Om by mekaar uit te kom!

Politieke-praatjies, op die internet se webwerwe en koerante kan rof raak. Praat word daar gepraat, ongelukkig, meesal by mekaar verby! Oop, eerlike en sinsoekende gesprekke bly maklik in die slag.

Van deelnemers, buite hul bekende praatplekke en reeds met ‘n duidelike standpunt ingeneem, is al sekerte ‘n koppige weiering tot toegewings. Vetpret debatte dus vir die lesers wat hul goed- of afkeur op kommentare, met ‘n duimpie op of ‘n duimpie af, kan gee.

As daar dus op soveel plekke gepraat word, slaan debatte ‘n eie koers in, onafhanklik en meesal onbewus van andere se benadering tot dieselfde of soortgelyke probleme. Die gevestigde Afrikaanse pers met sy grotere omset word hiér bevoordeel, maar met hul ‘liberale ontnugtering in die Afrikaner se nasionalistiese aard’ is hulle nou ons grootste verdelers. In sulke bontpraatjies duik die ewige klagte, naamlik dat Afrikaners nie kan saamstaan nie, dan op.

Die gebrek aan konsensus is seker deels te wyte aan redes reeds genoem. Wat is daar nog op die spel? Is dit by sommige, die eie ego’s se bang wees vir seerkry, verstarring in ‘n vertroetelde idee vanuit eie kring, beskerming van persoonlike belange of ‘n vyand se fynbeplande saai van verwarring?

Daar is seker meer verklarings vir die gebrek aan eenstemmigheid onder ons en elk speel sy rol, maar sedert die alleensê van konings en ander diktators deur die byderwetse demokrasie vervang is, is dit nogtans die trant waarin politieke gesprekke nou gevoer word. So gebeur dit hoofsaaklik in die westerse wêreld, en so ook, tot geen geringer mate nie, in die Afrikaanse gemeenskap.

Plaaslike internetforums bied objektiewe en in diepte artikels vir bespreking aan maar dis oorwegend dié artikels wat opwinding en lewendige, pittige kwinkslae aanmoedig, wat die meeste lesers lok. As daar dus vermaak moet word maar ‘n ernstige boodskap daarmee saam oorgedra wil word, is die vraag dan: “Waar lê die balans tussen sensasionele trefkrag en feitelike erns?” Die doel is immers om ‘n gesprek, oor volksake met volksgenote, te voer.

Afrikaners het, na die Tweede Vryheidsoorlog, hul sin dmv ‘n politieke proses verkry. Selfs sakebedrywighede het ‘n politieke stertjie gehad en opportuniste daar, het openlik op Afrikanerlojaliteit staat gemaak. Hierdie benadering het sy hoogtepunt met republiekwording bereik.

Verdeeldheid het na dr. H.F.Verwoerd se dood ingetree en ons politieke sê is stelselmatig ge-erodeer. Demografiese veranderinge hier en politieke druk van buite af het verdere aanpassings geverg. Die regerende Nasionale Party, kon of wou nie die nodige aanpassings maak nie en gevolglik sit ons nou met bitter min politieke hefkrag. Die opportuniste in die sakewêreld het intussen ook hul politieke ankers elders laat sak.

Hoe herwin ons sê in en beheer oor ons eie toekoms?

In ‘n gemeenskap, is seggenskap oor eie grondgebied, immers waar die ‘bodem’ van sulke beheer, nou en toekomstig, lê. Vanselfsprekend is die voorvereiste dus die verkryging van eie grondgebied. Hoe word dit verkry? Dit word gekoop, ontwikkel en bewoon, as ‘n pasella is dit buite die kwessie!

Verspreid oor die lengte en breedte van die land en as ondersteuners van uiteenlopende politieke faksies is die kanse dat ‘n minderheid soos ons, ‘n grondeis dmv ‘n politieke toekenning sal verkry, ‘n bitter skraal een! Tog is dit die roete wat die meeste volkstaatfaksies wil volg. Hierdie gebrek aan realisme is ons grootste remskoen!

Dis geen prestasie om tot een of ander raad verkies, of selfs parlementslid, te word nie. In sulke wandelgange en raadsale word daar hoofsaaklik gepraat. As jy ‘n doener wil wees dan lê uitdaging daarin, om in ‘n demografies geskikte gebied, infrastruktuur en mense gevestig te kry. As dit te veel na moue oprol klink, bly dan liefs weg want, in volkstaatbou gee die troffel en die graaf die pas aan!

Is bewys al gelewer dat so ‘n projek, wat van die grond af op aangepak word, kan slaag, veral waar dit deur die ‘politiesbedorwe’ Afrikaner aangepak word? Ja, daar is reeds bewyse daarvoor! Dit wat nou in Orania gedoen word en wat reeds bereik is, is nie tipies en eie aan ‘n gemeenskap wat, volgens sommige kritici, polities bevoorreg en bedorwe is nie!

