Die wil van die mense??

Die geskeduleerde 2014 verkiesing lê om die draai! Die wil van ‘ons as nasie’ gaan getoets word!

In ‘Ons Demokratiese-Nasiestaat’ word ‘ons’ wil op dié wyse demokraties(?) uitgedruk! Dat nie een van die volke in dié staat oor dié grense wat hulle omsluit inspraak gehad nie kom nie ter sprake nie! Ons staat is ‘n eenheid en ons nasie, eenvormig, basta met die res!

Die politieke meesters verteenwoordig ‘ons wil’ en is dus bo kritiek verhewe!

Dit dan die retoriek: Wat is die werklikheid?

In werklikheid woon ons in ‘n ‘n multi-nasiestaat met die gevolg dat volke nie seggenskap oor en in hul eie leefruimtes het nie. Getalryker ras- of volksgroepe van buite hul gebied swaai dus die septer.

Om die impak van baasskap oor minderhede te versag word daar van “nasiebou” en “Ons” as die “Reënboognasie” gepraat! ‘n Reënboog waarin kleur, ongelukkig, die laaste sê het!

Suid Afrika, reeds ‘n hele entjie sy “Nuwe Demokrasie” in, of dalk sy peetjie in, hou vanjaar weer so ‘n “Demokratiese verkiesing.” Kom ons bekyk die agtergrond waarteen die komende verkiesing hom gaan afspeel.

Simplisties kan ons die plaaslike politieke partye se weiveld in drie kampe verdeel hoewel duidelike grensdrade tussen die kampe met tyd vervaag het. Vervaging wat deels aan “Nasiebou” se propaganda veldtogte te wyte is, of uit onkunde uit, aanvaar word as iets onvermydeliks. Groepsgrense is nietemin nog herkenbaar.

Die drie kampe verteenwoordig:

1) Beskerming van die vergane Britse Empaaier se oorblywende belange.

2) Afrikanernasionalisme

en

3) Pan-Afrikanisme.

Britse belange:

Gen. J.C.Smuts het na die Tweede Vryheidsoorlog en Uniewording, ‘n kompromie beding wat aan ons ‘n mate van medeseggenskap in die “Britse Ryk” gegee het. Sake het vir die Britte ongehinderd hul gang gegaan! Afrikaners was met rus gelaat mits hulle na Britse pype dans!

Tog het Afrikaners hulself (in ‘n geringe mate) laat geld maar dié Britse oorhand was eers werklik in 1948 uitgedaag met die Nasionale Party se regeringsoorname. Ons het druk tot republiekwording op óns koloniale meesters begin uitoefen.

Ook het druk in ander Afrika-lande koloniste gedwing om hul belange te beskerm. Behalwe vir interne druk is die kapitalistiese Weste se houvas op Afrika ook deur die kommunistiese Oos-blok lande uitgedaag!

Dié ‘nuwe’ stryd om Afrika moes, hopenlik, sonder gister se hardhandigheid gebeur! Koloniale politiek het dus verfynd en gesofistikeerd raak.

Maar hoe?: Politieke toegewings wat gemaak is is deur ekonomiese beheer getemper. Afrika se politieke willewragtags is ekonomies met sanksies gesaboteer of deur geplante rebelle omvergegooi.

Infrastruktuur in Afrika (die koloniale melkkoei) het vir die koloniste net een doel gedien. Dit moes die melkproses vergemaklik. Die nuwe ‘heersers’ is afhanklik van hul Westerse base gehou en tenspyte van hul eie interne geveggies, het min in Afrika verander! Suid-Afrika, na 1948, was die uitsondering en moes in lyn gebring word. Die ‘Sappe’ het die mag verloor maar in verskeie gedaantes bly voortleef!

Dié koloniale vaandeldraer, met ‘n lang geskiedenis van naamsveranderings, staan nou bekend as die DA. Die DA met sy vele mantels asook sy joiner-Afrikanerpers sit die stryd teen Afrikanernasionalisme voort. Hulle is die enigstes wat veldtogte teen (let wel nie die ANC nie) Afrikaner-enklawes soos Orania en Kleinfontein voer. Die “Empire” is nog springlewendig op plekke, danksy die hulp van sy joiner-elemente.

