Die Afrikaner-kompas herontdek

Die grootste fout wat enige groep kan maak is om meer tyd aan binnegevegte te spandeer as om sy doelwitte te bereik. Ons sien dikwels hoe hierdie fout begaan word in die besigheidswêreld, in die politiek en selfs in die kerk. Elke keer is die resultaat dieselfde: almal verloor.

Daarteenoor word suksesvolle organisasies gekenmerk deur twee kern eienskappe, nl. sterk leierskap en samehorigheid onder hul lede.

Dieselfde geld vir volke. Mens hoef nie jou eie volk met ander te vergelyk om hierdie punt oor te dra nie. Kyk net terug na tye waar sterk leierskap en onderlinge samehorigheid in jou eie volk die orde van die dag was en vergelyk dan wat daardie mense bereik het met wat tans bereik word.

Hier is ’n been om aan te kou. Sowat 50jaar gelede het die meerderheid Afrikaners tydens ’n referendum gestem vir ‘n onafhanklike republiek onder ’n eie Afrikanerregering. Genoeg Afrikaners het in 1960 saamgestaan om die juk van vreemde heerskappy te breek en hulle is daarvoor vergoed deur op 31 Mei 1961 hul eie republiek, teen die hele wêreld vry, te kry.

Vergelyk hierdie stukkie eie geskiedenis met die huidige stand van sake.

Wat soos ’n paal bo water uitstaan is ’n duidelike gebrek aan samehorigheid onder Afrikaners. Eerder as om kragte saam te span om onsself van ons huidige verknorsing te bevry, trek ons dwars en speel ons reguit in ons onderdrukkers se hande in. Daar word natuurlik altyd ’n string edel redes opgedis om onsself aan weerskante te verontskuldig.

Ongeag elkeen se redes vir sy aandeel in die huidige tweespalt, om mekaar te verdra is sekerlik makliker as om vir nog ’n verdere 20 jaar onder die juk van ANC-heerskappy te sukkel.

Ek staaf graag ’n paar praktiese voorbeelde om aan te dui presies hoe diep ons tans in die drein is.

Daar bestaan nie ’n amptelike samewerkingsooreenkoms of selfs net ’n samesprekingsforum tussen Afrikanerorganisasies wat hulself vir gebiedsgebaseerde  vryheid beywer nie. Orania, OASE, die VVK Volksraad  ens. funksioneer in alle opsigte as losstaande eilande in die stroom. Daar heers ’n ongesonde klimaat van wedersydse afguns en mense se energie word eerder gemors om redes te gee waarom daar nie saamgewerk kan word nie as om eenvoudige aanknopingspunte te identifiseer en daarop te fokus.

Wat binne- en buiteparlementêre samewerking aanbetref is daar nie ’n akkoord tussen die Vryheidsfront Plus en die Solidariteitbeweging ten gunste van die bevordering van Afrikaners se basiese regte en omstandighede nie. Weereens, daar heers wel ’n klimaat van wedersydse agterdog en venyn.

Die kersie op die koek is die dag toe dié twee organisasies téén mekaar gestaan het by die Universiteit van Pretoria se Studenteraadverkiesing en daarmee die Afrikanerstem verdeel het. Ongeag wie se skuld dit is en hoeveel steun hulle tans vir hulself kan monster, op die ou end gaan albei as verloorders uit die stryd tree as hulle so gaan aanhou.

Wat bewusmaking en werwing van steun in die buiteland aanbetref lyk die situasie nog erger. Jan van Riebeeck het met net drie skepe hier aangekom. Vandag is daar ’n hele flottielje spreekwoordelike Afrikaner skepe wat in die horison invaar om ons saak in die buiteland te gaan stel. Geen wonder daar word nie grootskaalse deurbrake gemaak nie, want hoe kan ons verwag dat die internasionale gemeenskap ons ernstig moet opneem as daar nie eens ’n geünifieerde front is vir ons eie mense om na op te kyk nie?

Dis eintlik lagwekkend as mens in ag neem hoe ongeorganiseerd die Afrikaner moet voorkom in die oë van diegene in die internasionale gemeenskap wat darem bereid is om ’n tydjie af te staan om ons legio verteenwoordigers te sien. Dis tyd dat ons ons huis in order kry.

