Volkstaat: Wat kan ons leer by Suid-Soedan?

Die oud-Suid-Afrikaanse president, Thabo Mbeki, het in die afgelope weke ‘n deurbraak gemaak om vrede en moontlike voorspoed in Suid-Soedan te herstel. Suid-Soedan is die jongste staat in Afrika en op ‘n nippertjie na die jongste in die lys van mislukte state. Die wel en wee van Suid-Soedan is vir Afrikaners onverwags belangrik.

Soedan, eens die grootste staat in Afrika, het oor die eeue as ‘n aantal onafhanklike emirate en ander politieke eenhede bestaan. Egipte het dié groot gebied in die laat negentiende eeu met Britse hulp verower en dit as “kondominium” verenig en saam met Brittanje regeer. ‘n Gewelddadige opstand is in 1898 deur die bekende Lord Kitchener onderdruk deur waterputte te seël en guerilla-vegters van dors te laat omkom.  Toe Soedan in 1956 onafhanklik geword het, het dit ‘n Arabies-oorheersde Moslemstaat geword.

Swart mense in die drie suidelike provinsies (oorwegend Christene of aanhangers van tradisionele Afrika-godsdienste) het uit die staanspoor diskriminasie gevrees. Daarom het hulle (vergeefs) vir federalisme of selfs afskeiding geywer. Die groot haakplek was dat die staat se belangrikste inkomstebron, olie, juis in die suidelike provinsies ontgin is. Dit is dan per pyplyn na die noorde en uiteindelik die res van die wêreld vervoer. Die noorde was van die olie afhanklik en die suide het nie oor die infrastruktuur beskik om dit te verkoop nie.

In 2011 is dekades van onderdrukking, geweld en selfs volksmoord beëindig toe Suid-Soedan onafhanklik geword het. Mnr. Mbeki het as bemiddelaar ‘n deurslaggewende rol gespeel om dié etniese konflik deur gebiedskeiding te besleg. Die nuwe staat het egter bykans onoorkomelike probleme in die gesig gestaar. Eerstens word Suid-Soedan deur talle etniese groepe bewoon wat tevore in hulle weerstand teen die Islamitiese noorde saamgesnoer is, maar voortaan ‘n gemeenskaplike doel sou moes nastreef. Tweedens is die ekonomie met Soedan s’n verstrengel deur die werklikheid van olie en pyplyne.

Desember 2011 het Suid-Soedan die oliekraan toegedraai, omdat Soedannese heffings op vervoer te hoog was. Vir maande lank was beide lande sonder inkomste. Selfs emeritus aartsbiskop Desmond Tutu het die gebied besoek en aan die Christelike Suide duidelik gemaak dat hulle swaarkry nie aan God toe te skryf is nie, maar aan hulle eie aksies. Uiteindelik kon mnr. Mbeki die twis bylê, hoewel die vrede steeds wankelrig is.

Die koloniale grense van Afrika, wat vir dekades onaantasbaar was, is reeds die tweede keer gewysig. In albei gevalle was dit etniese groepe wat van ‘n multi-etniese staat afgeskei het. In Suid-Soedan het ‘n swaargewig in die anti-etniese ANC ‘n deurslaggewende rol gespeel. Die taboe is gebreek en dit kan weer gebeur.

Nog ‘n belangrike saak is dat Suid-Soedan net kon afskei omdat die etniese groep wat verdruk was, ook in ‘n gebied gekonsolideer was. Daarsonder sou volgehoue volksmoord waarskynlik hulle voorland gewees het. Verder moet ‘n formule nog gevind word om politieke skeiding  met ekonomiese integrasie te versoen. Verskillende, maar versoenbare etniese groepe moet ook saamstaan om van ‘n meerderheid af te skei.

Suid-Soedan, soos Israel, se boodskap is dat Afrikanervryheid uitvoerbaar is, maar eise stel wat ons nie kan aanpak sonder Afrikaner meerderheidsbesetting van die aangewese volkstaat-gebied nie en beslis ook nie met ‘n rasgedrewe agenda nie.

31 gedagtes oor “Volkstaat: Wat kan ons leer by Suid-Soedan?

 1. Abram F Celliers

  ‘n Mens kan baie dinge uit die geskiedenis leer. Een van die grootste struikelblokke van menig geskiedkundige leiers was nog altyd om die verskillende faksies saam te snoer. Die leiers wat die geskiedenis onthou, was juis daardie manne.

  Op ‘n ander blog, het iemand ‘n baie belangrike ding gesê. En dit is dat die meerderheid Afrikaners 0% lojaliteit teenoor die regering en Suid-Afrika het. En daarmee stem ek saam. Ek glo ook dat daardie meerderheid Afrikaner wens hulle bly in ‘n volkstaat. M.a.w ‘n Afrikaner Noorwee, Swede of Switserland. Wie sal nie in so ‘n land wil bly nie?

  Die kliente is daar, en hulle wil die produk (volkstaat) hê wat verkoop word. Maar hoekom gebeur dinge so stadig, of partykeer glad nie?

  Redes hoekom die “gewillige kopers” nie die produk wil koop waarna hulle smag nie, sal na gekyk moet word. Want dit beteken dat dit groter is as die “smag”.

  ‘n Rasgedrewe agenda sal altyd ‘n struikelblok wees. Wanneer jy praat van van ‘n volkstaat vir blankes, sal daar teenkanting kom vanaf die buiteland, huidige Suid-Afrikaanse regering asook mede blankes in Suid Afrika.

  Praat ‘n mens eerder van ‘n volkstaat vir Afrikaners, dan is die kanse baie beter. As iemand dan vra wat is ‘n Afrikaner, moet ‘n mens ‘n Afrikaner kan klassifiseer op grond van geloof, taal en kultuur.

  Mense gryp so maklik na die Bybel om rasgedrewe agendas te bevorder. Maar ek wil net altyd weet wat van Rut en Ragab. Is dit nie omdat hulle die Israeliete se geloof, taal en kultuur aangeneem het wat gemaak het dat hulle Israeliete geword het nie? Ragab ‘n prostituut in Kaanaan, en Rut ‘n Moabiet. Tog het hulle deel geword van God se volk.

  Hoekom is Rut aanvaar? Rut was Dawid, ‘n man so na God se hart, se ouma grootjie? Self dink ek dit is omdat Rut die Israeliete se geloof, taal en kultuur aangeneem het. Kan iemand vir my met sekerheid sê?

