Prominente Afrikaners verlaat DA en sluit aan by VF Plus

Die drie DA-parlementslede wat by die VF Plus aangesluit het is dr. Lourie Bosman, mnr. Niekie van den Berg en mnr. Theo Coetzee.

Afrikaanse kultuurleier, mnr. Pieter Vorster, oud DA raadslid en voormalige burgemeester van Bloemfontein asook voorsitter van die Afrikanerbond, het ook by die VF Plus aangesluit.

Die veranderde beleid van die DA het daartoe gelei dat baie van sy lede ontnugter gelaat is. Elkeen verduidelik sy standpunt in sy eie woorde:

Dr. Lourie Bosman

Vorige president van Agri-SA, DA Parlementslid en vorige DA Skadu-minister oor Landbou.

Ek het eintlik besluit om uit die politiek te tree weens verskeie interne beleidsaspekte by die DA waarmee ek nie gemaklik was nie.

Na gesprekke die afgelope weke met die Vryheidsfront Plus, het ek tot die besef gekom dat ek nog ‘n belangrike rol kan speel om minderheidsgroepe soos Afrikaanssprekendes, en belangegroepe soos die landbousektor, tot diens te wees en hul saak te bevorder om vir almal in die land ‘n beter te toekoms te skep.

Hierdie groepsbelange word geensins deur die ANC en die DA beskerm nie en ek is van mening dat daar ‘n nuwe politieke herskikking sal plaasvind waar ons meer inklusief na elke sektor se belange sal kyk.

Ek wil graag ‘n beroep doen op kiesers om hul eie omstandighede te evalueer om sodoende te bepaal met watter party hulle kan identifiseer. My standpunt is dat die VF Plus die party is om te ondersteun.

Mnr. Pieter Vorster

Vorige Voorsitter Afrikanerbond, vorige burgemeester Bloemfontein, DA-raadslid en DA Federale raadslid

Die VF-Plus het die goue formule aanvaar wat beteken dat die regte en belange van minderheidsgemeenskappe bevorder en beskerm moet word in samehang met die nasionale belang. Dit plaas die VF-Plus op die morele hoë grond en maak dit ’n politieke tuiste vir almal wat die goue formule onderskryf.

Ek nooi alle kiesers uit om hul standpunt hieroor duidelik te maak. Vir die eerste keer kan ek my politiek uitleef sonder ’n albatros om my nek.

Wat baie bevredigend is, is die vertroue wat dr. Pieter Mulder inboesem. Die VF-Plus dra die stempel dat dit ’n party is wat vertrou kan word met ons en ons kinders se belange.

Mnr. Niekie van den Berg

DA Parlementslid, DA skadu-minister van kommunikasie en radio-omroeper

Ek is by die VF Plus omdat ek die beleidstandpunte van die party ondersteun.

Die DA se benadering het onverdedigbaar geword. Ek kan nie meer vir hulle stem nie, want dan stem ek toe dat Afrikaanse mense benadeel word.

Die DA se soeke na mag het hom verward gelaat, en in die proses het hy Afrikaanse mense in die steek gelaat en hulle gereduseer tot blote stemvee. Kyk maar wat het hulle gemaak met die Afrikaanse LPs in die DA. Dis duidelik dat hulle nie meer tyd het vir Afrikaanse mense en minderhede nie.

Daarenteen staan die VF Plus op vir minderheidsgroepe en hul tale. Met daardie siening kan ek my ten volle mee vereenselwig en is ek eindelik tuis.

Mnr. Theo Coetzee

DA-parlementslid en voorheen DA-raadslid

Ek kon nie langer by die DA bly nie aangesien die party geen erkenning gee aan die Afrikaner as minderheidsgroep nie. Afrikaanssprekendes, en veral Afrikaanssprekende mans, tel bloot nie meer by die DA nie.

Ek wil my graag uitleef in ‘n politieke party waar ek ‘n positiewe bydrae kan lewer tot die minderheidsgroep waartoe ek behoort, en die regte van die groep.

Met die veranderinge by die VF Plus, wat sy uitreiking na minderheidsgroepe insluit, het dit die ideale tuiste geword waarin ek my kan uitleef, en ek sien uit na die rol wat ek by die party kan speel om onder meer hierdie boodskap oor te dra.

