‘n Volkstaat en die moderne maar verdeelde Afrikanerfamilie.

Die Afrikanerfamilie is vandag ‘n verdeelde een! Ons loop met etikette van Afrikaners, Afrikaanses, verstrooide Afrikaners en Boere of Boervolk om ons nekke rond. Diegene onder ons, wat strewe na eie beheer op eie grondgebied, vra gevolglik vrae soos: “Hoe keer ons dié verdeeldheid om? Hoe maak ons ‘n eie hartland haalbaar, ens?”

‘n Hele tydjie voor en ononderbroke na 1994, word sulke sake, druk deur volkstaters bespreek. Dié debatsterrein lê bestrooi met vooroordele en wanpersepsies. ‘n Terrein, vol letsels vanuit ‘n verlede waarin ons, deur manipulerende en opportunistiese politici, in vele ideologiese koerse gelei/gestoot is, verdelende terreine in.

Ons, die nasate van hoofsaaklik Europese verversingsposbouers aan die kaap, het hier as volk ontwikkel en was deurgaans herkenbaar as ‘n afsonderlike, selfstandige en ‘n grootliks samehorige etniese groep. Na vele ontwrigtings en verdelings, is daar nou onsekerheid hieroor!

Ons volksaard, taal, geskiedenis en genepoel kom deesdae, tydig en ontydig, onder die loep. Foutsoekende analiste dissekteer die Afrikaner gereeld! Niks verkeerd daarmee nie, mits dit geskiedkundige verdraaiings regstel en nie andersom nie. Ongelukkig is ons huidige verdeeldheid en verstrooidheid, ‘n feesterrein vir ons vyande.

Hoe beinvloed dit alles ons? Tot watter mate oorheers die Anglo/Amerikaners, met behulp van Engels, reeds ons denke? Maw het ons, soos die Skotte en Iere, gewone Engelse met net ‘n ietwat anderster streeksaard geword? Hier sal daar wal gegooi moet word as ons enigsins, vorentoe, selfstandig wil dink en doen!

Tenspyte van ons, die moderne Afrikaner, se vae omlynings en klein getalle, het ons al berge versit. Dat ons kan skep en bou is gewis! Die land se gevorderde infrastruktuur, is grootliks ons maaksel. Ons boere is gesogte items elders. Afrikaanse wetenskaplikes, navorsers, ingenieurs, snydokters ens. geniet internasionale, erkenning. Heelwat Afrikaanse skrywers, denkers en kunstenaars val ook in dié kategorie. Ons het staatsmanne van formaat opgelewer (maar ook poweres). Die titel van “Die voorste land in Afrika” staan tot ons krediet!

Gemeet aan Afrikanerprestasies op vele gebiede, kan ons dus as ‘n talentvolle volk beskryf word. Moet so ‘n volk dan tot niet gaan? In die vervallende (Nuwe) Republiek van Suid Afrika is dit wel aan’t gebeure. Kan en wil ons dit keer, en indien wel, hoe?

Terwille van oorlewing, moet die skerwe bymekaar gemaak en gegom word, weer tot ‘n geheel! ‘n Kentering, tov ons verdeeldheid, kan en moet gebeur. Sekere wanpersepsies moet uit die weg geruim, sekere vooroordele oorkom en ‘n gemoedelike oopgesprek, onder ons, gevoer word. Die oogmerk is immers die beskerming en bevordering van ons as ‘n unieke etniese groep!

‘n Voorvereiste vir ‘n gemeenskap, wat sy eiesoortigheid, tov genepoel, taal, kultuur en denkwêreld wil beskerm en bevorder, is die verkryging van eie grondgebied onder eie beheer. Aanvaarding hiervan, bepaal alle verdere beplanning en aktiwiteite. Hoe meer groepslede hiermee besield en hierby betrokke raak, hoe groter die kans op sukses.

Dis hoe die Orania Beweging dit benader, slaag hulle in hul poging hiertoe? Kritiek word gereeld gelewer dat daar weinig te wyse is na een en twintig jaar. Dit, is ‘n oppervlakkige oordeel.

Orania se beginjare, val in ‘n tydperk van algemene verwarring en omwenteling. ‘n Tydperk waarin Afrikaanse spreekbuise, pleks van om so ‘n inisiatief te bevorder, dit verguis het. ‘n Tydperk waarin die Afrikanergeldmag, guns by die nuwe heersers loop soek het. ‘n Tydperk waarin Afrikaners vir die eerste keer, sedert 1948, ‘n ondergeskikte plek in die samelewing moes inneem. ‘n Tydperk waarin kwasie-leiers na vore gekom en, met hul volgelinge, alle rigtings in geskarrel het. Baie sulkes het reeds verdwyn maar sommiges klou nog aan hul skyn-werklikhede vas. ‘n Tydperk dus wat groot kopskuiwe van ons gevra het!

Die Orania Beweging moes dus, stroomop teen ‘n sterk stroom swem. Teen bogenoemde agtergrond gemeet is die projek ‘n sukses want sy ‘werklikhede’ was/is tasbaar. Nie net werklik en tasbaars nie maar deesdae sterk groeiend met toenemende momentum. Die brieke en kniehalters teen vooruitgang, deur vooroordeel en wanpersepsies vasgedraai gehou, begin om skiet te gee.

Hoe gaan ons dit geheel en al verwyder en losgedraai kry? Watter blokkasies keer ‘n gesonde wisselwerkende gesprek, nog onder ons? Kom ons kyk na die aard en omvang van ons faksieverskille.

