner oorbly, as wat ons reënboognasie al ooit het. Hoekom sou ek dit prys gee en vir wat? Mense moet ophou dankbaar wees dat hul darem gegun word om vêrder in hierdie winskopie van ’n reënboog land te kan bly en dus integreer terwille van vrede tussen al die stamme… lees die nuus, dit het nog nooit gewerk nie!

  ’n Stukkie van Afrika is ons erfporsie en ons moet dit loswerk, ontwikkel, opbou en soos oom gesê het, ’nog Oranias bou!’.

  10/10 oom Ben, ons hét hier volk geword en hier sal ons bly op ons termes!

 8. papa victor

  Ek dink julle pogings is seker edel. Stellings oor die Portegese en implisiet Spaanse benadering wat nie op ras maar eerder op kultuur berus gee aanstoot. Brasilie is SA eintlik ver vooruit wat kultuur en ekonomie betref en was nog altyd. Spaanse Suid Amerika was ook nog nooit ‘n ‘stam’ wat deur die Britse imperialisme vertrap kon word nie. Ongelukkig moet ek erken dat my voorsate agv isolasie binne Afrika ook maar ‘n stam geword het. Dit is besig om te verander en die nasate (Afrikaners of Suid Afrikaners) beweeg weg van die eng Afrika Tribalisme wat ons verlede gekenmerk het. Dat daar gepoog word om ‘n ras gedefinierde nasie staat op die been te bring word al hoe duidelikker en die implikasies daarvan is seker nie heeltemal buite die begripsvermoe van die mensdom nie. My voorsate en die voorsate van menigde Suid Afrikaners en ook Afrikaners gee ons as landsburghers die reg om dan ook vir onself te dink en op te tree. Ons sien dat die ‘Orania Helde’ lekker pakslae kry in sekere kringe. Die idee van ‘n Afrikaner Volkstaat wat deur ‘n handjievol arrogante individue gedifineer word is nie vir die meerderheid Afrikaners aanvaarbaar nie. Suid Afrika se politiek ontwikkel in ‘n sekere rigting en die moontlikheid van ‘n gedwonge rasseskeiding bestaan. As daardie pad op ons ‘Afrikaanssprekendes’ afgedwing word dan sal daar wel suksesvol aan ‘n nasie staat gebou word. Dit natuurlik met bruinmense, Grieke, Italianers, Duitsers, Portegese ens wat almal ook SA burghers is. Hou maar intussen ‘n stamparty en moet tog nie agter by die ossewa uitval nie…

 9. papa victor

  Here Ben, ek het nie besef jou gevoelens vir my is so sterk nie! Ook goed om van jou te hoor. Kom ons raak sommer almal in die regte bui deur te luister na ‘n liedjie wat ek eers gehoor het toe my Oom Paul daar naby Luanda in ‘n loopgraaf gele het.

 10. Ek moet die outeur komplimenteer vir die artikel. Dit getuig van baie wysheid. Ek sou graag net, as ondersteuning wou byvoeg dat liefde vir mens sy eie stam (ek persoonlik het groot waardering vir daardie woorkeuse in hierdie artikel) natuurlik ‘n Bybelse beginsel is – Rom. 9:3.

  Aangaande “moderne vertolkings van reg en verkeerd” dink ek kan daar nog baie gesê word. As Christen is ek oortuig die morele orde is konstant, maar dit eers daar gelaat.

 11. papa victor

  Ben, definieer asseblief vir ons kortliks ‘n Afrikaner. Wat is ‘n Afrikaner? Spesifiek: Watter ras is ‘n Afrikaner? Watter Taal praat ‘n Afrikaner? Aan watter geloof behoort die Afrikaner? Van watter herkoms moet ‘n Afrikaner wees? Hoe lank moet die Afrikaner al deel gevorm het van die ‘stam?’ As jy die vrae nie binne een paragraaf kan antwoord nie dan het jy mos ‘n baie duistere konsep?

  1. Afrikaners vorm ‘n etniese groep of dan ‘n volk.

   So ‘n etniese groep ontstaan in ‘n geisoleerde omgewing en is dus ‘n evolusionêre produk. Die gevolg is dat so ‘n groep verwantskap toon, maw genetiese kenmerke het wat eie aan hulle is.