 

Ope brief deur dr. Pieter Mulder

’n Politieke party is ’n voertuig waardeur mense sekere doelwitte probeer bereik. Daarom het ’n party ’n missie, doelwitte en ’n beleid. Die party en sy beleid is baie groter as enige individu. Dit geld ook vir my as leier. Leiers en lede kom en gaan, maar die party en sy missie bly staan.

Dit is altyd positief as nuwe mense by ’n party aansluit en so ons geledere versterk. Dit was my voorreg om verlede Donderdag verskeie DA-parlementslede, ’n prominente Afrikanerleier soos Pieter Vorster van die Afrikanerbond en nog verskeie ander as nuwe ondersteuners by die VF Plus te verwelkom.

Die afgelope paar verkiesings stel ons die VF Plus-beleid by vergaderings, in artikels en op radio. Vanaf 1999 het die VF Plus se aantal stemme by elke verkiesing gestyg. Tog was my frustrasie dat groot getalle kiesers, wat presies net soos ons dink, verkies het om, met allerlei strategiese redes, vir partye soos die DA te stem. Die DA se uitgesproke ondersteuning van regstellende aksie en die her-oopstel van grondeise het die afgelope paar weke verwarring by hierdie kiesers veroorsaak. Ons navorsing wys dat hierdie kiesers nou twyfel vir wie hulle moet stem.

Drie prominente DA-parlementslede is ontnugter deur hierdie DA-standpunte en het besluit dat die VF Plus die regte tuiste is vir mense wat soos hulle glo. Komende van hierdie parlementslede, en nie van my af nie, stuur dit ’n baie sterk boodskap aan ander DA-kiesers wat tans twyfel.

Daarna het hulle deur die normale demokratiese proses gegaan wat vir alle VF Plus-kandidate geld en is so op ons lyste geplaas. Ek as leier het nie die mag om mense willekeurig in ’n posisie te plaas nie. Oor elke posisie word gestem. Gaan lees elkeen se CV en kyk watter kundigheid voeg dit toe by ons.

Die VF Plus het meer as 400 kandidate genomineer. Elkeen van hierdie kandidate onderskryf ons beleid en is onderhewig aan ons dissipline. Ek dink dit is ’n kampioenspan waarmee ek enige geveg graag binne gaan. Natuurlik sal almal nie van almal hou nie. Ek het in my loopbaan al dikwels moes stem vir kandidate waarvan ek nie gehou het nie. Omdat hulle die groter saak wat vir my belangrik is, gedien het, het ek dit gedoen.

Ons word tans oorval by ons kantore met kiesers wat hulp aanbied en by die VF Plus aansluit. Ek sê met ‘n Bybelse vergelyking hartlik welkom aan elke “verlore seun/dogter” wat tuis gekom het. Dit is ’n baie goeie teken van hoe goed die VF Plus in die verkiesing gaan vaar.

33 gedagtes oor “Prominente Afrikaners verlaat DA en sluit aan by VF Plus

 1. Hierdie tendens is verblydend.

  ‘n Ontleding van die verskillende politieke partye in SA se beleidsmanifeste het my oortuig dat die VF Plus die enigste party is wat ek as Christengelowige kan ondersteun.

  Daar is geen enkele punt in die ANC se manifes wat volgens my verstaan van die Skrif inpas by God se opdragte aan Sy kinders nie. Die ander partye se manifeste bevat ‘n mengelmoes van aanvaarbare en onaanvaarbare punte terwyl die sogenaamde Christenpartye almal vinger na die ander wys oor die rede waarom hulle nie in ‘n verenigde party saamstaan soos dit Gelowiges betaam nie.

  Die VF Plus, daarenteen, probeer nie om onder die vaandel van Christenskap stemme te werf nie, maar streef volledig Christenbeginsels na.

 2. Johann Eksteen

  Vry Afrikaner se leuse is “Glo in ‘n eie Afrikaner Republiek”…so waarom die VF+ promoveer, Quintin? Pieter Mulder het immers laat weet die VF+ deel nie meer julle ideaal nie. (Terloops, van der Berg is maar net daar omdat die DA hom onder sy stêrre geskop het. En om geen ander rede nie.)