Afrikaners, ons word gefaal deur ons leiers se ongewilligheid om saam laer te trek, na mekaar te luister en ’n konstruktiewe, wedersyds voordelige koers in te slaan. Ons kan egter nie die skuld net op ons leiers se skouers pak nie – hulle doen maar net wat ons almal doen. Elkeen van ons is skuldig dat ons volk al vir te lank besig is om soos ’n huis van kaarte inmekaar te tuimel, want elkeen van ons het broedersbloed op ons vuiste.

Nie een van die huidige Afrikanerorganisasies gaan op eie stoom ons volk red nie. Wie ook al hiermee wil stry is welkom, maar weet net dat die geskiedenis al keer op keer bewys het dat so ’n selfvoldane organisasie alles wat hy bereik het in ’n oogwink sál verloor.

Die volk gaan homself red, maar voor dit kan gebeur moet ons eers van onder af boontoe begin hande vat en weer besef dat ons mekaar se naaste is, en ja, dat ons mekaar moet liefhê soos onsself. Dit is die opdrag wat die Beskikker van volke se lotgevalle vir elkeen van ons gegee het.

Ek stel voor ons voer Sy opdrag uit en stap van die punt af vorentoe die pad na vryheid saam as ’n trotse volk wat verdien om gerespekteer te word en weer in staat is om teen die hele wêreld vry te staan.

24 gedagtes oor “Die Afrikaner-kompas herontdek

 1. Leon

  Hoe kry jy al mense bymekaar uit want solank ek nog in n mooi huis bly ,vergeet daai volksgenoot wat nie vanaand kos of n slaapplek het nie ,Solank hy net nie aan my deur kom klop nie ,,,,die wit vuil gemors ,,,,,dit is mos die nuwe houding onder volkgenote.

 2. Die gevegte wat woed, woed onder die ekis’nleier-hoopvolles. Daar is te veel van hulle en hulle verwar, verdryf en maak ons doodgewones onbetrokke voel. Hulle gaan ook nie oornag verdwyn nie. Altans nie voordat daar ‘n duidelike alternatief tot stand gebring is wat vir die gewones iets tasbaars gee om oor te besluit nie.

  Nog saamtrekke gee net aan diesulkes ‘n platform waarop hulle kan kraai! My redes tot ondersteuning aan die Orania Beweging is, onder andere, juis omdat hulle min by die praatpaarties te sien is maar eerder met die praktiese daarstelling van ‘n alternatief besig is.

  Niks oortuig soos iets wat bestaan nie!

  1. Presies oom Ben. Dit is juis waarom ek ‘n paar jaar gelede Orania toe getrek het, alles wat ek het hier bele het en vandag steeds baie gelukkig is.

   Die punt is egter dat Afrikaners oor die algemeen rigtingloos en apaties is oor hul toekoms. Moet ons dit net aanvaar en aanbeweeg? Nee. Ek glo die Afrikanervolk kan weer opstaan en wonderlike hoogtes bereik, maar dan moet ons maniere vind om dit saam te doen.

   Dr. Verwoerd het nie die 1960 referendum gewen net met Transvalers nie. Die oorkoepelende Afrikanervryheidsbeweging van die dag het die Vrystaters en Kapenaars (met hul talryke verskille) ook nodig gehad. Dit was beslis nie maklik gewees om al daardie mense in een rigting saam te laat trek nie.

   Laat dit vir ons hoop gee oor wat ons vandag kan vermag.

 3. Ek glo steeds dat iets sal gebeur wat al die stroompies wat vryheid predik sal laat saamvloei in een magtige rivier.

  Mense is tans ietwat volstruissindroom as mens oor die werklikehede praat van dreigemente tot grondbesettings en dies meer, maar wat sal die reaksie van die Afrikaner wees indien dit wel gebeur en daar sommer besluit word dat residensiële eindomme, waarvan heelwat Afrikaners verskeie besit, ook nou “nasionaliseer” word en aan “voorheen benadeeldes” beskikbaar gestel word. Om nie eens te dink wat die gevolge sal wees as banke genasionaliseer word en dié wat miljoene belê het hul rykdomme kwyt is en oornag net so min rande in die sak het as die volgende ou…

  Dit mag dalk pessimisties klink, maar dis beslis nie ‘n toekomsbeskouing wat onrealisties is as mens na die geluide luister wat baie van die ANC top politici maak nie.

  Raak betrokke en bou nou aan iets volhoubaar en tasbaar vir die toekoms!

  En 2 generasies terug het ons oupas en grooitjies in hul honderde duisende by die Voortrekker monument opgedaag.

  3 en 4 generasies terug het hulle met sjielings skole en kerke gebou….