Die gemoedelikste faksie is die wat as Afrikaners bekend staan. Hulle voel ewe tuis met die benaming Afrikaner, Afrikaner/Boer of sommer net Boer. Dis vir hulle om’t ewe!

Hier vind ons die voorstanders van ‘n eie Afrikanerhartland, ten volle onafhanklik of tenminste met, sterk streeksoutonomie. By sommiges word getwyfel of dit haalbaar is, nogtans lê hul sentimente by so ‘n selfstandige gebied. Hulle gemoedere is oop en realisties. Ontwikkeling in Orania word met belangstelling gevolg. Heelhartige verbintenisse, kan van dié onsekeres se kant af verwag word soos wat haalbaarheid bewese raak.

Die “Afrikaanses”?: Die Boerevolk sal dié groep, as die moderne weergawe van die “Cape Dutch” beskou. Hul gesprekke is deurspek met iets Engels. Verwysings na rasverskille is rassisties en ‘n sonde teen die mensdom. Afrikaans is ‘n toevalligheid, word gesê, hoewel sommiges, in vreemde plekke soos byvoorbeeld Londen, ewe skielik ‘n drang om Afrikaans te praat, ervaar. Waarop dui dit?

Hulle stem DA en staan ‘n algemene integrasie met “Bruin-Afrikaners” voor maar dit sien ‘n mens nie duidelik in die praktyk toegepas nie. (Feit van die saak is dat, ‘n verwysing na ‘Bruinmense’, net so vaag is soos wat ‘n verwysing na ‘Witmense’ is. Daar is wel, onder die destyds só geklassifiseerdes, mense wat Afrikaners, in taal, geskiedenis, genepoel, inderdaad die hele pakket is. Hulle hoort ‘tuis’ ? te kan kom. Iewers het die ‘dice’ {ala Adam Small} vir hulle verkeerd geval.)

Afrikaanses is tipiese liberaliste en dus alwetend, gevolglik is die res van ons regs en verkramp. Soos wat ‘n Afrikanerhartland ontplooi sal vele van hulle wel stil-stil die laer ingesluip kom.

Die Boere in diaspora?: Dié groep het baie hartseerverhale te vertelle.

Traumatiese ervaring van plaasaanvalle en/of ‘n gepaardgaande moord op familielede beleef, misdaad en die geweld wat daarmee saamgaan, jongmense wat noodwendig ander weivelde moes loop soek weens diskriminasie in die werksplek of blokkering van toegang tot poste, is van die dryfvere agter baie se emigrasie. Ander is weg met ‘n gevoel van, ”om in die steek gelaat te wees” deur die ou regering se onbeholpenheid.

Maklik was hul aanpassings seker nie. Die mees toeganklike lande, vir ons, is die Engelssprekendes, maar om iewers, in ‘n vêraf “last outpost” die tipiese hooghartigheid, waarvoor “old colonials” so bekend is, te moet duld, kan gewis nie aangenaam wees nie! Hoe gouer ons ‘n alternatief vir diesulkes in plek kry, hoe gouer sal ‘n terugtog van sommiges moontlik wees.

Laaste, maar nie die minste nie, is daar die Boere of Boerevolk.:

Hulle is hardkoppig en vasstaande op die stukkie aarde waarop hulle staan. Die realiteite in die land vra tog duidelik vir aanpassings en toegewings, hoekom is hulle dan so onverbiddelik? Hulle is raaiselagtig maar terselfdertyd praktiese doeners. Juis hul daadkragtigheid het al tragiese gevolge gehad, soos bv in die huidige lang uitgerekte “Boeremagsaak”.

Hul vooroordele is sterk en hul bloedlyne “suiwer”. Is hulle onwrikbaarheid ‘n teenreaksie op al die praters wat, sovêr nog niks tasbaaar het om te wys nie! As dit so is dan gaan dit die Orania-inisiatief wees wat hulle tot ander insigte toe sal lei. Daarvoor sal Orania nog heelwat moet uitbrei en bewys lewer van permanensie maar dit is net ‘n kwessie van tyd.

Daar is ook groepe wat op ‘n ingryping van buite staatmaak, groepe wat hul hoop stel op Siener van Rensburg se voorspellings van hulp uit Duitsland uit, andere weer wat voorberei op komende onheile, gebaseer op Siener se nag van die langmesse.

Kan daar sin en orde uit hierdie chaos kom? Ek glo so, op voorwaarde dat groei en vestiging in Orania, en in die omliggende dorpe, soos Hopetown en Strydenburg toeneem.Sluit by die Orania Beweging aan, maak ook ‘n bydrae tot die De Goede Hoop Trust. Raak betrokke, maak ‘n bydrae, kom kuier, elke bietjie help.

Maak ’n verskil, raak betrokke: http://www.vryafrikaner.za.org

40 gedagtes oor “‘n Volkstaat en die moderne maar verdeelde Afrikanerfamilie.

 1. “Die Boere in diaspora?: Dié groep het baie hartseerverhale te vertelle.”
  Ek gaan nou jou gemaklike 4 stereotipes moet ontstel.