Dat daar wel baie is wat vir ‘n politieke wonderwerkie sit en wag is gewis so en ‘n jammerte. Hoeveel sinlose eise moet nog deur die regering geignoreer word, hoeveel verkiesings sonder enige betekenisvolle uitslae moet nog gehou word, voordat skouer aan die wiel as die enigste opsie erken sal word?

Ons het wel ‘n politieke speler in die politieke arena nodig, ongelukkig met net ruimte vir een speler aan ons kant. Waarmee so baie politieke langpadlopers nog nie mee vrede kon maak nie, is dat ons in die NSA ‘n baie klein minderheid is.Wonderwerke kan dus nie van ‘n Afrikaanse nisparty verwag word nie! Enige splinterpartye verswak ons gevolglik net verder!

Ruimte vir ‘n burgerregte organisasie is daar ook en hierin doen Afriforum, goeie werk. Solank as wat daar ‘n noemenswaardige Afrikaner gemeenskap in die NSA is sal hul teenwoordigheid nodig wees. Intussen bou die Orania Beweging voort en begin die De Goede Hoop Trust, in dieselfde omgewing, tekens van kop optel toon.

Die kersvakansie lê om die draai en ‘n toenemende getal besoekers word in Orania verwag. Die skaafplekkies van laasjaar is gladgeskuur en die fasiliteite uitgebrei om die groter vraag te kan hanteer. Vir laasjaar se besoekers sal daar opvallende nuwighede en uitbreidings te siene wees. Geen geringe prestasie nie, is die grootste aardskip ter wêreld.

Dit is mos hoe daar volkstaat gebou kan en moet word. Dit word immers gedoen deur dieselfde gehalte mense wat so hoog aangeslaan word in lande waarheen so baie van ons reeds ge-immigreer het.

Om by mekaar uit te kan kom sal ons dus gevestig moet raak op ‘n gemeenskaplike grondgebied en daarvoor sal daar gewerk moet word. Onderhandelings is vir wanneer ons so ‘n gebied onder ons beheer het. Tussentydse politieke speletjies kan ons maar aan die minder ernstiges oorlaat!

11 gedagtes oor “Om by mekaar uit te kom!

 1. Netjies Ben. Ek vind dat baie voltstrek weier om hulle swaarverdiende eiendomme prus te gee in die NSA. Vir baie gaan dit oor geld, gerief en vermoens. Volkstrots by diegene, bestaan bykans nie.

  “Moenie aan my DStv, my kar, of my vrou en kinders raak nie, en saans wil ek die vryheid he om my gaan te gaan vergryp aan die hedenonistiese genietinge in die hole van die stad”

  Intussen, vergaan amper 25% van ons mense in plakkerskampe, maar die met die geld, kies om dit nie te sien nie, want dan moet hulle iets daaromtrent doen.

  Ek skaam my vir my eie mense!

  1. Elke besitting wat ek het is God gegewe en om dit sommer goedsmoeds op te gee sal dus sonde wees. Dit klink so maklik, gee alles op en skuif Orania toe, tot jy agterkom jy kannie ordentlik vir jou kinders sorg nie.

   Ons moet anders kyk na dinge. Persoonlik is ek tengunste van ontwikkel die area in die NK maar bly solank moontlik aktief in die eenheidstaat en vat soveel geld af van die vyand as wat ons kan. Dis tog die geld wat weer in die voorgestelde area ontwikkeling kan finansier.

   Die idee dat groot hoeveelhede mense sommer net gaan skuif is ‘n dagdroom. Dit sal net gebeur as bv groot fabrieke ens daar begin word en mense werk kan kry en ordentlik vir hulself sorg . Dus moet ons daardie uitdaging aanpak eerder as om op mense te hamer en se gevoelens te speel rondom volk ens.

   1. Goeie punt. ‘n Praktiese benadering lewer veel meer resultate op. Niemand moet goedsmoeds alles opgee en Orania toe trek nie – mens kan wel stelselmatig dmv belegging jou God gegewe seeninge kanaliseer in die regte rigting. Dit help ook nie mens kyk hoe alles wat jy opgebou het stukkie vir stukkie van jou ontneem word nie.

