Ons afstigplanne en ‘n gebied daarvoor, bekyk!

Toe die winde van verandering in Afrika begin waai het, het sommige Afrikanerleiers reeds besef dat ‘n eie Afrikanerland, ons mikpunt moet wees, ons moet afstig! Afstigting, ongelukkig, is nie so eenvoudig soos om by ‘n firma te bedank en jou eie onderneming te begin nie, dit kom deur politieke druk of selfs ‘n gewapende stryd! Afstigting en stryd loop dus hand aan hand!

Met reg word dan gevra: Waarom is daar so ‘n ondemokratiese weerstand teen ‘n volk se wil? Watter beginsels geld vir state in hul seggenskap oor volke? Moes dié tipe argaiese diktatorskap nie reeds in argiewe verlê geraak het nie? Is dit moreel regverdigbaar om etniese groepe af te takel terwille van nasiebou?

In die RSA-grondwet het ons ‘n reg tot afstigting maar weerstand kan nogtans verwag word. State se weerstand is wel soms regverdig- en verstaanbaar. ‘n Gebiedaanspraak, ryk aan natuurlike hulpbronne of met ‘n infrasruktuur waaraan die breë bevolking help bou het, kan as ‘n billike erfdeel van die ‘nasie’ in sy geheel beskou en teengestaan word.

Dié besware is, gelukkig, nie op Orania van toepassing nie. Al Orania se strukture is deur eie arbeid en van die grond af op, gebou! ‘n Politieke proses tot afstigting word gebruiklik van bo af gedoen en ‘n betrokke streek se bagasie is die afstigters se erfdeel. ‘n Van onder af op benadering is ietwat van ‘n nuutjie maar daar word op ‘n skoon vel begin. In Orania word laasgenoemde roete met sukses gevolg!

Met weerstand te verwagte, moet ‘n volk sy vryheidstryd dus doelgerig en gesofistikeerd voer. Lesse moet geleer en planne beraam word. Israel, met wie ons talle raakpunte het, het vir ons vele lesse te leer.

Ons en die Israeli’s, is die enigste twee volke wat, in moderne tye, nie reeds in ‘n bestaande gebied as ‘n meerderheid gevestig is/was nie! Die Jode moes na Israel toe migreer. Afrikaners bou, met Orania as vertrekpunt, daar aan ‘n eie hartland!

Met geen grondgebied nog onbeset nie, is die aankoop daarvan nou die enigste moreel regverdig- en volhoubare opsie. Jy koop op die oopmark, beset en ontwikkel.

Hoewel die ANC se vryheidsmanifes nie privaat grondbesit erken nie, is dit wel in die grondwet verskans. Met dié benadering van die Orania Beweging, kan die staat ons dus op geen morele of enige ander regverdigbare gronde, teenstaan nie!

Kan daar met die voorgestelde Noordkaap-gebied weerstand en probleme, soortgelyk aan die in Israel, verwag word? Ja, dinge wat die Israeli’s kniehalter kan op ons situasie van toepassing raak. Die Noordkaap-kaart het in sy geografie en etniese samestelling, baie in gemeen met die opset in Israel.

Kom ons bekyk dit van nader:

Soos Israel se Negev woestyn, met sy oeroue bewoners, die Bedouiene en Palestyne (bybels: Filistyne), is die Noordkaap yl bevolk met van die oudste etniese groepe in die RSA.

Die Israeli’s se planne om ‘n Israeli meerderheid in die Negev te bewerkstellig, het gefaal! Hulle kon nie die demografie van die Negev verander of die Bedouiene van die Negev-woestyn, daar woonagtig, assimileer of verdryf nie.

Kibboetse was aangelê met die doel om Israeli’s daar te vestig maar die verstedelikte jonger geslag Israeli’s byt langtand daaraan. Kibboetse, waarvan die meeste in die Negev geleë is, word nou hoofsaaklik deur avontuurlustige buitelanders, wat kom en gaan, bedryf.