  Elke keer as ek met iemand in Suidafrika praat besef ek, ek woon in ‘n eerste wêreld land, hier in Europa, die land van my voorvaders.
  Nie net dit nie, ek besef ook ek is een van die gelukkigste Boere wat ek ken, ek het geen hartseer verhale om te vertel nie, die hartseer verhale hoor ek meestal van die persoon in SA.
  Ek het ‘n vrou en ‘n klein kind, hoekom sal ek dit selfs oorweeg om terug SA toe te kom?
  Ek lewe lekker hier, tussen wit mense wat mekaar respekteer. In Suidafrika was die lewe ook goed, hier is dit net nog beter.
  Ek respekteer jou gedagtes en stryd vir ‘n `homeland`. Dalk was jy in die weermag en jy voel jy moet stry tot die einde toe, dalk kan jy net nie uit SA uit kom nie of dalk glo jy selfs werklik in Orania as `Boere-homeland`, dis jou ding.
  Sekerlik kan jy jou ding doen sonder om ander mense te stereotipeer. Ek kan jou verseker die meeste van die duisende Boere in die buiteland sit nie en wag om terug SA te kom nie, hulle leef gemaklike, veilige, tevrede lewens.

  “die mens is ‘n tropdier
  dis saamwerk wat klop hier
  ons het nie meer die energie
  om hierdie fakkel agterna te jaag nie
  geen vrae op hierdie antwoord nie
  ons het nie meer die energie nie”

  1. In SA was ek eenkeer op ‘n TV program, die kuikers kry toe geleentheid om in te bel, die nommer word op die skerm aangegee. Iemand bel in, mens kon hoor dis ‘n wit persoon, hy sê:
   “Ek verlang so baie na SA, ek woon nou al lank in Australië maar daar is geen plek soos SA nie, ag ek wens ek kan môre vir kersfees in SA wees.”
   Wat my toe bietjie pla was dat ons besig was om die TV opname in Oktober te maak vir Kersfeestyd, sodat die kanaal dit in Kersfeestyd kon voorhou as ‘n lewendige opname!

   Vraag is, waar kom die oproep vandaan?
   Dit was sommer ‘n self opgeneemde Tellefoongesprek sodat die program vir die kuikers werklik ‘live’ sou voorkom!
   Maar die leuen is natuurlik dieper as dit, hulle verkoop dieselfde gedagte wat in die artikel voorgehou word:
   “kan gewis nie aangenaam wees nie! Hoe gouer ons ‘n alternatief vir diesulkes in plek kry, hoe gouer sal ‘n terugtog van sommiges moontlik wees.”
   Net soos daardie Steers advertensie, waar die Suidafrkaner in die buitland beging huil. LOL
   Ek dink dis ‘n wanpersepsie, ‘n wanpersepsie wat geskep word natuurlik, daarom blameer ek die skrywer nie werklik dat hy ook so dink nie.

   Punt is: Ek dink dit sal nader aan die waarheid wees en veel meer produktief as Orania hulle siening t.o.v- en verhouding met Boere in die buiteland meer maak as bloot: “hulle is die mense wat Orania gaan kom help vol maak sodra dinge beter gaan hier”.

   1. Moenie dink almal voel soos jy nie. Ek het vir 7 jaar in Europa gewoon en het nooit so tuis daar gevoel soos in Orania nie. Terloops, 300 jaar terug het my voorvaders ook in Duitsland gewoon – hulle het gekies om Afrika toe te kom. Vandag is ek, hul afstammeling, ‘n Afrikaan – nie ‘n Europeer nie. Jou voorvaders het ook gekies om Europa te verlaat en het Afrikane geword. Dis in jou bloed – jy kan maar daarteen skop soveel jy wil, maar jy is nie dieselfde as hulle nie en jy weet dit diep binne jou. Daar, my vriend, is jy in wese net ‘n immigrant.

   2. Hallo Quitin,

    My voorvaders was Duitsers nie Europeers nie.
    Hulle het gekies om Suidafrikaners te word, nie Afrikane nie.

    Nou verlaat ek weer Suidafrika om in Duitsland te woon.
    Net soos wat jy Suidafrika verlaat het om in Orania te woon, nadat jy nie reg gekom het in Frankryk nie.
    Ek sien nie regtig wat die verskil is nie.

    Jy kan maar daarteen skop soos wat jy wil, maar die feit is jy het ook die Suidafrika van jou voorvaders verlaat net soos ek. Ek het geen probleem met jou strewe na onafhanklikheid in ‘n toekomstige *onafhanklike Orania nie, waarom moet jy ‘n probleem hê met my strewe na *onafhanklikheid in die huidige onafhanklike Duitsland? (*onafhanklik van die ANC).