  Vandag sukkel miljoene van ons om een dorpie in die Noord-Kaap oor ‘n tydperk van byna 22 jaar in ‘n stad in wording te verander, want almal wil eers kyk of dit gaan werk….?

  As almal vir almal wag om betrokke te raak en te help bou gaan ons as volk uitgesterf wees voor daar ‘n besef kom van wat gedoen moet word.

  So min soos lidmaatskap van Orania Beweging alleen versterk alreeds die uitvoeringsvermoë van die OB, maar selfs die R40 per maand is te veel gevra om ‘n toekoms vir ons nageslagte te help skep. (Of so wil dit voorkom as ek na die derduisende praters versus die handjievol doeners kyk…)

 4. Dankie vir die positiewe gesindheid in hierdie artikel. Die artikel is die eerste van sy soort wat hoegenaamd OASE se naam op hierdie wyse noem en hiervoor het OASE-bestuur respek.

  OASE het in die verlede al by verskeie geleenthede uit sy pad uitgegaan om gesprek te voer met verskeie vaandeldraers van Afrikaners se belange, insluitend met Orania-bestuur, maar sonder enige positiewe reaksie. Ten spyte hiervan is daar baie onlangs op voorstel van OASE se voorsitter, maar danksy en in teenwoordigheid van een van Afrikaners se sterkste buitelandse politieke bondgenote, besoek afgelê aan Orania en is daar gesprek gevoer met Carel Boshoff IV. Die gesprek was soos dit gerespekteerde Afrikaners betaam openhartig, spontaan en konstruktief, al was hierdie aanvanklike ontmoeting nie ‘n geleentheid om met die spreekwoordelike deur in die huis te val nie. Die toekoms sal leer of OASE en Orania gronde vir samewerking het en of daar voortgebou kan word op hierdie aanvanklike gesprekvoering.

  Wat die VVK betref het OASE as deel van die drukgroep se aanvanklike navorsing reeds in 2011 vir byna vyf ure lank met die VVK se voorsitter, mnr. Paul Kruger, in sy kantoor gesprek gevoer. Synde self ‘n regsgeleerde en in die lig van die feit dat OASE se aanslag vir Afrikaners veral geskoei is op internasionale regskriteria vir die verkryging van selfbeskikking, was die gesprek met mnr. Kruger redelik konstruktief. Ongelukkig is die VVK basies ‘n HNP-geïnisieerde en gefinansierde organisasie en die onderliggende oorsaak daarvoor dat die VVK se doelwitte en werkswyses nie strook met internasionale regskriteria en die riglyne van die internasionale gemeenskap wat betref selfbeskikking en veral eksterne selfbeskikking vir minderheidsvolke nie. OASE sien samewerking met sulke instansies gevolglik as teenproduktief en ‘n mors van tyd, geld en energie.

  OASE se voorsitter het in sy gesprek met Carel Boshoff IVdie kwessie van buitelandse aksies aangeraak. Daar is voorgestel dat die minste wat verskillende vaandeldraers van Afrikaners se belange nou al kan doen, juis is om hul onderskeie aksies in die buiteland te koördineer, sodat die buitelandse proses van bewusmaking van Afrikaners se lot onder die ANC-regering en hul Marxistiese bondgenote meer doelgerig en doeltreffender kan geskied. OASE het as eerste doelwit op die drukgroep se agenda spesifiek die bewusmaking van die internasionale gemeenskap wat betref Afrikaners se huidige lot. OASE gaan onverpoosd voort daarmee in soveel as moontlik Westerse lande met wie Afrikaners ‘n kultuur en waardestelsels deel.

  OASE fokus egter om verskeie redes nie op die Vlaminge as potensiële bondgenote vir Afrikaners nie, waarvan hierdie enkeles is:

  • Verskeie Afrikaner-belangegroepe voer reeds geruime tyd gesprek met die Vlaminge, veral met Vlaams Belang wat terloops nie die grootste party in die Vlaamse parlement is nie.

  • Die Vlaminge streef self na onafhanklikheid en is nie verteenwoordigend van ‘n soewereine staat nie. Die internasionale reg is duidelik daaroor dat erkenning (“recognition”) van ‘n nuwe staat se onafhanklikheid suiwer afhanklik is van sodanige erkenning deur ander soewereine state. Totdat Vlaandere nie soewerein is nie, beteken dit dat enige erkenning wat ‘n toekomstige Afrikanerstaat se onafhanklikheid uit daardie oord kry nie internasionale regsgeldigheid sal geniet nie. Dit bly egter belangrik om soveel as moontlik bondgenote in die buiteland op te bou wat enige soortgelyke aksies onder die Vlaminge steeds die moeite werd maak.