Vrees die Anglo/Amerikaners ‘n te sterk Afrikanerhand hier waar hulle die septerswaai wil behou?

Uit die Ooste is daar nou ‘n nuwe aanspraakmaker op Afrika, naamlik China. Hulle kom in die plek van die Oosblok-lande en is meer gedug. Is ons vir die verdedigende “Old Colonials’ ‘n lastigheid in dié ‘nuwe stryd’ wat voorlê? Hou maar fyn dop hoe en waar ons dwarsboming van die DA gaan kry. Nadat hulle hul vingers in Kleinfontein verbrand het sal hulle nou subtieler te werk gaan!

Afrikaner-nasionalisme?:

Ons, met ‘n eerstewêreld herkoms was vroegdag reeds ‘n onwillige prooi vir die Britte en kie! Hul oplossing:Etiketteer ons as nog vis nog vlees. Maklik kon die skuld toe op ons, vir gister se koloniale vergrype geplaas word.’n Toegewende President Thabo Mbeki het onlangs nog, (getemperd) na ons as “Settlers of a special kind.” verwys.

Dié ‘wit-indringerstam in Afrika’ drogbeeld, met behulp van sommige Afrikaner-politici se rou rassisme, het maklik verkoop. Die Britte en ander skuldigvoelendes in Europa het in ons die ideale sondebok gevind. Ons was die ideale weerligafleier vir sondes elders gepleeg.

Lomp politieke hantering, aan ons kant, het dié situasie vererger. Al die goeie werk deur ons gedoen was verdwerg deur hardhandigheid. Hoe het sommige van ons se koppe gewerk, kan tereg gevra word!? Druk op ons het toegeneem en in 1994 is daar boedel oorgegee!

Was 1994 se boedeloorgawe ‘n wakkermaker vir ons: As ek na die klein spikkeltjie wat Orania op die kaart verteenwoordig kyk en ek sien die gewoel daar, weet ek dat 1994, vir die realistiese en begeesterde nasionaliste onder ons, ‘n wakkermaker was!

Die Pan-Afrikaniste:

Die ANC, (die belangrikste in dié groep) nou reeds oor ‘n eeu oud, was in 1948 nog ‘n onbenullige faktor. Dié prentjie het verander toe daar ‘n vryery na hulle tussen die Oosblok-kommuniste en die kapitalistiese Weste begin is. Vandag regeer hulle!

Tot hulle daarstellers se spyt regeer hulle swak. Nou word daar gepoog om hulle met die ou koloniale vaandeldraer; die DA te vervang. Fondse word op grootskaal hiervoor bewillig met die nadelige gevolg dat kleiner partye die spit moet afbyt!

Terug by die verkiesing:

In die party-politiek hang oorlewing van stempersentasies af. Aan getalle, nie beginsels nie, word partye se sê gemeet. Stemtekorte word gevolglik in “ander” se kampe loop soek! Hoe word dit gedoen?

Met slagspreuke soos: “Ons is die enigstes wat goeie diens kan lewer of sonder korrupsie is, ons dit en ons dat” ens is bloot slenters om kiesers mee te lok. Werklike partybeleid word vaag gehou, onbevange deursigtigheid besorg nie stemme nie.

Beleid is iets wat in koukuskamers, vêr van opponente en kiesers se ore af, bepaal word! Blinde kieserlojaliteit is die oogmerk.

So werk dit in die partypolitiek!

Het Afrikaners dan nog ‘n rol in die politieke arena te speel? Ons is immers oornag ‘n geringe en onbenullige minderheid in dié “demokratiese multi-nasiestaat” bekend as “Die Nuwe Suid-Afrika” gemaak.

Ja, ons het ‘n rol te spele, maar omdat ons ‘n minderheid is hang sukses van die mate van samehorigheid onder ons af.

Ons vaandeldraer, die VF+ is ‘n nisparty wat eksklusief die Afrikaner in die politieke arena verteenwoordig. Dwarstrekkers onder ons gaan, ongelukkig, heftig tekere as die VF+ net ‘n sweempie van ‘n alliansievorming met ander nie-Afrikaner partye skyn te wil vorm.

Die VF+ het nie die geldelike steun wat die Engelse geldmag aan die DA verleen nie en halstarriges laat hom ook nie toe om ander weivelde, op soek na kiesers, te betree nie.

