Waar staan ons nou?


Ten spyte, of dalk as gevolg van, die Nasionale Party se lang periode in die saal, was ‘n beduidende getal Afrikaanse kiesers, tydens die oorgang, as polities naief en ongeletterd getoon.

Destyds, met die ja/nee referendum, het te veel van ons bloot aanvaar en ook gesê dat ”Freddie weet wat hy doen!” Sanksies sal gelig wees, ons sal aan die Olimpiese Spele kan deelneem en die ‘belangrikste’ die Springbokke sal weer kan gaan toer!

Nou ja, Freddie het toe nie so mooi geweet wat hy doen nie. Gee hom wel krediet vir ‘n radikale poging tot die oplossing van ‘n moeilike probleem. Ongelukkig was dié ‘n probleem bo sy vuurmaakplek.

Daar is, ongelukkig, nie ‘n terugspeel knoppie vir onderhandelings nie, dis water onder die brug verby. Waar staan ons nou?

Sekere vrae bly hangende. Is daar ander opsies uit dié doodloopstraat uit? Is ons voldoende toegerus, vir die uitdagings wat voorlê? Kan ons gister se foute vermy? Het ons beperkings in plek vir die voortvarende en eiegeregtige Freddies van môre?

Kom ons beskou eerstens die nadele wat die Suid Afrikaanse staat, in sy huidige vorm, vir ons as etniese groep, inhou.

In so ‘n gesentraliseerde regeringsvorm met so ‘n liberale grondwet, het die staat sy brood aan albei kante gebotter. Die klem val op individuele regte wat daarop neerkom dat ‘n individu as’t ware die staat se enigste opposisie is.

Met geen amptelike instellings waarbinne eie belange behartig kan word nie moet etniese en ander groepe dus die partypolitieke arena betree. Daarvoor veronderstel die opset om ‘n veelpartystelsel te wees. Ongelukkig is en bly die veelpartystelsel plaaslik iets vreemds en sovêr kon nie een van die nispartye enige impak maak nie.

Gesamentlik ontsenu die totale opposisie die huidige regering ook nie! Sou die kiesers wel, in nispartye, hul stem laat hoor, mag dit die ANC se alliansie vennote dalk die moed gee om hul eie ding onafhanklik te doen. Dit het nog nie gebeur nie. Die huidige opset laat nie ruimte vir verskeidenheid toe nie. Nasiebou is die slagkreet.

Wat bly dus vir opposisie politiek oor? Bloot die versamel van uiteenlopende enkelinge in ‘n party om met getalle ‘n indruk van ‘sterk opposisie’ te skep?

Dis DA denke hierdie, maar wie se verteenwoordigers is hulle nou eintlik? Die geldmag wat hulle rugsteun? Wat en wie hulle beslis nie verteenwoordig nie is ‘n spesifieke etniese-, godsdiens-, ras-, taal- of kultuurgroep!

Die ironie vir so ‘n party lê daarin, gesien die ras/etniese aard van die regerende ANC, dat terwille van groei, daar in die ANC kamp gewei sal moet word. Om dieselfde soort gras te kan eet moet jy ook dieselfde soort gestel hê! Weereens toegee en aanpas, aanpas, aanpas.

Die melk sal oplaas ook ANC-melk wees!

Baie Afrikaners berus hulle hierby, sommiges gee pad. Die inskiklikes is eerder radeloos as oortuig. Behalwe vir verswelging deur die massa d.m.v. nasiebou, of landuit, watter ander opsies het ons?

‘n Federasie of konfederasie as oplossing duik gereeld op. Switserland, met ‘n kantonstelsel en sy langlopie van ononderbroke vrede word graag as voorbeeld genoem.

Myns insiens verloor die voorstanders hiervan ‘n paar dinge uit die oog.

Eerstens: Die onderskeie kantonne in Switserland, anders as wat dit die geval hier sal wees, is selfstandige ekonomiese eenhede.

Tweedens: Die Switserse bevolking verskil etnies maar is ras homogeen.

Derdens: Die berge daar, isoleer valleie en vorm sodoende natuurlike grense wat etniese groepe skei. Hier by ons is daar nie sulke natuurlike grense nie. Plaaslike grense, sal dus sterker as bloot federaal moet wees.

