Benodig: Gesprekke met ons bure!

 

Verkiesingskoors, onder die deel van die Suid Afrikaanse bevolking vir wie dit nog betekenis het, se eerste simptone het begin uitslaan. Die DA wat ‘n bewindsoorname fantaseer, het ‘n “sagteteiken” om aan te val gesoek en met hul jeugliga sy visier op Kleinfontein gerig!

Die netjiese diplomatieke voetwerk van die Kleinfonteiners het die DA-jeugliga bedroë daarvan laat afkom! Sodoende is meer wind uit die liga seile gehaal as tydens hul onlangse ekskursie by N’kandla.

Die Orania Beweging, wat al gesout in die hantering van dié tipe moedswillige optrede deur skoorsoekers raak, het dan ook die DA-jeugliga uitgenooi tot ‘n gesprek om hulle op hoogte van ons doelwitte te bring. Die persepsie van die “Boere” wat met onheilsplanne die “wrede apartheid” wil laat herleef, vorm die basis van van te veel ‘swartes’ se argumente! Onder hulle is daar warm debatte oor hoe om ons geheel en al te ontmagtig, aan die gang!

Ons word as die vyand beskou wat die Afrikane se vooruitgang terughou! Dié wanpersepsie moet óns regstel want dis iets wat net ons kan doen. Om met sulke ‘onbekeerde’ en vyandige buitestanders, soos dié, te praat is nóu belangriker as om, skouerkloppend, jou saak tussen vriende te debatteer en te herbevestig.

Onafhanklik wees, in ‘n eie en vrye deel van dié land is immers ons mikpunt. Daaroor voer ons onderling heftige debatte met mekaar maar tenspyte van kort periodes van ‘vryheid’ was dié ideaal nog nooit ondubbelsinng verwesenlik nie. Sommiges het die ideaal afgeskryf, andere is vurig daarvoor.

Dié gevolglike onderonsies wat so veroorsaak word, hou ons besig en maak dat ons die weerstand, wat van buite af kom, ignoreer! Kom ons, die pro-groepe, kry ons huis in orde om sodoende dan uit een mond te praat sodat diegene buite ons kring, ‘n duidelike beeld van ons doelwitte en koers kan kry! Alleenlik dan sal ons met oortuiging ons saak kan bemark.

Huidiglik slinger die pro-groepe, soos rebelse tieners, beskuldigings onderling, van alles en nog wat, oor-en-weer. Onbetrokkenes en vyande spot graag dat Afrikaners, waar daar drie bymekaar kom, hulle vier politieke partye stig.

Is sulke bontpratery ‘n aangebore kenmerk by ons of is dit maar net ‘n natuurlike en te verwagte verskynsel wat in tye van vervreemding en ontwrigting, by volke, kop uitsteek? Skarrel gemeenskappe in moeilike tye, in hul soeke na balans, maar so rond? Vervreemding en ontwrigting was immers die dryfvere wat aanleiding tot die Groot Trek gegee het.

Die Trek was ‘n traumatiese gebeurtenis en dié trekgroepe, waar hulle hulself ookal later gevestig het, moes opnuut bindings smee en rangordes vestig. Dit moes dan ‘n sterk en gesonde gemeenskap na vore bring.

Onder ons het dit nie oral so gewerk nie? Waar het dit ontspoor of was ‘n nuwe ordening net nooit die geleentheid tot voltrekking gegun nie? Die Britse-imerialiste het ons deeglik ondermyn. Uit eie geledere was daar manipulatiewe pogings tot binding maar was, bygesê, met ‘n outoritêre aanslag gedoen! Dit het gefaal en het ons verder verdeel.

Kan ons foute hierin gemaak identifiseer en ‘n ‘regstelling’ maak? As ons suksesvol in ons pogings tot binding in eie geledere wil wees, sal dit deeglik en eerlik onder die loep moet kom! Kleinfontein se stofstormpie moenie toegelaat word om orkaansterkte te bereik nie!

Vyandige gesagstrukture is nie iets nuuts aan ons nie, ons het darem al so ‘n paar van dié tipes se winters oorleef. Die probleem is net dat ons neig om hul felheid te geringskat! Onderskat nooit jou teenstander nie!

In dié winter se koue is baie van ons nou aan die genade van die elemente oorgelaat. Die staat wat beperkings in die werksplek op ons plaas en die algemene swak ekonomiese klimaat het sake verder, vir ons laat verswak. Die ekonomiese omstandighede waarin sommige van ons verkeer, wek kommer en aksies soos die van die destydse Reddinsdaadbond, lyk nou nodig.