In die nuwe bedeling is die kaarte, eerstens, vir Afrikaners verkeerd gedeel en tweedens is daar alewig splintergroepies onder ons wat glo dat hulle beter kan doen! Laasgenoemde se verdelende optredes (is dit ‘n moedswilligheid of bloot ‘n domheid?) is ons grootste kniehalters!

Selfs met Dr. Pieter Mulder in, vir ons, ‘n bruikbare pos in die parlement is sommiges nie tevrede nie! Die Jeremiades kry net nie end nie!

Waarom skiet ons onsself so knaend in die voet?

Hoe Afrikaners in die komende verkiesing gaan stem sal ons nog moet sien maar ‘n eendragtige en samehorige patroon skyn dit nie te wees nie.

Tog bly ons huidige stempatrone en persentasies ‘n geringer vraag rakende ons toekoms! Ons is nie Empaaier-bouers nie, dus lê die pad vorentoe nie in die multinasie-staat, bekend as die ‘Nuwe Suid Afrika’ nie. Laat ons geen illusies hieroor hê nie!

Ons toekoms lê in dit wat ons met eie arbeid in eerlik bekomde gebied tot stand sal bring. Ons toekoms lê in Orania en in die dorpe en distrikte daaromheen waarin ons ons merk sal moet maak as ons as volk wil oorleef.

13 gedagtes oor “Die wil van die mense??

 1. Frik Lotz

  Dit is baie goeie stuk wat geskryf is. Dis tyd dat Afrikaners begin besef die VF Plus is die enigste party wat kyk na die Afrikaner se belange en sterk staan op minderheidsregte. Elkeen van ons moet praat met ons volksgenote en die woord versprei dat daar gestem moet word vir die VF Plus. Laat ons uitgaan in ons duisende op stemdag en ons kruisies gaan trek by die VF Plus. Eendrag maak mag!

 2. Naas

  Ek stem honderd persent met Frik saam. Ek het gedink ek verstaan alles en sien dinge uit ‘n Afrikaner oog maar vandag het Ben my gedagtes in ‘n ander rigting gestuur. Nou verstaan ek waarom die ANC nie Afrikanerselfbeskikking kragtig teenstaan nie en waarom die DA die mes in het vir die Afrikaner. Die ANC het hul doel bereik en ek dink nie hulle beskou die Afrikaner, of wat volgens hul sienning, daarvan oor is, as ‘n bedreiging nie maar vir die DA met hul gees van kolonialisme, is die Afrikaner steeds ‘n bedreiging. Moenie my kop afbyt nie maar ek dink die Afrikaners moet vir die ANC stem en dit openlik doen sodat hulle hul selfbeskikking kan onderhandel want met die DA aan bewind, gaan dit bitter moelik gebeur.

  1. ‘n Sterk VF+ se hefkrag lê daarin dat, waar stemming op ‘n mespunt neerkom, hy ‘n oorwig kan skep in ruil vir ander voordele vir ons. Kom ons plaas hulle in so ‘n posisie!

   Daar moet geen onduidelikheid wees dat VF+ steun van die meerderheid Afrikaners kom nie.

 3. Frik Lotz

  Naas,die Afrikaner kan nie vir die ANC stem nie,dit sal die laaste spyker in ons doodskis wees. As die meerderheid Afrikaners ANC stem,gaan ANC mos sê die Afrikaner is tevrede met als en het nie selfbeskikking nodig nie. Nee,die enigste opsie is die VF PLUS. So, gaan stem en stem beslis VF+ !

  1. Naas

   Jy praat die waarheid, Frik. Ek sal in my lewe nooit vir die ANC stem nie net soos ek nooit vir die NP gestem het nie. (Ek het stemreg gekry sewe jaar nadat Dr. Hendrik Verwoerd vermoor is.) Ek het dit gesê om ‘n punt te maak dat mense wat onder ‘n wanindruk verkeer dat die DA beter as die ANC is, sal besef hulle is net so sleg indien nie slegter nie. Daar IS net een party om voor te stem en dit is die VF+.

