Vier stellings oor apartheid

In Suid-Afrika se hoogs gesentraliseerde onderwysstelsel, het kinders in verskeie grade die afgelope kwartaal die demokratisering van Suid-Afrika behandel. Handboekuitgewers, wat graag sien dat die staat hulle boeke voorskryf, gaan uit hulle pad om die onderwerp in te klee soos politieke maghebbers dit verkies.

Selfs Afrikaneronderwysers, wat min agtergrond oor die verlede het, leer Afrikanerkinders hoe sleg apartheid was en hoe ons dankbaar vir die ANC se stryders vir demokrasie moet wees. So word ’n geslag Afrikanerkinders met ’n kollektiewe selfbeeldprobleem grootgemaak.

Om te vra om die verlede te vergeet en op die toekoms te fokus, toon intellektuele bankrotskap. Afrikaners skuld dit aan ons kinders om dié uitdaging op ’n waardige en begronde manier te beantwoord. Vier stellings kan oor apartheid en demokrasie gemaak word.

Een: Westerse militêre mag het deur kolonialisasie die politieke en ekonomiese stelsels van ander beskawings verwoes. Sommige beskawings het makliker daarby aangepas as ander. Dit is die grondoorsaak van ongelykheid tussen Eerste- en Derdewêreldlande. Die ongelykheid tussen wit en swart in Suid-Afrika is die plaaslike gestalte hiervan en kan nie bloot as die gevolge van apartheid voorgehou word nie.

Twee: Apartheidswetgewing wat swart mense se bewegingsvryheid en toegang tot geriewe aan bande gelê het, het die werklikheid in die Brits-beheerde deel van Afrika in wetgewing vasgevang. Dit kan nie verdedig word nie, dit kan net binne konteks verstaan word.

Drie: Afsonderlike ontwikkeling, as wysiging op apartheid, was moontlik die mees omvattende en mees suksesvolle poging om ’n Afrikaland se menslike en natuurlike kapitaal te ontwikkel. Onder dié beleid is besteding op tradisionele swart gebiede, swart onderwys en vestiging van swart sakelui skouspelagtig verhoog. Sonder dié beleid sou die gaping tussen swart en wit vandag groter gewees het, nie kleiner nie. Dit kon nog kleiner gewees het, maar ondermyning daarvan was ’n sentrale deel van die ANC se pogings om mag te bekom. Toe die ontwikkelingsbeleid tot ’n blote magstryd tussen die regering en bevrydingsbewegings gedegenereer het, het magsvergrype deur veiligheidsmagte toegeneem.

Vier: Individuele regte en oppergesag van die reg is belangrike dele van ’n demokratiese bedeling. Tog is dit nie meer op die snykant daarvan nie. Daardie posisie is deur kollektiewe regte ingeneem; die besef dat kultuurgroepe as sodanig ook regte het. In die Sowjet-Unie en Joegoe-Slawië het dit twintig jaar gelede tot ontbinding van state gelei. Meer onlangs het erkenning van kultuurgroepe se politieke ambisies state van ontbinding gered, soos in Etiopië en Kenia. Suid-Afrika se demokrasie moet tot wasdom kom deur dit ook toe te pas.

Die vraag hoekom afsonderlike ontwikkeling nie deur swart mense aangegryp is nie, wentel om verwagtings. Afrikaners het verwag dat swart mense met die destydse tuislande tevrede moes wees en was onwillig om hoogs ontwikkelde dele af te staan. Die ANC se boodskap, aan die ander kant, was iets van die volgende aard:

Swart Suid-Afrikaner, jy kan die tuislande stadig en moeisaam ontwikkel, dan is dit wat jy het. Of jy kan die beleid ondermyn, dan eindig jy op demokratiese gronde met die hele Suid-Afrika. Wat swart mense gekies het, behoort niemand te verbaas nie.

19 gedagtes oor “Vier stellings oor apartheid

 1. Ja, iemand het onlangs die verskil tussen Britse en Franse koloniale denke in Afrika as volg opgesom:

  Die Franse het die swartes in hul ryk vertel dat hulle nie hul gelyke is nie, maar dat hulle die swartes wel naby aan hulle wil he.

  Die Britte het die swartes in hul ryk vertel dat hulle wel hul gelyke is, maar dat hulle die swartes nie naby hulle wil he nie.

  Ek dink die Afrikaner se denke leen iets van beide – ons het die swartes vertel dat hulle nie ons gelyke is nie en dat ons hulle ook nie naby ons wil he nie, met hul goedkoop arbeid as die enigste uitsondering.