  2. tulpenvaas

   Antwoord aan André (hierboven): de meeste Afrikaners zullen niet zo gemakkelijk een antwoord kunnen geven aan Andre (hierboven), omdat zij niet in Europa wonen, en André als ge-emigreerde Afrikaner wel. Welnu, ik woon net als André in Europa en kom regelmatig in Duitsland. Ik vind, dat Andre de situatie in West-Europa veel en veel te rooskleurig voorstelt. West-Europa is een wereld van: neergaande economie, rascisme en groeiende spanningen tussen inheemse Europeanen en miljoenen 3e- en 2e- wereldlanders (Turkije, Marokko, het verre Oosten, Midden-Afrika, enz.) die naar West-Europa toestromen, opnieuw letterlijk met miljoenen tegelijk. In verschillende steden in Duitsland (en ook in Nederland, Belgie en Frankrijk) wonen al meer Turken dan inheemse Europeanen. Daarnaast, wat wil je nog meer: voorzichtig opkomend anti-semitisme / christendom dat steeds meer naar de zijkant van de samenleving wordt gedrukt / pornografie / abortus / serie-moordenaars / corruptie in de rechtspraak, justitie / homosexualiteit (wordt overal toegejuicht en – ik overdrijf een beetje – bijna verplicht) / ernstige vernietiging van de natuur en leefomgeving / overbevolking. – Om enkele problemen te noemen, waarmee de westerse wereld, die André valselijk voorstelt als ‘veilig en tevrede’, te kampen heeft. Al deze hierboven genoemde zaken drukken op de inheemse en blanke bevolking van West-Europa. Het geeft schrijnende spanningen die in de persoonlijke levens van de Europeanen doorwerken. Ik zie, dat dagelijks om mij heen. Het is beslist niet waar, dat West-Europa (in ieder geval) een heerlijk, rustig en veilig leven levert. André, als jij vanuit je ‘rustige en tevreden’ stoel in Duitsland via internet Zuid-Afrika/Orania bezoekt, en je voormalige volksgenoten komt voorhouden, dat jij het zo fantastisch hebt, wees dan in ieder geval zo eerlijk om een feitelijk beeld te geven van de situatie in West-Europa. Maar misschien woon je pas sinds kort in Duitsland en heb je nog niet echt in de gaten, dat het leven in West-Europa niet het paradijs is, waar jij zo op had gehoopt. Welnu, je komt er nog wel achter. Wat je zegt, is niet waar en ik vind, dat je je moet schamen voor je ingezonden bijdrage!

   1. Goed, as selfs die kaaskop my begin teregwys dan moet ek sekerlik toegee.

    Hou vas aan jou idee en ek sal jou nie meer pla nie:
    Jy is reg, die ongeveer, 700 000, Boere buite Suid-Afrika sit dag na dag in afwagting van die Volkstaat sodat hulle uiteindelik hulle werke, huise; lewens! kan verlaat om in die volmag van hulle getalle, Orania binne te stroom, want soos wat blompot hier bo vir ons verduidelik het is die lewe in Europa folterend! Van Ben het ons ook klaar gehoor hoe verskriklik dit is om “die tipiese hooghartigheid, waarvoor “old colonials” so bekend is, te moet duld”.
    I stand corrected. Stuur asb. ‘n epos sodra ons kan begin terug kom.

    Op ‘n erenstiger noot: Ek hoop nie die artikel is die siening van almal wat daar in Orania bou nie. ‘n Mens wil graag saamwerk maar hoe vat mense hande met iemand wat sulke naïewe en beledigende gedagtes koester en versprei?

   2. André, die enigste een wat beledigende gedagtes koester en versprei, is jy. Lees gerus die artikel noukeurig deur, en vra jouself dan af hoe jy tot jou gevolgtrekkings kom.

   3. Tulpenvaas, ek kan met jou skrywe identifiseer. Wanneer mens vir ‘n jaar of twee in Europa woon is alles eers rooskleurig. Daarna begin mens sien wat om jou aangaan en besef jy hoe magteloos jy is om dit te verander – veral immigrasie en die groeiende mag van Islam.

    Andre praat hierbo van sy wonderlike lewe tussen “wit mense” – duidelik vereenselwig hy hom nie met die Duitsevolk en -kultuur nie, anders sou hy ons vertel het hoe wonderlik dit is om tussen Duitsers te woon. Wat is hy dan anders as die Turk in Duitsland wat nie wil/kan integreer nie?

    Daar is twee soorte Afrikaners – die wat Afrikaners is en die wat se dat hulle Afrikaners is. ‘n Afrikaner sal nooit gelukkig kan wees om buite Afrika te woon nie. Kyk maar hoe en waar mense woon, hoe hulle reageer en waarmee hulle hulself identifiseer – is Andre (en mense wat soos hy dink), in my opinie, ‘n Afrikaner? Nee – hy is nou waar ek en vele ander eens op ‘n tyd in ons lewens was. Ek en ander het gekies om terug te kom en te help bou aan ‘n Afrikaner Republiek – ander het besluit om eerder oorsee te bly en aan te gaan met hul lewens. Sou hy kies om terug te keer en saam te staan, dan sal ek my opinie verander.

   4. Quintin, aangesien jy vir 7 jaar buite Suidafrika was en ek nog net vir 3, is ek tien teen een nog beter instaat om te sê wat ‘n boer is en wat nie.
    Maar ek sal myself nie die standaard maak van wat Boer-wees is en nie is nie, sulke arrogante opinies laat ek eerder aan jou en Ben oor.
    Ben deel Boere in 4 groepe, jy deel hulle in 2. Sekerlik is dit julle verhewe intellegensie wat julle instaat maak om die Boere volk so verskriklik objektief te oorweeg.

    Quintin, ek weet nie wat daar met jou in Frankryk gebeur het nie. Dinge het dalk nie vir jou uitgewerk soos jy gehoop het nie, of jy het net te veel na Orania verlang. Of na Suidafrika verlang maar toe besluit om in Orania te gaan woon. Ek weet nie hoekom dinge nie vir jou uitgewerk het daar nie. Dit lyk my jy het nou ‘n wrok teen alle Boere vir wie dinge buite Suidafrika en buite Orania uitwerk. As jy in Frankryk ‘seergekry’ het is ek jammer. Maar moet dit asb. nie uithaal op die ander (kom ons sê die helfte) 350 000 Boere met wie dit goed gaan in die buiteland nie.