  Tot dan, moet ons sulke agendas liewer uit hou. Kom ons beywer eerder vir ‘n plek waar ons as Afrikaners, as meerderheid, ons taal, geloof en kultuur kan uitlewe.

  1. Puik gestel Abram! Niemand gaan ooit stry oor die feit dat Afrikaners ligte velle het nie, maar as daar eendag iemand is wat bv. soos Jessica Alba lyk en glo waarin ons glo en praat soos ons praat en se dat sy ‘n Afrikaner is dan wonder ek hoeveel stoere boere oompies in khaki vir haar gaan vertel dat sy moet stil bly en die stoep gaan vee!!!

   Dit is ‘n tweesydige swaard – aan die eenkant moet ons aanvaar dat enigiemand, ongeag van ras ‘n Afrikaner kan wees, en aan die ander kant moet enige persoon, ongeag van ras, ons taal, kultuur, geloof en tradisies so uitleef dat daar geen twyfel is oor sy/haar identiteit nie.

   Nou ja, wat dan van ‘n ateis wat al die bogenoemde met lof slaag behalwe geloof? Myns insiens is dit ‘n meer interessante debat as ras.

   Nietemin, Wynand se artikel laat mens dink… veral oor die feit dat ‘n ANC swaargewig ‘n volkstaat help bewerkstellig het! Sou Mbeki so gretig wees om vir die Afrikaner ook in die bresse te tree aangesien ons ook Afrikane is?

 2. Afrikaners kan nie ‘n nuwe staat tot stand bring sonder om te voldoen aan internasionale regskriteria nie, anders sal so ‘n staat nooit soewereiniteit kan geniet nie. Kragtens die Konvensie van Montevideo moet ‘n minderheidsvolk wat wil afskei met die oog op die totstandbringing van ‘n nuwe staat ‘n duidelik AFGEBAKENDE GRONDGEBIED hê waar die betrokke etniese minderheid moet kan aantoon dat hulle die PERMANENTE bevolking van die betrokke gebied uitmaak. Internasionale regsgeleerdes is dit eens dat die etniese minderheid wat wil afskei ‘n sterk historiese verbintenis moet kan aantoon met die grondgebied wat opgeëis word vir ‘n eksterne selfbeskikking. Afrikaners se historiese verbintenis met die Noord-Kaap weeg nie op teen die eeue oue verbintenis wat Khoi- en San-nageslagte met daardie deel van die RSA het nie, en bowendien is hierdie Khoisan-nageslagte in die oorgrote meerderheid in die hele Noord- en baie ander dele van die Kaap. Afrikaners as etniese groep het histories ook nooit enige internasionaal erkende onafhanklikheid iewers in die Kaap geniet nie. Hoe lank gaan dit Afrikaners neem om in die Noord-Kaapse semi-woestyngebied in noemenswaardige getalle permanent te gaan vestig as daar na selfs twee dekades se volgehoue pogings minder as 1000 Afrikaners in Orania woon, terwyl meer as 600 000 Afrikaners reeds die land verlaat het? Bruinmense in die Noord-Kaap sal nie toelaat dat Afrikaners met getallebesetting beheer oor hul tradisionele grondgebied neem om sodoende Afrikanergesag op hulle af te dwing nie. Bowendien is die Khoisan die werklike “first nations” van Suider-Afrika en druis enige getallebesetting deur ander groepe wat dit betref lynreg in teen Artikel 8 van die VN se Deklarasie vir Inheemse Volke.

  1. Niemand is van plan om Afrikanergesag op die bruinmense in die aangewese volkstaat-gebied af te dwing nie. Alles behalwe!

   Ek stem saam met alles wat jy se, maar ek lei af dat jy sekere steriotipes het jeens Orania en Afrikaners wat in die Noordwes-Kaap wil vestig om hul vryheid te herstel. Dit mag dalk vir jou as ‘n skok voorkom maar ons kies ‘n pad van vrede en volhoubaarheid.

   In 21 jaar het Orania nog nooit vir die bruinmense in die omliggende gebied weerhou van enige van hul vryhede nie. Dieselfde kan nie gese word van hul ANC owerheid nie. Laasjaar het bv. R 30 miljoen uit die koffers van Hopetown se munisipaliteit verdwyn – hoe moet dienslewering gebied word aan bruin belastingbetalers as daar niks is om daarvoor te betaal nie?

   Moenie Orania en sy verhouding met die ander inheemse mense van hierdie gebied gering skat nie. Hier heers ‘n verstandhouding van goeie buurmanskap – hulle verstaan ons doelwit en besef ook dat hulle daarby sal baat om selfbeskikking binne ‘n Afrikaner volkstaat te geniet.

   Dit is wel so dat na 21 jaar hier nog net 1 000 permanente inwoners in ons eerste volkstaatgroeipunt, nl. Orania, is. 5 jaar terug was hier slegs 500. Wie weet waar ons gaan staan oor 5 jaar van vandag af! Die vraag is nie hoeveel Afrikaners al hervestig het nie, eerder wat is besig om te gebeur dat soveel Afrikaners nou begin hervestig?

   Dit is futiel om te argumenteer dat die Afrikaner nie genoeg historiese bande met die Noordwes-Kaap het nie. Saam met die Khoi-San afstammelinge (wat self heelwat Afrikaner bloed in hulle het!) het die Afrikaner ‘n uiters diepgewortelde verbintenis met hierdie grond. Hierdie verbintenis is veel ouer as enige verbintenis met ander streke waar ons voorvaders gevestig het.

   Ek werk sonder twyfel eerder saam met die Griekwas en die Namas om ons vryheid te herstel as wat ek saam met bv. verregses werk om ‘n Boererepubliek weer in die lewe te probeer roep… Het jy al die kaart van die voorgestelde volkstaat gesien?

   1. Ek is nie geskok nie omdat ek dit ook so het dat julle daar by Orania `n weg van vrede en volhoubaarheid volg. Vrede en volhoubaarheid is ook vir my `n vereiste vir enige weg na vryheid. Jy het my nou egter goed aan die raai. Oor watter diepgewortelde verbintenis met die Noord-Kaap beskik die Afrikaner as etniese groep? Wat bedoel jy met “soveel Afrikaners nou hervestig”? Ek verstaan nie hoe jy die woord “veel” mbt `n duisend Afrikaners kan gebruik nie – selfs al kom hulle in een jaar daar aan. Na watter kaart verwys jy en wie is die ver-regses waarvan jy praat?

