Skakeltoer deel van Afrikaner se opstaan uit as

carel-boshoff

Vlaandere: Carel Boshoff bied ‘n lesing aan oor Afrikanervryheid

In die dae van die Volkstaatraad, toe die volkstaatgedagte die hoogste mate van formele erkenning binne die Suid-Afrikaanse politiek geniet het, was die vraag na die internasionalisering van ons saak dikwels aan die orde.

Internasionale bemiddeling is selfs met betrekking tot Afrikanerselfbeskikking in die vooruitsig gestel indien ’n interne skikking nie bereik kon word nie. Dit is ou nuus dat sulke vooruitsigte deur niks soveel ondermyn is as deur Afrikaners se eie onvermoë om oor die “hoe, waar en wat” van ’n volhoubare selfbeskikkingsmodel saam te stem nie.

Vir die ondersteuners van Orania en die Noordwes-Kaap Volkstaat was dit ’n frustrerende ervaring, want ons plan het aan al die eise van volhoubaarheid en billikheid voldoen en het ’n goeie ontvangs by diplomate en ander internasionale waarnemers geniet, maar het meer opoffering vereis as waarvoor die meeste Afrikaners en Afrikanerleiers kans gesien het. Daarom dat ons ook destyds, selfs met ’n mate van opwinding, die internasionalisering van óns saak bespreek en oorweeg het.

Dr Chris Jooste, destyds lid van die Vryheidstigting se Uitvoerende Raad, het ’n verslag ingedien waarvan die sleutelpunt eenvoudig die volgende was: moet niks begin wat nie volgehou kan word nie; ’n eenmalige besoek of ontmoeting kan deure oopmaak, maar intenasionale skakeling is ’n langtermynprojek en sukses sal slegs met verloop van tyd behaal word.

Die gevolg was dat ons gekonsentreer het op die tuisfront en op internasionale besoekers aan Orania eerder as om teen hoë koste die wye wêreld in te vaar. Op dié wyse is inligting oorgedra en vriende geïdentifiseer wat later weer opgevolg kon word.

Buiten vir indirekte skakeling deur leiers wat in ‘n ander hoedanigheid of op eie koste besoeke aan die buiteland gebring het, het die eerste skakeling onder ons eie vaandel met belangstellendes in Europa eers ’n goeie tien jaar ná dr Jooste se verslag plaasgevind, toe ek en Frans de Klerk, destyds uitvoerende hoof van die Orania Beweging, in 2007 ’n besoek aan Nederland en Vlaandere gebring het.

Bestaande verbintenisse is opgevolg, vriendskappe aangeknoop en ons saak is eerstehands gestel aan mense wat andersins net daarvan gehoor het. Dit het die deure vir ’n volgende besoek in 2010 geopen toe Frans en Rian Genis, naas ons stamlande, ook aan Suid-Tirool besoek gebring het en die bande met hulle Afrikaner-entoesiaste, wat self al in Orania was, verstewig het.

Teen dié agtergrond is dit duidelik dat ons onlangse besoek aan Nederland, Vlaandere, Suid-Tirool, Duitsland en Switserland, waartydens ons deur vriende-organisasies, goedgesinde partye en meningsvormers ontvang is, danksy die bemiddeling van ons ambassadeurs, van groot betekenis is.

Van die twaalf toerlede het tien dit op eie koste aangepak en is net my en Jaco se koste deur die Orania Beweging gedra. Die onderliggende boodskap was egter duidelik: dat voortgesette skakeling deur ’n groter groep Oraniërs tot meer vriendskappe en vaster verbintenisse as ooit voorheen gelei het.

Hoewel dit telkens weer duidelik geword het dat ons verantwoordelikheid vir ons eie toekoms moet aanvaar, is dit enorm bemoedigend om te weet dat ons op die morele en materiële steun van vriende en volksgenote in ons stamlande kan staatmaak. Ons omgang is deurgaans deur wedersydse hartlikheid en eerlikheid gekenmerk, met ander woorde ook deur goedbedoelde kritiek en kritiese vrae wat ons weer geslyp het in ons denke en ons aanbieding daarvan.

Aan die ander kant het dit ons ook blootgestel aan die omvangryke geskiedenis en tradisie waarvan ons voorouers deel was en waaruit ons ook weer kan put. Beide die geestelike en fisiese kultuurgoedere wat ons bestaan op ’n dikwels vergete wyse gevorm het, het weer ’n versterkende uitwerking op ons gehad en sal op die duur onder andere in Orania se stadsbou neerslag vind.

Oor hierdie projek kan ’n hele boek geskryf word, maar opsommend kan ons sê dat die ontwrigte verhouding tussen die tweede Afrikaner en sy stamlande gedurende die vorige eeu stadigaan besig is om te herstel en dat die derde Afrikaner kan uitsien na ou én nuwe verbintenisse wat ons herrysenis uit die as gaan help gebeur.

Carel Boshoff

President: Orania Beweging

3 gedagtes oor “Skakeltoer deel van Afrikaner se opstaan uit as

 1. Willem van As

  Dit was lekker om die skakeltoer op die Orania Beweging se facebook blad te volg. Ek wil nog graag ‘n draai in Europa gaan maak, en dit was lekker om dele van Europa deur die Orania Beweging se oe te sien. Ek dink nie enige ander Afrikaner groep so soveel of enige steun vir Afrikaner selfbeskikking gekry het nie.

 2. Uitstekend! Dit is opvallend en baie bemoedigend dat Orania Beweging plaaslik asook in die buiteland toenemend beskou word as die ideologiese leiers van die Afrikaner se vryheidstrewe.

  Hierdie skakeling maak soveel deure vir ons oop wat handel, toerisme, akademie, belegging ens. aanbetref. In een woord opgesom: Skitterend!

 3. “Uitstekend! Dit is opvallend en baie bemoedigend dat Orania Beweging plaaslik asook in die buiteland toenemend beskou word as die ideologiese leiers van die Afrikaner se vryheidstrewe.”

  Hoe dan anders, die Orania Beweging is die enigste beweging wat iets bied waarin daar gewoon, gewerk, geleer en vakansie gehou kan word. Die enigste wat hul sê hul doen maak.

  ‘n Beweging wat nie op die negatiewe staatmaak om mense mee bang te maak, in die hoop dat hulle Orania toe sal vlug nie maar wat op die positiewe aantreklikheid van ‘n gesonde gemeenskap fokus.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s