Dit laat ons dan laastens met onafhanklikheid in ‘n eie grondgebied! Hoe kan dit, of eerder, hoe word reeds dit bereik?

As dit nie vir geloof, idealisme en ywer was nie, was Orania teen die tyd weer deel van die ongerepte Karoo landskap. Die enormiteit van die taak, naamlik om ‘n groeipunt vir staatstigting daar te skep, was gelukkig nie by die stigters daarvan ‘n faktor vir oorweging nie.

Dat Orania, as groei- en vertrekpunt vir ons beoogde Afrikanerland, ‘n sukses is word nou algemeen erken en groei daar is positief!

Hiér staan ons nou, maar hoe kan uitbreiding, vir die beoogde Groter Orania-volkstaat gebied, vorentoe geskied? Myns insiens is daar twee benaderings.

Eerstens verspreiding soos die van ‘n oliekol op water. Maw grond word deur die Orania Beweging self aangekoop en Orania brei sodoende uit.

Die kol word al hoe groter maar bly ‘n eenheid. Beheer bly sentraal. Dit is in die tipe opset waar dit moeilik kan raak om ‘n voortvarende en eiegeregtige politikus in toom te hou. Mag moet liefs gedesentraliseer en gelokaliseer word. Hoe kan dit gedoen word?

Tweedens verspreiding d.m.v. lopers soos die van ‘n Hen en kuikens-plantjie.

Soos hierdie plantjie sy lopers uitgooi en waar dit grond raak vorm daar ‘n nuwe plantjie, selfstandig maar nog deel van die geheel. As voorbeeld, selfstandige groepe ontwikkel ‘n distrik wat dan deel van die beoogde groter Orania-volkstaat word sonder ‘n prysgawe van eie identiteit. Geografiese eenheid is wel ‘n voorvereiste. Ons kry dus te doen met die suiwer weergawe van ‘Eenheid in verskeidenheid’

Met eenheid die dominante element, is verskeidenheid ‘n teenvoeter vir stagnasie. Met verskeidenheid die dominante element, neig die middelpuntvliedende kragte na vernietiging! In die NSA, is dit ‘n populêre slagspreuk, maar verskeidenheid oorheers en kniehalter die konsep.

Die nadele van partypolitiek en sy polariserende eienskappe is aan ons bekend. Vorentoe, in ‘n lokale opset, met ‘n gesofistikeerde kieser, kan selfregulerende gemeenskappe nie net moontlik wees nie, maar verkieslik. M.a.w. mag word gesetel in die onmiddellike gemeenskap, met ruimte vir maksimum deelname en insette deur individue. Beperkte regering of dalk anargie in sy beste vorm?

Vreemde idees vir baie, maar onthou dat die Afrikaner ‘n gevarieerde denker en doener is, sulke kenmerke is daar om te behou en te koester.

Re ons koppigheid: Myns insiens, bloot ‘n rebellie teen die eenvormige patroon, waarin gister se politici en eergister se koloniale heersers, ons wou druk en onderhorig maak. Balans tussen gesag en vryheid word gesoek!

Oper en ontvankliker gemoedere, met ‘n bietjie minder eiewysheid en koppigheid is wel nodig. Onthou gerus maar dat ons almal halwe waarhede beet het, ons mites is alles behalwe ewig.

Ek glo dus dat, met ‘n oop en positiewe benadering en d.m.v. die oop gesprek, daar vir ons ‘n gesonde Afrikanervolk in ‘n lewenskragtige Orania-volkstaat in die vooruitsig lê en wag!

14 gedagtes oor “Waar staan ons nou?

 1. Dis nou water onder die brug en ons moet vorentoe en Boontoe kyk, maar enigeen wat nie oogklappe had nie kon sien dat Freddie BAIE GOED geweet het wat hy doen en dat hy vierspoor in die hande van die geldmag gespeel het, soos deur hulle voorgeskryf. Hy was (en is) in hulle sak, soos baie van ons steeds tot vandag toe!