Aanvanklik was kibboetse Israel se ingangspoort vir Jode uit ander wêrelddele.

Is die Negev ‘n las vir die belastingbetaler en weermag? Die Israeli’s woon in ‘n baie kleiner gebied as wat hul landkaart ons wysmaak. Waarom klou hulle aan so ‘n groot gebied vas?

Die lesse wat die Israeli’s skynbaar nie wil leer nie, behoort vir ons, as buitstanders, duidelik te wees. Die Noordkaap kan ons maklik op dieselfde wyse kniehalter. Sien ons dit raak?

Eerstens ‘n paar punte van verskil tussen Orania as groeipunt en Israel:

Die Orania-volkstaat (dié benaming is reeds ingeburger) sal potensieel bevolk word deur Afrikaners wat hoofsaaklik uit die uithoeke van die RSA kom, Hulle beskou hulself as Afrikaners en Christene. Hulle is ras homogeen hoewel daar streeksverskille is.

Israel is vanuit alle windrigtings bevolk. Hul enigste gemeenskaplike kenmerk is Judaisme. Verskille, ten opsigte van ras, taal, kultuur en sosiale stand, verskaf steeds ‘n goeie dosis probleme. Binding tot etniese eenheid lê nog in die verskiet.

Op dié mengelmoes, saamgegooi met die inheemse groepe, het ‘n katastrofe gewag! Reeds voor 1948, het die intrekkende ‘Israeli’s’ met ‘n proses van etniese suiwering begin. Die oorgeblewe asook die ontwortelde Palestyne/Bedouiene en die Israeli’s is nou aardsvyande. Israel is nou een van die onstuimigste plekke op die aardbol.

In die politieke konteks van om en by 1948, kon die Jode met sulke vergrype wegkom en is selfs daarvoor bewonder. Dié prentjie het verander. Sionisme loop nou gevaar om, soos apartheid, as ‘n misdaad teen die mensdom verklaar te word.

Met ons “muishond” status en die wêreld se liberale gehuigel, sal optrede deur ons, soos dié wat deur die Israeli’s sedert 1948 gepleeg was/word, vir ons ‘n doodsvonnis beteken!

Hoe die Sioniste Palestina bekom het en hoe die Orania Beweging grondgebied verkry, verskil elementêr. Israel is die produk van ‘n politieke toekenning. In Orania word gebied bekom deur grondaankope. Politiek versus die vrye mark.

Palestina is met die Balfour Verklaring in 1917, aan die Sioniste deur die Britte belowe. Die belofte is in 1947 nagekom en deur die VN bekragtig. In 1948 het die staat van Israel tot stand gekom.

Arthur Koestler, Hongaars gebore joernalis en skrywer, som die Balfour Verklaring soos volg op: “one nation solemnly promised to a second nation the country of a third.” More than that, the country was still part of the Empire of a fourth, namely Turkey. The Balfour Declaration may be the most extraordinary document produced by any Government in world history.

Was dit onbesette gebied, sou die Jode nou ‘n vreedsame bestaan in Israel gevoer het. Ongelukkig het daar mense gewoon en dié is grootliks deur die intrekkende Jode verdryf!

Wat kan ons hieruit leer:

Sou ons so ‘n gebiedstoekenning tydens die pre-1994 onderhandelinge verkry het, kon soortgelyke probleme hier kop uitsteek! ‘n Deel van die Noordkaap (ala die Volkstaatsraad-kaart) sou die waarskynlikste keuse wees. Dit was (is steeds) gebrekkig aan infrastruktuur en het ‘n gevestigde Khoi en San bevolking. Sou dié Khoi en San in so ‘n toekenning geraadpleeg gewees het? Wie sou die kapitaal vir infrastruktuur, wat so ‘n groot gebied sou benodig voorsien?

