Skep vir jouself welvaart op Orania

Die gesonde ontwikkeling wat tans plaasvind op Orania skep die ideale klimaat waarin ’n ekonomie van skaal besig is om wortel te skiet. Orania was in 1991 aangekoop vir R 1.5 miljoen en word nou gewaardeer op meer as R 500 miljoen. Beleggersvertroue was nog nooit so hoog soos vandag nie en hierdie feit is duidelik sigbaar in die dorp se gesonde eiendomsmark.

In 2009 was ’n totaal van 36 eiendomme verkoop in Orania. In 2010 het hierdie syfer meer as verdubbel na 75. Ten spyte van ’n wêreldwye resessie het eiendomsverkope op Orania in 2011 steeds bly klim na ’n totaal van 77. Tussen 1 Januarie en 30 Junie 2012 is daar reeds 57 eiendomme in Orania verkoop.

So ook het Orania se bevolking met byna 30% gestyg sedert 2009, met die permanente inwonertal wat tans staan op 914. Orania se toerisme industrie het ongelooflik ontwikkel gedurende die afgelope paar jaar en die dorp ontvang nou ongeveer 25 000 toeriste op ’n jaarlikse basis. Inwoners van omliggende dorpe asook die Bo-Karoo boerderygemeenskap ondersteun toenemend Orania se besighede en vergroot die mark wat ondernemings op Orania daagliks dien.

Weens die spoedige uitbreiding van Orania se grondgebied, ekonomie, toerisme industrie en bevolking het die aanvraag vir meer goedere en dienste drasties gestyg. Die dorp het egter reeds sy kapasiteit van beskikbare winkelspasie oorskry, met die gevolg dat daar tans min tot geen besigheidspersele beskikbaar is vir nuwe besighede om deure oop te maak of vir bestaande besighede om uit te brei.

Verder is daar ook ’n groot behoefte vir bekostigbare vermaaklikheid in Orania. In die omliggende gebied, wat ’n totaal van 5 dorpe insluit, is daar bv. nie ’n enkele filmteater nie.

’n Sentrum wat nuwe winkelspasie beskikbaarstel en bekostigbare vermaaklikheid voorsien bied dus ’n puik beleggingsgeleentheid wat ekonomiese ontwikkeling op Orania sal versnel en vir aandeelhouers ’n netjiese passiewe inkomste op Orania sal genereer.

Het jy ’n 5 jaar plan?

Baie Afrikaners wil graag die wonderlike lewenskwaliteit op Orania geniet maar sukkel om ’n oplossing te vind vir die uitdaging om ’n inkomste hier te genereer wat hulle in staat sal stel om die lewenstyl waaraan hulle gewoond is hier voort te sit. Die oplossing is eintlik heel eenvoudig: beplanning.

Die eerste stap is om ’n passiewe inkomste in Orania te genereer. Dit kan maklik bereik word deur jouself in ’n posisie te sit waar dividende aan jou uitbetaal word. Hierdie inkomste kan dan geplaas word in jou persoonlike hoë rente spaarrekening by die OSK (Orania Spaar en Krediet) – Orania se eie koöperatiewe bank.

Die volgende stap kom neer op geleenthede wat jy in Orania se ontwikkelende ekonomie raaksien a.g.v. jou betrokkenheid. Dit kan beteken dat jy miskien ’n besigheidsgeleentheid ontgin en self ’n onderneming op Orania stig, dalk in eiendom belê en dit aan die huurmark beskikbaarstel, of sien dat besighede en instellings poste adverteer waarvoor jy aansoek kan doen.

Die laaste stap is om uiteindelik finansieel in staat te wees om te hervestig en die besonderse lewenskwaliteit hier te geniet terwyl jy min of geen opoffering hoef te maak t.o.v. jou lewenstyl nie.