 4. Frik Lotz

  Naas,ek stem saam. Deesdae is daar geen verskil tussen die ANC en DA nie. Dink maar net aan die wysigingswetsontwerp op gelyke indiensneming waar die DA elke keer sy storie verander het. Hoe kan Afrikaners ooit dink dit gaan beter gaan onder die DA? Die DA kan in elk geval nie die ANC klop by die stembus nie. Al wat sal werk is dat opposisiepartye na die verkiesing saamwerk en n koalisie vorm daar waar ANC minder as 50% kry. Die belangrikste bly egter dat ons moet streef na selfbeskikking en minderheidsregte want dis al oplossing. Ons moet dus die VF Plus ondersteun,want dié party is al wat nog opstaan vir die Afrikaner en sterk staan op minderheidsregte.

 5. Oom Ben gee vir ons ‘n baie goeie opsomming van die stelsel. Mens raak soms so opgevang met die werklikhede van die dag, dat jy van die oorsprong van die kwaad vergeet. So was dit aanvanklik half vreemd om “Britse belange” hier te lees, maar wanneer mens mooi gaan kyk wie en wat die DA se voorlopers was en wat als gelei het tot die DA se ontstaan, dan kom die masker as t’ ware af!

  Wat Afrikaners aanbetref, dit is so dat ons veel meer invloed oor SA se ekonomie en grondbesit het as wat ons getalle ons toelaat in hierdie bedeling. Dit is nie soseer die gevolg van byna 4 eeue se wetlike bevoordeling soos die ANC en EFF glo nie, maar eerder dood eenvoudige produktiwiteit en prestasie. Na 1994 het derduisende Afrikaners geweldige welvaart opgebou deur harde werk te midde van ‘n bedeling wat ons direk en indirek benadeel. Dink net wat ons kan vermag in ‘n bedeling wat ons direk en indirek bemagtig.

  Dis juis waarom dit so belangrik is dat ons die werklikheid van Orania versterk en uitbou. Ons sal slegs binne ‘n soewerein onafhanklike Afrikaner republiek ons volle potensiaal kan uitleef. Feit is dat die VF+ die enigste politieke party is wat ruimte maak vir hierdie strewe en steeds bereid is om die belange van Afrikaners wat nog nie hierin glo nie te beskerm. Dit se nogals iets.

 6. Willem van As

  Ek gaan probeer verduidelik hoekom ek dink so baie Afrikaners vir die DA stem.

  Kortweg sal ek klassieke liberalisme beskryf as so min as moontlik belasting en so min as moontlik regulasies. Dit wil se die inwoners is vry om enige Godsdiens te beoefen, enige kulturele waardes uit te leef met enige iemand te assosieer ens. Wat mense deesdae liberaal noem is dus nie liberaal nie, en die bron van die probleem is om enige ideologie aan ‘n dwang staat te koppel. Soos Hoppe se was Engeland en Amerika aan die begin klassiek liberaal, en dat albei so effektief was, dat hulle in Empaaiers ontaard het.

  Soos Hoppe se is die kompetisie tussen state elimineerend van aard. Bv in Amerika was aanvanklik min belasting en baie meer outonome gebiede, met verskillende praktyke ens. Dit het oor tyd, meer en meer eenvormig geword. Veral na die oorlog van noordelike aggressie onder Lincoln.

  Kom ons beweeg dan nou na die 1960’s in Amerika, baie meer eenvormig met ‘n baie meer gesentraliseerde regering as voorheen, baie meer regulasies, baie meer belasting as voorheen. Die heersende paradigma in daardie tyd, was meer “konserwatief” as vandag, mens kan se dat “konserwatiewe” waardes die status quo was deur die staat afgedwing en dat dit ook die heersende paradigma in die hele westerse wêreld was. Toe begin die “counter culture” beweging teen wat hulle as “konserwatief” gesien het. Die seksuele rewolusie, al hoe meer weerstand teen Christendom, sosialistiese utopia idees (seker die perfekte voorbeeld is John Lennon se Imagine), anti vrye mark, anti rassisme, homoseksualiteit ens.