Dié gebied verdeel die Noordkaap in twee, dus kon staatsbesware lastige serwitute tot gevolg hê. Die gebied se uitgestrektheid sou (sal steeds) verdediging en polisiëring bemoeilik en infrastruktuur duur maak weens die groot afstande tussen groeipunte.

‘n Verdere kommer vanuit die pre-1994 tydperk, was die veglustiges met wapperende AWB vlaggies. Hulle kon ‘n groot persentasie van die nuwe intrekkers uitmaak!

Sou ons, soos die Jode, ook dié gebied etnies wou suiwer? Die millitantes onder ons sou sekerlik daartoe neig! Hoe maklik kon dit nie op oorlog met die nuwe ANC regering uitloop nie! Beslis iets wat die Pan-Afrikaniste sou wou sien gebeur!

Met ons jongmense verstedelik, sou hulle moeilik te vinde vir ‘n Noordkaapse pioniersbestaan wees. Orania daaarenteen, raak by die dag ‘n aanlokliker bestemming. Daar word meer sulke groeipunte, naby mekaar, benodig. Ons moet gekonsentreerd begin dink.

Dit het Boeresport geword om ‘n volkstaatsgebied voor te stel en ‘n motivering daarvoor te gee. Ek maak nou ook so. Hier volg my vereistes en omskrywing:

1) Ons het water nodig en die Oranje/Vaal bied dit. Kom ons bly, soos in Orania se geval, naby aan dié water.

2) Vir ons doel moet die demografie geskik wees. Die Noordkaapse demografie is.

3) Die infrastruktuur moet ons eie maaksel wees. In Orania is dit die geval.

Kom ons brei nou rivierlangs uit. Beginnend, ongeveer vanaf Orania tot aan die buitewyke van Douglas, vandaar tot aan die buitewyke van Prieska en reëlreg terug Orania toe. Dit gee vir ons ‘n driehoek met twee sye wat rivierfronte is.

Beskou die gebied daarbinne as ons potensiële hartland en waar latere aansprake deur ons, nie as buitensporig beskou kan word nie. Dis ongeveer ‘n derde die grootte van Gauteng en ongeveer so groot soos die gebied waarin tagtig persent van die Israeli’s woon. Hulle is nagenoeg agt miljoen mense.

Hopetown, vanwee sy gevestigde bevolking, word nie ingesluit nie. Daar moet wel gepoog word om die Thembilihle munisipaliteit onder goedgesindes, soos die Vryheids Front se beheer te kry. Dick Davel en sy span van die Goede Hoop Trust is hiermee besig. Dick-hulle verdien hierin ons ondersteuning want dit kan ons uitbreidingsplanne vergemaklik..

Met twee standvastige waterbronne soos die Oranje en Vaalriviere lyk kanaalbou, die driehoek in, sinvol. Selfs die planne vir die Torquay-dam kan later afgestof word. Die gebied is vêr genoeg van onluskolle af maar naby genoeg aan afsetgebiede. Daar is ook ‘n pad en spoornetwerk wat deur die gebied loop. Al wat kortkom is die regte mense, ons!

Ter afsluiting: Afrikaners is nie omgeef deur ‘n mite van uitverkorenheid nie, het nie ‘n moondheid wat, vir een of ander obskure rede, ‘n annerman se gebied aan ons sal belowe nie en Uncle Sam sal sy dollars eerder tot ons vernietiging aanwend.

Ons is dus op genade van Bo en eie krag aangewese om ons doel te bereik. Dit kan ons net sterker maak! Sluit by die Orania Beweging aan en bring jou kant!

22 gedagtes oor “Ons afstigplanne en ‘n gebied daarvoor, bekyk!

 1. Die Afrikaners met wapperende AWB vlaggies se leier Eugene Terrblanche het meer gedoen om ‘n Volkstaat te propageer as enigiemand anders in ons geskiedenis-Dr Verwoerd ingesluit. Jou neerhalende en sarkastiese opmerking bevorder nie eensgesindheid onder Afrikaners nie-inteendeel dit wys ons watter elitistiese mense jy ook op Orania kry.