Deur hierdie eenvoudige roete te volg en jou eie “5 jaar plan” op te stel is jy verseker van ’n beter toekoms waarin jy en jou mede-Afrikaners bemagtig word. Sien dit so: as jy maks. 5 jaar terug begin beplan het dan sou jy en jou gesin vanaand lekker om die kaggel gesit het in jul huis op Orania, sonder vrees vir misdaad of woede vir politieke omstandighede buite jou beheer wat jy teen jou wil moet sluk ter wille van ’n salarisstrokie. So, waar is jy oor 5 jaar van vandag af?

Puik beleggingsgeleentheid

Orania het nie ’n tekort aan innoverende denkers nie, net ’n gebrek aan inset kapitaal om ondernemings van die grond af te kry. Deel van die proses om ’n ekonomie van skaal te skep, is om die huidige bottelnek tussen Orania se ondernemers en beleggers van buite uit die weg te ruim.

Ondernemers en beleggers lewer beide ’n noodsaaklike bydrae om wedersyds winsgewende ondernemings te vestig, dus moet daar ’n kanaal tot stand gebring word om hierdie verhouding in praktyk te bevorder.

Potensiale beleggers van buite is opsoek na maniere om ’n inkomste op Orania te genereer terwyl ondernemers op Orania opsoek is na inset kapitaal om welvaartskeppende ondernemings te vestig. Dit is inderdaad ’n geval van een hand was die ander.

Elke gemeenskap het sy eie unieke uitdagings. Ondernemers op Orania verstaan die gemeenskap se behoeftes en weet wat winsgewend sal wees, al dan nie, juis omdat ons reeds deel van die gemeenskap is.

Soos vroeër gemeld is daar tans ’n reuse aanvraag vir winkelspasie en vermaaklikheid op Orania. Vir hierdie rede is Die ou Karooplaas Winkelsentrum in die lewe geroep, 1 000 m² grond met besigheidsregte by die ingang van Orania is aangekoop en ’n privaat maatskappy is gestig wat die sentrum sal besit en bestuur.

Die ou Karooplaas Winkelsentrum gaan aanvanklik bestaan uit 5 winkels, ’n restaurant met binnemuurse en opelug sit areas en ’n filmteater wat dien as die groot trekpleister. Vir die sentrum om optimaal by die omgewing in te pas is die pragtige en rustieke Karoo-argitektuurstyl gekies met verdere estetiese afronding wat ’n prieel rondom die gebou en ’n windpomp voor die sentrum insluit. Daar is ruimte vir toekomstige uitbreiding, maar neem in ag dat die sentrum in sy aanvanklike vorm die perfekte balans tussen lae risiko en hoë aanvraag tref.

Die ou Karooplaas (Edms.) Bpk. het onlangs die winkelsentrum bekendgestel te Orania en Pretoria. Heelwat van die beskikbare 1 000 aandele is reeds verkoop. Aandele is bekostigbaar en kan maklik bekom word.

Daar is reeds ’n waglys van gevestigde en suksesvolle besighede wat winkelspasie by Die Ou Karooplaas wil huur. Na beraming sal die sentrum DV op 1 Desember 2013 sy deure oopmaak.

Saam kan ons ’n ekonomie van skaal op Orania vestig – steen vir steen, projek na projek – en vir onsself welvaart skep in die proses. Sonder ’n sterk ekonomiese ruggraat sal ons ideaal van selfbeskikking beperk wees tot die wêreld van teoretiese moontlikhede.

Vir ’n gratis inligtingspakket van Die ou Karooplaas Winkelsentrum, SMS asb. jou naam, van en e-posadres na 076 943 2214 of skakel Quintin Diederichs by dieselfde nommer.

Perspektief van Die ou Karooplaas Winkelsentrum te Orania

Quintin Diederichs is ’n sakeman wat deurlopend suksesvolle besighede in Orania opbou en bedryf. Hy is ’n direkteur van Die ou Karooplaas (Edms.) Bpk. en dien ook op die Orania Burgerraad. Quintin woon sedert Oktober 2010 permanent op Orania en is betrokke by inisiatiewe wat armoede in die gemeenskap verlig d.m.v. werkskepping en opleiding.

