Afrikanervryheid

valogo-klein
Ons lewe vandag in interessante, tog uitdagende tye. Die aarde het nog nooit so ’n hoë menslike bevolking gehad soos vandag nie. Kompetisie vir basiese hulpbronne soos water en landbougrond neem toe. Voedselsekerheid stel groot uitdagings vir die mensdom en het ’n absolute noodsaaklikheid vir oorlewing geword.

Die wêreld het in ’n betreklik kort tydperk onherroeplik verander. Tegnologiese vooruitgang het ’n ongekende impak gemaak op mense se leefstyl en behoeftes. Met die koms van die internet het die wêreld sodanig gekrimp dat nuus binne etlike sekondes oor die aardbol versprei.

Toegang tot kennis is nog nooit so vrylik beskikbaar soos vandag nie. Gemeenskappe wat hierdie tegnologiese middele tot hul voordeel aanwend styg bo ander uit met die gevolg dat die gaping tussen ryk en arm daagliks vergroot.

Elke mens op aarde is deel van ‘n spesifieke kultuurgemeenskap. Alhoewel die interafhanklikheid van gemeenskappe verhoog het, het inspraak oor besluite wat die wêreld om hulle beïnvloed sekerlik een van die belangrikste voorvereistes vir hul oorlewing geword. Gemeenskappe van ‘n hoogs kompeterende wêreld kan eenvoudig nie vandag bekostig om magteloos te wees en aan die genade van ander oorgelaat te word nie.

Die breë Afrikaanse gemeenskap is ’n diverse groepie op hierdie aarde en staar vandag vele bedreigings in die gesig. Dit is nie nodig om hier na al dié probleme te verwys nie. Wat egter opvallend is, is die feit dat Afrikaanssprekendes oor die algemeen en Afrikaners in besonder vandag beperkte inspraak het oor hul gemeenskaplike belange en aangeleenthede wat elke individu direk beïnvloed.

Die Afrikaner se enigste alternatief vir die dag tot dag oorlewing in ’n wêreld waarin ons wyd verspreid en aan ander groepe se besluite uitgelewer is, is om saam te groepeer in ’n gebied waar ons daadwerklik inspraak oor ons belange kan uitoefen.

Deur die toepassing van basiese begrippe soos selfbestuur en eie arbeid binne ’n gebied onder ons eie beheer, skep Afrikaners vir onsself ’n gelyke speelveld waarop ons nie net gaan oorleef nie, maar ’n regverdige kans het om onsself te bemagtig. Dit is die punt waar ons weer in ’n staat van vryheid verkeer.

Orania is die tasbare en sigbare entiteit waarin Afrikanervryheid vandag gestalte vind. Ieder en elk wat met die Afrikanervolk identifiseer het ’n roeping om hierdie werklikheid te koester en binne ons individuele vermoëns by te dra sodat Orania kan groei tot ’n staat in eie reg. Dit is die punt waar ons weer oor ’n vry staat beskik waarin ons en die nageslag ’n seker toekoms het.

Daar is baie maniere waarop Afrikaners vandag betrokke kan raak by Orania. Vry Afrikaner is een van vele kanale wat deur Oraniërs geskep is om vooruitgang van ons groeiende gemeenskap en die groterwordende volkstaat-gebied onder ons beheer te bewerkstellig.

Alhoewel idealisme ’n groot deel van ons mondering uitmaak, is Vry Afrikaner se hoofdoelstelling en konkrete raison d’être die onbaatsugtige skepping van welvaart vir ons volk.

Almal wat betrokke is by ons genootskap bring positiewe energie, kreatiwiteit en spesiale talente na die tafel toe. Ons vorm ’n sinergie van al hierdie middele en wend dit aan om ekonomiese ontwikkeling en werkskepping te versnel, die vryheidsideaal opnuut te verpak en te verkondig en om wedersyds voordelige oplossings te vind vir die uitdagings wat ons moet oorbrug op ons roete na vryheid.

Vele hande maak ligte werk. By Vry Afrikaner maak ons werk daarvan om te skakel met ander vryheidsgesinde organisasies en instellings wat op verskeie terreine groot werk doen om Orania te bevorder. Sodoende skep ons onderlinge samewerking, vertroue en eensgesindheid.