Dit bly nogtans ons probleem en hoef nie oordryf te word om met ‘n ‘kry my jammer’ by die Britte of elders simpatie te loop soek nie. Die wyse waarop die Helpsaamfonds in Orania die probleem benader behoort die maatstaf te wees. Hand was hand. Daar moet ‘n teenprestasie wees.

Orania, tenspyte van al die wanpersepsies wat daarom geskep was en steeds word, dui nietemin ‘n nuwe begin vir ons aan. Die nugterheid waarmee die projek vorentoe beur, is besig om sy felste kritici te beindruk. Tog bly die vraag: Is dit genoeg?

Kritiek teen Orania is selde grondig of deurdenk en dui op ‘n weerstand met sy wortels in vooroordeel en wanindrukke aan. Tog vorm mense na aanleiding sulke kritiek hul menings. Diepte ontbreek!

‘n Gebrek aan diepte was dan ook te siene in die DA-jeugliga se emosioneel opgewarmde ‘stormloop’ by Kleinfontein. Soortgelyk was Malema en sy gevolg se ‘bestorming’ dan ook van Orania. Ons moet hierdie mense bereik en in gesprek met hulle tree. In my kontak met hulle, vind ek hulle gretig om te ‘leer’. Dis ‘n braakveld wat op ons wag.

Die vraag is net: Is ons opgewasse daarvoor? Hoeveel van ons word nie ook maar net by sulke prosessies emosioneel warm gepraat net om dan later, in ‘n nugtere debat, bollemakiesie te loop slaan nie?

Ek herinner my goed aan ‘n foto van ‘n jong Leon Wessels, fors sit hy op sy perd, pure Boer! Was dit ‘n gebrek aan insig van dit wat sy emosionele vertoon in die perde-optog moes simboliseer wat tot sy latere bollemakiesie aanleiding gegee het?

Afrikaners bestaan vandag uit verskeie faksies of stamme maar is tog nog een volk. Sommiges se definisie van hul Afrikanerskap verskil hemelsbreed van die van andere. Dis goed so want, solank as wat daar gepraat word, lok dit prikkelende gesprekke uit wat beter onderlinge begrip meebring. Praat word daar wel gepraat maar weereens, te eksklusief in die binne kringe.

Die Afrikanergesprek sal ‘n ernstiger noot moet begin aanslaan, dis nie verkiesingswerwing waarmee ons besig is nie! ‘n Sinvolle toekoms vir ons is op die spel! Nie net sal ons uit een mond moet praat nie maar ander groepe wat deur ons bedreig voel sal ook mee in gesprek getree moet word.

Ons mag dalk agterkom dat dit nie die ANC is wat ons grootste vyand is nie, hulle het immers nog nie enige direkte vyandigheid jeens Orania openbaar nie! Selfs die geluide teen Kleinfontein kom nie van heel bo af nie!

Daarenteen: Ignoreer ons die swart groepe se persepsies sal tannie Botox Zille se grapjas-gevolg dalk die jagseisoen op ons as oop verklaar.

15 gedagtes oor “Benodig: Gesprekke met ons bure!

 1. Andre de Kock

  Korrek Ben! Ek sien Obama besoek suid-Afrika binnekort. Is daar al ‘n amptelike uitnoding aan die Wit Huis gestuur vir hom om Orania te besoek? Ek dink dis uiters belangrik om so uitnodiging die lig te laat sien-al word dit nooit aanvaar nie.

  1. Andre , Ek stem saam met jou , maar alles op sy tyd. Kan jy dink watse wêreldwye media impak so besoek sal ontlok – dit sal ongelooflike wees, maar die probleem is dat alhoewel Orania pragtig aan die groei is , het hy wel n ver pad om te stap. Sy grootste sleutel tot sukses gaan oor rand en sent. Orania moet alles in sy mag doen om ernstige beleggers van reg oor die wêreld te kry , ek praat nie van skenkings nie , ek praat oor die opbou van n sterk ekonomie. Orania het baie ondersteuning , en is eksepsioneel as n gemeenskap ontwikkeling, maar mense sal Orania eers ernstig vat sodra dit lyk of ander hulle ook ernstig opgevat, en wat ek bedoel deur dit is , is dat Orania die beeld van welvaart moet weerspieël, en dat Orania nie net gaan oor sy kontroversiële status in Suid-Afrika nie. Kyk na die artikel en sien wat ek bedoel : http://www.2oceansvibe.com/2013/05/27/mr-steyn-city-one-of-south-africas-richest-men-is-developing-his-own-private-city-in-jhb-gallery/