   Hulle deel ook ‘n taal en gevolglik ‘n gedagtewêreld eie aan hulle, maw hulle het ‘n eie volksaard.

   In hul godsdiens kan daar eenvormigheid of groot verskille wees.In die Moslem en katolieke lande is daar meesal eenvormigheid. Onder die Christen protestante weer, ‘n groter en oper verskeidenheid sienings.

   Breedweg gesien is Afrikaners hoofsaaklik Christene.

   Die Afrikaner spesifiek, het ‘n herkomsbasis wat uit verskeie Europese lande kom. Daar is ook so ‘n titseltjie Oosterling (slaaf) en ‘n titseltjie uit Afrika in die mengsel.

   Ons is ‘n produk van hier!

   Nou nie een paragraaf nie maar ek glo tog bondig genoeg.

 12. papa victor

  Beste Ben,

  Le veral klem op reel nommer 10!

  TEN OF MY RULES FOR AIR FIGHTING

  1) Wait until you see the whites of his eyes. Fire short bursts of one to two seconds only when your sights are definitely “ON”.
  2) Whilst shooting think of nothing else, brace the whole of your body: have both hands on the stick: concentrate on your ring sight.
  3) Always keep a sharp lookout. “Keep your finger out”.
  4) Height gives you the initiative.
  5) Always turn and face the attack.
  6) Make your decisions promptly. It is better to act quickly even though your tactics are not the best.
  7) Never fly straight and level for more than 30 seconds in the combat area.
  8) When diving to attack always leave a proportion of your formation above to act as a top guard.
  9) INITIATIVE, AGGRESSION, AIR DISCIPLINE, and TEAMWORK are words that MEAN something in Air Fighting.
  10) Go in quickly – Punch hard – Get out!

  Adolf Gysbert Malan (‘DSO and Bar’, ‘DFC and Bar’, Croix de Guerre (Beide Belgies en Frans), Ordre national de la Légion d’honneur. Byname: Sailor en Hitler. 35 Lugseges. Anti Apartheids aktivis.

 13. papa victor

  “Afrikaners vorm ‘n etniese groep of dan ‘n volk.”
  ‘n Baie diverse etniese groep. ‘n Nasie of nasie staat heg nie ‘n eng rasse definisie aan burgherskap nie. Selfs taal en kultuur is nie noodwendig ‘n voorvereiste nie, maar dit is beslis baie belangrik.

  “So ‘n etniese groep ontstaan in ‘n geisoleerde omgewing en is dus ‘n evolusionêre produk. Die gevolg is dat so ‘n groep verwantskap toon, maw genetiese kenmerke het wat eie aan hulle is.”

  Ja antroplogies gesproke sien ons dat die Boesman of Khoisan die oudste genetiese groep ter wereld is. BV: Die Belge en Fraanse is twee verskillende nasies, twee verskillende state maar voldoen nie eintlik aan die definisie nie want genetiese verskille is daar maar min!

  “Hulle deel ook ‘n taal en gevolglik ‘n gedagtewêreld eie aan hulle, maw hulle het ‘n eie volksaard.”

  Antropologies gesproke geskiedkundig waar maar dit gebeur in elk geval sonder isolasie. Kyk na die Fraanse en Belge, die Portegese en Spanjaarde en die Hollanders en die Vlaam.

  “In hul godsdiens kan daar eenvormigheid of groot verskille wees.In die Moslem en katolieke lande is daar meesal eenvormigheid. Onder die Christen protestante weer, ‘n groter en oper verskeidenheid sienings.”

  Die Moslems het 2 groot groepe wat nogal redelik verskil en al in die verlede oorlog gevoer het oor die verskille. Die Protestante het afgedwaal van die Katolieke geloof en toon soos u se ‘n groter en oper verskeidenheid sienings.

  “Breedweg gesien is Afrikaners hoofsaaklik Christene.”
  Korrek maar daar is ook paganisme en self nou ‘n groeiende Moslem bevolking.

  “Die Afrikaner spesifiek, het ‘n herkomsbasis wat uit verskeie Europese lande kom. Daar is ook so ‘n titseltjie Oosterling (slaaf) en ‘n titseltjie uit Afrika in die mengsel.”