   1. tulpenvaas

    EUGENE TERREBLANCHE
    –Op één van de webtuistes van de Orania-beweging reageerde een AWB’er. Naast zijn reactie stond een foto van de man zelf, zijn vrouw en zijn 2 dochters. Een hele leuke foto met een fris en gezond gezin. Ik zou hen alle goeds toewensen. De AWB’er was in zijn reactie naar Orania toe, verbitterd en lelijk tegen swartmensen. Wij vonden dit alleen maar jammer.Wij zouden wensen, dat deze AWB’er omkeert van zijn verkeerde pad en zich positief met zijn gezin inzet voor Orania. Dat zou een aanwinst zijn.
    –Wat E.Terreblanche betreft, ik heb een vraaggesprek met hem gelezen in Beeld. Welnu, Terreblanche was geen nazi, zoals uit dat vraaggesprek blijkt. Volgens mij had hij niets begrepen van wat het hitlerdom werkelijk inhield. Ik vraag mij zelfs af, of hij een harde rascist was? Hij leek mij meer een tragische figuur die zonder het zelf te beseffen, een soort clown voor de wereld speelde. Tsja.

  1. tulpenvaas

   Beste Andre,

   ” se leier Eugene Terrblanche het meer gedoen om ‘n Volkstaat te propageer” – Ons stem nie saam nie, Andre. Die wereld het gedenk, al Afrikaners is soos E. Terrblanche en mense het gesë, julle is almal rasiste en verdien nie plek op die wereld om te lewe nie.
   En vir ons, ons is baie lief vir Orania en die volkstaat. Maar as christene kan ons nie saamwerk met AWB, wat hakekruisvlaggies rondwaai.
   Ons is jammer vir jou, Andre, maar ons sal nie!

  2. Johan Venter

   Eugene Terreblanche het niks vir Afrikanerselfbeskikking beteken nie! Hy is deur volkvreemde arbeid op sy eie plaas vermoor. So much for selfbeskikking.

 2. Heiletjé Strydom

  Ek het gelees wat hierbo geskryf is, dis beslis nou tyd dat ons nasie saamstaan!

  Sal graag op hoogte gehou wil word, ek sal ook enige tyd in Orania en in daardie omgewing wou gaan woon.

 3. tulpenvaas

  Dagse Ben,

  hier kom enkele opmerkings:

  “Was dit onbesette gebied, sou die Jode nou ‘n vreedsame bestaan in Israel gevoer het.” – Denk jy, dis so? Ons denk nie so nie. Ook as Palestina heeltemal leeg gewees het, het die nabuur-volke vir Israël aangeval.

  “Ongelukkig het daar mense gewoon en dié is grootliks deur die intrekkende Jode verdryf!” – Ons wonder, of hierdie waar is. Groot gebiede het die Jode gekoop, dis die Israël van 1947. Daarna het die arabiere oorlog gevoer en gese: As ons win, sal ons vir julle heeltemal vernietig. –

  “Daar word meer sulke groeipunte (soos Orania), naby mekaar, benodig.” – Presies, ons verstaan hierdie ding kan n mens maklik se, maar nie so maklik doen nie:
  x) die volgende 5 jare gaan Orania groei naar 5000 burger
  x) Orania2 gaan gevestig word aan de Weskus.

  “Vir ons doel moet die demografie geskik wees. Die Noordkaapse demografie is.” – Reg so, n absolute voorwaarde vir Afrikanerland: groot groepe Afrikaners moet in die NoordKaap vir hulle n lewe gaan bou en bly.

  “Ons is dus op genade van Bo en eie krag aangewese om ons doel te bereik.” – Ons stem saam.

  Tenslotte: Afrikanerland moet sy verbinding met die see kry. Dis vitaal vir sy oorlewing. Orania moet aangroei; dan begin ons volgende stap, n gemeenskap aan die Weskus, as 2e dorpie. Ons maak daarmee ook duidlik, waarnaartoe ons wil gaan.