    Die Orania leiers sal moet oppas dat: “‘n Woonplek vir bitter, verwerpte en onbekwame Boere!” nie die slagspreuk van Orania word nie. Die Orania beeld wat op die oomblik geskep word is dat Orania ‘n plek is waar sukkelaars mekaar “duimpies op” kan gee en dan verder gesels oor hoe sleg die res van die wêreld is.

    Is Orania ‘n plek vir leiers of lyers?

   5. Ek het my tyd in Frankryk baie geniet. Dis ‘n mooi land met baie interessante plekke en mense. Ek het baie vriende daar en sal eendag weer vir hulle gaan kuier. Punt is – dit was nooit my land nie en sal nooit my land wees nie. Ek het ook nooit voorgegee dat dit my land is nie en alhoewel ek Frans kan lees, praat en skryf is dit ook nie my taal nie. Hoe tradisieryk en wonderlik die Franse kultuur ook al mag wees, dit is nie my kultuur nie en ek het ook nooit my Afrikanerskap probeer vervang met ‘n Franse identiteit nie. Ek het altyd geweet wie ek is en waar ek hoort. Nou is ek waar ek hoort – miskien sal jy dit eendag verstaan.

    Jy lewe nog in die wittebroodfase van jou diaspora… die werklikheid sal wel later inskop. Onthou net dat daar ‘n groot verskil is tussen Suid-Afrika te verlaat en Afrika te verlaat. Jy kan jouself losmaak van die Suid-Afrikaanse nasie en steeds in Afrika bly binne ‘n Afrikanergemeenskap – nl Orania. Om Afrika te verlaat en jouself in die proses doelbewus los van jou volk te maak deur by ‘n ander volk aan te sluit (aangesien jy, soos alle Afrikaners, iewers in jou familiestamboom ‘n Duitse voorvader het) is onverskoonbaar.

    Kom terug en maak ‘n verskil – dan sal ek jou ernstig opvat. Tot dan, geniet maar die vakansie.

   6. Ek het al genoem hoe arrogant ek dink jy en Ben is.
    Ek gaan dit nou weer moet noem en verduidelik.
    Jy het Suidafrika verlaat vir Orania. Hoeveel Boere het dit ook gedoen?
    Ek het geen idee hoeveel Boere julle in Orania is nie, kom ons sê 2000.
    Daar is tenminste 3 Miljoen Boere in die wêreld.
    Dit wil sê Orania verteenwoordig 0.06% van alle Boere in die wêreld.(Ás daar 2000 Boere in Orania is.)
    In vergelyking daarmee is daar 40 000 Boere in Vancouver en 40 000 Boere in Toronto. D.w.s 3% van alle Boere is in Kanada. Hoeveel meer is daar nie in die res van die wêreld nie?!
    Nou moet jy verstaan, ek het niks teen Orania nie, ek wil dit baie graag ondersteun maar sulke arogante houdings soos wat jy en Ben hier rondgooi veroorsaak ‘n naarheid wat enige reg-denke mens heeltemal van Orania sal afsit.

    Wat gee 0,06% Boere (aangeneem jy en Ben praat vir die hele Orania) die reg om sulke arogante en beledigende dinge te sê soos:
    “…is Andre (en mense wat soos hy dink), in my opinie, ‘n Afrikaner? Nee…”

    Hoe kan 0,06% van Boere sulke dom dinge kwytraak soos:
    “Hoe gouer ons ‘n alternatief vir diesulkes (Die Boere in die buiteland) in plek kry hoe gouer sal ‘n terugtog van sommiges moontlik wees.”
    LOL Ly julle aan grootheidswaan of wat?

    Julle is nie in ‘n posisie om so te praat nie, veel eerder is dit die massas Boere in die buiteland wat julle handjievol Oraniars kan help, nie anders om nie.
    Sluk julle trots en kom los van julle hoogmoed.
    Begin julle sinne met “Help ons asb.” anders besluit ons (Boere in die buiteland) dalk net dit julle Oraniars is wat nie werklik Boere is nie, dis sal ook nie so groot verlies wees nie want julle is net 2000.
    Terloops, hoeveel Boere is werklik in Orania?

   7. André jy is ‘n hanwors en jy spel ook net so vrot soos ‘n ander grapjas wat so ‘n ruk terug, alewig hier dieselfde tipe verdraaiings en beskuldigings, soos wat jy nou hier doen, loop en maak het.

    As jy terugverlang, voer dan ‘n sinvolle gesprek en jy sal in ons vriendelike gespreksgenote vind. So nie, gaan maak dan elders van jouself ‘n oorlas.

  3. Ek wonder of Andre se kleinkinders in Europa eendag gaan weet wat die woorde boeretroos, koeksister, Magersfontein, kambro, boekwurm, melktert ens. ens. beteken. As hy werklik so tuis is daar in Duitsland, waarom spandeer hy dan soveel tyd op ‘n Afrikaner volksnasionalistiese vryheidsgesinde blog?

   1. Ag so ja, Rozanne is sy vrou. Is jy ook familie van hulle Ben? Dalk Rozanne se oupa?
    Waarom moet ek pasop Ben? Het ek iets verkeerd gesê?

  1. Ek woon in Duitsland, Gert. My broer woon in Australië en ‘n ander broer in die VSA vir hulle was dit seker makliker om in engelse lande te gaan woon, soos wat die artikel hier bo voorstel.