  Daar moet ons verskil aangesien die Afrikaanse volk ook uit ‘n groot groep bruinmense insluit. Ook is daar meer onlangs Duitsers, Portegese, Italiaaners, Hollanders ens wat bygekom het. Die feite kan slegs op grond van volledige genetiese navorsing bepaal word.

  “Ons is ‘n produk van hier!”
  Beslis!

  “Nou nie een paragraaf nie maar ek glo tog bondig genoeg.”
  Absoluut

  Dan moet ons ook hulde bring aan ‘n Afrikaner held. Alfred Malapi, ‘n Afrikaner-Boer spioen wat laat in 1900 tereggestel is deur haar majesteit se vuur pelaton. Hy het geweier om teen sy volk te draai en ander te verraai. Oor Afrikaner Malapi skryf die kwaai Britte dat hy senuwees van staal gehad het: ” In posing for some months as one of our natives…dressed exactly like one of our men – khaki coat, breeches, puttees and even an army cap’.

 14. Pedro, ek het vir jou ‘n direkte en eenvoudige antwoord gegee. Hier dwaal jy met die Khoi en die San, die Belge en die Franse, rond.

  Die Franse is nie ‘n homogene etniese groep nie maar bestaan uit ‘n etniese verskeidenheid, ‘n saamgedwonge verskeidenheid vanaf na die Franse Revolusie.

  Net verder dit: etniese groepe KAN ‘n soortgelyke etniese herkoms as ander etniese groepe hê!

  Verder re. jou verwysing na Alfred Malapi, hoewel hy ‘n getroue bondgenoot was, was hy beswaarlik die tipiese Afrikaner!

  Bly gerus by die punt!

 15. papa victor

  “Pedro, ek het vir jou ‘n direkte en eenvoudige antwoord gegee. Hier dwaal jy met die Khoi en die San, die Belge en die Franse, rond.”

  Ben ek het vir ‘n definisie gevra en jy het ‘n puik kort definisie verskaf. Ek het nooit belowe om nie uit te brei nie. Ek dwaal rond met die Khoi en die San en die Belge en die Fraanse en bevind myself dus in goeie geselskap!

  “Die Franse is nie ‘n homogene etniese groep nie maar bestaan uit ‘n etniese verskeidenheid, ‘n saamgedwonge verskeidenheid vanaf na die Franse Revolusie.”
  Frankryk is ‘n volk en nasie staat. Geneties is die bevolking nogal nie vreeslik divers nie. Kultureel wel, net soos die Afrikaner. Daar is wel agv die Fraanse grondwet, swart en kleurling Fraanse. Geneties nie dieselfde as die oorgrote meerderheid nie maar wel ook volledig landsburghers.

  “Net verder dit: etniese groepe KAN ‘n soortgelyke etniese herkoms as ander etniese groepe hê!”
  Absoluut korrek, alle etniese groepe stam van die oorspronklikke groep af. Geneties het die groepe al hoe meer van mekaar begin verskil en die nuwer groepe is die Kaukasieers en die Mongool of Oosterling. Die grootse genetiese verskil bestaan tussen die Khoisan en die Rooihuide. Natuurlik is dit logies dat daar progressief taal en kultuur verskille ontwikkel. Daar bestaan reeds sulke verskille binne die Afrikaner bevolking.

  “Verder re. jou verwysing na Alfred Malapi, hoewel hy ‘n getroue bondgenoot was, was hy beswaarlik die tipiese Afrikaner!”
  Alfred Malapi was tipies van ‘n gemeenskap binne Boer-Afrikaner geledere. Geneties anders, met ‘n gedeelde taal en kultuur. Boonop was hulle ‘n semi geassimileerde groep wat as brug tussen die Boere-Afrikaner en die stamgebonde inboorlinge gedien het. As hy goed genoeg was om vir jou saak te sterf dan was hy eintlik ‘n burgher.