   2. Riaan, maak gerus ‘n punt daarvan om vir ‘n paar dae in Orania te kom kuier. Terwyl jy hier is kan jy gerus die omgewing verken. Jy sal verbaas wees hoeveel Tweede Vryheidsoorlog slagvelde hier in die Noord-Kaap is waaroor liedjies vandag nog gesing word, konsentrasiekampe, pragtige ou kerke en geboue wat eeue van te vore deur Afrikaners opgerig is ens. Lees gerus ook MCE van Schoor se boek oor die 1914 Rebellie, nl. “Genl. Kemp en die epiese woestyntog” wat in die Noord-Kaap plaasgevind het.

    Ek dink nie dat daar ‘n enkele streek in suidelike Afrika is waar Afrikaners nie ‘n verbintenis met die grond het nie. Te veel Afrikaner bloed, sweet en trane is ook hier in die Noord-Kaap gestort om nie ‘n diepgewortelde verbintenis met die grond te he nie. As jy na elke streek kyk waar ons voorvaders gevestig het en jy dink dat daar ‘n gebied is waar dit meer sin maak as die Noordwes-Kaap om ‘n volkstaat te vestig, laat weet my asb. Ons is nie hier sommer vir koek en tee nie – jare se navorsing en beplanning deur absolute kenners in byna elke veld waaraan mens kan dink was ingespan voor daar op die Oranjeriviervallei-Weskus gebied besluit was. Feit is, Orania is 21 jaar terug hier gevestig as die groeipunt van ons volkstaat en alhoewel dit nog nie naastenby vergelyk kan word met die eindproduk waarvoor ons onsself beywer nie, is daar darem al heelwat bereik.

    Wat getalle aanbetref lui die ou gesegde “moet ons nie tel nie, weeg ons!”. Ja ons is min en ons sal altyd min wees in vergelyking met meeste ander volke op aarde, maar ons gaan le nie. ‘n Franse joernalis het op ‘n slag vir my gese “Orania is die enigste plek in Afrika wat hy al gesien het waar blankes die boeie van kolonialisme gebreek het en vir ‘n slag iets bereik sonder om nie-blankes te misbruik”. Hy meen die tipe Afrikaner wat hy in Orania gesien het is waarlik inheems aan Afrika omdat ons nie sou doen wat ons doen as ons nie was nie. As hy dit kan raaksien, kan jy sekerlik ook!

    Ons getalle groei natuurlik met rasse skrede. Ek het die woord “veel” gebruik omdat daar nie ‘n ander woord is wat die getal nuwe inwoners en voornemende inwoners beskryf nie. Op hierdie stadium is daar meer as 10 000 mense wat deel is van Orania a.g.v. hul betrokkenheid by die gemeenskap. Vir elke inwoner is daar dus amper 10 “uitwoners” en ons sien uiteindelik ‘n sneeubaleffek in die hoeveelheid mense wat aansoek doen om deur die dorpsraad se keuringproses te gaan, m.a.w. voornemende inwoners wat reeds eiendom op Orania koop. Kom ons praat oor 5 jaar weer oor getalle, wetend dat nie ek of jy vandag tevrede is met ‘n permanente bevolking van 1000 mense nie.

    Kaart – kliek op die Afrikaner Republiek skakel hierbo.

    Verregses – dis mos voor die hand liggend wie verregs is. By name – AWB, Boeremag ens…

   3. Dorpsname kan ‘n aanduiding gee van ‘n groep se teenwoordigheid in ‘n gebied. Maar toe, soos nou, verander politici sulke name alte maklik.

    ‘n Ander aanduiding van ‘n groep se betrokkenheid in ‘n gebied, iets wat deur die stempelafdrukkende politici mis gekyk word is die name van plante en diere in die veld. Veral die van plante.

    Onder die Noord Kaapse vettplante is name soos kanniedood, veldspens, bokkloutjies, aasblom, skilpadswortel ,kokerboom, halfmens, beestong ens iets algemeen. As dit nie iets van ‘n noue verbintenis tussen ons en dié omgewing sê nie , dan weet ek nie so mooi nie!

 3. Quintin maak al weer nie vir my sin nie. Die Afrikaner gaan dus volgens die plan (wie se plan is dit nou werklik?) ONDER DIE VAANDAL van die Khoi en bruinmense ‘n eie Republiek verkry! Dit is nou dieselfde Khoi en bruinmense waarna deur Orania ondersteuners verwys word as ‘volksvreemd.’ Nou is hulle sommer arguments onthalwe ‘volkseg.’ In ander gesprekke verduidelik een van die ander broeders hoe dat die Afrikaner en die bruinmense TWEE AFSONDERLIKKE etniese groepe is. Nou is hul gepas nie so afsonderlik nie maar wel sommer bloedfamilie! Hoeveel van die Namas, Griekwas of bruinmense WOON tans in Orania? Die Orania projek is kolonisasie. Dit is sommer duidelik kolonisasie met ‘n sterk klem op rassisme en rasseskeiding.

  Orania se groeitempo is pateties stadig en huidige inwoners tel niks meer as 1000 nie. Die internasionale reg en diplomatieke erkenning is waaroor die skep van ‘n ONAFHANKLIKKE AFRIKANER REPUBLIEK wentel. Nie die besigheidsambisies van enkele figure wat die Afrikaner as volk kaap vir eie gewin nie.

  Nogsteeds geen antwoord op die vorige stelling nie, net vlou propoganda wat iemand lekker geld in die sak gaan bring.

  1. Om die Griekwa of die Nama as deel van die Afrikanervolk te beskou is ‘n ernstige skending van hul eie unieke volkskap, kultuur, tradisies ens. Wie ookal wil argumenteer dat ons dieselfde volk is moet sy kop laat lees.

   Indien alles wat jy se waar is dan sou Orania al lankal nie meer bestaan het nie. Meeste dinge wat jy kwyt raak suig jy wel uit jou duim uit en kla dan dat jy nie bevredigend beantwoord word nie. Dit is kinderagtig. Net so kinderagtig soos jou stelling dat ons onafhanklikheid onder die vaandel van die Khoi en bruinmense probeer kry.