  1. Johann of jy is aspris of jy het nog nie die missie van die VF+ gelees nie. Dit is half logies dat VF+ nie permanent Volkstaat pleeg nie, maar wie doen dit wel, beslis nie Afriforum nie.

   Die Vryheidsfront Plus is onherroeplik verbind tot die verwesenliking van gemeenskappe, in die besonder die Afrikaner, se internasionaal erkende reg op selfbeskking, territoriaal en andersinds, die handhawing, beskerming en uitbouing van hulle regte en belange asook tot die bevordering van die reg op selfbeskikking vir enige gemeenskappe in Suid-Afrika gebind deur ‘n gemeenskaplike taal – en kultuurerfenis. (http://vfplus.org.za/missie)

  2. Johann, dis juis a.g.v. ons leuse dat ons die VF Plus beskou as die enigste politieke party wat ons belange en ideale, maar ook die belange van hoofstroom Afrikaners doeltreffend kan bevorder. Tans is die minderheid Afrikaners betrokke om die volkstaat te bou, dus kan ‘n politieke party wat homself vir die Afrikaner se regte beywer nie alleenlik op selfbeskikking fokus nie.

   Die feit is dat die VF Plus die baanbreker werk gedoen het wat ons vandag in staat stel om ons vryheid op ‘n vreedsame en wettige wyse te herstel. Nie net het die VF die weg gebaan nie, hulle is steeds daagliks betrokke by volkstaatontwikkeling. Ek behoort te weet, want ek bly permanent in Orania en sien wat die VF Plus alles hier doen.

   Wat Pieter Mulder betref, hy deel beslis ons ideaal. Die koerant wat die valse inligting gepubliseer het, het dit vandag reggestel. Lees hier: http://www.volksblad.com/nuus/2014-03-25-regstelling

 3. Willem van As

  Ek kan moeilik minder in party politiek belangstel, maar ek gaan vir die VF+ stem omdat die mense wat seker die meeste vir selfbeskikking doen, en heeltyd direk daarmee te doen het dink dit sal help.

 4. Mike

  Ek kan net nie verstaan hoe dit hierdie mense soveel jaar geneem het om in te sien dat hy besig is om die afrikaner en so sy eie toekoms te ondermyn nie. Ek vra ook die vraag sou N vd Berg as hy argumentshalwe vyfde op die DA se kandidate lys was by die DA aangebly het? Al drie hierdie mense het ver teruggeval op die DA kandidate lys en nou skielik kom hulle tot die besef soos Niekie sê “Ek is by die VF Plus omdat ek die beleidstandpunte van die party ondersteun” magtag na soveel jaar.

  Om die vrede te bewaar in ‘n reeds erg verdeelde afrikaner samelewing sou ek hulle nie op die VF se kandidate lys geplaas het nie. P Mulder het dit gedoen om politieke punte te wen met die verkiesing op hande. Ek wonder hoe lank hulle by die VF gaan aanbly, dalk net tot voordat hulle gevra word om hulle steun aan afrikaner selfbeskikking te bevestig.

 5. Frik Lotz

  Die VF Plus is die vaandeldraer van minderheidsregte en selfbeskikking. Die party veg vir die Afrikaner en ander minderhede se regte en is n standvastige party met bekwame leiers. Welkom aan al die gewese DA lede en welkom aan al die gewese DA kiesers. Kom ons gaan uit in ons duisende en stem VF Plus. Saam is ons sterker! Kyk na http://www.vfplus.org.za en http://www.nuwevisie.co.za

  1. Frik Lotz

   VF Plus is die logiese en enigste keuse vir die Afrikaner om voor te stem. VF Plus staan sterk op minderheidsregte en dra minderhede se belange op die hart.

   1. Mike

    Jan hierdie stukkie nonsense waarvoor jy geen bewyse het nie “Vrymesselaars is so toonaagewend in die FN se media agentskap [Praag] dat dit na ‘n nog ‘n kuberkaping lyk [soos die Maleise Boeing 777]”

    As afrikaner politici nie van mekaar hou nie dan beskuldig hulle mekaar van vrymesselary maar vra hulle bewyse dan hardloop hulle vinnig weg. Ek wonder hoeveel jaar die VF nog wil hê om iets te kan bewys wat hulle doen vir selfbeskikking, nog twintig jaar?