45 gedagtes oor “Skep vir jouself welvaart op Orania

 1. Jan Sempels

  Dis alles mooi, daar is een ding waarvoor sal moet opgepas word. Orania sal moet toekyk dat daar nie een kloof ontstaan tusse persone soos Q. Diederichs en die res van Orania. Dit wat ek hier lees verontrus my te seerste. Die kloof tusse arm en ryk word selfs by julle al waargeneem, nie elke persoon is dieselfde nie, en julle moet waak dat almal dieselfde moontlikhede kry, sonder dat iemand kop en nek als na hom toetrek. Want dit is wat hier gebeur, julle moet toekyk dat almal op Orania op gelyke voet behandel word en dat almal ‘n lewe kan maak, ‘n man met alreeds 4 besighede op sy naam mag dadlik vir julle as ‘n sukses bestempel word, in my oë is dit rykdom vergaar wat eintlik beter moet beheer word.

  1. Jan, ek dink jy mis die punt van hierdie artikel, nietemin – dankie vir jou bydrae. Neem in ag dat vele mense werk het op Orania a.g.v. entrepreneurs wat geleenthede skep vir ander om hul vlerke te strek. Dit is allermins “rykdom vergaar” – eerder welvaart skep.

   Die kloof tussen ryk en arm kan slegs verwyder word deur produktiwiteit. Orania het ‘n vryemarkekonomie wat doelgerig fokus op gesonde werksetiek en by implikasie die klimaat skep waarin die arm Afrikaner vraagstuk daagliks opgelos word d.m.v. produktiwiteit. Hier is beslis nie plek vir mense wat nie wil werk nie, dus is ons werkloosheidsyfer onder 2%.

   Ek hoop hierdie verduideliking stel dinge vir jou in ‘n ander lig.

  2. Jan, ek sukkel om tussen jou en die gemiddelde kommunis te onderskei. Van waar kom die idee dat almal “gelyk” MOET wees? Mnr Diederichs het duidelik tyd, beplanning, kapitaal en ondernemerskap hierin ingesit. As jy in daardie selfde tyd onder n boom gesit en bier drink het, watter “reg” tot ʼn gedeelte van sy welvaart het jy? Die idee dat welvaart meer regverdig verspreid sal wees as welgestelde entrepreneurs beperk word is ʼn resep vir stalinistiese armoede, as daar nog ʼn honderd Mnr Diederichs’e was op Orania sou armoede ʼn daadwerklike knou gekry het. So dan moet jy of seergemaak voel of jou bas lig en ʼn plan maak want niemand is geregtig op ʼn ander se welvaart nie ongeag hoe ongelyk dit is, net kommuniste dink dat entrepeneurskap ʼn berkte hulpbron is.

  3. Mediaverklaring: Die sluiting van blanke besighede op Pelgrimsrus
   5 Julie 2012 Die bekendmaking dat sewentien besighede in Pelgrimsrus wat aan blanke eienaars behoort, aangesê is om hul deure te sluit met die klaarblyklike bedoeling om dit aan swart eienaars oor te dra, behoort volksgenote wat deur versekerings van die ANC gerus gestel word dat konfiskering van eiendom sonder vergoeding nie ANC-beleid is nie, tot nugterheid te bring. Die optrede demonstreer dat nie net plaasgrond geteiken word nie. Volgens inligting is die bewering dat die eienaars nie betyds aansoek gedoen het om verlenging van hul kontrakte nie, onwaar, en met die ANC se rekord van vrot administrasie kan aanvaar word dat hulle verskoning vir dié jongste roof nie water hou nie.
   Daar is baie maniere om ‘n kat dood te maak, en die volksvyandige regering weet dit ook. Die kleptokrasie aan wie De Klerk die politieke mag in Suid-Afrika oorhandig het, is derhalwe baie vindingryk om maniere te vind om ons blanke erfgoed te roof, en eie aan ‘n sosialistiese/kommunistiese regime is alle private eiendom in hulle visier. Die Afrikaanse organisasies wat nog deelneem aan berade met die ANC behoort sonder versuim uit protes en ter wille van ons volk se selfrespek daaruit te stap.
   Daar is uiteindelik net een manier om aan die volksvreemde onderdrukker se grypsugtige kloue te ontsnap en ons volk se erfenis te bewaar en uit te bou, en dit is om ons nasionale vryheid te herwin. Die Volksraad beywer hom daarvoor en versoek volksgenote om daadwerklik hulle steun daaraan toe te sê deur op die VVK se kieserslys te registreer.
   Andries Breytenbach Voorsitter: Boere-Afrikaner Volksraad

