Watter ideologie heers in Suid-Afrika?

Van die frustrasies wat Afrikaners in Suid-Afrika beleef, begin by die verwagting dat Suid-Afrika ‘n gelyke speelveld is. Suid-Afrika het immers een van die mees liberale grondwette ter wêreld en daarom word liberale waardes veronderstel. Maar watter ideologie heers in Suid-Afrika?

Ideologie-loosheid bestaan nie. Net die liberalisme dink die lewe kan volgens objektiewe, ewige en universele waardes gelei word. Ander denkraamwerke, soos nasionalisme, kommunisme en nog ‘n lang lys word van ideologie beskuldig, asof dit ‘n oortreding is. Die liberale ideologie sien net die indiwidu raak; ander lewensverbande, soos gesin, kerk, volk, staat, klas is bloot “diensverskaffers” aan die vrye indiwidu. Dit glo aan ‘n gelyke speelveld en word deur sterk spelers verkies, soos die Britse Ryk, die VSA, of hedendaagse Afrikaners.

Suid-Afrika is ‘n kruispunt van onversoenbare ideologieë. Die Suid-Afrikaanse staat is deur liberale imperialisme tot stand gebring, in teenstelling met Afrikanernasionalisme. In die liberale empire is almal gelyk voor die wet. Die wet is in Engeland gemaak en weerspieël Engelse waardes. Enigeen wat die standaarde van die wet kon haal (in werklikheid: wat ‘n Engelsman word) is by die “beskaafde” samelewing ingesluit. Vir voorstanders was dit volkome regverdig. Terwyl sommige Afrikaners bevoorreg gevoel het om Engelse te mag word, het ander hulle eie volkskap nagestreef, soms ten koste van ekonomiese belange en baie moeite. Tog kon hulle hulleself teenoor ‘n kulturele oormag tot moderne Afrikanerskap uitbou. Dit was die ideologie van nasionalisme.

Vir Afrikaners was ‘n strewe om nasionale selfbehoud so vanselfsprekend, dat dit ook in verhouding tot swart Suid-Afrikaners toegepas is. Afsonderlike ontwikkeling was ‘n poging om dit waarvoor Afrikaners met opoffering moes stry, op ‘n skinkbord aan swart volke te gee – met die naïewe verwagting dat swart volke nie op die res van die land sou aanspraak maak nie.

Toenemend ontstamde swartmense het hulle eers tot die liberale ideologie gewend. Dit was die strewe van, onder andere, die ANC tot in die 1940’s. Toe het ‘n draaipunt gekom. Hulle het hulleself as die regmatige inwoners van die land gesien. Volgens die Freedom Charter van 1955 het die land aan almal behoort wat daarin woon, met herverdeling van hulpbronne sodat die meerderheid sy volle plek kon innneem. Charterisme, soos dit bekend geword het, is verskeie dekades deur kommunisme beïnvloed. Afrikaniste het hulle teen Charterisme versit en gesê Afrika behoort aan Afrikane, Europese en Asiese afstammelinge uitgesluit.

Die kompromie van 1994 was ‘n liberaal demokratiese grondwet. Met ‘n oorweldigende meerderheid het Charteriste niks meer as liberale demokrasie nodig gehad nie. Dit beteken nie Charteriste en Afrikaniste het skielik Liberaliste geword nie, net dat hulle ‘n weg gevind het waarlangs hulle ideale vervul kon word.

Afrikaners moet besef dat nie een van die drie ideologieë vir afsonderlike volksbestaan ruimte maak nie. As Afrikanerskap die volgende dekades oorleef, sal dit in weerwil van die staat wees. Daarom moet die Afrikaner sy toekoms en vryheid toenemend van die Suid-Afrikaanse staat losmaak.

39 gedagtes oor “Watter ideologie heers in Suid-Afrika?

 1. Wynand, jou artikel sit mens aan die dink…

  Dit sou interessant wees om te weet hoeveel Afrikaners uit ‘n ideologiese oogpunt “ruimte vir afsonderlike volksbestaan” wil he. Uit daardie groep wonder ek hoeveel Afrikaners uit suiwer ras gemotiveerde redes afsonderlik wil bestaan en hoeveel uit liefde vir hul eie besluit om selfwerksaam en selfstandig te wees in die strewe na selfbeskikking.

  Om eerlik te wees dink ek dat in meeste gevalle dit ‘n kombinasie van die bogenoemde is… elkeen se skaal leen dalk net meer na die een, of na die ander kant toe.

  Breyten Breytenbach (van alle mense!!) verwoord die realiteit en die noodsaaklike tree in die regte rigting (na vryheid) perfek in ‘n absoluut briljante artikel wat in 2009 in Rapport gepubliseer was, nl. Die reënboog is ’n spieël aan skerwe:

  http://www.rapport.co.za/Weekliks/Nuus/Die-reenboog-is-n-spieel-aan-skerwe-20091205

  Lees dit gerus… julle sal jul oë nie glo nie!!

  1. Ai, die Naspers darem! As kommentaar nie by hulle agenda inpas nie word dit ewe gerieflik gesluit.Selfs die gelewerde kommentare is gesluit!

   Hoe kan ‘n man, soos die liewe Breyten, wat so goed kan skryf en so logies kan redeneer ooit so ‘n oorgang, soos die van 1994, goedgekeur het en ten gunste daarvan ‘n pennestryd oa gevoer het?

   Dis darem lekker gerieflik om in nabetragting sy lyf so slim te wil hou! Hoeveel van sy soort is daar nie nou deesdae nie?

  2. Dit lyk tog asof Naspers wel hier op Vry Afrikaner rondsnuffel.

   Hoewel dié Breyten artikel reeds in 2009 verskyn het en dit seker nie nou nog vir nuwe kommentaar oop sal wees nie, verwag ‘n mens darem dat die kommentare as deel van die pakket beskou sal word.

   ‘n Vroeëre besigtiging het niks opgelewer nie maar kommentare is nou weer in plek, hoop net dat dié patroon volgehou sal word!