    Front Nasionaal dien binne die volgende paar dae grondeise in vir groot gedeeltes rondom Origstad iets wat die VF nie eers van geweet het behoort aan die afrikaner nie. Skielik wil die VF iets vir Clive derby-Lewis doen noudat die FN die saak behoorlik aanroer waar was hulle dan al die tyd??? Die VF weet nie eens van die ander politieke gevangenis wat ookal vrygelaat moes gewees het nie. Het jy geluister na die gesprek tussen Hannes Engelbreght van FN en Wouter Wessels van die VF op Radio Panorama vanaand? Daar sou jy meer geleer het wat is die verskil tussen die FN en die VF.

    Pieter Mulder moes eerder ‘n ambassadeurs pos aanvaar het as wat hy hom begewe in die opposissie politiek. Hy is iemand wat hom eerder wil bevind in ‘n mooi pak klere waar hy heeltyd sy das kan regtrek as iemand wat selfbeskikking vir ‘n volk wil beding.

   2. Jan

    Mike
    Vlugteling Bert Oosthuizen van SA Sucks is vanuit diep getrokke by PRAAG. as kommentaor en tegniese guru. Hy is ‘n agressiewe Vrymesselaar Google gerus.

    Praag is die spreekbuis van FN – . geen geheim nie.

    Pieter Vorster was die voorsitter van die Afrikanerbond.- wat die hele Naspers se steun het.
    Pieter beskou AB as ‘n albatros om sy nek…

    Wat verdere stront of daggadrome het jy nog om kwyt te raak.?
    .

   3. Mike

    Jan kan jy my verwys na die blad of webwerf waar ek meer van die Bert Oosthuizen kan sien aub wees meer spesifiek. Praag, BKA, Front Nasionaal is een waarom dink jy dit is ‘n geheim of moet een wees? Lyk vir my jy is goed met geheime wat ons almal lankal van weet en wat al ou nuus is te ontrafel.

    Ek het nog baie daggadrome ek kry hulle maar soos ek jou versinsels lees.

 6. a schlemmer

  Wat die VF plus nodig het is ‘n groot kanon soos Steve Hofmeyer op hulle verkiesings lys. Steve het ‘n baie groot ondersteuners basis. Kyk maar na sy uitverkoopte vertonings, Facebook volgelinge en en en……….
  Hy was nog altyd rotsvas in sy oortuiginge en sal nie koers verander in “storm weer” nie!

 7. Simon

  Ek het die berig na ‘n paar vriende aangestuur en twee het al bevestig dat hulle nie meer DA gaan stem nie en eerder die VF plus gaan ondersteun.

  Hopelik weerspieël dit ‘n groter tendens onder die Afrikaner.

  1. Marine Le Pen doen wraggies goeie werk. Die Front Nasionale groei mooi en het onlangs nog ‘n paar stede in Frankryk ingepalm (tydens die vorige verkiesings). Hulle bied ‘n alternatief wat al hoe meer ondersteuning geniet vanuit die hoofstroom Franse kiesers. Hul kulturele beleid is regs en patrioties, terwyl hul ekonomiese beleid bietjie na die linkse kant neig. Al kritiek wat ek teen hulle het is juis hul sosialistiese benadering in terme van die staat se rol in die ekonomie. Verder volpunte!

  2. Jan

   Front Nasionaal en die VF+ verteenwoordig vir die eerste keer in dekades weereens die twee strome in die SA politiek wat dr Verwoerd beskryf het, 5 maande voor sy moord.

   Die Veelrassiges = FN teen oor die Veelvolkiges = VF+

   Oop ‘belange’ demokrasie teen oor veelvolkige federale demokrasie..

   Vrymesselaars is so toonaagewend in die FN se media agentskap [Praag] dat dit na ‘n nog ‘n kuberkaping lyk [soos die Maleise Boeing 777]

   Net so het die VF+ uiteindelik tot sy reg gekom met die aansluiting van prominente Afrikanerbonders [ Pieter Vorster] wat daarna verwys as ‘n ‘abatros om sy nek’

   Uiteindelik is ons by dieselfde punt soos met Dr Verwoerd se dood wat die einde van die era van die grootste voorspoed en vrede afgesluit het en die rampspoedige era van ons ondergang ingelui het deur die moord….

   Die VF+ benodig net sterker mediadekking wat ontwiikkel moet word uit Vry Afrikaner !!