Ons het ’n duidelike ekonomiese inslag en die oorhoofse gedagtegang by Vry Afrikaner word gekenmerk deur entrepreneurskap en die beginsels van die vryemarkekonomie. Eerder as om ’n staatstigtende rol te speel, beywer ons onsself om ekonomiese werklikhede te skep en te bestuur wat staatstigters met verantwoordelikheid kan aanwend om hul taak mee te vergemaklik.

Die Vry Afrikaner Ontwikkelingsfonds is gestig om ontwikkeling van dié ekonomiese werklikhede te versnel en daardeur Afrikanerwerkskepping, meerderheidsbesetting van die volkstaat-gebied en uiteindelike vryheid te bevorder. Ons bemagtig entrepreneurs deur te belê in ontwikkelingsprojekte, veral besigheideiendom, en nuwe sakeondernemings. Ons lede verdien jaarliks ‘n inkomste uit die dividende wat aan ons uitbetaal word en die huurinkomste wat ons genereer.

Die Vry Afrikaner Mediakantoor behartig die bemarking van ons projekte en bedryf ons blog, webwerwe en sosiale media. Ons hou duisende lesers op hoogte van gebeure in die volkstaat en versprei inligting wat spesifiek handel oor ontwikkelingsprojekte, ekonomiese aangeleenthede en Afrikanerselfbeskikking.

Met eerbied erken ons dat die lot van ons volk nie in ons hande alleen berus nie.

Die Here is ons Herder en Sy wil sal geskied. Ons kan net volhard in die oortuiging dat Hy ons volk nie tevergeefs op Afrika bodem geplant het nie. Ons sal met die sekerheid van dié oortuiging alles in ons vermoë doen om ons Godgegewe gawes in te span sodat ons die middele sal vind waarmee ons ons vryheid stelselmatig en volhoubaar kan herstel.

Vryheid. Eenheid. Geregtigheid.

Besoek ons webwerf vir meer inligting en om aan te sluit: www.vryafrikaner.co.za

3 gedagtes oor “Afrikanervryheid

 1. Orania is nie ‘n keuse nie-dis die enigste oplossing. Meer en meer Afrikaners sal dit net begin besef. Net soos wat die wereld vyf jaar gelede nie dieselfde is as vandag nie-sal dit ook oor 5 jaar mateloos verander. Pres Zuma praat juis die naweek oor twee groepe wat teenoor mekaar opgestel staan in Suid-Afrika-Die Bourgousie teenoor die Proletariaat. Die “Haves” teenoor “Have-nots”. Juju speel sy gevaarlike speletjies met die “Have-nots”. Die Have- no-brains speel saam. Dis die taal van rewolusie. Ekonomies of te not.
  Die ANC sal meer reaksioner moet word of hulle gaan stemme verloor. Malema waarsku dat die Indiers en Afrikaners in koalisie is om hom te vernietig.
  Die Afrikaners huil oor die Bulle verloor het en omdat die krieket alweer gevou het.
  Die Moslems brul regoor die wereld en die Christene stry oor gay huwelike.
  My Volk het ‘n hoer geword maar Dank die Here-nie almal is aan die slaap nie.

  1. Goeie ontleding, dankie Andre! Ek stem saam dat daar vandag gans te veel apatiese Afrikaners is. Dit is egter ‘n menslike verskynsel. Die ANC het vir jare erg gesukkel om die swartes agter hulle te kry – juis waarom Winnie en kie die sg. necklace moes begin implementeer want dit het die verraaiers (in hul oe) verwyder en skok onder die massas ingedryf sodat almal kan verstaan hoe ernstig hulle is om die land “vir die mense” oor te neem.

   Moet ook nie vergeet nie dat Shepstone met ‘n mag van slegs 25 berede polisiemanne die Transvaal geannekseer het in 1877. Die Transvalers was so apaties dat hulle nie eens ‘n geveg opgesit het nie. Pres. Burgers kon nie genoeg steun by die burghers kry om die Britte uit te skop nie. Eers in 1880 het die burghers besluit om iets omtrent die anneksasie van hul vaderland te doen – en dit het die leierskap en inspirasie van ‘n ene Paul Kruger gevat om die saak te beredder.

   Punt is, of ons nou praat van die ANC of die ZAR, apatie onder die mensdom is niks nuut nie. Soos jy tereg uitwys – nie almal is aan die slaap nie! Gaan kyk asb. bietjie na http://www.vryafrikaner.co.za en sluit aan.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s