   Daar bestaan nie so iets soos ‘n 100% etnies suiwer staat nie. Maak vrede met die feit dat die Afrikaner Republiek ook nie 100% etnies suiwer gaan wees nie. Daar is meer versoenbare eienskappe tussen Afrikaners en die Griekwas of die Namas as bv. tussen Afrikaners en wit Engelse, tog kla niemand om saam met die Engelse ‘n land te deel nie.

   Orania se bevolking bestaan 100% uit Afrikaners uit, maar ons het nie ‘n probleem om in ‘n streek te bly waar gemeenskappe is wat bv. 100% uit Namas bestaan nie. Ons verskille is versoenbaar en ons praat dieselfde taal en deel dieselfde geloof. Sit ‘n Afrikaner en ‘n Nama om dieselfde tafel en jy sal verbaas wees hoe maklik hulle oor die weg gaan kom. Sit ‘n Afrikaner en ‘n Xhosa om dieselfde tafel dan moet beide in hul tweede of derde taal kommunikeer om mekaar net te probeer verstaan. Dieselfde geld as jy ‘n Nama en ‘n Xhosa om dieselfde tafel sit.

   Verder, as ‘n Afrikaner met ‘n donkerder vel hier wil bly is hy welkom. Kyk eers na ‘n plek soos Nkandla voor jy ‘n probleem het met die feit dat Orania ‘n homogene bevolking het.

   Hoe kan ‘n groep mense wat inheems aan ‘n streek is daardie streek koloniseer? Weereens, jy verkies om kinderagtig te wees eerder as om jou argumente sinvol uiteen te sit. Soos vroeer genoem, die Afrikaner is inheems aan suidelike Afrika. Jy kan wel ‘n sterk argument maak dat Afrikaners besig is om Perth te koloniseer – maar die Noordwes-Kaap? Nee wat, word wakker man!

   1. Quintin dankie vir jou respons. Om jou te antwoord, die Afrikaner is glad nie inheems aan die Noord Kaap nie. Net soos die Algerier nie inheems is aan Frankryk nie. ‘n Fransman, soos jy, is inheems in Frankryk. Jy deel dan immers die Fraanse kultuur en taal en jou vrou loop ook soos ‘n Fraanse vrou rond en is nie in ‘n Ninja pakkie geklee nie en ook nie onderdruk nie. Dit is alles prysenswaardig en aanduidend van ‘n gevorderede Westerse kultuur.

    Natuurlik is die Khoisan en hul afstammelinge die etniese groep wat in die Noord Kaap geskiedkundige grondregte het. Die Afrikaner het wel geskiedkundige regte waar hy vir ‘n lang tydperk as meerderheid gevestig is. Daar kan ons kyk na die Wes Kaap en dan ook na die Transvaal en die Vrystaat. Natuurlik maak ek al lankal die saak dat julle Oraniers tesame met jul Solidariteit bondgenote hande moet vat met die Bruin Afrikaners.

    Die feit is dat Orania nie kan aanspraak maak op enige noemenswaardige Bruin Afrikaner inwonerstal nie. Dit se ongelukkig reeds vir die omliggende bevolking veel en is betreurenswaardig. Die VESTIGING lw nie hervestiging of terugkeer nie maar wel vestiging van groot getalle Afrikaners in die Noord Kaap is kolonisasie. Al verkry jy en jou vriende Dirk Hermann en Flip Buys die samewerking van bv Nama stamhoofde moet julle nogsteeds die politieke realiteit en party politiek oorkom. Die noord Kaap is tans ‘n ANC streek.

    Binne die raamwerk sukkel julle om enigsins noemenswaardige getalle mense te lok en om die basiese doelwitte van die vestiging of kolonisasie plan te bereik. Ek ontmoedig jou glad nie om jouself in die Noord Kaap te vestig nie. As mede Christen beskou ek dit as goed dat jy wel vir jouself en hopelik dan ook vir jou toekomstige Afrikaner gesin, ‘n lewe in die Orania omgewing skep. Ongelukkig deel ek nie jou oortuigings nie en vestig ek dus nie myself daar nie.

   2. Pedro Victor, dink jy ek is ‘n Fransman? Ek kan wel Frans praat en het vir ‘n paar jaar daar gebly maar ek is 100% Afrikaner, nes my vrou.

    Wat jou vergelyking tussen ons en die Algeriers in Frankryk aanbetref, skiet jou argument weereens ver tekort. Die Algerier het as ‘n Algerier na Frankryk emigreer. Die Afrikaner het voor 1652 nie bestaan nie en kon dus nie as sodanig na suidelike Afrika emigreer nie. Soos die Khoikhoi, die San en die Zulu in Afrika gebore is, is die Afrikanervolk na 1652 hier, spesifiek aan die suidpunt van Afrika, gebore en is ons 100% inheems aan Afrika. Die Noord-Kaap is ‘n streek waar ons al vir eeue woon. Soos bv. die ANC Jeugliga is jy ook van jou sinne beroof as jy wil argumenteer dat ons uitheems aan hierdie of enige ander streek suid van die Limpopo is.

    Gelukkig sal niemand jou ooit forseer om in die Noord-Kaap te kom bly nie. Probeer gerus blom daar waar jy jouself plant.

    Orania, met sy groeiende grondgebied en bevolking, is ‘n realiteit wat nie weggewens kan word nie – nie deur jou of die ANC nie. Duidelik interesseer Orania en wat ons alles hier doen jou geweldig baie, want ek sou dink dat iemand wat so bekwaam soos jy is veel beter dinge met jou tyd kan doen as om met ‘n klomp “dorsland-koloniseerders” te stry oor waar hulle nou eintlik moet en nie moet bly nie!

   3. Quintin weerens dankie vir jou respons. Ja jy is beslis ‘n Fransman. Wil jy nie uitbrei op hoe lank jy in Frankryk gewoon het nie? Watter werk jy daar gedoen het? Of jy dalk daar getrou of gekeis het nie ens? Jy gaan darem vreeslik tekere. Kalmeer tog net ‘n bietjie en dink helder Quintin.