  1. Cor, dankie vir jou sinvolle bydrae.

   Dit is positief dat julle reeds met Orania Beweging geskakel het. Hoe meer julle saamtrek en met oop harte na mekaar luister, hoe beter vir almal. Dit gaan nie hier oor wie reg of verkeerd is nie – met so ‘n benadering kan niemand saamwerk nie. Daar is soveel aanknopingspunte, ons sal wys wees om eers daarna te kyk as om die paar verskille tussen ons te aksentueer.

   Ek het vir ‘n wyle op die VVK se Sentrale Komitee gedien en het heelwat persoonlike ervaring opgedoen met die meeste rolspelers daar. My opinie van hulle, in ‘n neutedop, is dat hulle opregte Afrikaners is wat presies dieselfde voel oor ons volk se omstandighede as ek, jy en enige ander vryheidsgesinde Afrikaner. Ek het respek vir hulle en glo dat mens saam met hulle kan werk. Die crux van die saak is dat hulle ook maar net vry wil wees en dis reeds ‘n goeie vertrekpunt.

   Verder dink ek dat jy ‘n paar geldige punte maak en dit sal interessant wees om met jou te gesels oor hierdie onderwerp. Laat weet my wanneer jy weer in die Noord-Kaap is dan maak ons ‘n afspraak. E-pos: kontak@oraniatoere.co.za

   1. Mike

    Dit maak my opgewonde om sulke briewe te lees waar ons mense mekaar eerder ondersteun as afkraak. Ek het al baie gehoop dat OASE en Orania bymekaar sal uitkom en nou lyk dit of daar wel so ‘n moontlikheid is met hierdie skrywes. Dankie daarvoor.

  2. Cor die kern van verskille tussen verskillende Afrikanergroepe en OASE is dat OASE dat nie-volkseie mense ook toegelaat moet word in julle groep omdat dit die buiteland se goedkeuring sal wegdra, wat na alle waarskynlikheid die geval is.
   As daar egter nog voor ons begin reeds weer nie-volkseiemense toegelaat word om burgerskap te kry is dit om weer dieselfde foute te herhaal wat uiteindelik maar weer dieselfde gevolge gaan veroorsaak. Met soortgelyke probleme wat tans geleidelik in die buiteland bewuswording ondergaan moet n mens dalk net n bietjie geduldig wees. Duitsland bv is alreeds besig om binne hulle landswette standpunt in te neem so ook n paar ander lande.

   Wat leiers en ook hulle eie ondersteuners behoort te besef is dat niemand alles presies gaan kry soos hy/hulle dit wil he nie, dus as almal met n oopgemoed, die Afrikanervolk se belange heel eerste plaas en dan die gouemiddeweg neem kan ons volk se sake baie bespoedig word.

 5. Danie Smit

  Gelukkig is Afrikaners nie skape wat sonder om te kyk, agter die voorste skaap aanloop nie. Indien iemand of ‘n organisasie hom / haar as die kompas van die Afrikaner wil sien , sal hulle bereid moet wees, om hulle besluite en rigting wat hul wys te verduidelik en motiveer, aan die Afrikaner, vir wie hulle as kompas wil optree. Orania bestuur skuld die Afrikaner ‘n verduideliking , hoe Orania stigters lede 80% beheer in Orania kan behou, indien Orania so gegroei het soos die Orania beweging beweer , en die stigters lede geen beloning ontvang het, vir hulle aanvanklike finansiele risiko’s nie. Hoe is dit moontlik? Is eiendom eienaars / lede van die aandeleblok skema, net bywoners op die stigters se grond? Verduidelik asb , dat ek ook jul kompas rigting kan volg, en nie my Orania beweging se inskrywing opgee nie , en selfs ‘n besigheid op Orania begin.

  1. Danie, ek hoor wat jy se en verstaan jou vrae.

   Dit is waar dat Orania se stigters ‘n maatskappy (Orania Bestuursdienste) gestig het om die nodige kapitaal daar te stel sodat die grond waarop Orania gebou moes word eers aangekoop kon word by Departement Waterwese in 1991. Orania Bestuursdienste het toe die grond opgedeel en verkoop aan Afrikaners wat hervestig het. Hulle het geen wins op daardie verkope gemaak nie.