 2. Dankie tog hiervoor. Nou moet ek alles weer probeer van vooraf.
  .
  Kom ons begin by die rede hoekom Orania vandag bestaan.
  En dan gaan ons sommer ook ‘n ent terug na die tyd toe FW De Klerk die septer geswaai het. Ek sal sy naam in die vervolg in klein letters skryf.
  Vele male het ek die beskuldiging gehoor en gelees dat die Afrikaner nie kan saamstaan nie. Daar moet ‘n rede hiervoor wees.
  Dit was juis asgevolg van “Saamstaan” dat Orania gebore is.
  Twee derdes van die Blanke bevolking het “JA” gestem. Ons weet dat daardie stem misbruik was. dit daar gelaat.
  Die “JA” stemmers is met ‘n slap riem gevang. Hulle trots is daardeur ‘n knou gegee. Uit desperaatheid hou hulle die “Pose” soos ‘n kat wat sy muis verloor het. Verbete probeer hulle om SA ‘n sukses te maak. Dit slaag nie en die Regses is ‘n gerieflikke slaansak om hulle teleurstelling op te wreek.
  Dan is daar die “Bekhouers” wat nie na enige kant oorhel nie want beide kante is ‘n verleentheid.
  En dan die Regses. Dit is nou die Oraniërs. Of so word daar geglo en verkondig.
  Oons land nie.
  Daar word nou weer skielik vanuit alle oorde verwag dat die Afrikaners weer moet saamstaan. Ons mense was totaal onvoorbereid op dit wat die land getref het. Mense word nou na ‘n kant gedwing wat in die eerste plek nooit moes gebeur het nie.
  Ou bome verplant nie maklik nie, en dan het mense hulle werk verloor en so gaan die lys aan.
  Die Afrikaners is boos hieroor. Dit was nooit die plan nie. Wie moet bygekom word.
  Ons Afrikaners is van nature goeie maar ook bedonderde mense.
  Ons weier om soos tropdiere herwaarts en derwaarts aangejaag te word.
  Ons sal moet leer om mekaar te aanvaar vir dit wat ons is en die luuksheid van politiekery moet laat vaar.
  Ek het NIE JA gestem nie, en is ook nie kwaad vir die JA stemmers nie. Julle het goed bedoel, maar is deur de klerk verraai.
  Ons is almal deur hom in die steek gelaat. Ons het mekaar nog en kan weer ‘n begin maak op ons eie stukkie aarde.
  Ons is almal van die selfde bedonderde stofasie gemaak en sal ons nie deur enigiemand laat onder kry nie.
  Orania het dit reeds bewys, en is daar vir almal om te aanskou.
  Baie geluk Orania, die res van ons mense sal nog kom.
  ns mense is almal die donner in. Dit wat met die “Stemmerÿ” verhoed moes word het presies die teenoorgestelde resultaat gelewer.
  Daar word nou oor en weer beskuldigings uitgedeel.
  Dit is normaal vir mense wat kwaad is.
  fw de klerk is so stil soos ‘n oorlogskip en sprak nie ‘n sprook oor sy weg teken van

 3. Die enigste voordeel wat die raadsaal volkstaters en splintergroepe vir Orania inhou is dat hul pogings aandag van Orania aftrek. Laat hulle hul eise indien en politieke druk, hoe gering dit ook al mag wees, toepas terwyl ons steen vir steen ons vryheid herstel en verkieslik so min as moontlik aandag lok.

 4. Quintin, een ding het ek jare terug al geleer en dis dat elke man eerste na homself en sy eie gesin kyk, daarna na groter familie, dan eers volk. Dis tyd om dit te besef en daardie werklikheid tot ons voordeel in te span. Is dit nie in effek wat jy ook maar doen nie? Natuurlik is dit so en jy is in die gelukkige posisie dat jy so half ‘n monopolie al opgebou het.

  Dink aan die ander mense wat nog moet kom, gaan hulle ook dit kan doen wat jy doen vir jou gesin? Indien nie en hulle gaan net sien dat hulle werk en werk maar nooit regtig sukses bereik nie, sal hulle maar net weer padvat ook agter beter geleenthede aan, iets wat daar baie van is op die aardbol, ek weet want ek doen dit tog self.

  Natuurlik moet daar werkers wees, maar die drang na sukses is wat ontwikkeling aanhelp en daarom moet die tipe mense met alle mag gehelp word om die saak te ondersteun.

  1. Ek weet nie so lekker van die monopolie nie, maar alles wat ek het is te danke aan seen van Bo en baie harde werk. Ek is bereid om weer toilette skoon te skrop en vloere te mop, want dis waar ek 13 jaar terug begin het. Dis iets waarvoor ek myself nooit sal skaam nie. Ons het mense nodig wat WIL werk – ongeag hoeveel geld hulle verdien. Sulke mense bly nie, hulle bou!

 5. dit is ongelooflik om te sien hoe mense die rede en die konsep verloor, waarvoor hulle staan en wat hulle sou wou vermag sodra hulle aan die stuur van sake kom, of dit nou poletiek of sommer net bestuurder van ‘n vir en tjips winkel op die hoek is…..

  ek is hartseer om te sê dat daar ongelukkig in my ondervinding met mense ….. dat alle drome en morele standaarde by die deur uitvlieg sodra ‘n persoon of persone aan die stuur van sake kom, dit is seker ook hoekom hulle sê die beste persoon staan altyd buite die kring…. en ook waar die gesegde vandaan kom dat poletiek en christenskap nie hand aan hand gaan nie……

  ek sien dit daagliks om my, sodra iemand aan die stuur van sake kom, is dit so goed soos ‘n gedaanteverwisseling….. perspektief word verloor en alles gaan om jouself, verryk jouself, verloon jou morele standaarde, en versaak jou opvoeding!!!!

  miskien ek hoop werklik so met my hele hart, kan ek verkeerd wees, maar ongelukkig moet ek sê, ek is nog nie verkeerd bewys nie…… alles gaan om eie ek, en nie om jou verkiesers, of volk te dien nie,

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s