   4. In kommunikasiekunde leer mens dat die eerste teken wat ‘n persoon altyd gee wanneer hy besef dat hy ‘n argument verloor het is dat hy die punt probeer verander en persoonlik raak. Dat ek in o.a. Frankryk en Engeland gewoon, gewerk en, ja, selfs gevry het, het absoluut niks uit te waai met die onderwerp van hierdie artikel of die feit dat ek in murg en been ‘n Afrikaner is nie. Dit is egter steurend dat jy dink dat jy so baie van my weet terwyl jy my in werklikheid glad nie ken nie, want dan sou jy minstens weet dat ek nie eens Franse burgerskap het nie! Van die admins op Vry Afrikaner het al somige van jou plasing verwyder omdat dit half psigopaties voorgekom het. Bly by die punt of ek sal in hul voetstappe volg.

  2. Wynand

   Papa Victor

   Ek dink jy is bietjie opsetlik, maar ek gaan reageer omdat jy ook sin maak.

   Wat historiese aansprake betref (eintlik gerig aan Riaan Ingram): Afrikaners bewoon die gebied ter sprake sedert om en by 1820, en sedert 1850 op uitgebreide skaal. Gaan kyk gerus in watter jare die NG Kerk se gemeentes in die onderskeie dorpe gestig is. Soos oral in Suid-Afrika was ons nooit die meerderheid nie. Afrikaneroorheersde regering onder die Britse vlag het ongeveer vanaf 1890 gegeld en vanaf 1925 onder die Suid-Afrikaanse vlag. Sedert 1961 was dit deel van die Republiek van Suid-Afrika, wat tot 1994 onder Afrikanerbeheer was. Historiese eise staan hier so sterk (of sterker) as elders.

   Ons sal ons vryheid waarskynlik nie in ’n mono-etniese opset bewerkstellig nie. My punt rondom Suid-Soedan is dat die swart etniese groepe met mekaar versoenbaar (tog onderling onderskeibaar) is, maar nie versoenbaar met die Moslem-noorde nie. As elke etniese groep in Suid-Soedan op sy eie staat aanspraak gemaak het, het dit nooit realiseer nie. Versoenbare etniese groepe staan saam. ’n Belangrike vraag in terme van toekomstige sukses, is of hulle ’n formule kry om so ’n plurale bevolking saam te snoer maar nie noodwendig te versmelt nie.

   As jy dit nie so opgelet het nie, is my betoog ’n verstelling op wat baie van ons tevore gesê het, en word nie deur alle Oraniërs of Volkstaters ondersteun nie. Ek sê Orania moet sy karakter behou, maar as ons groter gebied en hoër vlakke van selfbeskikking as plaaslike regering wil hê, moet ons anders oor Bruinmense begin dink. Ons hoef hulle nie oppurtunisties en arrogant tot Afrikaners te probeer verklaar nie, maar ons kan probeer om hulle te oortuig dat ons en hulle meer met mekaar in gemeen het as met swart Suid-Afrika. Daarom kan ons ’n soort plurale bestel uitwerk wat vir ons eendersheid én andersheid voorsiening maak.

   Ek is pynlik bewus van ons stadige vordering. Wat ek sê is ’n manier om daarmee te probeer handel. Wat ek vir seker weet, is ’n volkstaat elders is gedoem, want dit is tussen ’n oormag mense wat nie met ons kultureel versoenbaar is nie. Dit gaan nie help om op ander grond aanspraak te maak omdat ons in die Anglo-Boereoorlog of die Groot Trek groot dinge daar gedoen het nie.

   My gedagtes is nogal voorlopig. Ek is bly as dit gesprek ontlok.

   1. Die benaming Bruinmense is ‘n veralgemening. Onder hulle is daar ‘n groot groep wat met gemak in Afrikanergeledere sal inpas. Ons moet net van so ‘n paar vooroodele ontslae raak!

   2. Dankie, ek was onder die indruk dat daar Afrikaners al voor 1820 in daardie gebied gewoon het. Hoe dit ookal sy, dit is nie alleen die duur van besetting wat historiese verbintenis bepaal nie. Dit gaan ook oor watter teenswoordige inwoners eerste daar gevestig was. Dit is nie Afrikaners nie. Sodoende het Afrikaners nie die sterkste historiese aanspraak op daardie grondgebied nie en kan ons nie daar soewereiniteit opeis nie. Daardie reg behoort eerder aan die Khoi-afstammelinge wat vandag nog in daardie omgewing woon.

   3. Dankie vir jou respons Wynand. In Suid Soedan vind ons die volgende etniese groepe: Dinka, Nuer, Bari, Zande en Shilluk. Hul is almal wat in rasse terme bekend staan as neger volke. Daar is beslis taal en geloof verskille en dus ook natuurlik kulturele verskille. Hulle is almal geskiedkundige inwoners van die gebeid wat oor eue heen die gebied bewoon het. Hul teenwoordigheid in die gebied dateer van lank voor kolonialisme.

    Ons weet ook dat daar oor die laaste dekades erge oorlog en geweld in die betrokke gebeid was en dat die totstandkoming van die nuwe staat dus eerstens uit oorlog en tweedens uit die teenwoordigheid van olie spruit. Hier meld ons dan die internasionale politiek en die nuwe stryd tussen Sjina en die Weste. Die impak van Westerse steun vir die onafhanklikheid van Suid Soedan was dus deurslaggewend.

    In die Noord Kaap vind ons soos in die hele SA, geskiedkundige beset van die gebied deur Afrikaners NA kolonialisme en as direkte gevolg van kolonialisme.
    Afrikaner republieke is wel internasionaal erken binne Suid Afrika by name die Transvaal en die Oranje Vrystaat. Daar bestaan dus binne daardie raamwerk aaneenlopende gebiedsbesetting wat sterk steun bied vir ‘n aanspraak op soewereiniteit.