   Die oorgrote meerderheid van daardie eerste kopers het intussen hul grond verkoop teen ‘n wins. Sommige persele is seker al tien keer of meer deur nuwe eienaars aangekoop (elke keer teen ‘n wins vir die vorige eienaar). Orania Bestuursdienste ontvang beslis nie daardie wins nie – die verkoper doen wel. Die oordragkoste gaan aan Vluytjeskraal Aandeleblok (Dorpsraad) en word aangewend om munisipale dienste te lewer aan die gemeenskap.

   Orania is ‘n baie goeie voorbeeld van ‘n vryemarkekonomie. Vraag en aanbod bepaal eiendomswaarde – niks anders nie. Ek haal my hoed af vir die stigters wat hul eie geld ingesit het om die grond aan te koop sonder om ‘n wins te maak en enige versekering te he dat Afrikaners gaan hervestig. Dit was waarlik ‘n skoot in die donker gewees. Die enigste rede waarom hulle dit gedoen het is om ‘n stukkie grond onder Afrikaners se beheer te plaas sodat ons dit kan ontwikkel as ‘n volkstaatgroeipunt. Vandag is Orania veel groter as die oorspronklike 147 ha wat aangekoop is omdat gewone Afrikaners hier kom woon het en deur die jare nog grond aangekoop het. Die stigters se droom word dus deur ons gerealiseer omdat ons ook in daardie droom glo.

   Orania se stigters besit vandag beslis nie “80% van Orania nie”. As hulle gesamentlik 10% besit sal dit baie wees. Orania word besit deur gewone Afrikaners, mense nes ek en jy. As ‘n sakeman wat vir 5 jaar betrokke is by Orania en vir byna 3 jaar permanent hier woon, kan ek jou verseker dat ons nog besigheidsmanne soos jy hier nodig het. Afrikaners word in Orania bemagtig en ons kan hier ‘n verskil maak soos nerens anders nie. Daar moet nog diep spore in Orania getrap word, die vraag wat jy jouself moet vra is of jy een van die mense is wat dit wil doen.

 6. Chris Scheepers

  Die vraag bly staan.Vanaf 1960 wat het gebeur dat ons is waar ons nou is?My antwoord die “Broederskap” jy moet hulle eers identifiseer en dan neutraliseer voor jy die stryd kan begin.

  1. Die Broederbond / Afrikanerbond het vandag bittermin tot geen werklike invloed nie. Die paar lede wat nog betrokke is, is stokoud en hou geen bedreiging in vir jou nie. Selfs hulle is besig om oor selfbeskikking te praat. So ontspan, niemand hoef geneutraliseer te word nie.

   1. Chris Scheepers

    Hier waar ek bly is die vrymesselaars spring lewendig en bloed jonk.So ek sal ontspan maar nie saam julle nie.

 7. Gerhard

  Quintin, hierdie is een van jou beste artikels nog, alhoewel dit lyk of jy eers altyd 6 maande na n stelling/argument tot jou sinne kom. Ek is egter veral beindruk dat jy insien dat die gebeure by TUKS nie n goeie besluit/aksie was nie. Niemand sal dit erken nie maar die Afrikaner se posisie op TUKS het versleg toe die VF en Afriforum apart deelgeneem het aan die verkiesing. Beide Afriforum en die VF het verloor i.t.v die kiesstelsel en ons het minder setels gekry en iemand anders swaai nou die sektor.

  Jy is ook in die kol m.b.t die feit dat een party/organisasie/beweging op sy eie nie die Afrikaner gaan red nie. Die feit is dat n groot sterk leier nie binnekort op die voorgrond gaan tree nie. As ek jou ook reg verstaan dan sien jy dit so in dat die VF nie alleen geblameer kan word vir ons probleme nie.

  Ek het nog altyd geglo dat organisasies soos Afriforum, Solidariteit en die VF mekaar indirek ondermyn met die gevolg dat die VF onregverdig as die groot sondebok uitgewys word. Ek was selfs voor die onglangse verkiesing van mening dat Solidariteit hul steun aan die VF moet toegee i.p.v om bekend te maak dat 90% van hul lede DA stem. Cosatu het dan selfs voor 94 tydens die ‘struggle’ die ANC geondersteun. Ek bepleit egter nie n soort alliansie soos die ANC/SAKP/COSATU nie maar soms kan mens iets van jou vyand leer…..