 4. Jan

  Net soos wat Hitler die grootste ramp vir die Duitsers was so het arme ET meer skade gedoen as enigiets anders. Sy dood was ‘n aangrypende skouspel tragedie van sy hele patetiese volksvreemde lewe.. Hyt niks bemark nie behalwe wit [volksvreemde Let Wel ] ,meerderwaardigheid wat die vyand heerlik gebruik het om ons Volk as misdaad teen die mensdom te verklaar. Net soos die Nazis. Ek meen 60 miljoen ongevalle in WO11!!

  Mi is dit omdat die AWB geen toekomsvisie en -strategie gehad het nie behalwe ‘weerstand’
  Hulle het die indruk geskep dat hulle verontreg word maar kon nooit daarin slaag om ‘n oplossing te bemark nie. Soos wat jy lewe so sal jy sterwe [If you live by the sword you die by the sword].

  Nou het skrywer met die regte artikel gekom en hierdie webwerf met die regte lewensvatbare strategie.om Orania te bemark.

  Ons het almal nodig en geen poste mag ontruim word nie.

 5. leon

  Die mense van orania sal moet besef daar sal ander klasse mense kom bly nie noodwedig in orania nie maar in n volkstaat .of sny hulle uit en al die blankes gaan onder.

 6. tulpenvaas

  KLEINFONTEIN
  Afgelopen dagen hebben ik en mijn vrouw nogal gesproken over ‘Kleinfontein’. Het is een andere Afrikaner-dorp in de buurt van Pretoria. Maar helaas kunnen wij Kleinfontein niet steunen. Waarom?
  -Afrikanerland moet gesticht worden in het gebied van de Noord-Kaap. De oude Boshoff heeft dit helemaal goed gezien. Dit is het enige gebied in SA, waar Afrikaners een kans hebben om een volkstaat te stichten.
  -Kleinfontein is gesticht in het hart van het zwarte SA. De zwarte meerderheidsregering zal nooit, nooit toestaan, dat daar iets als een hartland voor Afrikaners zal ontstaan.
  -Kleinfontein zal om die reden alleen maar een aanstoot zijn voor de zwarte, meerderheidsregering. En dat is niet gunstig, ook niet voor Orania.

  Wij vinden dus Kleinfontein, helaas, een verspilling van inzet, kracht en geld. Bij het streven naar Afrikanerland is er geen plek voor flauwekul en eigengereidheid. Er staat te veel op het spel. Afrikaners moeten zich richten op wat mogelijk is en op dat, wat voor hen de enige uitweg is. Orania is de eerste stap in die richting.

 7. Jan

  Tog iets oor die sg ‘Mark’:
  Daar is ‘n hele spektrum van moontlike ekonomiese modelle tussen Marxsisme /Kommunisme aan die eenkant tot die Vrye Mark/Kapitalisme van M Friedman aan die ander kant.’ Tussen sosialisme en kapialisme bevind mens die gepaste model om by jou polieke model te pas. Friedman se boekie Capitalism and Freedom is uiters insiggewend..
  Maar hy het sweerlik ook iets by Prof Sadie geleer met ons eie sosialistiese beheerde markte tydens die Verwoerd era.se gemenebes van Volkstate.

  Dit was die voorspoedigste tyd van Afrika se ganse geskiedenis.

  Orania se politieke model sal bepaal watter ekonomiese model daarby pas. en dit sal beslis nie ‘n vrye mark kan wees nie. En daarom is die aandeleblok – plan gekoppel aan kapitaalgroei met minimum prys beheer ontwikkel. LW dis ‘n dinamiese proses.basseer op eie arbeid wat Prof Sadie se model verder ontwikkel en die dood uit sy model se pot uithaal soortvan.ding.

  Begryp u? gesels saam asb.