   1. André, vanwaar die venyn wat by jou waarneembaar is? Wat het jou en jou twee broers aangespoor om landuit, pad te gee. Ek sê mos nie dat elke landsverlater dit met ‘n hartseerstorie as motivering doen nie. Interessantheidshalwe, wat is julle storie?

    Ek het ook kinders wat emigrasie al oorweeg het, hulle het baie maatjies wat reeds oorsee sit. My seun reis ook heelwat oorsee, hy kom juis vanoggend terug uit Munich uit. Die Duitsers kan ook maar ‘n moeilike klomp wees.

    Die aard van die probleme wat ekspats ondervind, duik gereeld hier op die internet op.

    In die VSA is die probleme seker ietwat anders, hulle is immers ‘n land van immigrante maar in die ou Engelse wêreld kan dit onaangenaam wees. Ek ken die “last outposters” goed genoeg daarvoor.

    Ek is nie ‘n ou bosvegter nie, inteendeel, ek was daarteen gekant. Ek glo ook nie dat die Orania-projek kan werk nie, ek glo dat dit reeds werk! Die skaal daarvan moet nog net groter word en alle aanduidings is dat dit aan’t gebeure is.

    Manipulasies van tv-programme is nie Vry Afrikaner se domein nie, dus kan ek nie op jou verwysing na sulke manipulasies kommentaar lewer nie.

    Terloops, dit is kykers en nie kuikers nie.

   2. tulpenvaas

    Ach ja, Andre, heb je dat zelf niet gezien in jouw paradijselijke Duitsland, miljoenen en miljoenen aanhangers van de Islam? Hoeveel zijn het er op dit ogenblik? 10 miljoen of zoiets? Allemaal afkomstig uit Turkije, Marokko, Arabie en noem maar op. Je hebt natuurlijk gedacht, dat dat een bijdrage is aan jouw veiligheid en tevredenheid, als je in je stoel zit en afkeurende epossies stuurt naar Orania? Welnu, in Nederland en Belgie is de situatie niet anders. En daar heeft het sinds 500 jaar weer de eerste politieke moorden opgeleverd ( Pim Fortyn en Theo van Gogh). Dat werd zelfs wereldnieuws: protesterende en woedende massa’s op de straten in de steden van deze landen. Of is je dat ontgaan? En wat van de economie, de geldontwaarding en de spanning waar de Euro onder staat. En niet te vergeten, de in elkaar gestorte huizenmarkt en de groeiende werkeloosheid. Maar nou wij het er over hebben, zou je niet beter terug gaan naar Zuid-Afrika? Het ziet er al met al toch niet zo rooskleurig uit in jouw vredige en rustige West-Europa. Maar nu ik het zeg, misschien willen je volksgenoten jou niet eens meer hebben? Mensen die alleen maar komen klagen, kunnen maar beter weg blijven. Blijf jij maar in je paradijselijke Duitsland. Tenslotte, hoe gaat het met de inburgering in Duitsland? Spreek je al Duits zonder accent? Ik ken de Duitsers en wat mij betreft, het zijn beste mensen. Maar volgens mij zijn zij, hoe moet ik het zeggen, nogal stroef, als het er op aan komt om immigranten te accepteren. En dat ben jij toch ook, André, een immigrant? Ach André, je zult het nog wel merken, als je je eenzaam voelt in een land, waar je niets van jezelf herkent en dat volledig vreemd aan je is en waar het toch zo lastig blijkt om aansluiting te vinden bij de inheemse Duitsers. Ik wens je veel succes.

   3. Liewe genugtig Hollander!
    Ek het groot geword in Suidafrika, tussen duisende Moslems, Swartmense en Indiërs!
    Suidafrika het die grootste Indiese gemeenskap buite Indië!! en dit nog lank voor 1994.

    Ag en nou kry jy bietjie te doen met ander kulture en jy dink die wêreld moet na jou gekla luister! Asb. tog man… dit was vir ‘n Boer nog nooit ‘n probleem om tussen ander kulture te leef nie, ek kom van Afrika af! Skrik wakker!
    “Allemaal afkomstig uit Turkije, Marokko, Arabie en noem maar op.” Jou rasis!

    Ag tog! En julle kerm nog steeds oor Theo van Gogh! Hy is 8 jaar terug vermoor, 8 jaar!! Weet jy hoeveel mense daar in die laaste 8 jaar in SA vermoor is?
    Jy’t nie ‘n idee waarvan jy praat nie man.
    Ag en nou jou areme Euro! My ma kry R1000 ouderdoms pensejoen en haar een slaapkamer woonstel alleen kos R1300, sy woon in die goedkoopste deel van Suidafrika.
    Vertel bietjie vir ons wat kry ‘n werklose nederlander maandeliks in julle verskriklik sukkelende ekonomie? In Europa moed mens TV kyk om van probleme bewus te word, in Suid-Afrika voel jy dit aan jou lyf! Kaaskop, jys uit jou liga uit my vriend, kom weg hier, hier is regte probleme!
    Jy dink omdat jy nou ‘n bietjie rassistiese gevoelens het jy kan kom vriende maak met Boere. Ek sê jou nog een keer: Jy weet nie waarvan jy praat nie.

    Also, steige auf dein Fahrrad und verpiss dich!