    In die Noord Kaap is die oorwegende geskiedkundige regte in die guns van die Khoi en hul nasate. Die Noord Kaap is tans yl bevolk en omdat ek wel in ‘n vorige lewe daar gewoon het verstaan ek ook waarom dit die geval is. Die hervestiging van groot getalle Afrikaners vanuit ons geskiedkundige tuislande, die Wes Kaap en veral die Oranje Vrystaat en Transvaal na die Noord Kaap verloop baie stadig en dit is onwaarskynlik dat dit vreeslik gaan toeneem. Ter selfder tyd verlaat Afrikaners die land in groot getalle. Baie trek ook Wes Kaap toe. Dit is tipies van meer bekwame en geletterde mense dat hulle wel skuif volgens ekonomiese ontwikkeling en na sentra waar daar meer geleenthede is. Dus kan ek ongelukkig nie sien dat Orania die nodige impak itv getalle gaan bereik nie. Voorts kan ek ook geen rede sien waarom die Noord Kaap, al sou dit suksesvol deur Afrikaners gekoloniseer word, enigsins onafhanklikheid gaan verkry nie. Die saak is eenvoudig baie sterker vir Afrikaners om aanspraak te maak op hul geskiedkundige tuislande waar hul reeds woon en werk. Dus ‘n eenvoudige konsep van ‘blom waar jy geplant is.’

 4. Anthony Schlemmer

  Twintig jaar is ‘n druppel in die emmer man ! Die pioniersdae is verby en bestendige groei is op die kaarte. Duisende der duisende mense besoek Orania elke jaar. So die belangstelling is daar.

  Die bruinmense erken self, asook van hulle leiers, dat hulle NIE AFRIKANERS IS NIE ! Lyk my party mense wil nou dit op hulle afdwing omdat hulle ‘n dialek van afrikaans praat.

  Daar is honderde vierkante meter onbewoonde, ongebruikte grondgebied in die Noord Kaap, wat van niemand “afgeneem” hoef te word nie.

  Afrikaner selfbeskikking is ‘n proses wat onstuitbaar momemtum kry. Dit mag dalk net in ‘n klein gebied eindig. (Wie weet)

  Enigiets is beter as om onder ‘n rassistiese, krimenele en korrupte ANC te dien. Al drie hierdie stellings kan BEWYS word met HONDERDE koerantverslae oor die laaste agtien jaar !!!.

 5. “Die koloniale grense van Afrika, wat vir dekades onaantasbaar was, is reeds die tweede keer gewysig.”
  Ek kon nie die antwoord in die teks vind nie en my Afrika kennis is, lyk my, ook nie goed genoeg nie. Watse koloniale grense van Afrika, anders as Soedan, is gewysig?

 6. Quintin Diederichs

  “Dit gaan ook oor watter teenswoordige inwoners eerste daar gevestig was. Dit is nie Afrikaners nie. Sodoende het Afrikaners nie die sterkste historiese aanspraak op daardie grondgebied nie en kan ons nie daar soewereiniteit opeis nie. Daardie reg behoort eerder aan die Khoi-afstammelinge wat vandag nog in daardie omgewing woon,” aldus Riaan.

  Dit is bog. Eerstens het soewereiniteit, of die aanspraak daarop, net mooi niks uit te waai met wie eerste waar was nie. Die enigste rede waarom bv. die Griekwa tans teoreties ‘n sterker saak vir onafhanklikheid binne ‘n gedeelte van hierdie streek het is omdat hulle ‘n meerderheid is in daardie gedeelte. Hulle sal ook altyd ‘n meerderheid in hul gedeelte bly. Afrikaners is wel ‘n meerderheid in ons gedeelte, dus geniet ons ‘n groot mate van selfbeskikking in Orania (en nie in Griekwastad of selfs die Tshwane-gebied nie).

  Nietemin, as dit uitsluitlik net oor vestiging gegaan het dan sou die Afrikaner buitendien meer aanspraak op hierdie streek gehad het omdat, eerstens, die Griekwa se Khoi voorvaders nomade was en nooit hier gevestig het nie. Tweedens die Griekwavolk was eers gevorm lank na hul eie Hollandse voorvaders in suidelike Afrika gevestig het. Daarna het die beroemde ou Kaptein Nicholaas Waterboer die Griekwa se aanspraak finaal op hierdie grond weggeteken en dit vir die Britte gegee terwyl die Afrikaners (die Fouries) dit reeds 30 jaar van te vore by die Griekwas gekoop het!! Dis waarom Kimberley skielik in die Kaap beland het terwyl dit eintlik in die Vrystaat was. En moenie vergeet dat die Griekwas toe boonop nog weggetrek het nie toe Adam Kok (hul nuwe Kaptein) ‘n hengse stuk grond in die Oos-Kaap by die Britte gekry het nie!

  Die geskiedenis loop darem snaakse draaie… Indien Riaan se argument die internasionaal erkende riglyn was, dan sou die Aborigines, wie Australie eerste bewoon het en dus “volle historiese aanspraak” op daardie grondgebied het, vandag die hele Australie vir hulself kon opeis en ‘n soewerein onafhanklike Aborigine Republiek verklaar. Dieselfde geld vir die Apaches en al die ander stamme van Noord-Amerika.

  Ons verkies eerder ‘n roete van samewerking met die mense tussen ons en die Weskus, binne die raamwerk van selfbeskikking natuurlik. Wynand het die idee van ‘n plurale bestel hierbo verduidelik, ek hoef dit nie te herhaal nie.

  1. Quintin maar jy maak mos nou ‘n baie geldige punt! Die ‘first nations’ soos die Aborigine en die Rooihuide het wel beslis die regte en kan wel op ‘n onafhanklikke staat aandring. Of hulle die Noord Amerikaanse kontinent of die Australiese kontinent kan opeis is mos ‘n verspotte voorbeeld. Daar is reeds vir eue meerderheids teenwoordigheid van Kaukasiers wat binne gevestigde en erkende nasie state heers.

   Quintin jy weet sekerlik dat rooihuid stamme binne die VSA wel autonome gebiede beset?
   Is ek korrek – jy is bewus van die feit?

   “Nietemin, as dit uitsluitlik net oor vestiging gegaan het dan sou die Afrikaner buitendien meer aanspraak op hierdie streek gehad het omdat, eerstens, die Griekwa se Khoi voorvaders nomade was en nooit hier gevestig het nie. Tweedens die Griekwavolk was eers gevorm lank na hul eie Hollandse voorvaders in suidelike Afrika gevestig het.”

   Wel Quintin die feit is dat nomdiese bestaan gekenmerk word deur mense wat ‘n spesifieke grondgebied besit en daardie gebied benut. In die geval van die Khoisan het hulle verskillende stamme gehad – waarvan enkeles voorbeelde nog bestaan. Elke stam het ‘n bepaalde gebied gehad wat hulle benut het. Kollektief was hulle dus die oorspronklikke inwoners van die Wes en Noord Kaap. Hoe lank hulle die gebied al bewoon is ook baie duidelik. Ten minste 40 000 jaar lank! Die Griekwa is AFSTAMMELINGE van die Khoisan. Jy Quintin Diederichs is nie!