 8. Anthony Schlemmer

  Puik artikel Ben ! Baie beslis ‘n denkwyse wat ons in die regte rigting vat.

  Benewens die Oranje en Vaal riviere, kanale ens., sal die moontlikheid van waterbronne ondergronds ook ondersoek moet word.

 9. Alhoewel ek ‘n groot voorstaander is van ‘n Afrikanerland wat grens aan die Weskus (noord na suid, eerder as oos na wes), het ek lankal besef dat dit slegs tot stand kan kom indien ‘n groot hoeveelheid selfwerksame vry Afrikaners daar gaan vestig… en dit met baie kapitaal en ervaring agter hulle. Daardie mense, kapitaal en ervaring moet iewers vandaan kom.

  Die skreiende feit is dat as ons vandag 10 000 Afrikaners langs die Weskus vestig, daar oormore 50 000 swartes gaan plak wat deur die Afrikaners ingespan word as goedkoop arbeid. Ons herhaal dan bloot net wat gebeur het in die Suid-Kaap (Plettenbergbaai tot Mosselbaai).

  Sou Orania en sy hinterland ontwikkel soos oom Ben beskryf, dan kan mens 10 000 Oraniers langs die Weskus vestig wat lankal die praktyke van selfwerksaamheid, volkseie arbeid, selfstandigheid en selfbeskikking deel van hul menswees gemaak het. Daarmee kan ons ‘n Republiek bou.

  1. tulpenvaas

   “het ek lankal besef dat dit slegs tot stand kan kom indien ‘n groot hoeveelheid selfwerksame vry Afrikaners daar gaan vestig… en dit met baie kapitaal en ervaring agter hulle.” –

   Kom, ons begin klein. Ons kry so 100 Afrikaners, by voorkeur gesinne, wat lief is vir Afrikanerland en ons stig vanuit Orania en onder die leiding van Orania aan die Weskus, Orania2.
   Orania-werkers gaan eers loer vir n stuk grond, wat geskik is. Ons koop dit en begin die dorp. Die mense sal begin moet lewe vanuit landbou en vandaar verder groei.
   — Die ander ding wat nodig is: Orania-werkers moet skole besoek en vir die matrieks en 15/16-jaar leerlinge presentasie ge van die storie van Orania, sodat die boodskap van die Volkstaat by die jongmense in hulle harte inkom. Hier is die boodskap:
   -) Orania-werkers is nie rasiste nie, ons reik die hand uit vir die swart regering
   -) Desniettegenstaande sal die Afrikaners nie kan oorlewe nie onder die huidig swart regering nie; die swart regering sal Afrikaans uitskrap, boere se grond wegneem en ander discriminerende maatreëls neem teen die Afrikaners
   -) Die swartmense sal aan die mag bly. Afrikaners kan die nie keer nie
   -) Ons antwoord op die vervolging is: vriendlikheid, maar ook ……..
   -) …… ons bou ons eie land, ons eie volkstaat. Dit is die enigste kans vir die Afrikaners om te oorlewe.
   -) As God hierdie sy seën ge en ons vat die ding ernstig, nie net met woorde nie, maar met dade. Dan is daar n kans vir n toekoms vir die volkie.

 10. Leon

  Maar dit moet die doel van n volkstaat wees ,om nie verandwoorlikheid vir ander rasse te aanvaar nie maar dat net blankes daar bly en net blanke arbeid gebreik word en net opblanke koopkrag gesteun moet word.Sou n persoon van ander arbeid gebreik maak moet hy uit die gemeenskap uitgewerk word .

  1. Leon, vervang asb. die woord “blanke” in jou kommentaar hierbo met “Afrikaner” en lees dit weer. As jy hou van wat jy lees, is jy kop en stert deel van die Afrikanervolk se vryheidsbeweging! Onthou, blankes is nie ‘n volk nie – dis ‘n ras. Ons bou ‘n volkstaat, nie ‘n rasstaat nie.