  Wat van n party waar organisasies/vakbonde volle stemreg in die party, soos die vf, kan kry wanneer besluite gemaak word maar egter onafhanklik funksioneer soos wat tans die geval is?

  Maar nou-ja, die probleem is soos jy se: Venyn en dalk sommiges wat die doelwit of ideal onbewustlik ontgroei terwyl ander aspekte belangriker word as die eindlike doel. Die VF/Afriforum,Solidariteit moes al 3 tot 5 jaar gelede saam gestaan het. Dit gaan nou moeilik wees met hierdie akkoorde. Die skade is klaar gedoen en dit het al self voor die tyd begin met die ‘revolusie’ toe Pieter Mulder minister geword het.I.p.v om n alternatief te vestig toe hardloop die Afrikaner soos bobbejane in verskillende rigtings. Die Afrikaner moes al, destyds, bymekaar gekom het om dinge uit te klaar. Die probleem is egter nou ook dat Solidariteit/Afriforum nie meer, al wil hulle, hul steun aan die VF kan toese nie of selfs stemreg in die party kry nie. Hulle gaan groot finansiele verliese lei wanneer die DA stemmers hulle speelgoed uit die kot goei…….

  Die bogenoemde is natuurlik een van vele probleme wat die Afrikaner ervaar op bv. ekonomiese, sosiale en kulturele gebied. Ons getalle in verhouding tot die totale bevolking van SA versleg daagligs wat selfs n toekomstige Orania Volkstaat amper ontmoontlik sal maak.

  Sommiges hier op vry Afrikaner moet my nou weer nie as die vyand sien nie.

  Nasionalisme alleen kan nie die Afrikaner red i.t.v vryheid nie.

  Inderdaad Quintin: n Volk red homself!

  Die Afrikaner moet hom nou bevry van die NP mentaliteit. Ek praat egter van die ‘goeie’ en ‘slegte’ NP. Die ‘goeie’ NP onder bv. Verwoerd en Malan het die Afrikaner verblind.

  Nou moet ons daadwerklik begin om n soort libertynse Afrikaner nasionalisme te kweek waar alle Afrikaners, maak nie saak wie en wat hulle is nie, n plekkie onder die son kry in n vrye land. Die eng nasionalisme van die verlede sal nie meer die probleem oplos nie. Hierdie nuwe soort nasionalisme kan egter net so vurig en sterk wees soos in die verlede.

  Groete

 8. Jan

  Ek is ‘n aandeelhouer van OBD. met R50000-00 wat ek geleen het. My Lening aan OBD is met 15% rente terugbetaal maar ek het nog steeds 2 aandele in OBD. Ek beskou dit as my kosbaarste besitting basseer op die prys wat ek daarvoor betaal het.
  Want
  Ek is intussen gesekwestreer agv van my betrokkenheid by OBD en die ontwikkeling van Orania. Ek het sowat 1,5 miljoen rand skade gely wat eintlik my eie entosiastiese amateuragtige sotheid se skuld was. Ons het destyds ons meubels en klere verkoop vir die gesin se daaglikse behoeftes. Ek het in die buiteland gaan werk om my te red uit die ellende [soos duisende ander soos ek] 8Jaar gelede is ek gerehabiliteer en is ek reeds besig om eiendom te ontwikkel op Orania om in af te tree – vir die oudag die vrugte van my arbeid te kan geniet.

  En om iets wat beter is as niks vir my kinders na te laat. Of hulle dit sal waardeer weet ek nie en is ook nie juis my saak nie. Want mens se grootste en wreedste regter is jou eie gewete.waarmee jy moet saamleef.

  Die pryse wat betaal is deur die ander stigterslede in onsienbare insette en ontberinge en verlies aan eerste wêreld geriewe is onberekenbaar – veral die Boshoff familie -. ter wille van die geboorte van die Volksbaba.

  Die geboortepyne was ontsaglik groot en die uitkoms meermaal vir my gelyk na ‘n miskraam.

  Maar
  Die naelstring is nou geknip en die baba moet nou groei.