  “Bly gerus by die punt!”
  Sies Ben moenie lelik wees nie! Die punt is dat die Afrikaner geskiedkundig MEER verdraagsaam was as die stamme wat mens binne SA gevind het en nogsteeds vind. Die Afrikaner is MEER geneties divers as enige ander inboorling groep binne SA. Die Afrikaner as kulturele en etniese groep is dus uniek omdat die groep rassevermenging ondergaan het. Dat daar gepoog word om die volk op grond van ras te definieer is vir my verkeerd. Daar is ‘n beduidend groot groep van kleurling mense wat BINNE die Afrikaner volk hoort. Daar is ook ‘n buidende groep wat binne die laaste eeu van Europa gekom het en deel geword het van die volk. Kyk net na Sebastiaan Biehl. ‘n Mens wat eintlik ‘volksvreemd’ hoort te wees maar ‘n mens wat binne Afrikaner geledere ingesmelt het. Dit is die gees van ons voorvaders, ‘n gees van aanvaarding en progresiewe Christen denke. My beroep is dus dat die Afrikaner nie as stam beskou word nie, miskien selfs nie eers as volk nie maar as ‘n nasie staat in wording wat as verdraagsame, diverse Christen entiteit sal staan wat voor die oe van die hele wereld as lig sal skyn.

  1. Pedro, die moderne nasiestaat is in wese ‘n smeltkroes! Dit staan nou direk teenoor ‘n volkstaat!

   Die Afrikaner is duidelik nie vir so ‘n proses van assimilasie te vinde nie, jy praat nou suiwer DA en Naspers nonsens.

   Wat voorvadergeeste (lol) betref, praat maar met Zuma daaroor! Moet asb. ook nie ons Christenskap insleep om swak argumente te rugsteun nie!

   Verdraagsaamheid beteken nie om parasitering te duld en te aanvaar nie! Wat is jou agenda? Jy begin trollerig klink!

 16. papa victor

  Ben, nee die volkstaat is ‘n nasiestaat. Ek weet nie of jy die twee konsepte verwar het nie maar klink my jy kan geen aanvarbare ‘peer reviewed’ bronne verskaf vir jou ‘volkstaat’ nie. Wat jy eintlik bepleid is ‘n stamgebied vir ‘n stam. Natuurlik sal dit ook nie wereldwyd erkenning kan geniet nie.

  Wie sou die Afrikaner nou wou laat assimileer? Die Afrikaner bestaan reeds uit ‘n diverse ras en kultuur, soos hierbo gemeld. Dit maak tog geensins sin nie. Dit klink vir my dat jy die Afrikaner op ‘n eng rasse basis probeer definieer sonder om na die werklikke kultuur en taal demografiek te kyk. Dit spyt my om dit te moet se maar die redenasie is maar reaksioner.
  Jou argument kan jy slegs voer binne ‘n eng en klein kring sonder werklikke opposisie. In die regte groot wereld daar buite sal jou argumente afgeskiet word.

  “Wat voorvadergeeste (lol) betref, praat maar met Zuma daaroor!”
  Ek haal Roz Diederichs se kommentaar van hierbo aan en jou kommentaar geld dus vir haar ook.
  “FANTASTIES! My voorvaders het al veel meer gedoen vir wat vandag van die Afrikaner oorbly, as wat ons reënboognasie al ooit het.”

  Wat Chrsitenskap betref dink ek jy maak ‘n groot fout as jy dink dat God die benadering wat jy bevorder gaan seen!

 17. Willem van As

  Hoe Papa Victor die Afrikaner beskryf klink vir my baie soos die tv-program 7de Laan. Hoe oom Ben die Afrikaner beskryf klink meer vir my na die werklikheid.

 18. papa victor

  Jy is beslis korrek, Willem van As! 10/10! Dis beslis ‘n goeie rede om nie 7de laan te kyk nie! ‘n Orania sepie wat die Afrikaner soos hy ‘werklik’ bestaan volledig beskryf is beslis ‘n goeie idee. Stel dit aan kyknet voor, ouens soos ek mis Kooperasie Stories jong!

  1. Willem van As

   Ek is op die oomblik in Nieu-Bethesda, en op pad pub toe. Ek gaan hierdie bietjie met al die bruin Afrikaners daar bespreek. Ek sien maar min van hulle. Ek sien nie bruin Afrikaners in die gehoor as Valiant Swart, Chris Chameleon, Die Vry Radikales of Bucchus Nel hier kom sing nie. Ek sien nie dat die bruin Afrikaners ooit kom tennis speel en na die tyd gaan saam braai nie. Ek sien nie bruin Afrikaners in die Kerk nie. Ek sien ook nie dat die liberales hier wat lief is om rassis te skree ooit ‘n voet in die bruin deel sit nie, maar nou ja.