 2. maryna

  Die demokratiese revolusie was net die eerste stap in die 3-fase vestiging van ‘n kommunistiese staat. Daarna volg die Sosialistiese revolusie, of ekonomiese revolusie, waarna die ANC verwys as die “tweede transisie”. Die derde stap is die vestiging van kommunisme waar geen privaat eiendom of vryheid (persoonlik, kultureel en godsdienstig) natuurlik bestaan nie.
  Demokrasie is ook iets vir die armes, volgens Marxisme, en was nooit ontwerp om almal in te sluit nie, maar juis om ‘n sekere groep (welvarendes) UIT TE SLUIT. Dit is wat Afrikaners nie kan of wil verstaan nie. Sonder die demokratiese revolusie van 1994 sou SA nooit die tweede fase, die sosialistiese of ekonomiese revolusie (tweede transisie) kon bereik nie.
  (Vergeet maar van ou Breyten, hy is en was nog altyd ‘n pion. Hy beywer hom nou vir die tweede fase, die val van die swart elite en regering, sodat volskaalse kommunisme deur ‘n sosialistiese (ekonomiese) revolusie gevestig kan word. Voorheen het hy hom beywer vir die eerste fase, die demokratiese revolusie. Dis maar al.)

  1. Maryna, ek dink Afrikaners verstaan dit maar die meerderheid van ons mense sien steeds “drog-oplossings” soos emigrasie, die DA of COPE en selfs oorlog as die beste teenvoeters, terwyl daar net een moontlike uitweg vir ons is: die vreedsame herstel van ons vryheid in ‘n eie onafhanklike Afrikaner Republiek wat met ons eie arbeid, kundigheid en fondse van nuuts uit die grond uit gebou word. Dis waar Orania in die prentjie kom. Ten spyte van al die doemprofete se wanpersepsies groei hierdie gebied en sy bevolking elke jaar.

   1. maryna

    Dankie vir die antwoord Quitin, maar soos ek verstaan is Orania nie ‘n onafhanklike Afrikaner republiek nie, maar ‘n aandeleblokskema. Help my asseblief reg as ek verkeerd is.

 3. Wat die Afrikaner deur gegaan het om te kies of hulle by die Engelse will pas of nie, het nie verander nie. Die ANC leiers het al klaar by gepas, maar daar is baie swaartes wat nooit sal by pas nie, dit is waar ons land se probleem gaan kom. ‘n Groot groep mense wat op ‘n stadium nog ANC sal stem, maar sonder leiers om huule rigting te gee nie.

 4. Beste Mnr Boshoff,
  Die volgende word aangehaal:
  “Vir Afrikaners was ‘n strewe om nasionale selfbehoud so vanselfsprekend, dat dit ook in verhouding tot swart Suid-Afrikaners toegepas is. Afsonderlike ontwikkeling was ‘n poging om dit waarvoor Afrikaners met opoffering moes stry, op ‘n skinkbord aan swart volke te gee – met die naïewe verwagting dat swart volke nie op die res van die land sou aanspraak maak nie.”

  Dit is nie korrek nie.
  1) Die blanke regse en nasionalistiese deel van die Afrikaner bevolking het politieke mag in 1948 bekom. Daar was baie Afrikaners wat nie die beleid van Rasse Apartheid ondersteun het nie en wat duidelik kon sien dat dit onhaalbaar was.
  2) Die AB waarvan Orania se stigter Carel Boshoff tussen 1980 en 1983 leier was het Suid Afrika se belied van Apartheid beplan en uitgevoer. Die AB het besluit om hulle wil op die meerderheid Suid Afrikaners af te dwing. Hulle het ‘tuislande’ vir die swart stamme geskep en die meerderheid van die land vir ‘blankes’ opgeies.
  3) Die ANC het daarteen gereageer en saam met die Swart Nasionaliste itv ideologie en orientering saamgegaan. Hulle het wye steun vanuit die ganse wereld geniet.
  4) Dieslefde AB, waarvan FW de Klerk lid was en dalk nog is(?) het toe in 1994 die hele land aan die ANC op ‘n skinkbord oorhandig.
  5) Huidiglik word daar gepoog om ‘n volkstaat vir Afrikaners te skep. Die pogings kon moontlik voor 1994 geslaag het as die AB nie vir Gen Constandt Viljoen en sy groep gekeer het nie.
  6) Dit is dus mos te wagte en baie duidelik dat daar nou ‘n Swart Nasionalistiese ideologie binne SA heers.
  7) Wat moes gebeur het was dat die AB al in 1948 ‘n haalbare en aanvaarbare volkstaat moes geskep het of ten minste toe begin het om die volkstaat te skep.
  8) Dit is nou ‘n bietjie laat om die Noord Kaap te probeer koloniseer vir ‘blanke’ regse Afrikaners.

  1. Victor, ek het nie ‘n probleem met (dr.) Wynand Boshoff se stelling nie. Jy het wel die kat bietjie aan die stert beet met ‘n paar van jou eie stellings.

   In 1948 het die meerderheid blanke Afrikane in SA vir die NP gestem omrede hulle vry van Britse imperialisme en kolonialisme wou wees. Jou stelling: “Die blanke regse en nasionalistiese deel van die Afrikaner bevolking het politieke mag in 1948 bekom” laat my die vraag vra – van wie het hulle die mag bekom? Was dit nie dalk van die blanke imperialiste nie? Ek kies ‘n Afrikaner nasionalis enige dag bo ‘n blanke imperialis… die eersgenoemde sit minstens dit wat hy uit Afrika uithaal terug in Afrika in want hy is ‘n Afrikaan!

   Indien jy enigiets van prof. Carel Boshoff geweet het dan sou jy nie sulke onnosel stellings maak nie. Wat hy, dr. Verwoerd en andere basies gese het is dat ons moet doen wat regverdig is teenoor die swart man van Afrika, maar so ook wat regverdig is teenoor die wit man van Afrika. Die idee van ‘n gemenebes van federale deelstate in suidelike Afrika was en is steeds die mees vreedsame oplossing. Of dit implimenteerbaar is, is wel ‘n geldige vraag.

   Dat die apartheid regering die meerderheid van die grond vir ‘n blanke Afrikaanse minderheid gehou het is seker omdat dit die einste blanke Afrikane was wat daardie grond ontwikkel het, infrastruktuur geskep het en dit oorwin het deur eeue se stryd teen imperialistiese Europeurs en kwaadwillige swart Afrikane.

   Jy noem dat ons in 1948 ‘n volkstaat moes skep… dit maak sin, juis waarom dr. Verwoerd ongeveer ‘n dekade later die Noordwes-Kaap begin ontwikkel het as ‘n gebied waar Afrikaners meerderheidsbesetting kan bewerkstellig. Dis waarom miljarde spandeer was om damme en kanale te bou sodat die Oranjerivier die lewensaar van hierdie streek kan word en voedselserkerheid as sodanig bewerkstellig kan word.