  Punt is, nie een van die drie stelsels het gewerk nie. Ironies genoeg werk vandag se inklusiewe stelsel ook nie. ‘n Gemenebes van volkstate in Suid-Afrika waarin elke groep homself regeer en die grootte van elkeen se gebied in lyn is met sy getalle is nog nie probeer nie… wel, met die Orania groeipunt as uitsondering.

 2. Jan

  Uit ‘n ander hoek:
  Die 1913 wet het die ABO gewapende roof afgesluit met voorsiening van arbeid aan die nuutverowerde minirale industrie. 3 swart Volkstate het ontstaan en een Wit Rasstaat basseer op apartheid soos lokasies van post ABO..

  Met Verwoerd se moord is die uiters suksevolle ontwikkellende veelvolkige demokrasie vervang met ‘n minderheids reenboog apartheids diktatuur met Nazis aan bewind wat met sogenaamde pragmatisme en rassistiese apartheid solank moontlik water getrap het ten koste van alles en almal.

  Dit MOES eenvoudig uitloop op ‘n meerderheids diktatuur.

  Ek meen die wit rassistiese Nazis en hul simbole sal vir ewig die mees gehate mense wees…. of hoe?

  Afrikaners lief oranje maar haat rooi……..

 3. barend1

  Ek dink wel apartheid was verkeerd. Die verhaal van Oliver Tambo bly my altyd by – hoe ‘n wit man op hom gespoeg het. Tambo het die sakdoek waarmee hy die spoeg afgevee het sy hele lewe lank gebere. Ek kan nie sien hoe ons ooit vir jongmense kan leer dat apartheid hierdie wonderlike stelsel was nie, net soos wat ons nie die post-apartheid bestel se foute ooit moet ontken nie. Selfs Mandela het reuse foute gemaak. Niemand behoort met handskoentjies hanteer te word nie.

  Hoe gaan die nageslagte oor Jacob Zuma oordeel? Raai maar – nie mooi nie.

  Jou laaste paragraaf is verspot. Die Unie van Suid-Afrika het 80% van die land gegryp vir 20% van die bevolking en het 80% van die bevolking ingeprop in die orige 20% van die grond. En toe gedink dit gaan goed werk …

  Maar ek dink as die geskiedenis van apartheid vertel word aan jongmense, dan moet dit in die perspektief gestel word dat apartheid ingestel was teen die agtergrond van kolonialisme. En dat toe apartheid in 1948 ingestel was Brittanje nog baie lande as’t ware ‘besit’ het. Dit was eers in die 1960’s wat die groot era van dekolonialisasie was.

  So moet daar ook gewys word dat rasseskeiding vir dalk die norm in groot dele van die VSA was. Daar was ook ‘ontugwette’ net soos hier in Suid-Afrika. Dit was ‘n wereldwye norm.

  As mens dit op daardie manier doen en aan jongmense verduidelik dat ons nie mense van die ou tyd moet oordeel op ons moraliteit van die 21ste eeu nie, dan kan geskiedenis met vrug in skole onderrig word. Vandag kies baie mense egter om die verlede gerieflikheidshalwe net eenvoudig te vermy.

  1. Ai, dis nou jammer dat iemand op Tambo gespoeg het, maar as 12jarige het 3swartes my van my fiets af geslaan toe ek dood onskuldig verby hulle gery het. Die skrape wat ek opgedoen het, het mettertyd genees maar ek is nog steeds vies dat daardie swartes in ‘n wit buurt rondgeloop het.
   Nee wat Barend, dit is eintlik jy wat verspot is, want jy het klaarblyklik geen begrip van die geskiedenis van grondverdeling nie. Voor dat jy ‘n mening waag moet jy darem jou feite reg kry. ‘n Goeie begin sal wees om die aanbevelings van die Lagden Kommisie op te lees sodat jy darem weet wat die werklik grondverdeing was. Klaarblyklik het ANC propaganda baie goed gewerk in jou geval.

  2. Jan

   Barend jy begryp nie wat ek probeer skryf nie..

   Daar is twee soorte aparthede: Volke versus Rasse. Die rassistiese apartheid van die Nazis was en is en sal altyd boos wees. Veelvolkige apartheid was die mees suksesvolle en vredevolle tyd in die ganse geskiedinis- of jy daarvan hou of nie is dit die Afrikaner se enigste hoop van voortbestaan.