  1. Langjan , ek verskil van jou en selfs ietwat geskok dat jy die gemiddelde “poskantoor arbeider” se intelligensie so hoog kan skat. Soos ek vroeër die week aan ‘n ander dame verduidelik het wat die ANC van allerhande intelligente agterbakse planne verdink het. ‘n Staats burokraat is ‘n staas burokraat en die ANC is net ietwat meer onnosel as die ou NP. Die ou NP het geglo in ‘n sterk staatsdiens (amper semi-sosialisties) wat dan orals inmeng om die bevolking te red en beveilig teen die bevolking. Die ANC het geglo in ‘n sterk staatsdiens (amper semi-sosialisties) wat dan orals inmeng om die bevolking te red en beveilig teen die bevolking. Beide het interessant genoeg ook geglo in ‘n staats geforseerde ras beleid –apartheid / transformasie. Die punt is dat afgesien van staats-poste en salarisse daar geen onderhandelings plaasgevind het nie aangesien die 2 partye in die debat dieselfde ideologiese uitgangspunt gehad het. Hulle is so onnosel, Langjan- hulle (NP&ANC) dink regtig en het gedink hulle doen jou n guns.

   1. kanwilsal, ek het my nie oor sy intelligensie uitgespreek nie, wel oor sy integriteit. Stuur vir my jou e-pos dan laat kry ek jou interessante leesstof oor Freddie se aanloop tot die verraad.

  2. Langjan, Ek hoor wat jy sê. My punt is net dat daardie probleme inherent tot staatsamptenare van alle geure en lande is. Ek sê nooit nee vir addisionele inligting nie, so stuur dit. Op my blog reg langs die inleidings blad is daar ‘n kontak blad, my e-posadres is daar.

 2. Goeie stof tot nadenke! Die hen-en-kuikensplantjie metafoor tref die kol. Ons benodig net meer formele instellings wat werk maak van volkseie ekonomiese ontwikkeling in die groter volkstaatgebied sodat Afrikaner-meerderheidsbesetting ‘n werklikheid kan word.

  Die Orania Beweging en ons dorp se instellings verrig uitstekende werk om Orania as ‘n volhoubare volkstaatgroeipunt te ontwikkel, maar Orania is deel van die groter volkstaatgebied – nie anders om nie. Ons beperkte kapasiteit en hulpbronne laat ons toe om teen ‘n pas te ontwikkel wat vir vele mense te stadig voorkom. Baie van hulle skiet dan die konsep in sy geheel af.

  Daar is niks fout met die ideaal of die strategie nie. Ons skiet tans net bietjie kort m.b.t die implementering daarvan. Vry Afrikaner lewer reeds ‘n groot bydrae wat aktivisme aanbetref, maar ek dink ons moet ook begin kyk na ekonomiese ontwikkeling om tasbare en sigbare infrastruktuur te help oprig sodat werkskepping en uiteindelik ‘n ekonomie van skaal daadwerklik bevorder kan word.

  ‘n Onafhanklike Afrikaner Republiek in die Noordwes-Kaap werk uitstekend op papier, maar om eerlik te wees word daar nog nie genoeg gedoen om dit in die praktyk te realiseer nie. Kom ons gooi ons gewig agter ontwikkelingsprojekte in sodat staatstigting vinniger en meer haalbaar (in ‘n ekonomiese opsig) kan geskied.

  1. Quintin, die ondersteuning van ontwikkelingsprojekte is beslis broodnodig maar die grootste probleem met volkstaatbou is die jakkalsies wat met die skep van wanpersepsies soos die van Dawie van die Burger, die wingerd verniel. As hul kattekwaad mense nie in totaal afsit nie dan stem dit sommige wel tot oordrewe versigtigheid en gee aanleiding tot die verspotte koor, wat nou nog soms (gelukkig al minder) op Facebook en ook hier, gehoor word, naamlik dat die ANC, Orania môre, sommer vir die grap, van die kaart kan kom afvee! Luister na Dawie in vanoggend se Burger.

   “Soos Dawie dit sien, is daar basies drie rigtings wat ingeslaan kan word.
   Die eerste is die volkstaat-opsie. Sommige weergawes daarvan is gewoon laf en word deur regse ekstremiste gedryf.
   Ander, soos die Orania-inisiatief, is veel meer gematig. Die Orania-mense is geweldloos en besef dat hul volkstaat slegs deur onderhandeling met die ANC-regering tot stand kan kom, en dat dit die een of ander staatkundige band met die res van Suid-Afrika sal moet behou. Nietemin, hoe eerbaar bedoelings ook mag wees, dit bly prakties onhaalbaar.
   Om mee te begin sal die ANC bitter moeilik, indien ooit, daartoe instem.
   Tweedens moet verwag word dat arm swart mense massaal op ’n ekonomies welvarende Orania sal toesak, waarna die probleem van die ou Suid-Afrika – ’n ryk wit minderheid te midde van ’n arm swart meerderheid – eenvoudig herskep sal word.
   Die volkstaat-roete is dus ’n doodloopstraat.”