 19. papa victor

  Beslis Willem, daar sal jy dit nie sien nie. Onthou SA is die mees rassistiese land op aarde. Rasse skeiding word binne SA aangewakker. Jy sal wel moontlik sulke sosiale kontak ervaar binne die Stellenbosch/ Kaapstad omgewing. Dit bring jou terug na die groot probleem. Dat jy glo dat jy deel is van ‘n blanke stam en dat die wereld eenvoudig nie daarvan hou nie. Saam met die geskiedenis van apartheid is dit ‘n opdrande stryd om op die basis ‘n volkstaat of nuwe nasie staat te bou. Jy sit in elkgeval in die Oos Kaap, net soos Ben. Waarom sit julle nie lankal in Orania of in daardie omgewing nie?

  1. Willem van As

   Ek het al in Rustenburg, Potchefstroom, Pretoria, Kaapstad, Nieu-Bethesda, en in Suid-Korea gebly. Ek was ook al op vakansie in Australië, Thailand en Japan. Nêrens waar ek in Suid-Afrika gebly het, het ek die harmonieuse samesyn van die veelrassige Afrikaner beleef soos wat jy en 7de laan beskryf beleef nie. In Kosmopolitiese Kaapstad het ek dit wel op klein skaal gesien, net soos in Sydney en Seoul.

   In die tyd wat ek in Korea was, was die Koreane ook baie beskuldig van rassisme. Suid-Korea is ‘n baie homogene en veilige land, maar google gerus “Itaewon crime”. Dit is die mees multikulturele en mees multirassige streek in Korea. Dit is ook die enigste plek waar misdaad op enige noemenswaardige vlak voorkom. Ek het ook op die expat forums gelees dat baie buitelanders Koreane beskuldig van swart rassisme, en dat die buitelanders reken dat dit is omdat Koreane net nog nie gewoond aan hulle is nie. Dit val lekker in by hierdie “opwaartse stryd” teen rassisme, want as dit iets is om aan gewoond te raak, hoe is is dit dan natuurlik?

   Ek was ook daai tyd daar toe Japan hulle groot ramp beleef het. Ek het orals op die forums gelees van hoe goed homogene Japan die situasie hanteer het, mense het mekaar bygestaan en hulp verleen. Dit in sterk kontras met hoe multikulturele New Orleans hulle ramp hanteer het, waar die weermag ingeroep moes word.

   Luister gerus na die RSG onderhoud op die Orania youtube kanaal. Carel Boshoff en Frans de Klerk gesels met Freek Robbinson. Op ‘n stadium bel ‘n luisteraar, as ek reg onthou is hy ‘n politikus. Hy beskryf homself as ‘n bruin man (hy se uitdruklik dat hy nie ‘n mengelmoes is nie), dan praat hy oor die sosio maatskaplike probleme wat die bruin gemeenskap ervaar. Let ook daarop dat hy homself nie as ‘n bruin Afrikaner beskryf nie. Dan komplimenteer hy die Orania mense, en se dat hy wens die bruin gemeenskap kon ook self hulle probleme oplos. Ek is ‘n sterk ondersteuner van die Orania beweging wat saam met ander gemeenskappe werk wat na selfbeskikking streef, soos die onlangse samewerking met die Xhosa gemeenskap. Eie grond, eie arbeid eie toekoms vir almal.

   Oor hoekom ek nog nie in Orania bly nie (ek kan nie vir die ander wat jy noem praat nie), maar lees gerus die opvolg blog deur Quintin Diederichs. Mens het ‘n paar jaar plan op hierdie stadium nodig om jouself lekker daar te vestig. Dit is waarmee ek besig is.

 20. papa victor

  Willem, baie dankie vir die respons. Ek merk dat jy breedvoerig oor Korea en Japan uitbrei. Die feit dat jy in Kaapstad en Potchefstroom was is mynsinsiens ook ’buitelandse’ reise. LOL. Die Koreane is, net soos die Japanese, ‘n meestal rasse homogene samelewing. Nigeria is ook net so ‘n rasse homogene samelewing. Nigeria is natuurlik nie homogeen wat stamme en geloof betref nie. Dit skemer dus deur dat jy ‘n rasse homogene samelewing as ideaal beskou omdat die samelewing dus baie beter funksioneer, meer vreedsaam is ens. Kulturele verskille is ook te vermy, wat om nog te praat van geloofsverskille. Die stam, want dit is wat dit is, dis nie ‘n volk of nasie nie, maar wel ‘n stam, sal dus ook nie eintlik enige ‘volksvreemde’ verwelkom nie. Ariese of Duitse ‘volksvreemdes’ is baie welkom? Ook moet ons hier kwalifiseer want die term Arier is nie eintlik iets kan inpas by die redenasie nie.