   Tel: 012 940 4226
   Mobiel: 082 322 6590
   Faks: 086 651 8417
   E-pos: Andries.Breytenbach@gmail.com

   1. Dis die realiteit wat mense in die gesig staar wanneer hulle in ‘n ANC beheerde munisipaliteit probeer oorleef. Op Orania sien ons weer die teenoorgestelde. Hier is geen ANC verteenwoordiging op Orania nie en dorpe in die omliggende gebied kom steek juis by ons kers op m.b.t. volhoubare gemeenskapsontwikkeling na jare van ANC plundering hulle in die rooi gelaat het.

    Ek stem 100% saam met Andries Breytenbach dat ons ons vryheid moet herstel. Nietemin, om op die VVK kieserslys geregistreer te wees is glad nie genoeg nie. In die proses om ons vryheid te herstel moet ons eers ‘n ekonomie van skaal vestig. ‘n Politieke skikking hou slegs voordele in wanneer mense selfstandig en produktief deel van ‘n vry Afrikaner gemeenskap kan wees – wees dus betrokke by ekonomiese ontwikkeling op Orania, maar ondersteun gerus ook politieke inisiatiewe as dit vir jou sin maak.

  4. Danie

   Sekerlik moet ‘n gesonde ekonomie ruimte bied vir die uitnemendheid tentoongestel deur Diederichs. Die ander uitweg is sosialisme (kon ons maak of ons werk en hulle maak of hulle ons betaal-mentailteit), en die geskiedenis is tog vol van die mislukkings van sosaislisme, dan nie?

 2. Quintin, wat die arme Jan nie verstaan nie is die feit dat Orania vandag sterk staan te danke is aan mense met inisiatief. Baie geluk en sterkte met jou projek, ‘n hele paar Jans sal deur middel daarvan ‘n broodjie op die tafel kan sit!

 3. Anthony Schlemmer

  Pragtige projek Quintin ! Afrikaner entrepeneurskap is sleutel tot ons sukses in Orania. Hierdie is ‘n duidelike voorbeeld daarvan. Dit is duidelik dat daar nog groot dinge voorle in die jare wat kom !

  1. Jy is welkom – al probleem wat jy gaan ervaar is ligging aangesien ons die laaste beskikbare grond met besigheidsregte by die ingang van Orania gekoop het om hierdie sentrum op te rig. Dit sal meer winsgewend vir jou wees om eers saam te werk en dan iets self te ontwikkel soos die aanvraag groter word.

  1. Ons het oorweeg om ‘n tweede verdieping by te voeg wat dan uit woonstelle of selfs kantore kan bestaan, maar het daarteen besluit omrede daar ‘n beperkte hoeveelheid parkeerspasie beskikbaar is en dit natuurlik nie so goed gaan lyk as mense bv. hul wasgoed van hul balkonne afhang vir besoekers en kopers om te sien nie 🙂

   Hier is wel ‘n tekort aan huur behuising op Orania en dit is beslis ‘n goeie idee om ‘n behuising projek in die toekoms te loods. Eers moet daar werk geskep word sodat meer mense kan trek, dus is die winkelsentrum ‘n prioriteit.

 4. Anthony Schlemmer

  Waar presies gaan dit gebou word ? Langs die supermark ? Sal lekker wees om goeie Afrikaanse flieks op Orania te kan gaan kyk. Dit sal GROOT aftrek kry onder vakansie gangers ! Ons ingesluit.

