Druk neem toe op Christendom in Europa

Vry Afrikaner, ‘n vryheidsbeweging vir Christen Afrikaners, het ondersoek ingestel op die toenemende druk op Christene in Wes-Europa. Brittanje staan soos ‘n paal bo water uit in hierdie verband.

Gewoonlik kla Britse Moslems, gays of nie-blankes teen diskriminasie by die werk. Die howe is reeds so gesensibiliseerd dat daar feitlik altyd in die guns van diesulkes beslis word waar daar selfs net beweerde diskriminasie plaasgevind het. Onlangs het ‘n paar gevalle voorgekom waar teen Christene gediskrimineer is op grond van hulle oortuigings en waar hulle afgedank of gedemoveer is as gevolg daarvan.

Die vier Britse Christene wat afgedank is, het hulle nou tot die Europese Menseregtehof in Den Haag gewend nadat die Britse howe hulle afdankings geldig verklaar het. Die vier gevalle is:

Nadia Ewei, ‘n werker van British Airways, is afgedank nadat sy geweier het om ‘n hangertjie met ‘n kruis aan te verwyder.

Shirley Chaplin, ‘n verpleegster, is deur die hospitaal waarvoor sy werk weens ‘n soortgelyke “oortreding” gedemoveer en na ‘n pos geskuif waar sy nie meer met die publiek werk nie.

Gary Mc Farlane, ‘n berader, is afgedank nadat hy geweier het om aan ‘n homoseksuele paartjie verhoudingsterapie te gee.

Lilian Ladele, ‘n huweliksregistrateur, het ‘n dissiplinêre verhoor gekry en is deur haar kollegas afgeknou nadat sy geweier het om ‘n homoseksuele paartjie in ‘n burgerlike “huwelik” te registreer.

In die eerste instansie het die Britse howe die 4 afsonderlike klagtes oor diskriminasie afgewys. Ook appèlhofuitsprake het die uitspraak bevestig en die klagtes afgewys. Nou gaan dit oor ‘n beginselsaak wat nogal ‘n verrykende gevolg kan hê, watter kant dit ook gaan.

Dit is een van die eerste kere wat Christene in Wes-Europa begin opstaan vir hulle godsdiensregte.  Die ironie is dat die liberale propageerders van godsdiensregte eintlik bedoel om meer regte aan sogenaamde “minderhede” te gee met die veronderstelling dat ‘n Westers-Christelike land soos Brittanje teen Moslems, Hindoes, Rastafariërs en ateïste diskrimineer.

Intussen het Brittanje (en Wes-Europa) egter so gesekulariseer dat die mense in gesagsposisies nie Christene is nie en Christene ‘n minderheid geword het. Christenskap het min tot geen invloed op die sekulêre samelewing, wat reeds deur die media so gebreinspoel is dat hulle dink Christene is altyd die oortreders en die sogenaamde “minderhede”, wat in baie gebiede reeds die meerderheid is, die slagoffers.

Die opinies is natuurlik verdeel en die vraag is nou of die Britse en Europese menseregtewette en die veel geroemde verdraagsaamheid ook geld vir Christene.

Die drukgroep “National Secular Society” sien reeds die gelykheidswette in gevaar indien die Europese Menseregtehof ten gunste van die vier Christene besluit. Die ironie is egter dat weens die gelykheidswette juis geen gelykheid bestaan nie en teen niemand behalwe Christene gediskrimineer word omdat Christene nog nie besef dat hulle ‘n minderheid is en op hulle regte moet staan nie.

Wat die saak verder ‘n interessante kinkel gee is dat van die vier klaers net een, nl. mev. Chaplin, ‘n “tradisionele” Brit is. Mnr. Mc Farlane en mej. Ladele is swart, mev. Ewei is van Egiptiese afkoms. Dit wys ook hoe sekulêr Brittanje reeds is en dat die Christendom deesdae eerder deur immigrante of hulle nakomelinge as deur etniese Britte versterk en verdedig word.

Ons ondersteun almal wat opstaan vir hul geloof in ons Skepper. Christenskap is die hoeksteen van die Afrikanerkultuur en ons moedig Afrikaners aan om sterk standpunt in te neem teen die voorstanders van ‘n sekulêre samelewing in ons eie geledere.