 2. Ben, venyn is dalk ‘n bietjie sterk. Verskriklike iretasie met hierdie artikel is wat ek dink jy waarneem.
  Ek kan nie vir my broers praat nie, maar ek kan sê: Ek kon eenvoudig geen rede vind om in SA te bly nie. Dis nou te laat, maar dalk kan jy my sê wat, behalwe onvermoë, ‘n jongman in SA sal hou as die wêreld vir hom oop is?
  Terug by my iretasie, hoekom? Omdat die artikel so beledigend en oppervlakkig is. Jy deel die Boere Volk in 4 of 5 gemaklike groepe in, net sodat jy jou venyn makliker oor hulle kan uitblaas. Die lewe is nie so eenvoudig nie my ou vriend. Nietemin val ek en die duisende ander Boere in die buiteland in jou groep 2.
  Wat ek nie verstaan nie is hoekom daar so ‘n groep vir jou bestaan.
  Vir julle in Orania is Pretoria tog presies so buiteland soos Berlyn, of hoe?

 3. André, die opdelings is nie myne nie, maar veralgemeende opdelings wat in gebruik gekom het. Jammer as dit jou irriteer. Met sulke veralgemenings kan ‘n mens wel ‘n gesprek ietwat vereenvoudig.Jy is welkom om sekere punte in diepte te bespreek.

  Ek blaas nie venyn oor iemand uit nie, ek soek eerder raakpunte sodat daar ruimte en geleenthede geskep kan word vir jongmense, soos jy, om hier te kan en te wil bly.

  Ek het al saam met vele immigrante gewerk en weet dat verwydering van die heimat, vir die meeste ‘n traumatiese ervaring is. Dis nie onvermoë wat ons hier hou nie maar die wil om dinge vir ons, hier te maak werk en daarin is ons besig om te slaag.

  Ek en jy is immers Afrikaner/Boere, of hoe?

 4. tulpenvaas

  Ongeveer 15 jaar geleden liep ik van LouisTrichardt naar Hottentotskloof. Ik ben een Europeaan en gaan Afrikaner. Ik weet nog goed, dat ik, toen ik ‘die teerpad’ bij Louis Trichardt opliep, een ‘duimgooier’ tegen het lijf liep. Hij was een engels-sprekende. Hy zei tegen mij: Where are you going? – Ik antwoordde: Naar Kaapstad, maar ‘ nie duimgooi nie’, but ‘walking’. Die man barstte in lachen uit. Onderweg sliep ik bij die of gene boer, waar ik aan het einde van de dag stopte. (ong. 30-40 km p/dag) Wat mij opviel, was dat blanken/Afrikaners eigenlijk overal, gesprannen waren. Soms zelfs heel erg bang. In de Vrystaat ontmoette ik een klein wit meisje die ik de weg vroeg. Het kind begon te huilen, toen ik haar benaderde en toen haar moeder mij zag, sloeg zij in paniek. Onderweg liep ik ook door Orania. Ik wist nauwelijks, wat Orania was. Maar toen ik er kwam, viel mij direct op, dat hier de blanken niet bang waren en dat er een sfeer van rust heerste. Iets anders bij de blanken/Afrikaners dat mij opviel, was dit: zij wachten af/ zij nemen een passieve rol in t.a.v. de (politieke) situatie in SA. – De Orania-ers namen integendeel het initief, zij kozen voor een actieve rol, zij kozen voor een oplossing voor de meer dan moeilijke positie, waarin de Afrikaners zich bevonden/bevinden, en werkten daar metterdaad aan. – Ik vond dit ook een opvallend verschil bij de Orania-ers. Naar mijn mening deden de Orania-ers precies, wat nodig was. Wat mijzelf betreft, ik ben zeker geen rascist. Ik ontmoette onder de ‘swartes en bruines’ ook prachtige mensen. Maar de problemen aangebracht door de zwarte meerderheid ten nadele van de blanken/Afrikaners zijn evenzogoed realiteit. Om die reden sluit ik mij bij de Orania-beweging aan. Zij zijn, voorzover ik het zie, de enigen die een reële oplossing bieden voor de blanken/Afrikaners. Overigens liggen bij de ‘Orania-oplossing’ nog meer dan genoeg problemen voor de boeg. Maar het is mijns inziens het enige licht dat aan het einde van de tunnel lokt.

  1. Ek het gewonder hoe lank dit gaan vat vir die Israeliete om hul verskyning hier te maak… Volgens die Ou Testament mag mens nie eens God se naam uitspreek nie, dis juis waar die “term” Yhaweh vandaan kom – dis meer ‘n binnemondse inasem klank as ‘n woord. Tog pas die hedendaagse Israeliete die Ou Testament toe soos dit hul rassistiese lewensbeskouing pas…

 5. Die Afrikaner dilemma is duidelik:
  Afrikaner volkstaat of die Afrikaner se dood.
  (Die persoon wat my kan oortuig van ‘n derde opsie kan ‘n gratis koppie koffie kry in my Aardskip in Orania.)

  Die Afrikaner Volkstaat dilemma is duidelik:
  Vanderkloof tot aan die kus of geen Afrikaner volkstaat.
  (Die persoon wat my kan oortuig van ‘n ander opsie kan twee gratis koppies koffie kry in my Aardskip in Orania.)

  Die weg daarheen is iets meer kompleks.

  1. Ek hou hiervan.

   Ons het nog net ‘n ordentlike diagnose nodig. “Hoe lank het ek nog om te lewe dokter?”
   Sê vir my wanneer die Afrikaner se uurglas leeg behoort te wees, gee ‘n datum en as daar op daardie dag nog nie ‘n volkstaat is nie dan doen ons of ‘n lykskouing en jy betaal vir die koffie maar as daar nog ‘n halwe hartklop gehoor kan word dan betaal ek.