   Iran en Islam is besig om die wêreld se haat op hulself te laai – inderdaad agv dieselfde HITLER vrot poeding met ‘n Tulband en bomborstrok vir presies dieselfde rassistiese redes soos die duitsers.

   Om Post WO11 ‘n Christen Veelvolkige demokratiese leier soos Verwoerd dood te maak is en te vervang met ‘n Nazi Veelrassige Minderheidsdiktatuur was inderdaad die Nasionale Selfmoord van die Afrikaner. [Net soos die Xhosas van ouds]

   Maar Orania is die begin van Veelvolkige demokrasie en apartheid van die Afrikanervolkie.,

 4. Frik Lotz

  Jan,van watse Nazi’s praat jy? Seer sekerlik nie die vorige NP regering nie.Ek het nie die NP ondersteun nie,maar hul was beslis nie Nazi’s nie! Daar is darem n helse verskil tussen Apartheid en Nazisme.En Barend,nie alles was boos en sleg onder Apartheid nie.Baie goeie dinge het plaasgevind in daai tyd,of mens van Apartheid hou of nie.Ek het grootgeword in daai tyd en gedien in die destydse weermag as dienspligtige,beste weermag in Afrika gewees! So ek weet darem waarvan ek praat.

 5. Jan

  Vorster en sy hele magsbasis is basseer op sy Nazi Ossewa Brandwag kameraderie. Hy was daaroor veroordeel en in Koffiefontein interneer. Toe stig hy die AWB as deel van sy strategiese beplanning. Maar eers moes Verwoerd uit die pad kom…Die NP was verseker beheer deur die Nazis dis algemene kennis!! -en dis hoekom hulle / ons ‘n misdaad teen die mensdom verklaar is…
  Lees maar weer – skokkend inderdaad – maar absolute waarheid..

  Die NP se Nazi ‘pragmatisme’ was ‘n ope uitnodiging vir enige opportunistiese skurk soos Slovo et al om ons aan te val al was ons administrasie die beste.

  Verwoerd die veelvolkige demokraat se moord is gevolg deur die inploffing van ‘n Nazi veelrassige minderheidsdiiktatuur soos elders ook beskryf en nou ge-eindig met ‘n veelrassige meerderheids diktatuur…

  Dis iets om aan te kou nê?

  1. Jan, weet jy hoeveel derduisende Afrikaners deel was van die Ossewa Brandwag? Die OB het nie steun onder soveel Afrikaners gewerf omdat ons Duitsland se Nasionale Sosialisme aangehang het nie, eerder omdat ons nie in nog ‘n wereldoorlog vir Britanje wou veg nie. Ons wou vry van die Engelse wees en die OB het dit pertinent gestel. Natuurlik was paar ook Afrikaners wat nasionaal sosialisme ondersteun het, maar om die OB en apartheid te brandmerk as nazisties is vergesog.

   Die Afrikaner het in 1914 ook gerebeleer – nie omdat ons onderdane van die Keiser wou wees nie, maar omdat ons aan enigiemand se kant sou veg wat teen die ryk opgestaan het wat 30 000 Afrikaner vroue en kinders in konsentrasiekampe vermoor het.

   As jy volke en bedelings wil beskuldig van nazistiese gedrag, dan kan jy gerus sommer begin by die Britte.

   As jy wil praat van misdaad teen die mensdom, dan wil ek graag by jou weet waarom die Britte se grondvergrype, geskroeide aarde beleid en konsentrasiekampe tot vandag toe nog nie as ‘n misdaad teen die mensdom geklasifiseer is nie, maar apartheid wel?

   1. Dante Strauch

    Om een of ander rede is daar meer simpatie vir swartes as blankes. Die VN sal nooit die oorteders van apartheid ook as die slagoffers van ‘n oortreding erken nie. Wynand ek stem nie heeltemal saam met jou eerste stelling nie, ek glo dit is in ‘n paar gevalle waar, soos die beskawings van sentraal-Amerika, maar nie vir Afrika nie. Vergelyk die vlak van ekonomiese en tegnologiese ontwikkeling van suider Afrika voor kolonialisasie. Die Hollanders kon duisende kilometer met skepe vaar en aan die Kaap ‘n halfwegstasie begin. Die inheemse bevolking het nie eers ‘n boot gehad wat op die see kon vaar nie.