Raak betrokke en maak ‘n verskil: http://www.vryafrikaner.za.org

 

4 gedagtes oor “Druk neem toe op Christendom in Europa

 1. In die 7 jaar wat ek in Europa gebly het, het ek baie min Christene ontmoet. Die kerke is leeg en ek het selfs in Truro (suide van Engeland) ‘n pragtige ou kerk gesien wat omskep is in ‘n nagklub. In katolieke gemeenskappe word Christenskap ten beste beskou as ‘n deeltydse tradisie waar mense darem nog hul kinders laat doop en laat deelneem aan katkisasie. Paasfees en Kersfees is die kerke vol, maar dis waar die eindig. Daar is baie gevalle waar 2 of 3 dorpe met 25 000+ inwoners 1 priester deel, en in baie gevalle is dit ‘n immigrant priester.

  Die Europese model van ‘n sekulere samelewing dra die blaam hiervoor. As mense verkies dat hul kinders ‘n Christelike opvoeding moet kry, dan is uiterse duur privaat skole (meestal katolieks) die enigste opsie. Daar is ‘n baie sterk verbod op geloof in publieke skole – in lande soos Frankryk mag die kinders nie eens ‘n kruisie dra in ‘n publieke skool nie.

  Sonder om Christenskap in mense se kele af te wurg, moet ons regtig daarteen waak dat ons nie dieselfde roete as Europa volg nie. Ek praat uit ervaring wanneer ek se dat beskaafde norme en waardes blits vinnig by die venster uit verdwyn die oomblik wanneer geloof uitgeskuif word. Orde, maniere, ordentlikheid en dissipline in ‘n gemeenskap word direk gekoppel aan die gelowige leefstyl wat deur die meerderheid van die mense beoefen word.

  Natuurlik is daar ongelowiges wat stroopsoet deur die lewe gaan, maar dit is ‘n onbetwisbare feit dat sekulere samelewings meer dwelmverslaafde tieners, minderjarige swangerskappe, selfmoordgevalle, uitspattige gedrag, prostitusie ens. ens. oplewer as gelowige gemeenskappe. Dit gaan nie oor die individu nie, meer oor die gemeenskap. Mense wat ‘n sekulere samelewing bepleit heg in meeste gevalle buitendien geen waarde aan die gemeenskap, kultuur en tradisie nie, dus is dit nie verbasend dat hul samelewings in duie stort nie.

 2. Net om ‘n bietjie meer belans tot die gesprek te probeer bring, wil ek noem dat Engeland ‘n baie klein deeltjie van Europa is. Of dit wat gesê is, presies so waar is van alle ander lande in Europa weet ek nie. Wat ek wel kan sê is dat die Christendom in Duitsland relatief sterk is. Of ‘n mens dit ervaar hang natuurlik ook af in watse kringe ‘n mens beweeg. Terloops word Duitsland deur die Christelike Demokratiese Unie “regeer”. Natuurlik is daar baie kritiek en gepraat oor hoe Christelik hulle nou eintlik is, maar dit sê iets van ‘n land as die meerderheid mense vir ‘n party stem met die woord “Christelik” in hulle naam.
  Duitsland bestem ook groot en deels die rigting waarin Europa beweeg en nie Engeland nie.
  Aangesien Engeland nie die Euro deel nie is hulle invloed op Europa nie so groot nie.
  Ek dink dit sal goed wees as Suidafrikaners ophou om Engeland as die toonbeeld van Europa te sien. Die rede daarvoor is natuurlik omdat hulle nie nog ‘n Europese taal, anders as Engels kan praat nie.
  In die algemeen, en dit dink ek het ek al voorheen op hierdie Blog gesê, sal dit goed wees as Suidafrikaners stadig begin om hulle minder orienteer aan England te orienteer.
  Om Duits as 3de of selfs eerder 2de taal daar in die Orania skool aan te bied dink ek kan ‘n stap in hierdie rigting wees. Dit is terloops die mees geprate taal in Europa.

  1. André is heektemal korrek. Met Engels as ons hoof kontakmedium na buite, is ons grootliks van die gedagterigtings in die res van Europa afgesny! In ‘n nuwe omgewing, soos in Orania, kan hierdie Engelse houvas geleidelik verbreek word met die aanleer, op skool, van nog een of twee Europese tale. Dit kan ons net verryk.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s