   Dit bring my na jou laaste punt toe – dat dit “te laat is om die Noord-Kaap te koloniseer vir blanke regse Afrikaners”. Jou woordkeuse is interessant. Ek dink nie jy weet wat die definisie van koloniseer is nie; of jy weet presies wat die woord beteken, dus insinueer jy dat jy Afrikaners nie as inheems aan Afrika beskou nie. Ek hoop vir jou part dat my eerste vermoede reg is, indien nie wil ek graag weet wat jy dan hier in ons kontinent soek en dink dat jy geregtig is op ‘n opinie m.b.t Afrikane se doene en late!

 5. Beste Quintin,

  Die resultate van die 1948 verkiesing was as volg:
  Herenigde Nasionale Party-Afrikaner Party Koalisie: 41.63%
  Vereenigde Party: 49.18%
  Die HNP-AP Koalisie het dus minder stemme gewerf maar weens die verkiesingstelsel 70 setels verower teenoor die 65 setels van die VP. Dit was dus nie ‘n groot meerderheid nie. Dat die ‘blanke’ Afrikaner dus die mag bekom het is duidelik en ek het beslis geen probleem met die idee dat daar gevolglik ‘n sinvolle volkstaat geskep kon word nie. My gesinslede het later duur betaal vir die AB se swak beplanning en moes hul lewens waag om die Afrikaner te beskerm. Dalk is daar so een of twee wat gesneuwel het maar ons gaan nie daaroor gesels nie.

  “Indien jy enigiets van prof. Carel Boshoff geweet het dan sou jy nie sulke onnosel stellings maak nie. Wat hy, dr. Verwoerd en andere basies gese het is dat ons moet doen wat regverdig is teenoor die swart man van Afrika, maar so ook wat regverdig is teenoor die wit man van Afrika. Die idee van ‘n gemenebes van federale deelstate in suidelike Afrika was en is steeds die mees vreedsame oplossing. Of dit implimenteerbaar is, is wel ‘n geldige vraag.”

  Ek glo nie dat Prof Boshoff fisies die apartheidstelsel beplan het nie maar hy was wel leier van die AB in ‘n tydperk waar die volkshervestiging redelik maklik en sinvol gedoen kon word. Ek neem aan dat Prof Boshoff nie by magte was om die nodige stappe te neem ten tyde van sy leierskap van die AB nie. Duidelik is die nodige stappe nie geneem nie en die Afrikaner dra nou die gevolge van die autokratiese fasistiese leierskap.

  Voorts meld ons dat daar geen sprake was van ‘n stelsel van federale deelstate binne ‘n bestel waar die swart meerderheid op slegs 13% van die grondgebied hervestig is nie! Dit was eenvoudige ‘n katastrofiese swak beplanning en uitleg wat tot die huidige krisis aanleiding gegee het. Wie wat ontwikkel het was nooit die punt nie! Dit was reeds in die sestigerjare duidelik hoe Swart of Afrika Nasionalisme aanspraak sou maak op die grondgebied en infrastruktuur. Dus was die feite bekend en die sogenaamde poging om ‘n volkstaat te skep laat geskiedkundig veel te wense! Dat SA deur die AB beheer was is ‘n feit en daar bestaan oorgenoeg rekord van hulle bedrywighede om hul verantwoordelikheid vir die huidige krisis duidelik binne die denke van alle SA landsburghers te vestig, om nie eens te praat van die Afrikaner man op straat nie!

  “Dit bring my na jou laaste punt toe – dat dit “te laat is om die Noord-Kaap te koloniseer vir blanke regse Afrikaners”. Jou woordkeuse is interessant. Ek dink nie jy weet wat die definisie van koloniseer is nie; of jy weet presies wat die woord beteken, dus insinueer jy dat jy Afrikaners nie as inheems aan Afrika beskou nie. Ek hoop vir jou part dat my eerste vermoede reg is, indien nie wil ek graag weet wat jy dan hier in ons kontinent soek en dink dat jy geregtig is op ‘n opinie m.b.t Afrikane se doene en late!”

  Nee Quintin daar is ‘n verskil tussen kolonisasie en kolonialisme. Kolonisasie verwys na ‘n groep, selfs in biologie ‘n specie of sub specie, wat ‘n gebeid beset. Kolonialisme verwys na die vestiging van kolonies vanuit ‘n stamland binne ‘n vreemde, gewoonlikke oorsese, gebied. Wat Orania dus probeer uitvoer is kolonisasie van ‘n streek binne die Noord Kaap waar ‘blanke’ Afrikaners nie geskiedkundig die meerderheid vorm nie. Tans vorm hulle ook moontlik nie die meerderheid in die gebeid nie, dus die noodsaaklikke volks hervestiging. Jou reaksie laat mens dink aan die Grand Orient – dit is tipies van wat mens sou verwag van die denke van daardie organisasie. Ook is die aangryping van die volksvreemde vs die inheemse totaal verkeerd. Iemand soos Mnr Biehl, dra goed en positief by tot Orania en Afrika in die geheel. Die feit dat hy in Duitsland gebore is sou vir ‘n Afrika Nasionalis onaanvaarbaar wees. Jy is sekerlik nie ‘n Afrika Nasionalis nie?

  1. Jy kritiseer baie oor dit en dat, gorrel oor die verlede ens. maar jy se eintlik taamlik min. Presies wat is jou punt? Met ander woorde, as ons almal van die pad af is, dui asb. vir ons die regte rigting aan!

   Terloops, het Ebert nie vroeer vir jou verduidelik dat ons geensins beplan om die bruin mense in die aangewese volkstaat gebied weg te jaag nie? Ons het deur die jare ‘n goeie verhouding met die inheemse bruin stamme opgebou en tree deurlopend in gesprek met hulle. Jy sal verbaas wees hoeveel kapteins eerder saam met ons wil werk en daardeur selfbeskikking vir hul eie mense bewerkstellig as om saam met die ANC ‘n pad te probeer stap. Die gebruik van die woord “koloniseer” (ongeag van die vertolkings wat jy aan die woord heg) is dus onaanvaarbaar.

   Pedro Victor, ek dink nie jy weet eintlik wie en wat ons is nie – dis duidelik sigbaar in jou gereelde etiketering van ons as “blanke regse Afrikaners”. Nietemin, jy is welkom om bietjie in Orania te kom kuier en tyd saam met ons te spandeer sodat jy ‘n ingeligte opinie kan he.