  Soos prof Malan in Politokrasie se is die idee dat die dwang staat identiteit op inwoners afdwing ‘n onlangse verskynsel. Dit was nou al in die 1960’s in volle swang. Wat die hippies toe met nie counter culture gedoen het was net om die “konserwatiewe” identiteit, met ‘n “liberale” (humanistiese) identiteit te vervang, want al hulle waardes en norme was in die hoofstroom geabsorbeer, (behalwe die anti oorlog deel) en “hulle” dwing nou kultuur en identiteit af. Die “liberaliste” is die nuwe status quo, en in effek, die nuwe “konserwatief”. Die nuwe heersende paradigma in die westerse wêreld. Soos een van my gunsteling Amerikaanse kommentators dit noem, totalitêre humanisme.

  Ek dink dat die DA die verteenwoordiger van totalitêre humanisme in Suid-Afrika is. Verder dink ek die dat antwoord hierop massiewe desentralisasie is.

 7. Frik Lotz

  Carel Boshoff het n goeie stuk geskryf op Maroelamedia genaamd Volkstaatbetoog 2014. Ek het so bietjie kommentaar daar gelewer en natuurlik was daar ook weer n DA ondersteuner wat baie te sê gehad het. Hy is op al die webwerwe en hoe meer mens vir hom verduidelik wat aangaan,hoe minder verstaan hy. Maar dit nou daar gelaat. Weereens geluk aan Carel vir n puik stuk geskryf!

 8. Frik Lotz

  Lindiwe Mazibuko vd DA het blykbaar gesê wit nasionaliste is nie welkom in die DA nie. Dis mos nou duidelik die DA voel niks vir Afrikaners en minderheidsregte nie. Hoe kan Afrikaners nog die DA ondersteun? Laat ons liewer VF Plus stem en dié party sterker maak.

 9. Frik Lotz

  Daar is alweer n nuwe politieke party gestig met die naam Front Nasionaal. Leier is Hannes Engelbrecht en onderleier is Dan Roodt. Weet nie hoekom die party gestig is as ons die VF Plus het nie.Dit veroorsaak net verdere verdeeldheid en verwarring. Nee wat,laat ons liewer VF Plus stem en dié party sterker maak as om ons tyd te mors met niksseggende partye.

  1. Frik Lotz

   Daar is n stuk oor Front Nasionaal op Praag se webwerf by http://www.praag.co.za Hul het baie negatiewe dinge te sê oor die VF Plus wat onaanvaarbaar is. Glo ook dat hul 500 000 stemme kan kry wat natuurlik wensdenkery is. Die enigste party wat sukses kan behaal en ook die vaandeldraer van minderheidsregte en selfbeskikking is,is die VF Plus. So,laat ons soos een man uitgaan en gaan stem vir die VF Plus!

 10. Die punt waartoe beweeg word, volg aan die einde: dit is egter nodig om die vooraf te noem:

  Om ‘n waardige kommunis te wees moet alle geloof as dieselfde beskou word:

  Opium om die massas in toom te hou, deur ‘n belofte van ‘n beter hiernamaals ten koste van die mens se reg op ‘n beter lewe op hierdie aarde.

  Om ‘n waardige kommunis te wees, moet alle gelowiges, van watter geloof ook al, beskou word as menseregte-skenders wat die mens sy waardigheid ontneem, deur te impliseer dat daar ‘n Wese bo die mens is wat meer gesag het.

  Om ‘n waardige kommunis te wees, moet alle mense as gelyk beskou word en elke siening as korrek, ten spyte daarvan dat die sienings lynreg teenoor mekaar is.

  Om ‘n waardige kommunis te wees, moet die gemeenskap gedien word, nie die self nie.

  Om ‘n waardige kommunis te wees, moet die self gedien word, nie andere nie.

  Om ‘n waardige kommunis te wees, moet die self op sy/haar regte staan.

  Suid-Afrika se wetgewing het elke faset van die Tien Gebooie verwerp en herskryf ter wille van menseregte.