  Die Buys mense dien natuurlik as voorbeeld hiervan, of wat se ek nou?

  Niemand kritiseer jou of enige ander persoon wat Orania ondersteun nie. Dit is julle goeie reg. As ‘n klein subkultuur binne die Afrikaner geledere hul eie selfbeskikking nastreef dan is daar absoluut niks daarmee verkeerd nie. Die ontwikkeling van subkulture of stamme binne Afrikaner geledere is ook niks nuuts nie. Hoe meer stamme of subkulture daar ontwikkel, hoe meer diversiteit sal ons vind en natuurlik volgens jou analise van die wereld tendens, hoe meer KONFLIK en MISDAAD sal ons dus ook vind.

  Die rede waarom dit jare neem om jouself “lekker” in Orania te vestig is dat die beweging en omgewing nie oor ‘n ekonomie beskik wat al die ondersteuners kan handhaaf nie. Die beweging is op ideologies en kultuur gronde gebaseer, nie ekonomiese lewensvatbaarheid nie. Selfs met steun van groter ‘Afrikaner Regte’ bewegings blyk dit maar ‘n baie stadige groeiproses te wees.

 21. papa victor

  Wat die samesyn tussen die bruin Afrikaner en die blanke Afrikaner betref, ek het al baie gesien dat mense baie goed oor die weg kom. Die twee groepe is eintlik maar subkulture binne die Afrikaanse gemeenskap. Wat jou stellings oor misdaad en interne konflik betref moet ‘n mens wonder oor Italie, Bulgarye, Rusland ens. Sjina het ook nogal probleme met misdaad, om niks te noem van Thailand nie. Wat is jou gevoel oor die situasie in Thailand?

  1. Willem van As

   Ag nee wat, ek weet nie wat die punt sal wees om my opinie oor Thailand te gee nie, al wat gaan gebeur is dat jy vir my gaan vertel wat eintlik daar aan die gang is.

  1. My liewe Trolle vriend! Wat het so ‘n afwyking met die deursnee Afrikaner te doen. Aangesien jy so lief is vir sulke randeierstories kan jy gerus ook maar Chris Barnard se ‘Moerland’ lees.

   Jy sê nie eintlik iets nuuts nie maar wil bloot irriteer. Jy ignoreer en weier om feite en stellings wat reeds gemaak is, objektief te bespreek en maak dan stellings wat geen verband daarmee het nie! Hoekom?

   Min, indien enige volk, in die wêreld is nie ‘n mengsel nie. Die naaste volke aan rassuiwerheid kom in Afrika voor. Die meeste is hibrides.In een van my vorige artikels oor rassisme het ek dit breedvoerig bespreek. Jy kan dit gerus lees en end kry met hierdie onverwante verwysings van jou!

   Die volk wat vandag as Afrikaner bekend staan, staan nou ook op ‘n kruispad. Sommige, waaronder jy skynbaar tel, is bereid om in die sogenaamde reënboognasie opgeneem te word.

   Andere, soos ek, is nie daarvoor te vinde nie! Oefen jy maar jou goeie reg daartoe uit en ons sal ons goeie reg uitoefen volgens ons oortuigings.

   As jy nie met ons saamstem nie, hou dit liefs maar dan vir jouself, jou knaende gekerm irriteer vir baie meer mense as net vir my!