 6. Anthony Schlemmer

  Papa Victor het altyd op hierdie forums van ons ‘n negatiewe benadering ! Ons vryheid stryd is al reeds moeilik genoeg. Ons soek Afrikaners wat weet waar hulle staan en daarin glo ! Die klok is vyf minute voor twaalf, en Orania is die enigste ligpunt vir Afrikaners, aan die einde van ‘n baie donker tonnel !

 7. Hallo Papa Victor

  Dit lyk of my vorige kommentaar nooit die internet bereik het nie. Kortliks die volgende:

  Jy is reg, daar het in die verlede gulde geleenthede om ‘n beter toekoms vir Afrikaners (en ander) te skep, verby gegaan. Ons en ons voorgeslag het almal daaraan deel, want oor die algemeen het ons geglo dat ons oor meer mag beskik as wat ons het. Die VP se beswaar teen die tuislande was byvoorbeeld dat hulle dit onverantwoordelik geag het om enige grond onder swart beheer te plaas.

  Wat die pogings van iemand soos prof Boshoff was om die regerings van Vorster, Botha en De Klerk te oortuig dat ons oor minder lang termyn hefboomkrag beskik as wat hulle gedink het, weet jy blykbaar nie. Binne twee weke is sy outobiografie op die rak, dan kan jy jou vergewis.

  Dat ons uitdaging vandag ook moeilik is, is nie nuus nie. Wat ons beheer, sal afhang van waar ons die meerderheid kan wees. Dalk sal dit net Orania wees, dalk meer.

  Dankie vir jou opbouende insette. Die res kan mens ignoreer.

  Groete
  Wynand

 8. Beste Quintin,

  Dankie vir die geleentheid om die korrekte rigting aan te dui.
  1) Hou op om die Afrikaner slegs as ‘blank’ te definieer
  2) Nee ek is nie verbaas oor die goeie gesindheid van bruinmense heens Orania nie, ek het vir jare in die Noord Kaap gewoon. Dus moet julle spoedig werk maak daarvan om duidelik, openlik en konstruktief SAAM met die bruinmense of bruin Afrikaners of kleurlinge, hoe jy hulle ookal wil noem, te BOU aan ‘n federale bestel binne jou streek.
  3) Begin spoedig om teen ‘n sinvolle en aanvaarbare tempo julle ondersteuners in die Noord Kaap te hervestig. Mik na ten minste 20 000 hervestigde Oraniars in die gebied teen 2022!
  4) Enige Afrikaner wat homself deesdae as deel van ‘n eksklusiewe blanke volk wil definieer is regs!
  5) Wat Orania dan poog om te doen is om die volk binne julle streek te hervestig. Noem dit wat jy wil, die ANC sal dit as kolonisasie afmaak.
  6) Aanvaar dat daar ook ander groepe en bewegings is wat op hul eie manier selfbeskikking vir die Afrikaner nastreef en moenie Orania as die enigste ligpunt sien nie. Dit is wel goed dat daar positief in Orania gebou word.
  7) Aanvaar dat die leierskap en ideologie van die verlede die huidige krisis veroorsaak het en werk op ‘n nie rassige en inklusiewe basis om die Afrikaner se voortbestaan sinvol te verseker.

  En NEE Anthony dit is nie vyf minute voor twaalf nie, Orania is beslis ‘n positiewe vir die Afrikaner maar nie as almal soos skape saam bler nie! Daar moet sinvol en objektief na die situasie gekyk word en daar moet sinvolle planne in werking gestel word om haalbare, meetbare bevolkingsgroei en ontwikkeling te weeg te bring. Dit moes al jare gelede gebeur het. My verwysing na die verlede, die rekord, is eintlik veelseggend en die mense wat die blad dophou sien dit wel raak. As dit nie ‘n impak op Orania het nie is dit julle probleem. Dit het wel ‘n impak op ander Afrikaners 🙂

  1. Ebert

   Papa Victor,

   Die ondersteuners van Orania is nie jou vyand nie. Ons is wel mense met foute, maar ons bou aan Orania met ons gebreke en al – so goed ons kan.

   Soos jy reeds by herhaling genoem het, is Oraniërs min. Self kan ons net soveel doen, al bloei ons harte vir ons mede Afrikaners en vir ons selfbeskikking.

   Jy is meer as welkom om jou idees in projekte te kom omsit en vir ons te kom wys hoe dit gedoen moet word.

   Praters, teregwysers, vingerwysers en kritici is daar meer as genoeg van.

 9. Beste Wynand,

  Ek het nog altyd vir Prof Carel Boshoff as ‘n goeie mens beskou wat probeer het om sinvol binne ‘n fasistiese bestel selfbeskikking vir die Afrikaner te verkry. Dat selfs hy dit nie kon regkry nie spreek boekdele vir die NP en AB leierskap! Ek hoop van harte dat daar meer as net die huidige Orania onder Afrikaner beheer sal kom. Ek voel nie dat ons ‘n bonsai volkstaat moet aanvaar nie.

  Groete

  Pedro Victor

 10. Maryna, Orania is ‘n Afrikaner dorp wat in 1991 gestig is met die doel om ‘n groeipunt te wees vir ‘n soewerein onafhanklike Afrikaner Republiek. Die dorp was van meet af bedryf as ‘n aandeleblokmaatskappy – die maatskappy, nl. Vluytjeskraal Aandeleblok Bpk is dus verantwoordelik vir munisipale dienslewering en die handhawing van orde.

  Wanneer jy grond in Orania koop, koop jy in effek ‘n aandeel in die maatskappy. ‘n Demokraties verkose direksie bestuur die dorp. Jaarliks word daar ‘n aandeelhouervergadering gehou waar die direksie moet terugvoer lewer oor o.a. hoe fondse bestee word. Enige aandeelhouer kan bv. enige tyd versoek om die dorp se boeke te sien – als is dus deursigtig.

  Orania se boeke klop elke jaar sedert 1991 – nie ‘n enkele dorp of stad in SA kan dieselfde se nie. Vanjaar is daar slegs 13 (!!) munisipaliteite in SA wat ‘n skoon oudit gekry het. Orania kan weereens spog met ‘n skoon oudit.

  Wat aandeelwaarde betref, Orania was vir R 1.5 miljoen aangekoop en word tans waardeer op R 500 miljoen. Huise wat in 1991 vir R 30 000 aangekoop was verkoop vandag vir tussen R 700 000 en R 1 miljoen.