   Dus is die Khoisan die werklike “first nations” van Suider-Afrika en druis enige getallebesetting deur ander groepe wat dit betref lynreg in teen Artikel 8 van die VN se Deklarasie vir Inheemse Volke.

   1. Quintin Diederichs

    ‘n Nomaad lei ‘n nomadiese bestaan en besit by implikasie nie grond nie. Jou punt is dus uit die staanspoor ongeldig.

    Artikel 8 van die VN se Deklerasie vir Inheemse Volke:

    1. Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation or destruction of their culture.

    2. States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for:
    (a) Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities;
    (b) Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources;
    (c) Any form of forced population transfer which has the aim or effect of violating or undermining any of their rights;
    (d) Any form of forced assimilation or integration;
    (e) Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic discrimination directed against them.

    Gesien in die lig van die feit dat daar op hierdie forum al herhaaldelik genoem is dat ons ‘n plurale samelewing bepleit wat bestaan uit versoenbare inheemse groepe van die Noord-Kaap, waarvan die Afrikaner immers ook een is, wat vrywilliglik deel daarvan vorm en selfbesikking oor hul eie aangeleenthede geniet, wil ek graag by jou weet presies waar Afrikaner meerderheidsbestting van ‘n spesifieke gebied binne die Noord-Kaap (waarvan die meerderheid grond terloops reeds vir baie jare deur Afrikaners besit, bewoon en bewerk word) lynreg indruis met enige van die bogenoemde bepalings sover dit die ander inheemse groepe van die Noord-Kaap aangaan?

    Kragtens die bogenoemde artikel word die Afrikaner se regte as inheemse volk wel in die Nuwe Suid-Afrika geskend. Hierbenewens is ek dankbaar dat jy hierdie punt opgebring het want dit versterk sonder twyfel ons aanspraak op onafhanklikheid.

 7. Abram F Celliers

  Ek gebruik, by gebrek aan tyd, Wikipedia as verwysing. Israel het ‘n landoppervlakte van 20,770Sqkm. Daar bly +/- 7.5mil mense in daardie area. Israel is ook semi-woestyn.
  Suid-Afrika het ‘n landoppervlak te 1,221,037Sqkm.

  Gaan dit makliker wees om een aaneenlopende stuk grond in Suid-Afrika te kry van +/- 40,000Sqkm, of dele wat saam +/-40,000Sqkm uitmaak? Ek glo die tweede opsie is die meer realistiese een. Met Orania in die Noord-Kaap, (die pad na die see), en Kleinfontein in die noorde, (naby aan Gauteng, wat tans op sy eie, die grootste ekonomie in Afrika is), as begin punte, kan twee provinsies van ‘n onafhanklike Boere/Afrikaner Republiek ontwikkel. Ek glo ook dat ‘n kombinasie van slim politiek, strategies millitêr en entosiaties ekonomies, die pad vir ons makliker sal wees. En daarvoor het ons al die kennis alreeds. Ek glo ook dat daar voor niemand gekruip hoef te word nie. En dat daar genoeg bewyse is wat ons saak sterk maak. Al hierdie dinge moet net gebruik word.

  Historiese regte maak nie vir my sin nie. Die wêreld is al so geskommel, dat ek glo die persone wat meerderheids besetting het, wel oor ‘n spesifieke deel van ‘n land kan regeer. Kyk na die VSA, Australie en New Zeeland. (Dit is al genoem op hierdie artikel se kommentaar.)

  Ek glo ook dat ‘n onafhanklike Afrikaner Republiek baie van die Suid-Afrikaanse regering se probleme sal oplos. Dit moet net aan hulle “verkoop” word.

  Ek het soos, die meeste van die mense wat graag die blogs lees, ook die artikel gelees van “13 dae”. Dit ruk my. Want dit is my mense.

  Alhoewel ek NIE ‘n FW de Klerk aanhanger is NIE. Wil ek graag die volgende sê. Hy word beskuldig van politieke hoogveraad. En baie onskuldige Afrikaner bloed word voor sy deur gegooi. Maar ek glo ons is net so skuldig. Elke “13 dae” wat ons met mekaar stry oor Noord-Kaap of Transvaal…. Hoe “Bruin” jy moet wees of nie kan wees nie….. Brand ons eers die NG Kerk af of nie….. Is ons Boere of is ons Afrikaners…. is “13 dae” te laat.

  As leier, het FW gefaal. Die “13 dae” – artikel getuig daarvan. Maar so ook die res van ons. Want ons leiers glo dat ek ‘n goeie leier is as ek mense oortuig van my plan. Ons voel ‘n veer hoeveel “13 dae” gaan verby. Want my plan is die enigste plan. En dit maak ons skuldig.

  En voor ons die “geldmag” van die wêreld beskuldig vir ons moeilikheid. Dink bietjie hoe het finansies nie jou denke rondom Afrikaner onafhanklikheid beinvloed nie?

  Ons moet nuut en vars dink oor Afrikaner onafhanklikheid. En debatte soos hierdie een, begin deur Wynand, bevorder dit. Maar êrens sal ons ‘n besluit moet maak. 13 Dae se praat, het ‘n negatiewe invloed op nog 13 Afrikaner families.

 8. Ek kyk onlangs na ‘n program op TV, House, waarin die hoofakteur die volgende kwytgeraak het:

  “Patriotism is nothing but loyalty to real estate. Real estate that’s been conquered 800 times by 800 different regimes with 800 different cultures. But each time, it’s just the best!”

  Dis beslis die uitlatings van ‘n “wêreldburger” wat geen erg het aan ‘n eie identiteit nie, alhoewel daar waarheid in sy stelling steek.

  Nes die Boesman vervloë dae alleenbewoners van Suidelike Afrika was en moes plek maak vir die koloniserende Ngunirasse vanuit die Noordeliker dele van Afrika, net so het ons ook die Boererepublieke gevestig en moes uiteindelik die aftog blaas teen die Engelse bewapen met oa. hul moordkampe en verskroeide aarde beleid.