  In die Bybel, vanaf die boek van Rigters tot aan die einde van 2 Kronieke, word gevind dat YHWH Israel aan hul vyande oorgelaat het elke keer wat hulle geloofsvryheid en menseregte toegepas het. Want menseregte sal eis, dat die mens se ego gestreel word ten koste van YHWH se Wet

  Dit verwerp die Vyfde Gebod in geheel, wanneer ouers nie hul kinders mag dissiplineer nie met die vloek van “regsaksie” deur die kind en/of staat;
  dit verwerp die Sesde Gebod in geheel: moordenaars en verkragters se “regte” word te na gekom wanneer hulle “aangerand” word deur hul prooi;
  dit verwerp die Sewende Gebod in geheel: die huwelik word nie as heilig beskou nie, dit is ‘n “vennootskap” waar die “vennote” kan onttrek soos en wanneer hulle wil;
  dit verwerp die Agtste Gebod in geheel: sien die “Sesde Gebod” hier bo… en dit sluit in die regering se onnodige belastings wat opgele word vir produkte wat baie goedkoper verkoop word in lande waarheen dit vanaf Suid-Afrika uitgevoer word;
  dit verwerp die Negende Gebod in geheel: die een wat die beste kan oortuig, of die beste prokureuer kan bekostig, of kan bewys dat die stelse hom te na gekom het, word as reg beskou;
  en dit alles verwerp die Tiende Gebod in geheel: die bron van waar die Vyfde- tot Negende Gebooie se verleiding kom.

  Geloofsvryheid verwerp die Eerste Gebod in geheel: dit stel ander gode en duiwels voor en gelyk aan YHWH;
  dit verwerp die Tweede Gebod in geheel: dit eis dat beelde gemaak word en aanbid word ter wille van spesifieke gelowe;
  dit verwerp die Derde Gebod in geheel: alle gelowe kan noem dat hulle aan “god” behoort, hoewel hulle nie aan Hom behoort nie.

  Net die Vierde Gebod is nie totaal aangeraak nie: want dit dien geen nut om ses dae as ‘n duiwel te leef en die sewende heilig te wil wees nie. Die Sabbat moet die dag wees waarop die mens homself aan Jesus Christus onderwerp en Sy Rus ingaan om na die Vader te mag gaan. Daardie dag moet heilig gehou deur die mens se lewe.

  En dit is haas ondenkbaar vir ‘n mens wat op sy/haar regte staan.

  Die petrolprysstygings is die mees effektiewe manier om alle lewenskostes op te stoot: dit verhoog die prys van aflewering; wat die prys van groothandel verhoog; wat die prys van kleinhandel verhoog; wat die verbruiker noop om sy prys aan te pas om te kan bekostig om te eet; wat die klandisie noop om hul pryse op te stoot.

  Die doel is om die massas te verhonger, sodat hulle nie sal weerstand bied wanneer hulle opgeroep word om te rebelleer en ‘n rewolusie te gooi nie. Die mensdom reken ons had ‘n “bloedlose rewolusie” in 1994? Toe YHWH se Wet uitgegooi is vir Menseregte en Geloofsvryheid, het die opmars tot revolusie begin.

  Moet my nie verkeerd verstaan nie: As enigiemand anders as Nelson Mandela president geword het in 1994, was hierdie land net nog ‘n Afrika-burgeroorlog. Die mense wat reken ons land is reeds ‘n oorlog: Wake up and smell the napalm, listen to the LMG and mortars whistling you awake at four in the morning. Ons land is wel onder verdrukking, en die Woordverdraaiers en dwaalleraars wat nou die kerke lei, roep tog te heerlik: “God seen Suid-Afrika!”

  YHWH sal al hoe harder druk, totdat een van twee dinge gebeur: die haas ondenkbare, dat menseregte verwerp word en Sy Wet weer ingestel word; of die meer logiese: dat Hy sy rug op Suid-Afrika draai, dieselfde wat Hy met Israel gedoen het toe hul sonde so hemelhoog was dat Hy nie genade WOU betoon nie. En hulle aan hul vyande oorgelaat het.

  Hy het reeds Sy Tempel ontruim sodat Hy nie in Sy toorn die mens uitwis nie (Sien Esegiel 9).

  Die bloed van Jesus Christus is nie ‘n lisensie om te sondig nie; dit is om die mens ‘n kans te gee om Sy Offer aan te gryp en reg te wees met YHWH.

  God se Liefde het wel einde. Wat Hom nie eer nie, verwerp en vernietig Hy mettertyd. Suid-Afrika het sy rug op YHWH gedraai, selfs die “christen-kerke”.

  Hoop en bid dat Hy enoeg siele getrou sal vind, om Sy toorn af te wend. In twee stede kon nie eens tien gevind word nie (Gen.18-19). En hul enigste sonde wat genoem word, is dat die mans wou mans beken.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s