  Kragtens ‘n hooggeregshofbevel in 2000 funksioneer Orania se demokraties verkose verteenwoordigende raad onafhanklik van enige munisipaliteit in SA. Dit was ‘n groot stap op ons roete na selfbeskikking.

  Laastens, onthou dat Orania in die begin maar net 145 hektaar groot was – vandag staan ons al by 10 000 hektaar. Die gebied en bevolking groei deurlopend. Deel van die doel is om tussen Orania en die Weskus nog soortgelyke Afrikaner dorpe te vestig sodat daar ‘n streek kan wees waar Afrikaners ‘n meerderheid vorm. Daardie streek sal dan afstig en ‘n land op sy eie word.

 11. Goeie artikel! Die ANC Charterisme van die 50er jare interpreteer in wese ‘n variant New World Order van Rooseveld en Churchill waar Churchill kort nadien terug gekom.
  Maar met die Frans-Engelse optrede tydens die Suezcrisis het hulle verraai deur die politieke elite van Washington soos die gebroeders Dulles.
  Hierdie politieke elite was eintlik vanaf die 30er jare die Suid Italiaanse mafia in die (Chicago Daley) FBI onder Edgar Hoover en van begin 50er jare die 500 dr Mengele’s via operation Paperclip in die CIA projek MKULTRA van Dr. Sidney Gottlieb en Allen Dulles, the first head of the CIA. Dulles en sy broer John Foster Dulles were very instrumental in starting the council on foreign relations along with Edward Mendel House way back in the 1920. The whole setup of the CIA at the top was for these individuals to go around and do anything they could to establish a new world order. Kyk vanaf video segment 7:40.
  http://www.jbs.org/news/communist-factions-behind-the-mexican-vote-fight
  1. Afrikaner moet weet dat hulle – net soos die Nederlanders oor Indonesie en Frankryk en Engeland oor hul eeue van beschavingswerk op die Afrikaanse vasteland – is verraai deur die politieke elite van Amerika onder leiding van die Amerikaanse mafia en tot aan die 80er jare Nazi’s.
  2. Afrikaanse Nazi’s het hul kan ontwikkel deur die organiese nasionalisme van Daniel Francois Malan sedert Johan Gottfired von Herder en (die dialektiek van) Friedrich Hegel oor die Nation.
  Hierdie organiese ideologie oor die ‘volk’ en vanaf die 30er jare die sosialisme en anti-Semitiese rassisme van die Duitse Nazi’s was ná 1945 (ook in Suid-Afrika) as sjabloon maklik te instrumentaliseren vir die in klasse gedefinieerde samelewing opvatting van die kommuniste soos Ronnie Kasrils …
  Die Suid Afrikaanse Nazi’s marsjeer tot op die dag van vandag op die ideologiese musiek van die ANC …
  Die Amerikaanse mafia en Nazi’s het die val van die kommunisme in die Soviet Unie deur Ronald Reagan onder Bill Clinton terug betaal met die verraad van die Westerse (Suid) Afrika aan die kommunisme van die ANC.
  Dus die (gedegenereerde) politieke elite in Washington en London wat gewikkel is in ‘n wurggreep rondom die Islam-oil en die Anglo-Amerikaanse wapenleveranties en die marginale subsidiëring van Al Qaeda teen homself travesteert die Westerse (Christen) moraliteit ..
  3. Die liberalisme van die Demokratiese Aliansie met Dave Stewart en RW Johnson is multiculturalisme. Die multiculturalisme veronderstel dat verskeie morele rechtopvattingen kan heers onder ‘n rechttssysteem soos shariah howe of regstelling.
  4. In Amerika het die FBI in ‘n 600 bladsye dossier oor die vermeende biologiese vader van Barack Hussein Obama, Frank Marshall Davis genoteer dat die kommunis en pedofiel Davis sedert 1944 as staatsvijand nommer 1 werd beskou wat impliseer dat Davis onmiddelik moes word in hegtenis geneem in ‘n oorlog tussen die VSA en die SU wat impliseer dat Davis tot sy dood 24/7/365 onder toesig was.
  Vanaf 1952 was dat dossier oor Frank Davis aan die CIA overgdragen in die raamwerk van operasie a joint US / UK code-breaking effort (Venona)-with which the FBI was heavily involved-broke Soviet diplomatic and intelligence communications kodes, allowing the US and British governments to read Soviet communications. This effort confirmed the existence of Americans working in the United States for Soviet intelligence. Hoover was administering this project but failed to notify the Central Intelligence Agency (CIA) until 1952 …. wat impliseer dat die CIA sedert 1952 van die pedofilie van Davis geweet en dat Davis op daaglikse basis baie intiem was oor baie jare met die familie van Ann Dunham … die moeder van Barack Hussein Obama-Barry Soetoro-Davis.

 12. Jy is welkom Theo! Quintin Diederichs, mag ek vra waarom julle my kommentare op julle blad sensor? Waarom word kommentare wat steun uitspreek vir ‘n eie Afrikaner Republiek gesensor? Ek verstaan nie?


 13. Ek het die Barack Hussein Obama – Frank Marshall Davis verhouding in hierdie artikel oor die ideologie van die ANC na vore gebring omdat die Obama administration pro ANC is en ‘n eventuele herverkiezing van Obama ‘n steun vir die ANC sou beteken.
  Gegewe die ontwikkelings van Al Qaeda, Boko Haram, Al Sabhaab ens in Noord Afrika, Mali, Nigerië ens …. en Suid Afrika en die (ideologiese) steun aan Iran, Irak deur die ANC sal die verkieizng van Mitt Romney die ondergang van die ANC kragtig versnel. Nie 2020 maar dalk 2014.
  Maar in die saak Frank Davis is alweer nuwe ontwikkelinge. Obama is volgens Prof. Paul Kengor opgevoed deur die pedophile Kommunis en dalk die biologische vader Frank Davis.
  Maar nou blyk dit dat David S. Canter die ideologiese onderwyser was van David Axelrod. Axelrod is die belangrikste speechwrtiter van Obama.
  Hieronder nog ‘n kragtige opsomming van wat daar werklik in die Wit huis sit.
  Neo-conservatives like Richard Perle, Paul Wolfowitz (in CNN’s Fareed Zakaria GPS this afternoon) but also senators John McCain and his vennoot in arms Lindsey Graham, Zbigniew Brzezinski ens prefer (the political power of) western oriented people in the islamic world to be replaced by those of the Muslim Brotherhood fundamentalists …
  Circles like former CIA agent John Brennan and David Axelrod (who was mentored by kommunis David S. Canter), the Clinton Muslim Brotherhood ‘outreach’ and of course Barack Hussein Obama-Soetoro (‘mentored’ by pedophile kommunis Frank Marshall Davis who came under 24-7-365 Allen (John Foster) Dulles (Edward Mendell House) – Richard Helms CIA toesig through Venona) … all fit in the agenda for the US to continue with Islam-oil and the military arms related with it … or the MB is in Exxon and Boeing too!
  http://www.aipnews.com/talk/forums/thread-view.asp?tid=7850&posts=1