 2. Andre de Kock

  Gerhard-Jy is heeltemal verkeerd. Die beginsel van selfregering het NIKS-Absoluut NIKS met ekonomiese welvaart te doen nie. As dit het sou Suid-Soedan nog duisend jaar tevergeefs moes wag. Dauw Steyn se Privaat stad het nog minder daarmee te doen. Daar is ten minste 100 Amerikaners wat sulke pekke besit. Rush Limbaugh bly alleen in 5 huise-wat het dit te doen met selfregering? Ons wil nie “brag” nie-ons wil onsself regeer. Die ekonomiese haalbaarheid is die voertuig-maar dit is nie beginsel nie-dis ‘n yuppie uitkyk en fataal. Israel het van die hoogste inflasiekoerse in die wereld en leef omtrent net van Amerikaanse donasies. Vertel vir die Palestyne hulle moet eers almal in huise bly en nie in vlugtelingskampe nie-voordat hulle selfregering erken kan word.Die Kongo, Zimbabwe. Liberie, Niger, Burundi, Sentraal Afrikaanse Republiek, Eritrea, Sierra Leonie, Malawi en Togo is die tien armste lande in die wereld-en hulle is almal onafhanklik.
  Die gemene deler is dat jy die grootste konsentrasie van jou bevolkingsgroep in ‘n sekere area moet wees-en dan moet jy darem ook onafhanklik WIL wees.
  Dis die bangmaaktegniek van die Nasionale Party van 1994. As die wereld nie met ons besigheid wil doen nie en niemand wil teen die Springbokke speel nie, is ons gedoem.

  1. “Dis die bangmaaktegniek van die Nasionale Party van 1994. As die wereld nie met ons besigheid wil doen nie en niemand wil teen die Springbokke speel nie, is ons gedoem.”

   Andre , jy verstaan my verkeerd en jou stelling hierbo bekommer my grootliks. Ek dink ek is net n paar tree voor jou – dit punt wat ek wil maak is – hoe gaan ons Afrikaner self-beskikking en inderdaad Afrikaner vryheid bereik? Orania bied Afrikaner self beskikking aan…hoeveel mense woon daar, optimisties 3000? Hoekom? My punt wat jy so afjak is dat ons op die ou ende ons vryheid gaan moet koop, hoe anders gaan ons al daai land koop? hoe gaan ons werk skep? Hoe gaan ons hernuwende stig? Ons moet bou en floreer – sterk Afrikaner ekonomie, want wat anders is die punt – Help veel ons het ons kultuur en taal , maar ons lyk en lewe soos iraq…dit help niemand. Dis skep die beeld van welvaart en suksesse uit , en ons eie mense sal ons volg , en die wêreld sal saam met ons stap. – Bemarking 101!

  2. Dante Strauch

   Andre jy is reg as jy se self-beskikking het niks met ekonomiese welvaart te doen nie- maar watter tipe selfbeskikking is dit? Plakkerskamp Afrikaners wat in vlugtelingkampe bly? Jammer maar dan los ek dit eerder! Volhoubare ekonomiese welvaart is die eerste en beste ding wat ons selfbeskikking vir ons kan bewerkstellig. Die paar van ons wat hier praat sal nog iets doen vir ideologiese redes maar hoeveel ander sal? ‘n Groeiende ekonomie en “middelklas” werksgeleenthede sal mense wen vir die Volkstaat al het hulle nie vroeer so gevoel nie.

 3. Jan

  Oeee julle moet asseblief ‘n uitnodiging aan Obama stuur!!! Absoluut skitterende gedagte. Ons moet wys ons is ernstig – ons dade en woorde moet ooreenstem. So moet ons ons saak bemark met die boodskap wat almal se verbeelding sal aangryp:
  Meneer President of Afrikaner Biljoenêr : Orania het toegang tot Afrika se wit dinkskrum van korrelbedreaktor tot medies. Ons is gewillig en bereid om julle makulu beleggers se belange te bevorder meer as enige ander Volk op die kontinent – want ons ken Afrika.
  .
  Gaan sien die Afrikaner Biljoenêrs en regter Goldstone die makuku internasionale regter van Kosovo. Ek is oortuig van hulle goedgesindheid. jeens Orania.

 4. Jan

  Robert Kennedy het destyds die manskoshuis op Stellenbosch Eendrag besoek op uitnodiging en dit was ‘n grooooot fees en groot sukses.

  Toe word John en Robert vermoor nadat Verwoerd vermoor is.

  Man dink net die ontsaglike simboliek indien Obama van die wonderlike Boere gasvryheid op Orania sou gebruikmaak!!!