  1. Anthony, die sentrum gaan reg langs die R369 (hoofpad) wees. As jy van Hopetown se kant af in Orania inry en by die 4-rigting stop stilhou gaan jy die sentrum 100m voor jou aan die regterkant sien. As jy van Vanderkloof af inry dan sal die sentrum aan jou linkerkant wees, 100m voor jy stilhou by die stopstraat. Almal wat by Orania verbyry sal onmiddelik die sentrum kan sien en die windpomp is juis ook daar om die oog al van ver af te trek.

 5. Stiaan

  Wat ek graag wil weetis, hoe kan ons op Kleinfontein net so goed vorder soos Orania. Dit voel vir my party dae asof net sekere mense die monpolie wil he. As ek verkeerd is dan vra ek byvoorbaat verskoning. Dit voel net of ons nerens kom nie. Hier by ons het ons ook die nedersetting en dan ook die hoewes. Ons wat op die hoewes word geensins ondersteun of aangemoedig om n aanwins vir die verbouing van groente ens te weeg te bring nie.

  1. Ek het ook al gehoor mense praat van ‘n man op die maan!! Orania se ekonomie is alles behalwe in ‘n depressie – werkloosheid in Orania staan dan op onder 2% terwyl die ekonomie jaarliks ongeveer 7% groei. Dis aanduidings van ‘n gesonde ontwikkelende ekonomie.

  1. Johan Venter

   Mnr Boshoff het verseker nie so gesê nie. Orania is seker een van die min plekke in Suid-Afrika waar eiendomspryse vir die afgelope 5 jaar konstant bly styg! Ou Bibi jy is die enigste een wat ‘n ressesie ervaar. Seker omdat jy werkloos by die huis sit.

 6. Michael

  Als wat ek kan sê is al gesê, al wat ek nog kan sê is; baie sterkte met die winkelsentrum ek hoop hierdie een is die voorloper van die grotes wat nog gaan volg.

 7. Waarom steun organisasies soos Afriforum en Solidariteit nie vir Orania met belegging nie? Sou dit nie die groei van Orania bevorder as die Afrikaner regte organisasies steun verleen nie?

 8. Anthony Schlemmer

  Hallo Stiaan, jong, dit klink soos ‘n hulpkreet van ‘n mede Afrikaner ! Julle leierskap sal dit seker kan antwoord. Ek sal dink dat Afrikaner organisasies ons mense kan help !!!!!

 9. Sierra Bravo, dit is nie vir my verbasend dat Solidariteit, Flip Buys, Dirk Hermann en Fw de Klerk nie meer doen om Orania te help met BELEGING nie. Maatskaplikke projekte is mooi maar Orania sou belegging kon gebruik om eksponensieel te groei.

 10. Etienne van der Lingen

  Oi 25 ooo toeriste per jaar! Ek dink Orania kan doen met n klein lugdiens! Quintin besondere goeie werk met jou ondernemings en projekte, soos baie ander hier stem ek dat hoe meer projekte en ondernemings geskep word hoe beter sal dit gaan. Is daar nog aandele beskikbaar in Die ou Karooplaas Winkelsentrum?

  1. Quintin Diederichs

   Baie waar Etienne! Ja, daar is nog aandele beskikbaar. Ek het vir jou ‘n e-pos gestuur met die Ou Karooplaas Winkelsentrum se inligtingspakket ens.

 11. Gys van Heerden

  Goeie dag Quintin

  Ek is van Pretoria my naam is Gys van Heerden as daar nog aandele beskikbaar is in die nuwe projek van julle sal ek ook graag meer inligting wil he as dit vir jou moontlik is stuur asseblief vir my n e-pos gysvanheerden@gmail.com ek stel ook belang om aandele te koop.

  Baie dankie
  Gys van Heerden
  0795170072

 12. jan

  Oe dis alles goeie nuus….
  Alles lyk net skielik te groot – daar is soooo baie werk vir bouspanne.
  Boumeesters en nogmaals boumeesters en bouers en vakmanne hier is julle kans!!
  .

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s