 14. Peter Murray

  Hoe sê die spreekwoord? “As jy die leuen genoeg herhaal, word dit soms later wel die waarheid.”
  Dis interessant dat mnr Victor daardie gewilde leuen van die “13%” hier herhaal. As hy dit nog in aanhalings gebruik het, was dit ‘n ander saak, maar die manier waarop hy dit stel, klink vir ‘n mens of hy dit werklik glo.
  ‘n Ondersoek het onlangs getoon dat – nie 13% nie, maar 70% of meer – van Suid-Afrika se grondgebied aan die swartes behoort.
  Daar is grond wat ons algemeen as “staatsgrond” verstaan. Voorheen, toe die SAP (Suid-Afrikaanse Party) ons land regeer het, het alle staatsgrond aan daardie regering behoort. En toe die Nasionale Party in 1948 tot 1994 die land regeer het, het alle staatsgrond aan die N.P. behoort. Sedert 1994 regeer die ANC die land, en behoort alle staatsgrond per definisie aan die ANC.
  Dink maar aan die reuse gebiede waarop plantasies ontwikkel het (die sogenaamde STAATSBOS); dink maar aan Natuurparke; dink maar aan munisipale grond; dink maar aan openbare terreine, museums en ander instellings wat nie geprivatiseer is nie, maar aan die staat behoort; dink aan voertuie en groot grondverskuiwingsmasjienerie (wat aan die nasionale regering, provinsiale regerings, en plaaslike regerings behoort, en wat miljarde rande kos; dink aan al hierdie eiendomme wat vandag tegnies aan swartes behoort, en vergelyk dit met die eiendomme wat vandag in private besit van blankes is, en dan sien jy die groot verskille. Daardie verskille is so ‘n klein bietjie méér as 13%.
  Ek was van 1980 tot 1983 in Australië. Ek het gereeld die nuus op televisie gekyk en geluister; ek het gereeld na die nuus oor die verskillende radiostasies geluister; ek het gereeld na my mede-kerkgangers se geselsery (voor en na die erediens) geluister; ek het gereeld na mede-studente by die kollege se geselsery geluister; en ek het ook na my buurmanne se geklets geluister.
  Ek het probeer om elke dag se koerantstories oor Suid-Afrika uit te knip en die knipsels in verskillende koeverte gebêre. In die “positiewe” koevert was daar slegs een koerantknipsel – dit het oor Prof. Dr. Chris Barnard se wonderlike prestasie gegaan – die wêreld se eerste hartoorplanting!
  In die “neutrale” koevert was daar so 2 of 3 knipsels. Die “negatiewe” koevert het later te klein geword, en ek moes ‘n tweede en derde een gebruik. Een van die berigte wat gereeld op Adelaide se “Advertiser” se bladsy 2 verskyn het, was Rev Peter Story van Suid-Afrika se beriggies oor polisiestasies wat verwoes is. “Another police station of the racist apartheid regime in South Africa succesfully blown up by freedom fighters.” Van hierdie soort beriggies was daar tientalle.
  Eendag was daar ‘n debat oor “wie die regmatige eienaars van goud en diamante is”. Een ou weet toe te vertel dat die apartheidsregering die baas oor alle diamante in die wêreld is, en dat diamante nie sonder sy toestemming verhandel mag word nie. Ek het toe daarop gereageer en gesê dat diamante nie aan die S.A. regering behoort nie, ook nie aan daardie klomp rassistiese Afrikaners nie, maar dat die firma De Beers, die baas is, en dat die eienaars van De Beers Jode is. Daar was ook genoem dat Nickey Oppenheimer gereeld in Moskou opgemerk word, en negatiewe en vals aantygings is oor hom en sy besoeke daar gemaak. Die indruk is by die leser gelaat dat Oppenheimer namens die Afrikaners en namens apartheid in Moskou was. Nou hoe reageer ‘n mens nou op sulke snert!
  Op ‘n ander geleentheid lees ek toe ‘n berig oor die Xhosa-tuislandgebied (Ciskei) wat onafhanklik geword het. Daar was ‘n foto van die Ciskeise vlag, en van die feesgangers se klere en hoede wat deur ‘n sterk wind rondgewaai is.
  Die Australiese koerant skryf toe, selfs die natuur protesteer teen die “racist regime”. “Kyk net hoe waai die wind die vlagpaal om (die paal was nie stewig in die grond geplant nie, maar was tydelik op ‘n wankelrige voetstuk gemonteer).
  Die koerant skryf toe van die “small piece of dusty, barren land,” waarop die Xhosas moet leef. En daardie geliefkooste ou leuen (die 13% land) is ook daar in die koerant herhaal. Toe ek met my vakansie na Suid-Afrika teruggekeer het, het my vliegtuig van Johannesburg af oor Oos-Londen na Port Elizabeth gevlieg. Behalwe dat die aarde onder my pragtig groen was, het ek die waterbronne getel. Daar was minstens 3 opgaardamme wat vol water was; daar was 24 standhoudende riviere, waarvan die water in die see gevloei het; en van my mede-passasiers het my vertel dat die Ciskei oor baie vrugbare grond beskik.
  Terug in Australië, skryf ek toe in die koerant oor die geografie. Die meeste kontinente van die aarde se geografies stem in ‘n mindere of meerdere mate saam. Die ooskus van die meeste kontinente en eilande is groen en waterryk, teenoor die weskus wat gewoonlik droog, warm en woestynagtig is. So, skryf ek toe in The Australian, lê die Ciskei (waaroor daar so baie in Australiese koerante gelieg is) aan Afrika se ooskus. Ek het vertel van die baie water en groen plantegroei. Ek het ook vertel van die Zoeloes, Engelse, en Xhosas, wat by verre die meerderheidsgroepe in ons land se oostelike streke is.
  Daarteenoor, skryf ek, is die weskus van Namibië en die weskus van Suid-Afrika, droog, warm en woestynagtig. En daar, skryf ek, is byna geen swartes nie. Die meeste mense in die weste is bruin en wit.
  Verder, skryf ek, Suider Afrika is van die wêreld se ylste bevolkte lande. Botswana en Namibië het gemiddeld (dit was toe in 1982 en nie in 2012 nie) minder as 2 mense per vierkante kilometer. (Ek kan nie onthou wat Suid-Afrika se bevolkingsdigdheid toe was nie, maar ek glo nie dit kon meer as 40 gewees het nie. In-elk-geval was die gebied wes van die 25ste lengtegraad waarskynlik minder as 10, en oos van die 25ste lengtegraad niks meer as 50 nie). Om dus te beweer dat 87% van die land se bevolking in 13% van die land se oppervlakte “ingeprop” is, is uiters moedswillig.
  In Nederland woon daar 350 mense per vierkante kilometer, en in Barbados sowat 400. Die Transkei en Ciskei kan dankbaar wees dat hulle so baie oop ruimtes het. Ek weet van talle blanke boere wat wat sou wou gee om ‘n kleinhoewe of plaas in die Ciskei te kan besit, waar hulle binne 50 jaar miljoenêrs sal kan word.