   “Prakties onhaalbaar.” ” Doodloopstraat!” Is die man dan ‘n profeet? Hoor ek dan nie reeds daai deuntjie uit Naspers se fabelstjieskoerante reeds vir die afgelope 21 jaar nie? Darem deesdae baie gematigder as sowat 20jaar gelede.

   “Om mee te begin sal die ANC bitter moeilik, indien ooit, daartoe instem.” Glo hy dalk ook dat die ANC tot die ‘wederkoms’ gaan regeer? Oorskat hy die ANC nie dalk so ‘n bietjie nie?

   “Tweedens moet verwag word dat arm swart mense massaal op ’n ekonomies welvarende Orania sal toesak,” Orania is nou ook ekonomies heel doenig maar na 21 jaar nog steeds sonder ‘n plakkerskamp. Al wat dit vorentoe kan verander sal ons self wees en ook net as ons die beginsel van volkseie arbeid sou prysgee!

   Naspers en sy string fabeltjieskoerante maak natuurlik daarop staat dat dit net nodig is om aan te hou lieg totdat jy geglo word.

   Ons, hier op Vry Afrikaner moet dus, op ons beurt, aanhou om die waarheid te openbaar. Dis die enigste manier om hulle tjank afgetrap te kry.

 3. Beste Broeder Ben, dit klink vir my dat wat hier voorgestel word eerder ‘n korporasie as ‘n staat is. Die idee is sekerlik dat die korporasie dan uit lede sal bestaan wat aandele het en ook stemgeregtigdes binne hul kiesafdelings sal wees. Die korporasie sal dus ook beperkte politieke mag uitoefen.

  1. Victor, “Die korporasie sal dus ook beperkte politieke mag uitoefen.” – Ja en dankie tog daarvoor. Dit beteken dat jy as “inwoner” groter politieke insae en politieke mag het eerder as ʼn outydse uitgediende staatsdiens. Hou ook in gedagte dat ʼn netwerk van korporasies met wederkeurige kontrakte baie beter kan organiseer vir gesamentlike selfverdediging, indien nodig. Ons lewe in ʼn tyd waar vierde generasie oorlogvoering buite die raamwerk van ʼn tradisionele staat kan plaasvind en die staat irrelevant tot die uitkoms is. Nes Dawie van die Burger kyk mense hulself skeef na uitgediende produkte tot selfbeskikking. ʼn Implisiete kontrak is in elk geval oneties en die grondwet wat Dawie besing is prakties niksseggend. Terwyl ʼn sindikaat van korporasies wat saamwerk magtiger kan wees as enige staat en ek sal so ver gaan om te sê dat anargisme van hierdie soort militêr verdedig kan word teen die aggressie van enige staat wat dreig om daardie anargie af te skaf.

 4. tulpenvaas

  Dit lijkt een zinnige bijdrage van jou, Ben le Roux. Ik heb gedacht, dat Afrikaners naast Orania, richting de Westkust van de Kaap, nieuwe groeipunten moeten stichten. Je begint met, zeg maar, 2 famillies, en een stuk grond en geeft gelegenheid voor andere Afrikaners om aan te sluiten. Zo’n groeipunt moet bestaan en groeien en nauwe samenwerking met Orania en haar bestuur. Ik denk vooral ook, aan de Afrikaners die in armoede en zware omstandigheden leven in de Vrystaat en de voormalige Transvaal. Geef hen een gelegenheid om een nieuw begin te maken in zo’n groeipunt en zij zullen dat, denk ik, graag aannemen. Daarbij moet wel in het oog gehouden worden, dat groeipunten onder geen voorwaarde nieuwe, witte plakkerkampen mogen worden. Daarom is nauwe samenwerking met Orania ook van belang. Orania heeft nu enige ervaring op dit gebied en doet het zeer goed en kan ‘die voortou neem’ en voor zo’n groeidorp aanwijzingen en leiding geven. Ik zie hier wel toekomst in.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s