  So ook kry ons baie Afrikaners vandag wat vasklou aan die leun dat die hele SA hul land is en dat hulle dus hul voorouers verraai deur samewerking aan dié ste bied wat op vreedsame wyse ‘n veilige gebied vir hul nageslag wil bewerkstellig, met inagneming van goeie bande behou met die res van die bevolking in daardie gebied.

  Heelwat sing steeds ewe trots: “Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika…”, uit volle bors en is erg “patrioties” oor hierdie land wat “ons” nog gaan beter maak vir almal wat daarin woon.

  Die realiteit is egter nie so rooskleurig nie, want almal wat hier lees ken die felle aanslag op die Afrikaner in alle fasette van die samelewing, van die uitfasering van ons taal uit die publiek tot die gruwelike moorde op veral ons oues en weerloses.

  Myns insiens is patriotisme eerder die besef dat ek my kant moet bring om seker te maak dat ek wel so ‘n gebied kan bekom waarin ek kan verseker dat ek en my nageslag as volk sal bly voortleef, in goeie buurmanskap met almal om my, met die wete dat die wêreld voortdurend verander en die wêreld van ons kinders se kinders beslis soos wetenskapsfiksie daaruit sou sien as ons die voorreg kon hê om die toekoms te beloer. Die enigste konstante wat daar tog bestaan is verandering en as ons nie die veranderende wêreld in ag neem nie sal ons verswelg word deur die massas. Selfs die magtige Roemeinse Ryk kon nie bly staan teen die veranderende wêreld nie… (En deur bewus te bly van die konstante veranderinge oraloor bedoel ek nie ons moet maar gelate verswelg word nie, maar aksies neem om aan te pas en stteds ons identiteit behou)

  Patriotisme sou dus eerder, in my opinie, lojaliteit teenoor jou eie mense wees en die bewerkstelliging van dit wat hul oorlewing sal verseker as etniese groep met hul eie kultuur, taal, godsdiens ens. en kan ek dus saamstem met die akteur dat, deur patriotisme te koppel aan die feit dat jy jou lewe sal offer vir ‘n lappie grond, (“loyalty to real estate”), en by implikasie so ook die lewens van jou nageslag in gevaar stel, lagwekkend is.

  Ek begryp nie die negatiewe konotasie wat aan die woord kolonisasie bly kleef nie, want die hele mensdom, van oertye af tot nou, het nog altyd ter wille van oorlewing “nuwe” gebiede koloniseer en so die voortbestaan van hul etniese groepie verseker. Indien dit nie die geval was nie, hoekom het die Ngunistamme dan hierheen getrek as dit soveel meer volhoubaar/voordelig vir hulle was om te bly waar hulle is.

  Is dit dan so ‘n groot sonde om op ‘n vreedsame wyse “real estate” vir mens se eie mense te probeer bewerkstellig waar jy in goeie buurmanskap met andere kan lewe….?!?

 9. Ongelukkig is dit reeds duidelik dat ten minste een van my plasings (op die artikel) deur Orania verwyder is. LW Orania – ek tref absoluut geen onderskeid tussen Vry Afrikaner as blad en die Orania beweging nie. Ook sien ek dat sekere individue hul plasings verander en bylas soos dit hulle pas. Onder die omstandighede is daar by my beslis sprake van patriotisme. Dit is dus onmoontlik om met oneerlikke en onderduimse mense ‘n beskaafde debat te voer. Die inligting word dan so oorgedra aan kennisse en meningsvormers binne die breer SA gemeenskap.

  1. Quintin Diederichs

   Jy was gewaarsku dat enige plasings wat niks met die debat uit te waai het nie verwyder gaan word. Jy het die waarskuwing ignoreer en volstoom voortgegaan. Om nou weereens persoonlik te raak en ons te beskuldig van oneerlikheid en onderduimsheid omdat jy tot orde geroep is, is alles behalwe beskaafde debatvoering. Nou ja, hardloop gerus na jou “meningsvormers in die breer SA gemeenskap” toe en soek daar ‘n skouer om op te huil, hier gaan jy beslis nie een kry nie!

 10. Anthony Schlemmer

  Dit is onaanvaarbaar dat papa victor ons kom beskuldig van rassisme hier reg op ons “voorstoep” !! Ek is seker daarvan daar moet internasionale wetgewing wees wat ons ‘n reg gee tot selfwerksaamheid en beskerming van ons kultuur !

  Mens wil goeie debatte voer, maar nie met hierdie tipe van vals redenasie nie.

  1. Ek het al gedink dat hy moontlik ‘n NI agent kan wees, maar as dit so is, dan het hul standaarde, net soos die van die NSA, geweldig gedaal!

   Hy is maar net so ‘n bietjie van ‘n deurmekaar karaktertjie.

 11. Daar is sekerlik baie om te leer. Ek dink egter ons moet ook BESEF dat groot skaalse bloedvergieting in elke geval voorgekom het waar nuwe state ontstaan het gedurende die laaste 50jaar. Eerlikwaar sien ek nie dat die ANC met sy oormag ons gaan toelaat om ons vryheid te verkry sonder oorlog nie. Die vraag is hoe berei ons voor, sou dit ons laaste opsie wees?

  1. Nee, SJ – grootskaalse bloedvergieting het nie in elke geval voorgekom nie. Byvoorbeeld, net meer as 20 jaar gelede het Slovakia en die Tjeggiese Republiek vreedsaam van mekaar afgestig. Die ANC het reeds ‘n akkoord m.b.t. die volkstaat aangegaan en in die parlement verklaar dat die strewe vir Afrikaner selfbeskikking in die Noordwes-Kaap legitiem is.

   Hoe berei ons voor vir ons vryheid? Deur vreedsaam voort te gaan om de facto werklikhede te skep, m.a.w. val in by Orania.

   Die ANC het die gewapende stryd gewen die dag toe hulle ontban was in 1991 – vergeet van oorlog… daar is reeds genoeg onskuldige boere op hul plase vermoor om enigsins nog bloedvergieting te oorweeg. Selfverdediging sal altyd die laaste opsie wees, maar daar is nie ‘n manier dat dit ooit nodig gaan wees nie solank ons eenvoudig net aanhou om die vreedsame, volhoubare en intelligente roete te volg wat oor die afgelope 20 jaar vir ons soveel resultate opgelewer het.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s