   2. jan

    Quinten – dis immers ‘n welbekenede feit dat Vorster politieke lotsgebondenheid en wraak- span gebou het in Koffiefontein onder mede veroordeelde OB’s. Net soos wat Mandella op Robbineiland gedoen het. Verwoerd se grootste vyande was sy eie mense.- die wit fanatieke minderheid en kriminele randeiers……tot vandag toe.
    Dis hoekom ons so vervloek en vervolg is deur die wêreld wat 60miljoen lewens ge-offer het teen die Wit Nietzche Nazi malligheid..
    Of hoe?
    Intussen het Merkel die Christen demokraat ‘n merkwaardige vergrote meerderheid.verkry in ‘n 3de termyn.
    Die moderne Ester is besig om God se volk te red terwyl Haman en sy kinders aan die galg hang wat hy vir die ‘Jode’ gebou het. Dieselfde is besig om met Iran te gebeur.

    Orania is ‘n Ester projek -[ daar is nou ‘n fliek oor Ester.] Ontsaglike universele boodskap van die mag van liefde.

    Naspers se haatlike Isebel projek is reeds ontmasker as ‘n Tsafendaskultus .

   3. Ja ok, ek dink net jou vergelykings is bietjie lagwekkend. Jammer, “Ester projek”, “Isabel projek”, “Tsafendaskultus”, “Wit Nietzche Nazi” ens. klink vir my bietjie soos malligheid.

   1. jan

    Lees tog net eers die hele boek Ester wie haar volk gered het. Google dan Isebel die buitelandse vrou van Agab. Sy was die stigter van die Baalkultus – hedendaagse Vrymesselaars – dis die aartsvyande van die Afrikaner : – van Bankrot super skelm Piet Retief, Rhodes Kitchener, Jamison Milner. 60 jaar later tot Pratt en Tsafendas. .

    Nadat Christen Veelvolkige demokraat Verwoerd vermoor is het die Nietzche Nazis oorgeneem en ‘n minderheids veelrassige diktatuur geskep wat altief beveg is deur die Bokryserspers.
    Daarom Naspers mi ‘n Tsafendasprojek.
    Nous hulle so mal om dmv ‘n kleurlingkaskenades [Botman en Jansen ens] hulle vernaamste produk te vernietig naamlik Afrikaans.

    Dit is vergelykbaar met ‘n boerdery met rabies, roes, en swart ryp. – jy moet mal wees om te dink dat daar ‘n oes sal wees. Naspers word omskep in NATPRESS

    Die punt is dat apartheid voor en na dr Verwoerd se moord totaal uiteenlopend van aard is – inderdaad die tese en die anti-tese.
    Orania is die Sintese.

   2. Jan, ek dink jou hart is op die regte plek en dis eindelik al wat saak maak! Jy gaan vind dat jou boodskap verlore gaan by mense a.g.v. jou vergelykings en woordkeuses, so my (ongevraagde) advies is om ons volkstaal te praat eerder as om te diep in die donker kamer van samesweringstoeriee te beweeg wanneer jy iets verduidelik.

    Daarmee wil ek net noem dat ek oor ‘n paar dinge met jou saamstem, veral dat Verwoerd vir politieke doeleindes vermoor was – nes Jopie Fourie, genl. de la Rey en ander leidende volksmanne voor hom.

    Ek dink egter nie dat daar ‘n geheime groep vrymesselaars is wat besluit wie lewe en wie sterwe nie. Dis veel meer eenvoudig as dit – as jy iemand se vyand is en hy wil jou uit die weg ruim, dan gaan hy begin deur om jou op subtiele wyse te probeer uitwerk. As hy nie slaag nie, dan gaan hy meer drastiese stappe begin neem. Sommige mense beskou moord as ‘n dood normale (verskoon die idioom) stap om van ‘n opponent ontslae te raak. Om ‘n wereld geldmag die skuld te gee is bietjie vergesog – daar is genoeg psigopatiese moordenaars in alle kringe van die samelewing en die vet is in die vuur wanneer hulle mekaar vind en plannetjies begin beraam om van hul opponente ontslae te raak. Meestal werk hulle sommer alleen. Die “Illuminati” het regtig niks daarmee uit te waai nie.

    Dis seker moontlik dat John Vorster ‘n psigopatiese moordenaar was, maar ek kan aan baie ander mense dink wat sou voel dat hulle meer rede gehad het om dr. Verwoerd te vermoor. Ek het ook adv. Pretorius se boek, nl. Volksverraad, gelees en verstaan presies waarop jy jou teorie baseer. Daar is net een groot vraagteken wat hang oor die teorie dat Vorster verantwoordelik was (al is dit net deels) vir die laaste sluipmoordpoging op dr. Verwoerd – Tsafendas sou die laaste persoon wees wat hy sou gebruik of goedkeur vir die taak. ‘n JFK-styl sluipmoord sou skoner wees vir Vorster en makliker om te beplan.