   Met ander woorde: Wat is die beplande datum vir die inwyding van die Volkstaat?

 6. Anthony Schlemmer

  Ek dink ons moet maar aanvaar dat honderde duisende Afrikaners, soos Andre, hulle Afrikanerskap opgegee het, deur te emmigreer. Hulle kinders sal seker nooit eers Afrikaans praat nie. Ons sal ook erken dat die meeste van hulle tevrede is en ‘n goeie bestaan voer.

  Dit is egter, soos al baie genoem, ‘n minderheid Afrikaners wat die stryd gaan stry.

  Ek verwag ‘n baie moeilike en lang stryd. Orania is ‘n sukses, maar ongelukkig op ‘n klein skaal.

  Soos jy dit stel Ben, ons almal moet net meer betrokke raak. Myne is tans donasies aan die Helpsaamfonds.

  Kom Andre, jy verdien mos lekker geld met die sterk Euro. Maak donasies, en vra sommer jou broers om ook te help !

  1. Anthony, weet jy hoe bewus ek daarvan is!? Ek was nog nooit so ryk soos ek nou is nie, vir elke Rand het ek elf! (:P Jy verstaan wat ek bedoel). En idees! Weet jy hoeveel idees het ek vir belegging in Orania! Genugtig!

   Maar dit is so duidelik hoe daar gedink word oor Boere soos ek:

   “Ek dink ons moet maar aanvaar dat honderde duisende Afrikaners, soos Andre, hulle Afrikanerskap opgegee het, deur te emmigreer. Hulle kinders sal seker nooit eers Afrikaans praat nie. Ons sal ook erken dat die meeste van hulle tevrede is en ‘n goeie bestaan voer.”

   As dit nie hiervoor was nie, het ek al lankal grond in Orania besit, maar wat wil ek te doen hê met mense wat my so beledig? Jy het dit ten minste reguit gesê, dit wat die ondertoon van alle kamstige bittereinders is wanneer dit kom by Boere in die buiteland.

   Nietemin is daar nog steeds iets in hierdie gesprekke wat nie vir my sin maak nie.
   Ek het tog dieselfde Suidafrika verlaat as die Suidafrika wat die mense in Orania verlaat het! Die mense in Orania het meer met Boere in Europa ingemeen as met Boere in die res van Suidafrika. Hulle (Oraniars) het tog soos ons (Boere in die buiteland) die huidige Suidafrika verlaat. Dis tog eerder die Suidafrikaners in Suidafrika (Nie Orania nie) wat vasklou aan die ou dinge en ou denke.

   1. Ben ek kan nie minder omgee oor duimpies op nie.
    Wat bedoel jy niemand beledig my nie!?

    “Ek dink ons moet maar aanvaar dat honderde duisende Afrikaners, soos Andre, hulle Afrikanerskap opgegee het, deur te emmigreer. Hulle kinders sal seker nooit eers Afrikaans praat nie. Ons sal ook erken dat die meeste van hulle tevrede is en ‘n goeie bestaan voer.”

    Hoe op dees aarde is bogenoemde nie ‘n belediging nie!?
    Waar het ek enige ander Boer op hierdie forum so beledig, asb. vertel my?
    Dis nie ‘n persoonlike belediging nie, dis ‘n belediging aan alle Boere in die buiteland.

   2. André, die vraag is, is jy een van die honderdduisende? waarna Anthony verwys. Dit verwys tog net na die wat wel so ‘n prysgawe gemaak het. Dis tog maar net ‘n keuse wat gemaak word en het niks met iemand anders te doen nie. As andere nie met my keuses saamstem nie, dan beledig hulle my mos nie.

    Sommiges sal terugkeer of sal graag wil, andere nie. Mense migreer daagliks. Ek sal net graag wil sien dat as daar probleme, in ons opset is, wat tot migrasie aanleiding gee, dit uit die weg geruim word. Ek wil graag sien dat óns talente, eerder in óns eie omgewing aangewend word. Daarvoor het óns ‘n gebied onder óns eie beheer nodig.

    Deel jy dié sentiment?

   3. Ons het Suid-Afrika verlaat nes jy – nie Afrika nie! Suid-Afrika is ‘n politieke entiteit in Afrika, soos die Kaap, toe die Kaap Kolonie, toe die ZAR en die OVS politieke entiteite in Afrika was – en soos die Afrikaner Republiek ook eendag ‘n politieke entiteit in Afrika sal wees. So kerf ons deur die eeue vir onsself ‘n Afrikaner vaderland in Afrika. Met “ons” bedoel ek natuurlik diegene wat deur die eeue by hierdie proses betrokke was en is… is jy deel van ons Andre?

 7. Dante' Strauch

  Ek dink André moet die artikel weer gaan lees. Oom Ben sê die groep het “baie hartseer verhale”, dit is tog die waarheid. Hy se nie elke liewe Afrikaner in die buiteland is ongelukkig nie. Miskien is dit maar n geval van as die skoen pas…Oom Ben ek dink die artikel som die situsie goed op!

 8. Goeie artikel oom Ben.

  ‘n Redelike raak opsomming van die grootste “faksies” onder die Afrikanervolk.

  Ek is seker ‘n mens kan nog hordes verfynde analises oor die groeperinge onder die Afrikanervolk, en daarmee saam sekerlik ook ‘n invloed op hul denke weens is “faksie”, doen.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s