 15. Ek gaan nou nie op alle stellings wat hierbo genoem is reageer nie – dis hopeloos té veel vir een aand.
  Wat ek wel wil noem, is dat ek maar gedurig met syfers speel. Net voordat ek na Vry Afrikaner oorgeskakel het, het ek juis na die demografie-ding gekyk en sommetjies gemaak.
  Gestel nou maar ons skeer ALLE blankes onder een kam, en ons verdeel ons land so, dat elke individu ‘n gelyke deel van die land kry, dan is daar sowat 49 mense per vk/km, en sou die blankes op sowat 80 000 vk/km kon reken.
  Gelukkig of ongelukkig is nie alle blankes volkstaatondersteuners nie, dus is my syfers totaal verkeerd. Ook weet ons nie hoeveel mense daar nou in ons land woon nie. Die getal “illegale immigrante” (soos die Hollanders sê) per jaar, is waarskynlik baie meer as diegene wat elke jaar sterf. Dan kom die getal nuwe geboortes by. Die slotsom is dat ons land se bevolking gedurig styg.
  Gestel nou die bevolking bly dieselfde, en dat daar nie ‘n afname of toename is nie, dan kan ‘n mens redelik maklik sommetjies maak. Elke individu tel, en daar is 49 individue per vk/km. ‘n Mens kan dan baie maklik sê, as daar 2-miljoen Afrikaners is wat graag in ‘n volkstaat wil woon, dan kan ons ‘n gebied van 80 000 vk/km afmeet en VOILA, daar is ons volkstaat. En soos wat meer liberaliste hulle tot die volkstaatgedagte bekeer, so kan ons kilometer vir kilometer van die land by die volkstaat byvoeg. Maar nou is dit ongelukkig nie so maklik nie. Dis ook nie logies nie.
  Dan kom ons by die land se samestelling. Alle provinsies, streke en distrikte kan ook nie gelykop verdeel word nie. Die een besit meeste van die land se minerale; die ander besit die meeste landbougrond; nog een is slegs vir wintergewasse geskik; en ‘n ander het meer van dit, of meer van dat.
  Terwyl ek vanmiddag so sit en “lugkastele bou” het, het ek gewonder watter soort verdeling sou internasionaal, plaaslik, wetenskaplik, ekonomies, en waaraan ‘n mens ookal kan dink, die mees regverdige wees.
  Ek propageer graag die Noord-Kaap in al my skrywes – nasionaal en internasionaal – maar dan kom ek te staan by die vraag:”Hoe verdeel ons die land sodat dit 100% regverdig sal wees?”
  As ons die land in gelyke dele, wat oppervlakte betref, gaan verdeel, sal die ouens in die westelike deel van ons land ver aan die kortste ent trek, terwyl die Gautengers en Natallers meer as hul deel van die beste kry.
  Dit is nou die nadeel van die demografie, en dit is waarom dr Verwoerd gesê het dat DEMOGRAFIE op die ou end die deurslag sal gee. Ek onthou mnr P W Botha het daar in die sewentigerjare ‘n beroep op Afrikaners gedoen om “méér kinders” te maak. Vir my was dit eintlik absurd – nie omdat ek nie met die demografie saamgestem het nie, maar omdat dit ‘n futiele oefening was vir ‘n handvol Afrikaners om kragte te meet met die miljoene swartes. As P W bedoel het ons moet met die Engelse meeding, wel, dan het dit sin gemaak, maar nie met die swartes nie.
  Daar is SLEGS EEN MANIER om die geveg teen die swartes te wen, en dit is om ONMIDDELLIK af te stig. Hoe gouer ons ‘n stuk aarde eksklusief vir onsself kan reserveer, hoe beter. Ek wil dit hier herhaal wat ek al op baie forums gesê het:”As dr Malan en dr Verwoerd in 1948 geweet het wat ons vandag weet, sou hulle sekerlik al in 1950 ons land in 2 verdeel het (heelwaarskynlik 50:50), en het 4 of 5 miljoen Afrikaners vandag in vrede, voorspoed en harmonie in ons eie republiek gewoon, en sou daardie republiek sowat 600 000 vk/km beslaan het. As ons verskriklik gelukkig is, en ons kry vandag ‘n Afrikaner-republiek, sal dit verseker nie meer as 60 000 vk/km beslaan nie.
  Wat ek hier probeer sê, is dat TYD vir ons méér belangrik as GETALLE is. (Natuurlik is altwee belangrik, maar TYD hou meer meriete in as GETALLE alleen.
  Daar is groepe wat ‘n volkstaat in die ou republieke wil hê; daar is groepe wat Pretoria en Kleinfontein verkies; en dan is daar tientalle meer wat hul volkstaat se grense op ander plekke trek. Elkeen het seker ‘n geldige punt om te maak, maar ek ken mos my mense. Ek ken ook die denke van vele oorsese volke en nasies. Vir die Afrikaner is daar nou haas GEEN tyd meer oor om te mors nie. Suid-Afrika se droogste, vaalste, ylste, en ongewildste distrikte is nou ons laaste kans. Daarom glo ek onwrikbaar in die Noord-Kaap (of dan minstens ‘n gedeelte van die provinsie) as die uiteindelike Afrikaner-republiek.
  Ek sou net graag wou sien dat ons SALDANHA by ons gebied kan inlyf, want dan het ons ‘n groot hawe wat ons met die buitewêreld verbind.
  Ek het gister lank op Google Earth en Google Maps rond geswerf, en ek het tot die besef gekom dat ons met niks minder as SALDANHA tevrede mag wees nie. LAMBERTSBAAI sal ‘n troosprys wees, maar geen ander kusdorp noord van Kaapstad het ‘n hawe wat groot skepe kan laat vasmeer nie. Selfs Lambertsbaai sal hoogstens groot vissersbote kan huisves, maar nie passasiersskepe van 10 000 ton en meer nie.
  Die alternatief is om dan MOSSELBAAI te oormerk, maar ons weet almal dat Mosselbaai se demografie nie in ons guns tel nie. Daarvoor het ons hopeloos te lank gewag. In 1950 sou dit miskien nog moontlik gewees het, maar in die jaar 2012 is Mosselbaai so goed soos Port Elzabeth.
  Om op te som: Ek wil voorstel dat ons gedurig – ELKE DAG – 3 dinge in gedagte sal hou; DEMOGRAFIE; TYD; en REGVERDIGE VERDELING.
  In al ons gesprekke – met vriende, familie, mede-Afrikaners, buitelanders, swart en bruin landgenote – moet ons hierdie 3 dinge in gedagte hou. Ons moet nooit die indruk skep dat ons skelm, inhalig, onregverdig of gierig is nie. Soos dr Verwoerd self gesê het:”Wees regverdig teenoor ander, MAAR, wees ook regverdig teenoor jouself!