    Dr. Verwoerd, nes Julius Caesar 2000 jaar voor hom, was simbolies vermoor – daar is ‘n duidelike boodskap wat gepaard gaan met die ligging van die moord, die wapen, die tyd van die moord en die effek wat dit op die samelewing inhou. Deur dr. Verwoerd helder oor dag in die volksraad met ‘n dolk te vermoor se die verantwoordelikes vir hul vyande (d.w.s. vir die Afrikaner nasionaliste) dat hulle die mag het om toe te slaan waar hulle wil, wanneer hulle wil, met wat hulle wil en op wie hulle wil. Dat Vorster self, en veral P.W. Botha nie later ook deurgeloop het nie is te danke aan ‘n baie effektiewe intelligensie diens wat die leier beskerm het.

    Die ver-linkse Engelse en hul kommunistiese bondgenote was die idealistiese breins agter Tsafendas se dolk. Ironies dat een van hul opvolgers vandag kan spog met die meerderheid Afrikaner-stem wanneer dit by verkiesings kom. Te hel met Isabel, noem haar sommer Zille!

 6. revolutionisvital

  Apartheid, goed of sleg, het Suid Afrika, gebring, onder Europese standaarde en ontwikkeling, waar hy 20 jaar gelede was, en nogsteed (soortvan) is. Kyk maar net na die res van Afrika, om te weet hoe sou Suid Afrika vandag gelyk het, was dit nie vir appartheid nie. Apartheid se idiologie was nie die probleem nie – dit was die bebrek aan aktiewe korrekte toekomsvisie, saam met ander foute soos swartstate in die Republieksgrense, en onbeheerde swart aanwassing, wat dit laat vou het.. Voeg daarby swak emgrant standaarde (soos Portugese, Grieke, ens) wat nie verplig was om soos in ander wereld lande hulle taal, kultuur, ens aan te neem, wat die groot fout was…. Erken dit: As jy na ‘n land emigreer, soos Australie, gaan praat jy tog nie Grieks in jou elke daagse handeling met ‘n Australianer nie – dit is nie die land se taal nie.. En so, is ons land, stelselmatig onder ons gatte uitgehaal.

  1. Daar is waarheid in wat jy se. Ek dink net die eeue oue reel het toe op die ou eiende vir ons ook getel: ‘n minderheid kan nie verewig oor ‘n meerderheid regeer nie. Hierdie reel het gegeld vir elke beskawing en ryk wat die wereld al ooit gesien het – selfs die grootstes soos die Grieke, Romeine, Spanjaarde en Engelse moes dit ook leer.

   Die oplossing vir ons is eenvoudig: ‘n eie grondgebied wat se oppervlak in lyn is met ons volk se getalle en waarin ons die oorgrote meerderheid is, die gebruik van ons eie volk se arbeid om die gebied te ontwikkel en bestuur en ‘n demoktraties verkose regering – uit die volk vir die volk. Orania is die vertrekpunt, ons volkstaat is die bestemming.

 7. jan

  Quinten en vriende – hierdie forum is so ontsaglik waardevol dat ons dit nie kan mors met ligsinnige snert nie. Hierdie onderwerp van Apartheid kan vir die eerste keer in 40 jaar onbevange onbevrees kaalgestroop word van alle bedrog en waardeer word vir wat dit werklik was. Hande in eie boesem.

  Ek het my egter voorgeneem om wreed eerlik met myself te wees want ons toekoms is daarop gebasseer. Maar dan moet mens OPKYK want ons sien net die voete van die duiwel..

  En ek skryf dmv metafore bv die malligheid van Naspers as ‘n Tsafendaskultus.

  My oge het maar onlangs eers oopgegaan oor die diepte van die Afrikaner psigopatie en malligheid. toe ‘n hoog ge-eerde hoogleeraar vir my baie ernstig skryf dat hulle glo dat God die dolk in Tsafendas se hande geplaas het. — wat ‘n ontsaglike gewaarwording is dit van volkome verlorenheid.- sodat niemand daaroor kan praat nie omdat te erg is om te aanskou…!!

  Maar hier is iets aan die gebeur in die VSA waar die stille meerderheid Christene nou die regering gesluit het. Dis ‘n nuwe gees van ; tot hiertoe met die bedrog en nie verder nie.
  Dis iets wat die lot van ons Christen Afrikaner Boere sal bepaal sowel as die ganse westerse beskawing.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s