 22. papa victor

  Ben dankie weereens dankie vir jou antwoord. Ek hoef nou nie na trolle, veetjies, dwergies en hekse te verwys om my punt te stel nie. Ek het toe jou artikel oor rassisme gaan lees.
  Ek meld dus die volgende:
  1) Jy erken dat die Afrikaner ‘n verbasterede ras is maar tot die beste van my kennis bestaan daar geen volledige of verteenwoordigende studie wat die feite akkuraat vasstel nie.
  2) Voorts meld jy dat dit maar tot ‘n klein mate ‘n verbasterede ras is, sonder om die statistiek, wat tot die beste van my kennis nie bestaan nie, te noem. ‘n Feitebepaling kan nie gemaak word sonder om wetenskaplik die feite te bepaal nie.
  3) Jy baseer jou argument op die voortsetting van ‘n spesifiek ontwikkelde genepoel binne die Afrikaner, en meld dus die belangrikheid daarvan om die genepoel te bewaar.
  4) Ek stem heeltemaal met jou saam dat jy daardie genepoel moed bewaar.
  5) Ongelukkig blyk dit dat die Afrikaner gene nie genoeg is nie, ons het nou nog gene van ons ‘stamlande’ nodig. Dit is in teenstryd met die feit dat ons hier ontwikkel het en dus ook maar gratis van ons Afrika gene kan uitbrei. Implisiet is die feit dat jy oortuig is dat Europese gene beslis ‘n beter ras sal teel as Afrika se gene.
  6) Jou stellings impliseer die ontwikkeling van sekere fisies gefondeerde intellektuele vermoens binne die Kaukasier en Mongoolse rasse wat blykbaar nie in Afrika bestaan nie. Dus die rede dat Afrika nie ontwikkel het soos Sjina en Europa nie. Selfs die Noord en Suid Amerikaanse rooihuide het ontwikkel, maar nie die Afrika inboorling nie, so moet ons glo. Die feit dat ons baie intelligente swartmense vind en ook baie dom Afrikaners en Europeers dui ten minste op uitsonderings wat die veralgemening verdag maak.
  7) Die studie van die verskynsels toon eintlik nie ‘n genetiese rede vir die onderontwikkelde Afrika nie, maar wel verskeie kulturele redes.
  8) Jou kennis strek seker nie tot die ontwikkeling van primitiewe wapensstelsels nie. Daar is natuurlik ook veel te se oor die verband tussen die mens se ontwikkeling en die bewyse wat uit die argeologie gevind word.
  9) Dit dui tans op ‘n baie vroere ontwikkeling van die mens, en dat dit blykbaar die mens se trek uit Afrika aangehelp het.
  10) Orania verteenwoordig nie die deursnee Afrikaner nie, net soos die Buys mense nie die deursnee Afrikaner verteenwoordig nie.
  11) Oor verdere vermenging met bruinmense en swart mense kan jy maar weet. Dit sal wel geleidelik plaasvind, tot ‘n beperkte mate en soos omtrent altyd die geval is, slegs op die rand van die bevolking. Die Afrikaner sal dus vermeng met Afrika mense, en ook met mense uit die Europese genepoel.
  12) Aangesien daar 12 dissipels was meld ek laaste dat daar altyd kulture en subkulture binne ‘n volk bestaan. Orania is een so ‘n subkultuur. Dus is jy korrek in die sin dat Orania ‘n stam binne die Afrikaner volk is. ‘n Stam is nie ‘n volk nie.

 23. Willem van As, ek is nie so seker oor die Antropologiese definisie nie maar geneties is ek nie so ‘volksvreemd’ soos Sebastiaan Biehl nie. Die definise van wie en wat ‘n Afrikaner is berus dus op taal en kultuur, nie soseer op ras nie.

 24. Jannie

  Lees julle praat van reenboognasie. Jammer dat die swart deel van die reenboog die wit deel heeltemal wil uitwis. Die reenboog kan later val!!! Orania is ook te klein vir ons almal om daar te bly. Waar is daar nog grond vir oorlewing vir al die eenders denkendes??”?

 25. magdalena allemand

  “Denk jy darem nog aan my”liedjie..laat my denk aan die suid afrika toen ek daar gewerk het.Aan die pragtige land en die liewe mense,die mooi,groot,blonde mans.Aan die arrogansie van die engelstalige wat nie afrikaans wil praat nie,nie in die malls en nie by die openbare kantore nie.Was so dieselfde als met die frans pratendens in vlaanderen ,toen die tyd en is nog so!Oh suid afrika,ja ek denk darem nog aan jou,jy mooi land en mense en taal,wat ek in my hart en siel gesluit heb!Sal dit ooit nog reg kom?
  Magdalena,antwerpen.
  waarom is die “notify me” in engels geskrywe???

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s