   En siedaar ons het ‘n nuwe begin waar die kaf en die korrels behoorlik geskei is.

   Die VF+ is die enigste partybeleid wat basseer is op die positiewe proaktiewe beleid van grootste sukses in die verlede.

   Al die ander is basseer op die mislukkings van die Tsafendastan.
   .

   1. Jan

    Nou Mike siende dat jy stront so goed ken – vertel ons wat jy bedoel – dat ons almal kan weet waarvan jy praat.

  3. Mike

   Ek het VF gestem sedert hulle onstaan maar ek gaan hierdie jaar FN stem omrede ek dink hulle die regte benadering volg. ‘n Politieke party en sy kiesers moet een wees, die leiers moenie net betrokke wees by sy kiesers en sy gemeenskap voor ‘n verkiesing nie. BKA het ‘n groot rol gespeel met die stigting van FN, nou as jy gaan kyk op BKA se fb blad hulle het 88000 lede.

   Die rede hiervoor is omdat hulle probeer help waar moontlik in die lede se daaglikse bestaan en dis wat ‘n party ook behoort te doen. Die ANC doen dieselfde hulle is nie net betrokke voor elke verkiesing nie. Dit gaan vandag oor brood en botter sake en dit sal meer die geval wees soos wat die wereld ekonomies en moreel verval.

   Die VF het nie ‘n goeie rekord oor die afgelope twintig jaar nie, en dit waarop hulle roem is nie noemenswaardig nie. Daar is al by baie geleenthede genoem dat Pieter Mulder meer ‘n ambassadeur is as ‘n opposissie politikus en daarmee stem ek heeltemal saam, hy het nie die charisma van ‘n Helen Zille nie. Ons het ‘n party nodig wat doen en nie net wil praat nie, dit werk nie in Afrika nie en dis wat baie in die VF nie verstaan nie. Die ander probleem is die nepotisme in die VF, dis P Mulder, dis Jaco Mulder, en dis Corne Mulder is dit dan die Mulder Front?

   Ek hou van Dan Roodt want hy sê hoe dit is hy draai nie doekies om nie en dieselfde van Hannes Engelbrecht FN se leier. Die blankes raak al hoe meer moeg om ja en amen te sê op alles, hulle soek nou na iemand wat ons as blankes se standpunt kan stel sonder verskonings of om daaroor eers te wil onderhandel.

 8. Dante Strauch

  Ek hoop nie die VF is besig om te beweeg na ‘n party vir minderhede ipv ‘n party vir Afrikaners nie. In die eerste plek sal amper geen bruines VF stem nie en in die tweede plek is daar dikwels botsende belange waar regstellende aksie en grondhervorming ten gunste van bruines en ten koste van Afrikaners plaasvind. Toe dr. Mulder so paar maande terug op sabc 2 nuus gepraat het het hy seker vyf keer van die koi-san gepraat en nie ‘n enkele keer die woord Afrikaner gebruik nie. (Ek praat onder korreksie maar dis wat ek gedink het na die onderhoud). Ek is glad nie teen dit dat die VF ander minderhede ondersteun waar nodig nie maar ek hoop dit bly die party wat Afrikaners se belange eerste stel!

 9. Frik Lotz

  Kom ons sit n groot poging in en kry soveel moontlik mense by stembus om te gaan stem vir VF Plus. Versprei die woord onder familie,vriende,ens. om te gaan stem. Stem beslis VF Plus!

 10. Jan

  Mike
  Dis sekerlik stront om soos jy te dink dat die FN en VF vyande is want dis twee verskillende strategie met presies dieselfde doel naamlik die oorlewing van Afrikaners.\

  Die VF het Orania soortvan ge-erf en weet skynbaar nie aldag wat om daarmee te doen nie Maar hulle sal nietemin moet leer om met die Onania bal te hol ….teen wil en dank

  Die FN het in die geheim Origstad as Afrikaner projek – mens wonder of die FN weet wat om daarmee te gaan doen?

  Maar dis vir almal duidelik dat FN eintlik basies ‘n [LW !! noodsaaklike ] Anti – EFF reaksie is. Dis nietemin ‘n baie goeie gebeurtenis dat die lot daarbuite [Orania ] hulself konstruktruktief begin organiseer in die FN [ BINNEPARLEMENTêR wettig ].