 11. Dante' Strauch

  Oom Ben hierdie is n goeie artikel! Ek stem al lankal vir n kleiner Volkstaat, dit is net soveel meer haalbaar. Probleem is net dat plase teen die rivier so vrek duur is! Alhoewel seker omtrent al die grond in die gebied wat oom genoem het reeds aan Afrikaners behoort! As hulle net ons Volkstaat ideaal gedeel het was ons koppe deur!

  1. Dante’ duur is relatief tot ‘n koper se vermoeë.

   Stel jouself voor, sodra die bestaande grondgebied onder die Orania Beweging se beheer die halfpad merk tov ontwikkeling bereik het, hoe groot die belastingsbasis dan sal wees en gevolglik ook die vermoeë tot uitbreiding. Dis ‘n spel, om die beurt tussen uitbreiding en ontwikkeling.

   Dié tipe ding werk soos ‘n sneeubal bergaf.

 12. Sias

  Kyk bietjie na hierdie video…vermoed dis vir sommiges al ou nuus, maar bly steeds interessant. Hierdie idees, in kombinasie met al die ander volhoubare ontwikkelingsmoontlikhede, hou groot implikasies in vir die Volkstaat in die Bo-Karoo.

  Ons het van die knapste boere ter wêreld, wat van hierdie strategieë gebruik kan maak om ‘n droë land te omskep in `n gebied met hoë opbrengste en met minder afhanklikheid van die Oranjerivier.

  As ons `n groot gedeelte van die Karoo kan omskep in `n nie-woestyngebied deur intelligente weidingstrategieë en besproeiing, gekombineerd met sonkrag en natuurlike gas ontginning, sit ons met `n stuk grond wat op groot skaal kan uitvoer na Afrika en die res van die wêreld. Ons dra op hierdie manier by tot die ekonomieë van hierdie lande en tot die bestryding van globale verwarming. Ons bure in Afrika en opinieleiers oorsee sal ons respekteer en ons weer sien as die Helde van Afrika.

  Ek wonder hoeveel van die grond in die beoogde Afrikaner Republiek reeds aan Afrikaners behoort? Wat sal dit verg om hulle te oortuig om hulleself amptelik verbind tot die Orania ideaal? Miskien deur `n Afriforum inisiatief? Miskien kan hulle dan, as deel van hierdie verbintenis en die diens wat hulle kry deur Afriforum, die beste advies kry oor hoe om grond te bestuur (omgewingsvriendelike ontwikkeling en volkseie arbeid) om makliker in te skakel by die uiteindelike onafhanklike Volkstaat. Boere wat dieselfde ideale deel, kan sekerlik ook implemente, weiding, arbeiders en ander hulpbronne met mekaar deel.

  Die probleem met `n klein gebied is dat ons dan een van ons belangrikste bates, ons ekspert boere, ontneem van grond. Ons ontneem ook die res van Afrika en die wêreld van die geleentheid om te baat by `n groter Afrikaner Republiek. Ek stem saam met meeste van die ooreenkomste (en verskille) met die Israeli’s in Ben se artikel. Om by te voeg, sou ek sê die meerderheid Boere is meer goedgesind teenoor die ander inheemse volkere as die geval by die Israeli’s. Nog `n verskil is dat alhoewel baie van die jonger geslag verstedelik, vloei die pioniers- en boerebloed deur ons are (meer as die geval met die Israeli’s – ons word nie verniet Boere genoem nie). Verstedeliking van jong Afrikaners het in `n mate te doen met die slegte vooruitsigte vir boere in Suid-Afrika. Daarom sal ons dit makliker vind om uitgebreide landbougebiede te vestig in vergelyking met die Israeli’s, sonder om die ander volkere in die gebied te vervreem.

  Die idee van `n kleiner Hartland om mee te begin en van die meer intensiewe planne tot uitvoer te bring is goed en klink haalbaar. Solank ons nie die groter gebied uit die oog verloor nie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s