 9. Jan

  Dankie vir die geleentheid Cor van Oase.
  Groot waardering vir Oase se visie om ’buitelandse selfbeskikking’ na te jaag.Dis net so noodsaaklik soos al die ander pogings. Die probleem met Oase is groter as wat Cor skynbaar besef : dat ‘n universele regsbeginsel Oase kniehalter naamlik dat jy nie iets kan verkoop / bemark wat nie bestaan nie. Bv ‘n ‘Plan’ of projek is nie verkoopbaar nie.tensy dit basseer is op natuurlike mense..Indien die Afrikaner volk nie bestaan nie kan jy dit nie verkoop nie want dan is dit ‘n piramiedskema. Dan verkoop jy aandele in iets wat nog moet gebeur..
  .
  So dank die Here ons is verby daai stadium met ‘n geween en gekners van tanne balladruk ja maar ons is daar deur. Ons het nou Orania se grondgebied en mens wat daar bly en 5000 in en uitwoners en ons het 30,000 kiesers van ons eie VVK Volksraad.stamowerheid. So Oase het iets om te bemark teen ‘n helse agtergrondgeraas van Boerebekke sonder binnegoed asteware.

  Hierdie goed is so interafhanklik soos die liggaam self – die hande kan nie sonder die oge klaarkom nie.. ‘N Volk is dus ‘n individu met organe en veelvoudige funksies. en die skepping van so ‘n volk kan nie deur die Buiteland en wit of swart vreemdes gedoen word nie – ons moet dit self doen.

  Oase het iets om mee te werk maar hopelik is ek verkeerd met my indruk dat hulle onwillig is om met die materiaal tot hul beskikking die nodige steun vir selfbeskikking te bemark omdat hulle ambivalemt is. Nog vis nog vlees [Net soos Praag.bv]. Dislojaal ?? wat ek darem nie wil glo nie.

 10. Jan

  Gedink aan regsbeginsels:

  Met my sekwestrasie het my kurator geensins belang gestel in my twee OBD aandele nie.omrede dit absoluut niks werd is in vreemde hande nie.

  Wat is my 2 OBD aandele werd as ek more sou verkas na ‘n beter uitsig, dink u? Wie is bereid om dit te koop en wat sal hulle betaal dink u?

  Vir my koop dit bedryfs – handelsregte en verblyfsregte maar ook Burgerregte in my eie Stamowerheid. Maar dit kan nie verkoop word nie. Dus nie ‘n vryemark item nie.

  Internasionale regskenners van die ontwikkelingsbank het destyds ons eenparig ge-adviseer om eerder te gaan vir aandele blok skema maar dit koppel aan kapitaalgroei en ontwikkeling. Sodat die moeder/ houerliggaam altyd die billike markwaarde van die eiendom moet waarborg/ betaal tydens vervreemding van die aandeleblokke. Dis beter as die bekende aftree-oorde wat bitter min kapitaalgroei waarborg.maar dit beheer ook die markwaardes op die regte manier.

  Hierdie Orania gebiedsowerheid is reeds 2 maal groter as Falkland en net so groot soos St Helena met 5000 kiesers en Rehobot gebiet.Stamgronde en Opperman Familie Trust gronde ens.

  Nou het ons ‘n Volksowerheid/ stam owerheid van die VVK maar hulle het nie grondgebied nie tensy hulle Stellaland kan terugwen……. EN dit is MI absoluut vanselfsprekend dat al die 30000 kiesers van die VVK reeds kwalifiseer as burgers van die Orania gebied.

  Daaroor moet daar gedurig met mekaar gepraat word en nie net een maal elke twee jaar nie.
  Want dink net die ontsaglike moontlikhede. Maar op die moment het ons meesterbouers nodig ambagsmanne en vakmanne…want daar is reeds te veel werk.

  Met die grootste trots sien ek die advertensie van Kenweb op PRAAG – produk van Orania deur Andre vd Berg wat in New Zeeland sit!! ‘n Produk vr alle Afrikaners in diaspora.
  Almal met skoolkinders in die vreemde moet die skitterende produk koop. Dis ‘n morele lewensreg om vir jou kinders ‘n geestelike tuiste te skep gebore in Orania.

  Andersyds [op uiters siniese noot] is dit jou basiese mense reg en geboortereg en internasionale reg om ‘n gemors van jou lewe te maak!! En aldus vir jou kinders niks na te laat nie.

 11. Jan van Zyl

  Ek verstaan nie altyd hoekom die Volksraad soms teenoor Orania geplaas word nie en is diegene wat dit doen seker nie behoorlik ingelig nie. Die Volksraad steun die gedagte van Orania ten volle, ‘n baie groot getal Orania inwoners het in die VVK verkiesing vir die Volksraad gestem en is daar meer fisiese ondersteuners (beleggings, eiendom ens.) van Orania onder lede van die VVK as enige ander groepering. Dus nie vyande nie.

