Wet op Grondgebruik skyn nuwe lig op Orania

oraniabouspan‘n Bouspan van Orania by ‘n laekostebehuisingprojek

“Die nuwe Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur wat op 6 Augustus deur Jacob Zuma bekragtig is, kan eiendomsontwikkeling en die eiendomsmark in Suid-Afrika ernstig benadeel.”

So sê parlementslid adv Anton Alberts van die Vryheidsfront.

Die wet bepaal onder meer dat wanneer ‘n persoon grond vir behuisingsbehoeftes ontwikkel, moet daar ook voorsiening gemaak word vir die ontwikkeling van behuising vir mense vanoor die totale sosiaal-ekonomiese spektrum van Suid-Afrika. Dit kan gedoen word deur grond vir so ’n doel te soneer en opsy te sit, of om by te dra tot ‘n fonds wat vir grondloses aangewend sal word.

“’n Verdere implikasie van die wet is dat ‘n persoon wie se grond minder werd gaan wees weens ‘n beoogde ontwikkeling, nie besluite in terme van die wet sal kan aanveg nie,” meen adv Alberts.

Inwoners van rykmanswoongebiede kan maar verwag dat krotbuurte langs hulle gaan opskiet.

Adv Alberts verduidelik dat ontwikkelaars hierdeur gedwing word om in ‘n gesogte en eksklusiewe woongebied ook laekoste-projekte aan te pak. In ‘n gegoede woongebied sal daar dus ook goedkoop ontwikkelings kom wat mettertyd tot iets soos krotbuurte kan verval.

Hy sê die wet is “deel  van die ANC se kwalik bedekte sosialistiese program van herverspreiding”.

Dit is geen verrassing dat oorwegend blanke middel- en opperklaswoongebiede deur die regering geteiken word nie. Hierdie is deel van die groter transformasie-projek van die ANC wat sedert 1994 stadig maar seker geïmplementeer word.

Wanneer die staat wysigings aan grondbesit en –gebruik aanbring is die individu magteloos om dit om te keer. Individuele vryheid, soos wat Afrikaners tans in Suid-Afrika geniet, is totaal en al gebrekkig in sulke ernstige gevalle. Dit is om hierdie rede dat die Vryheidsfront al vir byna twintig jaar Afrikanerselfbeskikking, wat op groepsvryheid neerkom, bevorder.

In so ’n model het die individu steeds dieselfde individuele regte en vryhede wat hy of sy in die huidige bedeling het, al verskil is dat sy of haar kultuurgemeenskap self op demokratiese wyse besluite kan neem oor sake wat van toepassing is op dié spesifieke groep.

Hierdie model van groepsvryheid word sedert 1991 suksesvol in Orania toegepas. Orania is in wese ’n territoriale entiteit waarin die Afrikanerkultuurgemeenskap hul grondwetlike en internasionaal aanvaarde reg tot selfbeskikking toepas.

In Orania is daar van meet af voorsiening gemaak vir die ontwikkeling van behuising vir mense vanoor die totale sosiaal-ekonomiese spektrum van dié kultuurgemeenskap. Netjiese, maar laekostebehuising word deurlopend binne al Orania se woonbuurte ontwikkel. Die idee van ruimtelike beplanning en grondgebruikbestuur wat ook minder bevoorregte inwoners bevorder is dus niks nuut vir Oraniërs nie.

Daar is verskeie redes waarom dit in Orania ’n sukses is. Die opvallendste rede tot sukses is dat die gemeenskap dit self bestuur.

Die onlangse ontwikkeling van die Nerina-woonstelle vir enkellopende en meesal lae besoldigde dames in ’n meer welaf woonbuurt van Orania het geen negatiewe impak op die waarde van eiendom in die buurt gehad nie. Die pragtige Karoo-argitektuurstyl eenhede is esteties aantreklik, word goed in stand gehou deur die inwoners en die kompleks word ordentlik bestuur.

Dit gaan egter onmoontlik wees om die sukses van ‘n ontwikkeling soos Nerina in bv. Waterkloof te kloon omrede die nuwe intrekkers nie verteenwoordigend van Orania se demografie gaan wees nie, maar van dié van Pretoria. Dit beteken dat mense van totaal onversoenbare kultuurgemeenskappe met uiteenlopende behoeftes en belange saam groepeer gaan word. Die gevolg is ‘n toename in misdaad, onverdraagsaamheid en konflik. So ’n eiendomsontwikkeling gaan ook nie deur Orania Dorpsraad bestuur word nie, maar deur Tshwane Munisipaliteit. Derhalwe kan enige nugter denkende mens adv Alberts se vrese vir die inwoners van ’n rykmansbuurt soos Waterkloof goed verstaan.