  1. Heel goed gestel Peter! Al waarmee ek verskil is dat Afrikaners moet ophou verwys na SA as “ons land”. Ek verwys altyd na SA in ‘n geografiese konteks, m.a.w. suidelike Afrika. As ek van SA as land praat dan gebruik ek gereeld die term Mzanzi eerder as Suid-Afrika.

   Mzanzi is nie “ons land” nie. Ek weet dis ‘n ou gewoonte om te praat van “ons land” maar lees weer jou skrywe hierbo en vervang net “ons land” met bv. “die land”, dan sal jy sien hoeveel meer vryheidsgesind jou boodskap oorgedra word.

   Ek stem saam oor Saldanha, maar dit gaan nie gebeur indien die bevolking daar nie uit ‘n meerderheid Afrikaners bestaan wat ten gunste van afstigting gaan wees nie. Dieselfde geld vir enige dorp in die aangewese volkstaat-gebied wat ons deel van die Republiek wil maak. Tans vorm Orania met sy 100% Afrikanerbevolking nie eens ‘n meerderheid in die Thembelihle munisipaliteit nie – ons kort nog sowat 10 000 Afrikaners wat in Orania, Hopetown en Strydenburg kom vestig voor ons hierdie munisipaliteit kan bestuur.

   Meerderheidsbesetting is dus prioriteit en al hoe ons dit gaan bewerkstellig is met heelwat meer belegging in ontwikkelingsprojekte sodat ons ‘n ekonomie van skaal kan vestig wat eers in die Orania gebied vir nog ongeveer 5 000 tot 10 000 Afrikaners van werk kan voorsien en sowat 10 keer daardie getal in die res van die aangewese volkstaat-gebied.

   Sien http://www.vryafrikaner.za.org vir meer inligting oor ons benadering m.b.t. ekonomiese ontwikkeling.

 16. Quintin,
  Ek is maar té bewus van die werklikheid, en ek is bevrees, al sou daar ‘n burgeroorlog uitbreek, sal die meeste Afrikaners nog steeds sê:”Ai maar dit is lekker hier in Mzanzi!” Die gedagtes wat ek uitgespreek het, is maar ‘n veralgemening van die ideaal. Ek was UITERS teleurgesteld toe ek met Google Earth die kuslyn uit die lug bestudeer het, en ek besef het dat daar GEEN plek vir ‘n diepsee-hawe is nie. Tussen Kaapstad en Lüderitzbucht is dit letterlik NET Saldanha wat aan die vereistes voldoen. Dis nog aanvaarbaar as Simonstad en Tafelbaai in liberaliste en Kleurlinge se hande val, maar wat gaan ons doen as die Xhosas daar die oorhand kry?! Dan bly daar nog net Saldanha oor, en ek hoor daar is al baie Xhosa-plakkers wat daar bly.

  1. Daar is al baie van die Xhosa-plakkers wat daar en in heelwat van die ander dorpies, Ceres, Clanwilliam ens. bly. En dan is daar ook heelwat immigrante uit ander Afrika lande wat ook daar en elders in die omgewing nes geskop het. In baie gevalle is die plakkerskampe reeds heelwat groter as die dorpies en maak die plaaslikke bevolking toenemend van goedkoper swart arbeid gebruik. nog 10 tot 15 jaar dan sal die area in en om Saldanha, so vêr op soos Calnwilliam se etniese samestelling oorwegend swart wees. Toe ek Desember 2010 oor die berge vanaf Redelinghuis na Citrusdal is was dit verstommend om te sien juis hoé groot die plakkerskamp daar uit die hoogtes uit vertoon. Ons het by die Checkers gestop vir voorraad en was bedien deur slegs swartes met ‘n kleurling bestuurder. Hierdie swartes was geensins Afrikaans magtig in ‘n tradisioneel Afrikaanssprekende gemeenskap nie en kon beswaarlik Engels praat. Heelwat van hulle was beslis immigrante gewees…

 17. Die grootste probleem wat ek sien is die koste van grond en eiendom. Ongelukig tel geld vir meeste mense baie wanneer enige besluit geneem word en dit is so dat min mense sommer net kan geld uithaal en koop waar hulle lus het. Hoe gaan ons dit teenwerk, dis die vraag. Beskostigbare grond en behuisomg is al wat op die lange duur mense sal trek en dan natuurlik genoeg werksgeleenthede…dis eintlik maar ‘n heonder en eier storie waarmee ons hier te doen het.

 18. Ja, as mens so deur alles lees, word mens al hoe kwater vir FW. Soms wonder ek of hy nie aan “drugs” verslaaf was nie. Dan die Nobelprys nou vir hom so belangrik kon wees, dat hy ‘n hele volk van 4-miljoen op die altaar daarvoor kon plaas?!!!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s