  Dis skitterende mobilisasie van die totale spektrum van Volkskap. Die Afrikaners het nou vir die eerste keer die geleentheid om uit diaspora tuis te kan kom deur te gaan stem vir twee afrikaner opsies indien die Origstad baba nie doodgebore word nie.

  Ek het jou klaar die verwysings gegee wat jy kan loop Google

 11. Frik Lotz

  As jy gekant is teen regstellende aksie en grondeise,stem dan VF Plus. As jy egter regstellende aksie en grondeise steun,stem dan DA of ANC. Ek dink vir die Afrikaner is dit n maklike keuse nl. VF Plus!

 12. Dit was laas toe die Engelse soldate met die begin van die ABO voet aan wal gesit het dat ons mense so nodig gehad het om saam te staan. Ons kon dit nie toe doen nie. Hierdie gesprek laat my dink ons kan dit steeds nie doen nie.

 13. Kompetisie is goed vir enige beweging – dit hou hulle op hul tone en bring verbetering mee. So FN of VF+, maak nie veel saak solank hulle hul stemme saam kan voeg binne ‘n alliansie nie. VF+ is die grootboet en FN is die kleinboet wat nou die grootboet gaan maak werk om voor te bly. Solank hul missie en visie vas bly en dat hul vryheid vir die Afrikaner (en ander groepe) nastreef, sal dit ‘n goeie idee wees om hulle apart te hou, maar saam te laat werk. Kom ons wees nou eerlik, Afrikaners hou van hulle eie klein republieke (Stella, Gosen ens ens). Oud-Generaal Constand Viljoen het dit antisipeer en dis waarom die VF gestig was. Dit mag dalk die Teutoniese bloed wees, of dalk net magsgeleenthede… maar ons sal nooit as ‘n eendersdenkende groep bestaan nie. Dis ook op ‘n manier ‘n goeie ding, soos die Israeliese manier dat wanneer 9/10 saamstem oor ‘n saak, dit die plig is van die 10de een om foute met die plan uit te lig – dit bring ‘n meer afgeronde oplossing mee. VF+ gaan my stem kry, maar die FN het definitief ‘n plek in Afrikanerpolitiek! Hopelik rol die Franse FN Mnr Hollande!

 14. Kompetisie is goed vir enige beweging – dit hou hulle op hul tone en bring verbetering mee. So FN of VF+, maak nie veel saak solank hulle hul stemme saam kan voeg binne ‘n alliansie nie. VF+ is die grootboet en FN is die kleinboet wat nou die grootboet gaan maak werk om voor te bly. Solank hul missie en visie vas bly en dat hul vryheid vir die Afrikaner (en ander groepe) nastreef, sal dit ‘n goeie idee wees om hulle apart te hou, maar saam te laat werk. Kom ons wees nou eerlik, Afrikaners hou van hulle eie klein republieke (Stella, Gosen ens ens). Oud-Generaal Constand Viljoen het dit antisipeer en dis waarom die VF gestig was. Dit mag dalk die Teutoniese bloed wees, of dalk net magsgeleenthede… maar ons sal nooit as ‘n eendersdenkende groep bestaan nie. Dis ook op ‘n manier ‘n goeie ding, soos die Israeliese manier dat wanneer 9/10 saamstem oor ‘n saak, dit die plig is van die 10de een om foute met die plan uit te lig – dit bring ‘n meer afgeronde oplossing mee. VF+ gaan my stem kry, maar die FN het definitief ‘n plek in Afrikanerpolitiek! Hopelik rol die Franse FN Mnr Hollande!

 15. Jan

  Die belangrikste ding wat ons sal moet afleer soos wat ons dit aangeleer het is om die spies en swaard en Sanna te verruil vir die troffel en graaf en tekenbord.

  Begin bou soos Orania en staak die S*** pratery van Origstad in plaas van Lyndenburg, Mike. Wonderlik indien dit beide plekke kan wees.!!

  Dis ook nie ‘n resies en uitskietkompetisie en skaak flinkdink soos Pistolius Henning en Kotze en Steenkanp en Vd Vyver nie maar spanbou soos in rugby – elkeen met sy eie talente met dieselfde gesamentlike doel – vir ons volk se voortbestaan.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s