  Die roete is egter so bietjie verskillend: Op Orania glo die leiers daar om eers ‘n werklikheid te vestig (met genoeg inwoners) en dan ‘n verkiesing (referendum) tot onafhanklikheid te hou (of oorlog, maar hoop ek nie dit is die beplanning nie). Die VVK en ondersteuners voel dit neem bietjie lank en iemand moet tog ‘n mandaat he om namens die volk te praat (anders gaan geen en niemand na jou luister op jou eie selfaangestelde mandaat nie). Daarom nou al mandaat gee en met mandaat onderhandel, teenoor gebied vestig en dan met werklikheid plus mandaat onderhandel.

  Dat bovermelde verskil enigsins rede tot tweespalt is laat die meeste mense stom, maar ongelukkig wil sekeres van so ‘n verskil ‘n oorloggie maak. Indien die VVK suksesvol is, wen almal. Indien Orania suksesvol is, wen almal. En die beste is nie een trap eintlik op die ander se tone nie. Sekeres glo egter Orania is meer prakties en werklik, en dit is goed. Hul word nie bedreig deur die Volksraad nie en die Volksraad bedreig hul ook nie.

  Daarom dat die pogings van Orania en Volksraad liewers nie as teenstrydig beskou moet word nie maar eerder ondersteunend tot die groter saak.

  1. Jan, jy maak ‘n baie sterk argument en ek stem ten volle saam met jou.

   Ek dink hierdie is die eerste keer dat mense van Orania, VVK en OASE ‘n sinvolle gesprek voer sonder om vir mekaar se strotte te mik. Daar is soveel terreine waar ons kan saamwerk en as ons die verskille op ‘n volwasse manier benader (en verstaan) hoef daar nie eens daaroor gedebateer word nie.

   Orania: ontwikkel ‘n de facto werklikheid wat reeds self geskep is en brei van daar af uit met toenemende bedingingsmag en hulpbronne onder eie beheer.

   VVK: verkies verteenwoordigers wat ‘n mandaat het om namens ‘n groep te beding vir grond en ander hulpbronne waarmee ‘n werklikheid geskep kan word.

   OASE: daar is reeds ‘n gebied waar Afrikaners in groot getalle woon en wat in die toekoms kan afstig mits omstandighede dit toelaat.

   Al drie benaderings kom neer op Afrikaner selfbestuur binne ‘n geografiese entiteit. Daar is meriete in elke benadering. Sukses hang egter af van die vermoe van elke benadering se ondersteuners om hul doelwitte te bereik. Dus is dit logies om eerder tyd te spandeer om die doelwitte te bereik eerder as om met mekaar te stry oor watter benadering die haalbaarste is.

   Punt is: enige poging om Afrikaner selfbestuur binne ‘n Afrikaner grondgebied te implementeer is beter as om apaties te wees, te transformeer of emigreer.

   1. Jan van Zyl

    Quintin, nou nie om te stry oor watter benadering die haalbaarste is nie, maar glo ek dat in teorie die VVK die regte gedagte het maar kan so ‘n Volksraad daaruit verkies eers sukses bereik indien dit deel van ‘n grootse volksbeweging na vryheid is. Dit is ongelukkig nie nou so nie en in praktyk moet ek erken is daar nog sekere praktiese uitdagings wat voorle.

    Daarom dan dat Orania sommer meer positief klink en voel: Mens kan mos sien dinge gebeur. Orania met 1000 inwoners is egter ook nog nie in die posisie om werklikhede op groot skaal te verander nie, maar die praktiese werkswyse om daardie konsentrasie wel na een te neem waar genoeg getalle en infrastruktuur tot groot verandering bydra gee ons mense iets vatbaars om voor te glimlag. En die klein veranderinge (eerder verbeteringe) in ons volk se saak deur Orania en in ‘n mindere mate Kleinfontein gevestig is reeds groot spronge in vandag se situasie.

    Ek dink of ons almal daarvan hou of nie gaan die verloop van ons volk se toekoms nie heeltemal wees soos wat OASE of VVK or Orania voorstaan nie maar dalk eerder ‘n vreemde onvoorsiene kombinasie van gebeure. Ons kan nie voorspel nie maar aan die ander kant wel solank onsself inrig om die toekoms beter toegerus tegemoet te gaan. En daarvoor is Orania en regsprosesse tot vryheid asook ‘n aanvaarbare mandaat van wesenlike belang.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s