Mnr Christo Conradie, hoof van Orania Dorpsraad se Departement van Beplanning en Ontwikkeling, het vroeër diep spore getrap in eiendomsontwikkeling in Potchefstroom. Hy meen dat ontwikkelaars “kreatiewe oplossings” om die wet probeer kry, maar dat die staat al hoe meer die hekke gaan toemaak sodat eiendomsontwikkeling voortaan sal geskied in ‘n rigting wat die ANC bepaal.

Mnr Conradie meen dat Orania ‘n volhoubare toekoms bied vir Afrikaners wat in ’n ander rigting as die ANC wil beweeg. Orania doen baie om armoede te bestry en werk te skep vir mense wat elders geen toekomsvooruitsigte het nie.

“Na die sukses wat ons behaal het met die Elim-ontwikkeling vir lae inkomste enkel mans en die Nerina-ontwikkeling vir lae inkomste enkel dames, is ons tans besig om woonstelle vir lae inkomste gesinne in Orania te ontwikkel. Ons het ook goedkoop woonerwe uitgelê wat dit vir mense van ’n laer inkomsteklas moontlik maak om in Orania te hervestig,” aldus mnr Conradie.

Daar is ’n merkwaardige toename in ontwikkelaars wat tans besigheideiendom in Orania ontwikkel met die gevolg dat al hoe meer werksgeleenthede en dienste in die proses geskep word.

Dit is duidelik dat Afrikaners die boodskap begin kry: Orania is ’n werklikheid wat nie deur die staat ondermyn kan word nie, dus is dit nie net in jou eie belang om hier te belê nie, maar ook in belang van die res van jou groep.

Daar is niks fout daarmee om jou eie welvaart te bevorder nie. Daar is wel groot fout wanneer mens net fokus op jou eie kort termyn sukses binne die ANC se veranderlike raamwerk en nie besef dat jy eintlik besig is om jouself en jou groep in die proses te ondergrawe nie. Raak onafhanklik van hierdie afwaartse spiraal – belê in jou eie, belê in Orania.

Vind meer uit oor ontwikkeling in Orania en sluit vandag aan: www.vryafrikaner.co.za

6 gedagtes oor “Wet op Grondgebruik skyn nuwe lig op Orania

  1. Long Tom

    Ek het nog nie die Wet onder oë gehad nie, maar maak dit voorsiening vir ‘n plek soos Orania om, in gevalle waar die wet van toepassing is, slegs vir mense van ‘n spesifieke kultuurgemeenskap se behuisingsbehoeftes om te sien?

  2. Frik Lotz

    Stem saam met Anton Alberts.Hy het alles mooi uiteengesit.Die ANC probeer alles inpalm en alles en almal onder sy beheer bring.Dis klassieke sosialisme.Daar is net een uitweg vir die Afrikaner en dis selfbeskikking.Die VF+ veg op alle terreine vir die Afrikaner en dis nou tyd dat Afrikaners soos een man die VF+ begin ondersteun sodat dié party se hande sterker gemaak kan word.

  3. Dis vir my interessant om hierdie nuwe wending te sien, as ek dink hoeveel hoer- en middelklas Afrikaners (wat hulle eerder Suid-Afrikaners noem) kyk neer op Orania omdat die minder gegoedes ook daar woon en ook sigbaar is. In hulle spogwoonbuurte kon hulle die illusie uitleef dat armes ver weg is. Dis is nou ook verby. Jy het nou of arm volksvreemdes langs jou in Azania, of arm volksgenote naby jou in Orania.

  4. Eerstens moet ek sê dat Orania reeds as ‘n sukses beskou kan word. Die grondwerk vir iets baie groter is die afgelope jaar gelê en die vestiging van konsepte soos selfwerksaamheid, ekologies volhoubare ontwikkeling, eie ekonomie en selfstandigheid was nie maklik nie, maar vandag funksioneer Orania uitstekend met eie arbeid, eie kapitaal en eie inisiatief. Om ‘n gemeenskap vir Afrikaners uit Afrikaners te skep was in die beginjare nie maklik nie, maar vandag doen Orania dit en doen dit daarby baie goed.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s