 5. Anthony Schlemmer

  Huidiglik is ons getalle in Orania nog piepklein. Wat gedoen moet word soos beskryf deur Ben, is uiters belangrik.
  Groot getalle plaas jou egter in ‘n BAIE groter magsposisie! Dan hoef ons nie soseer te soebat en te verduidelik nie.
  Ek wens ons kan net ‘n “groei inspuiting” kry, van watter aard ook al……

 6. Andre de Kock

  JP-ek sien jou kommentaar is nie hier nie-dis hopelik gesensor. Gaan Google gou: “Hoe om nie commin te wees nie”

 7. Andre de Kock

  Ekonomiese welvaart as voorwaarde vir Selfstandigheid is ‘n pragtige ideaal. As jy egter in ‘n situasie beland waar jy na ‘n plek toe moet vlug met net die klere aan jou lyf om jou eie bas te red gaan al daai droompies na die maan. Kom ons hoop en bid en bly tussen die vreemdes en betaal belasting en assimileer ons kinders in veelrassige skole en betaal die tuindienste en verag Afrikaners in plakkerskampe en bou hoer veiligheidsheinings en wag vir iemand met geld om vir ons ‘n ekonomie te gaan skep sodat ons net hoef aansoek te doen om ook daar te gaan bly.

  Eugene Terreblanche het eenkeer gese: ” My Volk het ‘n Hoer geword”

 8. Andries Lombaard

  Ben, ek lees jou optimisme oor gespekvoering, en ja doen so. Maar weet dit: geen gesprek met Afrika gaan blywende resultate hê nie. Afrika het ‘n te kort geheue.

 9. tulp

  Goed artikel, Ben. Bedankt ervoor. Inderdaad opvallend, dat Kleinfontein de aanval van DA zo goed heeft opgevangen. Ik had dat niet verwacht. Overigens moeten wij blijven rondvertellen, wat duidelijk genoeg is: Afrikaners gaan niet overleven onder de huidige politieke situatie. Die situatie kan door Afrikaners niet via democratische verkiezingen veranderd worden. Afrikaners zijn te klein in getal. De enige uitweg is: een eigen land, een Afrikaner-republiek. De enige geschikte plek daarvoor is het gebied van de Noord-Kaap. Afrikaners moeten daarheen trekken. – Afrikaners moeten alle krachten inzetten voor de volkstaat! Afrikaners kunnen het zich niet veroorloven om anders te doen. —- Jouw oproep tot overleg en toenadering tot onze buren, ondersteun ik volledig. Met name ook die buren die de volkstaat niet goed gezind zijn. Orania heeft de DA uitgenodigd voor een kennismaking. Uitstekend, uitstekend.

 10. Al vir dekades heers daar in Afrikanergeledere spanning tussen diegene wat ‘n mens as pragmatiste kan beskou en dié wat idealiste genoem kan word. Dan is daar nog diegene wat glad nie in volkskap en identiteit belang stel nie en net toevallig Afrikaners is en hulleself eerder iets anders noem. Hierdie groepering streef gewoonlik net na meer van die materiële en lewe asof daar geen toekoms en geen nageslag is nie. Van hulle praat ons nie eers nie.

 11. Andre de Kock

  @Judy. Tref weereens ‘n vergelyking met die Jode. Voor die Wereldoorlog het miljoene in Europa gewoon. Hulle Joodskap was ook net toevallig en hulle het daagliks funksioneer as Pole, Duitsers, Nederlanders, Franse totdat Hitler hulle bewus gemaak het van hulle identiteit. Wed jou hulle het geskop en skree dat hulle nie Jode is nie.
  Intussen het ‘n klein groepie Zioniste begin om Israel te bewoon en hulself te beywer vir ‘n Joodse Volkstaat. Tot vandag toe nog word die Zioniste verguis deur ‘n groot aantal Jode wat elders soos in Amerika tuiste gevind het. Hierdie situasie sou homself seker nog tot vandag toe uitgespeel het as dit nie vir die Nazi’s was nie.
  Pas nou hierdie situasie op die Afrikaner toe en jy bevind jou in een van 3 groepe:
  1. Die Zioniste-groep wat Idealiste en pragmatiste is.Oraniers
  2. Die Jood wat nie van beter weet nie en assimilleer en net probeer oorleef-die meerderheid Afrikaners.
  3. Die Anti-Zioniste wat polities bewus is maar nie die Volkstaat as ‘n oplossing sien nie.

  Ons moenie moed verloor nie-die laaste groepie is die kleinste.

  Al wat kort is ‘n “Hitler”.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s